Slaafs Nederland in de moreel failliete VN

De Verenigde Naties (VN) werden in 1945 opgericht om vrede, veiligheid en voorspoed in de wereld te bevorderen. Sinds de jaren ’70 is deze organisatie het belangrijkste obstakel geworden in de verwezenlijking daarvan. Gekaapt door linkse diplomaten, de Organisatie van Islamitische Landen (OIC) en megalomane mensenrechtenschenders werd de nobele koers radicaal verlegd richting Faustiaanse duisternis.

Alle moordpartijen in Azië, Afrika en de Arabische wereld vonden plaats onder het toeziend oog van de VN. De organisatie blijkt niet in staat om genociden te voorkomen: van Cambodia, Rwanda tot de gruwelen van IS.

Beerputten
Aan alles wat de VN aanraken kleeft een geur van onheil en bederf. Iedere bestuurslaag is corrupt. Van VN-chauffeur tot de Secretaris-Generaal. Geld en goederen verdwijnen in eigen of bevriende zakken. Iedere reorganisatie blijkt tevergeefs. Goede voornemens verdrinken in de beerputten van NY, Genève, Wenen en Nairobi. Er worden miljoenen mooie woorden gesproken, maar de daden veroorzaken narigheid en ellende. VN-missies zijn aangekondigde rampen. Libië, Irak en Syrië zijn veranderd in een hel op aarde. De VN kweken geen olijfbomen en vredesduiven maar zaaien haat, dood en verderf.

UNHRC
Neem de United Nations Human Rights Council (UNHRC), een VN-orgaan dat moet toezien op de naleving en bevordering van mensenrechten in de wereld. Een kind kan zien dat de UNHRC, propvol mensenrechten-vertrappers als Cuba, Qatar, Venezuela en Saoedi-Arabië, de wereld weinig goeds te bieden heeft. Moordenaars wassen er hun bloederige straatjes schoon, despoten en tirannen voeren er het hoogste woord en Europese landen praten er recht wat krom is.

Foto: Public Domain

Bij wijze van ontspanning en vermaak gaat men zich te buiten aan vergader-orgieën vol anti-Israël resoluties. Ook Nederland maakt deel uit van deze mensenrechtenkermis. Ieder fatsoenlijk mens zou een stevige en moreel daadkrachtige opstelling van ons land verwachten. Helaas. Niets is minder waar.

Israëlbashen
Afgelopen week tijdens het laatste rondje Israëlbashen met vijf smerige, door de OIC ingebrachte anti-Israël resoluties, stemde ons land drie keer voor en onthield het zich twee keer van stemming. De VS daarentegen gaven op niet mis te verstane wijze blijk van hun afkeer en stemden vijf keer duidelijk nee. Voor hen is de maat vol. Niets aan de hand volgens VVD-buitenlandspecialist Han ten Broeke, de resoluties betreffen ‘staand beleid’. Dat klopt. Leugens en geschiedvervalsingen die jarenlang voortwoekeren in de VN veranderen op den duur als vanzelf in ‘Internationaal recht’. Het Islamitische blok kent de ongeschreven regels. Zij bepalen het spel. Nederland volgt, buigt en zwijgt. Een houding die onze carrièrediplomaten de betere VN-baantjes oplevert en Nederland straks een half zeteltje in de Veiligheidsraad.

Bussemaker
In my own country, the Netherlands, there are many areas of life where women are not seen as equal to men. In the Netherlands, inequality is reflected by the fact that half of all Dutch women do not have economic independence, even though all girls in the Netherlands go to school and girls on average perform better than boys in secondary education. Despite this evidence, many Dutch people still believe a woman’s place is in the home looking after the children while the man goes out to work. At best, they feel women should be allowed to work part-time.

Jet Bussemaker – foto: Sebastaan ter Burg – CC BY 2.0

Deze tekst werd niet uitgesproken in de jaren ’20 van de vorige eeuw maar in een speech gehouden op 9 maart 2015 tijdens een bijeenkomst van de UN Commission on the Status of Women (CSW) door onze minister van onderwijs Jet Bussemaker. Een speech over vrouwenrechten waarin zij niet alleen een knieval maakt naar de Derde Wereld met haar ‘bij ons is het ook flink mis’ voorstelling van zaken maar ook het woord islam op wonderbaarlijke wijze weet te vermijden.

Dit meerdaagse vrouwenfestijn resulteerde in een slotverklaring waarin de islamitische landen de vrouwenrechten verder beknotten en één resolutie waarin Israël als het enige land ter wereld veroordeeld werd als een onderdrukkende vrouwenrechten-schender. U zult inmiddels wel begrijpen dat de Nederlandse delegatie niet protesteerde, ingreep en tegenstemde maar in alle talen zweeg. Tip: l iefhebbers van het genre islam-vermijding verwijs ik naar Jet Bussemakers proeve van bekwaamheid; een mensenrechten speech uitgesproken vlak na de gruwelijke Islamitische aanslagen op Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt in Parijs. Jet Bussemaker wacht, mocht zij dat ambiëren, een mooie mensenrechtencarrière binnen de VN.

Pijnlijk
De VN hebben ons zoveel goeds gebracht” is het veelgehoorde argument van de VN-apologeet, “er is minder armoede, minder kindersterfte en minder honger in de wereld“. Dat is zeker waar, zij het niet dankzij maar ondanks de VN. Het kapitalisme met zijn competitie, ondernemingszin en innovatiedrift, de goedkopere en effectievere productiemiddelen in combinatie met de vruchten van wetenschap en techniek dragen wereldwijd bij aan betere voeding, effectievere gezondheidszorg en een hogere levensstandaard. “Maar er vallen sinds de tweede wereldoorlog toch minder oorlogsslachtoffers” houdt de fervente VN-verdediger vol. Een korte blik op de tientallen miljoenen slachtoffers van mannen als Stalin, Mao en Pol Pot of de moordlust van hun hedendaagse evenknieën in Afrika, Azië en de Arabische wereld laat zien hoe pijnlijk deze bewering is.

Trump
Sinds het aantreden van de door Donald Trump aangestelde VN-ambassadrice Nikki Haley waait er een frisse wind door dit zwarte instituut. De ramen gaan open en iedereen kan zien hoe het er binnen toegaat. Tot grote schrik van alle bewoners, gewend als ze zijn hun smerige zaken in het duister af te handelen.

Nikki Haley – foto: Public Domain

Het is tijd voor een grote verandering kondigde Nikki Haley aan: “There’s a New Sheriff in Town“. Het moet afgelopen zijn met het standaard Israël bashen in de VN. Zaken die de wereldvrede raken moeten besproken en aangepakt worden. Het geleuter en gezwam in ontelbare VN-commissies, vastgelegd in onafzienbare rijen rapporten moet stoppen. Corruptie dient ogenblikkelijk aangepakt te worden. Om de oproepen kracht bij te zetten heeft het Trump-team een flink aantal drukmiddelen achter de hand. Zo is er het dreigement dat de VS het mensenrechtennest UNHRC zal verlaten en ieder ander VN-orgaan dat zich misdraagt. De aankondiging dat de Trump-regering en het Congres overwegen het VN-budget met 50% te korten is bij VN-diplomaten ingeslagen als een bom. Het Obama-tijdperk is voorgoed voorbij.

Migratiegolven
De grootste kweekvijvers voor onbeheersbare conflicten treffen we aan in het Midden-Oosten, Iran, Noord-Korea en de Zuid-Chinese zee. Ook de op termijn oncontroleerbare migratiegolven uit Afrika en de Arabische wereld vormen een existentiële bedreiging voor de Westerse wereld. Voor geen van deze gevaren bieden de VN adequate bescherming of bevredigende oplossingen. Het is Amerika dat opnieuw de leidende rol zal moeten nemen. En daar is het Trump-team hard mee bezig. Buiten de VN-schoktherapie wordt het Amerikaanse defensiebudget met 10% fors verhoogd.

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson is direct op pad gestuurd naar Zuid-Korea en China om via het Midden-Oosten en Turkije zijn reis te eindigen in het verbijsterde Europa. Daar zal hij de NAVO-bondgenoten nogmaals wijzen op hun sterk achterblijvende financiële en fysieke inspanningsverplichtingen en hun nieuwe verantwoordelijkheden op het explosieve wereldtoneel. De Europese diplomatie, die op dit moment hardnekkig en in alle stilte een groot anti-Israël offensief voorbereidt dat na de verkiezingen in Europa van start moet gaan, wacht een ruw ontwaken. De VS zijn niet langer geïnteresseerd.

Kernwapens
Ondanks alle ‘solide’ deals met de VN en de Clinton-dynastie heeft het grootste communistische concentratiekamp ter wereld, Noord-Korea, zich ontwikkelt tot een heuse kernmacht met ballistische raketten die alle steden aan de oostkust van de VS kunnen bereiken. Hun kernwapentechnologie blijkt een gewild exportproduct. In 2007 vernietigde Israël een geheime kernreactor in Syrië. De Israëlische luchtaanval leidde tot felle protesten in de VN. De installatie was een exacte kopie van een kernreactor in Noord-Korea, die gebruikt wordt om plutonium te maken voor kernwapens. Rakettechnologie deelt het Koreaanse regime met Iran, de meest ambitieuze dictatuur ter wereld. Noord-Koreaanse raketten worden via Iran geëxporteerd naar o.a. Syrië en Libanon. Onlangs nog vernietigde Israël met een luchtaanval een grote hoeveelheid Koreaanse gamechanging wapens die in Syrië onderweg waren van Iran naar Libanon.

Midden-Oosten
Het politieke en religieuze Midden-Oosten wordt gedomineerd door twee islamitische hoofdstromingen. De soennieten en de sjiïeten. De leiders van soennitische landen moeten tegenwoordig vrezen voor de terreurgroepen die zij zelf in hun midden hebben laten ontstaan en gekoesterd, zoals de moslimbroederschap, Al-Qaeda, Hamas en de tientallen afsplitsingen daarvan. Groeperingen die streven naar een groot islamitisch rijk. In deze chaos tracht Erdogan het Ottomaanse rijk te herstellen en IS het originele kalifaat. De sjiïeten daarentegen zijn met hulp van links Europa al sinds 1979 volledig in business. Zij hebben hun eigen staat: Iran. Het gevaarlijkste islamitische rijk op aarde.

Busher Kerncentrale, Iran – foto: IAEA CC BY-SA 2.0

Iran beschikt naast een in bunkers en bergen verborgen kernwapenprogramma over een grote hoeveelheid geavanceerde ballistische raketten waarmee ieder doel in Europa en het Midden-Oosten bereikt kan worden. Bovendien beschikt de shiitische dictatuur over een wijdvertakt terreurnetwerk dat zich uitstrekt van Zuid-Amerika tot en met Zuid-Oost Azië. Het financiert en pleegt terreur- en moordaanslagen over de hele wereld. Iran beschikt dankzij een ‘solide’ deal met Obama, de EU en de VN, over enorme sommen geld. Daarmee voert het proxy-oorlogen in Jemen, Irak en Syrië, bedreigt het alle soennitische buurlanden in de regio en financiert het het grootste terreurleger ter wereld: Hezbollah. Deze shiitische terreurorganisatie is zwaarder bewapend en beter getraind dan de soennitische tegenhanger: IS.

Hezbollah
Hezbollah beschikt over meer raketten dan menig regulier leger in de wereld. Het aantal raketten van Hezbollah werd in 2015 geschat op 150.000. Dat aantal is door de export van Koreaanse en Iraanse raketten inmiddels fors toegenomen. Bovendien is Hezbollah dankzij Iran in staat om zijn eigen raketten te produceren. Iran’s Islamitic Revolutionary Guards Corps (IRGC) heeft een meer dan 50 meter diep ondergronds netwerk in Zuid-Libanon aangelegd dat zijn weerga niet kent. Het tunnelcomplex beschikt over eigen generatoren, ventilatiesystemen om militaire apparatuur tegen vocht te beschermen en uitgebreide communicatiemiddelen. Er zijn complete ondergrondse fabrieken gebouwd waar met Iraanse technologie raketten worden gefabriceerd.

Kanonnenvoer
Bovengronds zet Hezbollah het arme deel van de Libanese bevolking in als toekomstig kanonnenvoer. Hezbollah biedt arme Libanezen tegen spotprijzen huizen en grond aan op voorwaarde dat de kelder of een andere ruimte dienst doet als wapenopslag en in tijden van oorlog het dak, balkon of de tuin als lanceerplatform. Het is een groot succes. Inmiddels leeft meer dan 10% van de Libanese bevolking tussen bommen, raketten en lanceerinstallaties.

Hezbollah-aanhangers Baalbek – foto: Paul Keller CC BY-NC 2.0

Hezbollah wil in een volgende oorlog met Israël zoveel mogelijk burgerslachtoffers maken, zowel in Israël als in eigen huis. Het levert goede PR op in de Westerse pers en het stimuleert Arabische straatwoede. Bij een volgend conflict zullen er duizenden tot tienduizenden onschuldige slachtoffers vallen zo is de verwachting. Een uitgelezen taak voor de UNHRC om deze mensenrechtenramp te voorkomen en voor onze regering om deze kwestie aan de orde te stellen. Helaas blijft het muisstil binnen de VN. Van UNHRC tot de Veiligheidsraad. Mensenrechtenliefhebbers houden kennelijk meer van ‘recht’ dan van mensen.

Libanon
Ondertussen zijn de VN (en de EU) uitgebreid aanwezig in Libanon waar zij genieten van alles wat het land te bieden heeft. Beiroet zit tjokvol VN-commissies die werken aan antisemitische rapporten, het in stand houden van Palestijnse kampen en Libanese apartheid. VN-diplomaten en een speciaal UNIFIL-leger moeten toezien op de naleving van VN-resolutie 1701. Deze resolutie beoogt de nasleep van de Libanonoorlog in 2006 een positieve wending te geven. Zo werd er afgesproken dat alle groeperingen in Libanon zich ontwapenen en dat er in het Zuiden buiten UNIFIL geen gewapende troepen aanwezig mogen zijn. Aangezien UNIFIL geen mandaat heeft om huiszoekingen te verrichten of op enigerlei wijze in te grijpen bij wapentransporten vindt de opbouw van de Hezbollah oorlogsmachine plaats terwijl de VN toekijken. Na geklaag hierover van Israël in de VN wordt UNIFIL aan de Israëlische grens bij wijze van diplomatieke pesterij in toenemende mate bemand met militairen uit landen die Israël niet erkennen.

Sigrid Kaag
Aan het hoofd van dit VN-circus in Libanon staat de Nederlandse diplomaat Sigrid Kaag. Sigrid Kaag werd klaargestoomd in het beruchte diplomatenklasje van ons ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) en afgelakt in instituut Clingendael. In deze kringen is sprake van deftig en pseudo-deftig links. Zo behoort Petra Stienen tot de laatste en Sigrid Kaag tot de eerste categorie. De deftigen beschikken over de beste carrièrekansen. Kaag wist via UNICEF in Jordanië pijlsnel carrière te maken binnen de VN. Ze trok door Afrika en de Arabische wereld en werd programmamanager bij UNRWA, een VN-organisatie in het leven geroepen voor slechts een type vluchteling: de Palestijn. Deze VN-organisatie houdt miljoenen Palestijnen gegijzeld in opvangkampen zonder uitzicht op integratie in het gastland. Iedere nazaat van een door UNRWA geregistreerde vluchteling krijgt waar ook ter wereld geboren, automatisch een vluchtelingen status. Er zijn inmiddels honderdduizenden achterkleinkinderen met zo’n status.

Sigrid Kaag – foto: Friends of Europe CC BY 2.0

Het UNRWA vluchtelingenaantal is van enkele honderdduizenden uitgegroeid tot ruim vijf miljoen. Ook de kinderen van Sigrid Kaag zijn naar eigen zeggen Palestijns. Zij is getrouwd met Fatah-lid Anis al-Qaq, oud-minister onder Yassar Arafat en Palestijns ambassadeur in Zwitserland. Dat Sigrid Kaag weinig op heeft met de staat Israël zal u niet verbazen. Fatah en Hamas terroristen staan op de UNRWA-loonlijst en UNRWA scholen doen dienst als wapenopslag. Kindergeesten worden vergiftigd met door UNRWA vervaardigd antisemitisch lesmateriaal. UNRWA is op afstand de meest corrupte en criminele organisatie die de VN in hun midden hebben.

Syrië-deal
Sinds december 2014 is Sigrid Kaag Special Coordinator van de VN in Libanon (UNSCOL). Zij werd door secretaris-generaal Ban-Ki Moon beloond met deze functie nadat zij een ontwapeningsmissie had geleid die de vernietiging van chemische wapens in Syrië tot doel had. De missie en de voorafgaande onderhandelingen staan bekend als de Syrië-deal. Een overeenkomst gesmeed door dezelfde diplomaten die werkten aan de Iran-deal. Het moest een hoogtepunt worden van de Kerry/Obama diplomatie: wapens weg zonder een schot te lossen. Helaas beschikt Syrië nog altijd over chemische wapens en (Iraanse) laboratoria. Syrië heeft in samenwerking met Iran de speelruimte van de VN-ontwapeningsmissie beperkt en VN-inspecteurs om de tuin geleid. De Syrië-deal was de opmaat voor de Iran-deal. Nadat Syrië ‘ontdaan’ was van zijn chemisch arsenaal raakten de onderhandelingen rond de Iran-deal in een stroomversnelling. De uitkomst van de Syrië-deal biedt een akelig vooruitzicht op de naleving van de Iran-deal.

Vredesprijs
In Nederland werd het optreden van Sigrid Kaag bejubeld. Een Nederlandse die CNN en de voorpagina van de New York Times haalt! Ze werd in het Vredepaleis beloond met de Carnegie Wateler Vredesprijs. Ceremoniemeester Ben Bot sprak er de woorden: “Sigrid Kaag denkt niet in problemen, maar brengt partijen in beweging”. De enige beweging die we tot nu toe in Libanon kunnen waarnemen is die van Hezbollah dat zich met hulp van Iran bomvast aan het ingegraven is. Libanon stevent af op een ramp waardoor tienduizenden onschuldige slachtoffers kunnen vallen, IS het land binnentrekt of de Iraanse vlam in de pan van het Midden-Oosten slaat. Gelukkig zijn de VS van Trump vastbesloten deze ontwikkelingen een halt toe te roepen. De kwaadaardige lijn tussen Beiroet, Damascus, Bagdad, Teheran en Pyongyang zal verbroken worden. Trump zoekt toenadering tot Poetin om de invloedssfeer van Iran in het Midden-Oosten te beperken. De Iran-deal zal door Trump worden ontmanteld. Opportunisten als Tony Blair voelen inmiddels feilloos aan uit welke hoek de nieuwe wind waait.

Stemgedrag
Wat onze diplomaten in de VN en EU uitspoken is de meeste Nederlanders onbekend. De media besteden er nauwelijks of geen aandacht aan. Op de websites van de Nederlandse VN en EU delegaties is over het stemgedrag van onze diplomaten niets te vinden. Wel de obligate multicultibeelden van ons land en plaatjes van gehoofddoekte medewerksters. Want Nederland is het toonbeeld van een land zonder grenzen. Wij maken ons liever druk wie de nieuwe minster van Windmolens zal worden in het kabinet Rutte III. Wie ons land in het buitenland gaat vertegenwoordigen is van ondergeschikt belang.

Extreemlinks

Ambassadeursconferentie 2017 – foto:
Ministerie BZ CC BY-SA 2.0

Dat ons ministerie van Buitenlandse zaken voornamelijk (extreem-)linkse ambtenaren en diplomaten opleidt en de wereld in stuurt is alleen bekend bij politieke insiders. Met alle razendsnelle veranderingen in de wereld zou een nieuw kabinet er goed aan doen om eens flink de bezem te halen door het vrijwel zelfstandig opererende BUZA en haar diplomatencorps. Gezien de laksheid van de VVD in de vorige kabinetten en hun uitgesproken afkeer van de regering Trump worden de activistische ambtenaren en diplomaten naar alle waarschijnlijkheid ook door een nieuwe regering geen strobreed in de weg gelegd.

In 2018 mag Nederland een half zeteltje in de VN-Veiligheidsraad bezetten. We hebben even een stem van betekenis. VS-ambassadeur Nikki Haley zal Nederland recht in de ogen kijken. Een unieke kans voor een VVD-minister-president en zijn team om eindelijk het schaamteloze gedrag van ons land in de VN te beëindigen.

Of tonen wij de nieuwe wereld opnieuw ons moreel failliete VN-gezicht?

De artikelen op OpinieZ zijn gratis voor u te lezen. U kunt ons steunen door dit artikel te delen op twitter-icon Facebook, twitter-icon Twitter, twitter-icon LinkedIn of andere sociale media.

Zie de buttons onder de advertenties.

===============================================================
Titelfoto: 160125 Koenders bezoekt VN in New York by Ministerie van Buitenlandse Zaken is licensed under CC BY-SA 2.0
===============================================================

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
12 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Hans Varkevisser
Hans Varkevisser
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uri, je behoort tot de aller, allerbesten wat betreft het opgraven van de waarheid, die voor hele volksstammen verborgen ligt en graag ook verborgen gehouden wordt.

Het is werkelijk verbijsterend als je je realiseert in hoe weinig hoofden van de mensen deze waarheden zijn opgeslagen en bij de overgrote meerderheid vervangen zijn door ideologische leugens. Van onze 150 TK-leden zijn er niet meer dan een handvol die deze waarheden kennen en hun politieke opvattingen daarop baseren, de rest baseert zich dus op BEELDVORMING, zorgvuldig ingelepeld gedurende vijf decennia Linkse Kerk.

trackback

[…] Syrië en Hezbollah stromen. Wij zitten dan wel in de VN-Veiligheidsraad, maar daar gaan we de sfeer niet verpesten door aan te dringen op de ontwapening van het grootste terreurleger van de […]

trackback

[…] Het ondoorzichtige stemgedrag van ons land in de VN spreekt wat dat betreft boekdelen. Het is een troebele gang van zaken waarover de Nederlandse kiezer niet wordt ingelicht door onze media en waarover ons […]

trackback

[…] conflicten als een volgende Gaza- of Libanonoorlog of de vernietiging door Israël van ondergrondse Hezbollah raket- en wapenfabrieken? Gaat de nieuwe regeringspartij akkoord met ‘strafmaatregelen’ zoals stopzetting van […]

trackback

[…] een ideale anti-Israël kandidaat klaarstaan voor de door D66 zo vurig begeerde BuZa-ministerspost: de VN-diplomaat Sigrid Kaag. Hèt paradepaardje uit de BuZa-stal. In onze media zult u de komende tijd lofzang na lofzang horen […]

trackback

[…] mislukkingen in haar VN-functies komen in Nederland niet ter sprake. Wij belonen Kaag met een Carnegie […]

trackback

[…] landgoed ontvangt dit pro-EU en anti-Trump duo geo-politieke grootheden als Bert Koenders en Sigrid Kaag. De gasten worden door het duo getrakteerd op zelfbereide maaltijden, wijnen van stand en […]

trackback

[…] een politiek VN-apparaat toegespitst op uitsluitend Palestijnse vluchtelingen en met een sterke anti-Israël-oriëntatie. Haar huidige topfunctie gebruikt ze om de UNRWA nog steeds van (extra) geld te […]

trackback

[…] kaart te brengen. En u kunt daarbij rekenen op brede steun. Van Caracas tot Caïro en van Doha tot Den Haag. Dankzij uw onvermoeibare inspanningen is de Joodse staat het doelwit geworden van het leeuwendeel […]

trackback

[…] betreft de conduitestaat van Sigrid Kaag, lees dit onthutsende artikel van OpinieZ-collega Uri van As. Overigens blijkt uit dit artikel ook dat er heel wat kritiek […]

trackback

[…] beheren, is het voorgoed met zijn geloofwaardigheid gedaan. Eerder heeft OpinieZ collega Uri van As de doopceel van Sigrid Kaag gelicht en ook ondergetekende liet een waarschuwing […]

trackback

[…] dat Agramunt nog steeds gewoon doorgaat met zijn werk binnen de RvE. Naast de vergelijking van de VN als failliete organisatie dringt zich ook het beeld op van de corruptiezaak bij de wereldwijde […]

12
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x