Discussiemiddag met Jan van de Beek stemt tot nadenken

Het debat op rechts heeft links niet nodig

Demograaf en migratiedeskundige Jan van de BeekDemograaf en migratiedeskundige Jan van de Beek. Foto: Evert Jan Luchies.

 

Op zondag 4 november stroomde de prachtige locatie stadskasteel Oudaen in Utrecht vol met gasten. Wiskundige en cultureel antropoloog Dr. Jan van de Beek, bekend van zijn treffende analyses op het gebied van immigratie, sprak een groep van ongeveer 80 personen toe. Bijzondere aandacht ging uit naar de verwachte migratiegolf uit sub-Sahara Afrika.

De discussiemiddag was opgedeeld in drie blokken. Het eerste blok ging over de feiten; wat is de huidige bevolking, hoe hard groeit deze, wat is het welvaartsniveau? De bevolking in Afrika gaat de komende decennia hard toenemen en de verwachting is dat Afrika in 2100 uit ruim vier miljard zielen zal bestaan, daarmee bijna 40% van de wereld uitmakend. De drang om te migreren zal sterker worden en dat terwijl Europa krimpt. De cijfers liegen er niet om.

Verzorgingsstaat onder druk

In het tweede blok werd ingegaan op de gevolgen van de eerder genoemde feiten. Van de Beek liet zien hoe de verzorgingsstaat onder druk komt te staan door de toename van immigranten uit Afrika. Hij vergelijkt EU-landen met verschillende landen die andere immigratie-strategieën voeren. Zo haalt Singapore de krenten uit de pap, wat je onder meer terugziet in een positieve economische bijdrage van de migrant. De EU biedt vooral sombere cijfers. Onze migranten kosten gemiddeld genomen geld.

Hij toont haarfijn aan dat een individuele ondernemer veel baat kan hebben bij migratie, terwijl het gastland hiervoor de rekening betaalt. Dit komt omdat een ondernemer alleen betaalt voor de werkende migrant, niet voor de anderen die in het stelsel van de verzorgingsstaat vallen.

 

Weinig integratie

Van de Beek liet zien dat het binnenhalen van migranten uit het Midden-Oosten en Afrika andere netelige kwesties met zich meebrengt. Op het gebied van de integratie is het voeren van een conflicterend waardenstelsel erg lastig. Van de Beek hanteert de indicator zelf-identificatie met Nederland, zoals ook te zien is op zijn website, een betrouwbaarder maatstaf dan groepseigenschappen.

In het derde blok werd vooral gediscussiëerd over de oplossingsrichtingen. Aan bod kwam bijvoorbeeld of het nodig is om Afrika rijker te maken (ie, push-factor oplossing) of juist om Nederland oninteressanter te maken door bijvoorbeeld de uitkeringen naar beneden bij te stellen (ie, pull-factor oplossing).

De middag werd door de aanwezigen hoog gewaardeerd en de sfeer was goed. Er werd beschaafd, vrijuit gesproken en goed geluisterd. De aanwezigen bleven nog lang hangen om met elkaar te kunnen praten onder genot van een drankje.

 

Bekentenis

Voordat ik verder ga, moet ik u een bekentenis doen: ik ben van mening dat het politieke debat in Nederland stuk is. Om te voorkomen dat u ten onrechte denkt dat ik nu naar de wapens zal grijpen, wil ik mijn bekentenis graag toelichten en u geruststellen.

In het debat hebben we het vaak over links en rechts, zonder duidelijk te zijn wat deze termen betekenen. De termen zouden betekenisloos zijn geworden. Dat is echter niet waar. Ze zijn nog steeds betekenisvol, maar niet meer enkel langs de economische as.

De zes thema’s

Er zijn zes grote thema’s waar dat duidelijk uit blijkt. Dat zijn de drie I’s – Immigratie, Integratie en Islam – alsmede EU, Cultuur en Klimaat. Elk van deze thema’s heeft een duidelijke verdeling over de links-rechts as. Zonder op voorhand aan te geven wat de betere zienswijze is, zijn dit grofweg de verschillen.

Immigratie
 • Links – immigratie is altijd goed voor een land, de immigranten-arbeider is uitwisselbaar met andere arbeiders, een teveel aan migratie kan ingeperkt worden door de redenen om van plaats of een land te verlaten (push-factoren) aan te pakken.
 • Rechts – immigratie van groepen met een conflicterend waardenstelsel is niet goed, mensen zijn complex en niet zonder meer uitwisselbaar, migratie kan ingeperkt worden door de redenen om je ergens anders te vestigen (pull-factoren) aan te pakken
Integratie
 • Links – integratie gaat vanzelf goed, geef het genoeg tijd, als integratie faalt, dan is superdiversiviteit ook niet erg.
 • Rechts – groepen met conflicterende waardenstelsels segregeren over de tijd, grote groepen niet-geïntegreerde burgers bemoeilijken het integratie-proces, het ontbreken van gemeenschappelijke culturele waarden erodeert de maatschappelijke samenhang.
Islam
 • Links – islam is de religie van de vrede, het individu binnen de islam is sterker dan het systeem, islam is compatibel met de westerse waarden, over de tijd seculariseren moslims
 • Rechts – islam is een veroveringsideologie, het systeem bewijst al eeuwenlang dat het bepalend is voor het handelen van het individu, islam is niet compatibel met de westerse waarden, moslims seculariseren nauwelijks.
EU
 • Links – de EU moet meer macht naar zich toetrekken, de EU is een prachtig streven waar we alles aan moeten geven, de EU voorkomt oorlog en werkt economische welvaart in de hand
 • Rechts – de EU trekt teveel macht weg bij de nationale staat, de EU is een experiment en we hebben geen idee of het goedaardig is, welvaart wordt opgeofferd en het instituut gedraagt zich anti-democratisch.
Cultuur
 • Links – alle culturen zijn gelijk, we hebben één overkoepelende cultuur nodig, gelijkheid boven alles
 • Rechts – onze cultuur moet behouden blijven, cultuur bestaat voor een reden en zomaar weggooien wat werkt is niet verstandig, gelijkheid heeft een prijs
Klimaat
 • Links – theorie van klimaatverandering staat vast, klimaatverandering leidt tot een catastrofe, welvaart moet geofferd worden om klimaatverandering tegen te gaan, meer globaal aanpakken
 • Rechts – er zijn een hoop onbekenden op het gebied van klimaatverandering, de gevolgen van klimaatverandering zijn niet vast te stellen, aansturen op adaptatie is goedkoper dan preventie, meer lokaal aanpakken
Verschillen links / rechts

Links gelooft in de maakbaarheid van de samenleving, is hoopvol en doortastend, deelt graag en schenkt blindelings vertrouwen. Groter is beter en ongelijkheid werkt als een rode lap op de stier.

Rechts is voorzichtig met aanpassingen, is sceptisch en zoekt naar bewijzen, is gesteld op wat ze heeft en schenkt vertrouwen op basis van prestaties. Klein is prima en hard werken voor je geld ook.

In een gezonde samenleving worden beide aspecten meegenomen in de weging van maatschappelijke onderwerpen. Helaas is dat bij ons niet het geval. Op alle bovengenoemde onderwerpen domineert zonder uitzondering het linkse narratief. De hoeders van het linkse gedachtegoed hebben een beschermende laag eromheen weten te leggen, zodat het niet besmet kan worden door andere invloeden. Daar omheen ligt een agressieve schil die iedere poging daartoe afslaat door middel van sociale uitsluiting of zelfs fysiek geweld.

Het debat zit muurvast. Met de Nederlandse Leeuw hebben we geprobeerd het debat tussen links en rechts vlot te trekken. Dat doel faalde, spot en hoon was ons deel. Links wil het debat niet aangaan. Waarom zouden ze ook? Links domineert en is niet van plan haar macht te delen. Op onze blote knietjes gaan smeken om een gesprek is een heilloos pad.

 

Geen debat met links nodig

Nee, het loont niet de moeite het debat met links op te zoeken. Er zal geacteerd moeten worden vanuit een positie van kracht. Dat betekent dat het gedachtegoed op rechts ook ontwikkeld moet worden op rechts, dus niet in debat met links. De feiten, de analyses en de oplossingsrichtingen, het gehele spectrum aan mogelijkheden moet vorm krijgen, besproken en bevochten worden. Daarna wordt het meegegeven aan beïnvloeders, politici, leraren en activisten.

Op de rechterzijde van het politieke spectrum ontstaat, net als nu ter linkerzijde, een eigen groep, met eigen overtuigingen. We brengen mensen bij waar we in geloven en waarom we dat doen. In de stemlokalen overtuigen we mensen van het nut van deze standpunten. Pas als de rechterzijde net zo sterk is als de linkerzijde en niet eerder, dan gaan we het debat aan. Niet door erom te smeken, maar door ervoor gevraagd te worden. Vanuit een positie van kracht.

Discussie op rechts voeren

De discussiemiddag in stadskasteel Oudaen in Utrecht heeft laten zien dat er behoefte is aan intelligente discussie op rechts. Betekent dit dat het debat tussen links en rechts waardeloos is? Nee, dat niet. Voor mij persoonlijk zal ik het debat opzoeken om meerdere redenen: als slijpsteen voor mijn debatvaardigheden, om te leren wat de linkse mening is en om onzin te ontmaskeren. Het is echter niet zinvol het debat met links op te zoeken om het gedachtegoed op rechts fijn te slijpen. Ten eerste is links daarvoor niet nodig en ten tweede zullen zij dat proces eerder frustreren, dan faciliteren. Dat links bijvooorbeeld graag met modder gooit naar serieuze wetenschappers als Jan van de Beek is bekend.

Er komt een tijd dat het debat tussen links en rechts gevoerd zal gaan worden. De indicator voor dit debat zal zijn het moment dat de rechtse mening niet meer te negeren is. Tot het zover is moet het rechtse arsenaal opgebouwd worden. Dat betekent dat het debat op rechts plaats zal moeten vinden zoals het eigenlijk tussen links en rechts had moeten zijn; gefundeerd, hard, rationeel, scherp.

Laat ons dan maar doen wat zij nalaten en de discussie die is gestart in Utrecht een vruchtbaar vervolg geven.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
13 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
Frans
4 jaren geleden

Ik heb decennia lang veelvuldig gediscussieerd met leden van de linkse kerk, en neem maar van mij aan dat dit een volledig zinloze exercitie is. Je kunt namelijk niet over reële zaken discussiëren met mensen die geen wetenschappelijk bewezen feiten accepteren, of deze menen te kunnen weerleggen met allerhande onbewezen stellingen. De meeste van deze gelovigen komen sowieso niet verder dan het napapegaaien van hun linkse messiassen, en degene die wel verder komen beroepen zich steevast op een of andere cirkel constructie van onbewezen stellingen, waarbij de ene onbewezen stelling dan de andere overeind moet houden. Het is net of je met gehersenspoelde sekte leden praat, niets dringt door, je kunt net zo goed tegen een muur praten. Je kunt je dus inderdaad veel beter niet op de linkse kerk richten maar op het grote (kiezers)publiek dat door deze kerk al jaren lang gemanipuleerd wordt. En daar zit hem dus het werkelijke probleem; de linkse kerk controleert alle klassieke media (krant/radio/tv), en dus de voorlichting van het grote publiek. De huidige teloorgang van deze klassieke media ten gunsten van de internet/social media bied echter perspectieven. Daarom is het van cruciaal belang te voorkomen dat deze nieuwe media ook weer door de linkse kerk gekaapt worden. Dit is het nieuwste, en misschien wel laatste, slagveld waarop de ideeën waar onze welvarende westerse samenleving op gebouwd is nog kunnen zegevieren over de heersende neomarxistische dogmatiek die enkel in een Orwelliaanse nachtmerrie kan eindigen.
Laten we er dus vooral zorg voor dragen dat dit de media blijft waarop nep wetenschap aan de kaak wordt gesteld, waarop linkse leugens worden ontmaskert, en waarop de wereld in beeld wordt gebracht zoals deze daadwerkelijk in elkaar steekt. Het deprogrammeren van linkse sekte leden beginnen we beter pas mee nadat de oorlog voor het voortbestaan van de westerse beschaving gewonnen is.

Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden

Een korte analyse van de thema’s geeft een onoverbrugbaar verschil van opvatting.
Zo lijkt ‘links’ zich te verweren op basis van hoe ze de wereld het liefste willen zien terwijl ‘rechts’ zich meer op basis van feiten lijkt te richten.
Nu is een wereld met idealisten die mooie dingen willen niet meteen een slechte wereld maar zodra het idealisme trekjes van religie en leugens begint te krijgen zit je op het verkeerde spoor.
Er moeten zich veel meer mensen bezig gaan houden met deze thema’s. Het lijkt mij een goed begin om dit soort discussie’s integraal op BitChute en YouTube te zetten.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

De discussie moet niet alleen binnen Nederland gevoerd worden, maar ook met gelijkgestemden in Belgie en Duitsland. Het is wel zaak goede debatpunten te vinden om te voorkomen dat het debat snel klaar is. Liefst moet het gaan over uitvoerbare ideeen. Behalve Jan van de Beek hebben we ook Ruud Koopmans om ons te helpen. En Paul Cliteur natuurlijk, Afshin Ellian, Paul Scheffer, etc. Ondersteuning van kritische geesten in andere partijen is ook belangrijk. Wat de thema’s betreft, gaat het vooral om immigratie en EU. T.a.v. de Islam moet alleen de vrijheid van meningsuiting ten volle gehandhaafd blijven. Iedereen moet vrijuit kunnen spreken. Wat kan helpen is een stuk te ontwikkelen dat alle kritiekpunten van de Islam in een enigszins gematige vorm op een rijtje zet en dat zodanig in het publieke debat te positioneren dat het normaal wordt als iemand dat onderschrijft, in plaats van dat men meteen wordt weggezet als racistislche islamofoob of iets dergelijks. Het moet de normaalste zaak van de wereld worden dat mensen islamkritisch zijn. Verder zag ik vandaag bij TPO een stuk van Bart Collard over de verwijdering of aanpassing van artikel 9 over godsdienstvrijheid in het europese verdrag voor de rechten van de mens. Lijkt me heel zinnig. Dan hebben we nog het boekje van Theo Francken over de aanpak van de migratiecrisis (die nog maar net begonnen is als we niet oppassen). Misschien valt er op het juridische vlak nog wat te doen tegen het slappe gedoe van de EU.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden

Gisteren was Leo Lucassen te gast bij Room for Discussion op de UvA. Er waren geen hysterische brieven van wetenschappers om een tweede gast aan te laten schuiven voor een tegengeluid. Zoals bij Jordan Peterson. De linkse hypocrisie is stuitend. Alle meningen zijn welkom maar wel alleen de politiek-correcte graag. Debat met links is inderdaad zinloos. Een vonkje hoop is de talkshow van Jensen weer op tv. Met gasten als Baudet en Farage, die zich gewoon uit mogen spreken zonder demoniserende hordes tegenover zich. Dat tegengeluid was hard nodig.

Ben Steijn
Ben Steijn
4 jaren geleden

Er is naar mijn mening geen links en rechts blok meer. Slechts Idealisme en Realisme. De eerste eigenschappen komen in beide blokken voor. Zelf geef ik de voorkeur aan een vorm van idealisme dat een redelijke kans van slagen biedt.
Mijn optiek; idealen zijn mooi, maar zijn ze te realiseren? Zoniet. Even in de ijskast met dat ideaal. Nuchter, Nederlands en Verstandig.

Marien
Marien
4 jaren geleden

Goede column. En bij de verschillen op de thema’s tussen links en rechts, wordt mij haarfijn duidelijk dat links met ALLES fout zit. Voorzichtigheid is verstandig en cultuur van je eigen groep belangrijk. Ik heb NIETS met de ‘visies’ van links. Ze maken ALLES kapot in de wereld. Destructieve stroming. Rechts/realistisch is de kant waar we op moeten anders gaan we ten onder aan de ‘goedgeefsheid’ van links (nadat ze zelf hun zakken hebben gevuld, natuurlijk bij de de elite) De domme linkse mensen komen er pas achter wat ze fout deden als het te laat is. Dan is de linkse elite al gevlucht met medeneming van een vette bankrekening.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

De islam is een politiek-theologische beweging die streeft naar werelddominantie door een politiek van islamisering, onderdrukking, voortplanting, migratie, terreur, verachterlijking door een waan van superioriteit te propageren, maar ook door militaire middelen, zoals we in de afgelopen 1400 jaar hebben gezien en waarvan de permanente strijd in Israël een symptoom is. Deze bedreiging begint vooral door voortplanting en migratie een bedreiging voor het Westen te vormen. Het ideaal zou zijn een wereld zonder islam. Daar is een langetermijnstrategie voor nodig, waarbij geldt: hoe sneller hoe beter, vooral ook omdat anders een cataclysmische botsing aan het einde van de 21e eeuw onvermijdelijk dreigt te worden. Immigratie uit islamitisch West Afrika en het Midden-Oosten zal tot beheersbare proporties moeten worden teruggebracht (Nederland minder dan 10.000/jaar), anders zal islamisering alleen maar toenemen en, zoals we nu al zien, de bereidheid tot verzet ertegen afnemen. Dit maakt het bereiken van klimaatdoelen eenvoudiger, terwijl integratieproblemen en culturele botsingen beheersbaar blijven. Nederland zal binnen 10 jaar de EU moeten verlaten, tenzij de EU deze problematiek op een effectieve manier onderkent. De waan van islamitische superioriteit moet met alle redelijke middelen worden doorgeprikt. Tot slot moet de financiering van islamitische propaganda worden gestopt, met name door nieuwe vormen van kernenergie te ontwikkelen. Met het sluiten van wat ‘haatpaleizen’ ben je er niet.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

In de reacties die niet van mij afkomstig zijn zie ik termen als polarisatie, hysterie, blokvorming, linkse kerk, maar ook idealisme vs. realisme, gebrek aan logica, eenzijdige media, hypocrisie, oneerlijk debat. Er lijkt dus sprake van een politiek spel, waarbij de samenleving verdeeld is in twee kampen, met een sleutelrol voor zwabberende bestuurderspartijen als de VVD en het CDA, die het open debat weigeren omdat anders hun sleutelrol verloren gaat en dan “komt het land bestuurlijk in een impasse”. De polarisatie is het gevolg van politieke blokvorming die weinig te maken heeft met rationaliteit. Er bevinden zich in alle gelederen voldoende mensen die kritisch staan tegenover islam, immigratie en onevenwichtige EU plannen en voorstander zijn van een meer geleidelijke energietransitie waarin nieuwe vormen van kernenergie een rol kunnen spelen. Maar die mensen hebben angst om persoonlijk monddood te worden gemaakt, krijgen sowieso geen podium, en laten zich dus maar meeslepen door beeldvorming, het “grote plaatje” zoals de partijleiding dat schetst, en de daaruit voortvloeiende noodzaak om electoraal voldoende macht te verwerven. En dat terwijl een kind kan zien dat de klimaatwet doorgeslagen is, dat de EU maar wat aanrommelt, dat een islam gericht op werelddominantie een demografische tijdbom is die versterkt wordt door oncontroleerbare immigratie en propaganda uit islamitische landen, en dat de samenhangen tussen deze dossiers elkaar versterken, waardoor de hakken nog meer in het zand gaan. Forum voor Democratie spreekt over het partijkartel om deze problematiek bespreekbaar te maken. Daar heeft het zeker een punt. Dat is niet onbelangrijk.

Hans
Hans
4 jaren geleden

Wat ik over het algemeen betreurenswaardig vind, is dat er door het gebruik van labels als links en rechts (of anderszins) er meteen gepolariseerd wordt en men vanuit de eigen loopgraven elkaar wederzijds gaat bestoken met kritiekloos herkauwde generalisaties en platitudes waardoor een inhoudelijke discussie nauwelijks mogelijk is. Misschien hebben we het bitter hard nodig om te labelen om eigen en andermans positie gemakshalve een plaats te geven en te determineren. Als je in 2015 probeerde om kritisch over vluchtelingen en migratie te praten kreeg je al gauw termen als xenofoob, islamofoob of racist toebedeeld en kreeg je een machteloos gevoel. Waardoor je geneigd was om ietwat agressief uit de hoek te komen.
Vandaar dat het zo belangrijk is om, als kritische scepticus (of rabiate tegenstander) aangaande migratie en vluchtelingen, je mening gefundeerd, helder, inhoudelijk en bovenal zo eerlijk mogelijk te formuleren. En dan maar hopen dat voorstanders en tegenstanders een inhoudelijke discussie aan willen gaan zonder elkaar te verketteren of de hersens in te slaan. En die discussie is o zo belangrijk in het licht van ingrijpende ontwikkelingen op velerlei gebied waar wij, onze kinderen en kleinkinderen genadeloos mee geconfronteerd zullen worden de komende decennia. Hebben we oog voor het grote plaatje?

Pieter Lanser
4 jaren geleden

Thilo Sarrazin heeft zijns gelijke gekregen…..

trackback

[…] ontstaat weer doordat de middenpartijen geen adequate oplossingen weten te implementeren voor de grote problemen in de samenleving (Immigratie, Integratie, Islam, EU, Cultuur en Klimaat). Burgers hebben […]

trackback

[…] ….lees verder […]

Henk v. T.
Henk v. T.
4 jaren geleden

Ik zie op veel plekken de behoefte om af te zetten tegen links, maar zoals vaak , en ook in dit stuk, bedoelt men extreem links. De beschrijvingen in de stuk zijn echt te extreem om toe te wijzen aan alles wat links is. Dat is geen homogene groep, er zijn geen twee homogene groepen links en rechts, dat is echt te simplistisch. Dit lijkt mij te veel op de twitterpolarisatie te extrapoleren naar de samenleving, onjuist. Als je wilt afzetten tegen je ideaalhaatbeeld van links weet dat je het over extreem links hebt.

Neem de zwarte pieten discussie. Is rechts voor de ‘blokkeerfriezen’ en links voor ‘Jerry’ ? Extreem links sowieso, en extreem rechts ook. Maar praat en kijk rond en de meesten hebben kritiek op beiden en verafschuwen de manier waarop beide partijen bezig zijn! Dit heeft weinig met links of rechts te maken.

Een werkelijk debat op thema’s komt tot stand wanneer het links en rechts denken wordt losgelaten. Vanuit de zelfgekozen periferie in een hoekje zitten navelstaren gaat tot weinig leiden. Het de dedain wat hier wordt opgebouwd naar alles wat links is (zonder enige nuancering) lijkt veel op wat men links verwijt.

13
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen