Over OpinieZ

Wie we zijn

 • OpinieZ bestaat sinds april 2015 als zelfstandig, onafhankelijk en niet-commercieel opiniemagazine over politiek en maatschappij.
 • We brengen onderbouwde, confronterende, goed leesbare en niet politiek-correcte artikelen over actuele politieke en maatschappelijke onderwerpen.
 • We streven naar publicatie van één nieuw artikel per dag.
 • We zijn kritisch ten opzichte van woorden en daden van politici, zelfbenoemde deskundigen en main stream media.
 • We werken zonder subsidies of sponsors en met een minimale overhead. Advertenties dienen alleen ter dekking van de beheers- en productiekosten.
 • We opereren onafhankelijk en zelfstandig en hebben geen zakelijke of financiële banden met/verplichtingen aan politieke partijen, overheden, bedrijven, religieuze, levensbeschouwelijke of maatschappelijke organisaties.

Waar we voor staan

 • OpinieZ heeft democratie, onafhankelijkheid, individuele vrijheid, realisme en gezond verstand hoog in het vaandel.
 • We staan voor een democratisch staatsbestel, een seculiere overheid, het behoud van de zelfstandigheid van ons land en handhaving van de wet.

Auteurs en artikelen

 • We hebben een kleine redactie en een gemotiveerd columnistenteam. Ook worden ingezonden artikelen geplaatst en vertalingen.
 • Columnisten worden niet betaald, noch accepteren wij betaalde opdrachten of advertorials.
 • Auteurs schrijven op persoonlijke titel. De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de stellingname van individuele auteurs en gaat daarover niet in discussie.
 • De hoofdredacteur bepaalt welke artikelen wanneer worden geplaatst. Hij is over zijn keuzes en motieven geen verantwoording schuldig.
 • Gastbijdragen met een lengte van 650-1000 woorden kunnen worden gestuurd aan opinieznl@gmail.com.
 • Op ingezonden gastbijdragen wordt binnen 24 uur gereageerd. Over plaatsing en weigering van artikelen beslist de hoofdredacteur, eventueel na raadpleging van de redactie. Over de redenen voor weigering van een artikel gaat de redactie niet in discussie.