“Fit for 55”: EU komt met uitwerking Green Deal

Astronomische kosten en twijfelachtige effecten

Fit for 55, Green Deal, EU, Frans Timmermans, klimaat, OpinieZ, Johannes vervloed

Titelfoto: EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans, publicatie onder vermelding copyright Europese Unie.

De Green Deal van klimaatpaus Timmermans gaat van start. Of het klimaat ermee geholpen wordt staat te bezien. Wat wel voorspeld kan worden is dat zowel producenten als consumenten geconfronteerd zullen worden met aanzienlijke kosten- en prijsstijgingen. De oliecrisis van 1973 zou er wel eens bij kunnen verbleken. Johannes Vervloed geeft zijn visie.

Woensdag 14 juli (niet toevallig de Franse nationale dag Quatorze Juillet) komt de Europese Commissie met een pakket voorstellen om de Green Deal te implementeren. Het pakket is Fit for 55 gedoopt: het doel is 55% CO2-reductie (vergeleken met 1990) in 2030 en geen CO2-emissie (klimaatneutraal genoemd) in 2050. Overleg met de lidstaten begint in september. Besluitvorming wordt, gezien de financiële implicaties voor lidstaten, niet eerder dan in 2023 verwacht.

Wat betekenen deze voorstellen en wat zullen de consequenties zijn? Wat het pakket voorstellen concreet gaat kosten, blijft in ieder geval mistig. Eerdere uitspraken van Frans Timmermans over de Green Deal wijzen op een astronomisch kostenplaatje van minimaal 1000 miljard euro in de eerste tien jaar.

 

Green Deal

Het Fit for 55-pakket komt niet uit de lucht vallen. Het is een uitwerking van de Green Deal van Klimaatcommissaris Frans Timmermans, dat door de Europese Raad in december 2019 werd vastgesteld. Doel van de Green Deal is om in 2050 ‘klimaatneutraal’ te zijn en daarmee invulling te geven aan de verplichtingen die de Europese Unie en lidstaten aangingen in het Akkoord van Parijs.

Over de Green Deal schreef ik eerder.

 

Rigoureus

Ik sprak in bovenstaand artikel mijn verwachting en vrees uit dat de kostbare ‘Timmermans’-deal tot een economische ramp zal leiden, zonder dat tastbare resultaten worden behaald. Het klimaat zal er naar alle waarschijnlijkheid niet beter van worden. Nu de implementatievoorstellen grosso modo bekend zijn ben ik niet van mening veranderd. De voorstellen van de Europese Commissie blijken nog rigoureuzer te zijn dan aanvankelijk gedacht.

Ze grijpen nóg dieper in op de economie en schrijven voor hoe mensen zich moeten gedragen, in welke auto je mag rijden, hoe je je huis mag verwarmen, enzovoort. Het is een mix van marktmaatregelen, CO2-beprijzing, normen en groene doelen. Ik zet de belangrijkste voorstellen van de Commissie voor u op een rijtje.

 

Emission Trading System (ETS)

Allereerst is er de uitbreiding van het ETS. Dit handelssysteem in emissierechten gold al voor de helft van de economie, maar wordt nu uitgebreid naar de andere helft. Scheepvaart, bebouwde omgeving en de transportsector komen erbij. Bovendien worden de CO2-reductiedoelen aangescherpt. Bedrijven krijgen minder emissierechten.

Dit is nog het meest neutrale, minst schadelijke voorstel van de Commissie. Het biedt het bedrijfsleven flexibiliteit. Zware industrie met een relatief grote emissie kan rechten bijkopen. Bedrijven die de CO2-reductiedoelstelling binnen hun toegekende rechten halen, kunnen het overschot verkopen.

Een ETS, liefst op wereldschaal, wordt al lange tijd bepleit door de grote oliemaatschappijen, met Shell voorop. Het geeft de bedrijven vrijheid om op hun eigen, innovatieve wijze de CO2-emissie te reduceren. Dat werkt – zo blijkt in de praktijk – (veel) beter dan het moeten voldoen aan door de overheid opgelegde (discutabele) regels en normen.

Om een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven binnen en buiten de EU wordt gewerkt aan een Carbon Border Adjustment Mechanism: een importheffing op producten van buiten de EU, die niet aan de CO2-reductienormen voldoen.

 

Elektrische voertuigen

Minder neutraal is de verplichte uitfasering van benzine- en dieselauto’s. Vanaf 2035 mogen die niet meer worden verkocht. Dat de in elektrische auto’s gebruikte lithiumbatterijen zwaar vervuilend zijn, de mijnbouw om het metaal te winnen in onmenselijke omstandigheden (vaak met kinderarbeid) plaatsvindt en de batterijen slechts een beperkte levensduur hebben, wordt op de koop toe genomen. Het gaat tenslotte om het hogere doel. Want zonder substantiële CO2-reductie vergaat de mensheid over tien jaar, volgens ‘How dare you’ Greta, de goeroe van Frans Timmermans.

 

Renewables

De Renewable Energy-richtlijn bepaalt welke energiebronnen als duurzaam mogen worden aangemerkt. Dat zijn zonne- en windenergie én biomassa.

Ondanks protesten uit onverdachte hoek blijft het gebruik van biomassa een zeer belangrijke energiebron om de CO2-reductiedoelstelling te halen. Biomassa is in Nederland bijvoorbeeld goed voor 60% van de CO2-reductie. Dat is echter puur boekhoudkundig. Aan de verplichtingen van Parijs wordt ermee voldaan, maar in werkelijkheid produceren de biomassacentrales juist meer CO2 dan gascentrales en zelfs meer dan kolencentrales.

 

Kernenergie

Over kernenergie woedt nog een discussie. Mag een lidstaat kernenergie meetellen als duurzame energie? Frankrijk, met 50% elektriciteitsopwekking door kernenergie, pleit hiervoor, maar Duitsland, met z’n Atomausstieg, wil dat niet toestaan. De uitkomst van deze discussie is van groot belang. Kernenergie is een veel betrouwbaardere energiebron dan de zonne- en windwiebelstroom, die een fossiele back-up nodig hebben. Als je in een antropogene (menselijke) oorzaak van klimaatverandering gelooft, gebruik dan in ieder geval goed functionerende alternatieven voor fossiele energieopwekking.

 

Energiebesparing

De Energy efficiency-richtlijn verplicht tot een energiebesparing van 32,5 %. Deze zal grotendeels moeten worden bereikt door isolatie van gebouwen. De Energy Taxation-richtlijn schrijft minimum belastingtarieven voor op olie- en gasproducten. Deze zullen vanwege de richtlijn tenminste in prijs verdubbelen.

Omdat de zogenaamde duurzame energie (zon, wind en biomassa) nooit in de energiebehoefte van de lidstaten zal kunnen voorzien en olie- en gasproducten voor de voorzienbare toekomst nog een grote rol zullen spelen (o.m. als back-up voor duurzame energie), is een dergelijke prijsverhoging killing. Veel bedrijven zullen als gevolg van deze richtlijn failliet gaan.

De Europese Commissie komt met nog meer voorstellen, in totaal dertien, maar dit zijn de belangrijkste.

 

Onderhandelingen

Het is niet gezegd dat alle voorstellen van de Commissie direct worden overgenomen. Vooral voor de Oost-Europese lidstaten zal implementatie van de Green Deal een hard gelag en vooral een kostbare zaak zijn. De onderhandelingen over het pakket zullen naar verwachting dan ook intens zijn en lang duren. De Oost-Europese lidstaten zullen compensatie eisen voor de draconische maatregelen die zij verplicht zullen worden te nemen. 

Uiteindelijk zal – volgens goed gebruik in de EU – wel een compromis worden bereikt en zal het CO2-reduceringspakket over de Europese Unie worden uitgerold.

 

Opbrengst klimaatbeleid

Waartoe zal het leiden? Gaat de wereldtemperatuur door de voorstellen omlaag of – minder ambitieus – zal de global warming minder rigoureus uitpakken en kan de temperatuurstijging binnen de perken blijven, tot maximaal twee graden Celsius? Daarover verschillen de meningen. Aan het ene eind van het spectrum staat Frans Timmermans, aan het andere eind Ronald Plasterk. Opvallend genoeg beide prominente PvdA-politici.

Zelf denk ik niet dat de doelen van Fit for 55 worden bereikt. Als er al een antropogene oorzaak is van klimaatopwarming, is deze beperkt en hebben we (veel) meer tijd voor aanpassing van onze energievoorziening, maar de tijd zal het leren ….

 

Twijfelachtige modellen

De voorspellende waarde van de huidige klimaatmodellen blijkt telkens weer niet te kloppen. Bovendien is het nog maar de vraag of reductie van CO2 überhaupt een opwarmingseffect kan neutraliseren, laat staan een omgekeerde temperatuursverandering bewerkstelligen. Bescheidener klimaataanpassingsmaatregelen zijn zinvoller, effectiever en minder kostbaar. Het kabinet zet met het Deltaprogramma 2021 daar – verstandig – ook op in.

Wat de Green Deal zeker gaat veroorzaken, is de ruïnering van economie en samenleving. De welvaart zal in het geding komen en men zal, naar ik vermoed, spijt als haren op het hoofd krijgen dat de Green Deal ooit het licht heeft gezien. De volgende generatie zou wel eens tot de slotsom kunnen komen dat de welvaarts- en verzorgingsstaat door hun ouders werden opgeofferd aan het geloof in een niet-bestaande dreiging, de klimaatreligie.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
18 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Deze Timmerfrans behoort met Rutte en Kaag, tot de drie personen die Nederland naar de ondergang dirigeren.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

De massa-immigratie gaat volgens Jan van der Beek in de komende decennia ongeveer 600 miljard euro kosten. De islamisering en de microburgeroorlog die dat met zich meebrengt, gaan waarschijnlijk nog eens een paar honderd miljard euro kosten. Wel, voeg dat bij de honderden miljarden euro’s die de maatregelen tegen de vermeende antropogene klimaatopwarming gaan kosten, dan geeft dat alles tezamen toch een aardig bedrag denk ik zo. We hebben evenwel gezien dat de banken en staten en EU met gemak honderden en honderden miljarden euro’s tevoorschijn kunnen toveren als dat zo uitkomt. En wie het uiteindelijk allemaal gaat betalen…? Tja. — Het is moeilijk vechten tegen volhardende gekte. Misschien dat er enige realiteitszin ontstaat als de eerste tekenen van ineenstorting verschijnen. Als Nederland tekenen van een failed state begint te tonen.

Thomas
Thomas
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En nu maar hopen dat de CO2-deeltjes uit de rest van de wereld de grenzen van het EU-gebied respecteren en hier niet stiekem komen binnenwaaien!

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Wat de Green Deal zeker gaat veroorzaken, is de ruïnering van economie en samenleving. ”

Dat zal dan wel precies de bedoeling zijn.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het grote bedrog bij de verkiezingen van Timmerfrans, Rutte en Kaag is geweest, dat de uitgebrachte stemmen, zowel bij de verkiezingen voor de EU als de tweede kamer, dagen onderweg zijn geweest en pas daarna zijn geteld.
En wat kan er allemaal niet in bv een week mee gebeuren, met zo’n reeds ingevuld stembiljet.
Achter gesloten deuren gebeurt namelijk het meeste bedrog.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er zijn twee redenen waarom het onwaarschijnlijk is dat de klimaatverandering zelfs maar deels door de mens veroorzaakt wordt.
Reden 1) De temperatuurstijging van 1 graad sinds 1850 volgt op een uitzonderlijk koude periode (kleine ijstijd). Dit soort schommelingen zijn waargenomen in de temperatuurgrafiek van de aarde vd afgelopen 500 000 jaar, dus niets bijzonders. Dat sinds 1850 ook industrie is ontwikkeld, is correlatie, geen causaal verband.
Reden 2). Het verband tussen klimaatverandering en CO2 berust op waarneming, namelijk de toegenomen instraling op het aardoppervlak per m2, niet op natuurkundig bewijs. Het waarnemen van een verandering leidt niet automatisch tot één oorzaak, er kunnen meerdere zijn. Er zit 1000 keer meer zuurstof in de dampkring dan CO2 en zuurstof absorbeert veel meer straling dan CO2, daarom is het onlogisch dat een minieme verandering in de hoeveelheid CO2 zou leiden tot een meetbare klimaatverandering.
Het is opmerkelijk dat de samenstellers van het IPCC rapport allemaal mensen zijn die zich bezig houden met het waarnemen van veranderingen op het aardoppervlak: geomorfologen, glaciologen, marinologen, biologen. Het zijn geen natuurkundigen en meteorologen zitten er niet of nauwelijks onder. Ze hebben geen verstand van kosmische straling. Van hoe ze het belang van hun eigen vakgebied moeten promoten echter des te meer.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Andre
Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Voor Frans Timmermans is het een uitgemaakte zaak dat er een grootschalige reductie van antropogene CO2-uitstoot moet komen. Ik denk ook dat hij de antropogene klimaatopwarming als wetenschappelijk bewezen acht. En dat hij elk voorstel van deugdelijke en rationele discussie erover bij voorbaat verdacht vindt. Mensen als hij hebben gelijk, gaan hun machtige gang en zijn Oostindisch doof voor alles dat lijkt op een afwijking van hun denken en handelen, hoezeer ook die afwijkende geluiden afkomstig zijn van wetenschappers, fysici, mensen die jarenlang het klimaatsysteem onderzocht hebben, die er op universiteiten over doceren, die er boeken over schrijven, en die in lezingen uitleggen hoezeer complex het allemaal is. Bijvoorbeeld fysicus Piers Corbyn zegt in een film van Marijn Poels dat antropogene klimaatopwarming zeer waarschijnlijk onzin is en dat IPCC een politieke organisatie is en dat de vermeende antropogene klimaatopwarming gebruikt wordt voor de verwezenlijking van commerciele en ook ideologische doeleinden. Van belang voor ons klimaat is eerst en vooral de zon, dat megagrote open kernfusieproces waar we met z’n allen omheen draaien.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Neef Jansen
Bart
Bart
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Weer een van de nep-crises van onze politici.

pieter
pieter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Klimaat? Mijn achterwerk..

Macht en Geld.

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kunnen we hem geen vervroegd pensioen aanbieden?

Linda
Linda
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Eerder een D66 voltooid leven pilletje

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Onze welvaart keldert met 55% naar beneden en dat noemen wij Green deal. Dat is geen twijfelachtige model maar keiharde realiteit. Fit for 55.

piet12345
piet12345
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En het vacintiepaspoort wordt een social credit paspoort om alles bij te houden.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Totale waanzin dit. Bomen verbranden biomassa noemen. Gas en kolen zijn ook biomassa, alleen eeuwenoude biomassa.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geheel eens. De vraag is waneer de Nederlandse burger de kont eens tegen de krib gooit. Wacht ik al vele jaren op.

Bart
Bart
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Don’t hold your breath..

Richard
Richard
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De effecten zijn niet twijfelachtig, gewoon voorspelbaar; paus Timmerman stopt zijn vinger in de dijk waar het lekt en zal er in 2035 achter komen dat het water op tien plekken elders door de dijk stroomt. Alle technologische oplossingen die worden aangedragen hebben hun eigen nadelige effecten die op den duur schaarste opleveren.

Een niet zo goede documentaire leverde een goed advies op; minder mensen, minder economie, minder technologie. Dat kun je aanvullen met enige gedragsverandering, dan heb je ongeveer alle knoppen waar je aan kunt draaien. Hier zie je hoe de kudde van het hele politieke spectrum elkaar in stand houdt; hypocriete opportunisten!

U wilt een stad als Arnhem in tien jaar met een huizenbestand van 20% laten groeien en tegelijkertijd problemen oplossen met betrekking tot klimaat waarvan we niet kunnen voorspellen wat de gevolgen zijn?

De snelste weg naar een totalitaire staat is de bevolking verder te laten groeien, want reken maar uit, we moeten inderdaad steeds meer rekening met elkaar houden terwijl de schaarste zal blijven toenemen. En ja, als je als linkse hypocriet dat wil, zet dan zoveel kerncentrales in Nederland zoveel als er energie nodig is.

Het is het symbiotisch opportunisme dat ons de nek omdraait. Ik vrees dat ook ik daar mijn bijdrage aan lever.

KDJ
KDJ
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De opkomst van een totalitair regiem begint altijd met het creëren van een vijandsbeeld. Zie de jaren 30 in 1 van onze buurstaten. Kennelijk kan je daardoor gemakkelijk voor je karretje spannen. De vijand kan van alles zijn. Als het maar iets is met bepaalde kenmerken. Een paar deze kenmerken worden uitgelicht, tot het belachelijke opgeblazen en dienen voortaan als gesimplificeerd model waarmee het vijandsbeeld een feit is. Op een gegeven moment wordt dit model van de vijand, deze karikatuur van de werkelijkheid, officieel als ‘waar’ bestempeld. Het model dient vervolgens als rechtvaardiging om allerlei maatregelen door te voeren. Zie nogmaals de jaren 30 in 1 van onze buurstaten. Je zag onlangs nog een aardig voorbeeld van dit principe waarbij in Cuba waar demonstranten werden bestempeld als vijanden van de revolutie. U mag zelf de parallel bedenken met het klimaat gebeuren.

18
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x