De juridische Jihad van het proces-Wilders

Aantekeningen bij een politiek en juridisch misbaksel

Titelfoto bij artikel Ger Struik OpinieZ.com “De juridische Jihad van het proces-Wilders”

Titelfoto: Geert Wilders. Screenshot YouTube-video, kanaal Lissauer. Citaatrecht ex. Art 15a Auteurswet.

Ook als alle betrokken justitiële instanties zich voorbeeldig gedragen, is de vervolging van een politicus om diens politieke uitlatingen per definitie een politiek proces. Maar bij beide processen tegen Wilders hebben die instanties zich allesbehalve voorbeeldig gedragen. Zo stond het tweede proces tegen Wilders van meet af aan onder de verdenking een politieke afrekening te zijn.

 

Aangiftecircus

Bij de rechtbank legde advocaat Knoops de nadruk op het aangiftetraject. Op de uitspraken van Wilders volgde een door politici aangewakkerde massahysterie die al snel ontaardde in een ongekend aangiftecircus. Jan Dijkgraaf schetst daar in een recent briefje een accuraat beeld van.

Dit beschamende, politiek ingestoken volksgericht valt het OM aan te rekenen. De rechtbank zag er echter niets kwaads in omdat groepsbelediging geen klachtdelict is. Ook zonder aangiften had het OM tot vervolging mogen overgaan. Een smerig juridisch handigheidje van de rechtbank. Immers, zonder al die uitgelokte aangiftes was het nimmer tot een vervolging gekomen.

 

Justitie in de fout

Bij het hoger beroep richt Knoops zijn pijlen nu op de interventies van het ministerie van Justitie en de mogelijke beïnvloeding van het OM. Vooral dankzij de vasthoudendheid van Pieter Klein van RTL Nieuws zijn er onthutsende mailtjes boven water gekomen. Vervolgens heeft het gerechtshof ongecensureerde versies opgevraagd en die hebben het eerdere beeld nog versterkt. Het ministerie heeft zich op ontoelaatbare manier met de vervolging van Wilders willen bemoeien.

 

De zaak evolueert tot een politiek schandaal. Wilders heeft aangifte gedaan tegen leden van het OM, er komt een Kamerdebat en sommige hoogleraren staatsrecht roepen al op om het proces te staken.

 

Onafhankelijkheid OM

Het OM moet zoveel mogelijk in onafhankelijkheid en los van politiek opportunisme kunnen opereren. Zo niet, dan is het met het gezag van het OM snel gedaan. Het OM maakt dan ook geen onderdeel uit van het ministerie van Justitie. Het OM is een zelfstandige rijksdienst. De leiding over het OM berust niet bij de minister, maar bij het college van procureurs-generaal, toentertijd voorgezeten door Herman Bolhaar.

Toch verschilt de staatsrechtelijke positie van het OM qua onafhankelijkheid wezenlijk van die van de rechterlijke macht. Het OM valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid en de rechterlijke macht niet. Rechters worden voor het leven benoemd, de leden van het OM niet.

Geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheden en die vinden we in art. 127 e.v. van de Wet op de Rechterlijke Organisatie. De bevoegdheden van de minister van Justitie steunen op twee pijlers:

informatieplicht van het OM
aanwijzingsbevoegdheid

 

Periodiek overleg

Om de zoveel weken voert de minister overleg met de baas van het OM, dus met het college van procureurs-generaal. In dat overleg wordt vooral gesproken over het vervolgingsbeleid,maar ook over politiek relevante strafzaken. We mogen dan ook aannemen dat het OM de vervolging van Wilders daar meermaals met Opstelten heeft besproken. Zolang dat in de informatieve sfeer is gebleven, was daar ook niets op tegen.

 

Aanwijzingsbevoegdheid

De aanwijzingsbevoegdheid is een ultimum remedium. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal de minister ingrijpen in een concrete vervolgingszaak. Maar hij mag het dus wel. Hij kan opdracht geven om te vervolgen of juist niet of niet langer te vervolgen. Hij kan zelfs een officier van justitie bevelen om een bepaald requisitoir te houden, met bepaalde conclusies en een bepaalde strafmaat.

 

Procedurele waarborgen

Juist om politieke inmenging te minimaliseren, geldt voor een aanwijzing een zware procedure met waarborgen voor transparantie:

1. de minister informeert het college van procureurs-generaal schriftelijk over een voorgenomen aanwijzing en de achterliggende overwegingen;
2. het college krijgt de gelegenheid daar schriftelijk op te reageren;
3. besluit de minister definitief tot een aanwijzing, dan geschiedt die ook schriftelijk en gemotiveerd;
4. alle onder 1 t/m 3 bedoelde stukken worden door het OM bij de processtukken gevoegd.

Bij een aanwijzing om niet of niet langer te vervolgen speelt het procesdossier uiteraard geen rol c.q. niet langer een rol. De minister is dan wettelijk gehouden het parlement te informeren.

 

Van tweeën één

De minister heeft bij strafzaken dus de volgende keus: hij geeft een aanwijzing en doorloopt de zware wettelijke procedure of hij bemoeit er zich niet mee. Een tussenweg is er niet. Het is voorts moeilijk voorstelbaar dat een minister, tegen de wil van het OM in, een aanwijzing tot vervolging van een politicus zou geven. Dat zou een rechterlijke toetsing niet overleven. Nog daargelaten wat het kabinet en het parlement van zo’n move zouden vinden. Voor een aanwijzing om een al dan niet politiek bevriende politicus juist niet te vervolgen, geldt hetzelfde. Ook daar moet een minister nooit aan beginnen.

Wat in geen geval mag, is dat hij en zijn ambtenaren de procedures omzeilen en via de achterdeur toch greep op het procesverloop proberen te krijgen. Dat is in flagrante strijd met de wet en dat is wat er hier is gebeurd. En kennelijk niet voor het eerst, zie de zaak Martijn. Het vormt ook een ernstige inbreuk op de verweermogelijkheden van een verdachte. Anders dan bij een formele aanwijzing het geval is, blijft de politieke sturing verborgen en kan een verdachte daar ook geen verweer tegen voeren. We behoeven maar te kijken naar het Wildersproces.

 

Rottigheid

Nog onduidelijk is welke rol Opstelten hier heeft gespeeld. Onwaarschijnlijk is dat hij van niets heeft geweten. Je zou haast hopen dat Opstelten zelf de regisseur is geweest. De schade van een niet integere ex-minister is te overzien. Maar de rottigheid bij Justitie zit veel dieper.

In de ambtelijke mails treffen we niet een willekeurige ambtenaar aan die een keer buiten zijn boekje is gegaan. Nee, we stuiten op een kliek van ambtenaren uit de top van het ministerie, een kliek die zich niet door rechtsstatelijke overwegingen liet leiden, maar door partijpolitieke antipathieën. Deze kliek heeft geprobeerd langs onwettige weg haar invloed en juridische expertise in te zetten voor het monddood maken van een oppositieleider. En dat op het ministerie van Justitie, het ministerie dat bij uitstek de hoeder zou moeten zijn van de rechtsstaat.

Misselijkmakend en zorgwekkend.

 

Juridische consequenties

Het Hof komt niet onder de vraag uit of de machinaties van het ministerie moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM. In een vonnis moet namelijk eerst de vraag van de ontvankelijkheid beantwoord worden alvorens de inhoudelijke merites aan bod mogen komen(art. 348 e.v  Sv). Dat is ook logisch: bij niet-ontvankelijkheid van het OM is het ook meteen einde proces. Ik betwijfel overigens of het Hof die stap uiteindelijk durft te zetten. Eerder nog zie ik een vrijspraak op inhoudelijke gronden.

 

Over de bemoeienis van het ministerie hebben Opstelten, Bolhaar en andere leden van het OM onder ede verklaringen afgelegd waar inmiddels forse vraagtekens bij zijn te plaatsen.Wilders heeft daarom tegen hen aangifte gedaan. Hij zal dit ongetwijfeld afgestemd hebben met Knoops, maar ik heb geen idee wat de kans van slagen is. Hij is met zijn aangifte tegen het OM natuurlijk wel bij de duivel te biecht.

 

Politieke consequenties

Vaststaat dat er een Kamerdebat komt over deze zaak, al hebben de regeringspartijen uitstel bedongen tot na de uitspraak van het Hof. Die hopen natuurlijk dat het Hof de strapatsen van het ministerie door de vingers zal zien waarmee de angel uit het Kamerdebat zou zijn.

Was Opstelten nog minister geweest dan had hij hoe dan ook z’n biezen kunnen pakken. In beginsel is ook Grapperhaus verantwoordelijk voor wat er onder vorige ministers is gebeurd. Ook zijn de Kamerleden kritisch over hoe Grapperhaus hen heeft geïnformeerd. Toch denk ik niet dat de Kamer hem om deze erfenis van Opstelten naar huis zal sturen. En Rutte is nu eenmaal onaantastbaar.

 

Het is ook duidelijk dat er grote schoonmaak moet worden gehouden op het ministerie van Justitie, maar ook dat zie ik niet gebeuren.

Zie ik na deze kommer en kwel dan geen enkel lichtpuntje? Toch wel. Het is in dit land nog steeds moeilijk om een politiek proces zonder problemen tot een succesvol einde te brengen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
32 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul Schermers
Paul Schermers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het gaat in het Wilders proces niet om Fransen, Russen of Noren, maar om Marokkanen. Dat is een nationaliteit bestaande uit een meerderheid aan moslims (in Marokko). Die groep zien linkse identiteits-politici hier als ‘zielige’ groep. Het OM past in deze zaak niet de wet toe maar doet aan een ongelijke voorkeurs-identiteitspolitiek vanwege de islamitische identiteit van (veel) Marokkanen. Het OM discrimineert. Men koestert de misvatting dat islamitische minderheden speciale bescherming zouden moeten genieten. De mening van de Wilders-aanhang en minderheid, daar houdt het OM geen rekening mee. Het OM is allergisch voor kritiek op de islam of op wat daarbij in de buurt komt of ervoor zou kunnen doorgaan. Vandaar dit politieke proces tegen Wilders en niet tegen Pechtold over zijn Rusland uitspraak of tegen Spekman en Samson om hun Marokkanen uitspraak. Het is de islam die het OM uit de wind wil houden. Islamisering dus.

JvE
JvE
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Paul Schermers

Die speciale bescherming hebben moslims wel degelijk….zie resolutie 1743, 1

Paul Schermers
Paul Schermers
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  JvE

Als die speciale bescherming ook nog eens officieel in een resolutie is geregeld, dat maakt het nog erger. Bedankt voor uw aanvulling. Waar kan ik die resolutie vinden?

jvu
jvu
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  JvE

Die resolutie is nooit aangenomen

Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De huidige rechtszaak tegen Wilders, maar ook de rechtszaken tegen, bijvoorbeeld, de zogenaamde blokkeer Friezen, en een politieke moordenaar als van der Graaf, in overweging nemende.
Maar ook de totale klaarblijkelijke onmacht van justitie om de immer aanzwellende golf van criminaliteit effectief te bestrijden, en de veiligheid van het volk te garanderen, in overweging nemende.
Denk ik dat het tijd wordt dat het Nederlandse volk het door haar aan de Nederlandse overheid verleende mandaat betreffende de handhaving van de wet, wegens aantoonbaar misbruik maken van dit mandaat, alsook het algemene falen van de wetshandhaving in het algemeen, terug neemt.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

eens.

Frans B
Frans B
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Geen goed idee. Denk even terug aan die man die een tijdje terug in een park overleed nadat er vier man op hem waren gaan zitten. Had hij het nou wel of niet op een kind gemunt? Dat is het gevaar bij eigenrichting: dat er onschuldige mensen worden gedood of gewond. Dan toch maar liever het huidige systeem.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Beste Frans B, het is je blijkbaar ontgaan, maar er worden in dit land, dankzij het falen van justitie, aan de lopende band onschuldige mensen gewond of gedood.
Daarbovenop collaboreerd justitie dan ook nog eens met een politiek regime dat druk doende is de Nederlandse burgers alles af te nemen wat deze de afgelopen zeventig jaar middels hard werken bijeen geschraapt hebben, deze burgers zelfs uit te leveren aan een totalitaire staat, en daarbij de Nederlandse wet met voeten treed.
Simpel gesteld; justitie faalt in haar kerntaak en heult met landverraders.
Dat betekend dan vervolgens dat de tijd voor het ouderwetse “eigenrichting” weer is aangebroken, niet omdat wij dit als volk willen, maar omdat ons als volk nu eenmaal geen andere keuze gelaten wordt.
En dat kan dan zo hier en daar eens verkeerd uit pakken, ongelukjes gebeuren nu eenmaal.
Zullen we de dood van de meneer waar jij het over hebt, en die bij nader inzien overigens toch niet zo onschuldig bleek te wezen, eens afzetten tegen het aantal onschuldige dode en gewonde Nederlanders die er sinds dat voorval dankzij het falen van justitie te betreuren zijn?
Of ren je dan weg naar je “safe space”, om aldaar met de vingers stevig in de oren “Lala la lala la” te gaan zitten zingen?
De offers gebracht door onze ouders en grootouders scheppen verplichtingen, niet enkel voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, en de kinderen van onze kinderen.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Helemaal correct. Uw reactie is héél duidelijk.
De man die in een speeltuintje te Assen dood bleek te zijn nadat een aantal mannen hem hadden gepakt, was idd. aangetroffen met een 4-jarig, half ontkleed meisje.
Een zéér enkele reaguurder is in staat om te zeggen : “dat heeft dat kind zélf uitgelokt !”. Dat zijn de “mensen” die ónze maatschappij mede hebben kapot gemaakt !!! Totaal verziekte geesten, meestal extreem links-denkend.
(De NL-“overheid” leverde o.a. gezagvoerder Julian Poch uit aan Argentinië. bleek onschuldig maar zat wel ruim 7 jaren aldaar vast. Zo zijn er talloze voorbeelden van het “handelen” van de “overheid” !)

Frans B
Frans B
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Nee, dat is me allemaal niet ontgaan. Maar het gaat mij om iets anders: die mannen in die speeltuin dachten dat hun slachtoffer iets kwaads in de zin had. Ze wisten het niet zeker. Bij eigenrichting is het principe “onschuldig tot schuld bewezen is” ver te zoeken. En inderdaad, het komt voor dat mensen onschuldig gevangen worden gezet, maar er zijn gelukkig ook gevallen waarbij die weer zijn vrijgelaten. Dus er is van alles en nog wat mis met het systeem, maar het is beter dan niks. Het middel dat je voorstelt is erger dan de kwaal.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Frans B, Interessant u, de joop.nl aanhanger, toch weer hier tegen te komen. U gelooft in sprookjes en fabeltjes. Als u de afgelopen 5 jaar enige aandacht had gegeven aan het nonstop dwalen van OM en rechters zou u deze links-emotionele ‘ivoren toren’ reactie NOOIT hebben gegeven. U geeft er de voorkeur aan dat zware criminelen vrij rondlopen. U zou dus ook slechts een traantje wegpinken als iemand die u na aan het hart ligt, door de zoveelste MOCRO-Maffia schietpartij het leven laat, omdat die lieve zware criminelen dankzij uw ijdelheid vrij rondloopt…. Maar goed, sinds ik OpinieZ ken, heb ik 1 keer een reactie van u gelezen die niet volkomen onzinnig was.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@ Henk Albarda.
U hebt 1 keer een reactie gelezen van de door u bedoelde links-denker, op deze site; ik kan mij zo’n reactie van die figuur niet herinneren; vergist u zich niet ? Betreffende het nonstop dwalen van het OM en de rechters zag ik zonet een “mooi” voorbeeld op t.v.
Een rechter uit een onlangs gehouden proces tegen moordenaars in het criminele circuit in Amsterdam, vertelde dat hij NIET wist hoe groot het narcotica-gebeuren in Nederland is en hij noemde zichzelf dan ook : NAIEF. Deze “rechters” leven geheel buiten de werkelijkheid en weten niet wat er om hen heen gebeurt; maar ze spreken wél “recht”, óók (eventueel) over u én mij.
Dát zijn de “rechters” die worden aanbeden door linkse reactionairen.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Helemaal met u eens.
Omdat de “overheid” haar taken (w.o. veiligheid bieden a.d. bevolking) niet naar behoren uitvoert heb ik voor mij zelf alsmede mijn gezinsleden zélf de nodige maatregelen getroffen.
Hiertoe gedwongen door het NIET-handelen van de “overheid”. Degenen die het hier niet mee eens zijn………niet miauwen als ’t pijn gaat doen! En óók niet roepen : “waar blijft de politie nu ?” als u wordt aangevallen o.i.d.
De huidige totaal verziekte maatschappij, niet alleen in Nederland, is NIET verziekt door de daar wonende bevolking maar door hun “leiders”.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wie nog steeds denkt of vindt dat het proces tegen de heer Wilders GÉÉN politiek proces is, leeft niet meer in deze , Nederlandse , maatschappij.
Óóit meegemaakt dat een proces om de woordjes “minder minder minder” 5 jaren moet duren ? “den Haag” heeft er alle baat bij om de heer Wilders veroordeeld te krijgen, de manier waarop……..maakt hen niks uit. Op deze wijze probeert het linkse schorem, incl. de VVD, miljoenen NIET links denkende mensen buitenspel te zetten. Dát is de “democratie” van links.
Als het hen niet lukt via een járen durende rechtszaak zullen zij niet schromen om nóg véél smeriger praktijken te gaan uitvoeren. (zie de moord op de heer Fortuyn)

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

ze krijgen er 95 miljoen bij om hun digitale systeem aan te passen. Ze kwamen structureel geld te kort om alle zaken op tijd te behandelen. Ja dat snap ik wel als je 5 jaar lang een show proces houdt om politieke redenen en als je asielzoekers met gratis advocaten jaar in jaar uit procedure op procedure laat stapelen en als je de zware drugscriminaliteit totaal niet aan kan. Die gaan vrijuit en lachen zich rot en een integere politicus moet al jaren voor de rechter verschijnen om niks. Tja, die 95 miljoen had beter besteed kunnen worden en al die rechters kunnen wat mij betreft opzouten. Wat een wan prestatie.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Volkomen mee eens.
De “rechters” die nu over óns rechtspreken zijn dezelfde gasten als die, die in de jaren ’60 – ’70 de universiteit/maagdenhuis bezetten én vernielden, zij behoorden tot het gajes dat het “kraken” heeft uitgevonden. En déze minkukels zitten nu met hun schijnheilige koppen óns te vertellen wat we wél of niet mogen doen, idem gaat het met de z.g. officieren van justitie; veelal zijn ’t mannetjes/vrouwtjes die binnen de politie-organisatie een officiersrang hebben, maar er als “lulletje lampekatoen” bij lopen, van toeten noch blazen weten maar veel, héél veel bla bla ! Die 95 miljoen is binnen no-time verdwenen maar WIJ worden er niet beter door beveiligd, dát moeten we zelf maar doen.
Dat geld gaat op aan reisjes van de hoger geplaatsten. Ik weet dat politie-ambtenaren o.a. naar communistisch China reizen om aldáár te bekijken hoe het digitale systeem werkt ! Australië is óók een zéér geliefd “studie-terrein”, wát er bij politie/justitie gebeurt zult u niet willen geloven !! En dat niet alleen op ict-gebied.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@ Marien.
Even aanpassen/aanvullen :
Ze reizen NIET naar communistisch China maar naar Hongkong enz.
Canada is tevens een geliefd reisdoel. Die politie-ict-figuren verblijven aldaar 2 tot 4 weken.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien. Van dat geld worden o.a. afscheidsfeestjes voor politie-chefs gefinancierd, zoals ik juist vandaag, 24-09-2019, hoorde. Het “goede” bericht in deze zaak is : dat een onderzoek zal worden verricht door…………de politie zélf, omdat het op “diefstal, verduistering o.i.d.” lijkt. Dus wéér : een slager die z’n eigen vlees keurt. Maar zoals Grapperhaus vanmiddag in de 2de Kamer zei : er zal door een uitermate deskundig mannetje op worden toegezien dat ’t onderzoek naar behoren verloopt, dat mannetje is……………… hijzelf !!
Het blijft een lachwekkende vertoning, ónze “regering” !!!!

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De moordenaar van Pim wint al zijn processen op een been ,zegt alles en genoeg over het OM .

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

ja, dat is ook een zeer dubieuze zaak geweest. zie mijn andere reactie.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Ja, en 1 beperkende maatregel vecht moordenaar Volkert niet aan; het verbod om met de pers te praten. Dat zegt ook veel.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk. Het is wel heel duidelijk dat er binnen ministerie van justitie een beetje stront aan de knikker is. Minister en procureur generaal en ambtenaren die onder ede verklaringen doen die nu staan te rammelen klinkt als meineed. Dat lijkt me heel heftig.. Compliment voor Pieter Klein dat hij dit heeft uitgezocht en opgediept. Ik hoop dat de VVD hier over gaat struikelen. Ik bid er zelfs voor. Ik hoop dat iedereen nu begrijpt dat Wilders een van de eerlijkste, meest oprechte, aardige politici is die Nederland broodnodig heeft en dat zijn tegenstrevers en zwartmakers voor geen meter deugen. Ik hoop dat ze ooit hun straf krijgen.
Ook hoop ik dat het slecht afloopt met de moordenaar van Pim en degenen die hem tot die daad aanzetten. Want daar is OOK de onderste steen nog niet van boven gehaald. Hoop dat daar OOK nog eens een goede journalist in duikt.

jan
jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nog los van alle andere reacties. Prima analyse. Geen spelt tussen te krijgen. En dat zegt een staatsrechtjurist die is opgeleid in dezelfde periode als de rechters in het Wilders proces. Toen “docenten” zich voor lieten staan op hun marxistische inslag. Nooit begrepen hoe dat te rijmen viel met de rechtsstaat. Niet dus. Maar daar is het hen ook niet om te doen. 70 jaar geleden heette dat fascisme.

Ben Steijn
Ben Steijn
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geen schulgevoel; geen schaamte; gewetenloos. Ik begrijp werkelijk niet dat deze hoge ambtenaren, OM en ministers na deze misstanden nog een goede nachtrust kunnen hebben …. ach ja … Politiek.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ben Steijn

ja eens. Hoop dat ze hun straf ooit gaan krijgen. Want dit is zo vals en rottig, dat MOET eigenlijk bestraft worden. met pek en veren zou ik zeggen.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ben Steijn

@ Ben Steijn.
Mensen die willen “slagen” in de politiek moeten geweldig gemeen/vals zijn, een betonplaat voor hun kop hebben, kunnen liegen als Pinokkio, van een zéér laag menselijk allooi zijn, zich kunnen verkneukelen als zij duizenden mensen naar de Voedselbanken kunnen sturen, die ijskoud blijven als er weer één of meerdere NL’ers worden vermoord door islamitische parasieten; kortom………”mensen” die eigenlijk de benaming “mens” NIET verdienen te dragen.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is ongekend. Dezelfde lieden die naar Polen wijzen, als er corrupte communistische rechters worden ontslagen, vinden dit politieke proces prima. Walgelijk. En het duurt al 5 jaar. Vergeet niet dat er drommen brave Nederlanders zijn die denken: “Tsja, waar rook is is vuur. Wilders is toch niet voor niks veroordeeld?” Mensen die nog nooit een politiebureau van binnen hebben gezien. Dit showproces is een prima middel om deze mensen te beinvloeden. Weet u welke staatssecretaris in 2007 wel terecht veroordeeld is voor het aanzetten tot rassendiscriminatie..? Ene Mark Rutte. Maar in onze bananenmonarchie blijven leugenaars gewoon zitten.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

@ Piet Karbiet.
De veroordeelde voor rassendiscriminatie, was dat dé Mark Rutte ? Die schreeuwer/wegkijker/leugenaar/bedrieger/paljas in de 2de Kamer ?
DIE Mark Rutte ? Nee toch ?

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Jawel. We slaan internationaal een pleefiguur met die man. Net zo’n afzichtelijke racist als die premier Trudeau in Canada…

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

@ Piet Karbiet.
Goed dat u uw eerdere reactie betreffende ene Rutte die werd veroordeeld wegens “aanzetten tot rassendiscriminatie”, bevestigde. Ik kan die vent sowieso niet uitstaan vanwege z’n doorlopende liegende, bedriegende en wegkijkende houding. Nu ik bovenstaande van u heb vernomen is deze minkukel voor mij een afzichtelijke racist en collaborateur.

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het maakt ze niet uit of er consequenties uit voortkomen. Het doel is gehaald, nl. Wilders op een indirecte manier kaltstellen. Door de tijd die hij aan de rechtszaak moet besteden, heeft hij minder tijd om zijn werk als oppositiepartij uit te voeren.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Iets dat niet met dit artikel direct te maken heeft maar indirect toch weer wel : de moord op de advocaat in Amsterdam.
Als járen geleden geluisterd was naar de heer Wilders dan had deze moord nooit plaats gevonden !!!!!!
Nu staat zo’n Jan L.l als Grapperhaus op de tv een toneelstukje op te voeren om óns wijs te maken dat HIJ “toch écht héél hard zal ingrijpen”. De zielepiet. Ook déze schertsfiguur staat te roepen : “we hebben zus” en “we hebben zo” waarmee hij vermoedelijk óns mede de schuld wil geven van de chaos die al járen in ons landje heerst op ’t gebied van veiligheid, politie/justitie enz. enz. Deze politieke clown weet vast wel beter, en weet óók wel dat het niet de schuld van de échte NL’ers is maar uitsluitend van “den Haag”; omdat de jongetjes en meisjes die aldaar zetelen, ál hun beloftes a.d. bevolking zijn vergeten zodra zij pluche onder hun gat voelen.
Grapperhaus, één raad (niet eens een wijze raad, maar raad van een normale NL’er) steek je hand in eigen boezem en toon je eens een vent en géén watje, zoals thans !!

32
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x