Het Capitulatieverdrag van Marrakesh

Pacta Sunt Servanda

Migrantenboot op weg van Afrika naar EuropaTitelfoto: Migrantenboot van Afrika naar Europa. Screenshot YouTube-video, kanaal IOM UN MIgration

 

 

Op 10 en 11 december komen staatshoofden en regeringsvertegenwoordigers genoeglijk in Marrakesh bijeen voor het goedkeuren van het “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.” Het kabinet vond het niet nodig dit verdrag aan de Kamer voor te leggen. Een motie om aan het verdrag alsnog een Kamerdebat te wijden werd verworpen en kreeg alleen steun van PVV, FvD en SGP. Het FvD heeft inmiddels 100 Kamervragen gesteld. De antwoorden van staatssecretaris Halbers zijn nog niet binnen.

Het verdrag beslaat 34 bladzijden tekst. De hoofdmoot is verdeeld over 23 doelstellingen die elk weer uitgewerkt zijn in maar liefst 187, deels complexe verplichtingen. Rob van Geel heeft op TPO.nl een knappe poging ondernomen het hele verdrag langs te lopen. Ik beperk me hier tot enkele saillante punten.

Verklaring of verdrag? 

Het kabinet noemt het verdrag de “Verklaring van Marrakesh”. Een misleidende aanduiding, ongetwijfeld gekozen om het vrijblijvend karakter te benadrukken. Het verdrag noemt zichzelf een Global Compact. Compact betekent hier pact of overeenkomst. De website van de VN spreekt van een Agreement. Ik noem het materieel een verdrag, hoewel het door de gekozen aanduiding formeel niet door de Tweede Kamer hoeft te worden geratificeerd.

 

Spagaat

Het kabinet wil aan de ene kant scoren met het verdrag en wijst daarbij met name op de mogelijkheden om illegale immigratie tegen te gaan. Zo zouden herkomstlanden niet langer kunnen weigeren hun eigen burgers terug te nemen. Aan de andere kant beklemtoont het kabinet dat het verdrag niet bindend is en landen dus tot niets verplicht. Helaas, you can’t have your cake and eat it.

Bindendheid

Het verdrag stelt zelf klip en klaar dat het niet juridisch bindend is. Toch is er op dit punt weer twijfel gerezen, nu een land als Oostenrijk niet langer meedoet. Blijkens een Nieuwsuur-uitzending van 6 november nemen ook in politiek Nederland de twijfels over het verdrag toe – niet alleen bij het kabinet, maar ook in de Tweede Kamer. Het staat wel vast dat het verdrag bij de behandeling van de begroting van BuZa aan de orde zal komen

Het verdragenrecht is niet een terrein waar ik mijn voeten stevig durf neer te zetten. Toch waag ik me aan enkele kanttekeningen. 

Het verdrag is ongetwijfeld niet juridisch bindend in de zin dat landen elkaar niet voor de rechter kunnen slepen bij niet-naleving. Echter, ook zonder dreiging van juridische sancties, kan men zich politiek of moreel gebonden achten aan een bereikte overeenstemming. Wat is anders de zin om jarenlang te onderhandelen over zo’n omvangrijk en veelomvattende verdrag?

Derdenwerking

Een zeker zo belangrijke vraag is hoe het zit met de zogenoemde Derdenwerking gesteld is. Derdenwerking van een verdrag houdt in dat niet alleen de verdragsluitende landen, maar ook personen rechten aan dat verdrag kunnen ontlenen. In dit geval gaat het dus concreet om de vraag of in ons land immigranten met het verdrag naar de rechter zouden kunnen stappen. Welnu, de Urgenda-zaak heeft ons op dat punt extra waakzaam gemaakt. Wanneer rechters erin slagen CO2-streefcijfers uit een milieuverdrag tot mensenrecht te promoveren, dan is het een koud kunstje hetzelfde uit te halen met aanspraken uit een migratieverdrag. 

Nederland is van plan zich te committeren aan de inhoud van het verdrag en dus aan de daarin neergelegde normen. Van de 187 verplichtingen zijn er de nodige die zich laten vertalen naar bij de rechter afdwingbare aanspraken van immigranten, en dat ongeacht de status van die immigranten. Laat dat maar aan advocaten over.

 

Uitdagingen

Het verdrag wijdt vooral uit over de voordelen van migratie voor alle betrokkenen, dus ook voor de ontvangende landen en hun bevolking. Uitgaande van de geijkte bezweringsformule dat migratie van alle tijden is, stelt het verdrag dat een goed gemanagede migratie vooral kansen biedt en ons allen uiteindelijk tot voordeel strekt. Het verdrag is aanmerkelijk kariger met aandacht voor de onmiskenbaar negatieve gevolgen van massale migratie. Wij moeten het in essentie stellen met de dooddoener dat immigratie ons ook voor uitdagingen stelt.

Legaal versus illegaal

Voor het onderscheid tussen legale en illegale migratie hanteert het verdrag de eufemismen reguliere migratie en irreguliere migratie. Welnu, de landen blijven bevoegd onderscheid te maken tussen reguliere en irreguliere migratie en blijven bevoegd op dit punt een eigen beleid te voeren. So far so good, maar helaas, het verdrag zelf maakt dat onderscheid lang niet overal. Het verdrag is een opsomming van plichten voor staten en van rechten voor migranten. Vaak wordt daarbij in het midden gelaten of die plichten en rechten ook voor illegale migratie gelden. 

 

Vaagheid

Het verdrag had logischerwijs opgedeeld moeten worden in een deel legale migratie en een deel illegale migratie, met elk een gescheiden aanpak en een gescheiden normstelling. Dat is niet gebeurd en dat kan in zo’n document ook geen onbedoelde slordigheid zijn. Het is een bewuste poging om de grens tussen legale en illegale immigratie zo vaag mogelijk te maken. En daarbij geldt: hoe vager de tekst, hoe groter de manoeuvreerruimte voor advocaten en rechters.

Ontvangende land is het probleem

Het verdrag getuigt van een grote beduchtheid dat migranten in het ontvangende land in een sfeer van racisme, discriminatie en xenofobie worden tegemoet getreden. Er moeten de nodige – deels bizarre – maatregelen genomen worden om zulke misstanden te bestrijden, bijv.: 

  • trainingen voor de politie om haatzaaien te herkennen en medische, juridische en psychische bijstand voor de slachtoffers ervan;
  • bevorderen dat de media en journalisten zich bedienen van een juiste, d.w.z. een positief gestemde migratie-terminologie;
  • campagnes om de bevolking bewust te maken van de positieve bijdragen van immigratie.

Immigranten zijn niet zelden juist zelf brengers van antisemitisme, homohaat, misogynie en barbaarse praktijken als genitale verminking. Over dit gegeven in het verdrag geen woord. Migranten hebben in het verdrag louter rechten, nooit plichten en ze vertonen geen intermenselijke tekortkomingen.

Vragen om ellende

Het verdrag lijkt geschreven vanuit de filosofie:

  • dat bij het regelen van migratie de belangen van de migrant leidend zijn;
  • dat migratie, mits goed gemanaged, voor alle betrokkenen landen en bevolkingen louter voordelen brengt;
  • dat migratie daarom niet moet worden afgeremd maar juist verregaand gefaciliteerd;
  • dat de uitwassen van illegale migratie – mensensmokkel e.d. – moeten worden tegengegaan en dat de beste weg daarheen is het legaliseren van illegale migratie;
  • dat fricties in de ontvangende landen op rekening komen van een vijandige bevolking en niet aan de migranten kunnen worden toegerekend.

Indien de EU-landen dit verdrag tot richtsnoer nemen, dreigen zij nog erger overlopen te worden dan nu al het geval is. Zeker wanneer we denken aan de onvoorstelbare bevolkingsexplosie die zich momenteel in Afrika en het Midden-Oosten voltrekt. Bindend of niet, het is een rampzalig en onevenwichtig verdrag. De insteek van het verdrag deugt van geen kant.

 

Restrictief beleid

Europa is alleen nog te redden door van nu af aan een uiterst restrictief en selectief immigratiebeleid te gaan voeren. Dit verdrag is daarbij een noodlottige sta-in-de weg. Onbegrijpelijk dat Westerse regeringen ermee hebben ingestemd. Het verdrag presenteert zich bovendien uitdrukkelijk als een tussenstap. Maar waar naar toe? Ik vrees dat het verdrag uiteindelijk de opmaat moet worden naar de erkenning van migratie als mensenrecht – het recht voor eenieder om zich overal ter wereld te mogen vestigen in het land van zijn of haar keuze.

Misschien is dat inderdaad de toekomst, maar ik hoop die chaos dan niet meer mee te maken.

➡️ Lees ook de relevante OpinieZ-artikelen Heeft Nederland nog zeggenschap over omvang eigen bevolking?, VN publiceert juichrapport over de zegeningen van migratie en Nederland promoot immigratie uit Afrika.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
19 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
Frans
4 jaren geleden

Als de geldende regels gehandhaafd zouden worden kon 99% van die zogenaamde “vluchtelingen” onverrichter zake huiswaarts keren.
Deze “verklaring van Marrakesh” gaat dus zuiver over het middels vage praat legaliseren van momenteel door EU en overheid gevoerd onrechtmatig beleid.
Dat de tweede kamer op slinkse wijze buitenspel gezet wordt is gewoon schandalig, en tekenend voor de ondemocratische elite kliek die in Nederland de macht heeft gegrepen.
De wil van het volk speelt geen rol meer in dit land.
Ik ben bang dat dit allemaal niet vreedzaam af gaat lopen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

Migratie is een geweldige cash-cow voor landen waar de migranten vandaan komen. Tegelijkertijd leidt het tot enorme opvangproblemen in landen waar de migranten naar toe gaan. Migranten gaan met name naar landen waar de opvang goed geregeld is (heel duur is!). De netto waarde migratie lijkt daarom beperkt of zelfs negatief. Over de cijfers wordt niet objectief gecommuniceerd. Dit geldt voor alle heikele politieke problemen, inclusief islam, klimaat, criminaliteit, volkshuisvesting etc. De positieve prietpraat in dit VN ‘compact’ gaat daar aan voorbij en al helemaal aan de specifieke situatie in Nederland (geen bouwlocaties meer, woningnood, integratieproblematiek vooral door islam, al miljoenen (economische) vluchtelingen en hun nazaten opgenomen, afkalvende saamhorigheid, uitgeknepen zelfredzame burgers, stijgend democratisch tekort). Ger Struik en vele anderen hebben het al vaak gezegd: er moet een slot op immigratie. Het maximum per jaar, inclusief nareizigers, ligt zo rond de 10.000. Daar zitten we ver, ver boven. Waar zijn we mee bezig? Wat ik mis bij de VN is een visie op de lange termijn. Wat gaan we doen met het ontploffende Midden-Oosten, wat doen we met 4 miljard Afrikanen etc. Dit pact leidt nergens toe. Voor sommige problemen biedt de VN gewoon geen oplossing. Dat was bij de oprichting al bekend. Net als de EU moet de VN terug naar de kern. Dit soort activisme maakt alles alleen maar erger.

Marien
Marien
4 jaren geleden

Ger Struik, ik hoop dat u dit uitstekende stuk ook ter leziing hebt verstuurd aan Kabinet en Kamer (fractieleden) Dat zou u wat mij betreft ECHT moeten doen.
Ze moeten gestopt worden met ons in de afgrond te storten.

Lars024
Lars024
4 jaren geleden

Klasse stuk en zeer helder verwoord!

WAT een smeerlapperij is toch dat mondiale migratiepact aka Verklaring v Marrakesh.

What’s in a name? It’s all about the content!

max
max
4 jaren geleden

De oplossing is vrij simpel. Stop de import per direct. Verwijder werkeloze negers, moslims en dubbele paspoorthouders of geef ze levenslang dwangarbeid als ze niet terug kunnen.
Idem criminele allochtonen en hun nazaten

Investeer het geld voor Nederlanders in Veiligheid, Zorg, Onderwijs en Infrastructuur..

Stop ontwikkelingshulp, het is zinloos.

Arie
Arie
4 jaren geleden

In West Europa hebben we het best goed, op wat (grotendeels geïmporteerd) criminaliteit na. Ik zit er niet ver naast als ik zeg dat pakweg 5 miljard (5 miljard ja, geen 5 miljoen) mensen op deze planeet er flink op vooruit gaan als ze hier naar toe komen. Althans; als ze tot de eerste pakweg 30 miljoen behoren die hier geraken; daarna zullen islamisering, tribalisme en somalisering West Europa vernietigen.

Maar goed, voor 5 miljard mensen zou het dus in theorie een “recht” zijn om hier een huis en een uitkering op te eisen. Dat is onhaalbaar, en onwenselijk.
Er is niks mis met immigratie, mits goed geregeld en gecontroleerd, onder redelijke voorwaarden. Maar het huidige beleid om totale achterlijkheid en een veel gewelddadiger samenleving als voornaamste doelstelling van immigratie te zien gaat ons opbreken.

Ook de cultureel marxisten die ons nu wijsmaken dat we meer groepsverkrachters en jodenhaters nodig hebben om de vergrijzing aan te pakken (= bejaarden doodslaan) zullen daar nog spijt van krijgen.
Uiteindelijk zijn zij net zo haram als “rechtse” mensen met gezond verstand.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden

Onbestaanbaar, dat je in een democratie niet eens over de ondergang en vernietiging van je eigen land mag stemmen en je volksvertegenwoordigers er niet eens over debatteren. Volstrekt onaanvaardbaar. Verder is dit verdrag tot in de vezels racistisch. Dat het in een corrupt shithole dictatuur als Marokko wordt ondertekend zegt alles.

Niek
Niek
4 jaren geleden

Goed betoog, het is echt onbegrijpelijk dat de regering hier zo mee in kan stemmen

karton
karton
4 jaren geleden

@ Niek.
“Onbegrijpelijk dat de regering hier zo mee in kan stemmen”, zegt u. Met u eens !”
Maar deze “regering” tekent nu eenmaal álles wat hen wordt voorgelegd door een clubje als de VN, de EU , NAVO enz. enz.
Of denkt u dat zij zich ook maar iets aantrekken van de bevolking ?
Hun eigen belang staat voorop, zoals een graaibaan in de EU, o.a. op het verlanglijstje van Pinokkio.
De teloorgang van ons landje is versneld door toetreding tot de EU.
Sindsdien schoten Voedsel- en Kledingbanken de grond uit, zijn 100.000 kinderen getroffen door armoede.
In Duitsland worden jaarlijks 300.000 gezinnen afgesloten van gas en elektriciteit wegens geldgebrek. Wat de cijfers in óns “rijke” landje zijn, weet ik niet, maar dat zal naar verhouding navenant zijn, vrees ik.
Leve de “rijke” EU !!! Wát een gotspe.

Daniel
Daniel
4 jaren geleden

‘bevorderen dat de media en journalisten zich bedienen van een juiste, d.w.z. een positief gestemde migratie-terminologie’

Dit klinkt toch dood- en doodeng! Dus via dit verdrag wordt de journalistiek ook een stukje onvrijer? Iedereen moet de NOS nablaten?

ni28
ni28
4 jaren geleden

Door de migratiepact te tekenen wordt er nog meer ellende binnengebracht. De facto is dit een overgave van Europa aan de derde wereld. Vergelijkbaar met een aanval sprinkhanen. Zij gaan weg als alles op is. Samen met ons als wij er nog zijn. Is er ergens nog een stukje gezonde verstand aanwezig? Wordt met spoed gevraagd!

marjo012
marjo012
4 jaren geleden

Hoop, dat als Premier Pinokkio het lef heeft om dit te tekenen, de burgers in Nederland eindelijk eens in opstand komen en dit het einde gaat worden in een snel vaart van dit leugenachtige kabinet.

Cors
Cors
4 jaren geleden

mensen die voor deze migratie zijn, kunnen maar twee motivaties hebben:
1: ze zijn te dom of te lui om ook maar iets op te zoeken.
2: ze hebben belangen bij een verstoord europa.

Jack vanderVeen
Jack vanderVeen
4 jaren geleden

Is Turkije, Iran, Irak, Syrië, Libanon, Jordanië, Qatar, Egypte, Saoedi-Arabië en Dubai ook uitgenodigd om mede te ondertekenen? Maakt het wel weer makkelijk, wanneer Afrikaanse landen ondertekenen om illegalen hier terug te schoppen

Teus
Teus
4 jaren geleden

Wat hier derdenwerking wordt genoemd moet zijn; directe werking.

trackback

[…] Het kabinet zweet inmiddels peentjes over de ophef aangaande het Marrakeshpact. Het volk mort over de aangekondigde ondertekening door Nederland van dit in VN-verband opgestelde akkoord over de behandeling van economische migranten. Daarom lieten zowel premier Mark Rutte als VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff weten dat het allemaal wel meevalt met dit pact. Zo zou het puur nodig zijn “vanuit diplomatiek oogpunt” en zou het “niet juridisch bindend zijn”. Daarover zijn de meningen zeer verdeeld, er wordt zelfs gesproken over een capitulatie-verdrag. […]

trackback

[…] het moment dat in Rome ook de discussie over het Global Compact on Migration, beter bekend als het Marrakesh-akkoord, is beslecht. De Lega was begin af aan fel tegen het akkoord, terwijl de Vijfsterrenbeweging zich […]

trackback

[…] ten tweede zullen zij dat proces eerder frustreren, dan faciliteren. Dat links bijvooorbeeld graag met modder gooit naar serieuze wetenschappers als Jan van de Beek is […]

Yvonne Koster
Yvonne Koster
4 jaren geleden

Dank je voor dit belangrijke bericht. Hoe vaak is het al gebeurd dat de Politici totaal voorbij gaan aan een belangrijke beslissing. Vaak is het de inzet van journalisten of anderen die ons moeten wijzen op het belang, zodat hier wel aandacht aan wordt gegeven.

19
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x