Advertenties

Over OpinieZ

Over OpinieZ

VOOR VRIJHEID, NATIONALE SOEVEREINITEIT, REALISME EN GEZOND VERSTAND
Wie zijn we

OpinieZ is een zelfstandig, onafhankelijk en niet-commercieel opiniemagazine over politiek en maatschappij. We brengen dagelijks een nieuw hoogwaardig, confronterend, goed leesbaar en niet politiek-correct artikel over een actueel onderwerp. We zijn van start gegaan in april 2015. We werken zonder subsidies of sponsors en met een minimale overhead. Advertenties dienen alleen ter dekking van de beheers- en productiekosten. We zijn onafhankelijk en zelfstandig en hebben geen banden met politieke, religieuze of maatschappelijke organisaties.

Missie

OpinieZ heeft de democratie, de individuele vrijheid, realisme en gezond verstand hoog in het vaandel. We staan voor een democratisch staatsbestel, een seculiere overheid, het behoud van de nationale soevereiniteit en handhaving van de wet.

Ons team

We hebben een vast, gemotiveerd columnistenteam. Ook worden artikelen van gastcolumnisten geplaatst en vertalingen. Columnisten worden niet betaald door OpinieZ, noch accepteren wij betaalde opdrachten of advertorials.

Inzending gastbijdragen

Ingezonden artikelen kennen een lengte van 650-1000 woorden en kunnen worden gestuurd aan redactie@opiniez.com. Reactie binnen 24 uur. Over weigering van artikelen gaat de redactie niet in discussie.

Reacties

Reacties op artikelen worden gemodereerd. Reacties moeten inhoudelijk zijn. Niet toegelaten worden te lange reacties (meer dan 200 woorden) en reacties die een of meer van de volgende kenmerken vertonen: haatzaaierij, ophitserij, bedreiging, intimidatie, obsceniteiten, hoge mate van agressiviteit, veel taalfouten, discriminatie, racisme, antisemitisme, sexisme, op de persoon spelen, privacyschending, laster, oproep tot geweld, religieuze opmerkingen, missie en bekering, complottheorie, eindtijdverkondiging, reclame en commerciële boodschappen, off-topic, herhaling van standpunten, gebruik scheldwoord(-en), gebruik krachtterm(-en) en linkdropping. De redactie gaat niet in discussie over het modereren van reacties.