Lees Pim Fortuyn om Thierry Baudet te begrijpen

Zoektocht naar de menselijke maat

Foto: Pim Fortuyn - Screenshot VPRO-interview 28 januari 2002

Wie wil begrijpen wat een politicus drijft moet de boeken of artikelen lezen die hij schreef vóórdat hij partijpolitiek aan de weg ging timmeren. Helaas doet vrijwel niemand dat. Voorstanders niet en tegenstanders ook niet. Ze laten dat achterwege op grond van vooroordelen.

Ze denken het niet nodig te hebben om de politicus in kwestie te steunen of juist af te wijzen. Zo’n politicus was Pim Fortuyn en is Thierry Baudet. Beiden werden en worden vereerd én verguisd door vóór- en tégenstanders die hun eerdere geschriften nooit gelezen hebben.

Zielloos Europa

Pim Fortuyn schreef in 1997, vijf jaar voor zijn dood en postume verkiezing als lid van de Tweede Kamer, het boekje Zielloos Europa. Daarin analyseert hij de naoorlogse Europese samenwerking vanaf de EGKS tot de EMU op een deskundige, genuanceerde en integere wijze. Met oog voor de positieve én negatieve kanten. Geschreven uit liefde voor Europa, wat hij in de slotalinea als volgt zo verwoordt: “Ik houd van Europa, ik houd van zijn veelheid aan volkeren, culturen, landschappen, weersomstandigheden, talen en mensen. Ik haat soms de euro-elite in zijn verwaten achteloosheid. Kortom, ik wil een Europa van de mensen, van de menselijke maat. Een Europa van u en van mij!”

Daaraan voorafgaand heeft hij goed beargumenteerd en onderbouwd uiteengezet dat de Europese Unie niét gezien kan worden als een vorm van Europese samenwerking die vanuit de mensen, de Europeanen is opgebouwd, maar vooral een project van toppolitici, topambtenaren, topondernemers en topdeskundigen is geworden.

Soevereine natiestaten

Fortuyn betoogt dat de ziel van Europa niet Europees, maar Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Vlaams en Waals is en dat de Europese samenwerking vooralsnog gebaseerd moet zijn en blijven op samenwerking tussen hun soevereine natiestaten. Daarin gaat hij verder dan welke politicus ook door te bepleiten die samenwerking uit te breiden tot álle landen van Europa met inbegrip van Oekraïne en Rusland!

Schaduw

Thierry Baudet heeft de opvattingen van Fortuyn overgenomen. In alle bescheidenheid, getuige zijn uitspraak in het mooie persoonlijke interview dat rond Kerst in De Volkskrant stond en waarin hij zelf zegt niet in de schaduw van Fortuyn te kunnen staan. Dat valt te lezen in wat Baudet schreef vóórdat hij met het Forum voor Democratie partijpolitiek actief werd.

In 2012 hield hij op verzoek van Elsevier de H.J. Schoo-lezing met als titel Pro Europa dus tegen EU, de kortst mogelijke samenvatting van Fortuyns Zielloos Europa. Baudet pakt de draad daarvan uit 1997 als het ware in 2012 weer op. De ontwikkeling heeft intussen echter niet stilgestaan. Fortuyn kon 20 jaar geleden nog waarschuwen ‘om in te grijpen nu het nog kan’ en bijvoorbeeld de euro pas in te voeren als daarvoor draagvlak bestaat bij de bevolking van Europa.

Vergelijkbare argumentatie

Baudet ziet zich in 2012 geplaatst voor het feit dat de euro tien jaar na de invoering door de financiële en schuldencrisis op sterven na dood lijkt. Waar Fortuyn nog kon volstaan met de waarschuwing om pas op de plaats te maken en geen verdere onomkeerbare stappen te zetten in de richting van de supranationale Verenigde Staten van Europa, moet Baudet vanuit hetzelfde gedachtegoed bepleiten om de invoering van open Europese binnengrenzen en van de euro terug te draaien. Aan de argumentatie en onderbouwing wordt door Baudet ten opzichte van Fortuyn echter vrijwel niets toe of afgedaan.

Global Society

In mijn eerste bijdrage voor OpinieZ.com Het thuisgevoel van Frans Timmermans, die ik net als deze bijdrage schreef in Syracuse op Sicilië, wees ik op het boekje Thuis in de tijd, dat Thierry Baudet in 2014 schreef, of beter: samenstelde – samen met Geert Mak en anderen – over het zich thuis voelen in de wereld van vandaag. Ook daarin gaat het over de zoektocht naar de menselijke maat in de Global Society. Baudet wil daarin, net als Fortuyn, voorop gaan. Daarvoor werden en worden zij vereerd én verguisd.

Ik doe daar niet aan mee en ontraad dat iedereen. Politici moeten niet vereerd en niet verguisd worden. We moeten, ongeacht of we het met ze eens zijn of niet (of soms met ze eens zijn en soms niet met ze eens zijn) proberen hen te begrijpen. Daar hoop ik íets aan bij te dragen.

De OpinieZ-columns van Henk Strating vindt u ➡️ hier
Twitter: @HenkStrating

© OpinieZ.com 2018. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.