Advertenties

Over OpinieZ

Over OpinieZ


VOOR VRIJHEID, REALISME EN GEZOND VERSTAND

Welkom! OpinieZ is een zelfstandig, onafhankelijk opiniemagazine over politiek en maatschappij. We brengen dagelijks een nieuw hoogwaardig, confronterend, goed leesbaar en niet politiek-correct artikel over een actueel onderwerp. OpinieZ heeft de individuele vrijheid, realisme en gezond verstand hoog in het vaandel. We staan voor een democratisch staatsbestel, een seculiere overheid en het behoud van de nationale soevereiniteit.

We zijn van start gegaan in april 2015. We werken zonder subsidies of sponsors en met een minimale overhead. Advertenties dienen alleen ter dekking van de beheers- en productiekosten. We zijn onafhankelijk en zelfstandig en hebben geen banden met politieke, religieuze of maatschappelijke organisaties.

We hebben een vast columnistenteam. Ook worden artikelen van gastcolumnisten geplaatst en vertalingen. Columnisten worden niet betaald door OpinieZ, noch accepteren wij betaalde opdrachten.

Reacties op artikelen worden gemodereerd. Niet toegelaten worden te lange reacties (naar oordeel redactie), reacties die zich kenmerken door haatzaaierij, ophitserij, bedreigingen, discriminatie, privacyschending, laster, oproepen tot geweld, reclame en commerciële boodschappen, off-topic onderwerpen, herhaling van standpunten, scheldpartijen en linkdropping.

Advertenties