Nederland volgeplempt met bedrijvenparken en windmolens

21 juni 2016

Meer dan 30 jaar geleden boog een deftige commissie in Den Haag zich over een inspectierapport. Een nijvere beambte had, in het Groene Hart van Nederland, ergens in het rustieke, nog eindeloos lijkende Zuid-Hollandse weidegebied, een opstal aangetroffen, een illegaal bouwwerk, dat daar volgens het bestemmingsplan helemaal niet mocht staan want: HORIZONVERVUILING!!!

Read More…
Advertenties

De politieke dimensie van “Il Gattopardo”

10 mei 2016

Ik wilde er al langer heen, naar Sicilië, gewoon, om eens rond te kijken op dat intrigerende eiland met die veelbewogen geschiedenis, en vanwege een bijzonder boek. Nee, niet “The Godfather’, al zal ik zeker het stadje Corleone aandoen op mijn tochten over het eiland, maar door een onweerstaanbare roman: De Tijgerkat (Il Gattopardo).

Read More…

De teloorgang van de moderne samenleving

25 april 2016

Ik ben opgegroeid in een tijd waarin het verdwijnen van religieuze uitingen en symbolen uit de openbare ruimte werd toegejuicht, althans door mensen die daarin een teken van vooruitgang zagen.

Ik ben opgegroeid in een tijd waarin het verdwijnen van religieuze uitingen en symbolen uit de openbare ruimte werd toegejuicht, althans door mensen die daarin een teken van vooruitgang zagen.

Read More…

Euroscepsis, hoe erg is dat eigenlijk?

11 april 2016

Het Oekraïnereferendum is achter de rug en wat zijn de druiven zuur, wat hebben de ‘kwaliteitskranten’ zich zitten verbijten. Na eerst lang de campagne van GeenPeil te hebben genegeerd, kreeg het referendum uiteindelijk toch de aandacht die zichzelf respecterende kranten waardig is.

Read More…

Het referendum en de machteloze burger

29 februari 2016

Ik ben om. Het sluipende en onomkeerbaar geworden proces van overdracht van taken en bevoegdheden van het nationale niveau naar Brussel, de niet afgesproken, maar onmiskenbaar dwingende route naar een supra-nationaal of federaal Europa vraagt om correctie.

Read More…

Europese samenwerking moet een onsje minder

De paniek over de toenemende stroom migranten is een treffend voorbeeld van het zware weer waarin de Europese Unie zich al veel langer bevindt. Voorstellen die eerst als onbespreekbaar werden weggeschoven, worden nu, zij het aarzelend, geagendeerd. Pas nu worden maatregelen getroffen om de EU-buitengrens beter te bewaken, terwijl daar al lang geleden afspraken over […]

Read More…

Integratie: ieder creëert z’n eigen werkelijkheid

Op de schildercursus die ik jaren geleden volgde in het roemruchte Leidse Ars Aemula Naturae, sprak de docent de cursisten bij de zoveelste maar half geslaagde poging tot een kunstwerk bemoedigend toe: “Ieder schept zijn eigen werkelijkheid.” Daar moest ik denken toen ik de afgelopen dagen een aantal artikelen las over de problemen bij de […]

Read More…

Terechte boosheid van burgers wordt als angst geframed

In de discussies in de media over de recente aanslagen in Parijs en aanrandingen in de oudejaarsnacht in Keulen wordt vaak de term ‘angst’ gebruikt om de stemming in de bevolking te duiden. De Ierse filosoof, psycho-analyticus en antiradicaliseringsadviseur David Kenning heeft begrip voor de angst die Europa is binnengeslopen: “Maar die is buitenproportioneel in […]

Read More…

Arib is het beste wat Wilders en Bosma kon overkomen

Urenlang had de Tweede Kamer uitgetrokken voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter, slechts tot aan de volgende verkiezingen. Nog nooit was de keuze van het voorzitterschap zo’n mediagebeurtenis. Er zijn onderwerpen waarbij grotere belangen op het spel staan en waarvoor minder tijd wordt uitgetrokken. Ik denk, maar ben het niet nagegaan, dat over het […]

Read More…

EU-voorzitterschap vergt pragmatisme, geen vergezichten

Nederland is de eerste helft van dit jaar EU-voorzitter. Premier Rutte’s uitspraak dat Europa nu geen behoefte heeft aan een grote visie, maar dat Nederland vooral met praktische voorstellen wil komen, valt bij de Belgische politicoloog Jonathan Holslag niet in goede aarde. Een paar citaten uit zijn Trouw-artikel: “Het Nederlands voorzitterschap excelleert in kleurloosheid”. “Dat […]

Read More…

De ondraaglijke lichtheid van de welwillende elite

Als ik, met de jaarwisseling in zicht, mijn columns van het afgelopen jaar nog eens nalees, zie ik thema’s en onderwerpen die nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. De media, de Antillen, Griekenland, Oost-Europa, de toestroom van migranten. Politici en bestuurders lijken nog steeds verlamd door de problemen: als de spreekwoordelijke konijntjes, hulpeloos verblind door […]

Read More…

Het gelijk van Oost-Europa over de vluchtelingen

Eindelijk zien ook politici in West-Europa in dat de eerst zo fel bekritiseerde Hongaarse premier Orban toch wel een punt had. Hij zei: als de Europese Unie niet in staat is de buitengrenzen te bewaken, dan moeten we het zelf doen. Geen enkel land kan immers toelaten dat buitenlanders massaal en ongecontroleerd de grens passeren. […]

Read More…

Miserabele overeenkomst met Erdogan en andere afspraken

“Dat hebben we met z’n allen zo afgesproken.” Die bewering hoor ik vaak, veel te vaak. En ik heb daar genoeg van! Van die woordvoerders van actiegroepen, Kamerleden en andere politici. Elke keer als ze het woord krijgen bij de NPO of bij de commerciële omroepen, denken ze dat met deze dooddoener de interviewer (en […]

Read More…

Media bagatelliseren het probleem dat islam heet

Het was de auteur Özcan Akyol bij de 1 minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs opgevallen, dat in een school met jongeren van allochtone herkomst velen sympathiseerden met de aanslagplegers en met het gedachtegoed van waaruit zij tot die verschrikkelijke moordpartij waren gekomen. Hoe kan het toch, vroeg hij zich af, […]

Read More…

De toon van het debat

Er is de laatste tijd veel te doen over de toon van het debat, althans in de media. Kennelijk vallen bepaalde uitspraken in dat debat uit de toon. Die toon moet natuurlijk gematigd zijn en passen bij de smaak van de smaakmakers in de media. Er zijn nogal wat landgenoten met meningen die daar van […]

Read More…

Boze burgers in de media

Sociale media berichten er continu over. Ook radio, TV en kranten weten van geen ophouden. In reportages en commentaren voert verontwaardiging over houding en gedrag van boze burgers de boventoon. Hun scepsis en bezorgdheid worden in de media gesmoord in verwijten van harteloosheid, egoïsme en racisme. Steenbergen was de zoveelste plek waar burgers lucht gaven […]

Read More…

Vijf jaar na de autonomie: Curaçao

Gisteren, 10 oktober, was het vijf jaar geleden dat het land de Nederlandse Antillen werd opgeheven. Vanaf die datum (10-10-10) zijn Curaçao en Sint Maarten autonome landen in het Koninkrijk. Aruba heeft deze status aparte al vanaf 1986. De andere eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn vanaf die datum bijzondere gemeenten en hebben daarmee […]

Read More…

Arabisch mensenrechten-gesjoemel in de VN

Enkele weken geleden kondigde de VN aan dat de Saoedische ambassadeur in Genève voorzitter van de Mensenrechtenraad (UNHRC) wordt. Gisteren was er een bericht in de Belgische krant De Morgen: Saoedi-Arabië dringt bij de Verenigde Naties aan op het schrappen van rechten voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Volgens de Saoedische overheid zijn deze rechten […]

Read More…

Mededogen voor vluchtelingen stuit op grenzen

Dat was een opmerkelijk artikel van Yvonne Hofs in de Volkskrant van 26 september: “Wat kosten asielzoekers nou?“ Tot nu toe draaiden de media (met Elsevier als fiere uitzondering) en – vooral- politici om deze hete brij heen. Wie die ongemakkelijke vraag, ook in voorzichtige bewoordingen, stelt, wordt al snel op onderbuikgevoelens gediagnosticeerd en van […]

Read More…

Waarom hebben asielzoekers voorrang bij toewijzing huurwoningen?

Begin jaren ’90 leidde de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië tot massale volksverhuizingen. Door krijgshandelingen en etnische zuiveringen raakten bevolkingsgroepen, die tot dan toe vreedzaam naast elkaar leefden, op drift. Tienduizenden zochten een veilig heenkomen in West–Europa. Ook in Nederland nam het aantal asielzoekers in hoog tempo toe. De asielopvang raakte al snel verstopt: het […]

Read More…

Vluchtelingen en laffe politici

Er was een tijd van staatslieden, van markante politici met visie, durf en verbeeldingskracht. De huidige leiders in Europa politici vertonen vooral ambtelijk gedrag: voorzichtigheid lijkt hun optreden te bepalen, gedurfde opinies worden in oneigenlijke kritiek gesmoord. In zijn prachtige De Churchillfactor beschrijft Boris Johnson op overtuigende wijze karakter, intellect, moed en veerkracht van één […]

Read More…

Vluchtelingenstromen roepen ongemakkelijke vragen op

Nederland zal voorlopig geen (uitgeprocedeerde) Oeigoeren terugsturen naar China, besloot staatssecretaris Dijkhoff van Justitie onlangs. De Oeigoeren behoren, aldus het krantenbericht, tot een islamitische, aan de Turken verwante bevolkingsgroep in het Westen van China. Hun religieuze leven zou door de Chinese overheid worden beknot en door een toestroom van Han-Chinezen zouden interetnische spanningen in de […]

Read More…

Gepimpte cijfers en valse groei: de BRICs

Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg sprak deze week over de leugen van de Chinese economische groei, naar aanleiding van een crash op de Chinese effectenbeurzen. Die beurzen zijn volgens hem van een schijnvertoning en de Chinese gepimpte groeicijfers van ruim 7% zouden door het IMF door de vingers zijn gezien. Harde woorden, maar waarschijnlijk waar. Herinnert u […]

Read More…

De Antillen, Griekenland en het IMF

Bij alle tumult rond Griekenland moet ik terugdenken aan mijn ervaringen in de Nederlandse Antillen in 2001 en 2002. De toenmalige Antilliaanse regering, een brede en daardoor ook wankele coalitie, voerde een groot en ingrijpend financieel-economisch herstelprogramma uit. Het IMF was verzocht om de regering daarin bij te staan en Nederland zou, bij een goed […]

Read More…

Vooruitgang

Er zijn dingen die je opvallen bij thuiskomst van vakantie. Verschillen tussen daar en hier. Soms zijn ze ten gunste van de situatie in Nederland, maar ze kunnen ook doen beseffen wat hier juist is verdwenen, kwijtgeraakt. De radio bijvoorbeeld: publieke omroepen brengen in Tsjechië, Duitsland en Oostenrijk nieuws en actualiteiten nog op rustige toon, […]

Read More…