Wie wil het Europa van Wopke Hoekstra?

Opvallend is vooral wat niet wordt gezegd

Titelfoto bij artikel van Henk Strating op OpinieZ.com “Wie wil het Europa van Wopke Hoekstra?”

Titelfoto: Minister Wopke Hoekstra in Kamerdebat over de Wet op het financieel toezicht (24 april 2019). Screenshot van Beeld Tweede Kamer.

 

‘De EU dreigt te imploderen en om dat te voorkomen moet Europa weerbaar, wederkerig en welvarend worden. Laat me u uitleggen hoe ik dat voor me zie.’ Dat zei Wopke Hoekstra, minister van Financiën en beoogd leider van het CDA in een toespraak in Berlijn. Zijn uitleg bevat koren, maar ook kaf. Als we het kaf van het koren scheiden, wat zien wíj dan voor ons?

 

Een weerbaar Europa

Het weerbare Europa van Hoekstra moet de prioriteit verleggen van het geven van subsidies naar het bieden van veiligheid voor de burgers. Dat lijkt mij een goede keuze. Hoekstra wil in de NATO blijven. En hij wil meer samenwerking tussen afzonderlijke lidstaten die ‘een grote lotsverbondenheid hebben’. Zij moeten beter met elkaar samenwerken, zoals het Nederlandse leger en marine nu al doen met Duitsers en Britten. Prima!

Maar zeg dan óók dat er dus géén Europees leger moet komen. Het weerbare Europa van Hoekstra moet eensgezind onze economische  markten beschermen tegen oprukkende Chinezen. Oké! Maar durf dan óók te zeggen dat de inzet van president Trump deugt om China tot faire handelspolitiek te dwingen.

 

Gesloten buitengrenzen

Het weerbare Europa van Hoekstra heeft dichte buitengrenzen, waar volgens Hoekstra ‘zoals vroeger in Nederland’ bepaald wordt wie en wat er binnenkomt, voor hoe lang en met welke reden. Hoekstra zegt migratie te willen beperken tot ‘vluchtelingen voor oorlog en geweld’. Dat lijkt mij goed.

Maar zeg dan óók dat vluchtelingen die in hun eigen regio kunnen worden opgevangen én alle economische migranten die zich ongevraagd aan die gesloten buitengrenzen melden worden tegengehouden en teruggestuurd.

 

Het weerbare Europa van Hoekstra trekt eensgezind op in de aanpak van klimaat, duurzaamheid en energie. Hoekstra wil ‘aan de slag’ met een gezamenlijke CO2-heffing, concrete en gezamenlijke reductiedoelstellingen, met nieuwe energie en met verduurzaming. Dat klinkt realistisch.

Maar zeg dan óók dat het afsluiten van huizen van gas en van (hoofd)steden voor diesel- en benzineauto’s géén goede stappen vooruit zijn!

 

Een wederkerig Europa

Het wederkerige Europa van Hoekstra is zó redelijk en uitlegbaar dat het draagvlak krijgt onder de bevolking. Dat zou prachtig zijn! Draagvlak voor Europese samenwerking van ‘gewone’ burgers in plaats van vooral toppolitici, topambtenaren en topondernemers. Treedt Hoekstra daarmee in de sporen die Pim Fortuyn naliet met zijn boek Zielloos Europa, waarover ik eerder op OpinieZ schreef? Integendeel!

Want waar Fortuyn de macht van Brussel wilde verkleinen ten gunste van die van de afzonderlijke lidstaten, wil Hoekstra diezelfde lidstaten dwingen om in het Brusselse gareel te lopen. Op straffe van verlies van Europees geld en verlies van deelname aan het vrije verkeer binnen Europa. Hier tiert het kaf welig onder het koren!

Waardengemeenschap

Hoekstra vindt Europa een ‘waardengemeenschap die verdedigd moet worden tegen lidstaten die daarmee sollen’. Die de vrije pers muilkorven. En de rechtstaat uithollen. Hoewel Hoekstra deze landen niet met name noemt heeft hij het natuurlijk over Hongarije en Polen. Daar kun je iets van vinden. Maar je kunt er óók iets ánders van vinden.

Zo vindt voormalig Tsjechisch president Václav Klaus – die deze week op uitnodiging van Forum voor Democratie een toespraak hield – de Europese veroordeling van Polen totally stupid en een verkeerde beoordeling van de Brusselse nomenklatoera… Wie geen draagvlak voor Europese samenwerking zoekt onder deze nomenklatoera, maar onder de bevolking zal de Europese waarden moeten formuleren samen met en niet over en zonder de Oost-Europese lidstaten.

 

Een welvarend Europa

Het welvarende Europa van Hoekstra moet investeren in de economie van de toekomst. In kunstmatige intelligentie, in nanotechniek, in biotechniek. Daarin wordt volgens Hoekstra in Azië nu ruim drie keer zoveel geïnvesteerd als in Europa en in het Amerika van Trump zelfs zes keer zoveel! Hoekstra wil dat ‘gat goedmaken’. Door research te faciliteren en de nieuwste technieken te ondersteunen.

Dat is mooi en als de cijfers van Hoekstra kloppen zelfs noodzakelijk! Maar toont het drama van de pulsvisserij, waar innoverende Nederlandse vissers zich aan moeten passen bij hun niét innoverende Franse collega’s, niet keihard aan dat Brussel zulke innovaties juist belemmert en vertraagt in plaats van stimuleert en bevordert?

 

Koplopers en achterblijvers

Dat is niet verrassend. De EU verenigt landen die innovatief voorop lopen en landen die achteraan bungelen. Samenwerking leidt tot de grootste gemene deler. De koplopers moeten hun tempo aanpassen bij de achterblijvers. Dat is het tegenovergestelde van wat noodzakelijk is om het welvarende Europa van Hoekstra te realiseren! Daarvoor is nodig dat de lidstaten die voorop lopen juist extra gas geven in plaats van zich af te laten remmen. Dat vereist samenwerking met andere koplopers, binnen en buiten de EU, zoals de Scandinavische landen, Zwitserland en Israël.

 

Countervailing power

De toespraak van Wopke Hoekstra bevat kaf en koren. Dat moet van elkaar gescheiden worden. Hoekstra toont met zijn toespraak aan dat christendemocraten daar niet toe in staat zijn. Dat geldt mutatis mutandis voor de andere ‘oude’ partijen van het liberale en sociaaldemocratische blok.

Het zou naïef zijn om te verwachten dat de eurosceptische partijen het Europese Ei van Columbus zijn. Maar hun countervailing power lijkt noodzakelijker dan ooit om de door Hoekstra gevreesde implosie van de EU te voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen!

 

Lees ook de recente artikelen van Jan Gajentaan “Wopke Hoekstra is de weg kwijt“ en Johannes Vervloed “Wopke Hoekstra bejubelt Fort Europa” over de Humboldt-rede van Wopke Hoekstra.

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
12 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als we Wopke, Franske Timmermans, Verhofstadt en meer van dat fraais mogen geloven staat ons gróte rijkdom én voorspoed te wachten, als……..we maar pro-EU gaan stemmen.
Wopke zegt dat Europa “welvarend” moet worden ! Wat een kind.
Z’n grote baas en (kennelijk) óók voorbeeld, t.w. Pinokkio Rutte doet niks anders als roepen dat we een rijk landje zijn, en dat doet deze man vooral als er camera’s in de buurt zijn.
Ze vergeten beide oe vermelden op welke manier ze dat willen gaan doen, één manier kennen we intussen wél : maak de burgers nog armer en kleedt de ouderen volledig uit.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Die powerplay waar Hoekstra het over heeft is de huidige generatie politici ten voeten uit.

Voor mij zijn er 4 manieren zijn om je zin te krijgen – overtuigen, verleiden, dwingen of uitsluiten. Waarbij vanuit democratisch oogpunt je je zoveel mogelijk zou moeten verlaten op het overtuigen en verleiden. Helaas wordt het steeds normaler in Den Haag en vooral ook in Brussel om te proberen te dwingen of uit te sluiten (mensen niet meer te laten meepraten). Erg handig voor de korte termijn – want je krijgt vaker je zin. Maar gevaarlijk voor de lange termijn – je weet nooit wat er gaat gisten.

Het valt me weer op dat er in de journalistiek weinig kritische geesten rondlopen – het klimaat aanpakken (= massale gedwongen private investeringen in nutteloze warmtepompen, stekkerauto’s en wat dies meer zij) is strijdig met investeren in de economie van de toekomst. Dat bijt elkaar.

Ook bevraagt niemand Hoekstra over de transferunie die hij stiekem in de steigers aan het zetten is. Dat kost Nederland welvaart – direct en indirect. Direct via de bankenunie, ESM fondsen, niet afgerekende Target2 saldo’s en het Euro budget (nu nog bescheiden, maar het is gecreeerd). Indirect via het ECB beleid van langdurig lage rente. De schulden van de zuidelijke landen worden steeds minder waard – vinden ze fijn. De pensioenen en spaargelden van de noordelijke landen worden ook steeds minder waard – kan niemand iets tegen doen.

Ik ben verbijsterd dat er maar 3 partijen over zijn om op te stemmen – FvD, PvV, SGP. Dat is… als NL je ook nog maar iets waard is.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat we zien is dat Hoekstra kleine stapjes voorstelt. Voor de EU mammoettanker is dat al heel wat. Strating plaatst daar de grotere stapjes tegenover. Hoekstra pleit voor begrotingsdiscipline, maar die krijgen we nooit meer terug. Hij pleit voor economische groei door innovatie, maar benoemt niet de oneigenlijke concurrentie door China. Migratie is een heikel punt. Iedereen weet dat op termijn het oude vluchtelingenverdrag moet worden bijgesteld om opvang in de regio te verankeren, zeker als we de Europese waardengemeenschap tegen de toevloed van steeds regressievere moslims stevig willen waarborgen. Op termijn betekent dan: zo snel mogelijk. Het tegenhouden en terugsturen van overduidelijke vluchtelingen hoort daar ook bij. De grootste stoorzender in Europa is Frankrijk. Dat moet Duitsland een keer goed duidelijk gemaakt worden. Maar Duitsland is ook een raar land. Wat dat betreft zie ik geen andere lijn dan die van Toon Kasdorp (ghzz). Hoekstra zal binnen de EU nooit een rol van betekenis kunnen spelen. De linkervleugel van het CDA maakt dat onmogelijk. Zijn voorzichtige programma is simpelweg te ongeloofwaardig.

quall2
quall2
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

het oude vluchtelingenverdrag moet worden bijgesteld om opvang in de regio te verankeren? Go3d idee. Maar waarom dan het Marrakesh verdrag dat ongelimiteerde toegang van migranten bevordert?

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  quall2

Dat Marrakesh verdrag is tijdverspilling. Moet snel in de prullenbak of vergeetla, als het daar al niet ligt. Het valt te hopen dat niemand nog denkt er rechten tot immigratie naar Europa aan te kunnen ontlenen.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  quall2

juist, met elke daad door de Eurofielen laten ze het tegendeel zien van wat ze nu prediken. Echt ongeloofwaardig die Eurofielen.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed van Henk Strating dat hij goed kan weergeven dat voor ELK goed idee van Hoekstra hij meteen het tegendeel zoals het in de praktijk vorm krijgt kan benoemen. Mensen als Hoekstra kunnen prachtig theoretiseren maar als het dan op de praktijk aan komt doen ze precies de verkeerde dingen en maken alles een stuk slechter. Kortom stem NOOIT op CDA of 1 van de andere kartelpartijen.
Gisteren ook weer staaltje leugens en beweringen aan moeten horen van die zakkenvulster van D66 Sophie in ’t Veld. Echt waar, de tenen krullen je in de schoenen als je het schaamteloze gekwaak van nul en gener waarde aan moet horen. Dommer worden ze niet gemaakt. Gelukkig maakte Derk Jan Eppink gehakt van deze mevrouw op een keurige rustige wijze.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat niet uitgesproken is door Hoekstra is precies hetgeen wat de eurosceptische partijen wel vertellen.
En laat dat net de aanvulling zijn van wat Hoekstra wel heeft uitgesproken.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Óók Wopke Hoekstra behoort tot de z.g. Schriftgeleerden : mensen die achter hun bureautje de prachtigste dingen bedenken maar over de uitvoering en/of gevolgen hebben zij niet nagedacht óf…….ze zijn niet eens in staat om iets verder te denken dan hun neus lang is.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het enge van hoekstra is dat hij een redelijk gezag heeft binnen het CDA en zolang hij een kans heeft in Nederland op het pluche te blijven zitten en mooie praatjes mag verkopen aan europese links politiek correcte toonaangevende politici, dat het kennelijk de moeite maakt achter rutte en groen links aan te marcheren.
Voorlopig lijkt de koers van FvD de goede koers en zal ik het prima vinden als Thierry Baudet en Theo Hiddema zich minimaal in de 2de kamer laten zien en hun tijd nuttig gebruiken met wervende optredens in de ‘provincie’ waar mogelijk nog kiezers te mobiliseren zijn.
Ik blijf optimistisch dat FvD bij TK 2021 een zodanige plaats kan veroveren dat VVD, CDA, SGP, 50PLUS en evt PVV serieus met elkaar in gesprek gaan. Met serieus bedoel ik niet zoals het nu in Overijssel ging. Dat CDA al meer dan 20 jaar een ‘wankelmoedige’ partij is met een links evangelische factie (niet te verwarren met fractie) is een gegeven, nu d66 sinds een jaar voor het vertrek van Pechtold nog uitsluitend een eurofielen en klimaat hysterie partij was/is, hebben we CDA nodig voor een enigszins stabiele regering.
En laat rutte alsjeblieft nog diverse leugens gebruiken om rechts te l****n en links te doen.
Als FvD erin slaagt 4 afgevaardigden in het EP te krijgen is dat genoeg om de lobby voor meer nationalisme op gang te brengen. Die lobby heeft een 2 (?) jaar nodig. We zullen nog enkele jaren de afbraak door de Brussel bureaucratie blijven voelen.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik begreep dat na de cal van de Muur de oude communistische rechters op hun stoel mochten blijven zitten, dat was een deal met Lech Walesa. Die groep rechters vormden een corrupt stel. Daar is door de nieuwe regering een einde gemaakt aan deze onrechtvaardigheid. Prima, was een wens van het Poolse volk maar voor de idioten van de EU natuurlijk weer onaanvaardbaar.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Antwoord op de vraag:

Alle mensen die Wopke heten.

Ben ik nu door naar de volgende ronde?

12
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x