Het thuisgevoel van Frans Timmermans

Wensdenken over Afrikaans-Europese broederschap

Titelfoto: Big Crunch Frans Timmermans by Euranet_Plus is licensed under CC BY-SA 2.0

In Syracuse op Sicilië was ik vorige week toevallig aanwezig bij het gesprek dat de Eerste Vice President van de Europese Commissie Frans Timmermans voerde met de bevolking van Syracuse. Het ging over Europa en het migratievraagstuk, dat op Sicilië aan de orde van de dag is.

Thuis in de Tijd
Ik denk dat Frans Timmermans het boekje Thuis in de Tijd uit 2014 van Thierry Baudet en Geert Mak heeft gelezen. Daarin wordt de kern van de vertrouwenscrisis, die volgde op de bankencrisis, de eurocrisis en de vluchtelingencrisis, van verschillende kanten belicht. Baudet en Mak staan zelf aan beide zijden van het spectrum. Een rechtse nationalistische conservatieve dertiger tegenover een linkse multi-culturalistische progressieve zestiger. Benno Bernard, Marita Mathijsen, Jan Willem Duyvendak, Ad Verbruggen en Asis Aynan vullen met hun bijdragen de kloof die hen scheidt.

De titel Thuis in de Tijd vat zowel de analyses als de kern van de oplossingen die het boekje schetst samen. Die draaien om het begrip thuis. De behoefte van de hedendaagse mens aan een thuis en het ontbreken daarvan wordt als het belangrijkste probleem gezien. Het herstellen van het gevoel zich (weer) thuis te voelen als het begin van de oplossing.

Promo
Evenals de schrijvers van Thuis in de Tijd benadrukte Frans Timmermans het belang van een thuis in de Europese gemeenschap. “Ik zou geen Europeaan zijn als ik geen Nederlander was, ik zou geen Nederlander zijn als ik geen Limburger was, ik zou geen Limburger zijn als ik niet woonde in een stad in Limburg”, werd de Syracusanen voorafgaand aan zijn optreden via een keurig EU-promofilmpje bij herhaling voorgehouden.

De strekking ervan komt dichtbij de boodschap van Thuis in de Tijd: we praten over migratiestromen naar Europa, maar Europa bestaat en moet blijven bestaan uit plaatsen als Syracuse en Heerlen (woonplaats van Timmermans), waar jullie en ik thuis kunnen zijn en blijven! Maar zodra het filmpje heeft plaats gemaakt voor Timmermans zelf is het met het knusse thuisgevoel van Syracuse en Heerlen snel gedaan.

Zelfde bestemming
Op een vraag van een Afrikaanse immigrante antwoordt Timmermans dat Europeanen en Afrikanen elkaars broers en zusters, elkaars zusters en broers zijn met dezelfde bestemming. Dezelfde bestemming? In Syracusa? In Heerlen? Laten we er geen doekjes om winden. De schrijvers van Thuis in de Tijd spreken zich niet concreet uit over het Europese migratiebeleid. Maar het thuisgevoel dat zij noodzakelijk achten voor het oplossen van het migratievraagstuk zal er ondánks en niet dánkzij de migratiestromen naar Europa moeten zijn en blijven.

Als Europeanen en Afrikanen, zoals Timmermans stelt, elkaars broers en zusters, zusters en broers zouden zijn, zou van een gevoel van verlies en gemis van thuis geen sprake zijn. Broers en zusters groeien immers doorgaans in hetzelfde huis op, delen als het goed is hun wederzijds thuisgevoel en zijn – uitzonderingen daargelaten – er doorgaans trots op elkaars broeder- en zusterschap te delen. Veel Europeanen zullen Timmermans niet nazeggen dat Afrikanen hun broers en zusters zijn; veel Afrikanen zullen dat Timmermans ook niet nazeggen over Europeanen. Niet in Heerlen en ook niet in Syracuse.

Wensdenken
Ramzi Harabi, een Tunesiër, werkt daar al een decennium lang aan integratie van Afrikaanse immigranten. Dagblad Trouw schreef er onlangs over. Een moeizaam proces in de dagelijkse weerbarstige realiteit dat schromelijk miskend wordt door Timmermans wensdenken dat Afrikanen en Europeanen elkaars broers en zusters zijn.

De realiteit van Heerlen en Syracuse en van elke andere plaats is dat de migratiestromen naar Europa het thuisgevoel van veel mensen hebben aangetast. Die realiteit moet de basis zijn van het herstel van het vertrouwen in politici en in de instituties, zoals de Europese Unie. Thierry Baudet, Geert Mak en hun medeschrijvers aan Thuis in de Tijd hebben dat begrepen. Frans Timmermans niet.

Henk Strating – Twitter: @HenkStrating

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.