© Copyright


✅ Auteursrecht
Deze website valt onder auteursrechtelijke bescherming zoals vastgelegd in de Auteurswet. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de redactie van OpinieZ.com is verveelvoudiging van deze website (of onderdelen ervan) niet toegestaan. Deze toestemming kunt u aanvragen door middel van het sturen van een mail naar opinieznl@gmail.com. Bij zonder toestemming publiceren van artikelen van OpinieZ.com of gedeelten daarvan wordt aan de dader een schikkingsbedrag van ten minste €  1000,- per artikel of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Tevens zal de afhandeling worden overgedragen aan onze jurist en ons incassobureau.

✅ Posts die zijn geplaatst op OpinieZ.com zijn onderworpen aan de wet- en regelgeving inzake copyright. Een kort uittreksel uit een OpinieZ-post dat niet meer dan 75 woorden bedraagt mag worden geciteerd, onder de voorwaarde dat een link wordt geplaatst naar het oorspronkelijke document op OpinieZ.com en de naam van de auteur duidelijk is aangegeven. De indruk mag niet worden gewekt dat het gereblogde artikel is geschreven voor de rebloggende website.

✅ Foto’s die worden gebruikt bij op de website geplaatste artikelen zijn – voor zover wij met de uiterste zorgvudigheid hebben nagegaan – vrijgegeven voor hergebruik inclusief aanpassing. Zij zijn gelabeld met een Creative Commons-licentie of een vergelijkbare licentie of bevinden zich in het publieke domein. Verder worden ook afbeeldingen weergegeven die zijn gelabeld met de GNU Free Documentation License (GFDL). Indien een foto naar uw mening niet is vrijgegeven voor algemeen gebruik of publicatie daarvan mogelijk in strijd is met de wet- en regelgeving inzake copyright, dan verzoeken wij u dat ons mee te delen. Wij zullen in dat geval – bij een terechte klacht – de betreffende foto terstond verwijderen.

✅ Video’s van OpinieZtv vallen onder het copyright van OpinieZ.com. Zij mogen niet worden weergegeven of embedded op andere websites, uitgezonderd het bronbestand op Vimeo.com.


 

Advertisements