Tégen massa-immigratie en vóór integratie

Schot voor de boeg voor Nationale Brainstorm Nederlandse Leeuw

Foto: Vluchtelingen aan de Macedonisch-Griekse grens - Public Domain CC0


In De Volkskrant van afgelopen weekend stond een opvallende gastcolumn met de kop Onbegrijpelijk dat we de problemen met integratie niet hebben zien aankomen, die zo begint: “Op het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep, waar ik als wiskundedocent werk, beginnen wij vanaf komend schooljaar een schoolsysteem voor alle niveaus, dat zoveel mogelijk kansengelijkheid biedt en leerlingen opleidt tot zelfredzame mensen met zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en vooral saamhorigheidsgevoel. Gekweekt door elkaar echt te leren kennen. Dat werd hoog tijd”.

De schrijfster stelt de vraag aan de orde: hoe houden we de boel bij elkaar? Haar antwoord luidt: “Met onderwijs zonder segregatie, waarbij leerlingen uit alle lagen van de bevolking en met verschillende achtergronden regelmatig met elkaar samenwerken”.

Jordan Peterson

Ik moest bij het lezen denken aan de nationale brainstorm over immigratie en integratie van Nederlandse Leeuw aanstaande vrijdag in Rijswijk, waar ik bij zal zijn. De keynote speech wordt daar ook verzorgd door een onderwijsgevende, de Canadese hoogleraar Jordan Peterson, die dit weekend in De Telegraaf werd geïnterviewd door journalist Wierd Duk. Gaat hij vrijdag óók pleiten voor een samenleving zonder segregatie, waarbij mensen uit alle lagen van de bevolking en met verschillende achtergronden regelmatig met elkaar samenwerken? Dat zou best kunnen, want in het interview vertelt hij dat Toronto, waar hij sinds twintig jaar woont, er dankzij de immigratie enorm op vooruit is gegaan. De multiculturele samenleving functioneert er bijzonder goed. We kunnen niet volledig zonder immigratie, zegt Peterson in het interview.

Polemiek

Het perspectief dat de Nieuw-Vennepse wiskundedocent en de Canadese hoogleraar schetsen lijkt mijlenver af te liggen van de hedendaagse polemiek over immigratie en integratie. Die gaat over ongewenste massa-immigratie, de mislukte multiculturele samenleving en de wens (of juist het verzet daartegen) om onze cultuur en tradities te handhaven en tegen invloeden van buitenaf te beschermen. Of kunnen beide hand in hand gaan en elkaar versterken?

Foto: nederlandseleeuw.nl

Kun je tegen massa-immigratie zijn én bevriend zijn met een Irakese vluchteling die bij jou in de buurt is komen wonen? Kun je ernstige bezwaren tegen de Islam hebben én een goede relatie onderhouden met jouw Marokkaanse collega die moslim is? Kun je vasthouden aan tradities als Sinterklaas en Kerst én ook het Suikerfeest respecteren? Dat kán! Ik denk dat heel veel mensen dat kunnen en in praktijk brengen. In de buurt, op het werk, op school – in Nieuw-Vennep en elders – en op het voetbalveld.

 

 

Verandering nodig

Maar ik denk ook dat deze mensen vinden dat er een paar zaken moeten veranderen die niét in hun macht liggen. Die door de politiek moeten worden veranderd, nationaal en Europees. Ik denk dat dát precies de zaken zijn waarover vrijdag bij Nederlandse Leeuw gedebatteerd zal worden. Laat ik een schot voor de boeg geven! Wat moet er veranderen?

  1. Opvang van vluchtelingen moet in de eigen regio plaatsvinden als het maar enigszins kan en alleen in Europese landen als het écht niet ánders kan.
  2. Vrij verkeer van personen binnen Europa kan zoveel mogelijk gehandhaafd blijven, mits de Europese buitengrenzen met gezamenlijke inspanningen streng bewaakt worden.
  3. Uitgangspunt voor immigratie is niet langer ‘ja mits’, maar ‘nee tenzij’.
  4. Migranten moeten, net als ieder ander, in hun eigen levensonderhoud en dat van hun naasten – ook bij gezinshereniging – kunnen voorzien.
  5. Illegaliteit wordt strafbaar én streng gehandhaafd en illegale migranten worden consequent uitgezet.
Basis voor integratie

Vijf maatregelen die volgens mij aansluiten bij het gezond verstand van velen. Van links en rechts, hoewel ik dat onderscheid nogal kunstmatig en zinloos vind. Ik weet zeker dat voor deze maatregelen in álle politieke stromingen heel veel voorstanders te vinden zijn. Van VVD tot PvdA, van Forum voor Democratie tot D’66, van SGP tot SP. En alles daar tussenin. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, in West-, Noord-, Zuid-, Midden- én Oost-Europa.

Ik denk dat deze maatregelen, mits ze consequent worden doorgevoerd, de basis bieden voor nationale én Europese integratie. Het zal mensen nationaal stimuleren om met anderen die legaal in ons land wonen en deze maatregelen ondersteunen of ten minste accepteren samen te leven op de manier die in Nieuw-Vennep en Toronto wordt nagestreefd. En het zal landen in Europa weer in staat stellen om sámen de problemen rond immigratie en integratie aan te pakken in plaats van elkaar daarover te kapittelen en de les te lezen.

Ik ben benieuwd hoe de deelnemers aan Nederlandse Leeuw er vrijdag over denken.

© OpinieZ.com 2018. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

De OpinieZ-artikelen van Henk Strating (volg twitter-icon @HenkStrating) vindt u HIER

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.