Rutte’s vaasje is al lang aan diggelen

Hoe houdbaar is ons politieke systeem nog?

Rutte’s vaasje is al lang aan diggelen Freek van beetz opiniez, burger, politiek systeem, algemene politieke beschouwingen, Rutte IV

Titelfoto: De MP staat kort de pers te woord door Gerard Stolk, gepubliceerd onder CC BY-NC 2.0.

Nederland is een teer vaasje, zei Rutte ooit. Het voetstuk van dat al hevig gebutste vaasje is nu verbrijzeld door een tot op het bot verdeeld kabinet. Valt er nog iets te lijmen door Johan Remkes? De Algemene Politieke Beschouwingen toonden vooral de wensen en ambities van de hoog op het morele paard gezeten globalistische elite en de burger is uiteindelijk de klos. Hoe houdbaar is het politieke systeem nog, zo vraagt Freek van Beetz zich af.

Het is alweer een tijdje geleden dat premier Rutte ons voorhield dat Nederland een ‘teer vaasje’ was, waarmee behoedzaam moest worden omgegaan. Ik schreef al eerder op OpinieZ dat het voetstuk waarop dat inmiddels hevig gebutste vaasje stond, door betonrot uit elkaar dreigde te vallen.

Ondertussen is dat voetstuk inderdaad verbrijzeld: tal van problemen hebben het land en het kabinet tot op het bot verdeeld en de coalitiepartners doen amechtig moeite zich, met behulp van de ervaren en onverstoorbare gids Johan Remkes, een weg te banen uit het moeras waar ze zelf met veel onderling gekrakeel zijn ingetrokken.

 

Lijmen

“Lijmen Jan, lijmen Jan, lijmen met z’n allen”, zong Wim Kan op oudejaarsavond 1960, toen Jan de Quay poogde zijn gevallen kabinet (uiteindelijk met succes) te reactiveren. Misschien slaagt Johan Remkes er zelfs nog in om een kabinet Rutte IV tot stand te brengen, in de samenstelling van het derde kabinet, dus VVD, CDA, D66 en Christen Unie. Maar dan zal D66, zoals Plasterk schreef, moeten terugkomen van die onproductieve blokkade.

Het kabinet presenteerde een bijna beleidsarme begroting op Prinsjesdag, maar de Kamer slaagde er toch in een flink aantal van de eigen wensen gehonoreerd te zien. Met twee miljard extra voor lerarensalarissen, zorg, veiligheid, verlaging van de energierekening en van de verhuurdersheffing, kregen de ‘oude’ coalitiepartners hun zin. Opent dat dan toch de deur naar overeenstemming op de Zwaluwenberg?

 

Immigratie

Voor de rest was het debat, voor zover ik dat heb gevolgd, een aaneenschakeling van wensenlijstjes op tal van terreinen, van onderwijs tot defensie, betogen die vooral opvielen door een bijna religieus gedreven drang om de voorhoede te willen zijn op het gebied van klimaat/stikstof. De ongemakkelijke waarheid dat daar bevolkingsgroei en immigratie een wezenlijke rol in spelen werd weer eens verzwegen of toegedekt. VVD-voorvrouw Sophie Hermans, daartoe uitgedaagd door Wilders, wilde er helemaal niet aan dat de bevolkingsgroei van de laatste jaren hoofdzakelijk door immigratie is veroorzaakt. Dat belooft weinig goeds, Bente Becker heeft nog wat missiewerk in eigen VVD-gelederen te verrichten, of is inmiddels achter de coulissen verdwenen.

 

Bevolkingsgroei

Toch leek het er een tijd geleden, eind 2019, op dat het kabinet zich over het bevolkingsvraagstuk zou gaan beraden, maar de coronapandemie eiste plots alle bestuurlijke aandacht op; de lockdown en allerlei andere ingrepen verdrongen andere beleidsinitiatieven. Inmiddels blijft de omvang van de bevolking, voornamelijk door migratie, jaarlijks groeien met de omvang van een middelgrote stad en lijkt het woningtekort, nu al zo’n 300.00 woningen, mede daardoor onoplosbaar. De vermindering van de verhuurdersheffing zal daar maar beperkt soelaas voor bieden.

 

Zelfveroorzaakte crises

Te veel tegenstrijdige belangen, concurrerende aanspraken op de steeds schaarser wordende ruimte en de nauwelijks te bedwingen (door de zelf opgelegde stringente normen en streefdoelen veroorzaakte) stikstof- en klimaat-‘crises’ vormen een verstikkende deken, die een evenwichtige en rationele besluitvorming smoort. Politiek en land lijken volstrekt vastgeklonken in een ongeremde emotionele achtbaan. Met een bijna religieuze ijver worden schier onhaalbare doelen gesteld en wordt gedaan alsof de immense kosten straks allemaal zullen worden terugverdiend. Subsidies worden in het beleidsjargon al heel snel ‘investeringen’.

 

Onrust

De kabinetsformatie in deze coronatijd vergroot de al lang smeulende maatschappelijke onrust. Alhoewel geroepen wordt dat het land er economisch weer helemaal bovenop is, pakken zich dreigende wolken samen: weliswaar wordt bezworen dat de koopkracht ‘gemiddeld’ op peil zal blijven, maar zal de energierekening van huishoudens, zo wordt verwacht, honderden euro’s stijgen.

Afgewacht moet worden of de in het begrotingsdebat afgesproken compensatie voldoende effect laat zien. Bovendien worden, ook al weer om het klimaat te redden, in Brussel tal van kostenverhogende maatregelen voorbereid. Want de klimaatdoelen moeten worden gehaald, zo luidt de mantra. GroenLinks en PvdA opperden, naar goed dictatoriaal gebruik, zelfs het uitroepen van een ‘Klimaatnoodtoestand’.

 

Strooipartij

Met zeven miljard voor ‘klimaatmaatregelen’ wordt het rechterlijke (Urgenda-)vonnis afgekocht. De vraag blijft of deze strooipartij met subsidies werkelijk effecten op het globale klimaat heeft, of alleen op de uitkomst van de modelmatige berekeningen, die vervolgens langs de meetlat van de ‘gestelde doelen’ worden gelegd. Ik schreef al eens eerder dat beleid tot ‘alchemie’ lijkt te zijn verworden.

 

En niemand vertelt wat er zal gebeuren als die doelen nu eens niet geheel gehaald worden: welke rampen zullen ons dan treffen? Uiteraard weer een rechtszaak, Urgenda dreigde er al mee en de rechter zal, goochelend met fantasievol uitgerekte jurisprudentie over het Europees mensenrechtenverdrag, deze ‘belangengroep’ wel weer in het gelijk stellen.

 

Burger betaalt de rekening

En de burger, u dus, is altijd de klos. De elite ontspringt de dans. Laat u niets wijsmaken: die rekening gaat u echt betalen, al beweren politici dat alle te maken kosten zullen worden terugverdiend (die fameuze ‘inverdieneffecten’) en dat we ‘met z’n allen’ een (gering?) offer moeten brengen voor de toekomst van onze kinderen, maar dat het allemaal zegenrijke gevolgen zal hebben voor het klimaat.

Die Algemene Politieke Beschouwingen lieten ook wat anders zien. Politieke waarnemers, parlementaire verslaggevers en politieke junkies hebben ongetwijfeld genoten van het spektakel van een actieve Kamer en een gehavende demissionaire ministersploeg, naarstig op zoek naar steun. Voor ruim twee miljard extra is die steun gevonden.

 

Wankel systeem

Maar wat we zagen waren misschien ook de nadagen van een wankel geworden politiek systeem: onderonsjes tussen de politieke leiders van partijen die zich ‘middenpartijen’ noemen: de andere partijen werden genegeerd. Veel kiezers zullen zich afvragen of en waar zij nog gehoor kunnen vinden voor hun belangen, hun wensen, hun klachten.

Ooit vormden de zwevende kiezers een kleine, maar soms bepalende minderheid. Het verlies van een enkele zetel kon coalities al doen wankelen. De aanhang van de grote partijen was lange tijd stabiel. Dat is nu verleden tijd. De kiezers van nu bewegen zich vloeiend en massaal naar de flanken. Van de negentien partijen in de Kamer deden slechts enkele mee aan al die onderonsjes, die tot het resultaat van de Algemene Politieke Beschouwingen leidden. Dat moet te denken geven.

 

Houdbaar

En het debat moet voor velen, als die daartoe de moed al opbrachten, ook een vervreemdende ervaring zijn geweest: waar ging het allemaal over? Het gemak waarmee de ambities en wensen van de hoog op het morele paard gezeten globalistische elite werden verwoord, over de hoofden van wat je de gewone man zou noemen, moet te denken geven. Hoe houdbaar is het politieke systeem nog?

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De VVD voorvrouw lijkt met dezelfde teflon laag te zijn afgewerkt als Rutte zelf. Na de walgelijke tot op de elle boog diepe interruptie van vriend Jetten mocht zij constateren dat haar premiere in de Tweede kamer haar tot dusver goed beviel ondanks alle aanvallen van de Kamerleden. Een miljard werd dan uiteindelijk twee maar op de hele begroting is dat natuurlijk peanuts. Rutte benadrukte de volgende dag dat de migranten blijven komen omdat naar buiten toe wij een fatsoenlijke land zijn. Over eigen ouderen had hij het helemaal niet want zo “fatsoenlijk” is hij en dat weet deze groep al meer dan tien jaar. Ook de zeven miljard voor het klimaat blijkt nog te weinig maar die kraan zal vast open blijven. Dat het leven hier onbetaalbaar wordt deert hem niet en dat het land steeds meer onleefbaar is daar moeten wij kennelijk aan wennen want een diverse samenleving is meer waard dan onze veiligheid. Maar geld moet alle puinhoop redden want er is geld zat en dat blijkt weer eens. Alleen is niet alles te koop. De verdwijnende Europese cultuur en de veiligheid omdat met de open grenzen de taal als gereedschap steeds meer ingeruild wordt voor de vuisten. Als door een zwerm sprinkhanen wordt het land leeg gevreten en als niets meer te halen valt verdwijnt men weer naar hun onveilige thuishaven. De progressiviteit is een vlucht naar voren zonder enige visie voor de lange termijn. Niets doen is achteruitgang, zeggen zij dus hollen wij ondemocratisch en blind vooruit alleen weet men niet waarheen.
Deze Algemene beschouwingen hebben mij verzekerd dat er voorlopig geen licht in de tunnel zichtbaar is. Men heeft de wisselgeld binnen en wij sukkelen verder door met al die hedendaagse waanzin waar maar geen eind aan wil komen. Men is afgekocht de voorstelling gaat gewoon door.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

VVD voorvrouw? De katvanger voor Rutte.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik heb de kwalificatie van de auteur overgenomen maar er zijn vast veel meer passende benamingen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Over veiligheid in onze fatsoenlijke land gesproken blijkt de minister president nu bedreigd te zijn door de criminelen van de Mocromaffia. De misdaad floreert in het land van Rutte iedereen mag binnenkomen en niemand gaat weg. Hopelijk beseft Rutte nu beter wat Wilders al jaren meemaakt en waar hij tegen vecht. En er gaat niet een dag voorbij dat er niet iemand door geweld slachtoffer is. Fatsoenlijke land!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Rutte mag zijn fiets nu op de Marktplaats zetten net zoals hij het met Nederland gedaan heeft.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Dat ‘bedreigingskonijn’ dat ineens uit een hoge hoed sprong, is mij wat al te toevallig en te convenient. Kan hij, omgeven door een cordon beveiliging, langs het journaille zonder ongemakkelijke vragen te moeten pareren. En de slachtofferbonus natuurlijk he?
Al gun ik uiteraard niemand bedreigingen, ook Rutte niet, maar denk je dat Mw. Keijzer zonder bedreiging vanuit het kabinet, geheel vrijwillig gewipt is?

H.J
H.J
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik geloof dat het spel door Rutte wordt geregisseerd, ik gun het niemand maar.
Dit is te toevallig, dit is het zakje met zieligheid’s chocolaatjes op tafel droppen.
Deze Rutte heeft het liegen en fantaseren tot sport verheven.

In Nederland zijn vlgs artikel 55 WWM (vuurwapenmisdrijven) in 2020 ca 6815 misdrijven geweest.
Totaal in 2020 ca 808030 misdrijven. (Opendata.cbs)

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik denk dat het al lang een en al ruzie is op het Binnenhof. De loyaliteit van Keijzer is opvallend en er zal vast goed over nagedacht zijn geweest. Straks toch weer een leuke functie via het CDA. En het Binnenhof hoeft voor haar niet meer zonder Buma.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Zou wel ironisch zijn, als Rutte werd omgelegd door de Mocromaffia. Eerst vanuit de VVD proactief aanzetten tot vervolging van Wilders met zijn “minder, minder Marokkanen-uitspraak” en vervolgens wordt de eigen topman door criminele Marokkanen omgelegd.

Arie
Arie
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ons politieke systeem is afgelopen decennia door opeenvolgende regerende partijen om zeep gebracht. We gingen van 100 onafhankelijke Kamerleden via kieslijsten naar een meerpartijenstelsel, waarna fractiediscipline elk debat dood sloeg. Coalitieakkoorden beslaan tegenwoordig bijna 1000 pagina’s, en er zijn maar een paar Kamerleden die dat boekwerk doorbladeren, laat staan goed lezen.
Maar de 4 jaar daarna ligt het beleid dus al helemaal vast, veel debatten zijn toneelstukjes.

Een heel ander probleem is het beleid om elke vorm van transparantie de nek om te draaien. Gemeenten moeten zoveel mogelijk fuseren, officieel om de burger veel meer te laten betalen voor veel minder service. Veel kwalijker is echter dat het contact tussen burgers en politici verdwijnt (zie ook het EU-nepparlement).
En zo ontstonden er een tiental bestuurslagen, deels gekozen deels benoemd. Die al hun verantwoordelijkheden deels afschuiven naar andere bestuurslagen, en deels naar ontelbare commissies, planbureaus etc.

Zo krijgt de elite altijd haar zin, is het niet linksom dan wel rechtsom. Bijvoorbeeld via een ongekozen subsidiespons die bij een ongekozen rechter onhaalbaar beleid afdwingt. In het urgenda-proces werd bovendien de echte wet flink opgerekt door de activistische rechter.

vlierbloesem
vlierbloesem
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Democratie zijn we inmiddels kwijtgeraakt. De om goede redenen naar huis gestuurde premier blijft. Wat er ook gebeurt. Wie er ook aftreedt of ontslagen wordt. Een nieuwe regering zal lang op zich laten wachten, omdat de huidige coalitie alle legitimiteit al heeft verloren maar gewoon door kan blijven gaan zolang er geen nieuwe ploeg is samengesteld.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat Rutte en Kaag ook al de conclusie hebben getrokken. Er worden namelijk opvallend veel cadeautjes richting burgers gestrooid, zoals de 100 euro per werknemer en de studiebeurs die hervormd wordt. Want zo werkt de elite: de weg naar de overwinning in de stembus wordt geplaveid met cadeautjes en schone beloften (schoner milieu, planeet redden, minder fijnstof) – en na de verkiezingen wordt de rekening gepresenteerd: btw omhoog, meer migranten, meer vinex wijken langs de snelwegen en nog meer reisbeperkingen.
De aankondiging van nieuwe verkiezingen moest natuurlijk wel over Prinsjesdag heen getild worden om de Koning niet te belasten met dat soort volkse tonelen.

Madeliefste van Zon
Madeliefste van Zon
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte , Kaag en Hoekstra ,Een week-end op de hei en het kwam goed ….omdat ( is mijn gevoel ) de poltieke agenda versneld veranderd lijkt naar W E F agenda ( zie W E F tas en speld ) …maatschappelijke onrust en chaos bij mensen in angst ingegeven door ‘ corona ‘ volgens plan in de georchestreerde chaos de nieuwe orde ruimte te kunnen geven

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Hoe houdbaar is het politieke systeem nog, zo vraagt Freek van Beetz zich af.”

Niet zo houdbaar, lijkt me. Dit is het einde van de democratie, wat we hier meemaken. De bestuurders liegen alsof het gedrukt staat en de Grondwet doet er niet meer zo toe. Tweede Kamerleden lijkt dat verder weinig te kunnen schelen.

In Litouwen kom je nu zonder coronapas nergens meer binnen. Je kunt niet eens boodschappen doen. Dat zouden de trouwe dienaren van de globalisten ook graag in NL willen. Aan de andere kant hebben Noorwegen en Denemarken de zaak meer open gegooid. Kortom, de controle en aansturing van bovenaf is nog niet helemaal gesynchroniseerd.

Het lijkt mij evident dat de huidige situatie niet acceptabel is. Wat komt erna? We weten wat er gaat komen als de globalisten hun zin krijgen. Als ze dat niet krijgen kies ik ervoor om niet bestuurd te worden. Een leger hebben we niet meer en de rest kun je privatiseren.

dick orwell
dick orwell
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Bijna 2 miljoen kiesgerechtigden worden middels een Cordon sanitaire buiten het politiek proces gehouden maar mogen wel belasting betalen.
Rutte heeft gelogen en is weggestuurd, maar blijft zitten.
De regering regeert demissionair door alsof er niets aan de hand is.

Waarom erkennen mensen de legitimiteit van die poppenkast in den Haag nog?

J-P
J-P
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Eerst heeft Rutte de Koning zijn laatste woord ontnomen, Hij zal koste wat kost op zijn troon blijven zitten. Ego!!! Als zijn vriendjes eens belasting gingen betalen, en niet de burger zouden wij het een stuk beter hebben, maar ja kom niet aan zijn vriendjes, het zal toch niet zo zijn dat die belasting betalen .Als eerst een begonnen wordt met het verwijderen van de data centre, wij laten ze bouwen ( gaat de meeste stroom heen) zelfs zonder vergunning, nee dat komt later wel. Wat ze in Duitsland kunnen, kunnen wij toch ook. Als het er eenmaal staat ( vergunning?????). Rutte : tijd is tijd

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte dat onmogelijke baasje
Wordt vergeleken met een vaasje
Dat viel om en ging stuk
Deze scherven brengen ONgeluk
Rut blijft doodgewoon zitten
Omdat vele stemmers liggen te pitten
Stemgedrag dat leidt naar de hel
Geert is de enige die trekt aan de bel.
Zijn kiezers worden echter weggezet.
Omvolken Europa’s wil en wet.
.

J-P
J-P
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Trouwens, wanneer gaat Rutte Poetin halen, dit zou hij toch gaan doen. Dit riep hij direct nadat het vliegtuig boven Oekraïne was neergeschoten. Je hoort hem er nooit meer over

John
John
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte heeft Mona Keijzer op staande voet ontslagen.

Nu zal mij het volgende benieuwen.
Bij de algemene beschouwingen heeft helemaal aan het einde van het debat Wybren van Haga een motie van wantrouwen ingediend tegen De Jonge.
Jette natuurlijk helemaal over de zeik, en nog een paar andere kamerleden die ik mij zo snel niet meer herinner. Zelfs Omtzigt was boos over deze motie.
Het argument was dat De Jonge zich in een debat niet kon verdedigen tegen zo’n motie van wantrouwen.
Volgens mij kon Mona zich ook niet verdedigen. Omtzigt heeft het al voor haar opgenomen, dus in die zin is hij consequent.
Ik ben erg benieuwd naar de reactie van de andere kamerleden die tegen de motie van Wybren van Haga ageerden, of ze het nu ook opnemen voor Mona.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Citaat:

“Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert.
Wenn es dan kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter –

Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.”

Jean-Claude Juncker (Der Spiegel, 27december 1999)

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Tja Rutte 3 kende tot nu toe meer personele wisselingen en uitvallers dan alle kabinetten in de gehele 20ste eeuw bij elkaar. BIZAR beste mensen lees maar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_III#Personele_wijzigingen

H.J
H.J
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wilders geeft het terecht aan, dit gun je niemand.

Saskia Kuitert
Saskia Kuitert
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit politieke systeem houdbaar: ECHT NIET

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x