Nederland heeft de Ruimtelijke Ordening afgeschaft

Kabinet negeert gevolgen immigratie en bevolkingsgroei

Foto:

Volgens De Telegraaf belegt het kabinet op 12 maart a.s. een speciale ‘Catshuis-sessie’ over migratie. In de ambtswoning van de minister-president zullen de leden van het kabinet Rutte III met experts praten over de gevolgen van bevolkingsgroei. Dat werd tijd, want – zoals ik al eerder schreef – die bevolkingsgroei loopt aardig uit de klauwen, althans voor regeringen die decennia lang verkondigden dat ons land ‘geen immigratieland’ is.

Het kabinet-Den Uyl zei het nog het meest pregnant in de Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening: “Diverse maatschappelijke doelstellingen die in de nota worden genoemd (gedoeld werd op vermindering van de verkeersmobiliteit en van het milieu- en ruimtebeslag) zijn daar ook op gericht; een voorbeeld daarvan is de stelling dat Nederland geen immigratieland mag zijn.”

Wij schrijven, ik zeg het nog maar eens: 1973…

 

Nederland Immigratieland

Na de eeuwwisseling werd duidelijk dat de realiteit niet langer ontkend kon worden: de cijfers logen er immers niet om. Feitelijk werd ons land, zonder dat daarover formele besluiten vielen, wel degelijk een immigratieland. In 2004 dacht het Centraal Planbureau (CPB) nog dat de instroom van migranten uit nieuwe EU-lidstaten tot in 2006 circa 7500 tot 15.000 personen zou bedragen. Dat aantal kwam bovenop ongeveer 10.000 seizoensarbeiders. Maar begin 2008 waren er volgens schattingen al minimaal 100.000 Oost-Europeanen en begin 2011 werden er bijna 200.000 geregistreerd.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stonden in 2017 alleen al 160.000 Poolse werkenden in Nederland ingeschreven en waren er daarnaast nog zo’n 90.000 Polen aan het werk, zonder ingeschreven te zijn. En dan heb ik het niet eens over de sinds 2015 toegenomen asielmigratie, met in het kielzog daarvan de gezinshereniging, waarmee asiel – ooit bedoeld als een tijdelijke voorziening – in feite (en bedoeld?) tot permanent verblijf is gepromoveerd.

 

Bevolkingsgroei genegeerd

Kortom: de immigratie viel niet meer te ontkennen, maar werd daar beleidsmatig ook rekening mee gehouden? Daar lijkt het niet op. Volgens diezelfde Telegraaf liggen er zelfs nu op de departementen nauwelijks plannen klaar om aan de toename van het inwonertal, waarvan de toegenomen migratie het hoofdbestanddeel vormt, het hoofd te bieden.

Ik schreef eerder dat politici de gevolgen van die bevolkingstoename en de daarmee samenhangende problemen hebben gebagatelliseerd of onder het tapijt hebben geschoven. Ik schreef daarin ook al over de noodsituatie op de woningmarkt: het woningtekort zal voorlopig niet afnemen, niet alleen door de stikstof- en PFAS-crisis (een zelf veroorzaakte crisis), maar ook door tekortschietende plancapaciteiten. Want in de planning is kennelijk onvoldoende met de toegenomen bevolkingsdruk rekening gehouden.

 

Energietransitie

Maar de beker is nog niet leeg: “De energietransitie zorgt voor een totale verbouwing van de leefomgeving in Nederland”, zei Ingrid Thijssen, nu nog bestuursvoorzitter van netwerkbeheerder Alliander (en over enige tijd de eerste vrouwelijke voorzitter van VNO-NCW), bij de presentatie van de jaarcijfers onlangs.

Martin Sommer citeerde afgelopen zaterdag in zijn wekelijkse column in de Volkskrant zonne-energiedeskundige Co Wilders (geen familie, vermeldt hij er maar nadrukkelijk bij), die ook nog lid is van GroenLinks (ook dat moet je er tegenwoordig kennelijk bij zeggen): “Het is bizar dat dezelfde mensen die zich geweldig druk maken over stikstof en natuurgebieden, nergens te bekennen zijn als het boerenland straks wordt volgeplempt met zwaar gesubsidieerde zonnepanelen. Want dat gaat gebeuren.

 

Verrommeling

Over de verrommeling van Nederland schreef ik – vier jaar geleden al weer – een column op OpinieZ. Volgens Sommer berekende Co Wilders dat “als we de hele transitie met wind zouden doen, ruwweg 80 procent van Nederland wordt overdekt met windmolens. Met zonnepanelen zou het ruimtebeslag bescheidener zijn – slechts 37 procent van het landoppervlak zou schitteren als zonneweide.

Tel je zegeningen met dat klimaatakkoord, zou ik zeggen.

 

Heilsboodschap

Nergens blijkt dat het kabinet bezig is om de gevolgen van de als heilsboodschap verkondigde energietransitie en van de miskende bevolkingsgroei voor het leefklimaat, voor de bebouwde omgeving en voor het landschap in kaart te brengen en om tot een zorgvuldige afweging van vaak concurrerende claims op de schaarse ruimte te komen.

 

Ruimtelijk beleid

Dat was in het verleden wel eens anders: “Ruimte is in grote delen van Nederland een schaars goed geworden”, zo luidde de befaamde openingszin van de Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening (1973). Hiermee begon het kabinet Den Uyl aan een krachtig sturend ruimtelijk beleid om negatief geachte ontwikkelingen rond bevolkings- en mobiliteitsgroei, stedelijke uitbreiding, werkgelegenheidslocaties en de kwaliteit van het landelijk gebied tegen te gaan en in goede banen te leiden. Er zou nog een aantal deelnota’s (Verstedelijkingsnota, Nota Landelijke gebieden), een Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en een Vierde Nota Extra (VINEX) volgen.

 

VROM

Met alle kritiek die daarop mogelijk is: lange tijd is onder regie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) het dichtslibben van open ruimte voorkomen en het landschap voor verrommeling gevrijwaard gebleven. Wie nu om zich heen kijkt ziet een wanordelijk woud aan windmolens, hoogspanningsleidingen, uitdijende woongebieden, ‘verdozing’ in het voorheen open gebied en rommelige, armetierig vormgegeven kantoorlocaties langs snelwegen.

Soms kan een beetje centrale sturing – en visie – geen kwaad. Ik vrees dat die niet uit die ‘Catshuis-sessie’ zullen komen.

 

Hoop

Maar er is nog een sprankje hoop. De Tweede Kamer nam dinsdag 3 maart  – met nipte meerderheid, maar toch – een motie aan van de leden Nijboer (PvdA) en Ronnes (CDA): “Om het woningtekort aan te pakken moet het volgende kabinet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom) krijgen. We zullen dus zeker moeten wachten op de uitkomsten van de volgende kabinetsformatie voordat we iets van samenhangend ruimtelijk beleid zullen zien.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
20 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb een beetje moeten glimlachen om de zin in de laatste alinea: “Er is een sprankje hoop”. Net alsof het benoemen van een minister iets oplost.

De ruimte ordening-problematiek van Nederland kan niet opgelost worden door een minister omdat de meeste politieke partijen niet die kant op willen. Ik zie een minister niet ingaan tegen een regeerakkoord van politieke partijen die immigratie toejuichen of wel soms?

In Nederland nemen de autochtonen af in aantal, groeien de westerse allochtonen traag in aantal en de niet-westerse allochtonen heel snel. Tussen 2050 en 2060 zullen niet-westerse allochtonen ongeveer de helft van de bevolking uitmaken. Als gevolg van idiote wetten op gebied van gezinshereniging en -vorming kan geen enkele minister daar een einde aanmaken. Alleen Verdonk heeft destijds de financiële eisen wat opgehoogd, maar dat heeft een marginale invloed gehad.

Minister president Kok zei steeds: Nederland is geen immigratie land.
Hoe komen dan al die migranten binnen, jaar in jaar uit?
We zijn bezig met het redden van het klimaat, het Amazone gebied, de Syriers, wanneer gaan we beginnen met het redden van Nederland?

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Nederlander is een gast in eigen huis geworden. Een die de hedendaagse menselijke sprinkhanenplaag mag financieren. Iedereen komt hier maar geld halen en heel vaak niet in ruil voor eerlijke arbeid. En van degenen die wel werken nemen de kantjes af op andere manieren om te profiteren van de sociale pot. Op de andere kant groeit het aantal die afhankelijk zijn van het bedelen bij voedselbanken. En dat in een rijke land waar op papier financieel alles klopt. Er wordt geroepen dat het land niet zonder arbeidsmigranten kan maar dat is de roep van de werkgevers die alleen goedkope krachten willen en liefst slaven maar dat kan nu net niet. Tenzij je de definitie slaaf aan de tijd aanpast dan kan het weer wel. Overbevolking is de vloek voor een ordelijk leven. Er moet veel meer geproduceerd worden en dat in combinatie met groene maatregelen die het klimaat positief moten beïnvloeden. De stijgende overbevolking is de enige helaas onbesproken reden van de vervuiling op aarde. Met de groeiende bevolking kun je alle groene maatregelen
vergeten want dat redt je nooit van je leven. Tenzij het vroeg tot een clash van culturen komt met een burgeroorlog als hoogtepunt wanneer de mens elkaar uitroeit tot weer leefbare proporties. Hoe leefbaar bepaalt de soort van de overlevenden. Ofwel de groep die voor hoge beschaving heeft gezorgd of diegenen die het aan het afbreken zijn, de sprinkhanenplaag. In het ergste geval wordt Europa een afschrikwekkende decor zoals in de bekende sci-fi films(hoe wisten zij dat?) waar terreur en chaos regeert en door een kleine rijke activistische elite beheerst wordt. De elite die nu al bezig is met het jaar 2050 terwijl zij de 2020 niet eens kunnen overzien bij hun gebrek aan visie.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

ja, dat lijkt wel een beetje de huidige situatie weer te geven.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens een uitermate voorzichtig onderzoek van Elsevier in 2009 kostte de ongecontroleerde massa-immigratie ons dat jaar ruim 12 miljard euro; en er zat al decennialang een stijgende lijn in die kosten.
In 2010 verscheen in Duitsland Thilo Sarrazins boek “Deutschland schafft sich ab”, waarin werd gewaarschuwd dat de toekomst van Duitsland op het spel stond, als er geen redelijke grenzen aan immigratie gesteld werden.

Dat was dus allebei ver vóór het opengooien van de buitengrenzen door de EU rond 2014. Die blunder leverde naast miljoenen immigranten die aan de uitkering gingen, ook een golf bloedige moslimaanslagen op. Plus bijbehorende peperdure tegenmaatregelen.
Vanwaar dan toch dit wanbeleid?
Zelfs zonder die duidelijke waarschuwingen is het een teken aan de wand dat vrijwel elk Westers land de nadelige gevolgen van immigratie geheim houdt, of weigert te onderzoeken.

Er is niks mis met het opvangen van wat echte vluchtelingen, of wat nuttige gastarbeiders. Maar er passen hier geen 25 miljoen mensen in 2050 (huidig beleid), en ook geen 50 miljoen (PvdA-wens) of 5 miljard (GL/D66-wens).
Nog los van de vraag of het aanlokken van culturen die ons willen vernietigen zoals de islam, wel verstandig is.

Niemand is zo dom als de EU-lobby zich voordoet.
Kennelijk heeft dit wanbeleid een doel.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

ja, Sarrazin is heel slecht behandeld door Merkel en meelopers. Zeer schandelijk, dit.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Volgens mij is Sarrazin rond 2018 uit zijn partij de SPD gegooid, vanwege een islamkritisch stuk in een Duitse krant. Leidde nog tot een proces, of een partij dat wel zomaar kan doen.
En dat terwijl Sarrazin toch alles deed om maar politiek correct te blijven. Zijn boek werd op zijn verzoek niet vertaald naar het Nederlands, om “populisten niet in de kaart te spelen”.

Het geeft maar weer aan wat een enge sekte die linkse kerk is. De mensen mogen de feiten niet weten, want de feiten stroken niet met het Evangelie van de Sacrale Socialistische Leer. En zelfs als iemand binnen die sekte zachtjes fluistert dat een volk niet per se suïcidaal moet zijn, wordt hem de mond gesnoerd.
Door zijn eigen geloofsgenoten.

Neef Jansen
Neef Jansen
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De islamitische wereld heeft begrepen dat de westerse wereld niet in staat is echt weerstand te bieden aan de massa’s vluchtelingen en massa’s euro’s voor islamisering. Men ervaart geen weerstand en ziet dat als teken van allah dat de westerse wereld voor de islam is, zoals eens de hele wereld van de islam moet zijn. Dit is een heel krachtige mythe. De westerse wereld, zo ziet men dat in het islamitisch perspectief, is decadent, slap, gewillig, bijna onderdanig, vertoont al dhimmi-gedrag, is daarmee volstrekt inferieur aan de superieure islam. De minachting die moslims tonen in rechtszalen en hoorzittingen toont het gezicht van de islam dat de westerse wereld bekijkt. En als die westerse wereld niet eindelijk eens wakker wordt, en eindelijk eens die suïcidale wereldvreemdheid ontgroeit, dan zal je zien dat puur op basis van aantallen en niets ontziend geweld die woestijngangsters de westerse wereld op de knie krijgen, om te worden gekeeld.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

zo is het wel precies, helaas. Maar wij zijn overgeleverd aan slapjanussen en slappe trutten. Enige wat me nog rest is stemmen op Thierry of Geert.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck,” behalve in deze tijden van EU en Newspeak. Migranten zijn vluchtelingen. Islam is een prima godsdienst van nette mensen. De stikstofcrisis moet toch ook even keurig worden opgelost? Bevolkingsgroei? Woningnood? Sorry? Woningnood? Ah, ja, in het volgende kabinet komt er weer een minister vooor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Men zou ook kunnen besluiten om de verhuurderheffing, vennootschapsbelasting en ATAD op te heffen voor woningcorporaties. Veel belasting binnenhalen om als energietransitiesubsidies weer over de balk te smijten is niet echt handig. De balans is weg uit het beleid. Dat valt Rutte zwaar aan te rekenen. Hij kon er niets aan doen, natuurlijk. Had iets te zwaar getafeld. Over klimaatdingen vooral, ja. En EU dingen, natuurlijk. Het kan een stuk eenvoudiger. Zet in op transitie naar kernenergie. Gebruik het gas daarbij. Vul het in redelijkheid aan met een beetje wind- en zonne-energie. Eigenlijk onzin, maar ja, GroenLinks gekkies. En that’s it. Wiebes McKinsey, denk even na, ja. Oh ja, vergeet het tienjarig moratorium op migranten en vluchtelingen niet. Nederland heeft zijn steentje de afgelopen decennia meer dan voldoende bijgedragen. Toedeloe!

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Eens.

Sabreur
Sabreur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In het kader van de omvolkingspolitiek, verankerd in de resoluties 1605 en 1743, zal er helemaal niks van terecht komen zolang we gevangen blijven in de dictatuur van de EU. Komt nog eens bovenop dat wij in de boeien geslagen gaan worden van de Green Deal van Timmerfrans en de puinhoop is compleet. Wen maar vast aan het idee om in ideologische grijze flatgebouwen te wonen in de woonwijk ‘Veluwe’ van de stadstaat Nederland.

Of wordt wakker en stem FVD of PVV. Het tij kan nu nog gekeerd worden.

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Fijn dat men eindelijk eens gaat kijken naar de gevolgen van bevolkingsgroei. Iedereen weet ondertussen wel dat het een probleem vormt.
Misschien is het een idee om tot we onze zaakjes weer in kaart en op orde hebben, we de grenzen voor immigratie sluiten. Even een adempauze inlassen. En hopelijk tot inkeer komen.

Nenne
Nenne
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte 1,2 en 3 zijn een ramp voor Nederland gebleken.
Het volk is is verwaarloost en bedrogen.
De verkiezingen staan voor de deur, dus komt Rutte even in beweging met zijn beloftes.
Daarna volgt liegen en bedriegen.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

ja, hij was by far de slechtste min pres OOIT.

HPax
HPax
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland 17 milioen inwoners, het ongeveer even kleine Denemarken* zes millioen. Verklaring van dit verschil dat ons Land tot het demografische Bangla Desh van Europa maakt, is in zijn cultuur te zoeken. Die is natalistisch, om niet te zeggen fallistisch. En het is in het kielzog van dit infantilisme dat zich de huidige NL-bevolkingstoename door massa-immigratie laat verklaren.

Met decaden eerder een noodzakelijke, stringente bevolkingspolitiek te hebben gevoerd, had Nederland meer weerstand tegen die afschuwelijk influx kunnen bieden. Zelfs onze dieren worden erdoor belaagd. De PvdD doet niets! Zij stemde pro een ‘Generaal pardon’ en verloochende haar roeping.

Erger ging en gaat Nederland – ecologisch uitgewoond – door met via ontwikkelingshulp de wereld nog dichter te bevolken. Zo gezien oogsten we dan in de vorm van ongewenste immigratiestromen wat we hebben gezaaid. Letterlijk. En ben ik zo weer terug bij de stelling uit mijn 1e alinea, i.e. de NL-cultuur als oorzaak en aanjager van bevolkings-explosies.

*Het gelukkige Groenland niet meegerekend.

Richard
Richard
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik geloof niet dat bevolkingsgroei genegeerd wordt maar door alle partijen niet eens im frage gesteld wordt. Persoonlijk ben ik van mening dat de bevolking niet zou moeten groeien, evenmin gelijk zou moeten blijven, maar dat we ons zouden moeten richten op een kleinere bevolking. Volgens mij is dat om veel legitieme redenen een goede keuze. Maar hoe zit het dan om economie?

H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Balkenende en nu Rutte gebruiken Nederland als een oud pakhuis, zonder zich er rekenschap van te geven, dat ook een oud pakhuis onderhoud vraagt.

Niets in het pakhuis wordt onderhouden of vervangen.
Chaos en wanorde zijn de dagelijkse kost, in dit oude pakhuis.

De kleur in het oude pakhuis, verandert van een lichte tint in een donkere tint.
De huidige beheerder van het oude pakhuis, is de slechtste beheerder van na de tweede w.o.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

ja, goed geformuleerd. De goede migranten niet te na gesproken. Ik tref er wel eens heel leuke mensen tussen in mijn werk. Je hebt een bescheiden groep, maar het grootste deel draagt een masker dat af en toe af valt als bij die T. met zijn intens valse houding in de rechtbank en bij die andere, de neef van die grote crimineel T. met zijn arrogante houding in de rechtbank. Het gedrag van die laatste kom je ook in je dagelijkse praktijk vaak tegen bij cultureel anders opgevoede jongemannen. Arrogant en eisend. In elk geval heel snel van het randje van beleefdheid af. Dat is vaak maar een dun schilletje.

J-P
J-P
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat zou men ervan denken dat er minder kinderen op de wereld worden gezet en stoppen met het zielig doen, zou dat wat schelen

20
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x