Stijgende lastendruk en hysterisch klimaatbeleid nekken Nederland

Kabinet slacht kip met gouden eieren

Foto:

Nederland is nog steeds een welvarend land. Maar Rutte III doet z’n best daar een einde aan te maken. Met verheven klimaat-, milieu-, sociaal- en getuigenisbeleid wordt de economie, het verdienmodel van Nederland, de nek omgedraaid. Er wordt niet geregeerd maar gereageerd en van de ene naar de andere crisis gehold. Echte problemen blijven liggen. Alleen de zelf gecreëerde klimaathysterie en stikstof- en PFAS-crises krijgen voorrang.

Stijgende lastendruk

In plaats van de knellende lastendruk te verminderen, werken weer lonend te maken, een gelijk speelveld met buitenlandse bedrijven te creëren (geen Nederlandse alleingang met CO2-belasting en een vliegtaks) en de voorwaarden te scheppen voor een succesvol Nederlands verdienmodel, neemt het kabinet maatregelen om onze landbouw en de woningbouw de nek om te draaien. Het excuus: het “moet van Brussel”.

Brussel

Collega-columnisten Gert-Jaap van Ulzen en Freek van Beetz hebben onlangs in hun artikelen op OpinieZ aangetoond dat zich verschuilen achter Brussel onzin is. Er is geen enkele reden dat Nederland het beste jongetje van de klas moet spelen. Onze buurlanden Duitsland, Denemarken en België hebben géén stikstof- en PFAS-crisis. Die heerst uitsluitend binnen onze landsgrenzen. Het bedrijfsleven – dat de dupe is van het kabinetsbeleid – protesteert tevergeefs.

Opgejut en gegijzeld door GroenLinks – het kabinet heeft zonder de steun van deze partij geen meerderheid in de Eerste Kamer – gaat de afbraak gewoon door. Als het aan coalitiepartner D66 ligt wordt het zelfs nog erger. De 100 kilometer-maatregel is slechts de ‘amuse’ van een nog komend zeven gangen-diner, aldus kamerlid de Tjeerd de Groot van deze partij.

Nederland mist de boot

In zijn wekelijkse column in de Telegraaf maakte voormalig staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Willem Vermeend, gehakt van het kabinetsbeleid. Hij stelt dat als de hoge lastendruk, bureaucratische regelgeving en een niet-gelijk speelveld op hun beloop worden gelaten, Nederland de concurrentiestrijd met landen die wél hervormen gaat verliezen. Nederland is geen eiland. Wij kunnen ons niet veroorloven op al deze gebieden uit de pas te lopen met onze naaste concurrenten in en buiten de EU.

Als de economische groei stokt en de belastinginkomsten verminderen – het bedrijfsleven verdient het geld, niet de overheid – zal onze verzorgingsstaat onbetaalbaar worden. Voilá, een somber toekomstperspectief.

Is dit onontkoombaar? Nee. Maar dan moet wel het roer om. De VVD en het CDA zullen het voortouw moeten nemen en zich niet langer door de ChristenUnie, D66 en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en PvdD moeten laten meesleuren in steeds hysterischer wordend klimaat-, milieu-, sociaal- en getuigenisbeleid.

Realistisch beleid

Betekent dit dat er geen klimaatbeleid moet worden gevoerd, dat we geen oog moeten hebben voor een gezond milieu, dat we de medemens die niet in staat is te werken in de kou moeten laten staan en mensenrechten in ons buitenlands beleid moeten schrappen? Nee, zeker niet. Juist om dergelijk belangrijk, maar kostbaar beleid te kunnen handhaven is een voortdurende stroom van belastinginkomsten nodig, door een gezond en internationaal concurrerend bedrijfsleven.

Daarvoor dient een realistisch beleid te worden gevoerd. Geen klimaathysterie. De meest recente wetenschappelijke inzichten laten zien dat we veel meer tijd hebben dan aanvankelijk gedacht. We hoeven dus niet meteen van het gas af. Dat kan dienstdoen als een prachtige overgangsbrandstof. In de tussentijd kunnen kernenergiecentrales worden gebouwd.

Draconisch

Met ons milieu dienen we uiteraard met zorg om te gaan. Zo moeten we ondermeer een halt toeroepen aan de plastic verpakkingen die de plastic-soep in de oceanen veroorzaakt. Maar draconische maatregelen omdat een postzegelparkje niet voldoende biodiversiteit heeft raken kant noch wal.

Ons sociaal vangnet moeten we koesteren. Welk land heeft zoals Nederland een bijstandsregeling en een AOW? Laten we dit beschermen door werkweigeraars niet langer te pamperen en geen miljarden meer te investeren in een zinloze asielindustrie.

In ons buitenlands beleid verdienen mensenrechten een belangrijke plaats. Maar niet met oogkleppen op voor de vaak averechtse effecten die het publiekelijk aan de schandpaal nagelen van landen heeft op de beoogde doelen en (handels)belangen. Met stille diplomatie – weet ik uit eigen ervaring – wordt veel meer bereikt. Realpolitik, het behartigen van het Nederlandse (economische) belang, dient het uitgangspunt te zijn.

Visie

Behalve vermindering van knellende zaken is ook visie nodig. Visie op hoe Nederland in de (nabije) toekomst de welvaarts- en verzorgingsstaat weet te behouden. De overheid moet daarbij niet op de stoel van het bedrijfsleven gaan zitten. Dat heeft in het verleden met industriepolitiek en sectorenbeleid al genoeg ellende opgeleverd. Wel is het zaak voor de overheid om voorwaardenscheppend en faciliterend op te treden. Het wegnemen van knelpunten dus en zorg voor goed onderwijs. En dan niet allerlei pretstudies, maar technische studies, IT en vakonderwijs, opleidingen waar het bedrijfsleven om zit te springen.

Ruimte voor ondernemen

Verder moet ondernemen aan het bedrijfsleven zelf worden overgelaten. Nederland beschikt over ondernemers die internationaal succesvol weten te opereren. Die vragen niet om subsidies. Die willen slechts een gelijk speelveld en niet met unilateraal klimaatbeleid, hogere belasting en andere kostbare regelzucht ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten op afstand worden gezet. Nederland staat op de internationale ranglijsten nog hoog, maar zakt wel langzaam maar zeker naar beneden.

Het is hoog tijd voor politiek Den Haag om een bedrijfsleven-vriendelijker beleid te gaan voeren en daarmee de basis te leggen voor een toekomstbestendig Nederlands verdienmodel.

Coalitie van het gezonde verstand

Helaas gaat dit met het huidige kabinet niet lukken. De invloed van de linkse partijen is te groot. Om het roer om te kunnen gooien zal een andere coalitie moeten worden gevormd. Een coalitie, bestaande uit partijen die de vrije ondernemingsgewijze productie hoog in het vaandel hebben. Die inzien dat je eerst geld moet verdienen, voordat je het uit kunt geven. Een coalitie van het gezonde verstand en niet zoals thans het geval is een coalitie van wensdenken en for granted nemen dat de bomen vanzelf tot in de hemel groeien. Een coalitie die het heft in eigen hand neemt en zich niet door Brussel de les laat lezen.

Nog even geduld

Met de huidige zetelverdeling in zowel de Tweede als Eerste Kamer is dat al mogelijk. D.w.z. een coalitie van VVD, CDA, FvD, PVV en SGP, eventueel met steun van 50plus.

Andere wind

Het vergt wel dat er een andere wind gaat waaien in de VVD en het CDA. Dat deze partijen het liberale en praktische geluid van Bolkestein en Lubbers herontdekken. En – last but not least – dat het feitelijke cordon sanitaire tegen FvD en PVV wordt opgeheven, partijen die eveneens water in de wijn moeten doen op bepaalde standpunten. Ik zie dat op korte termijn niet gebeuren, maar met een in de peilingen stijgend FvD, consoliderend PVV en zetelverlies voor de VVD zou het na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in mei 2021 zomaar bewaarheid kunnen worden.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Cornelia
Cornelia
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Het vergt wel dat er een andere wind gaat waaien in de VVD en het CDA.”

Dat gaat niet gebeuren, voornoemde partijen voeren onverkort EU-politiek door. Ze klitten na de verkiezingen in wisselende samenstelling weer samen tot een meerderheid, om dan de in twee maanden tijd “bedachte” “plannen voor de toekomst”(bestaand uit een kletspraatje voor uitvoering van eu-politiek) met meerderheid gedurende 4 jaar door de kamer te loodsen.

En zelfs al zou de FvD de grootste worden, en samen met de PVV de meerderheid hebben…

De echte bestuurlijke macht ligt dan nog steeds bij het globalistische kartel, zij zullen elke maatregel bedacht door de nieuwe partijen op alle fronten laten mislukken.
Ik voorzie dan grote maatschappelijke onrust, waardoor er een door een hogere macht ingestelde minderheidsregering, bestaand uit alle partijen die NIET willen samenwerken, wordt samengesteld.
De (EU/VN) nieuwe wereldorde zal hoe dan ook doorgang vinden, goedschiks of kwaadschiks.

Onze nep leiders weten als geen ander dat de laffe inwoners dit allemaal met wat gemok als vanzelfsprekend zullen aanvaarden.
Tot er een echte leider opstaat die het volk massaal aan zich kan binden zal dit vrees ik het lot van ons land zijn.
We worden door de politiek uitgeleverd aan de globalisten, we raken onze welvaart kwijt en ons land.
Er zijn oorlogen om minder begonnen.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Cornelia@ Het optimisme van de schrijver wordt teniet gedaan door de realiteit zoals in uw bijdrage uiteengezet. Blijft alleen hoop en droom.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

@ Cornelia.
Er moet een andere wind gaan waaien in de VVD en het CDA.
Zou het niet het beste voor dit arme landje zijn als er een zodanige wind opstak dat zowel de VVD als het CDA zouden worden omver geblazen ?
Kijk om u heen om te zien wat deze partijen er van gebakken hebben gedurende de laatste jaren.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vrees dat er eerst een enorme berg bezems door de Ministeries en linkse clubs als het COA, CBS en het OM moeten. Compleet geinfiltreerd door milieu-activisten. Over de NPO begin ik maar niet eens. We worden bedonderd.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

CDA en VVD hebben de laatste jaren laten zien dat ze de lijn-GroenLinks volgen qua afschaffen van Nederland. De Nederlander moet armlastig worden door afschaffing van 15% van ons BNP (landbouw + bouw) en een flinke schuldenlast aangaan voor niet-werkende warmtepompen. Ook moeten we massaal aan dure elektrische auto’s terwijl ons elektriciteitsnet dat niet eens aan kan.
Jesse Klaver zou het net zo gedaan hebben.

Laten we hopen dat de Nederlander eindelijk eens wakker schrikt als dit zijn portemonnee keihard raakt. Want zonder dat de gemiddelde kiezer het door had voeren CDA en VVD natuurlijk al decennialang GroenLinks beleid uit; meer EU, open grenzen; gedogen van gewelddadige criminaliteit en extremisme; subsidiëren van Trojaanse paarden; bejubelen van geïmporteerde haathutten; censureren van alle kritiek daarop; etc.
Er moet heel snel wat veranderen, willen we ons land behouden.
Hopelijk zal deze reeks blunders de kiezer daarvan overtuigen.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik maak mij niet zo zeer druk over de klimaatverandering als over de gedragsverandering van mensen met name door activisten opgejaagde politici die door hun paniekvoetbal meer schade aanrichten dan ooit goeds kunnen bereiken. Uiteindelijk wordt de “klimaatcrisis”door boekhouders opgelost maar de veroorzaakte schade voor de burger niet ongedaan gemaakt. Overbevolking van de aarde is de grootste gevaar voor de levensvatbaarheid van de aarde. Zo simpel om te concluderen maar helaas onbespreekbaar.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Correctie: Opgejaagde politici en schoolkinderen.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ook hier lees ik het weer : “Nederland is een welvarend land”.
Mijn vraag : “Waaruit blijkt dat dan ?” Ik zie wekelijks een lange, groeiende, rij mensen staan wachten voor de Kleding- en Voedselbank in mijn woonplaats; mij bekende mensen bezoeken géén tandarts meer omdat zij een aanvullende verzekering niet meer kunnen betalen, uit de media blijkt dat het aantal gezinnen dat ónder de armoedegrens leeft, gestaag groeit, het aantal dak- en thuislozen groeit eveneens. Waaruit blijkt de NL-welvaart dan wel ? Dat in mijn gezin, gelukkig, geen armoede bestaat betekent voor mij niet dat ik mijn ogen sluit voor de wél arme mensen in dit “rijke” landje.
Ik zal blijven ageren tegen het gezegde dat NL een rijk landje zou zijn; niets is minder waar : tekort aan onderwijzers, agenten enz. Maandelijks staat het Malieveld vól werknemers die protesteren tegen de Haagse Bende en haar “beleid”. Plots kan het toegestane promillage PFAS omhoog , kennelijk zónder nader onderzoek naar de eventuele gevolgen; of was het eerder vastgestelde promillage véél te laag ? “Den Haag” rommelt maar wat an ! Niemand begrijpt er nog wat van, “den Haag” het allerminst !!!!!!

E. Vreeland
E. Vreeland
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton; steeds meer bedelaars op straat, in winkelcentra.
Ja ook gewoon blanken.
Tegelijkertijd zie ik ook steeds meer dure BMW’s en ander luxe auto’s op de wegen.
Er zijn dus wel mensen die sloten met geld binnen halen.
Tegelijkertijd zijn de laag opgeleide Nederlanders de dupe van het globalistisch beleid. Zij ervaren de concurrentie door open grenzen. Goedkope Polen, en 3e wereld immigranten.
Het lijkt een tweedeling te zijn.

eet
eet
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

Inderdaad, als je bij de parking van de super kijkt kom je ogen tekort, zoveel splinternieuwe dure auto’s waarvan vele met buitenlands kenteken (vnl Polen en Duitsland, al zien ze de chauffeurs er eerder als karpaten uit).

Tegelijk bivakkeren door pech en schulden (zorgverzekering, ontslag, ziekte, alimentatie etc.) en de meedogenloze vervolging door overheidsinstanties dakloos geworden keurige hollanders jarenlang bij verslaafden en psychiatrisch patienten (als ze geluk hebben) in de opvang, staan acht jaar of meer op wachtlijst woning, kruipen anderen ’s nachts de ‘skip’ van de supers binnen om afgekeurd voedsel mee naar huis te nemen, en zo ken ik als één redelijk welgesteld individu nog meer extreem schrijnende gevallen.

Zelfs (juist) de gemeentes hebben geen idee. Zolang de armoede maar niet zichtbaar is en de kooplust van het consumentenvee niet negatief beinvloedt, vindt men alles best. Dat de cijfers van CBS en dergelijke DDR 2.0 propaganda organen hopelijk geflatteerd zijn weet inmiddels elke halfwit die niet uitsluitend bezig is met de vraag welke nieuwe smartphone of E-car er nu weer moeten komen om indruk op de andere speknekken te maken. De haat richting ostentatief rijken neemt steeds ernstiger vormen aan – nobody gives a fuck.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

@ E.Vreeland.
Het LIJKT geen tweedeling te zijn, het IS een tweedeling.
Ook ik zie het NL-wagenpark uitbreiden en vernieuwen, maar denk dan maar : “Is de onderwereld tóch in de bovenwereld doorgedrongen”, iets waarvan de overheid altijd beweerde : “Dat zal hier niet gebeuren”, we zien het dagelijks om ons heen.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

E. Vreeland, Uw zin ‘Tegelijkertijd…..’ begrijp ik niet. Ik zie, deels als 6 jaar ervarings-deskundige, meerdere groepen die de dupe zijn van het huidige ‘klimaat hysterie’ en globalistische beleid. Als 1 mans ONdernemer, ik erken zelf voor 50 % marketing-technisch in de fout te zijn gegaan, ben ik net voor handtekening voor een meerjarig contract, door de Duits ‘Globalist’ eigenaar van een frans MKB bedrijf (Reims) buiten de deur gehouden.
Het meest de dupe zijn:
De middengroepen, klein MKB en wat huisvesting betreft ook de lage inkomens (laag opgeleiden? Ik heb een MEAO diploma en ben door ervaring naar HBO niveau gegroeid).
De eerste 2 die ik noem zouden in 2025 wel eens wakker kunnen worden, omdat dan inmiddels de koopkracht nog verder is gedaald EN het er op lijkt dat FvD en PVV een aanzienlijk sterkere oppositie zullen zijn.

Jodocus
Jodocus
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

“Lijkt een tweedeling”? Is een tweedeling. De elite is aan het voorsorteren om de gevolgen van overbevolking te overleven. Die wachten echt niet af. Overigens niets bijzonders, de geschiedenis leert dat je dromers en doeners hebt. De eersten trekken zelf altijd aan het kortste eind en ook nu zien we weer hoe …….vult u zelf maar in.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Meer dan 10 jaar geleden lukte het rutte met liegen en bedriegen partij-leider van de VVD te worden. Desondanks bleef ik tot tweede helft 2015 VVD lid. Door rechts wordt ik daarvoor nu ‘nsb’er’ genoemd.
Gedurende 2019 was er sprake van enig ongeduld op rechts. Met een piek tijdens de PS waarbij FvD de grootste werd, was daarna natuurlijk het demoniseren van FvD aan de beurt. Rechts kennellijk verbaasd dat dat een dip opleverde, die Beslist NIET door ‘boreaal’ werd veroorzaakt, maar door ANGST bij links.
As TK 2021 zullen vele Nederlanders nog niet in de portemonnaie voelen wat rutte heeft uitgehaald. MAAR! Bij TK 2025 zal de Nederlandse burger dat wel voelen. Geen probleem als 2021 VVD (rutte?) , CDA en PvdA wordt, die zullen het tot aan 2025 volledig verstieren en behalve extreem dom Duitsland, gaan meerdere Europese landen hun verstand terug krijgen.
Ik ben onaangenaam verrast dat rechts nu al stelt dat Europa verloren is. Ik geloof daar niets van, maar in vredesnaam (niet letterlijk!!) houdt geloof in uzelf.
Als u meent dat Europa verloren is, lukt dat ook. Als u met optimisten zoals de schrijver en ikke zei de gek meegaat, kunnen we ons Nederland terug veroveren……

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@Henk,

U hebt gelijk dat we positief moeten blijven, want we kunnen ons land nog steeds redden. Probleem met pessimisten is echter dat zij wel hele reële problemen aansnijden.

Cornelia bijvoorbeeld wijst er terecht op dat kartelpartij VVD liever coalities aangaat met extreemlinks GL, dan samen te werken met FvD of PVV.
En Piet Karbiet noemt met recht de vergaande linkse infiltratie van ministeries en overheidsinstanties; een eerste kabinet Wilders gaat het daar nog zwaar mee krijgen. Ook VVD-minister Verdonk werd destijds door haar eigen ministerie, talloze lokale overheden en gesubsidieerde actiegroepen dwarsgezeten in haar aanpak van illegalen.

Ter aanvulling, vlak ook de macht van de ongekozen en ongecontroleerde rechterlijke macht niet uit. Hoeveel illegale criminelen hebben zij al niet van uitzetting gered vanwege zogenaamde mensenrechten? Ook de Urgenda-uitspraak en de plotselinge regelgeving over stikstof en pfas zijn afgedwongen buiten het democratisch proces om; zonder enig inhoudelijk debat. Dat kwam pas achteraf, toen het Malieveld een paar keer vol had gestaan. Ook het zogenaamd niet-afdwingbare akkoord van Marrakech leent zich straks perfect voor bindende uitspraken door ongekozen en ongecontroleerde rechters.

Een enkele verkiezingsoverwinning gaat die vergaande sabotageacties niet verhinderen. FvD en PVV moeten zo groot worden dat ook CDA en VVD daar niet omheen kunnen. De leugens van MSM, schoolboeken en andere actiegroepen moeten 24/7 worden weerlegd. In mijn omgeving weten familie, vrienden en collegae precies waar ik sta, en steeds meer van hen snappen het.
Toch vrees ik dat grootschalige armoede door dit beleid nodig zal blijken om de waanzin van dit beleid aan te tonen.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Arie, Cornelia, ik heb een 100 % begrip voor uw reacties. Om te beginnen lijkt het erop dat FvD (rechts-liberaal) en PVV (ik vind het economisch program ONprettig) vanaf 2021 een groter smaldeel zullen zijn in de TK. Voor discussie vatbaar is mijn mening dat FvD en PVV samen groter kunnen worden dan als de PVV de enige anti-immigratie en PRO-joodse partij in de TK was gebleven. De VVD ers die ik buiten Amsterdam (ik woon in dat racistische en Mocromaffia rotgat) ken, zouden mogelijk overstappen naar FvD, niet naar PVV.
TK 2021 wordt oppositie voor FvD en PVV.
Ik verwacht samenwerking FvD, PVV, VVD, CDA, 50Plus per TK 2025.
Zoals merkel ‘Stazi’ dossiers heeft op oa Schauble, De Maiziaire (die ze al de politiek uit heeft gejaagd) , Julia Glockner, zo denk ik dat Rutte haar voorbeeld gevolgd heeft en 2 ‘dossiers’ heeft op de ‘haagse’ VVD, chantage info EN de angst voor verlies baantje.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

FvD lokt inderdaad andere kiezers dan PVV, maar als ze samenwerken kunnen we een heel eind komen. Politiek is altijd geven en nemen, compromissen sluiten.

Over Stasi gesproken. Heel wat landelijk bekende politici gingen vrijuit na het stiekem ontvangen van giften (Pechtold zelfs een Penthouse). Over VVD-er van Rey zijn zo’n 101 integriteitsmeldingen gedaan.
Maar 2 lokale politici van de Haagsche Groep de Mos werden na maanden telefoontaps opgepakt vanwege giften aan hun partij…
En dat “toevallig” vlak voor burgemeester Krikke aftrad; zonder die arrestatie zou Groep de Mos de waarnemend burgemeester hebben geregeld namelijk.
Ondertussen is er nog steeds geen echte aanklacht.
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3952975/Richard-de-Mos-wil-terug-de-Haagse-gemeenteraad-in-Ik-ga-mezelf-terugvechten

Het lijkt er dus sterk op dat het kartel met behulp van Justitie de oppositie smoort. Het schijnproces tegen Wilders is natuurlijk ook een fantastisch voorbeeld;
– aangeklaagd voor uitspraken waar tientallen anderen (oa Norder, Hamer, Aboutaleb, Marijnissen sr, Spekman) mee weg kwamen;
– burgemeesters die met 5.000 voorgedrukte aangiften de moskee bezochten;
– minister Opstelten die het OM vraagt op te treden;
– etc.
En er was al een eerder schijnproces tegen Wilders, waarbij raadsheer Schalken een etentje organiseerde, om Wilders’ getuige arabist Jansen te beïnvloeden.
We zijn echt een bananenrepubliek geworden.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@ Arie.
Volkomen juist !!!!
Helemaal mee eens.
Een bananenrepubliek geschoeid op dictatoriale leest.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Arie, u en ik en de meeste lezers hier zijn het met elkaars eens. U verwoord hier over het DDR proces Wilders, de links eigenrichting tegen de Mos, etc, ook mijn mening. Op 1 punt verschillen we mogelijk, ik verwacht dat in 2025, NIET in 2021, de VVD tenminste een stukje naar rechts terugkeert en de GL/D66 koers loslaat. DE grote schuldige is rutte met een groep opportunistische meelopers binnen de VVD. Rutte heeft een groep opportunisten samengebracht die ‘dik’ medeschuldig zijn, Wiebes, Bruijns, Nijpels. Ook ik heb me 6 jaar laten belazeren door rutte. DAAROM verwacht ik dat er de komende jaren een ‘blok’ VVD ‘ers ‘wakker’ wordt.
Er zit 1 zeer kritieke factor in mijn overtuiging. Als de rechts liberale VVD’ers het aandurven in de jaren na 2021 rutte af te stemmen, kan FvD, PVV, VVD samenwerken en gaat CDA mee.
Rutte zal nog meer stommiteiten uithalen, als narcist met inmiddels een superieure eigenwaan, vind hij alle burgers dom. dat zou wel eens zijn ondergang kunnen worden.

Jan
Jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je woont niet voor niets in de DDR 2.0. De Dutch Democratic Republic. Vasalstaat van het groot-socialistische wereldrijk, de EUSSR.

trackback

[…] Stijgende lastendruk en hysterisch klimaatbeleid nekken Nederland […]

Azijnseikert
Azijnseikert
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat is het mooie. Zeker dat de wal het schip gaat keren. De realiteit past zich nl nooit aan. Zodra we in een recessie belanden, praten we niet meer over het klimaat. Vraag maar aan de Chinezen.

HPax
HPax
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat als klimaatcrisis op de info-markt wordt gegooid, betreft in feite een eco-katastrofe door een uitdijende wereldbevolking veroorzaakt. Kritiek op (politieke) profetieën over een strikt klimatologische ondergang van onze planeet mag dit demografische feit niet over het hoofd doen zien, al lijkt dit soms wel de bedoeling.
En is in die ruïnerende menselijke factor zelfs een eventueel ontsporend wereldklimaat (OWK) begrepen, want zonder mensen bestaat er geen OWK. Dan gaat de Natuur ongestoord haar gang. En ook lijkt mij te gelden dat met veel minder mensen op aarde een OWK zich wat mensen betreft beter laat ondervangen.

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x