De morbide linkse spelregels voor racisme

Eenrichtingsverkeer van “wit” naar “gekleurd”

Racisme test

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal GradeAUnderA

Racisme is een mijnenveld. Voor je het weet sta je er middenin. Één moment van onoplettendheid en de beschuldigingen van racisme vliegen je om de oren. Terwijl de aangeklaagde zich confuus afvraagt waar hij of zij schuld aan draagt, dendert heel politiek-correct Nederland al verontwaardigd over de deugniet heen.

Een mijnenveld bezaaid met explosieve emoties en kromme redeneringen, waarbij je geen hulp hoeft te verwachten. Het slachtoffer moet zich alles maar laten welgevallen. Weerwoord wordt niet geduld. Uitspraken waarvoor de wijkagent je tegenwoordig met een bezoek zou vereren – mochten de rollen omgedraaid zijn – moet je maar nederig incasseren.

Tijd dat u kennis neemt van de linkse spelregels voor racisme en voorkomt dat u zelf onbedoeld slachtoffer wordt.

Han ten Broeke

Onlangs liep VVD-Kamerlid Han ten Broeke het racisme-mijnenveld in. Naar aanleiding van een tweet van Nadia Bouras, universitair docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden, vroeg Ten Broeke zich af of zij werkelijk een universitair docent was. Onder de gordel, maar gezien haar schrijfsel niet geheel ongepast.

Al gauw toonde ten Broeke berouw over zijn eigen uitschieter. Zijn handreiking werd door Bouras in eerste instantie genegeerd. Onder normale omstandigheden zou men de schouders opgehaald hebben over de zoveelste Twitter-fittie.

Witte puntmuts

Echter niet wanneer de wederpartij een vrouw van Marokkaanse origine is. Bouras regelde per direct een interview bij de Volkskrant om zich te wentelen in het haar aangedane onrecht. Han ten Broeke werd virtueel een witte puntmuts aangemeten vanwege zijn “subtiele racisme”. Ten Broeke zou uit racistisch oogmerk menen dat zij niet aan de universiteit thuishoort. Ze suggereerde dat hij nooit zo gereageerd zou hebben op een vrouw met Nederlandse achtergrond en dat de gevestigde orde in haar een bedreiging zag.

In de reactie die Ten Broeke op haar interview gaf hij nogmaals te kennen dat hij spijt had van zijn uitval. Waar hij zich boos over maakte was dat hij ten onrechte als racist bestempeld werd. Hij bezwoer dat hij dezelfde kritiek op haar redeneerwijze had gehad als Nadia niet Bouras, maar De Boer had geheten. Te laat, de emoties en de kromme redeneringen in het mijnenveld waren al ontploft en lieten Ten Broeke gehavend achter.

Twee maten

Bouras plaatste haar interview vol trots op Twitter. Eronder getuigde Oafa Ezzahraoui, bestuurslid van de Haagse islamitische Partij van de Eenheid, dat het goed was. Ze gooide er zelf ook nog een bommetje tegenaan met de toevoeging dat witte mannen sowieso problemen hebben met intelligente vrouwen.

https://twitter.com/jetpack/status/1021481354431803396

Ten Broeke heeft met geen woord gerept over ras, maar wordt zonder omhaal bestempeld tot racist. Hem worden allerlei opvattingen toegedicht, als ware Bouras een gediplomeerd gedachtenlezer. Ezzahraoui scheert voor het gemak alle mannen van het “blanke ras” over één kam en komt daar zonder problemen mee weg. Als u op dit moment een beetje in de war bent, dan geeft dat niets. U kent de spelregels van het racismespel nog niet.

Wit, niet blank

Mensen die identiteitspolitiek bedrijven – identitairen – streven naar verbinding tussen mensen van eenzelfde etnische of culturele achtergrond. Dit staat in contrast met het traditionele Nederlandse politieke bestel, dat is gebaseerd op overwegend politieke overtuigingen. Identitairen komen voor in alle etnische en culturele samenstellingen. Zoals bijvoorbeeld NIDA en Denk vanuit de islamitische gemeenschap, Quinsy Gario en zijn Kick Out Zwarte Piet vanuit de gekleurde gemeenschap en Identitair Verzet vanuit de autochtone Nederlander.

Linkse identitairen verwijzen altijd naar witten, nooit naar blanken. Zij vinden dat met de term blank teveel eer wordt bewezen aan de witte mens. Het zou verwijzen naar reinheid. Het zou kleurloos zijn en daarmee buiten – zelfs boven! – het palet van kleuren staan. Met de term “wit” wordt de blanke mens weer bij de rest van de kleuren gevoegd. Zoals Sunny Bergman laat zien in haar documentaire Wit is ook een kleur. Toch wordt wit niet als gelijke behandeld in de kleurenfamilie.

Gekleurden tegen witten

De groep niet-witte mensen bestaat niet uit zwarte mensen, maar uit “mensen van kleur”. Online kom je veel de term People of Color tegen, afgekort tot PoC. Deze term is een vernuftige poging om de machtsverhoudingen opnieuw te definiëren. Blank is een te grote groep, waaronder ook potentiële bondgenoten van de identitairen vallen. Zwart is een te kleine groep en dekt te weinig af. De nieuwe termen bepalen de grens waarlangs de identitairen hun strijd willen laten verlopen: de gekleurden tegen de witten. De media hebben boter op hun hoofd en doen vrolijk mee aan deze identiteitspolitiek. Om in de stijl van de linkse spelregels te blijven, gebruik ik overigens hierna de term wit.

Definitie van racisme

Er zijn verschillende manieren om naar racisme te kijken. Grofweg komen ze op hetzelfde neer. Als we bijvoorbeeld de definitie van Amnesty International erbij pakken, dan staat er: “Racisme is een groep om raciale redenen minderwaardig behandelen of daarover vernederende uitspraken doen.”

Een definitie die weinig aan de verbeelding overlaat. Maar het is niet genoeg. In de linkse spelregels kent de definitie een extra regel: racisme kan alleen maar plaatsvinden in één richting, namelijk van wit naar gekleurd.

Racisme als eenrichtingsverkeer

Linkse identitairen zijn verknocht aan de concepten van “institutioneel racisme” en geldende machtsverhoudingen. De traditionele definitie van racisme biedt geen ruimte aan deze concepten. Om die reden hebben identitairen een eigen opvatting van racisme. Die hebben ze grondig geïnternaliseerd. Als je ze vraagt hoe zij racisme definiëren, dan werkt dat steevast als een rode lap op een stier. Ze zijn niet in staat een heldere definitie produceren.

In het denken van de linkse identitair bestaat de maatschappij uit machthebbers (de “witte man”) en onderdrukten (de “mensen van kleur”). De essentie is dat alleen machthebbers racistisch kunnen zijn tegenover onderdrukten. Hun racisme komt voor in allerlei vormen, waarbij de bulk in ons maatschappelijke systeem is verweven (institutioneel racisme). Het westerse systeem zou gestoeld zijn op het onderdrukt houden van de onderdrukten. Iemand zonder macht kan volgens de linkse identiteitsdenker dan ook geen racisme bedrijven tegenover iemand met macht. De witte mens kan dus per definitie geen last ondervinden van racisme.

Koloniaal racisme

Dat deze stelling onder druk geen stand houdt, lijkt de identitair niet te deren. Als een zwarte man vanwege zijn huidkleur door witte mannen wordt vermoord, dan is dat racisme. Als een witte man vanwege zijn huidkleur door zwarte mannen wordt vermoord, dan is dat opeens geen racisme. De door zwarte bendes aangevallen boeren in Zuid-Afrika hoeven dan ook niet op sympathie te rekenen.

De Australische komiek Aamer Rahman heeft deze opvatting in een drie minuten durende sketch samengevat. Hij heeft de lachers op zijn hand als hij een wereld beschrijft waarin de geschiedenis op alternatieve wijze verloopt. Mensen van kleur koloniseren Europa, ruïneren het land, zetten instituten op om de witten eronder te houden. Pas dan, zo beweert Rahman, mag de witte mens zich gediscrimineerd voelen. Zijn werk wordt regelmatig opgevoerd als “bewijs” waarom racisme niet van gekleurd naar wit kan lopen. Racisme wordt exclusief gekoppeld aan een koloniaal verleden, onderdrukking en de witte man.

Motieven

In de identitaire denkwijze is kritiek van iemand met een machtspositie op iemand zonder machtspositie bedoeld om de zwakkere partij in de ondergeschikte positie te houden. Ongeacht wat er daadwerkelijk gezegd is, kunnen hem dan racistische motieven worden aangewreven. Dat overkwam Han ten Broeke. En hij is niet de enige die deze behandeling heeft ondergaan. Vanwege het krachtige etiket en het lastige verweer is de racisme-beschuldiging nog steeds een effectieve manier om een tegenstander te demoniseren en uit te schakelen.

Immoreel fundament

We hebben hier te maken met een nieuwe definitie van racisme, uitsluitend voorbehouden aan ״witte mensen״. Iedere vorm van kritiek op een persoon van kleur kan bestempeld worden als racisme. De straf van het sociale stigma is niet mals, waardoor velen zelfcensuur en overdreven beleefdheid in acht nemen. Racisme is de motor van de sterk groeiende linkse identiteitsbeweging. Handelingen die normaliter als racistisch te boek staan worden gezien als moreel rechtvaardig zolang ze tegen de witte mens gericht zijn. Het is natuurlijk volslagen immoreel om witte mensen het recht op weerwoord of verdediging te ontzeggen.

Wie denkt dat het hier stopt, houdt zichzelf voor de gek.

Weerwoord

Dat er groepen zouden zijn die zich niet schuldig maken aan racisme is een valse gedachte. Racisme vindt plaats in alle tijden, onder alle etnische groepen en in alle mogelijke machtsstructuren. Ja, racisme vanuit macht is inderdaad krachtiger. Dat betekent echter niet dat het omgekeerde niet voorkomt. Het kan en het mag niet zo zijn dat zij die identiteitspolitiek bedrijven, het begrip racisme zo weten om te buigen dat zij er al hun onzalige doelen mee realiseren.

Er is een duidelijk weerwoord nodig:

  • Weiger de opgerekte definitie van racisme te erkennen en confronteer de ander consistent met de gebruikelijke definitie van racisme.
  • Geef sprekende tegenvoorbeelden waarbij witte mensen ook de pijn van racisme ondervinden.
  • Weiger mee te gaan in de toespelingen op vermeende motieven en vraag naar concrete bewijzen.

Alleen door geen centimeter toe te geven aan onredelijkheid is het mogelijk om het identitaire mijnenveld van al het lelijke wapentuig te ontdoen. Want uiteindelijk zijn de mensen die het hardst bescherming nodig hebben het minst gebaat bij deze groteske, gemilitariseerde en gepolariseerde vorm van racisme.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
27 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Gerard
Gerard
5 jaren geleden

‘Witte mannen hebben sowieso problemen met intelligente vrouwen’. Hier worden mannen om hun kleur gediskwalificeerd.
Discriminerend naar geslacht en kleur.
Racistisch.

rico
rico
5 jaren geleden

Het is idd verbazingwekkend waarom al die mensen ten onrechte zo snel hun verontschuldigingen aanbieden. Identitair verzet komt bij mij weten ook alleen voor in de westerse wereld terwijl dat nou juist het gedeelte van de wereld is waar racisme minder erg is als in de rest van de wereld. Misschien moeten we het dan ook maar als een welvaartsziekte zien. Ik ga ze in ieder geval pas serieus nemen als ze in Marokko, Qatar of Turkije met de zelfde voortvarendheid voor de mensen in het Rifgebergte, Filipijnen, India en Koerden op gaan nemen. In Nederland zie ik het meer als een manier om zichzelf op een voetstuk te plaatsen om zichzelf beter te voelen dan al die slechte witte mensen die het in hunzelf opgebouwde witte wereld zo goed voor elkaar hebben en die hun kennis en zelfs hun land met de rest van de wereld willen delen. In die tussentijd ga ik mij maar verbazen waarom in Turkije alleen de turken het voor het zeggen hebben, in China de Chinezen enz.

Henny Keur
Henny Keur
5 jaren geleden

Mensen dienen te worden beoordeeld op hun daden en gedrag.
Verdraagzaamheid is een groot goed en bij het ontbreken daarvan ontstaan er niet mis te verstane toestanden. De westerse maatschappij moest zonodig worden omgevormd met een opgelegd individualisme dat verdeeldheid oproept in plaats van saamhorigheid. Een andere mening of overtuiging wordt steeds minder getolereerd maar overschreeuwd, waarbij de sterkste als overwinnaar geldt. Feiten doen er niet toe, waarheid evenmin. Overtuigen en persoonlijke waarheden maken de dienst uit. Waarheid en feiten zijn echter zeer zwart-wit, maar dat mag niet. Je bent een ‘winner’ of een ‘looser’ en de eerste is waardevol en de tweede is waardeloos.
Het Christelijk geloof is gebaseerd op Liefde en eenheid, maar deze wereld bouwt op liefdeloosheid en verdeeldheid.
Links, rechts, gekleurd, ongekleurd het maakt niet uit. Men wenst niet de duistere machten uit het christendom te verdrijven, die op veel plekken de plaats van Christus heeft ingenomen, maar volgt liever een menselijk ideaal zonder uitzicht op eeuwige toekomst.
Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig. De ontkenning daarvan is in en intriest.

Dick van Voor en
Dick van Voor en
5 jaren geleden

Heeft Han ten Broeke landen in het Midden-Oosten achterlijk genoemd?
Klopt die bewering dan soms niet? Vrijwel alle landen in het MO zijn toch achterlijk?
Het woord ‘achterlijk’ kan hard aankomen, maar aangezien het in het woordenboek staat, staat het ook gewoon klaar om gebruikt te worden. Als dat gewoon terecht is. Iemand die of een land dat met ‘achterlijk’ wordt aangesproken, kan dat wel als beledigend ervaren, maar dat is dan een bijkomstigheid, dat gevoel van beledigd te zijn. Hoe kan anders een discussie gevoerd worden over de toestand van ontwikkeling van een land? Moet men nu speuren naar synoniemen van ‘achterlijk’? Dat zou dan een krampachtige manier van discussiëren worden.

Marokko is een achterlijk land.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
5 jaren geleden

“Moslimmannen hebben sowieso problemen met vrouwen”.
De Kaukasiërs zijn de mensen van het blanke ras. Hun huiskleur varieren van zeer wit en roze tot aan brons, lichtbruin en rood. De term wit is dan ook complete nonsens. Aan die onzin doe ik niet mee.

Fleur de Lis
Fleur de Lis
5 jaren geleden

Het probleem in Nederland is dat de mainstream media, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht in Nederland van linkse signatuur zijn. Hierdoor verlies je deze discussie op ieder niveau

Bolder
Bolder
5 jaren geleden

Het is jammer voor de schrijver van dit artikel, maar redelijke argumenten maken geen schijn van kans. Links en de Islam zijn niet geinteresseerd in het debat. Iedere aanleiding wordt met beide handen aangegrepen om de tegenstander te demoniseren. Meestal met succes! Zelf leveren ze continue kruiwagens vol bewijs van hun ongelijk en onwetendheid. Witte puntmutsen? Is KKK! Wat ze niet weten is dat de KKK eind 19e eeuw is opgericht als paramilitaire organisatie van de DNC, als onderdeel van de Democratische, linkse, partij in de VS, berucht vanwege hun lynchpartijen en racistische moorden. Dan de opmerking van de mevrouw met Hijab over intelligentie. Ze zou moeten weten dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) in de koran en hadid heeft laten opschrijven dat vrouwen minderwaardige wezens zijn. Zie sura 4:11 bijv. Verder wat Juanito zegt en Sola Scriptura, chapeau!

jan
jan
5 jaren geleden

Het wordt mij ook uit dit schrijfsel nog steeds niet duidelijk hoe je je als gewoon mens tegen dit soort Marxistische propaganda en destabilisatie technieken effectief kan verweren. Sterker, als je roept dat het in feite fascisten zijn (cirkel van Kwant, fascisme en communisme zijn qua uitingsvorm gelijk) dan krijg jij het OM op je dak.

Joop36
Joop36
5 jaren geleden

Ik ben wit, erg wit, geen zwart of anders dan wit gekleurd pigmentvlekje te ontdekken. Mijn voorouders moeten dus wel slavenhalers geweest zijn of in elk geval flink hebben geprofiteerd van de slavernij. Dat wordt mij vrijwel unaniem verweten door mensen die of heel licht getint zijn als Obama of veel donkerder getinte PoC die overigens ook slavenhalers of slavenhouders als voorouders moeten hebben want ze dragen het witte gen dat deze uitbuiters kenmerkt.
Maar ja, dat durf ik niet te zeggen, want dan ben ik een racist.
Jiip36

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
5 jaren geleden

“Racisme is een groep om raciale redenen minderwaardig behandelen of daarover vernederende uitspraken doen.” Een beroerde definitie voor mij. Wat is minderwaardig behandelen precies, En wie bepaalt wanneer uitspraken vernederend zijn??? Volgens mij is er pas sprake van racisme als je denkt (negatieve) gedragskenmerken denkt te kunnen gaan voorspellen aan de hand van iemands uiterlijke kenmerken. En ik denk niet dat dat zo heel veel voorkomt.

Het probleem met de slordige Amnesty definitie is dat we het als aanleiding gebruiken om debat overboord te gooien. je MAG niet meer over bepaalde onderwerpen spreken. En het probleem is ook dat je er niets mee oplost. Zo’n beetje iedereen is tegenwoordig “racist”.

Al 50 / 60 jaar lang moeten we leven met onwerkbare morele normen – je mag niet discrimineren heet het. Want artikel 1. Nou – in artikel 1 had moeten staan – de wet geldt voor een ieder in Nederland in gelijke mate en zonder aanziens des persoons. Dat zou het idee moeten zijn.

Discrimineren is heel normaal. Je ontkomt er niet aan. Taal is per definitie discriminerend, elke overheidsbeleid is per definitie discriminerend. Mensen hebben in hun eigen leven het recht om naar gelang van hun voorkeuren te handelen, dus te discrimineren.

Door al zo lange tijd hier niet helder over te zijn, is alle debat in onze samenleving nagenoeg onmogelijk geworden. Je kan immers iemand altijd aanwrijven te discrimineren of dat hij / zij rasist is. Zorgelijk!

Juanito
Juanito
5 jaren geleden

@jan
De marxistische groepen bedienen zich van de onderstaande tactieken.

https://www.google.nl/amp/s/amp.reddit.com/r/TheRedPill/comments/4skff9/saul_alinskys_12_rules_for_radicals/

Wat er tegen helpt?
Besef en een andere politiek of oorlog.

Ian
Ian
5 jaren geleden

Nu vind ik Han ten Broeke dan ook een rare snuiter. Ik zie hem nog met z’n vingers wapperen naar oud PVV’er Louis Bontes die opheldering wilde over de dubieuze rol van Oekraïne mbt MH17. Dat Ten Broeke zich als zetpil laat gebruiken voor verlichting van vele pijnlijke leugens van een omhooggevallen incompetente Unilever P&O technocraat, laat zien waar hij staat op het veld van representativiteit en integriteit. Dat achterlijke gewoonten uit het midden-oosten hier inmiddels welig tieren, daarvoor mag hij o.m. aankloppen bij partijgenoten Van Aartsen en Krikke, en rubberen Rutte zelf natuurlijk die rustig verder slaapt “omdat wij met meer zijn”.
De continue gekwetste onwelriekende gleuvenbrigade, daar kan ik verder niet van wakker liggen. Gezien haar leeftijd, geveinsde verontwaardiging en profileringsdrang lijkt het eerder aannemelijk dat mw. Bouras geen kennis heeft gemaakt met een witte puntmuts, maar met een rubberen regenjas van Maurits Berger. Haar uitingen schetsen een beeld van een vrouw welke de benodigde intellectuele bagage en kwalificaties ontbeert om zich met enige autoriteit te mengen in het inmiddels wereldwijd compleet ontspoorde onderwerp racisme. Voor de gevestigde orde is het dan ook niet echt bedreigend dat ze hun ruimte met mw. Bouras moeten delen. Het is voor de Westerse maatschappij (en de Nederlandse in bijzonder) levensbedreigend dat geboren immigrantenkinderen het nest bevuilen wat hun zonder aanziens des persoons in alle vrijheid heeft laten worden tot wat ze zijn. Maar de schuld voor falen van de mohammedaanse medemens ligt altijd bij een ander, nooit bij haar-/hemzelf. Voor witte puntmutspraktijken mag ze verder aankloppen bij Mohammed VI. Kan ze meteen vragen waar Lalla gebleven is.

Theo Prinse
Theo Prinse
5 jaren geleden

Supremacistisch racisme is de valse kwalificerende beoordeling van iemands innerlijke intellectuele vermogen en intelligentie op basis van hoofdzakelijk het uiterlijke kenmerk huidskleur maar ook ethnie bloedgroep of voeding.
De linkse ideologie gebruikt racisme om de linkse leugen van een in klassen (Adam Smith, Karl Marx) gepercipieerde maatschappij in het debat te insinueren om de linkse leugen van totale gelijkheid te bewerken.
De mens is echter door de natuur ongelijk en daarom op de maan geland.
In uiterste consequentie zal linkse utopistische gelijkheid leiden tot de ondergang van de mensheid.
Alleen de moderne materialistische natuurfilosofie en de dialectische logica kan het racisme ontmaskeren. Marx heeft – net als Hegel en Kant – het voorgaande vervalst.

Sola Scriptura
Sola Scriptura
5 jaren geleden

Het lijkt mij zo, dat wij de laatste plm 50 jaar Gods Woord totaal hebben geloochend (b.v. -onder vele anderen- door mannen van “naam” Harry Kuitert en Wiersinga c.s., zijn evt te googlen denk ik). Het Woord is Christus / Het gehele geschreven Woord, i.e. Gods Woord, De Bijbel.
Nu krijgen wij de tegenstander vol over ons heen, kunnen niet meer zeggen: Er is Één Naam onder de Hemel gegeven, die Welke wij behouden MOETEN worden, Handelingen 2

http://www.verhoevenmarc.be/SV_html_1750_Jongbl/handelin.htm#Hd2.

De geest van verwarring (diabolos) is nu heer en meester in het gehele Westen, zo niet in de hele wereld.
Daarmee kunnen oprechte mensen, die waarheid, liefde en vrede nastreven (Christus, De Weg, De Waarheid en Het Leven) nimmer dealen. De geest is uit de fles en niet meer terug te krijgen in de fles. Alleen de Anti-Christ zal het heel korte tijd lukken. Dit alles staat in Gods Woord.

Jay
Jay
5 jaren geleden

Je moet je te allen tijden herinneren dat de anti-racisten, de identitairen en andere linkse bewegingen zelf zijn waar ze anderen van beschuldigen. Ze projecteren hun patronen van macht en onderdrukking (ie. marxisme) op doodgewone mensen die een normaal verstandig leven leiden, wetend dat normale verstandige mensen zich dat aantrekken en in de verdediging schieten. Omdat normale mensen goed fatsoen belangrijk vinden.

Maar zij (de beschuldigers) zijn de racisten, de seksisten en de fascisten.
Kijk maar eens goed hoe ze zich uitlaten.

En die woordenspelletjes, waarbij steeds weer woorden opnieuw worden gedefinieerd, moet je niet meer toestaan. Ook die spelletjes gaan om macht.

Uiteindelijk doel van al die neomarxistische bewegingen (inclusief 3e golf feminisme) is het systeem van het westen onderuit halen, omdat ze geloven dat hun marxistische ideeen aan de basis liggen van een betere wereld. Gemarginaliseerden worden verenigd om zoveel druk uit te oefenen zodat zij de norm worden en de mensen die nu de norm zijn, de gemarginaliseerden worden. Daarom is links ook zo’n voorstander van migratie vanuit de 3e wereld. Het is niet meer “werkers verenig u”, maar “gemarginaliseerden verenig u”. Daarom is ook de slachtoffercultuur zo belangrijk, als bindmiddel voor de identiteit.

Vergis je niet. Dit wordt door hen als oorlog gezien, ook al zijn wij gewoon aan het werk of kijken we tv.

In de VS is men nu met succes opmerkingen van linkse influencers uit het verleden aan het opduiken, waarin ze zich racistisch of seksistisch uitlaten. De regels van sjws tegen zichzelf gebruiken.. iedereen langs dezelfde meetlat leggen.
Nu dat rechts dat heeft gedaan, gaan er ineens stemmen op bij influencer links, dat we met zn allen dat soort dingen niet meer zouden moeten doen.

bep geurtsen
bep geurtsen
5 jaren geleden

deze mensen maken kapot wat blanke mensen hebben gemaakt, deze mensen zijn zelf niet in staat zelf iets moois te maken, willen dit niet .zijn liever destructief.

Juanito
Juanito
5 jaren geleden

Zolang nog voor de haan 3x kraait al excuses worden aangeboden, voor ….. ja waarvoor eigenlijk? … Is er nog wel wat te doen voor de avantgardistische beweging.

trackback

[…] is voor het leed van de Afrikaners in Zuid-Afrika. De definitie van racisme is willens en wetens verbogen naar iets wat het niet is. Racisme naar blanken zou niet […]

trackback

[…] fenomeen heeft vele namen, maar degene die het best de lading dekt is cultuurmarxisme. Socioloog Eric Hendriks omschrijft […]

trackback

[…] Het etiket racisme op anderen plakken, discussie daarover uit de weg gaan om zichzelf er vervolgens als anti-racist ver boven te verheffen. En helaas is het rijtje –ismen van Waling nog veel langer: seksisme, fascisme, nazisme, zionisme. Ook daarvoor geldt dat een beschuldiging door anti-seksisten, anti-fascisten, anti-nazisten en anti-zionisten in hun ogen geen verdere bewijsvoering behoeft. Hun beschuldiging vormt het bewijs! […]

Ed
Ed
5 jaren geleden

” Om in de stijl van de linkse spelregels te blijven, gebruik ik overigens hierna de term wit.”

En daarom ga je meteen de fout in, want je zet je eigen principe en overtuiging gelijk aan de kant an past je aan hen aan.

rob dekker
rob dekker
5 jaren geleden

ok,, maar je oplossing is puur figuurlijk,, denk je werkelijk dat de gewone man in discussie gaat en voorbeelden aandraagt waar ook hij wordt gediscrimineerd? maw ik ben net zo zielig als jij. een nederlander voelt zich niet gediscrimineerd, wordt niet gediscrimineerd en besteedt er ook totaal geen aandacht aan. gooi je ipfone weg, pleur de tv het raam uit, de krant ongelezen de vuilnisbak in, stroop je mouwen op, geef je wijf een klap op d,r reet en ga aan het werk.

trackback

[…] ….lees verder […]

Dirk Buningh
Dirk Buningh
5 jaren geleden

Pfffff… twee opmerkingen…. was kleurenblindheid maar een kwaal van het gedachtegoed alleen
in plaats van de ogen….
En…..
Op het strand is geen discriminatie… iedereen is bruin of wil het worden.

trackback

[…] Source: De morbide linkse spelregels voor racisme […]

Sebas
Sebas
5 jaren geleden

Prachtig voorbeeld nodig van een “wetenschapper” die er zijn broodwinning van heeft gemaakt? Volg Martijn de Koning!

Ben
5 jaren geleden

In het geval ras ,intelligentie en niveau verweven zijn ( waar het wel op lijkt nadat 9 allelen geidentificeerd op frequentie per etnische groep) kun je de opmerking dus racistisch noemen.

27
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x