Weg met het gelijkheidsdenken!

We moeten verscheidenheid waarderen

Overal in de samenleving heeft het virus van het gelijkheidsideaal zich genesteld. Iedereen moet aan iedereen gelijk worden en gelijke kansen moeten daarvoor zorgen. Mensen zijn toch immers gelijkwaardig en gelijk voor de wet? Filosoof Friedrich Nietzsche doorzag deze gelijkheidsleugens, die juist leiden tot kuddegeest en doorsnee-mensen. Hij pleitte voor het respecteren van verscheidenheid, opdat mensen zich in al hun verschillen tot vrije en unieke individuen kunnen ontplooien, schrijft Henk Strating.

Kent u dat plaatje? Drie getekende mannetjes (of vrouwtjes) staan op een kistje langs de hoge omheining van een sportveld. De kistjes zijn gelijk. Even lang, even breed en even hoog. Maar de mannetjes (of vrouwtjes) zijn niét gelijk. De langste zou het veld ook zonder kistje kunnen zien; zijn kistje is overbodig. En de kortste ziet nog steeds niets; hij is zo klein dat zijn kistje te laag is. Alleen de middelste heeft baat bij het kistje; die kan nu de wedstrijd zien die hij zonder kistje niet kon zien. Het plaatje zegt meer dan duizend woorden. Het maakt in één oogopslag duidelijk dat mensen niét gelijk zijn en dat ook niet worden. Ook niet als ze gelijke kansen – de gelijke kistjes van het plaatje – krijgen!

 

Gelijke kansen

Dat laatste is niet doorgedrongen tot de linkse bestuurders van onze hoofdstad… De Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 presenteerden vorige week het Amsterdams Akkoord 2022-2026. Hun coalitieakkoord voor het nieuwe college van B&W schreeuwt het uit: WIJ GAAN VOOR GELIJKE KANSEN! Daarin is Amsterdam overigens verre van uniek. Overal in de samenleving heeft het gelijkheidsideaal zich genesteld. Niet alleen linkse partijen klampen zich eraan vast. Iedereen lijkt er als was het een virus vroeg of laat mee besmet te raken. In de politiek, maar ook op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in sport en cultuur. Iedereen moet aan iedereen gelijk worden en gelijke kansen moeten daarvoor zorgen.

 

Gelijkwaardigheid

Soms lijkt het zelfs tot de grootste gelijkheidsdenkers door te dringen dat ze een utopie nastreven. Dat ieder mens en elke situatie anders is. Dat niets en niemand aan iets of iemand anders gelijk is en ook helemaal niet gelijk hoeft te zijn. Integendeel. Ik schreef daarover een paar jaar geleden op OpinieZ een nieuwjaarsartikel Ik wens u in 2020 meer ongelijkheid toe. Maar dan toont het veelkoppige monster van het gelijkheidsideaal vaak een andere kop: die van gelijkwaardigheid. Mensen zouden dan weliswaar ongelijk zijn en blijven, maar ze zijn toch allemaal gelijkwaardig! Maar gelijkwaardig betekent van gelijke waarde, gelet op eigenschappen, kwaliteiten, prestaties. En die zijn nu juist niét gelijk, maar óngelijk!

 

Mensenrechten

De laatste strohalm van gelijkheidsutopisten is het recht. Want voor de wet is toch iedereen gelijk? Daar zijn de mensenrechten, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, toch op gebaseerd? Maar ook deze gelijkheidsvlieger gaat niet op. Kijk het maar na! De belangrijkste universele mensenrechten zijn recht op leven, vrijheid en veiligheid, het verbod op slavernij en marteling en het recht op erkenning door de wet. Niét omdat iedereen voor de wet gelijk is. Het is omgekeerd! De wet is gelijk voor iedereen! Zoals het boven elke Italiaanse rechtbank in kapitalen staat geschreven: LA LEGGE È UGHALE PER TUTTI. De wet is voor iedereen gelijk.

 

Friedrich Nietzsche

De filosoof die de leugen van gelijkheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen doorzag en aan de kaak stelde was Friedrich Nietzsche. Hij bestreed de kuddegeest van zijn tijd en bepleitte een samenleving waarin vrije individuele mensen hun eigen unieke kwaliteiten, eigenschappen en prestaties inzetten om de grauwe middelmaat te ontstijgen en geen doorsnee-mens te worden. Dat kan volgens Nietzsche alleen als ieder mens zich onderscheidt van anderen, zelf nadenkt en op zichzelf vertrouwt. Heel andere taal dan die van het Amsterdams Akkoord. En van de Regeerakkoorden van de opeenvolgende kabinetten Rutte, waarmee ons land sinds 2010 wordt geregeerd…

 

Verbinding vanuit verscheidenheid

De samenleving die Nietzsche voor ogen stond ontstaat niet uit gelijkheid, gelijkwaardigheid of gelijke kansen, maar uit verscheidenheid. Mensen, vrouwen en mannen, jong en oud, arm en rijk, blank en gekleurd, atheïst en religieus, links en rechts. Die verscheidenheid vraagt om verbinding. Verbinding vanuit verscheidenheid. Met erkenning van en waardering voor ieders individuele kwaliteiten, eigenschappen en prestaties. Overal in de samenleving: in de opvoeding, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in bedrijven, in sport en cultuur. Van de wieg tot het graf. Niet door een overheid in een nieuw soort verzorgingsmaatschappij. Maar door ervoor te zorgen dat mensen voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen.

 

Politiek is niet alles…

Zo’n samenleving vraagt om meer ruimte voor eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid. En minder wet- en regelgeving met allerlei ge- en verbodsbepalingen. Voor meer eigen bestedingen. En minder collectieve uitgaven. Voor afwijkende meningen en standpunten. En geen rages en collectieve hypes. Politiek en overheid kunnen daaraan bijdragen door terughoudendheid. “Alles is politiek, maar politiek is niet alles”, luidt een oude volkswijsheid. Ook als zaken mislopen leidt overheidsingrijpen lang niet altijd tot structurele verbeteringen. Laat de overheid klassieke overheidstaken als defensie, justitie en infrastructuur op orde brengen en veiligheid, rechtmatigheid, mobiliteit en wonen van burgers verbeteren.

 

Verscheidenheid waarderen en respecteren

Mensen zijn niet gelijk, maar ongelijk met verschillende kwaliteiten, eigenschappen en prestaties. Die zijn niet gelijkwaardig, maar hebben elk hun eigen waarde. De kansen die mensen nodig hebben om hun eigenwaarde te vergroten zijn ook niet gelijk, maar juist heel verschillend. Zoals de kistjes langs het sportveld… Niet gelijkheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen zijn kenmerken van een gezonde samenleving, maar verscheidenheid! Dat vereist waardering en respect voor onze onderlinge verschillen. Daar kunnen politiek en overheid aan bijdragen, maar daar hoeven we niet op te wachten, laat staan ons er afhankelijk van te maken. Laten we er vandaag mee beginnen!

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
16 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Linn
Linn
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

ik vroeg de staten generaal welke gek had bedacht dat een man met zijn volgers (Schwab en hyper rijken)voor de hele mensheid alles kon bepalen, zoals: allemaal een basis inkomen en geen bezittingen want dan zou iedereen gelukkig zijn. Waarom ik mij dat afvroeg was: degenen die dat vinden zijn allemaal super rijk, hebben van alles te veel maar willen nog meer maar zij gaan niet over naar geen bezittingen en geen basisinkomen, zij willen dus helemaal niet gelukkig zijn, levend naar hun eigen regels. Die zelfde waanzin zie ik terug in Amsterdam. Allemaal gelijk, oké, dan gaat Halsema achter de vuilniswagen, worden d66 figuren degenen die de straten schoon gaan vegen, de groen linksen gaan het onkruid wieden en zo kan ik nog lang doorgaan. Halsema treedt af want een burger en een wefmeester (was vroeger burgemeester) zijn niet gelijk en Halsema moet naar het gelijk, toch?
Bijzonder dat gelijk altijd voor anderen geldt en nooit voor de schreeuwers. Ik stel voor dat Schwab/Gates/Tedros/Rutte/Kaag/ van der Leye etc. etc. morgen allemaal overstappen naar een basis inkomen, al hun bezittingen afstaan, dat Halsema en de schreeuwers allemaal vuil werk gaan doen ipv schreeuwen wat anderen moeten en meteen verhuizen naar een krot(Sorry die worden bezet door vluchtelingen). Zodra de waanzin door Schwab en consorten,(geen bezittingen, basis inkomen) Halsema en consorten (het vuile en arbeidsintensieve werk/verhuizen) zelf toegepast gaat worden, doe ik mee. De wachtlijst van de GGZ heeft ernstige gevolgen voor de samenleving.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dat gelijkheidsdenken is ook tegen iedere natuurwet in.
Een van de belangrijkste elementen van evolutie is variatie. Je kunt alleen evolutie hebben als er variatie is. Waarom is dat, omdat omstandigheden in de natuur variabel zijn. Soms is het droog, soms is het nat. Soms is het warm, soms is het koud. Soorten moeten zich daarbij aan kunnen passen en dat lukt alleen als er variatie is.
Die soorten overleven die zich het beste aan kunnen passen. Dat lukt dus alleen als er variatie is. Sommige zwanen zijn wit en sommige zwanen zijn zwart. Dat is met een reden, nl om te overleven.
De mensheid is aan het afleren om te overleven. Als iedereen gelijk is en de omstandigheden veranderen, zal het een stuk lastiger worden om te overleven.
Bovendien is een samenleving waar iedereen hetzelfde is saai, saai, saai. Waarom, geen of ontkenning van variatie.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Je ziet het gelijkheidsdenken ook in de genderdiscussie.
Er bestaan geen mannen en vrouwen meer. Alles wordt gelijk gemaakt.

Juniper
Juniper
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

en dat is ook precies wat er op tegen is!

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Juniper

Het is onnatuurlijk. Tegen de natuur in.
Met een dergelijke filosofie gaan mensen het niet redden.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben een mens zonder baarmoeder. Mijn partner was tot kort een mens met baarmoeder. Nu zijn wij pas gelijk, twee mensen zonder baarmoeder.
Hmm!?

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Mensen zullen nooit gelijk zijn en nooit gelijke kansen krijgen. Dat weten de tokkies en de hoog opgeleide tokkies ook. De ene zal werken en de andere de lakens uitdelen. Eens begon een directeur klein van postuur tegen een net zo kleine interieur verzorger tijdens zijn afscheid met de worden: ” U bent klein maar ik ben ook niet groot” . Voel de nuance, voel de ongelijkheid!

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kent u nog de stelling van de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid, broederschap? Wat verkondigt het communisme? Gelijkheid. Alles gezamenlijk bezit.
Wat verkondigt het WEF? Dezelfde gelijkheid en voor iedereen een gezamenlijk bezit.
En wat verkondigt het socialisme, waaruit PVDA, VVD en GROEN Links, maar ook D66 zijn voortgekomen? Exact hetzelfde, zoals ook in dit artikel betoogd wordt.
Dat is de nieuwe religie, die vooral voeding en een platform heeft gekregen in de 20e eeuw.
Daarbij werd zorgvuldig een onderscheid gemaakt tussen de supermacht en het het gepeupel. Dat gelijke geldt uutsletend het gewone volk, het gepeupel.
Dat was het uitgangspunt van het Derde rijk van Adolf Hitler en dat is niet vernietigd, maar komt en is nu tot grote bloei gekomen en wordt vertegenwoordigd door het WEF met opnieuw een Duitser aan de leiding.
Het was de Duitser Hegel, die heeft gesteld, dat de mens niets is. Hij leeft hier op aarde, sterft en is opgehouden te bestaan.
Wij om zich heen ziet en wenst na te denken, weet dat de mens meer is dan een dier, maar beschadigd. Die leemte in de hersenen is wetenschappelijk aangetoond. Binnen het Christendom zijn vreselijke misdaden begaan, maar wel door mensen. Ze worden God aangerekend, maar voor Hem zijn we in ieder geval iemand. Verschillend zeker, maar wel gelijkwaardig. Doe ermee, wat u wilt, maar dit wil ik toch gezegd hebben, ook als we het niet met elkaar eens zijn daarover.

Sailor 1
Sailor 1
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb zo het vermoeden, dat er wordt gesproken over gelijke kansen, maar de bedoeling is gelijke uitkomsten.

Max Staudt
Max Staudt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De wenselijkheid van verscheidenheid, het niet per se negatieve van verschillen in begaafdheid of lotsbedeling, de ruimte die door alle verschillen ontstaat voor eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid: dat zijn inderdaad belangrijke gezichtspunten. Jammer dat zo vaak vooral uit Nietzsche geput wordt (Sid Lucassen neigt daar ook toe). De moderne tendens naar nivellering werd in het begin van de XIXe eeuw ook al gesignaleerd en bekritiseerd door Kierkegaard. De onderlinge betrokkenheid, het op elkaar aangewezen zijn van mensen juist in hun onderscheidenheid, is bij hem nog duidelijker een primair gegeven, niet alleen een mogelijk en wenselijk resultaat van maatschappelijke actie. Lees bij voorbeeld En Literair Anmeldelse/Eine Literarische Anzeige. Wil men christelijk bewuste lezers/kiezers betrekken bij het streven het gelijkheidsdenken van zijn troon te stoten, dan is het verstandig ook christelijke bronnen (bijv. Kierkegaard dus) te raadplegen.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Vroeger kon je op de regering bouwen en vertrouwen.
Was Oom Agent je beste vriend, die pet paste ons allemaal.
Was een Rechter onafhankelijk.
Was de media er voor iedereen.
Was de huisarts je vertrouwenspersoon.
Waren de buren bekenden van je.

Dat is geweest, jammer nu moet je alles inleveren, zelfs je leven.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Gelijkheid is een utopie, het heeft geen enkel raakpunt met de realiteit. Maar die “gelijkheid” is wel een makkelijk product om aan de man te brengen. Bijna iedereen die zich minder bedeeld voelt dan een ander heeft er wel oren naar. En ieder die zich bovengemiddeld bedeeld voelt wordt een schuldgevoel aangepraat. “Nivelleren is een feestje “.

Één ongemakkelijke kanttekening valt hier wel bij te plaatsen. De autochtone onderlaag van de samenleving wordt niet alleen steeds groter, maar verrechtst ook steeds verder. Toch komen deze gelijkheidsillusies steevast uit de linkse koker. We kunnen er dus met enige zekerheid vanuit gaan dat deze linkse plannen niet bedoeld zijn voor de autochtone minderbedeelden. Wel een mooi uithangbord voor parasieten natuurlijk.

Tenzij er natuurlijk een achterliggend plan is om de groep minderbedeelden steeds groter te maken (iemand zin in stagflatie?) om draagvlak te creëren voor deze WEFiaanse gelijkheidsillusies. Maar wie gelooft daar nu in…

rico
rico
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het vervelende van gelijk zijn is dat iedereen die daar van afwijkt niet meer mee kan doen. Bovendien lijkt het mij nogal een saaie bedoening. ongelijk zijn geeft meer dynamiek en kansen en is natuurlijker. Natuur is in deze tijden tenslotte ook heel populair.

Sjaak
Sjaak
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Je benoemt diverse ongelijkheden, maar vergeet afkomst. Juist daar kan de gemeenschap corrigerend optreden. Voor het recht op een studiebeurs algemeen werd in de jaren zestig konden arbeiderskinderen als ik nauwelijks naar de universiteit. Ik kon dat ineens wel en tienduizenden met mij die zo hun intelligentie konden aanwenden.
Mijn vader was ook heel slim en ontwikkeld maar ging naar de ambachtsschool. Mooie correctie van ongelijke afkomst. Door de polletiek.

Juniper
Juniper
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Diversiteit omarmen is voor veel mensen een stap te ver, omdat ze denken dat rechtvaardigheid en gelijkvormigheid hetzelfde is. Precies zoals het artikel beschrijft.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

ja, klinkt begrijpelijk. Maar die kleine die met dat kistje nog steeds niks kan zien, die moet gewoon iets anders gaan doen en niet naar de wedstrijd willen kijken, begrijp ik.

16
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x