Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’

Partijen roepen het klimaat tot de orde

PR-film van de PvdA over de Klimaatwet

Titelfoto: Screenshot uit PR-film van de PvdA over de Klimaatwet

Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.

Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.

Opgeklopt

Als we de commentaren van onze ‘leidende’ politici mogen geloven, is hiermee een cruciale stap gezet om onze planeet van de klimaatondergang te redden. Kennelijk is er sprake van voortschrijdend inzicht, want je zou verwachten dat een doelstelling van een dergelijke hoog opgeklopte importantie al jaren lang onderwerp van een brede maatschappelijke discussie zou zijn geweest. Echter, het voornemen om tot een klimaatwet te komen is niet terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s van de zeven partijen (VVD, CDA, D66, CU, GL, SP, PvdA).

Kosten

Niettemin mogen de gevolgen voor de gemiddelde kiezer er zijn. Als belastingbetaler draait hij voor gigantische kosten op, terwijl niet duidelijk is wat nu eigenlijk het klimaatprobleem inhoudt en of de voorgestelde maatregelen zelfs maar tot een merkbaar effect zullen leiden. Voor antwoorden op dat soort vragen is het wellicht dienstig je oor niet te luisteren te leggen bij de sociologen, politicologen en juristen die helaas de volksvertegenwoordiging in overmaat bevolken. Een uitstapje naar de natuurkunde van het klimaat ligt eerder voor de hand.

Klimaatverschillen

Het klimaat van de aarde wordt gedefinieerd als een gemiddelde van diverse indicatoren over een periode van zo’n dertig jaar. Een populaire graadmeter is altijd de gemiddelde temperatuur van de aarde als geheel. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De resultaten van metingen van oppervlaktetemperaturen verschillen aanzienlijk van die gedaan met modernere satellietmethoden. Ook valt niet makkelijk in te zien wat de relevantie van een temperatuurgemiddelde berekend tussen Groenland en de Sahara is. Klimaat is vooral een lokale aangelegenheid en klimaatverschillen over de hele aarde zijn groot. Een globaal gemiddelde is een rekenexercitie zonder veel zin.

Afkoeling

In 1988 trad James Hansen, een Amerikaans auteur van klimaatmodellen, op voor de Senaat aldaar om daar zijn toekomstvisie over het klimaat voor de Amerikaanse politiek uiteen te zetten. Het is aardig om in 2018, dertig jaar later, te constateren dat van zijn voorspellingen niets gerealiseerd is. Het is niet nodig om in deze column alle elementen van zijn ernstig tekort schietende voorspellingen de revue te laten passeren. Dat is op andere plaatsen vaak genoeg gedaan. Het is voldoende te constateren dat over een periode van dertig jaar, overeenkomend met de definitie van het begrip ‘klimaat’, datzelfde klimaat zich bitter weinig van de alarmistische voorspellingen heeft aangetrokken. De waarnemingen van de laatste jaren laten zelfs een afkoeling van de gemiddelde aardtemperatuur zien.

Alarmistisch

Natuurkunde begint altijd bij goede waarnemingen. Daaruit kunnen eventuele trends volgen, maar die kunnen op toeval berusten. Vervolgens wordt geprobeerd een theoretisch model te ontwikkelen dat de waarnemingen kan verklaren. Een dergelijk model moet in staat zijn ALLE meetgegevens, ook die uit een geologisch verleden, netjes te reproduceren. Zo niet, dan is het model aan aanpassing toe. Zo zijn er wel 100 (!!) verschillende klimaatmodellen ontwikkeld en vrijwel alle alarmistische verhalen die u bijna dagelijks in de media opgedist krijgt, volgen uit één van die zwaar geparametriseerde modellen.

Voorspellingen

Nu wist mijn hoog gewaardeerde promotor al te melden dat je met voldoende parameters een olifant in een boom kon laten klimmen, en klimaat‘wetenschap’ is verworden tot het schoolvoorbeeld dat die stelling ondersteunt. Helaas is de discrepantie tussen grote reeksen waarnemingen en modeluitkomsten meestal dan ook groot. Klimaatmodellen zijn dus ongeschikt voor het doen van klimaatvoorspellingen, zeker als het over de langere termijn gaat. Alle verhalen over extreme toekomstige weersomstandigheden zijn gebaseerd op die modellen, maar vinden geen steun in de steeds beter wordende waarnemingen.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt eveneens dat klimaatmodellen niet geschikt zijn voor lange termijn voorspellingen en ook deskundigen op het gebied van complexe modellering onderschrijven dat standpunt. Einde van het klimaatalarmisme, zou je denken. Nou nee, dat toch niet.

CO2-hype

Klimaatmodellen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat CO2 in de atmosfeer de grote boosdoener is die onze planeet naar de afgrond drijft. Helaas, op een geologische tijdschaal is er geen enkel verband tussen de CO2-concentratie en de temperatuur van de aarde. Als er geen correlatie bestaat, is ook ieder causaal verband kennelijk afwezig. Aanwijzingen dat het toegenomen CO2-gehalte op planetaire schaal aan de vergroening bijdraagt, kunnen niet ontkend worden. Bovendien zijn er in de natuurkunde in de afgelopen jaren diverse nieuwe factoren onder de aandacht gebracht die een veel betere correlatie met gemeten temperaturen en andere indicatoren leveren dan de CO2-concentratie. Te denken valt aan zonneactiviteit en atmosferische druk in de planeetatmosfeer.

De fundamentele natuurkunde laat dus alle ruimte voor de veronderstelling dat CO2 niet de drijvende kracht is achter de opwarming van de planeet die er de laatste jaren ook niet meer is. An inconvenient truth, om met Al Gore te spreken. Hij is overigens een van de velen die aan de klimaathype goud geld verdiend hebben.

Onzin

Politici zijn dol op alarmisme, zolang het zich tot de verre toekomst beperkt. Wat is er mooier dan als politicus te kunnen betogen dat door jouw beleid de aarde gered gaat worden en dat je kleinkinderen door jouw toedoen eindelijk een toekomst zullen hebben. Zoals onze Italiaanse vrienden zeggen: se non è vero, è ben trovato. En aangezien je in de Nederlandse volksvertegenwoordiging het aantal leden met natuurwetenschappelijke kennis met een lantaarntje moet zoeken, staat de politieke deur moeiteloos open voor de grootst mogelijke onzin.

Luchtfietserij

Maar laten we in gedachten even meegaan met diegenen die, vaak tegen de natuurkundige observaties in, betogen dat CO2 ons hel en verdoemenis zal brengen, wat zijn dan hun remedies tegen dat vermeende onheil? Zijn die remedies effectief en wat kosten ze? De zeven politieke partijen zijn het curieus genoeg eens over het feit dat fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uitgefaseerd moeten worden en dat wind en zon ons voor een voortijdig en verschrikkelijk einde gaan behoeden. Dat wind en zon zonder de essentiële back-up van gas en kolen kansloze luchtfietserij zijn, hoe vaak moet dat nog onderbouwd met cijfers worden betoogd? Dat kernenergie, bij voorkeur de variant thorium MSN, de enige rationele oplossing is, hoe vaak moet dat nog met harde feiten aangetoond worden?

Van het padje

De conclusie moet helaas luiden dat we op klimaat- en energiegebied in Nederland volkomen van het padje zijn. Het voorgenomen beleid heeft geen natuurwetenschappelijke basis en zal als alles meezit leiden tot een temperatuurdaling van de aarde die onmeetbaar klein is. De illusie van onwetende, maar eufore politici dat Nederland zo nodig weer eens ‘gidsland’ moet zijn, valt in geen enkel buitenland op. Dat is maar beter ook, want hartelijk uitgelachen worden is internationaal zelden een aanbeveling.

De ijsberen hoor ik trouwens al schateren.

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
5 jaren geleden

Deze z.g. Klimaatwet stelt niet erg veel voor.
Liever had ik een andere wet gezien, n.l. “Een verbod op véél te natte zomers, te strenge winters maar ook stormen moeten worden verboden.”
Met een zéér streng toezicht op naleving van dit verbod.

niets is wat het lijkt
niets is wat het lijkt
5 jaren geleden

Heeft het volk, middels de door hen gekozen 2e kamerleden, nog iets in te brengen?
Alles wordt onderling in het geheim bedisseld, en alvast in wetten vastgelegd voor de komende 10-tallen jaren!! Waarmee ook voortschrijdend inzicht van toekomstige kabinetten gesmoord wordt.
Het zelfde geldt voor ‘rulings’ , afschaffen onwelgevallige wetten enz.
Misdadig, dictatoriaal, en geheel op kosten van de burger die vakkundig monddood is gemaakt.
Blijven we als volk blind?

Jay
Jay
5 jaren geleden

“Klimaat” bij politici is slechts een middel om geld van burgers over te hevelen naar lobbygroepen.

Juanito
Juanito
5 jaren geleden

In de jaren ’80 hadden we “zure regen”. Daarna nooit iets van weergehoord. Toen was er in de jaren ’90, een “gat” in de ozonlaag. Daarna hadden we te maken met een opwarming van de aarde en zouden we te maken krijgen met een stijging van de zeespiegel en het smelten van de ijskappen. Ik woon al jaren niet ver van zee en ik kan melden dat er van die zeespiegelstijging niets te merken is. Ook wandelen de ijsberen nog gewoon over de Noordpool en de pinguïns op de Zuidpool. “Opwarming” is stilletjes getransformeerd naar “climat change”.

Kortom we worden BEDONDERD waar we bijstaan, maar goedgelovigen in dit land willen dat kennelijk ook, anders zouden die luchtfietsers van msm looserspartijen niet steeds herkozen worden. Het klimaat geleuter is door de jaren heen een prima verdienmodel gebleken.
En dan gaat het in dit artikel alleen nog maar over de klimaatwaanzin.

karton
karton
5 jaren geleden

“Klimaatverandering bestaat” staat boven ’t artikel. Inderdaad, al miljoenen jaren !
En het zal ook nog wel miljoenen jaren doorgaan, geen twijfel over mogelijk !
Men hoeft géén geleerde te zijn om dit te kunnen constateren.

Marc Bekkers
Marc Bekkers
5 jaren geleden

Zo langzamerhand heeft elke klimaat expert zijn/haar zegje wel gedaan. De waarheid zal wel nooit boven tafel komen. Het is echter zo jammer dat de politiek zo’n gebruik maakt van de zogenaamde waarheden. Laten we wel wezen de natuurlijke processen laat zich niet bedisselen, de natuur is een intelligent systeem waar de mensheid nog lang niet over uitgepraat is. Wat is het dan triest en bedroevend dat de politiek met steeds grovere regels en wetten het legitiem maakt om allerlei heffingen bij de burger als noodzakelijk te vertalen. Volgens mij is er nog nooit zo’n gebruik gemaakt van zogenaamde gegevens en feiten als de laatste decennia. Mij bekruipt het gevoel dat we over enkele decennia tot het besef komen dat de politiek (den Haag) enorme misbruik, middels milieu propaganda, heeft gemaakt van de slaafse burger die met desinformatie voor de gek is gehouden en daar knap veel geld voor heeft neergeteld. Overheid, geef gewoon toe dat jullie spenderingsdrift de enige drijfveer is om het milieu te gebruiken en hou op met deze milieu propaganda.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
5 jaren geleden

Ik mis 2 elementen in de hele discussie:

Als er met deze maatregelen enorme kosten aan zitten te komen, dan zitten er ergens ook gigantische opbrengsten. Wie gaat hier aan verdienen? Waar gaan de champagne-flessen open? En hoe zijn de lijntjes naar de politiek? Mevrouw Yessilgoz had het over – zekerheid bieden aan investeerders. Wie zijn dat? Welk deel van de buit is hen toegezegd?

Verder lijkt iedereen te zijn vergeten dat ook de overheid zich te houden heeft aan kwaliteitseisen – daar is jurisprudentie over dat heet “algemene beginselen van behoorlijk bestuur”. Daar staan een interessant punt bij – het evenredigheidsbeginsel. De lasten voor een burger mogen niet zwaarder zijn dan het algemeen belang van het besluit.

Ik hoop dat er mensen zijn met een juridische achtergrond en voldoende mogelijkheden om met name het tweede punt op te pakken.

bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_beginselen_van_behoorlijk_bestuur

Piet Karbiet
Piet Karbiet
5 jaren geleden

Plastic wattenstaafjes mensen, die zijn pas gevaarlijk. Daar verbleken die 888 ronkende bruinkoolcentrales in India en China bij. U zult allen massaal de poeplap moeten trekken om die wattenstaafjes de wereld uit de helpen. Dat zal ze leren.

Joost Visser
Joost Visser
5 jaren geleden

Een nog groter gevaar is de afkoeling van de aarde. Als een supervulkaan ontploft is er een nieuwe ijstijd. Ik stel dus voor om al die supervulkanen met een kilometerdik betonblok te bedekken.

Marjo
Marjo
5 jaren geleden

Natuurlijk bestaat klimaat verandering. Zo is het altijd al geweest anders zouden we nu nog door de dinosaurussen onder de voet gelopen worden, hoe die aan hun einde zijn gekomen had alles met klimaat verandering te doen. Zo gaat het met moeder natuur. Ik laat mij niet graag nog meer geld uit mijn zak trekken door die malloten daar in Den Haag. Duidelijk is met deze wet hoe dom en hersenloos ze zijn. Het heeft geen zin als niet de hele wereld hier aan mee doet. Maar dat begrijpen die zogenaamde slimme koppen niet. Wat een waardeloos kabinet is dit toch. In plaats van echte problemen op te lossen voor de burgers, zijn ze schijnbaar uit verveling dit soort domme spelletjes aan het spelen met de burgers.

Antoinette
Antoinette
5 jaren geleden

Als ik lees dat er per jaar bijna 7,9 miljoen hectare natuurlijk bos verdwijnt (bron: WNF), en dat al jaaaaaaaaren lang dan zou ik het helemaal niet verrassend vinden als blijkt dat die toename van CO2 ontstaat doordat er onderhand zoveel groen gekapt is, dat er niet meer genoeg groen is om alle CO2 op te nemen. Er ontstaat als het waren een overschot.

karton
karton
5 jaren geleden

“Klimaatverandering bestaat” wordt er jubelend boven het artikel gezegd.
Klimaatverandering bestaat al miljoenen jaren, en zal (als de wereld blijft bestaan) nog miljoenen jaren blijven bestaan.
Om dit te kunnen zeggen hoef je geen politicus voor te zijn, gezond verstand is voldoende.

Tinus Pulles (@TinusPulles)
5 jaren geleden

De Lange beweert hierboven: “Bovendien zijn er in de natuurkunde in de afgelopen jaren diverse nieuwe factoren onder de aandacht gebracht die een veel betere correlatie met gemeten temperaturen en andere indicatoren leveren dan de CO2-concentratie. Te denken valt aan zonneactiviteit en atmosferische druk in de planeetatmosfeer.”

1) Zonneactiviteit: In een heldere video (

) wordt getoond dat zonneactiviteit niet de oorzaak kan zijn.
2) Atmosferische druk: Ik neem aan dat De Lange verwijst naar een recente publicatie waarin, op basis van een statistische niet-lineaire regressie een verband wordt gepresenteerd, overigens zonder fysische theorie daarachter, tussen atmosferische druk en gemiddelde temperatuur. Er zijn belangrijke natuurkundige bezwaren ingebracht tegen deze studie. De in een boom klimmende olifant is hier zeker aan de orde.

Kortom, De Lange geeft geen enkele aanwijzing waarom de gemeten temperatuurverhoging op de aarde níet samen zou hangen met de gemeten toegenomen CO2 concentratie in de atmosfeer. Eenvoudige middelbare-school-natuurkunde maakt het al zeer aannemelijk dat hogere CO2 concentraties leiden tot een hogere energie-inhoud van de atmosfeer/aardoppervlak combinatie. Dat het daardoor warmer wordt is zeer voor de hand liggend. Om te berekenen waar het hoeveel warmer wordt heeft wat meer geavanceerde natuurkunde nodig.

trackback

[…] [OpinieZ] Vond je dit interessant? Denk er dan aan het op je social media te delen91x GEDEELDDeel op FacebookTweet op TwitterGooglePinterestWhatsappLinkedinDiggRedditStumbleuponVkDeliciousTumblrSkypeBufferPrintMail © Copyright (c) NineForNews.nl (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed? […]

Gerard Cats
Gerard Cats
5 jaren geleden

Wat bedoelt dhr de Lange als hij zegt dat MSN (is dat MSR?) de enige rationele oplossing is? Is er dan een probleem dat opgelost moet worden?

trackback

[…] meermalen over geschreven (zie artikel Gert-Jaap van Ulzen 1 en de artikelen van Kees de Lange 2 en 3). De Klimaatwet is buitengewoon controversieel, omdat de verwachte positieve effecten volgens […]

trackback

[…] Maar voordat we roepen dat dus het jurysysteem niet deugt, is het goed te beseffen dat in Nederland de rechter als volstrekte natuurwetenschappelijke leek vergaande uitspraken over bij voorbeeld klimaat doet. En dat we politici hebben die op basis van “politieke natuurkunde” en aanvechtbare modellen een Klimaatakkoord sluiten en een Klimaatwet ontwerpen. […]

Guardia Angel
4 jaren geleden

Let op, de hele klimaat discussie draait maar om een zaak en dat is verdienen.
Het zal het grootste verdienmodel voor de multinationals en overheden worden.
Alle burgers zullen dit moeten ophoesten.
De vraag is of de NWO/Bilderberggroep hier achter zit.

Pieter Venema
Pieter Venema
5 jaren geleden

Mijn grootste ergernis is het taboe op kern energie.Iedereen kan opzoeken dat deze vorm van energie opwekken de meest veilige is.Dan heb ik het niet over de huidige uranium gestookte centrales maar de Thorium centrale.Er is er ooit een geweest in Amerika onder Nixon:werd verboden omdat het geen plutonium opleverde voor kernbommen.Hadden de Japanners een Thorium centrale gehad dan was deze met een vloedgolf gewoon “uit gegaan”.Verder ben ik het met de vele inzenders eens dat het huidige klimaat debat door onze politici een schoolvoorbeeld is van ondemocratische doordrammerige vorm van de hang naar zuiverheid is.

j.e.f.m. de witte
j.e.f.m. de witte
5 jaren geleden

TV/Yes Minister:
~ Klimaat/Milieu is de hype van de stedelijke middenstand !
————————————–
Verder – ivm KABn Rutte – kun je je afvragen:
Welke econ.-fin.-sociale bevolkingslagen gaan/moeten “betalen” ?
jos.
—-

Piet van Linden
Piet van Linden
5 jaren geleden

Wetenschap en politiek zijn niet te mengen. Het levert troebele, kostbare schijnoplossingen, voor onduidelijk gedefinieerde problemen. De doelen van beide diciplines zijn onverenigbaar.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
5 jaren geleden

Regeren is vooruitzien, maar de politicus is kortzichtig. De reden voor de klimaatwet is de eerstekamerverkiezing van 29 mei 2019. Dan verliest het kabinet zijn meerderheid en dus zijn effectieve mandaat. Je kunt ook zeggen dat de klimaatwet een contradictio in terminis is, die op krankzinnige wijze de korte en de lange termijn in zich verenigt. Dat het kabinet volgend jaar zijn besluitvaardigheid verliest staat vast. Minder zeker is het nut van de klimaatwet. Het zal wel om de signaalfunctie gaan. Daar kunnen verschillende partijen hun achterban mee paaien. Opnieuw een politiek gegeven. Dan blijft het klimaat zelf. Daar zijn veel vraagtekens (zie stukken Kees de Lange). Wat voor Nederland belangrijk is: houden we droge voeten? Dat het poolijs smelt staat vast. Dus alle dijken moeten een meter of twee omhoog. Na 2100 zien we weer verder. Dat er ook een energietransitie moet komen, wereldwijd, dat staat ook vast. Op dat punt zijn we afhankelijk van internationale overeenstemming. Als iets duidelijk is dan is het dat die overeenstemming er NIET gaat komen. Dat is het echte probleem. Het klimaat kan misschien als hefboom werken om die overeenstemming af te dwingen. Die hefboomwerking moet wel helemaal politiek worden opgetuigd en ingekaderd. Hoe is de vraag, want elke wijze van doen heeft weer allerhande gevolgen. De volgende vraag is dan ook of die overeenstemming wel zo onverdeeld gunstig zal uitpakken voor Nederland. Wie het weet mag het zeggen.

Wouter van Caspel
Wouter van Caspel
5 jaren geleden

Het is dus niet waar dat de ijskap op Groenland in hoog tempo smelt? Het is dus niet waar dat ijsberen nauwelijks ruimte meer hebben op het ijs in de Noordelijke ijszee? Het is dus niet waar dat er enorme stukken afbreken van het Zuidpoolijs? Het is dus niet waar dat de gletsjers in rap tempo uit de Alpen verdwijnen? Het is dus niet waar dat er steeds meer Zuidelijke vogels en planten oprukken naar het Noorden? Het is dus niet waar dat de lente weken vroeger begint dan sinds mensenheugenis? Komop mensen …steek je kop niet in het zand alleen maar omdat je je geen zorgen WIL maken en bang bent dat je je auto moet laten staan, dat je niet meer uren kan douchen …..

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x