Is voor of tegen Orbán ook voor of tegen de EU?

Hongaarse kwestie splijt Europa

Viktor Orban spreekt het Europese Parlement toe.

Titelfoto: Viktor Orbán spreekt het Europese Parlement toe. Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal Oppressed Media

De aanvaarding door het Europees Parlement van de motie om vergaande maatregelen te treffen tegen Hongarije vanwege de wijze waarop premier Orbán het land bestuurt, stelt ons voor de vraag: kies je voor Orbán of voor de EU? Jan Gajentaan laat er geen twijfel over bestaan: hij is klaar met de EU! Ik kies voor een andere benadering.

Lastige keuze

Dat de keuze lastig is, wordt duidelijk uit het stemgedrag van de Italianen. Leden van regeringspartij Lega stemden tégen de motie, leden van coalitiegenoot M5S stemden er voor! Hetzelfde gold voor de Midden-Europese Visegrad-landen, waarvan de partij van de Oostenrijkse kanselier Kurz (evenals die van zijn Tsjechische collega Babis) vóór de motie stemde, maar Kurz’ coalitiepartij FPÖ er tégen. Hoezeer de stemming ook scherpe scheidslijnen markeert, het bewijst tevens dat een stem voor of tegen Orbán nog geen stem voor of tegen de EU hoeft te zijn. Italië noch Oostenrijk zal immers nu het lidmaatschap van de EU heroverwegen. De tweet die mij dan ook het meest aanspreekt is die waarin het één niét onlosmakelijk aan het ander wordt gekoppeld.

Proeftuin Italië

Dat betekent niet dat ik er geen oordeel over heb. Dat heb ik wel. Zowel over Orbán als over de EU. Eerst Orbán.

In hun interessante boek Proeftuin Italië laten de historici Pepijn Corduwener en Arthur  Weststeijn zien hoe politieke ontwikkelingen in de rest van Europa steevast voorafgegaan worden door zulke ontwikkelingen in Italië. Politieke ontwikkelingen draaien in Italië, net als elders in Europa, vanaf het ontstaan van de natiestaat, altijd om de vraag hoe de kloof tussen de burgers en de staat overbrugd kan worden. De initiatiefnemers van de Italiaanse eenwording probeerden een politieke gemeenschap te smeden op basis van een gedeelde culturele identiteit.

Nadat dit ideaal smoorde in het bloedbad van de Eerste Wereldoorlog volgde het totalitaire experiment van Mussolini om volk, staat en leider (Duce) in elkaar op te laten gaan. Na de Tweede Wereldoorlog probeerden beroepspolitici van de grote volkspartijen tevergeefs de kloof tussen burgers en staat te overbruggen. Daarna brak vanaf 1994 het tijdperk Berlusconi aan, door menigeen gezien als de eerste populistische premier in Europa. Inmiddels wordt Italië mede geregeerd door de Vijfsterrenbeweging M5S die de kloof tussen de burgers en de staat met gebruik van het internet wil overbruggen.

Andere waarden

Orbán staat voor de opgave om de kloof tussen de burgers van Hongarije en de Hongaarse staat te overbruggen. Om dat te bereiken verwerpt Orbán – naar eigen zeggen – de liberale democratie en de belangrijkste waarden daarvan: vrijheid en gelijkheid voor elk individu en een meerpartijenstelsel. Hij stelt daarvoor in de plaats – zoals hij zelf zegt – de waarden van volk en vaderland: traditionele familiewaarden in een christelijk Hongarije, dat (bij voorkeur) deel uitmaakt van een christelijk Europa. Het middel om dat te realiseren is Orbáns partij Fidezs.

Daarvoor moest de partij de absolute meerderheid verkrijgen (die het inmiddels met 133 van de 199 parlementszetels heeft behaald), maar moet ze óók invloed krijgen in de belangrijke instituties van de staat, waaronder de rechterlijke macht. Als bestaande wetgeving, ook de Grondwet, daarbij een obstakel vormt wordt die, gebruikmakend van de meerderheidspositie van de partij, aangepast.

Media als propagandamachine

Maar dat is nog niet genoeg om de kloof tussen de burgers en de staat te overbruggen. Om de christelijk Hongaarse natie van weleer te herstellen en aan te laten sluiten bij het patriottisme van veel Hongaren – waarover Orbán ook in zijn toespraak voor het Europees Parlement sprak – moet dat gedachtengoed door de media worden uitgedragen. De Hongaarse staatsmedia zijn met dat doel, zelfs in de ogen van veel Hongaren, die daartegen in april van dit jaar de straat opgingen, veranderd in een propagandamachine. Ook op dit gebied gebruikt de partij van Orbán zijn meerderheidspositie om vrijheden van media zo nodig door wetswijzigingen te beperken.

Mussolini en Berlusconi

Als ik de wijze waarop Orbán te werk gaat om zijn idealen te verwezenlijken vergelijk met de verschillende fasen in de Italiaanse politieke proeftuin, springen twee overeenkomsten in het oog: die met Mussolini en die met Berlusconi. Mussolini wilde de kloof tussen burgers en staat overbruggen door het volk als het ware met de staat te laten versmelten in een stabiele maatschappelijke orde waarin kerk en gezin heilig waren. Dat vereiste afschaffing van de liberale democratie, van individuele vrijheid en gelijkheid en van het meerpartijenstelsel. De verbinding tussen de burgers en de staat verliep via de partij, waarvan de absolute meerderheid zelfs door wetgeving werd gegarandeerd. Berlusconi was op zijn beurt de eerste politicus in Italië (en misschien ook daarbuiten) die het belang inzag van controle over de massamedia die zijn idealen verspreidden onder alle burgers.

Ogen niet sluiten

Ik vind niet dat Orbán de combinatie van Mussolini en Berlusconi is, dat is onzin. Maar ik wil mijn ogen ook niet sluiten voor de overeenkomsten. Er is in Hongarije (en in Polen, waar zich zónder de publiciteit van de afgelopen week dezelfde ontwikkeling voltrekt) méér aan de hand dan dat in ons land de leden van de Raad van State en andere instituties mede op basis van partijpolitieke voorkeuren worden benoemd (waar ik overigens óók grote vraagtekens bij plaats!). Het lijkt mij goed en zelfs noodzakelijk dat daar in EU-verband aandacht voor is. Bij politici én bij burgers! Dat brengt mij bij mijn oordeel over de EU.

Partijdige vooringenomenheid

Ik vind dat de EU de plank finaal misslaat. Ik vind de keuze van GroenLinks-politica Judith Sargentini als onderzoekster en opstelster van het rapport over Hongarije verkeerd. Haar uitgesproken pro (massa)migratie-standpunt, dat haaks staat op de keuze van Hongarije om géén immigratieland te zijn, maakt dat zij haar onderzoek – dat kan niet anders – vanuit een partijdige vooringenomenheid heeft uitgevoerd. Haar uitbundige reactie op de uitslag van de stemming over haar rapport spreekt boekdelen. Bovendien maakt de EU een fatale denkfout als het meent de ontwikkelingen in Hongarije en Polen te kunnen veranderen door deze landen te bestraffen en hen het stemrecht in de EU te ontnemen. Het kan niet anders dan dat deze houding de steun van Orbán in eigen land zal vergroten en de oppositie zal verzwakken.

Europa van u en van mij

Ik vind dat de EU deze heilloze weg moet verlaten. In plaats daarvan zal de dialoog over Europese waarden gevoerd moeten worden, óók met landen als Hongarije en Polen. Daarbij moeten vanzelfsprekendheden die sinds de oprichting van de EU bestaan onderwerp van gesprek worden, ook en zeker over het migratievraagstuk, dat anders steeds meer een splijtzwam in de Europese samenwerking wordt. Daarover moet hoe dan ook consensus bereikt worden, waar alle lidstaten van de EU zich in kunnen vinden en bij neerleggen.

Misschien betekent dat uiteindelijk dat de Europese Unie – geheel of gedeeltelijk – weer plaats zal moeten maken voor een Europese Gemeenschap van Europese staten. Misschien zullen sommige landen op meer en andere landen op minder terreinen tot samenwerking willen en kunnen komen. Zo’n inspanning verkies ik vanuit Nederland bóven de ‘oplossing’ van de Nexit.

Omdat ik, sprekend met Pim Fortuyn in zijn boek Zielloos Europa, ‘houd van Europa, houd van zijn veelheid aan volkeren, culturen, landschappen, weersomstandigheden, talen en mensen. En omdat ik de euro-elite in zijn verwaten achteloosheid soms haat. Kortom, ik wil een Europa van de mensen, van de menselijke maat. Een Europa van u en van mij!’

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
14 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ben Steijn
Ben Steijn
4 jaren geleden

Beste Henk,
Een gevoel dat bij menigeen leeft werd goor u goed verwoord. Maar u verkeert nog in de fase van hoop i.p.v. realisme. De toejuichingen die Sargentini mocht ontvangen heeft het laatste restje hoop in mij vernietigd. Ephimenco legt in Trouw een realistische link naar de stilte van het EU parlement na de onrusten in Spanje. Mijn levensles is dat ik nooit mensen kan vertrouwen die hypocrisie hoog in het vaandel dragen. Ik sta aan de kant van Gajentaan en hoop vanuit een Nexit, Italexit etc. een nieuwe start te kunnen maken met echte leiders i.p.v. een parlement vol financieel verwende ego’s.
Ben Steijn Molenschot

rioc
rioc
4 jaren geleden

Juist daarom is de keuze op Sargentini gevallen, de uitkomst stond daarmee van te voren al vast. De arrogantie en zelfingenomenheid van de EU is stuitend, zij duld geen tegenspraak en daarom denk ik dat het beter is dat we ermee stoppen.

Marien
Marien
4 jaren geleden

Zeer goed verwoord. Judith Sargentini IS vooringenomen en pro migratie en pro islam en pro Palestijnen. Kortom: ze is TOTAAL ONGESCHIKT als Europees vertegenwoordiger. En dit onderzoek had al HELEMAAL nooit aan haar mogen worden toebedeeld. Dat heeft u goed verwoord. Ze ging naar Hongarije met als doel Orban te beschadigen in plaats van zich te verdiepen in de Hongaren. Ze heeft wellicht wat tegenstanders van hem bewust opgezocht, maar NIET de ECHTE Hongaren. Sargentini heeft enorme schade toegebracht aan EUROPA. De EU is iets anders, dat is een club hersenlozen waartoe ook Sargentini en Timmermans en zo behoren. De EU is niet hetzelfde als Europa als werelddeel.

Frans
Frans
4 jaren geleden

Beste Henk,
Het betreft geen scheidslijn tussen de “puberale” en de “volwassen wereld”, het betreft een scheidslijn tussen de “realistische” en de “luchtfietsers wereld”.
Die “kloof tussen de burgers en de staat” waar je het over hebt staat voor het feit dat de staat niet wenst te doen wat de burgers willen. De staat is dus per definitie niet democratisch, het is een elitair clubje salon socialisten die hun zin willen doordrijven tegen de wil van het volk in. Verder vergeet je te vermelden dat heel Europa zucht onder het zwaarste politiek correcte linkse propaganda apparaat ooit, en dat wat Orban & Co doen dus feitelijk enkel een poging is dat propaganda apparaat de mond te snoeren. Een democratie waarbinnen de kiezers, zoals in Europa, geheel eenzijdig voorgelicht worden is geen democratie Henk, das een handig vermomde dictatuur. En dan denk jij vervolgens, zelfs na die walgelijke onder leiding van Sargentini opgevoerde voorstelling op het toneel van de opperste soviet der EU de afgelopen dagen, dat deze EU nog “hervormd” kan worden?
Welterusten Henk.

karton
karton
4 jaren geleden

De EU is het oneens met de manier waarop Orbán ZIJN land bestuurt.
Dat is vreselijk jammer voor de EU, maar Orbán is wél democratisch gekozen door de Hongaren, hetgeen van Zuipschuit Juncker, Timmermans, van Baalen en meer van die luchtfietsers niet kan worden gezegd. Ik heb n.l. nooit op Zuipschuit Juncker, Timmermans of van Baalen kunnen stemmen m.b.t. het z.g. EU-“parlement”.
Een landje als NL zou zich niet moeten inlaten met een dergelijk dictatoriaal clubje als de EU.
Ik hoor die dwazen nóg roepen dat de EU héél goed zou zijn voor de burgers, ik heb ’t nog nóóit gemerkt. De burgers zijn goed genoeg om de kosten van die dictatuur op te hoesten, voor de rest moeten ze hun mond houden.
Ik walg van de z.g. EU-“leiders”, met hun zwaar bewaakte villa’s, hun gegraai, gedreig t.a.v. Hongarije, omdat dat land onder een Russische dictatuur is uit gekomen en niet in de grijpgrage klauwen van de EU-dictatuur wil terecht komen.

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden

Zonder een realistische dreiging van exits kun je hervorming EU richting EEG vergeten. Dat is heel duidelijk. Dus graag Nexit:
1. referendum EEG of Nexit
2a. voorbereiden Nexit
2b. voorbereiden onderhandelingspositie EEG
3. onderhandelen, graag medestanders
4. referendum EEG of Nexit
5. executie

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

De discussie van de vraag “Is voor of tegen Orbán ook voor of tegen de EU?” leidt vanzelf tot de vraag “mogen landen zelf bepalen of ze tegen islamitische massaimmigratie zijn of niet?” De EU stelt die vraag niet, maar Strating loopt alsvast op het antwoord vooruit: “Misschien betekent dat uiteindelijk dat de Europese Unie – geheel of gedeeltelijk – weer plaats zal moeten maken voor een Europese Gemeenschap van Europese staten.” Het komt erop neer dat Strating er vanuit gaat dat fundamentele hervorming van de EU (terug naar het EEG model) mogelijk is. Volgens Gajentaan bewees het EU ‘parlement’ afgelopen week dat die weg niet verkozen wordt. Maar hij voegt eraan toe dat volgens hem de EU aanpak de EU zal verscheuren. Zo bekeken maakt het niet uit op welke wijze de eerste vraag beantwoord wordt. De een denkt dat het conflictmodel onvermijdelijk is, de andere gelooft nog in het debat. Over dat laatste ljikt mij dudelijk dat het EU ‘parlement’ al sinds het allereerste begin in 1979 niet heeft uitgeblonken in open debat. Daarvoor waren de kaarten vrijwel steeds van tevoren geschud. Ook al geven de meesten van ons de voorkeur aan Strating’s ideaal, in de praktijk zullen we Gajentaan toch het voordeel van de inmiddels aan zekerheid grenzende twijfel moeten geven.

Marien
Marien
4 jaren geleden

ja, Jan de Jong,
we zouden inderdaad een referendum moeten houden over de EU.
Nederland stemde al een keer tegen de Europese grondwet, maar we werden genegeerd. Een nieuwe peiling zou heel belangrijk zijn. IK weet wel dat ik UIT de EU zou willen met Nederland.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
4 jaren geleden

Juncker wil de kloof tussen landen en de EU overbruggen door het langzaam afbreken van de soevereiniteit van EU-landen. Dat vereist geen liberale democratie maar socialisme of wel afschaffing dan wel inbinden van de individuele vrijheid (zelfbeschikking) van landen. In het EU-parlement zie je dat de oppositie in het geheel niet serieus wordt genomen en wordt weggezet als idioten. Juncker is op zijn beurt de eerste politicus die het belang inzag van controle over de alternatieve media dat in hun perceptie ondermijnend is tegen het beleid van de EU, vandaar ook het aannemen van artikel 13 om de vrijheid op internet in te perken. Ik vind niet dat Juncker een combinatie van Hitler en Mussolini is, maar ik wil mijn ogen ook niet sluiten voor de overeenkomsten. Al met al is mijn conclusie dat de EU een gevaar vormt voor de vrijheid van landen en de bevolking al helemaal niets gevraagd wordt. De EU moet hervormd worden naar een EEG 2.0

ni28
ni28
4 jaren geleden

Kritiek van Hongarije op adres van de Westerse staten en met name de verhouding Merkel – Orban is de voornaamste reden van de aanval op Hongarije. Voor de rest is het een hypocriete vertoning op basis van een verhaal van een onzekere Groen Linkse dame. Velen hebben anders gestemd dan zij werkelijk voelen. En op dit gedrag is de EU gebaseerd. Geen sterke basis.

marien
marien
4 jaren geleden

Ben Steijn, ik ben het absoluut wel met u eens. Goed verwoord.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden

Als jurist heb ik via mijn opleiding begrepen dat de Hoge Raad heel wijs en in de anonimiteit opereert. Arresten worden schriftelijk toegelicht maar de pers en publiciteit op grote afstand. Wie schets mijn verbazing toen in 2010 de voorzitter van de Hoge Raad bij Buitenhof verscheen. Ik viel van mij stoel; het was Wilders die de rechterlijke macht ondermijnde, door te stellen dat “miljoenen mensen terecht geen vertrouwen meer hebben in de rechterlijke macht als hij wordt veroordeeld”. Leden van de Hoge Raad moeten zich niet bemoeien met wat de Kamerleden zeggen. En op hun beurt moeten politici zich niet in lopende rechtszaken mengen, TENZIJ je natuurlijk zelf onderwerp bent van een politiek strafproces. EN je wordt veroordeeld via een of ander juridische-autistische route waarmee Marokkanen opeens als ras worden bestempeld. Dat soort uitspraken doet bij miljoenen mensen veel meer kwaad en maakt onze Bananen-monarchie geen haar beter dan Hongarije.
https://nos.nl/artikel/193424-zorg-hoge-raad-over-woorden-wilders.html

marjo012
marjo012
4 jaren geleden

Regeringen en partijen die met de moordlustige islam ideologie weglopen zijn niet te vertrouwen. Daarom snap ik het stem gedrag van de Nederlandse bevolking steeds minder.Ik hoor niet graag achteraf dat de islam gaat juichen dat ze de domme Nederlandse bevolking toch maar lekker zand in de ogen gestrooid hebben, door steeds maar weer links te blijven stemmen. Al die linkse partijen hebben zowiezo niets op met de eigen burgers,en dat weet de islam import maar al te goed.

Lamberto
Lamberto
4 jaren geleden

Als u de inhoud van deze video bekijkt, dan kan het niet anders dan dat u de Hongaren onder leiding van premier Orbán het grootste gelijk van de wereld geeft met hun stellingname over het niet toelaten van emigranten.
Vooral door het feit dat deze meestal een andere geloofsovertuiging aanhangen dan de Hongaarse bevolking.
De rest van de Europeanen die grote oogkleppen dragend nog steeds denken dat de ongebreidelde illegale instroom van vooral zwarten uit Afrika de Europese samenleving zal verrijken, moeten met spoed een afspraak gaan maken met hun psychiater.
De inhoud van deze link zal ze de ogen openen!

14
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x