Het is de hoogste tijd voor kernenergie

De echte schone oplossing in plaats van de Groene Hype

Foto:

In deze bijdrage betoog ik dat de inzet van kernenergie de enig realistische optie is om op wereldschaal de energievoorziening van een nog steeds sterk groeiende wereldbevolking veilig te stellen. Althans, als ons doel is om niet terug te vallen in de pikzwarte Middeleeuwen van zeer beperkte beschikbaarheid van energie.

Ik wil dat doen aan de hand van drie deelonderwerpen:
1.  Prognose van de energiebehoefte in 2040.
2.  Waarom is energie überhaupt cruciaal voor een moderne samenleving?
3.  De voordelen van moderne kernenergie.

 

Prognoses voor 2040

De US Energy Information Administration (EIA) is een organisatie die sinds jaar en dag het wereldenergiegebruik in kaart brengt en prognoses over de toekomst publiceert. We leven nu in 2020, en ik zal me richten op de voorspellingen voor 2040. Daar valt veel uit te leren.

 

Tussen nu en 2040 groeit de wereldenergie-behoefte met ongeveer 30%. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen aan te voeren. Ten eerste groeit de wereldbevolking met ruim 1% per jaar, dus dat levert zo’n 20% meer energieverbruik op. Ook stelt iedere wereldburger in 2040 hogere energie-eisen dan nu, hetgeen de extra groei verklaart. De totale energiebehoefte groeit dus aanzienlijk sneller dan de wereldbevolking.

 

Groene illusies

De energiemix voor 2040 laat zien dat olie met 30% de grootste bijdrage blijft leveren. Vanaf 2030 wordt de rol van gas belangrijker dan die van kolen. Dit staat in nogal schril contrast tot de Nederlandse opvatting dat we binnenkort zonder gas zouden kunnen. Duidelijk is dat het gebruik van fossiele brandstoffen in 2040 nog steeds verreweg zal domineren. Alternatieve energiebronnen (wind, zon, en curieus genoeg ook biomassa waar zo langzamerhand niemand meer in gelooft) dragen in 2040 met elkaar ongeveer 17% bij.

Een belangrijke les uit die cijfers is, dat alle alternatieve energie, ondanks de groeiende bijdrage in de energiemix door gigantische investeringen, met ~17% in de verste verte niet in staat is om de voorspelde groei in de energiebehoefte van 30% zelfs maar bij te benen. Alleen fossiele energie is vooralsnog in staat de groeiende wereldenergie-behoefte te dekken. Tot zover voorlopig de groene illusies.

 

Het cruciale belang van energie

Moderne natuurwetenschappelijke methoden bestaan eigenlijk pas ongeveer vierhonderd jaar, en begonnen met Galileo Galilei. Die vierhonderd jaar zijn slechts een ademtocht in de geschiedenis van de mensheid, maar in die relatief korte tijd is door de natuurwetenschap de mensheid bevrijd uit de zwarte inquisitie van de Middeleeuwen. De vooruitgang op gebieden zoals natuurwetenschap, technologie, gezondheidszorg en medische kennis, om maar een paar cruciale ontwikkelingen te noemen, is dan ook gigantisch. Die vooruitgang is pas mogelijk geworden door de toenemende beschikbaarheid van veilige, betrouwbare en betaalbare energie.

Nog maar tweehonderd jaar geleden werd het merendeel van onze energie opgewekt met paarden. Als we de huidige energiebehoefte met paardenkracht zouden moeten dekken, zouden we nu een maatschappelijk paardenmestprobleem hebben waarbij het vermeende CO2-probleem van de laatste jaren volkomen in het niet valt.

 

Energiecentrales

Gelukkig zijn er betere oplossingen gevonden door het uitvinden van energiecentrales op basis van fossiele brandstoffen. Dergelijke centrales hebben een lange ontwikkeling achter de rug, en zijn een hoogstandje van moderne technologie geworden. Hun ongekende betrouwbaarheid, hun vermogen om binnen zeer ruime grenzen veilige energie te leveren wanneer daar maar vraag naar is, en de betaalbaarheid van die energie voor grote delen van de wereldbevolking vormen een technologische prestatie die men slechts tot zijn schade kan onderschatten. Een moderne samenleving is nu nog ondenkbaar zonder de inzet van fossiele energie. Maar blijft dat zo? Nee, want voor zover we nu weten is de hoeveelheid fossiele brandstoffen eindig. Er is gas voor nog zo’n tweehonderd jaar, en er zijn kolen voor nog een paar millennia op wereldschaal. Er moet dus iets gebeuren, maar bij voorkeur wel zonder het kind met het fossiele badwater weg te gooien.

 

Broeikasgas

Hoewel we onze vooruitgang aan het gebruik van fossiele brandstoffen te danken hebben, staan deze energiebronnen momenteel in een slechte reuk. Een belangrijke reden is dat bij verbranding van olie, kolen en gas er onvermijdelijk CO2 gevormd wordt, wat als ‘broeikasgas’ tot desastreuze opwarming van de aarde zou leiden. Dat het CO2-gehalte van de atmosfeer (nu iets meer dan 400 ppm) in het geologische verleden meermalen veel hoger is geweest zónder dat er van desastreuze opwarming sprake was, wordt daarbij voor het gemak vergeten, eveneens het feit dat de aarde als waterplaneet in de atmosfeer een veel grotere concentratie aan het ‘broeikasgas’ waterdamp bevat.

 

CO2-hype

Hoewel van enige correlatie tussen CO2-concentratie en opwarming van de planeet op geologische schaal dus niet of nauwelijks sprake is, wordt door velen de CO2-hype met religieus fanatisme beleden. Dit collectieve geloof is de rechtvaardiging voor de inzet op vermeend CO2-vrije alternatieve energiebronnen die op zo kort mogelijke termijn ingevoerd zouden moeten worden. Helaas hebben we aan de hand van de cijfers van het EIA gezien dat dit geloof niet door de feiten van de toekomstig nodige energievoorziening gedekt wordt.

De CO2-hype gaat zelfs zo ver dat de regering Rutte 3 als doelstelling heeft geformuleerd om tot 49% CO2-reductie te komen in 2030. Dit zou dan leiden tot een verminderde opwarming van de aarde in het jaar 2100 van wel 0,0003 graden Celsius, een getal zo klein dat het zelfs niet te meten is. Dat gaat ons dan wel zo’n 1000 miljard euro kosten, ongeveer anderhalf maal het Nederlandse nationale product. Tel uit je winst.

 

Misdadig

De huidige politiek van het inzetten op alternatieve energiebronnen kán niet werken en zál niet werken. Niettemin zet een onwetende politiek hier uitsluitend op in. Voor wie niet blind is, zijn de toekomstige gevolgen van dit ‘beleid’ duidelijk. Het veroordeelt grote delen van de wereldbevolking tot grootschalige energiearmoede, met alle kwalijke gevolgen van dien. Dergelijk beleid kan om die reden dan ook niet anders dan misdadig genoemd worden. Nogmaals, en voor alle duidelijkheid, de huidige fixatie op alternatieve energiebronnen die aantoonbaar niet kúnnen werken, verdient zonder terughoudendheid het predicaat misdadig.

 

Hoe nu verder?

Aangezien het toekomstige energieverbruik op wereldschaal sterker dan lineair samenhangt met de omvang van de wereldbevolking, zou een reductie daarvan, of zelfs een beperking van de groei, wonderen kunnen doen. Nu is demografie een nogal saaie wetenschap omdat men demografische veranderingen tientallen jaren van tevoren ziet aankomen. Bovendien is de gedachte van bevolkingsreductie een vloek voor religies van allerlei signatuur en hun bijbehorende politiek; religies die niets liever doen dan zich met ons leven en sterven, en met onze seksualiteit bemoeien. Nee, de oplossing voor het wereldenergieprobleem gaat voorlopig niet komen uit bevolkingsbeperking. Er dient dus iets anders te gebeuren.

 

Kernenergie als antwoord

Het enige antwoord dat hout snijdt is een geleidelijke overgang van fossiele brandstoffen naar moderne kernenergie. Geleidelijk, want we hebben daar ook rustig de tijd voor.

Moderne kernenergie biedt de hoognodige oplossing voor een veilige, betrouwbare, beschikbare en betaalbare grootschalige energievoorziening op wereldschaal. Hoewel kernenergie op basis van de uraniumcyclus nog steeds uiterst zinvol is, zal op een termijn van zeg vijftig jaar ingezet worden op de nieuwe technologie op basis van de thoriumcyclus, vanwege de belangrijke voordelen die thorium biedt:

 1. Kernenergie levert CO2-vrije energie. Daardoor wordt het huidige verhitte CO2-debat irrelevant. Of CO2 nu wel of niet tot een desastreuze opwarming van de aarde leidt, wordt opeens een zuiver academische vraag.
 2. Energieopwekking met behulp van kernenergie is (in tegenstelling tot wind en zon) vraaggestuurd. Er wordt alleen energie geleverd als die ook nodig is.
 3. Thorium is zeer ruim voorradig, en ook beschikbaar in een groot aantal landen die geen politiek risico vormen. Dit in tegenstelling tot olie.
 4. Thorium is zeer goedkoop en momenteel in feite afval bij de winning van andere metalen.
 5. Thorium is voor vrijwel 100% bruikbaar als brandstof, dit in tegenstelling tot uranium.
 6. Thoriumcentrales op basis van het Molten Salt Principe (MSR) zijn inherent veilig.
 7. Het Molten Salt Principe is in de jaren ’70 van de vorige eeuw uitgebreid en met succes getest in het Oak Ridge National Laboratory in Tennessee in de VS.
 8. Een Molten Salt Reactor werkt bij temperaturen van 550-700 graden Celsius, en bij lage druk.
 9. Proliferatie van radioactief materiaal is nauwelijks mogelijk, omdat dan het radioactieve materiaal van de fluorhoudende zouten gescheiden zou moeten worden.
 10. Afval gevormd in de uraniumcyclus kan gebruikt worden als neutronenbron in de thoriumcyclus. Daarmee wordt een afvalprobleem vermeden.
 11. In de thoriumcylus is de vorming van zeer langlevend radioactief afval slechts een kleine fractie van die in de uraniumcyclus. Bovendien kan dat afval weer als brandstof gebruikt worden.
 12. De kosten van een moderne kerncentrale zijn beperkt en worden in Nederland voor tweederdedeel bepaald door overbodige bureaucratische regelgeving.
 13. De kosten van kernenergie zijn slechts een geringe fractie van de 1000 miljard euro nodig voor grootschalige en tevergeefse inzet op wind en zon.

 

Conclusie

Zonder kernenergie zal de wereld binnen een paar honderd jaar ten onder gaan aan energie-rampspoed. Mèt kernenergie kunnen we voorlopig voor tienduizenden jaren voort met het opbouwen van een geavanceerde samenleving met een sterk toenemende energiebehoefte op basis van veilige, betrouwbare, ruim beschikbare en betaalbare energie.

Waarachtig een perspectief dat de moeite waard is om na te streven.

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
55 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
logisch_denken
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kees de Lange is een zeer goed debater en weet waar hij over spreekt. Hij zet derhalve wijsneuzen van Urgenda en alle andere linkse bananenclubjes schaakmat in enkele zinnen. Helaas wordt de Lange daarom dood gezwegen in de media. De linkse subsidie clubjes durven niet met hem in debat ondanks zijn uitnodigingen. Een man met kennis en visie wordt niet gehoord omdat populistische linkse zelf benoemde professors het debat vrezen. Vervolgens gaat een rechter zonder enige kennis van zaken op de stoel van de politiek zitten . Kees kan altijd zo mooi uitleggen waarom de linkse clubjes liegen. Immers de wet op behoud van energie bepaald dat het perpetuum mobile niet bestaat. De molens en panelen consumeren energie en stoten daarom CO2 uit.

* Als de zon niet schijnt hebben de lichtpanelen geen opbrengst
* Als de wind niet waait hebben molens geen opbrengst
* Kolen en gas centrales kan je niet “even” in of uit schakelen

Gevolg , bij een veranderende vraag en een gebrekkig niet stabiel aanbod valt de boel in storing. We hebben het ooit zo stabiele net nu verkwanseld aan groene opportunisten. Daar komt nog bij dat het huidige woud windmolens en de huidige velden zonnepanelen net 7% van de energievoorziening kan voorzien als de levering stabiel zou zijn.

Kernenergie is de enige oplossing als je minder CO2 wilt uitstoten. De vraag die dus eerst beantwoord moet worden is of de uitstoot van CO2 beperkt moet worden.

als deze vraag beantwoord is kan je pas bepalen welke kant je op moet

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  logisch_denken

Wat mij betreft is co2 geen argument, minder vervuiling van bijvoorbeeld fijnstof, behoud van ruimte, natuur en landschap zijn ook grote voordelen van kernenergie.

logisch_denken
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Een kerncentrale of een gascentrale zullen qua formaat of vermogen elkaar niet ontwijken.

ruimte , natuur, flora , fauna en landschap worden bedreigd door de groene gekte.

CO2 zou het argument moeten zijn voor de hele discussie. De onzin is immers gestart met de bewering dat CO2 uitstoot de oorzaak is van vele veranderingen in klimaat en milieu. Beginnen bij het begin lijkt me de enige juiste keuze.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  logisch_denken

Veel mensen zijn al zo gehersenspoeld dat het argument dat co2 de aarde opwarmt, een soort onwrikbaar geloof is geworden. Als zij blij zijn met verminderde co2-uitstoot door kernenergie en er daarom in meewillen, prima. Ben ik blij met de andere voordelen.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben onlangs overgestapt naar Atoom Alliantie als energieleverancier. Zorgen dat de vraag naar atoomstroom toeneemt, is de enige manier om ervoor te zorgen dat kernenergie een kans krijgt in Nederland. Helaas is deze leverancier (nog?) niet in de energie-vergelijkingssites opgenomen. Wordt ook op allerlei manieren tegengewerkt. Je hoort er ook amper over. Dus zegt het voort, voor onze kinderen en kleinkinderen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Interessant. Dank.

Ben Steijn
Ben Steijn
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Fijn, dank u

Chris Schoneveld
Chris Schoneveld
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Nuttig advies.

Albert Stienstra
Albert Stienstra
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel. Maar het is niet nodig om te wachten op Thorium reactors, begin maar gelijk met PWR of BWR. Die zijn veilig en goedkoop, zoals blijkt uit de kosten van de eerste reactor in de Emiraten (afkomstig uit Korea, wij kunnen niets meer op dit gebied).
Met 7 van die centrales voor €130 miljard hebben we in Nederland CO2 vrije stroom voor 100 jaar. Een koopje.

Martine
Martine
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De klimaat hype/ green deal campagne valt onder het plan van agenda 21 van de VN. Dit is pure manipulatie achter een groen masker van bezorgdheid voor de aarde, die te doel heeft om globalisering te bevorderen.

theoprinse
theoprinse
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Weer een keigoed artikel van oud senator Kees de Lange

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het 100% eens met de conclusie van dit artikel.

De huidige politiek wil echter geen echte oplossing. Het wil een ander politiek systeem en maakt daarbij gebruik van het CO2 en Stikstof als stok om samen met de ondemocratische EU draconische antidemocratische maatregelen te kunnen nemen.

Wat je ziet is dat de huidige Nederlandse en Duitse politiek, de echte oplossing juist aan het afbreken is, kern-, gas- en kolencentrales moeten dicht want die zijn te schoon in hun uitstoot. Bij kolencentrales worden daarvoor zeer goede filters gebruikt.

Duitsland heeft alle kerncentrales in de ban gedaan en Nederland gaat als een provincie van Duitsland ook daarin mee.

Frankrijk doet dat niet omdat zij zeer veel kerncentrales hebben, als ze die zouden moeten vervangen is Frankrijk denk ik gelijk failliet.

Willemijn
Willemijn
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Kleine correctie, heer Esveldt: gas wordt niet uitgebannen in Duitsland, er wordt een hele lange pijpleiding gelegd vanuit Rusland. Wat wij, als inwoners van Duitsland wel graag willen, is dat de bruinkoolmijnen gesloten worden. Bruinkool stoken is vies en ouderwets. Ik persoonlijk ben een grote voorstander van kernenergie.

pedro dos
pedro dos
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met schrijver eens. Zoals bij alle (klimaat)religies blijft het bij “er in geloven” en niet bij logisch nadenken. In principe en in theorie is het niet zo heel erg moeilijk. Ten eerste het eindelijk in stelling brengen van de “rode knop” en ten tweede idd geleidelijk overstappen op kernenergie. Twee vliegen in één klap. Het zal echter zo langzaam gaan dat alle lezers van en reagerende schrijvers op dit stukje het zelf niet meer zullen meemaken…;-( Amen.

Richard
Richard
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Technologische vooruitgang bevordert bevolkingsgroei, dat laat de hockeystickgrafiek van de bevolkingsgroei duidelijk zien. Het is een linkse opvatting dat. Bevolkingsgroei geen probleem is, dat dit door technologische vooruitgang opgelost kan worden. Een doodlopende weg als door technologische vooruitgang de bevolking blijft groeien. Welvaart zo wordt steeds meer duidelijk zal de bevolkingsgroei evenmin stoppen. De schrijver erkent dat bevolkingsgroei een probleem is doch taboe is. Toch ligt daar de oplossing voor alle problemen waar energie een onderdeel van is. Ik ben voor kernenergie maar vrees dat daarmee je het socialisme uiteindelijk in de kaart speelt. Naast kernenergie moet bevolkingsgroei wel degelijk op de agenda gezet worden, want technologische vooruitgang,dus ook kernenergie zal de bevolking blijven laten toenemen.

Frans Galjee
Frans Galjee
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Richard

Uitstekende analyse maar deze zal bij velen een open zenuw raken.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Richard

Als energie onbeperkt voorradig is en niet te duur is, zal welvaart toenemen. In welvarende landen worden steeds minder kinderen geboren. Ook is er wellicht minder reden om het thuisland te verlaten, waardoor migratie afneemt. Ik denk/hoop dan ook dat kernenergie hier een positieve rol in kan spelen.

Willemijn
Willemijn
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Eindelijke weer een artikel dat ook niet-gestudeerden en alfa’s kunnen begrijpen. Kernenergie is al tientallen jaren een heikel onderwerp, uiteraard mede vanwege Tsjernobyl en Fukushima. Maar dat kernenergie de enige energie is die de wereld toekomst geeft, daar mocht niet over gesproken worden. Dank zij wetenschappers als Professor De Lange komt de waarheid weer naar boven.
Met de juiste technologie kan kernenergie een centrale plaats innemen in de groene transitie. Dan wel in de juiste groene transitie en niet in het irreeele gezwijmel over de biamassa, die alles juist kapot maakt. Een nieuwe vorm van radioactieve brandstof, zogeheten TRISO-deeltjes, kan smelten fysiek onmogelijk maken volgens de bedenkers ervan. Thorium, TRISO-deeltjes, een schonere energie kan je je niet bedenken. En mét de TRISO-deeltjes is het ook nog de meest veilige vorm van energie.

trackback

[…] Het is de hoogste tijd voor kernenergie — OpinieZ […]

Hubertus Vicus
Hubertus Vicus
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Interessant artikel en in duidelijke, gewone mensentaal geschreven… voor de niet-techneuten onder ons.

Ina67
Ina67
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Jammer dat we geen overheid hebben die hier naar luistert. Maar ja misschien gaat de mens wel op deze manier ten onder. Is in elk geval wel het klimaat, co2 en afva lprobleem opgelost.
Wederom een fantastisch artikel.

van Veen
van Veen
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Adhesie betuigingen alom, dat geldt ook voor mij. Is er misschien iemand die voor advocaat van de duivel zou willen spelen door te pogen de stellingen en argumenten van Kees te Lange te weerleggen met gebruikmaking van die uit het linkse kamp. Misschien zou dat een echte discussie op gang brengen anders dan het steeds maar weer moeten preken voor eigen parochie.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  van Veen

Dat is er al geweest, in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Dat heette toen de “brede maatschappelijke discussie”. Waarbij links, zoals te doen gebruikelijk, de discussie flink manipuleerde in het nadeel van kernenergie.

Daadwerkelijk discussiëren met linkse opponenten is helaas niet mogelijk. Je zou hooguit met technische mensen zo een discussie kunnen aangaan. Onze zoon bijvoorbeeld is rechts en technicus, maar heeft toch wel zijn bedenkingen bij kernenergie. Met name de opslag van afval is in zijn optiek een zorgenkindje.

Foaak
Foaak
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Radioactief afval is inderdaad een nadeel omwille van lange halfwaardetijd van vooral Pu-239. Ik persoonlijk denk dat mensen heel wat minder negatief zijn als ze zouden weten hoe klein die afvalhoeveelheid is. Bijvoorbeeld: De kerncentrale van Doel is opgestart in 1975 en al het afval sindsdien staat opgeslagen in een kleine loods. Bovendien zou dit Pu-239 ook prima gebruikt kunnen worden als nucleair brandstof, maar dit ligt politiek gevoelig.

Daniel
Daniel
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een gezond verstand. Geweldig!

Wouter1965
Wouter1965
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Graag een aanvulling. Hoeveel kerncentrales en/of thorium centrales zijn er nodig om Nederland in zijn geheel te voorzien van stroom?

Voorbumper
Voorbumper
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn inschatting is dat er in Nederland (net als in heel veel andere landen) in werkelijkheid geen serieus bezwaar is tegen thoriumreactoren – net zomin als er bezwaar zal zijn tegen de toepassing van kernfusie. Probleem bij beide technieken is dat ze nog niet in de praktijk toepasbaar zijn: het gaat nog minstens anderhalve generatie duren voor het zover is.
Voorstanders van deze vormen van kernenergie verspillen hun krachten door voortdurend te pleiten voor iets dat nog niet bestaat: ze zouden er goed aan doen om hun talenten te besteden aan het beantwoorden van de vraag wat we de komende 30-50 jaar gaan doen voordat de nieuwe centrales kunnen draaien.

Frans Galjee
Frans Galjee
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Een moderne samenleving is nu nog ondenkbaar zonder de inzet van fossiele energie. Maar blijft dat zo? Nee, want voor zover we nu weten is de hoeveelheid fossiele brandstoffen eindig. Er is gas voor nog zo’n tweehonderd jaar, en er zijn kolen voor nog een paar millennia op wereldschaal. Er moet dus iets gebeuren, maar bij voorkeur wel zonder het kind met het fossiele badwater weg te gooien.”

En olie wordt weer niet genoemd ! Dit is toch geen onbelangrijke fossiele bron zeker voor het vervoer, olie duikt bij huidig gebruik al rond 2050 onder de grens van 7 voor de ERoEI waarde. Voor de rekenwonders hier dus al over 30 jaar.
En nee ik die discussie die ik al 15 jaar voer niet herhalen. Kees als schrijver mag hier ook antwoorden.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met de waanzinnige groei van de wereldbevolking komen wij niet eens tot het punt van tekort aan energie. Voor die tijd zullen wij uitgeroeid worden door virussen. De corona virus is mogelijk pas de eerste waarschuwing.

van Veen
van Veen
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Vraag: als u tot de machtigsten van de aarde zou behoren, zou u het dan zover laten komen voor u en de uwen? Ik vrees dat daar nu al op wordt voorgesorteerd.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  van Veen

Een zuiver hypothetische veronderstelling plus dat je als enkeling niets kan bereiken. De ellende komt van de VN, de gepolitiseerd wetenschap en de macht van links ongezond doordrongen in de samenleving . Een echte dialoog is dan onmogelijk op alle gebieden. Dus zolang blijft het probleem van overbevolking en daarmee gepaarde migratie voortduren. De druk op de natuur blijft hiermee alleen stijgen. En dan mogen wij de hebzucht van mensen ook niet vergeten en die kent geen richtingen.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens de artikelschrijver zal de thoriumcentrale mogelijk over 50 jaar beschikbaar zijn. Volens EOS (https://www.eoswetenschap.eu/natuurwetenschappen/thoriumcentrale-laat-op-zich-wachten)
zal de thoriumcentrale op zijn vroegst over 30 jaar commercieel energie kunnen leveren. Bovendien is voor de winning van thorium-mineralen het noodzakelijk om enorme mijnen aan te leggen, zoals nu gebeurt voor de winning van kolen en lithium, met de daarbij optredende verstoring van landschap.
Het gebruik van de brandstofcel en waterstof kan vandaag beginnen, de techniek is bekend.

Jan van Gool
Jan van Gool
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ben het voor de volle 100% met dit artikel eens

Frans Galjee
Frans Galjee
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Zonder kernenergie zal de wereld binnen een paar honderd jaar ten onder gaan aan energie-rampspoed. Mèt kernenergie kunnen we voorlopig voor tienduizenden jaren voort met het opbouwen van een geavanceerde samenleving met een sterk toenemende energiebehoefte op basis van veilige, betrouwbare, ruim beschikbare en betaalbare energie.”

Degenen die mijn mening over inzet van kernenergie kennen weten dat ik het natuurlijk voor grootste deel eens ben met inhoud van dit artikel. Echter de conclusie (zie boven aangehaald) vind ik veel te optimistisch omdat het voorbij gaat het andere probleem van toenemende schaarste aan grondstoffen. Beschikbaar komen van veel en goedkope kernenergie zal aan probleem van schaarste andere grondstoffen slechts een kleine verlichting geven. Structureel lost het dit probleem echter niet op.
“Een paar honderd jaar” maak daar maar enkele decennia van.
“Tienduizenden jaren” voor “voorlopig” is dat ook wat erg lang. Laten we ons eerst maar eens druk maken over bijvoorbeeld die komende 50 jaar.

Chris Schoneveld
Chris Schoneveld
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Die “schaarse andere grondstoffen” is een onderwerp dat los staat van de keus voor kernenergie. Ik begrijp daarom niet de relevantie van je bezorgdheid vis a vis dit onderwerp.

Frans Galjee
Frans Galjee
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Chris Schoneveld

“Die “schaarse andere grondstoffen” is een onderwerp dat los staat van de keus voor kernenergie. Ik begrijp daarom niet de relevantie van je bezorgdheid vis a vis dit onderwerp.”

Energie en de wijze waarop deze wordt opgewekt en aangewend kan je NOOIT los zien van al die andere belangrijke zaken die onze samenleving betreffen.
De circulaire economie als al aangekondigd door economen gaat in op die door mij bedoelde schaarste. Diezelfde economie zal de vraag naar energie sterk doen toenemen.
Echter ook deze economie kan bij huidige nog steeds groeiende wereldvraag naar goederen zelfs bij voldoende goedkope energie niet het probleem oplossen van grondstoffen (inclusief ruimte) die schaars worden.
Ik heb e.e.a. al zo vaak aangegeven maar blijkbaar wil het niet indalen. Dit was ook de reden waarom ik die site waar jij bekend mee bent heb verlaten. Ze zijn daar allergisch voor of kijken weg bij dit onderwerp of nog erger men gaat de bekende riedels over Strong, Malthus en die verachte CvR herhalen.
Dus mooi die voorspellingen van Kees de Lange over hoe lang die energie er wel zal zijn maar energie kun je niet eten.

Chris Schoneveld
Chris Schoneveld
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Natuurlijk is de beschikbaarheid van grondstoffen een belangrijk element in het reilen en zeilen van de maatschappij en zal men daar veel aandacht aan moeten besteden, maar als we in dit stadium van de ontwikkeling van onze maatschappij een keuze zou moeten maken voor een vorm van energieopwekking dan is van alle beschikbare technologieën kernenergie de minst ecologisch verstorende en, op de lange termijn, de meest economische.

Tiszoalshettis
Tiszoalshettis
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kleine kanttekening. Als de wereldbevolking per jaar met 1% stijgt, zoals beschreven wordt, stijgt de energietoename niet evenredig met 20% in 2040, maar met bijna 25%.

Paul
Paul
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het dilemma wordt zo langzamerhand onmogelijk te repareren. Op welke wijze dan ook moet de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer naar beneden. Doorgaan met CO2 betekent dat we van lang-cyclisch naar kort-cyclische brandstoffen moeten komen of de CO2 op een andere manier vastleggen.
Het aandeel zonne-energie moet verder omhoog maar heeft beperkingen, net zoals windenergie. Deze beide vormen nu al als onvoldoende bestempelen is onterecht, de ontwikkelingen staan net in de kinderschoenen. Eer deze kinderen volwassen zijn duurt het gewoon nog 20 jaar.
Deze periode moeten we overbruggen, liefst minder fossiel en met kernenergie zonder oplossing voor het nucleair afval Komen we er ook niet. Al zou je mogen verwachten dat fysici daar inmiddels wel al een oplossing hadden bedacht.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Paul

“Het aandeel zonne-energie moet verder omhoog maar heeft beperkingen, net zoals windenergie. Deze beide vormen nu al als onvoldoende bestempelen is onterecht, de ontwikkelingen staan net in de kinderschoenen.”
Waar baseer je deze veronderstelling op?
Het is juist omgekeerd. Windenergie zal niet veel meer opleveren dan nu het geval is, omdat het maximale rendement per molen allang bereikt is. Daarom maken ze die dingen steeds groter, maar dat betekent tevens dat de windschaduw die er achter ontstaan ook veel dieper is…
Zonnecellen kunnen nog wel iets verbeteren. In beide gevallen echter is de begrenzende factor de geringe energiedichtheid van wind en licht. Het voordeel van zonnecellen t.o.v. windturbines is dat ze dicht opeen te plaatsen zijn zonder verlies aan efficiency.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben met de schrijver eens dat kernenergie voorlopig een groot aandeel in de energiemix zal moeten hebben, maar ook uranium en thorium zijn eindig.
Er is echter een alternatief.
Zet zonnecellen op alle daken die daarvoor geschikt zijn. Overdag wordt er ruimschoots meer energie opgewekt dan nodig is en dit overschot wordt gebruikt om waterstof uit water te halen.
De waterstof wordt opgeslagen voor bijv. auto’s en voor gebruik tijdens de nacht en de winter.
Dit is haalbaar, het is al jaren geleden uitgerekend door technici, maar ook door de Rabobank.
Je krijgt dan een echt kringloop op gebied van energie. Japan en Zuid-Korea zijn hiermee bezig.

Ben Steijn
Ben Steijn
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

U heeft een punt. 32 miljard kosten gaan nu naar windmolens in de Noordzee, waarvan 8 miljard subsidie. Reken deze 8 miljard om naar 5 miljoen huishoudens met daken en je hebt 16.000 Euro per huis. Kun je aardig wat panelen voor plaatsen. Dat dit niet wordt gedaan komt waarschijnlijk omdat zo de energie distributeurs buitenspel zouden worden gezet. Direkt de huishoudens met panelen belasten zou voor de inwoners zowel als de staat voordeliger zijn. Wordt dit niet gedaan i.v.m. werkgelegenheid energie distributeurs of is er iets anders gaande, vraag ik me af.

Ben Steijn
Ben Steijn
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ben Steijn

Excuus ik maak een domme rekenfout : 5 miljoen huishoudens x 16.000 = 80 miljard. Wordt dus een miljoen huishoudens x 8.000 Euro. 😨

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ben Steijn

Er is helemaal geen subsidie nodig, want de terugverdientijd van een zonnepaneel is minder dan 10 jaar en de effectieve levensduur is 30 jaar. Dus er resteert 20 jaar levensduur om de waterstof-infrastructuur op te zetten.
Het hele proces zou wel eens budgetneutraal kunnen blijken. Bovendien: geen horizonvervuiling, geen wieken van windturbines die niet verwerkt kunnen worden, geen gezeur over radioactief afval, geen gedoe met dubieuze leveranciers van radioactief materiaal in Afrika of elders.

Stoner
Stoner
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Enig idee hoeveel elektriciteit het ontleden van water vergt.
Het zou zo maar ineens totaal onrendabel kunnen blijken.
De stroom die opgewekt wordt omzetten naar waterstof en dan vervolgens gasturbinecentrales laten draaien op dat opgewekte waterstof, omdat er nog steeds conventionele centrales als backup nodig zijn en ook om de “verloren” stroom, gebruikt om het waterstof te vormen en dus niet op het net is terechtgekomen, weer aan te vullen.
Ja echt logisch.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Stoner

1. De energieverliezen bij omzetting zijn al heel lang bekend. Die zijn aanzienlijk, maar de grondstof water is gratis en onbeperkt beschikbaar.
2. Waterstof wordt niet in turbinecentrales verwerkt, maar in een brandstofcel. De brandstofcel wordt nu al toegepast in Japan en Zuid-Korea in auto’s.
3. Het opzetten van een netwerk zal inderdaad enige jaren vergen, net zoals het tijd kostte om een elektriciteitsnetwerk of een netwerk van benzinestations op te zetten. Als het netwerk er eenmaal is, dan zijn er geen back up centrales nodig.
4. Er is geen verloren stroom, want waterstof kun je onbeperkt opslaan en bewaren.

Stoner
Stoner
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

En de verhalen van het gasnet aanpassen zodat uw cv op waterstof kan draaien of koken op waterstof??
Hoe ziet u een centrale voor u met brandstofcellen?? Enige manier om op industrieële wijze grote hoeveelheden stroom te produceren is met een turbine en dat kan ook op waterstof.
Zonnepanelen zullen niet voldoen in de elektriciteitsvraag en zeker niet als ze op iemand zijn dak liggen. Ok diegne heeft er misschien genoeg aan en zal misschien 10 of 20% terugleveren aan het net. Daarmee moeten dan huishoudens zonder panelen ( denk aan een flat ) voorzien worden en dan nog water ontleden.
Nogmaals de hoeveelheid stroom en waterstof benodigd is niet te halen.
Heel misschien is uw plan uitvoerbaar indien het alleen particulier gebruik betreft, maar u vergeet even de grote hoeveelheden energie benodigd in de industrie.

Stoner
Stoner
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

En misschien moet u eens opzoeken wat waterstofscheuren zijn.
Drukvaten voor waterstof zijn doorgaans veel dikker dan voor ieder ander gas.
H is het kleinste molecuul en onder druk dringt het overal in.
Dus helaas onbeperkt en opslaan kun je vergeten dat gaat een hoop energie en geld kosten.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Stoner

Technici zijn hier al decennia mee bezig. Er rijden al meer dan 10 jaar bussen op waterstof. In Japan auto’s voor de consument. Zouden ze daar niet weten hoe ze waterstof moeten opslaan?

Stoner
Stoner
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ja leuk idee, als je kunt aannemen dat je dan ook geen fossiel of nucleair meer nodig hebt.
Helaas heb je dat nog steeds als backup draaien dus u bent dubbel geld aan het uitgeven.
Gewoon naar nucleair, goedkoopst en het schoonst.
Groene energie is luchtfietserij waarmee een kleine groep hun zakken vult.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Stoner

Het punt is nu juist dat als je tegelijkertijd een waterstof infrastructuur opzet je na een 20 jaar geen fossiel of nucleair nodig hebt.
Als heel Europa een veel groter aandeel van zijn energie uit nucleair wil halen dan nu het geval is (want Frankrijk is op dit gebied de uitzondering) dan zal de wereldvoorraad radioactief materiaal waarschijnlijk niet nog 200 jaar meegaan.
Bovendien verschuif je hoe dan ook de afhankelijkheid van olie naar gas naar radioactief.
Waterstof is het enige systeem dat elk land volledig onafhankelijk kan maken van een leverancier. Water komt uit de sloot.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Stoner

De hoeveelheid radio-actieve grondstof is eindig. Wat als er gewoon geen radioactief materiaal meer is?

Stoner
Stoner
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Heeft u ook het artikel gelezen??
Zat materiaal aanwezig, waarschijnlijk genoeg om het uit te zingen totdat we deze planeet kunnen verlaten en het elders kunnen halen.
Maargoed even wat anders, stel iedereen gaat aan de waterstof.
Die waterstof “verbrand” of reageert middels een katalysator in een brandstofcel tot water(damp). U beseft dat waterdamp ook een goed broeikasgas is?
Fijn laten we een grote turksesauna van de aarde maken.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Stoner

Volgens de eerste hoofdwet van de thermodynamica is de energie die wordt besteed aan het splitsen van water gelijk aan die energie die vrij komt bij het ‘verbranden’ in een brandstofcel. Aan de energiekringloop van de aarde wordt dus geen energie toegevoegd, wat bij het gebruik van fossiele brandstoffen en radioactiviteit wel het geval is.
Het klopt dat een brandstofcel waterdamp uitstoot, maar het is niet zo dat deze damp ook damp blijft in de atmosfeer. Dat hangt af van allerlei omstandigheden. Het overgrote deel van het water dat gebruikt wordt door brandstofcellen zal binnen enkele dagen of een week aangevuld worden, zodat de totale toegevoegde hoeveelheid waterdamp aan de atmosfeer zeer klein zal zijn ten opzichte van de enorme hoeveelheid die de atmosfeer nu al bevat.
Ter vergelijking: elk vliegtuig dat over de Atlantische Oceaan vliegt, stoot ongeveer 30.000 kilo water(damp) de lucht in, die grotendeels condenseert. In het voorstel waarbij we thorium gaan gebruiken, zullen deze vliegtuigen blijven draaien op fossiele brandstoffen, zodat ook in deze situatie er waterdamp aan de atmosfeer wordt toegevoegd, ten opzichte van de bestaande situatie.

Joey France
Joey France
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Wat noemt u “zeer klein”? Kwantificeer dat eens. De door de groene lobby beweerde antropologische CO2 uitstoot die zij denken aan te tonen is ook “zeer klein” maar zij schreeuwen wel moord en brand, de gevaarlijke gekken.

55
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x