De EU is op jacht naar uw geld (1)

Hoge rekeningen worden bij de belastingbetaler gelegd

Titelfoto: Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Foto Newsroom EU Council, Copyright EU. Citaatrecht ex art 15a Auteurswet.

Het is zo langzamerhand voor iedereen duidelijk dat de Europese Unie (EU) een rampzalige invloed heeft op de financiële positie van de individuele burger die zijn koopkracht voortdurend ziet afkalven. Daartoe bewandelt de EU twee verschillende wegen.

Allereerst wordt door in te zetten op een politieke transferunie een gigantische rekening bij de beter functionerende lidstaten gelegd. Ten tweede worden door nieuwe EU-regulering de financiële instellingen in de lidstaten wat betreft hun voorheen onafhankelijke beleggingsbeleid steeds meer in een wurggreep genomen, vooral om de groene religie te dienen. In een tweetal columns van mijn hand komen beide manieren om u financieel uit te kleden aan bod.

Economische samenwerking

In de recente geschiedenis heeft Europa gefungeerd als brandhaard voor twee wereldoorlogen. Dat is niet iets om trots op te zijn, en het ligt voor de hand dat na WOII is nagedacht over hoe dergelijke rampen in de toekomst te vermijden. Nadat met name Duitsland door Amerikaanse Marshallhulp economisch weer op de been was geholpen, zijn initiatieven ontplooid om de economische samenwerking tussen lidstaten in Europa te bevorderen, vanuit het niet onredelijke uitgangspunt dat als je tot tevredenheid handel drijft, je minder snel elkaar de hersens inslaat. Vanuit deze gedachte zijn de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgezet, samenwerkingsverbanden op economisch belangrijke terreinen tussen autonome lidstaten.

Discutabel

Langzaam maar zeker nam het belang van deze instituties toe. Het Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de basis voor de huidige Europese Unie. Hoewel een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking in 2005 tegen de Europese Grondwet stemde, is dat genegeerd door de Nederlandse regering. Toch werd in 2009 een soort constitutionele legitimering overeengekomen middels het (in 2007 ondertekende) Verdrag van LissabonHet democratisch mandaat van de EU is dus vanaf het begin discutabel geweest.

 

EMU

De EU heeft zich er nooit mee tevreden gesteld zich te ontwikkelen tot een goed functionerende verzameling van nationale autonome staten die via wederzijds gewenste handelsbetrekkingen elkaar tot voordeel zouden strekken. Al snel ontstond er druk om veel verder te gaan dan in goede harmonie handelende natiestaten, maar om in te zetten op een Europese Federale Staat. Om dit idee te bevorderen werd een Europese Munt Unie (EMU) op de rails gezet.

Over de voors en tegens van die EMU is veel geschreven. Duidelijk is dat de uiteindelijke conversie van de Nederlandse gulden naar de euro de Nederlandse burger veel geld gekost heeft. Evenzeer is duidelijk dat de EMU niet gebaseerd is op de gezonde economische regels zoals die door Nobelprijswinnaar Robert Mundell geformuleerd zijn, maar dat vanaf de eerste dag politieke motieven de overhand hebben gehad. Dat hebben we geweten. Sinds de introductie van de euro zijn de leden van de muntunie economisch steeds verder uit elkaar gedreven. De druk op de euro is dan ook bijzonder toegenomen, zelfs in die mate dat veel economen al lang niet meer geloven dat de euro op termijn gehandhaafd kan worden.

Lage rente-beleid

Vooralsnog wordt binnen de EU hardnekkig vastgehouden aan de illusie dat nu de euro er eenmaal is, diezelfde euro ook zal blijven. Daartoe heeft de Europese Centrale Bank (ECB) onder de Italiaan Draghi een lage-rente beleid ingezet dat desastreus is voor iedereen met enige vorm van spaargeld, of het nu over je pensioen of over je privé bankrekening gaat. Zieltogende banken in vooral Zuid-Europese landen, die eerst op de been werden gehouden met geld van wel goed functionerende banken, worden nu door de Europese belastingbetalers (lees: die in Noord-West Europa) gefinancierd.

 

Transferunie

Diezelfde belastingbetalers lopen vervolgens ook alle risico’s, want de institutionele beleggers hebben inmiddels hun belangen veilig gesteld. Steeds duidelijker is ook geworden dat het laatste redmiddel om de euro te kunnen behouden het vormen van een volledige transferunie is. Hiertoe hevelen natiestaten hun soevereiniteit over naar de EU, en wordt het de taak van alles wat redelijk tot goed functioneert om al datgene wat disfunctioneert met financiële kunstgrepen overeind te houden.

Waar het communisme van een eeuw geleden faalde, is men nu binnen de EU bezig met een grootschalige herkansing. De voorbeelden zijn legio.

 

Steun Griekenland

Hoewel landen als Italië en Griekenland slechts na de nodige protesten en uitsluitend op politieke gronden tot de EMU zijn toegelaten, ging het met name in Griekenland al snel mis. De enorme staatsschuld en de zieltogende economie maakten noodsteun uit het zogenaamde European Stability Mechanism (ESM, een fonds opgetuigd met honderden miljarden) herhaaldelijk nodig.

Werden we nog enige tijd door een minister van Financiën in ons land zoet gehouden met de illusie dat we het aan Griekenland ‘geleende geld met rente zouden terugkrijgen, nu is de aflossing van deze Griekse schuld uitgesteld tot Sint Juttemis en is de rente verlaagd. Schuldkwijtschelding mag het allemaal niet heten, maar dat is het natuurlijk wel. Intussen heeft elke jonge Griek met een opleiding het land verlaten om nooit meer terug te keren. In Italië en Spanje is de situatie niet veel beter, en zelfs in Frankrijk rommelt het al geruime tijd.

 

Koopkrachtsverlies

Om wat voor soort bedragen gaat het? Experts hebben becijferd dat de wisselkoers voor 1 euro niet f 2,20 maar slechts f 1,95 had moeten zijn, overeenkomend met een onmiddellijk koopkrachtverlies van zo’n 13 %, met grote cumulatieve negatieve gevolgen in latere jaren. Uit de bijlagen bij de Miljoenennota 2019 zien we dat de verplichtingen die Nederland in de diverse EU-kaders is aangegaan ruim 100 miljard euro bedragen. Voor een meer gedetailleerd overzicht, zie Jean Wanningen, Eurodynamica, pagina 64-65.

Doordrammen

Intussen heeft de EU niets geleerd en gaat men onverdroten voort met het doordrammen van de politieke en financiële transferunie. Op het politieke vlak leidt het uittreden van het UK niet tot een zuiniger beleid, maar gaan de kosten van de EU integendeel verder omhoog. De bijdrage van Nederland dient in dit beeld substantieel te stijgen. Ook het idee van een Europees leger met doorslaggevende invloed van Duitsland en Frankrijk schijnt de voorkeur te verdienen boven de NAVO.

Onze geopolitieke talenten van de EU schoppen liever de enige echte bondgenoot met werkelijke militaire macht voortdurend tegen de edele delen. Dat Trump feitelijk al lang de EU de rug heeft toegekeerd is tot de Brusselse breinen nog niet doorgedrongen.

Rechterlijk activisme

En Nederland dan? Nederland is één van de weinige landen waar de rechter een wet niet mag toetsen aan de Grondwet. Een rechter móet toetsen of een wet in lijn is met een verdrag of met een besluit van internationale organisaties. In die zin gaan verdragen boven de Grondwet. Dat geeft de rechterlijke macht een zeer grote interpretatievrijheid en geeft ongewenste ruimte aan rechterlijk activisme. Dat de Trias Politica hierbij onder grote druk komt, lijkt me duidelijk niet de optimale uitgangspositie voor een goede democratische toekomst van ons land.

Infuus

Ook financieel is er niets nieuws onder de zon. Weliswaar is de Italiaan Draghi vervangen door de Française Lagarde, maar van een doorbraak van het gezonde verstand is vooralsnog niets gebleken. De belangen van Duitsland en Frankrijk, die de euro tot elke prijs willen handhaven, staan centraal. Daartoe moeten de Zuid-Europese landen voor wie de euro onhoudbaar is, via een steeds verdergaande transferunie aan het infuus gehouden worden.

De plannen voor een bankenunie, waarbij alle risico’s voor slechte Zuid-Europese banken bij vooral de Noord-Europese belastingbetalers gelegd worden, zijn opnieuw uit de kast gehaald. Ook een depositogarantiestelsel voor alle Europese banken wordt opnieuw als wenselijk gepresenteerd. Hierdoor wordt de voortdurende overdracht van middelen van Noord naar Zuid verder aangejaagd zonder dat er een fundamentele oplossing in zicht komt.

Green Deal

De laatste loot aan de EU-boom der megalomane waanzin is natuurlijk de Green Deal waarmee alfa Timmermans de natuurkunde meent te kunnen ontkennen.

À raison van om te beginnen 1000 miljard gaan we Europa in 2050 ‘klimaatneutraal’ maken, wat dat ook maar zijn mag. Zonder natuurwetenschappelijke onderbouwing, zonder duidelijke doelstelling, zonder nulmeting, zonder enige vorm van begroting, zonder enige poging tot rationaliteit wordt de toekomstige welvaart van een heel continent vergooid. Het Europese Parlement staat bij deze nieuwe variant op intellectuele misdadigheid luidkeels te juichen. Welkom in de groene alfa-hel. De wereld is gek geworden, althans ons deel ervan.

 

Belastingbetaler

Bovenstaande voorbeelden hebben grote consequenties voor de Nederlandse belastingbetaler. Die consequenties worden door onze regering systematisch verhuld. Dat de omwisseling van de gulden voor de euro voor de consument zeer ongunstig was, wordt tot op de huidige dag ontkend. De ‘leningen’ aan Zuid-Europa worden nog steeds niet als oninbaar beschouwd. De achterblijvende economische ontwikkeling van de EU wordt systematisch verzwegen. Intussen kachelt de koopkracht van werkenden en gepensioneerden al jaren hard achteruit.

In dit betoog ben ik uitsluitend ingegaan op de gevolgen van het Nederlandse regeringsbeleid in de context van de EU. De schade die wordt aangericht treft de Nederlander langs deze weg dus alleen via de belastingheffing en in zijn sterk verminderde economische perspectieven. Dat de EU ook nog de nodige maatregelen in petto heeft die beogen de volledige financiële sector in een wurggreep te krijgen, is een andere aanslag op de koopkracht van de Nederlandse burger.

Ook de Nederlandse overheid zelf weet wat dit betreft van wanten, waarbij aangetekend moet worden dat via allerlei chicanes verplichte heffingen buiten de directe belastingaanslag gehouden worden, zodat de wel degelijk verplichte kostenverhogingen buiten de belastingstatistieken blijven. De uitbreiding van de Ruttiaanse trukendoos is een van de weinige groeisectoren in ons land.

Over de directe gevolgen van de toenemende EU bedilzucht voor uw huishoudportemonnee en voor uw keuzevrijheid gaat deel 2 van dit tweeluik, dat zondag 26 januari op OpinieZ wordt gepubliceerd

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
18 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik zeg het al jaren, het Westen is bezig om communisme in te voeren. Krankzinnig, want je kunt beter Baba Vanga vertrouwen dan de hedendaagse achterbakse politici. Daarom zijn de voormalige Oostbloklanden ook zo sceptisch, die zijn het nog niet vergeten. Zij zien Brussel steeds meer op Moscou lijken. Krankzinnigheid, anarchie en leugens zijn symbolen geworden van de huidige tijd. Er zijn helaas teveel nuttige idioten die het allemaal mogelijk maken.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De paar spaarcentjes die we hebben verzameld in ons leven, dan maar successievelijk van de bank halen en in een oude sok stoppen. Is toch onverteerbaar om te zien dat óns spaargeld, ook dat van u, wordt opgevreten door hangbuikzwijn Timmermans ? NEXIT en wel z.s.m. !!!

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Zou iedereen moeten doen, en zeker hoe het nu is, moet men straks nog voor je spaargeld gaan betalen. Blijkt wel hoe brutaal de banken zijn met medewerking van de Maffia EU. Toen ze door eigen toe doen bijna failliet waren, waren de burgers goed om hun uit de stront te helpen, als dank geven ze nu 0 % die bank bandieten. Zo n malloot als Timmermans met zijn groene dikke kop zal de burgers in de EU wel de rest geven. Ook ik hoop inmiddels op een Nexit en snel ook.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Volgende keer maar weer FVD stemmen. Driemaal is scheepsrecht?

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

zeker weten.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Niets in deze droge opsomming is overdreven: 1. de EU heeft geen democratisch mandaat; 2. de Euro is een politiek project waarvoor alles geoorloofd blijkt, inclusief een transferunie en bij introductie een onmiddellijk koopkrachtverlies voor Nederlandse burger van 13%; 3. zieltogende zuideuropese banken worden door noordwesteuropese burgers op de been gehouden; 4. Nederland staat inmiddels voor 100 miljard garant voor Europese monetaire ‘projecten’; 5. Nederlandse rechters toetsen alle wetgeving aan Europese verdragen en richtlijnen, dus weg evenwicht in de trias politica, fundament van de rechtsstaat; 6. we nemen onder Frans-Duitse druk steeds meer afstand van de NAVO; en 7. dan is er de Green Deal van Frans Timmermans. En niemand hoeft er verantwoording voor af te leggen, behalve dan in de vorm van wat oeverloos gewauwel.

Kylian Deeg
Kylian Deeg
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Spijker, kop, raak! Hier valt geen speld tussen te krijgen, triest maar waar. Het enge is dat we in 2021 onze regering wel naar huis kunnen sturen ten gunste van een nexit partij, en uit de EU treden, maar dat we dan, als puntje bij paaltje komt, worden geannexeerd door Duitsland (en Frankrijk,) net als in 1940, hun belangen zijn te groot, en een fatsoenlijk leger hebben we hier niet. *pief paf poef* roepen helpt niet echt. In plaats van miljarden uit te geven aan windmolens hadden we beter defensie beter kunnen optuigen.

Don Tessers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik wil dit geen groene religie noemen, maar net als de zwarte pest 1400 jaar geleden en dat zegt al genoeg.

Dries Bovenkamp
Dries Bovenkamp
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ooit had ik een winkel. Had mijn zinnen 40 jaar geleden op aankoop pand gezet als pensioen voorziening. Ging niet door. Pand staat nu te koop voor 1.1 miljoen. Huur €75.000. Heb ik allang AOW. Volledige huursubsidie en zorgtoeslag. Had ik dat pand nog gehad en volledig betaald dan geen subsidie en toeslag. Ruwweg 50% van die 75000 is belasting. Al met al ben ik nu financieel net zo wijs af als met een bezit van ruim een miljoen. Meenemen kan ik het niet. Je kunt dus je leven hard sabbelen en sparen, maar je schiet er niets mee op.

John
John
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Weledelzeergeleerde heer de Lange,
Ik heb genoten van uw column/opinie, en kijk reikhalzend uit naar deel 2 van deze bedilzucht van de EU.
Dank u,

Hein
Hein
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verhaal. Kan dit artikel niet in de landelijke dagbladen al column geplaatst worden? Preken voor eigen parochie is leuk maar het heeft pas echt effect als het grote publiek herhaaldelijk bereikt wordt. Dat is de enige manier om de dwaze linkse kerk eronder te krijgen.

peter klein
peter klein
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wist u, dat ondanks de vele import uit china, we=Eu geen handelsakkoord hebben met dat land?
Daar komen onze gratis tot 4% belaste importen, en daar resten onze 25% belaste exporten…
Met plicht van 51/49% samenwerking met lokale bedrijven en overdracht van bedrijfsgeheimen.
En ons ondertussen maar afvragen, hoe het komt dat onze industrie verdwijnt, bij de chinese lage produktiekosten en de staatsgeleide -marktaandeelkopende- economie ..

Jacques
Jacques
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  peter klein

Omdat Nederlanders en anderen daar zijn gaan produceren en jullie , wij allemaal, die troep blijven kopen, of je wil of niet, alles zit vol chinese meuk… stop met consumeren als een debiel en het gaat over

theoprinse
theoprinse
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

13 % van gemiddeld 800 mrd BNP = ruim 100 mrd per jaar x 2002-2020 = 18 jaar = 1.800 miljard Euro

Cees Dekker
Cees Dekker
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wederom een prima en helder verhaal. Hoe lang gaat het nog duren voordat de ogen van al die EU-adepten worden geopend? OK, het D66 en GL-volk wil niet anders. Maar die VVD, CDA en 50+-burgers dan? Onlangs stuurde ik 50+ een mail met wat vragen over de relatie lage rente, pensioenen en EU. Kern van hun antwoord was dat ze de zorgen over de relatie rente-pensioenen wel deelden, maar desgevraagd toch aangaven, voor de EU te zijn. Dat viel me dat toch wel tegen van 50+. Misschien komt ook bij hen de wijsheid met de jaren…Hoe dan ook, CDA en VVD ( net als de links van hen opererende partijen, maar die komen er tenminste eerlijk voor uit dat ze de EU belangrijker vinden dan de Nederlandse burgers) zijn druk doende de belangen van de Nederlandse burger te verkwanselen ten faveure van “Green Deal-EU”.
Als nou eens de nog resterende VVD-en CDA-stemmers wakker zouden worden…..

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Weer een geweldig stuk heer De Lange. Verschil alpha en beta is in deze weer eens aangetoond.

Koop goud, zilver in baren of in goudmijnen. Hedge jezelf tegen wanbeleid.

trackback

[…] O.a. worden de geschiedenis van het ontstaan van de EU, het Verdrag van Lissabon – een soort EU-grondwet die de democratie en onafhankelijkheid van de lidstaten doet afnemen – en andere zeer belangrijke zaken in onderstaand artikel beschreven, zoals het lage rentebeleid van de ECB. De EU wil alles verbinden en dat leidt tot een communistische dictatuur… https://opiniez.com […]

Hendrikus
Hendrikus
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vreemd dat Nederland, met zijn “koopmanschap” traditie zich volledig opzij laat zetten in voor ons zeer slechte zakelijke overeenkomsten. Maar misschien niet zo gek want onze “leiders” zijn eigelijke linkse job hoppers zonder enige diepgang laat staan dat ze doorhebben hoezeer de westerse instituten na de 2e WW geinfiltreert zijn met gevaarlijke socialistische ideeën. Clueless.

18
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x