Leo Lucassen gooit met modder naar Jan van de Beek

Migratiewetenschap mag alleen politiek-correct zijn

Migratiewetenschapper Leo Lucassen

Titelfoto: Migratiewetenschapper Leo Lucassen in debat in De Balie (7 september 2018). Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal De Balie

De migratie-analyses van Jan van de Beek (wiskundige en cultureel antropoloog) en Jan Latten (oud CBS-directeur en bijzonder hoogleraar sociale demografie) zijn in vruchtbare aarde gevallen in de Tweede Kamer. Zo opvallend als de positieve reacties zijn vanuit de politiek, zo bijzonder is de behandeling die Jan van de Beek moet ondergaan van zijn mede-wetenschapper professor Leo Lucassen.

In een recent interview typeert Jan van de Beek het gedrag van Lucassen als smerig en laag bij de grond. ‘Van vreemde smetten vrij maar dan in een nieuw jasje’, heet het artikel dat Lucassen in december 2017 schreef en waarin het werk en de persoon van Jan van de Beek onder vuur wordt genomen.

Politiek-correct narratief

Jan van de Beek presenteert cijfers en prognoses op het gebied van immigratie en integratie. Cijfers die niet passen in het politiek-correcte narratief. Daardoor is hij een prooidier geworden voor de handhavers van het politiek-correcte verhaal. Niet geheel onverwacht heeft Lucassen zich de rol van jager aangemeten. Lucassen is een wetenschapper die al meerdere malen betrapt is op een lichtzinnige omgang met de waarheid. Een professor met sociaal-activistische drijfveren. Of het nou gaat om antisemitisme, de populariteit van de naam Mohammed, George Soros, cultuurrelativisme, de link tussen moslim-immigratie en antisemitisme, de toestand in Zweden of het napapegaaien van nepnieuws van journalist Chris Aalberts, Lucassen is dé meester in het politiek-correct misslaan van de plank.

In plaats van inhoudelijk te reageren, zoals het een echte hoogleraar betaamt, komt hij met teksten vol onwaarheden en lasterlijke uitlatingen. Ook de bronnen die zijn betoog zouden moeten onderbouwen, ontbreken jammerlijk.

Scenario’s

Professor Lucassen wekt de suggestie dat van de Beek de immigratie-analyses uit zijn mouw schudt. Wat de professor vergeet te vermelden is dat Van de Beek een goed doordacht systeem heeft ontwikkeld op basis waarvan hij zijn modellen doorrekent. Op zijn website legt hij uit dat hij op het gebied van immigratie en vluchtelingenbeleid met vier scenario’s werkt. Getiteld: begrensd, mainstream, ruimhartig en onbegrensd. Hij koppelt politieke partijen aan deze scenario’s, waarbij begrensd overeenkomt met het partijprogramma van PVV en FvD en onbegrensd met die van GroenLinks, D66 en de PvdD. De cijfers liegen er niet om en laten duidelijk zien wat de consequenties van politieke keuzes zijn.

Conflicterende waardensystemen

Van de Beek maakt zich zorgen om “concurrerende rechtssystemen en conflicterende waardensystemen”. Immigranten die dit meebrengen en blijven aanhangen, integreren maar moeizaam. Dit is geen absoluut gegeven, maar een spectrum vol verscheidenheid. Groepen die cultureel dichter bij de Nederlandse cultuur staan, integreren makkelijker. Groepen die zich actief verzetten tegen integratie, hun eigen waarden hanteren of zelfs bewust op zelf-segregatie aansturen, zullen zeer moeizaam of helemaal niet integreren. Een genuanceerde ziens- en werkwijze van Van de Beek die niets te maken heeft met het racisme dat Lucassen hem in de schoenen probeert te schuiven.

Assimilatie en zelf-identificatie

Lucassen zit fout als hij meent dat er maar twee statussen zijn voor de definitie van allochtoon. Enerzijds stelt hij dat een allochtoon automatisch autochtoon wordt in de derde generatie, de definitie van het CBS. Anderzijds verwijt hij Van de Beek allochtonen ad infinitum als allochtoon te willen beschouwen. Van de Beek hanteert echter een derde, veel subtielere vorm in zijn model. Op basis van gegevens van het CBS en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gaat hij uit van een vorm van zelf-identificatie bij allochtonen. Van de Beek maakt op basis van deze gegevens doorrekeningen, waarbij de geassimileerde nieuwkomer een verdiende plek krijgt tussen de autochtonen. Zie zijn verhelderende uitleg op Twitter.

SCP en WRR rapporten

Lucassen schermt in zijn stuk met de rapporten van het SCP en de Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ze zouden aantonen dat islamitische vluchtelingen voor Nederland niet problematisch zijn. Met de inhoud van de rapporten springt de hoogleraar vrijpostig om. Het SCP-rapport laat zien dat migranten uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië zich meer verbonden voelen met hun eigen groep dan met de Nederlandse samenleving. De ironie wil dat Van de Beek dit gegeven wel netjes verwerkt in zijn model. Het WRR-rapport brengt voor deze groepen de achterblijvers in het arbeidsproces en de oververtegenwoordiging in de misdaadcijfers in kaart. Lang niet zo rooskleurig als Lucassen wil doen voorkomen. In 2018 trok het WRR zelfs de conclusie dat diversiteit de sociale cohesie in wijken verlaagt en in bepaalde regio’s een rem zet op economische groei.

Vileine insinuaties

Wellicht beseft Lucassen zelf ook wel dat zijn betoog zwak is. De hoogleraar compenseert dat ruimschoots met vileine insinuaties. Een bloemlezing:

  1. De titel “Van vreemde smetten vrij maar dan in een nieuw jasje”, is een verwijzing naar een couplet van “Wien Neêrlands Bloed”, het Nederlandse volkslied tot 1932. U wordt geacht te lezen dat Van de Beek een nationalist en een xenofoob zou zijn.
  2. “maar bezorgt de ‘allochtoon’ een bijkans erfelijke status”. Oftewel, Van de Beek zou als onderdrukker een maatschappij nastreven waarin twee groepen bestaan: één bovenliggende en één onderliggende partij.
  3. Van de Beek wordt een uitspraak in de mond gelegd (gebaseerd op foute informatie) die hij nooit heeft gedaan, namelijk “als we niks doen wij minderheid in eigen land worden”. Met als doel Van de Beek te koppelen aan het gelijknamige (en voortreffelijke) boek van Martin Bosma en dus aan de PVV. Blijkbaar vertrouwt Lucassen erop dat het associëren met de PVV voldoende negatieve associaties oproept bij de lezer.
  4. “Het is een essentialistisch wij-zij-denken dat we vooral kennen uit raciale theorieën”. Waarmee de professor suggereert dat Van de Beek een racist zou zijn.
  5. “trad Van de Beek in de voetsporen van de omvolkingsdenkers”. Hier legt de professor een subtiele koppeling met de nazistische term Umvolkung daarmee insinuerend dat Van de Beek een nazi zou zijn.
  6. “verklaard tegenstander van het opnemen van vluchtelingen en andere niet-westerse immigranten”, in tegenstelling tot de professor zelf heeft Van de Beek volgens hem geen hart voor het leed en de behoefte van de hulpbehoevende mens en is dus een kil mens.
  7. “Het is een duidelijk voorbeeld van ideologisch activisme, gebaseerd op negatief wensdenken”. Dit verwijt is wel heel ironisch. Van de Beek zou niet objectief kunnen zijn en zich als een activistische wetenschapper gedragen, precies datgeen waaraan Lucassen zich schuldig maakt.
  8. “… Met uitzondering dan van Europeanen en blanke Afrikaners, immers stamgenoten.”, tekst die wederom verkeerd geciteerd is uit een tweetje en waar het woord blank moet triggeren dat Van de Beek een blanke suprematist zou zijn.
Taalkundige trucs

Professor Lucassen probeert met allerhande taalkundige trucjes een negatief beeld van Van de Beek in het hoofd van de lezer te planten. Hij is slim genoeg om niet de termen zelf te noemen, maar laat het aan het associatieve vermogen van de lezer over om de link te leggen. Om er zeker van te zijn dat er genoeg blijft hangen, schiet hij zo vaak als hij kan; nationalist, xenofoob, onderdrukker, PVV’er, racist, nazi, kil, activistisch en blanke supremacist. Lasterlijke, vuile trucjes om een integere wetenschapper te beschadigen.

Het artikel van professor Lucassen communiceert op twee lagen; het inhoudelijke en het lasterlijke. Het eerste deel heeft weinig om het lijf en de woorden ervan zijn dan ook niet veel meer dan een vehikel voor het tweede deel, de ondermijning van de reputatie van Van de Beek. Het hele artikel is een overduidelijke poging tot karaktermoord en een hoogleraar volstrekt onwaardig.

Moddergooien

Er vallen nogal wat slachtoffers door dit moddergooien van de hoogleraar. Zoals het instituut van de wetenschap, waar onwaarheden tegenwoordig de ruimte krijgen. De universiteit, vertegenwoordigd door de hoogleraar met zijn prominente functie, raakt beschadigd door onwaardig gedrag. Het publieke debat, dat blijkbaar niet met open vizier, maar met smerige trucs moet worden gevoerd. De reputatie van Van de Beek, die door professor Lucassen door het slijk is gehaald. Een daad waarvoor een publieke verontschuldiging gepast zou zijn. En de professor zelf, die zich wederom meer laat kennen als activist dan als wetenschapper.

De logische redenaar Lucassen blijkt een ordinaire karaktermoordenaar.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
26 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Cornelis H. W. van den Berg
Cornelis H. W. van den Berg
5 jaren geleden

Universiteitsbesturen nemen geen verantwoordelijkheid. Ook de aanstellers van Ramadan als hoogleraar in R’dam zitten nog steeds op hun plek tenzij gepensioneerd of vrijwillig vertrokken. Dat is het echte gebrek: incompetente en soms criminele hoogleraren die geen onderscheid tussen onwaarheid en waarheid kunnen of willen maken, vaak om hun ideologie benoemd zijn en verderf zaaien onder de studenten, wordt geen strobreed in de weg gelegd. Ook in dit opzicht wordt er in Nederland niet meer afgerekend. Einde beschaving.

Frans
Frans
5 jaren geleden

Een groot deel van de bestuurlijke bovenlaag in dit land bestaat uit voormalige alfa en gamma studenten die in hun kwetsbare jonge jaren misvormd zijn door activistische linkse indoctrinatoren zoals deze “professor” Lucassen.
Dit is ook waar de huidige ellende ooit begonnen is, in het naoorlogse hoger onderwijs, en van daaruit is langzaam maar zeker het gehele bestuurlijke apparaat, en de media, tot een links bolwerk verbouwd, cultureel Marxisme heet dat.
Dus kijk maar eens goed naar Leo Lucassen, kijk maar eens goed naar deze vertegenwoordiger van de ideologische vijand van de westerse beschaving, en bedenk dat niets deze vijand te laag is om zijn verwerpelijke linkse idealen te verwezenlijken.

stof
stof
5 jaren geleden

Het zijn geen taalkundige trucjes, het zijn classificaties, typeringen. Dit zie je vaak ter linkerzijde. Argumenten -even in het midden gelaten of men die heeft- hoeven niet te worden ingebracht als het onderwerp of de boodschapper in een van de bekende onbespreekbare klasses kan worden ingedeeld.
Met wat kwade wil lukt die indeling vrijwel altijd.

Kortom: wegzetten. En daarmee: uitsluiten.

Jan de Wit
Jan de Wit
5 jaren geleden

Prima analyse, ik vermoed alleen dat weinigen geïnteresseerd zijn in hoe Goebelliaanse propagandatechnieken werken (ben even vergeten of de Nazi’s het nu van de Sowjet-Russische Stalinisten hebben geleerd, of andersom). Want dat is wat Lucassen doet. En wat schrijver uitstekend laat zien. Bewaar ik voor mijn propaganda- en destabiliseringsklasje.

Zou overigens aardig zijn om uit te pluizen op wat voor gronden Lucassen hoogleraar is geworden. Je wilt niet weten met wat voor onwaarschijnlijke kul hele faculteiten zich de hele dag bezig houden.

p.
p.
5 jaren geleden

Een uitstekend artikel, inhoudelijk sterk. Maar de conclusie moet volgens mij gewoon zijn dat Lucassen keer op keer publiekelijk zakt voor het eindexamen ‘professoraat’… wegens gewoon te dom. De man is niet een baarlijke duivel of zo, maar gewoon onmachtig om op dit niveau mee (of liever ’tegen’) te denken. We zien dit overigens bij vele, vele anderen die op onverklaarbare wijze een niet-passende functie bij universiteiten hebben weten te bemachtigen.
Het diepere probleem is dan ook het totale disfunctioneren van de universitaire wereld in haar benoemingsbeleid. Krijg dat er maar eens uit… Totdat dát gelukt is, blijft er ieder jaar een roedel Lucassentjes de markt opgegooid worden.
Ook wekt deze conclusie bij mij de vraag op in hoeverre het nuttig is een dergelijk iemand van repliek te dienen. Het zal bij hemzelf de waan versterken op hetzelfde niveau te functioneren als een echte wetenschapper als Van De Beek. En dat is totaal niet het geval.
Niet rechtstreeks mee in debat gaan, geen podium bieden om zijn verhaal te doen, maar uitsluitend laten zien dat zijn schrijfsels geen steek houden. Voor de goede orde: dit is geen pleidooi om onwelgevallige meningen te verbieden, maar om kaf van koren te scheiden.
“Antwoord een zot naar zijn dwaasheid, opdat hij niet wijs zij in eigen oog.”

Juanito
Juanito
5 jaren geleden

De nutty professor kan zijn ziekelijk ideologische kletskoek maar het best blijven uitkotsen in het fantasia programma dwdd.

Het zegt heel er veel over de mensen die deze “professor” uitnodigen en ook nog serieus nemen. Die mensen moeten helaas als verloren beschouwd worden.

Nenne
Nenne
5 jaren geleden

Als je net gezicht ziet van Lukassen zie je zo,deze man zit niet lekker in zijn vel, weinig zelf vertrouwen wil graag omringt worden door de goedmensen lekker veilig!
Eigenlijk wel heel zielig.

ni28
ni28
5 jaren geleden

(S)linkse wijze om de waarheid te verdraaien en critici negatief te labelen. Niets nieuws onder de zon, gebeurt al decennia lang. Indoctrinatie van links is enorm en overheerst de samenleving.

Bosgeus
5 jaren geleden

Lijkt me eerder dat zijn universiteit daar geld mee ophaalt, dan dat hun reputatie schade op loopt, wat u daar beweerde.

15 Jaar terug las ik, dat er 8 miljard Euro geïnvesteerd werd in propaganda voor de EU.
Zo is dat ook met propaganda voor de omvolking van gereformeerde landen. Die Lucassen is binnen,terwijl doctor van Beek kan problemen krijgen met zijn carrière, omdat hij propaganda belemmerd.

Maar ik hoop toch dat u gelijk heeft, al betwijfel ik het stellig,

Cees
Cees
5 jaren geleden

De slotzin, waar Lucassen wordt genoemd als “logisch” redenaar is vast sarcasme. Ik heb deze meneer regelmatig horen redeneren maar heb hem eigenlijk nooit op ” logica” kunnen betrappen.
” Ik denk goed en hij fout, dus ben ik goed”. Het credo van Leo L. c.s. Het enige wat mijn inziens aan hem gehangen kan worden is “consistente domheid”. Voor logica is dan geen plaats. Wel voor verstarde conservatieve ideologie. De logica van een beperkte exclusivist.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
5 jaren geleden

Waar kan ik de lezing van Jan van de Beek “Massa-immigratie: het einde van onze verzorgingsstaat?” van 17 november 2017 lezen of horen? Als ik het goed begrijp is het naar de inhoud daarvan dat Lucassen verwijst. Overigens is Lucassen helemaal niet subtiel of insinuerend in zijn taalgebruik. Ik zie duidelijk een gestrekt been en dan is een gele kaart op zijn plaats. Zo doet hij de voorspellingen van Van de Beek af als het speculatief doortrekken van huidige trends. Dat is natuurlijk niet geheel onwaar, maar Van de Beek doet dit toevallig volgens de wetenschappelijke regelen der kunst. Lucassen is geschiedkundige en denkt zich van Van de Beek’s wiskundige modellen makkelijk af te kunnen maken door er denigrerend over te spreken. Ook alle andere kritische vragen schuift hij op dezelfde wijze weg, daarbij verwijzend naar migratiepatronen in de afgelopen vijfhonderd jaar die ook goed zijn verlopen. Op dat moment doet hij wat Van de Beek ook doet, trends uit het verleden doortrekken, maar dan zonder verdere onderbouwing. Hij laat daarbij vooral de sociale, economische, culturele en religieuze aspecten buiten beschouwing en die zijn niet zonder belang als we het over islamitische massaimmigratie hebben. Sterker nog, daar zit hem de kneep. Misschien zou de historicus Lucassen zich eens kunnen verdiepen in de 1400 jaar islamitische geschiedenis en in de huidige sociale geschiedenis van wijken en stadsdelen in Nederland en elders in Europa waar veel islamitische migranten wonen. Lucassen laat wel flink van zich horen, maar heeft geen poot om op te staan. Van een hoogleraar zou je beter verwachten.

Ben
Ben
5 jaren geleden

Links NL heeft zich goed weten in te vreten in de rechterlijke macht, media en de universiteiten.
Wordt tijd, dat daar eens hard wordt ingegrepen bij die marxistische ondermijners.

karton
karton
5 jaren geleden

Één en al triestigheid straalt deze man uit, maar dat krijg je als je de héle dag met modder moet gooien.
Ik heb diep medelijden met een dergelijk nietsnut, die van de hele wereld niets meer begrijpt.

trackback

[…] waardesystemen” (lees: islam), zoals onderzoeker Jan van de Beek deed,  mag niet van de  wegkijkers. Dat ervoer ook Geert Wilders toen hij in de Tweede Kamer het grote taboe doorbrak door te stellen: […]

trackback

[…] Je kunt er vergif op innemen: zodra er in de sociale media onderwerpen aan de orde zijn waar hij zijn linksdraaiende opinie aan kan vasthechten, klimt hoogleraar Sociale Geschiedenis Leo Lucassen uit zijn sociaal-activistische schuttersputje. Professor Leo neemt het daarbij vaak niet zo nauw met de feiten, zoals Robert Bor al eerder op Opiniez aantoonde. […]

p
p
5 jaren geleden

De strekking van dit artikel onderschrijf ik volledig. Echter, de laatste zin echter niet. op geen enkele wijze valt Lucassen te bestempelen als een ‘logische redenaar’, het is juist het volkomen gebrek aan heldere en logisch sluitende redenaties dat hem volkomen door de mand doet vallen. Reden waarom je je afvraagt waarom een Universiteit nog langer besmeurd wenst te worden door het op de loonlijst houden van een dergelijk ongeschikt personeelslid.
Maar een karaktermoordenaar, dat is hij zeker. Niet zozeer middels ’taaltrucjes’ – dat klinkt me veel te onschuldig en is ook niet to the point. Deze man is willens en wetens woorden aan het verdraaien, in een andere context aan het zetten, aan het insinueren en manipuleren en dat allemaal grotendeels zónder inhoudelijke argumenten. In eenvoudig nederlands: Leo Lucassen is een leugenaar en een bedrieger. Meer niet.

trackback

[…] Migratie2018.09.24Leo Lucassen gooit met modder naar Jan van de Beek […]

trackback

[…] ding als een enkeling, zoals bijvoorbeeld professor Leo Lucassen, zijn positie misbruikt om een opponent te besmeuren. Het is van een hele andere orde als een academische kaste in groepsverband probeert het debat in […]

trackback

[…] van de werkelijkheid onderwijzen kan ze niet vinden. Tja. Eén blik op de uitspraken van professor Leo Lucassen is voldoende om het tegendeel aan te tonen. Iedere ontkenning die ze doet, versterkt alleen maar […]

mahoog
5 jaren geleden

Ik heb niet veel op met de ”boy’s en girls met de vierkante petten”.Deze zijn te lang blootgesteld op hun universiteit aan marxistise denkbeelden,en blijven deze dapper volgen.Plaat voor de kop.

trackback

[…] de manier waarop Lucassen van de Beek aanvalt, dat kan worden gelezen in het zeer toegankelijke artikel van Robert Bor. Een aantal zinsneden die Bor opneemt in het artikel prikkelde mijn belangstelling in de vier […]

Marien
Marien
5 jaren geleden

Begrens Europa, Dit stuk van prof van der Beek en prof Latten is gepubliceerd op Elsevier. nl maar ik denk dat het op Google ook te vinden is.

Marien
Marien
5 jaren geleden

Ik vind Leo Lucassen een nietsige niksigheid. De man heeft GEEN kennis.
Zag vanavond prof Jan Latten bij Matthijs van Nieuwkerk. DAT is een beschaafde erudiete man. Ik vermoed dat dhr Jan van Beek net zo’n man is met veel kennis van zaken.

marjo012
marjo012
5 jaren geleden

Een echte yup dus, nou dan weet je al wat het toekomst beeld van dit land gaat worden met dit soort lieden.

trackback

[…] nazi’s niet en is er ook niet vies van om mensen in hokjes te duwen waar ze niet thuishoren. Hier valt echter zéér uitgebreid te lezen waar, hoe en waarom hij telkens fout […]

26
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x