Individualisme roept racistisch denken een halt toe

Collectivisme zet groepen tegen elkaar op

Schaapskudde

Titelfoto: Schaapskudde (CC0)

 

Het debat over racisme is ook in Nederland actueel, daar waren we bij de intocht van Sinterklaas weer getuige van. De opvattingen van de omstreden Russisch-Amerikaanse romanschrijfster en filosofe Ayn Rand zijn voor dat debat interessant en relevant. Zij ziet het denken in termen van ras als een vorm van collectivisme. Dit kan slechts door individualisme kan worden uitgebannen. Henk Strating legt uit.

Ayn Rand

“Racisme is het idee van het toeschrijven van morele, sociale of politieke betekenis aan de genetische afkomst van iemand, het idee dat zijn intellectuele en karaktereigenschappen van generatie op generatie zijn overgedragen. Wat in de praktijk betekent dat iemand niet op zijn eigen karakter en acties zou moeten worden beoordeeld, maar op die van zijn voorouders.”

Zo begint het hoofdstuk over racisme in één van de boeken van Ayn Rand. Daarin spreekt zij een hartgrondige afkeer uit van iedere vorm van racisme. “De theorie die uitgaat van ‘goed bloed’ en ‘slecht bloed’ als een moreel-intellectueel criterium kan alleen maar leiden tot bloedvergíeten”, schrijft ze. Rand vat racistisch denken ruim op. Natuurlijk de leer van superioriteit en inferioriteit van rassen, de Ariër-verering en de Jodenhaat van de nazi’s en de segregatie en discriminatie van zwarten door blanke Amerikanen in de zuidelijke staten in haar tijd (en daarna).

Afkomst

Ook het onderzoek van de Sovjet-communisten waarbij individuele burgers moesten aantonen dat hun voorouders geen privébezit hadden, noemt Rand een voorbeeld van racistisch denken. Evenals de respectabele families die misdaden van familieleden ontkennen om hun ‘goede’ familienaam te beschermen en mensen die zich laten voorstaan op een grootvader die een groot bedrijf heeft opgebouwd of een oudoom die een belangrijk staatsman is geweest. Zelfs ouders die de afkomst van hun mogelijk toekomstige schoonzoon of -dochter laten onderzoeken maken zich er schuldig aan. In al deze gevallen worden mensen niét als individu gezien, maar als deel van een groep.

 

Racisme is collectivisme

Wat de opvattingen van Ayn Rand voor het debat over racisme in Nederland interessant en relevant maken is dat zij racisme ziet als een vorm van collectivisme, die slechts door individualisme kan worden uitgebannen. De openingszin van het hoofdstuk over racisme luidt: “Racism is the lowest, most crudely primitive form of collectivism.” Racisme is de laagste, meest primitieve vorm van collectivisme. Racisme ontstaat wanneer mensen niet als individuen, maar als deel van een groep, een collectief worden gezien, beoordeeld en behandeld. Dat doen racisten, maar helaas maken sommige tegenstanders van racisme zich zelf óók schuldig aan deze vorm van racistisch denken.

De mens als individu

Racisten beoordelen mensen niet als individuen, maar op hun afkomst. Voor een racist is ieder individu met dezelfde afkomst gelijk; geen individu, maar deel van een groep, een collectief. Het is volstrekt duidelijk dat Nederlanders die het traditionele Sinterklaasfeest vieren zich daaraan niét schuldig maken. Tegenstanders van racisme volgen daarentegen paradoxaal vaak wél dezelfde denklijn als ze zich als individu al te snel geraakt voelen door een oordeel over hun afkomst. Ik ben in Den Haag geboren, maar zou ik me als individu geraakt moeten voelen als iemand iets vindt van iederéén die in Den Haag geboren is? Of beschouw ik mezelf dan, misschien onbedoeld, zelf óók als deel van een groep, een collectief in plaats van een individu?

De énige manier om racisme en racistisch denken met wortel en tak uit te roeien is door élk mens uitsluitend als individu te zien en uitsluitend te beoordelen op zijn of haar éigen individuele karakter, gedrag, kwaliteiten etcetera. Jordan Peterson weet treffend te verwoorden waar het om gaat 👇🏽.

 

Migratie

Wat geldt voor racisme, geldt ook voor andere grote vraagstukken van deze tijd. Migratie bijvoorbeeld. Voor- en tegenstanders benaderen die problemen collectivistisch. Ze debatteren over de vraag of groepen mensen, vluchtelingen of gelukzoekers, wel of niet toegelaten moeten worden. In mijn eerste bijdrage op OpinieZ.com reageerde ik op Eurocommissaris Timmermans die Europeanen en Afrikanen broeders en zusters met dezelfde bestemming noemde. Daarbij doelde hij niet op individuele Afrikanen, Europeanen of van welke geografische afkomst dan ook, maar op collectieven: dé Afrikanen, dé Europeanen.

Deze collectivistische benadering van migratie, die ook ten grondslag ligt aan het omstreden Verdrag van Marrakesh, leidt tot tweespalt en onoplosbare tegenstellingen die Europa en ook ons land meer en meer dreigen te verscheuren.

Individualiseer

Ook het migratievraagstuk verandert als het geïndividualiseerd wordt. Zoals de vraag of Asia Bibi, de vrouw die in Pakistan wordt bedreigd vanwege het beledigen van de profeet Mohammed, wel of geen asiel moet krijgen. Of de vraag of Lili en Howick, de Armeense kinderen, wel of niet moeten worden uitgewezen. De meningen daarover verschillen ook, maar het debat wordt met veel meer wederzijds begrip en respect gevoerd en de uitkomst ervan leidt niet tot een blijvende tweespalt en tot onoplosbare tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders. Het migratiedebat moet gevoerd worden over de criteria die op individuen worden toegepast, zoals ik eerder op OpinieZ.com voorstelde in een vooruitblik op de landelijke bijeenkomst van De Nederlandse Leeuw in 2017.

Groep tegen groep

Wat geldt voor racisme en voor migratie geldt ook voor sociaal-economische vraagstukken. Ook daarover wordt collectivistisch nagedacht en gedebatteerd. Werkgevers worden tegenover werknemers gezet, werknemers tegenover zelfstandigen, werkenden tegenover werklozen. En ook hier staat niet het individu centraal, maar de groep waartoe het individu behoort. Voorstellen om de mate van bescherming door middel van verplichte collectieve verzekeringen af te laten hangen van individuele omstandigheden, wensen en behoeften worden genegeerd. Hetzelfde lot treft voorstellen voor individuele aanspraken in een toekomstig pensioenstelsel.

Afkeer

De hartgrondige afkeer van individualisme die hieraan ten grondslag ligt werd nog niet zo lang geleden door de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters als volgt verwoord: “Pleur toch een eind op met die geïndividualiseerde samenleving!”

Het is deze politiek-bestuurlijke afkeer van individualisme en de hang naar collectivisme die grote problemen als racisme, migratie en sociaal-economische vraagstukken veroorzaken, die in het debat daarover tot tweespalt en onoverbrugbare tegenstellingen leiden en die de oplossingen ervan in de weg staan.

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
15 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Willem Ruitenberg
Willem Ruitenberg
5 jaren geleden

Het racismebegrip van rand is veel te ruim gedefinieerd, Strating neemt die over., daardoor verzanden we met de discussie. Immers racisme is altijd fout, dus als je iets als racisme bestempelt, is er alleen zwart, geen grijstinten.
De moraliteit is groepsgebonden, Antillianen hebben aan ander levensgevoel. Alleen verschilt het per persoon, maar ze hebben gemeenschappelijke gevoelens die wij Nederlandse blanken niet hebben. Het is goed om die verschillen te zien, anders kunnen we elkaar niet begrijpen. Idem met moslims, je ziet toch dat mensen uit die groep een andere logica hebben. Individualisme is een westers product, niet westerlingen begrijpen het niet eens. Ben ik nu racist dat ik die constatering maak? Volgens de strekking van het artikel wel. ik meen van niet en nu is de discussie vastgelopen. Een gevolg van de gekozen definitie.

Marien
Marien
5 jaren geleden

Anton, klopt. Ik denk dat er heel weinig racisme is in Nederland. Maar Sylvana roept veel weerstand op juist omdat ZIJ wel aan racisme doet. Zij beschuldigt ons van racisme en rekent ons af op onze geschiedenis van kolonialisme, maar het is niet goed om DAAR op te blijven hameren. Wij zoeken OOK niet uit wat in Afrika de ene stam de andere aandeed. ELK volk heeft zijn geschiedenis met goede en minder goede dingen. Maar wat er nu in Nederland gebeurt wordt veroorzaakt door activisten als Sylvana en die Jerry en hoe harder ze roepen des te meer hekel wij aan hen krijgen. Niet omdat ze die kleur hebben, maar omdat ze die gebruiken om ons af te zeiken.

Anton
Anton
5 jaren geleden

Grote groepen mensen gedragen zich collectief, dus binnen de de door hun aanvaarde waarden en normen.
Er zijn veel grote groepen mensen op deze planeet met eigen waarden en normen. Uiteraard ontstaan er conflicten. Ik denk niet dat dit met inividualime op te lossen zijn.

Theo Prinse
Theo Prinse
5 jaren geleden

Het migratiepact van Marrakech is een goed voorbeeld van de stelling in dit artikel over racisme als uitvloeisel van het klassen denken in het collectivisme.
Nederland moet (ook) uit het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951.
Verder zijn met betrekking tot de staat (collectivistische) mensenrechten verplichtingen van de staat jegens minderheden op kosten van de belastingbetaler terwijl burgerrechten beperkingen zijn van de staat over de burger.
De mensenrechten moeten uit de wet worden geschrapt.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
5 jaren geleden

Dat iemand als Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zich verzet tegen individualisme lijkt me een prachtig voorbeeld van beroepsdeformatie. Het SCP doet immers niets anders dan groepen benoemen (of niet benoemen) en classificeren op basis van gemeenschappelijke kenmerken. Zijn beroepsgroep zou overbodig zijn in een perfect individualistische samenleving zoals Ayn Rand die voorstelt. Nu denk ik dat je met Ayn Rand op het schild niet ver komt in deze samenleving, maar misschien komt haar tijd nog. Verder is Nederland al een behoorlijk individualistische samenleving. Daar zitten ook allerlei problemen aan verbonden. Kijk maar eens naar een video van Joshua Mitchell https://youtu.be/Ro7VKRT0xVc?t=513 , die het heeft over het wegvallen van structuur in de moderne samenleveing (relatie natuur-mens, intergenerationele verbanden, rolpatronen tussen mensen). Ik heb even naar het filmpje van Peterson gekeken. Dat is denk ik de andere kant van de medaille. Individualisme is goed, verbanden zijn ook goed, verbanden hebben zin en geven zin. Het probleem zit hem in groepsdenken voor losse indidividuen. De oplossing in individualisme binnen verbanden. De conclusies zijn hetzelfde als die van Strating en Peterson: migratie is hopeloos, het slaat mensen los. Je ziet het aan Britten die voor het eerst hun eiland verlaten (die worden flink bezopen, sommigen althans), je ziet het aan Marokkanen (die kennen God noch gebod), je ziet het aan moslims (sluiten zichzelf op in de groep en sluiten de rest uit). Dus, stop het losgeslagen groepsdenken. #makehollandniceagain

Marien
Marien
5 jaren geleden

Wat een uitmuntende visie. Ik denk ZEKER dat individualisme als het zo wordt gebruikt VEEL beter geaccepteerd wordt en op den duur ZEKER kostenverlagend werkt.
Wat moeten wij in Europa met die grote groepen jonge mannelijke Afrikanen. Niemand wil die in grote groepen hebben. Want ze scholen samen omdat ze steun zoeken bij elkaar en dat kan nooit goed zijn. Ze vervelen zich, beheersen de taal niet, staan strak van de testosteron en culturele gewoontes en visies die hier ongewenst zijn of in elk geval botsen met de onze.
Mensen als Asia Bibi en haar advocaat zouden hier prima passen en ook wel welkom zijn, dat weet ik zeker. Maar wij voelen ons nu NIET gehoord en hebben GEEN controle op die massa migratie en DAAR zit ook de afkeer van veel mensen in en de onzekerheid dat die massa migratie OOK ten koste gaat van onze eigen sociale zekerheid. En dat bedoel ik niet egoïstisch, maar NIEMAND hier, OOK de linksen niet zouden er over peinzen hun spaarrekening te delen met minder bedeelden. Dat doet NIEMAND. Dus waarom WEL onze collectieve spaarrekening delen met Jan en Alleman? Dat is niet logisch.

Henny Keur
Henny Keur
5 jaren geleden

Henk, ik ben ook opgevoed met de gedachte dat kanniet en wilniet naast elkaar op het kerkhof zijn begraven, maar helaas is dat niet meer zo. Wilniet is echter verruild met ‘wil-en-ik-wil-het-direct’. Da’s zo mogelijk nog beroerder.
Helaas constateer ik dat andere culturen zich steeds meer opdringen, waardoor er wel antipathie moet ontstaan, zeker als die ruimte dan ook nog volop geboden wordt op grond van een vals verwachtingspatroon. Het is helaas niet anders

Arie
Arie
5 jaren geleden

Goed stuk, één kanttekening. Namelijk deze zin; “helaas maken sommige tegenstanders van racisme zich zelf óók schuldig aan deze vorm van racistisch denken”…

Dat is nu al met afstand de grootste understatement van de 21e eeuw. Want er zijn (gelukkig) maar weinig blanke racisten bijna net zo racistisch als de zogenaamde “antiracisten”. Er wordt nergens zo op huidskleur gespeeld als door de anti-Piet-lobby, “only black lives matter” en allerlei aanverwante nationaalsocialistische clubjes.

Maar de kern van het probleem is inderdaad collectivisme. De linkse kerk heeft geen opbouwende ideeën en kan alleen bestaan door conflicten te bedenken en aan te wakkeren. Klassenstrijd en rassenstrijd, de generatiekloof en de strijd tussen de seksen, etc. Tot en met “intersectioneel activisme” waarbij blinde Aziatische lesbische vrouwen “een andere strijd voeren” dan Afrikaanse hetero mannen in een rolstoel.

Dat zijn geen individuele personen meer, maar stukjes van een rancuneuze minderheid. En daarop drijft die linkse kerk; vandaar die inmiddels 111 (!!!) verschillende genders. Zo kan iedereen klagen over discriminatie.

Jan de Jong
Jan de Jong
5 jaren geleden

Wat mij betreft hangt het ervan af welke hoed ik op zet.
In het dagelijks leven waardeer ik ieder graag als individu ongeacht oppervlakkige kenmerken als huidskleur en herkomst. Maar zelfs als iedereen zo denkt levert dat toch ongelijk maatschappelijk succes op voor groepen en dat wordt dan een politiek probleem. Er zijn nu eenmaal genetische verschillen tussen populaties, ook cognitief, het resultaat van soms duizenden generaties van gescheiden evolutie.
Colorblindness (ben ik helemaal voor) meets populatiegenetica (moet ik helaas waar achten).
De politieke tegenstelling is het streven naar gelijke kansen (liberalisme) versus het streven naar gelijke uitkomsten (‘social justice’).

Henny Keur
Henny Keur
5 jaren geleden

Naar mijn vaste overtuiging is er maar één goede oplossing om racisme uit te bannen: acht de ander uitnemender dan jezelf.
De ander is anders, heeft andere gedachten, andere gewoonten enz.
Als zij elkaar op de wijze zoals hierboven willen zien, dan komen ze vanzelf tot respect voor elkaar, dringen zich niet op, kunnen vreedzaam naast en zelfs met elkaar leven. Ook dat is dan een gezamelijke keuze.
Helaas zal het wel een utopie zijn, want kanniet en wilniet zijn nog steeds niet begraven.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
5 jaren geleden

Veel van de ellende en misverstanden omtrent racisme komen voor mij vanuit artikel 1 van de grondwet. Door haar huidige vorm… waarin er wordt gesproken over het verbod op onderscheid maken naar weet ik wat al… is het eerste wat mensen doen juist DAAROP letten. Maakte jij daar net niet onderscheid over mijn leeftijd???? Mijn huidskleur??? Mijn religie… Jahaaa… geef het nou maar toe… Je bent een racist!

Artikel 1 had moeten luiden – in Nedeland geldt de wet voor iedereen zonder aanziens des persoons.

(Destijds was er 1 KVP’er geloof ik, die dat voorstelde. Maar alle andere partijen van dat moment hebben er broddelwerk van gemaakt.)

Daarenboven is het niet de taak van de overheid om te voorkomen dat er nare mensen zijn, of dat interactie tussen mensen wel eens een nare dynamiek heeft. De overheid zou ieder individu zo goed mogelijk moeten stimuleren om wat te maken van je leven, omstandigheden creeeren waarin een individu goed onderwijs kan volgen, en kan gaan werken of een bedrijf kan gaan opstarten. Hindernissen? Die heb ik ook. Altijd iemand met minder hindernissen, en altijd iemand met meer hindernissen.

De enige collectiviteit die er toe doet (voor mij) zal nooit ver weg zijn – we moeten met zijn allen Nederland vormen en in stand houden. Dat is een gevoel van verantwoordelijkheid en je herkennen in mensen en omgeving.

Marien
Marien
5 jaren geleden

Hoe zet je een reactie onder een reactie van iemand anders? Als ik op ‘reageren’ klik gebeurt er niks en moet ik in de gewone reactie balk iets in zetten en verwijzen naar de reactie van een andere reageerder om duidelijk te maken waar ik iets op wil aanvullen of opmerken. Of doe ik iets verkeerd? Kan iemand me daar bij helpen?

Realpredictor
5 jaren geleden

Racisme (zegt het al) is het be(ver)oordelen van de normen en waarden en de hieraan gerelateerde leefwijze van een bepaald Ras! Of deze denkwijze fout is of niet, vaak is de bron hiervan wel tekenend en dus de oorzaak van racisme. De Afrikanen bijvoorbeeld, Een volk dat bekend staat als primitief, barbaars en werkschuw in hun land van herkomst, krijgt direct een stempel opgelegd! En ja, er zijn Afrikanen die wel degelijk geciviliseerd zijn en opgegroeid met de normen en waarden van de westerse wereld. Maar het stempel is helaas nog steeds aanwezig! Bij de huidige massa-immigraties naar Westerse landen wordt helaas niet gekeken naar hun doelstellingen, waardoor ook de ‘goeden’ hiervoor worden gestraft!

Anton
Anton
5 jaren geleden

Dan vraag ik me af in hoeverre er sprake is van racisme in Nederland. Dat is maar precies met welke waarden en normen je er naar kijkt.
Laat ik het voorbeeld van Sylana maar nemen. Natuurlijk heb ik het stukje gezien waarin ze uigescholden werd. Maar toen zij het boegbeeld van TMF was, was ze gevierd in Nederland. Wie kan zich deze foto nog herinneren?
https://www.vkmag.com/magazine/in_de_categorie_verdwenen_merken_more_magazine

15
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x