Naast het Marrakeshpact worden we ook het VN-Vluchtelingenpact ingerommeld

Kabinet zwijgt over vergelijkbaar ander VN-akkoord

Website UNHCR

Titelfoto: Website UNHCR

 

Er is iets vreemds aan de hand. De aandacht van de media heeft zich de afgelopen maanden volledig gericht op de commotie over het Marrakeshpact over migratie. Het daarnaast ook voorliggende VN-Vluchtelingenpact lijkt aan alle aandacht van pers en politici te zijn ontsnapt. De Nederlandse regering staat ongetwijfeld ook positief tegenover dit zusterpact, dat deze maand in de VN wordt vastgesteld. Robert Bor legt uit hoe het zit.

Ophef over Marrakeshpact

Het kabinet zweet inmiddels peentjes over de ophef aangaande het Marrakeshpact. Het volk mort over de aangekondigde ondertekening door Nederland van dit in VN-verband opgestelde akkoord over de behandeling van economische migranten. Daarom lieten zowel premier Mark Rutte als VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff weten dat het allemaal wel meevalt met dit pact. Zo zou het puur nodig zijn “vanuit diplomatiek oogpunt” en zou het “niet juridisch bindend zijn”. Daarover zijn de meningen zeer verdeeld, er wordt zelfs gesproken over een capitulatie-verdrag.

 

Na de boot lang afgehouden te hebben, is het kabinet gezwicht en zal er dinsdag 4 december alsnog een Tweede Kamerdebat over het Marrakeshpact plaatsvinden. De 100 vragen van de FvD over het akkoord hebben lang moeten wachten op beantwoording.

Er is ook nog een Vluchtelingenpact

Interessanter nog dan wat de beide VVD-politici vertelden, is wat zij niet vertelden.

Het Marrakeshpact staat namelijk niet op zichzelf. Na de ondertekening in Marrakesh op 10 en 11 december wordt medio december in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York nog een tweede pact aangenomen: het Global Compact on Refugees (CRR), verder aangeduid als het Vluchtelingenpact. Een vergelijkbaar akkoord als het Marrakeshpact, maar dan over de behandeling van vluchtelingen. De VN heeft verschillende acties ingezet om tot gemeenschappelijke afspraken te komen over de behandeling van migranten en vluchtelingen

Wat wil de VN?

In september 2016 heeft de VN de New York Verklaring over vluchtelingen en migranten aangenomen. Als onderdeel van deze verklaring zijn drie initiatieven ingezet:

  1. het uitwerken van een raamwerk voor het omgaan met vluchtelingencrises, het zogenaamde Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF)
  2. het opstellen van een Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (“Marrakeshpact”)
  3. het opstellen van een Global Compact on Refugees (“Vluchtelingenpact”)

 

Relevantie

Met de bulk van wat in het 27 pagina’s tellende Vluchtelingenpact (opgesteld door de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR) staat, is weinig mis. Er staan zinvolle voorstellen in om beter om te gaan met vluchtelingenproblemen. Zoals bijvoorbeeld de noodzaak van betere procedures om vluchtelingen te registreren, het gebruik maken van veilige zones en het voorzien in primaire levensbehoeften. De UNHCR is – uiteraard – in ieder geval enthousiast.

 

Maar er zijn wel degelijk ook uiterst kritisch kanttekeningen bij het Vluchtelingenpact te maken.

Klimaatvluchteling

Volgens de UNHCR is een vluchteling iemand die gedwongen is te vluchten vanwege vervolging, oorlog of geweld. In het Vluchtelingenpact wordt aangegeven dat klimaat, aantasting van het milieu en natuurrampen een vluchtelingencrisis kunnen verergeren. In het Marrakeshpact, het zusterdocument, wordt zelfs gesproken over het concept van de klimaatvluchteling.

Is dit een opstap naar het accepteren van de definitie van klimaatvluchteling? Zo ja, hoever gaat dat? Gezien de voorziene groei in Afrika, van één naar vier miljard mensen in 2100, ligt aantasting van het lokale milieu aldaar voor de hand. Het is onwaarschijnlijk dat Afrikaanse landen deze enorme groei kunnen dragen. Zijn deze mensen dan opeens klimaatvluchteling? Verdienen ze daarmee alle rechten van de oorlogsvluchteling?

Het Westen moet betalen

Het pact gaat ervan uit dat landen die meer lasten kunnen dragen, dat ook moeten doen. Waar ook in de wereld problemen optreden, het rijke Westen zal het leeuwendeel van de rekening moeten ophoesten. Niet alleen met geld, maar ook door vluchtelingen toe te laten. Het Vluchtelingenpact bevat dus nog een manier voor welvaartsoverheveling van het rijke Westen naar de rest van de wereld. Het pact baseert zich op principes als menselijkheid en internationale solidariteit om dit concept te rechtvaardigen.

Welvaartsoverheveling

Concepten als welvaartsoverheveling zijn ook verweven in andere verdragen op het gebied van klimaat en immigratie. Dit is een filosofie waarbij wordt gesteld dat door landen even rijk te maken, een deel van de noodzaak wegvalt voor mensen om uit hun eigen land te vertrekken. Demografen noemen dit het aanpakken van de push-factoren. De andere kant van de medaille is dat niet alleen de begunstigde landen rijker worden, maar ook dat de betalende landen armer worden. Dat dit om grote bedragen gaat en dat de Nederlandse burger dit zeker merken in de eigen portemonnee, staat buiten kijf.

Vluchteling vervangt autochtone arbeider

Het pact stuurt bewust aan op het vergroten van de groep aan landen waar vluchtelingen zich kunnen hervestigen. Ieder hervestigingsland dient de vluchteling economische kansen te bieden. In de praktijk betekent dit dat er meer concurrentie komt voor autochtone, laaggeschoolde arbeid. Gegeven hoe het vandaag de dag al gaat, is het zeer waarschijnlijk dat arbeidsplaatsen onder gelijkblijvende omstandigheden bij voorkeur worden ingevuld door een vluchteling. De druk op de autochtone onderklasse zal nog verder toenemen.

Botsende culturen

In het Vluchtelingenpact wordt niet geschreven over “botsende waardenstelsels”. Moet je als land grote groepen vluchtelingen opnemen waarvoor de recente geschiedenis al heeft aangetoond dat integratie niet lukt? De VN heeft geen oog voor culturele incompatibiliteit en gaat ervan uit dit soort problemen op te lossen is met programma’s om discriminatie tegen te gaan en vreedzame coëxistentie te bevorderen.

Meer legale paden

Het legaal toegang krijgen tot andere landen is één van de oplossingsrichtingen in het pact. Gezinshereniging staat hoog op de agenda, maar ook wordt gerept over humanitaire visa’s, corridors en toegangsprogramma’s. Merkel’s massale asielzoekersstroom van 2016 is een goed voorbeeld van een chaotische instroom die met dit pact in de toekomst gestructureerd kan worden. Het eindresultaat is hetzelfde, maar het proces verloopt soepeler.

Schimmig

Ongetwijfeld zal ook over dit pact gezegd worden dat het niet juridisch bindend is. Zoals oud-diplomaat Bruins al liet weten, is dat een gok. We moeten maar afwachten of de rechter dat ook vindt.

Ernstiger is nog dat dit Vluchtelingenpact zo weinig – zeg maar geen – politieke aandacht heeft gekregen. Hoe kan dat? Juist nu, in een tijd waarin migratie een heet hangijzer is en de gemoederen over het Marrakeshpact hoog zijn opgelopen, dreigt het Vluchtelingenpact straks met een schimmige pennenstreek door de Nederlandse regering onderschreven te worden.

Vragen

Serieuze vragen moeten worden beantwoord.

Is de Tweede Kamer zich wel bewust van het Vluchtelingenpact? Is de Tweede Kamer door het kabinet over het bestaan ervan op de hoogte gesteld? Wordt het pact door het kabinet-Rutte soms buiten de publiciteit gehouden? Hoe kan het zijn dat er geen politiek debat is geweest over dit onderwerp?

Dit Vluchtelingenpact is een enorme boost voor vluchtelingen en de Derde Wereldlanden. De belangen van de Nederlandse burger lijken er voor de regering – net als bij het Marrakeshpact – weinig toe te doen. Dat is onacceptabel. Onze regering en onze volksvertegenwoordigers zijn door ons en voor ons burgers aangesteld en niet door en voor vluchtelingen en Derde Wereldlanden.

Het kabinet heeft over het Vluchtelingenpact dus alsnog heel wat uit te leggen. Graag uiterlijk 4 december in het Tweede Kamerdebat over “Marrakesh”.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
32 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
Frans
5 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een zekere Churchill zei in 1939 tijdens een radiotoespraak, “I cannot forecast to you the action of Russia. It is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma; but perhaps there is a key. That key is Russian national interest.” Als je datzelfde principe toepast op de VN en EU politiek van migratie en klimaat waanzin dan blijkt er ook een sleutel te bestaan, en die sleutel is een grootschalige kapitaal transfer van het rijke westen naar de arme derde wereld. Want dat is waar alle wegen altijd weer naartoe leiden; uiteindelijk draait het altijd weer om geld dat op grote schaal van het westen naar de derde wereld overgeheveld moet worden. Het rijke westen moet de rekening gaan betalen van alle humanitaire ellende in de wereld, en het rijke westen moet de rest van de wereld financieel gaan compenseren voor alle vervuiling in de wereld. Dat die humanitaire ellende in de derde wereld hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door die derde wereld zelf, en dat de derde wereld zelf tot een van de grootste vervuilers behoort, doet daarbij blijkbaar niet ter zake. Zo’n kapitaal transfer van rijk naar arm daar bestaat echter een naam voor, die naam is nivellering, en nivellering is de hoofdpijler waar, puur toeval natuurlijk, het socialisme op gebouwd is. Het is dus feitelijk gewoon weer het oude vertrouwde socialisme dat ons, ditmaal vermomd als vluchtelingen en klimaat problemen, de strot afgeduwd wordt. De wereld moet nu eenmaal bankroet, omdat welvaart een slechte voedingsbodem is voor socialisme.

AnneMarion
AnneMarion
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Zoals in bovenstaande reactie beschreven, komen beide Pacts erop neer, dat het rijke westen moet worden opgeofferd teneinde de derde wereld te “helpen”.
In de afgelopen decennia zijn er echter al miljarden naar de derde wereld gegaan. Heeft het geholpen?! Nee, want met name Afrika blijkt een bodemloze put. Omdat de bevolking teveel rekent op de eeuwigdurende steun van het westen, pakt de bevolking zelf nooit de verbetering van hun leven aan.
Plaats een groot hek om Afrika en laat ze het daar zelf uitzoeken!

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  AnneMarion

Afgezien van die laatste domme opmerking heb je wel gelijk. Veel landen in Afrika zijn inderdaad verslaafd geraakt aan ontwikkelingshulp. En als Afrikanen een hoger inkomen krijgen, kan dat ook weer leiden tot meer migratie omdat meer mensen de reis kunnen betalen. De enige oplossing is dat Afrikanen het geld dat ze hebben investeren in hun eigen land in plaats van het uit te geven aan een mensensmokkelaar. En dat gaat niet lukken als we hier de grenzen wagenwijd openzetten. Dus een streng immigratiebeleid en ontwikkelingshulp kunnen best samengaan. Het is alleen jammer dat rechts alleen het eerste wil en links alleen het tweede.

AnneMarion
AnneMarion
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Dat was bepaald geen domme opmerking, alleen een domme reactie. Het is mij gezegd door een van de belangrijkste hoogleraren Economie.Hij is helaas overleden. Hij was bovendien lid van de SER en van de WRR.

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Zeggen dat de Derde Wereld alle problemen aan zichzelf te wijten heeft is echt te kort door de bocht. Het Westen is wel degelijk medeschuldig. Voorbeeld: door de verkoop van wapens aan Saoedi Arabië kan dat land oorlog voeren in Jemen. En dat leidt weer tot vluchtelingen.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Maar de burgers van Europa hebben die wapens niet aan hen verkocht. Maar krijgen WEL het schuldgevoel aangepraat en de rekening gepresenteerd. Leg die rekening ook dan bij diegenen die geld verdienden aan die wapenhandel en aan de regeringsleiders die het toelieten.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Saoedi Arabië bulkt van het geld, slecht voorbeeld van een “derde wereld” land dus.
En het betreffende conflict komt grotendeels op het conto van de religie van de vrede.
Maar als je een hond wilt slaan is er altijd wel een stok te vinden natuurlijk…
Typisch trouwens dat je wel met het vingertje naar Saoedi Arabië wijst, maar niet naar Iran, dat minstens zoveel schuld treft, en de tegenpartij van (Noord Koreaanse) wapens voorziet.

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@naamgenoot: met Derde Wereldland bedoelde ik Jemen. En ik had het over wapens die door het Westen werden verkocht en dus niet over Noord-Korea. Dat Iran geen haar beter is, is iets waar we het over eens zijn.
@Marien: mee eens, ik had het over Westerse regeringen en multinationals, niet de gewone mensen.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

@ Frans B
Het gaat er om dat je wel de een noemt maar niet de ander, terwijl die ander dezelfde relevantie heeft, en dat is een vorm van manipulatie.
Verder ben ik ook geen fan van Saoedi Arabië, in tegendeel zelfs, maar in de hedendaagse geopolitieke realiteit moeten er nu eenmaal keuzes gemaakt worden, in dit geval tussen Saoedi Arabië en Iran, en dan is de keuze voor die eerste toch echt wel de keuze voor de minst kwade.
Maar als je wapenverkoop aan allerhande foute regimes, hoe bedenkelijk dat ook is, tot de oorzaken rekent dan maak je sowieso een stevige fout, die wapenhandel is namelijk geen oorzaak maar een gevolg. De werkelijke oorzaken zijn in dit geval interne conflicten binnen de Islam, en geweldcirkels gedreven door macho stammenculturen. En dat zijn oorzaken waar het westen geheel buiten staat.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@Frans,

Is Saoedi Arabië echt de minst kwade?

Reeksen terreurbewegingen als al-qaida, taliban en isis werden opgericht, getraind, gesubsidieerd en/of bewapend door SA. Bovendien is dat land een van de grootste verspreiders van haatpropaganda tegen het Westen, tegen niet-moslims en vooral tegen joden (die dat land niet eens in mogen). Onder andere GB en de VS hebben om die reden meermaals kinder- en school- boeken uit SA verboden. De meest radicale moskeeën en koranscholen ter wereld staan in SA, of worden door SA gesponsord.

Iran is een vijand die openlijk zegt ons te haten en te willen vernietigen. SA is een vijand die zich voordoet als vriend, maar wacht op het juiste moment om een mes in je rug te steken.
Ik prefereer de duidelijkheid van Iran.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@ Arie
Saoedi Arabië is een heel fout land, en de drijvende kracht achter de Islamisering van Europa, maar ik vind een volledig gestoord, met nucleaire wapens uitgerust, en naar 72 maagden hunkerend religie gekken regime in Iran toch net even een beetje enger.
Fijn dat ze duidelijk zijn, maar daar koop je weinig voor als ze straks een nuke op je dak parkeren.
En dat door Saoedi Arabië gedreven Islamiseringsprobleem bestaat enkel bij de gratie van onze eigen policor elite en media, met dat probleem kunnen we dus ook gewoon middels de stembus afrekenen.

Arie
Arie
5 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De VN wordt aangestuurd door brute dictaturen, en Westerse ambtenaren met extremistische ideeën. Liefhebbers van zwarte humor weten nog wel hoe zowel Iran als Saoedi Arabië tijdelijk de “VN-vrouwencommissie” mochten voorzitten, hoewel vrouwen in beide landen niet meer rechten hebben dan geiten. Net zo satirisch was het voorzitterschap van de “VN-mensenrechtencommissie” door landen die genocide hadden gepleegd, zoals Soedan en Pakistan.

Maar goed. Volgens die VN moeten (burger-) oorlogen en hongersnoden eerlijker verdeeld worden in de wereld. En in Europa is er een ernstig tekort aan beiden, vandaar deze verdragen.
Dat de VN er zo over denken is logisch, gezien hun afkeer van eerlijk verdeelde welvaart, mensenrechten en democratie. Ook linkse partijen zitten vol extremisten die ooit Stalin en Mao, en nu isis en hamas bejubelen.
Maar hoe kunnen partijen als VVD en CDA hier aan mee doen?

De ondergang van Europa zal Afrika niet redden. De problemen in Afrika (overbevolking, islam, oorlog, etc) moeten door de Afrikanen zelf worden opgelost. Wij kunnen ze daar bij helpen, maar uiteindelijk zullen ze dat zelf op moeten pakken. Midden Oosten idem.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

zeer mee eens. cynisch, maar wel duidelijk beschreven.

Cornelia
Cornelia
5 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hopelijk wordt de kamer vooraf en volledig geïnformeerd zodat er een debat over kan komen. Zodra ons nep-kabinet onder leiding van aartsleugenaar Rutte dit verdrag laat tekenen zonder dat de kamer en het volk geïnformeerd is mag van mij de pleuris uitbreken.
Als dit waar is moet er meer gebeuren dan wat gele hesjes op straat.
Dan is het voldoende voor een een volksopstand!

Frans
Frans
5 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Het is een rechtstreekse aanslag op onze welvaart en cultuur, een poging om de klok van de beschaving een half millennium terug te draaien. Het is een misdrijf zo groot dat ik geeneens een passende straf kan bedenken.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

mee eens. Ik vind het ook van een kwaadaardigheid getuigen die inderdaad met geen pen te beschrijven is.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

De kamer is, sinds VVD daar huist, nog nóóit vooraf en volledig geïnformeerd over zaken……..bijv. de betaling aan criminelen door Opstelten, Zijlstra m.b.t. het huisje van Putin, Hendrik Keizer m.b.t. z´n begrafenis-onderneming , v.d. Steur weggetrapte minister, nog zo’n minkukel was de VVD’er die kotsbewegingen zat te maken in de kamer toen hij kritiek kreeg op z’n plannen voor de opzet v.d. ziektekosten-verzekering. En ziet wat er van die plannen is terecht gekomen ?
De VVD heeft NL in de afgrond gestort en verkwanselt datgene dat nog overeind staat.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

ja, zeker weten. Het is bar en boos. Eigenlijk zou Wiegel tegen zijn partij van weleer moeten zeggen dat ze totaal de weg kwijt zijn. Staatslieden hebben we zowiezo niet meer.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er ligt óók nog een j.g. “Vluchtelingenpact” te wachten op ondertekening. Dit pact gaat over de “behandeling van “vluchtelingen”. Mogelijk kan er óók eens gedacht worden aan een “pact aangaande behandeling van autochtone bewoners van een , bijna niet meer, zelfstandig land”.
Oproep derhalve aan Pinokkio : doe eens iets voor de échte Nederlanders.
Oproep aan álle weldenkenden : stem deze Haagse k.ntkruipertjes
zover mogelijk weg en in maart a.s. anti-EU, want de EU heeft ons arm gemaakt m.m.v. Pinokkio en z’n bende. Denk 4ierbij niet alleen aan uw eigen situatie (ook ik kan mij, nog, redelijk redden) maar denk aan de échte NL’ers die wekelijks een pakje levensmiddelen kunnen afhalen bij de Voedselbank, dakloos rondzwerven, in de schuld-hulpverlening zitten, ouderen die geen hulp en/of medicijnen meer kunnen betalen ; dáár maak ik me kwaad over, vooral als ik Rutte zie staan glimmen van genoegen als hij weer eens naast Merkel of Macron mag staan om naar het plebs, want dát zijn wij voor hen, te zwaaien !
Een walgelijke vertoning, dat z.g. politieke podium.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

ja, zo voel ik mij ook bekeken door Rutte cs Gewoon werkvee dat de mond dicht moet houden.

Piet van Linden
Piet van Linden
5 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is allemaal nog erger. Bij de Verenigde Naties hebben ze ook een “Agenda 2030” gemaakt. Daar staan allerlei nobele doelen in, die bij nadere beschouwing ook allemaal voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Op YouTube.com even zoeken naar Agenda 2030 met verder “Translation” en huiver met me mee. De wereld is werkelijk gek geworden. Ik weet niet in hoeverre Europese landen zich al gecommitteerd hebben aan deze dubbelzinnig waanzin.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
5 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wordt dan ook die absurde uitzondering voor nazaten van Palestijnse vluchtelingen via de UNWAR opgeheven? Die blijven tot in de eeuwigheid vluchteling. Dit geldt niet voor gevluchte Tibetanen, Vietnamezen, Chinezen, Cubanen, Syriers etc. En gaan die schathemelrijke Golfstaten ook meebetalen? Vragen, vragen, vragen.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

goed zo. u bent goed op dreef. Want dat zijn allemaal aspecten die de VN allemaal overslaat en de kwijl ‘elite’ ook.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het vluchtelingenprobleem heeft vele kanten. De verschillende ‘pacten’ gaan over migratie en vluchtelingen. Het ene is vrijwillig, het andere gedwongen. Dat verschil is van het grootste belang. Daar bieden de ‘pacten’ geen oplossing voor. De ‘pacten’ gaan vooral over menswaardige opvang. Ze gaan niet over de grenzen aan de opvangkant. Nederland heeft nu 500 inwoners/km2 land. Dat is meer dan China of India. Ik zou willen voorstellen dat geen enkel land met meer dan 250 inwoners per km2 vluchtelingen hoeft op te nemen. Bijdrages zijn dan vooral financieel. Dan moeten aan de plannen waaraan wordt bijgedragen wel strenge eisen t.a.v. effectiviteit gesteld worden. Die effectiviteit is uiterst problematisch, zowel in het Midden-Oosten (door de Islam) en in Afrika (door totaal gebrek aan economische convergentie en enorme bevolkingsgroei). Een vergelijking met het klimaatprobleem dringt zich op. Op al dit soort fronten wordt Nederland gedwongen tot een buitensporige inspanning terwijl ondertussen de globalisering voortdendert. Dat kan nooit goed gaan.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ZEER goed artikel. ZEER goed de cruciale vragen neergezet. Is onze regering wel in ONS belang bezig? IK voel me niet meer vertegenwoordigd door de Nederlandse overheid, DAT weet ik wel.
Ik vind het ook HEEL raar dat er niet meer ophef over is. WAAR blijft de PvdA en de SP? Die kwamen toch op voor de onder en middenklasse in ons land? Dat ZEIDEN ze in elk geval wel, maar ik betwijfel het nu.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Welvaartsoverheveling = Communistische verdeling van opgebouwde rijkdom. Werken en niet werken worden gelijk gesteld.
Vluchteling vervangt autochtone arbeider = de nieuwe slavernij of de pure vervanging van de dure arbeider.
Botsende culturen – de belangrijkste onderdeel die van oudsheer voor oorlogen zorgde wordt gemakshalve niet besproken.
Meer legale paden – gelijkstelling van legaal en illegaal.
Het belangrijkste onderdeel, de overbevolking van de aarde komend uit de armste delen van de wereld wordt niet eens genoemd,
De enige die aandacht krijgt is het bevolking van de derde wereld, de autochtone Europeaan telt niet eens meer mee en wordt vervangen door de zichzelf
snel reproducerende arme kleuringen. Gezien de recente ontwikkelingen in Europa moet de blanke mens verdwijnen.
Er zijn al vele beschavingen verdwenen door hun eigen fouten. Onze beschaving zal verdwijnen aan migratie en de klimaat hysterie waar de CO2 bestrijding
boven de welvaart van de mens wordt gesteld. Terug naar de Stenen tijdperk. De groene communisten zijn aan het groeien en maken de wereld kapot
met hun utopische dromen. Recent voorbeeld is president-dictator Maduro die de rijke Venezuela tot een arme Madurodam heeft omgezet.
Is er nog hoop?
De “gele hesjes” zijn opgestaan in toevallig weer een jaar die op een 8 eindigt. Zijn deze op tijd om de groene globalisme te keren?

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Na ingang van het marakesch en VN verdrag kan men het einde van de westerse beschaving waar onze voorouders zo hard voor gevochten en gewerkt hebben inluiden. Ben bang dat het voor ons allen te laat zal zijn en er een grote en snelle invasie van de islam en Afrika landen zal plaats vinden. Waar kunnen wij als Europese burgers straks naar toe vluchten als hun hier alles over komen nemen inclusief ons opgebouwd pensioen en onze sociale voorzieningen waar wij als burgers al die jaren hard voor gewerkt hebben?

De heren en dames die ons dit aangedaan hebben zullen hun veilige plekje wel elders alvast klaar hebben,de Europese burgers mogen ten prooi vallen aan hun veroorzaakte grillen dan.

Don Tessers
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Iedereen moet slaaf worden van de Bilderberg Group en NWO. De Eu leiders zijn de uitvoerders van deze Architecten die het plan al vroeg in de vorige eeuw bedachten met het Kalergi Plan.

trackback

[…] immigratiebeleid weg te halen bij de natiestaten. Ik steunde het Marrakesh-pact en het bijbehorende VN Vluchtelingen pact , vervolgt Rutte. Zo heb ik mijn eigen bevolking weer eens in het pact genaaid, net zoals Emmanuel […]

trackback

[…] een paar lijvige VN-pacten gaat onderschrijven en propageren. Het Marrakesh immigratiepact plus het VN- Vluchtelingenpact nodigen tezamen zo ongeveer het hele continent Afrika + Asië uit aan het Kerstdiner in de […]

32
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x