Dat realo-rechtse kabinet moet er komen

Er is omslag naar andere, confederale EU nodig

Premier Rutte op bezoek bij zijn Oostenrijkse collega Kurz (1 januari 2018)

Titelfoto: Premier Rutte op bezoek bij zijn Oostenrijkse collega Kurz (1 januari 2018). Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal Österreich Aktuell

Vandaag bezoekt de Oostenrijkse kanselier Kurz ons land. Dit doet de vraag rijzen waarom een coalitie in Oostenrijk tussen middenpartij ÖVP en de rechts-populistische FPÖ wel mogelijk is en in Nederland een coalitie met FvD en PVV vooralsnog wordt uitgesloten. Het bekende cordon sanitaire.

Ik denk dat na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 wel degelijk de afstand tussen traditioneel rechts, VVD/CDA/SGP en populistisch FvD/PVV kan worden overbrugd en een realo-rechtse coalitie kan worden gevormd.

Doorbraak cordon sanitair

Allereerst is Nederland niet uniek. In vele landen in Europa doet zich het verschijnsel cordon sanitaire voor. Denk aan België met het Vlaams Belang, Frankrijk met het Front National en laatstelijk Zweden met de Sverigedemokraterna. Maar ook Oostenrijk is niet uniek. In Italië werd een coalitie gesmeed tussen de Lega Nord en de populistische Vijfsterrenbeweging.

Het lijkt erop dat het cordon sanitaire pas doorbroken wordt als de stemverhoudingen dusdanig zijn gewijzigd dat een rechts-populistische coalitie het enig haalbare alternatief is geworden. Wel, in die richting valt er een tendens te bespeuren in Europa. De AFD in Duitsland komt sterk op, in het genoemde Zweden behaalde de Sverigedemokraterna een historisch resultaat en zelfs aan onze zuidgrens, waar het Vlaams Belang door alle andere partijen verketterd werd, is deze partij inmiddels de derde grootste partij geworden na de verkiezingen van afgelopen zondag.

Virtuele meerderheid

In Nederland is het nog niet zo ver, maar met de opkomst van het FvD kent ons land inmiddels ook een (virtuele) midden-rechts-populistische meerderheid. Tezamen met de PVV, de traditionele middenpartijen VVD, CDA en rechts SGP is er volgens de laatste peiling van Maurice de Hond precies een meerderheid van 75 zetels in de Tweede Kamer. Het is duidelijk dat die realo-rechtse coalitie niet snel tot stand zal komen. Alleen als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput maakt dit alternatief kans.

 

Ik verwacht dat eerst na de Statenverkiezingen van volgend jaar de huidige coalitie wordt aangevuld met de PvdA en GroenLinks om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te behouden. Pas bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 kan er voorzichtig worden gedacht aan een realo-rechtse combi, vooropgesteld uiteraard dat de huidige trend in het gedrag van de Nederlandse kiezer doorzet.

Voorwaarden

Er zal ook nog iets anders moeten veranderen. De traditionele partijen VVD en CDA zullen moeten opschuiven naar een meer realistisch beleid t.a.v. migratie en de EU, naar hun rechtse “Bolkestein- en Hans Hillen-vleugels”. FvD en PVV zullen resp. Nexit en het verbieden van moskeeën uit hun partijprogramma moeten verwijderen. Zonder deze (tactische) koerswijzigingen zal een toenadering niet mogelijk zijn. Van beide kanten zal bereidheid getoond moeten worden water bij de wijn te doen.

Migratie/integratie

Dit lijkt heel wel mogelijk op het migratievraagstuk. Alle vijf genoemde partijen bepleiten een strikter immigratiebeleid. Men verschilt slechts in de wijze waarop dit vorm gegeven moet worden. Een compromis is denkbaar met een beter bewaakte buitengrens van de EU, aanvragen van asiel en verblijfsvergunningen op de ambassade in het thuisland en opvang van illegale migranten in de regio.

Ook wat integratie betreft zijn de verschillen niet groot. Alle vijf partijen zijn voor een betere integratie van migranten. Daartoe kunnen legio middelen worden ingezet. Het eens worden over een voor ieder acceptabele mix moet mogelijk zijn. Handhaving is cruciaal. Dat vindt ook iedereen, maar tussen het belijden met de mond en het voegen van de daad bij het woord zit een verschil. In een samenleving als die van ons bestaat er een scheiding van kerk en staat. Religieuze regels – zoals de sharia – gaan niet boven de wetten van het land. Ook op dit punt moet de rechtsstaat worden gehandhaafd.

EU-federalisme

Een compromis over de EU lijkt minder voor de hand te liggen. In de EU blijven of een Nexit maakt nogal een verschil. We moeten afwachten wat een eventuele Brexit ons brengt en hoe de arm-twist tussen Brussel en de nieuwe Italiaanse regering afloopt. Duidelijk is in ieder geval dat grote delen van de bevolking de sluipende federalisering van de EU niet langer accepteren. Een realo-rechtse coalitie zal een modus operandi moeten vinden om het federalisme van Macron, Merkel en Juncker een halt toe te roepen.

 

Een aanzet daartoe is het consequenter hanteren van het klassieke principe van subsidiariteit, alsmede een realistischer eurozone, met minder leden en een strakker begrotingsbeleid van de – overgebleven – lidstaten. Met subsidiariteit wordt bedoeld dat alleen de lidstaatoverschrijdende zaken aan de EU worden toevertrouwd. Zaken die beter op nationaal niveau kunnen worden geregeld moeten daar vooral blijven of worden teruggehaald.

Met de verkiezingen voor het Europese Parlement in aantocht scherpen de meeste partijen hun EU-beleid reeds aan. De uiteenlopende standpunten zullen (hopelijk) tot een fundamentele discussie leiden in de Tweede Kamer. Nederland is een handelsland en kan zich niet ‘achter de dijken’ terugtrekken. Een federale EU is echter evenmin in het belang van een relatief klein land als Nederland.

Confederatie

Het is niet voor niets dat in 2005 het referendum over de EU-grondwet door de Nederlandse en Franse bevolking werd weggestemd. De EU is veel te heterogeen. In tegenstelling tot het laat-negentiende eeuwse Duitsland onder Bismarck en zijn opvolgers en de ontwikkeling van de VS heeft er in de EU nooit een nation-building plaatsgehad. Integendeel, we hebben elkaar alleen maar de tent uitgevochten. Bepaalde grensoverschrijdende zaken kunnen beter door de EU dan nationaal worden geregeld, maar daarvoor is geen EU-grondwet nodig. Die kunnen prima worden vastgelegd in verdragen. Het Nederlandse belang is kortom een confederatie en niet een federatie.

Oostenrijk

Oostenrijk vervult dit halfjaar het roulerende voorzitterschap van de EU. Kanselier Kurz heeft zich openlijk ingezet om in de EU tot een realistischer migratiebeleid te komen. Hij heeft – hoewel voorstander van een nationaal immigratiebeleid – op de laatste EU-top om tactische redenen ingestemd met een betere bewaking van de EU-buitengrens door Frontex. Opvang in de regio bleek nog een brug te ver. Ik zie het als een eerste stap.

 

Omslag

Lidstaten als Oostenrijk, maar ook Italië en de Visegrad-landen met Hongarije voorop, willen verder gaan. En niet alleen op het gebied van migratie. Deze groep landen wil geen Europese superstaat, geen federaal gezag over de lidstaten. Men hecht aan de eigen soevereiniteit en zal een halt toeroepen aan federalisten als Macron, Merkel en Juncker, zeker als men steun krijgt van Nederland en de andere Nordics. In dat geval zou er wel eens een omslag naar een andere, confederale EU kunnen plaatsvinden. Een realo-rechtse coalitie in Nederland kan dat helpen bewerkstelligen.

Het zou mooi zijn als Kurz ook daarover vandaag met Rutte heeft gesproken.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
14 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
ruud beijer
ruud beijer
4 jaren geleden

Zou de PVV de islamisering van Nederland toestaan dan is er morgen geen PVV meer.De PVV is tegen de bouw van moskeeën. De bestaande moskeeën krijgen een brief.In de brief staat hoe ze zich moeten gedragen in Nederland. Bij overtreding wordt de moskee gesloten. Er komt een ogenblikkelijk stop op immigratie
Remigratie is ons doel. Asielparasieten worden dezelfde dag nog uitgezet.

Arie
Arie
4 jaren geleden

Een realo-rechts kabinet is alleen mogelijk als PVV en / of FvD te groot zijn om uit de regering te houden. Zonder dat zullen zowel VVD als CDA alleen doen *alsof* ze reëel na kunnen denken. Zo doen beide partijen dat namelijk al vele jaren;
– rond verkiezingstijd kritisch doen over EU, massa-immigratie, criminaliteit en extremisme;
– na de verkiezingen het PvdA-beleid op al die punten uitvoeren.
– met of zonder PvdA, zelfs.

Vergis je niet, de VVD zit samen met D’66 in Alde, in het Europarlement.
VVD-er Halbers tekende in Marrakesh een verdrag om Afrikaanse immigratie te stimuleren.
Na Ruttes stoere taal tegen de Erdogan-jugend, wil hij nu weer vriendjes worden met de dictator die ons nazi’s en kannibalen noemde. Ondanks oproepen tot jihad in Turkse diyanet-moskeeën hier. Ondanks Erdogans dreigementen tegen Europeanen in Europa.

En ondertussen roept VVD-er Ed Nijpels dat het plebs niet meer mag vliegen (milieu!), want dat is alleen voor politici, NPO-ers en Greenpeace-directeuren. Daarom wordt het plebs straks met een verplichte waterpomp à 70.000 euro financieel klem gezet.
Jesse Klaver had het niet beter kunnen bedenken.

Frans
Frans
4 jaren geleden

Als de PVV punten als het sluiten van (foute) moskeeën en Nexit laat varen stemt er geen hond meer op, dan kun je de partij net zo goed opheffen.
Maar waarom zou dit ook een probleem moeten wezen? Het partij kartel heeft toch ook geen problemen met extreem linkse partijen die het afschaffen van de democratie nastreven?
De werkelijke reden voor het zogenaamde “cordon sanitaire” is dat minstens de helft van de VVD stemmers eigenlijk liever op de PVV zou stemmen, maar dit niet doet omdat de media hen heeft wijsgemaakt dat er dan een nieuwe holocaust van start gaat. En als dan dadelijk zou blijken dat je gewoon met de PVV kunt regeren zonder dat er allerhande Nazi scenario’s op stapel gezet gaan worden, dan is de VVD de eerstvolgende verkiezingen de helft van zijn zetels kwijt.
En veelal hetzelfde geld voor het CDA.
Dit hele cordon sanitair draait gewoon om ordinaire partij belangen, en dat hier dan Nederland voor afgebroken moet worden maakt niet uit, vroeger noemden ze dat landverraad.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

Het probleem met centrum-realo-reachts zit hem in de afstand tussen de cetrum-realo-rechtse partijen en tussen de Nederlandse politiek en de Europese politiek. Tussen FvD en PVV zit niet veel verschil, maar de verschillen met CDA en VVD zijn aanmerkelijk. En de verschillen binnen deze twee partijen zijn ook groot, met hun meer progressieve en conservatieve vleugels. En veel van de verwachtingen bij FvD en PVV hebben een internationaal karakter. Dus kun je je afvragen hoeveel ruimte er is om FvD en PVV-achtig beleid te voeren. In Denemarken en Oostenrijk lukt die samenwerking wel, maar Denemarken hangt half buiten de EU, dus dat is makkelijker, terwijl grote groepen Oostenrijkers van zichzelf al wat meer realo-rechts zijn. De verschuivingen gaan tergend langzaam, maar ‘gelukkig’ worden de problemen steeds groter. De kruik gaat zover te water tot hij barst. Dat hij gaat barsten staat vast, de vraag is alleen wanneer en of er dan nog meer moeilijk omkeerbare besluiten zijn genomen. Ik doel hier m.n. op immigratie en dan m.n. islamitische immigratie, maar ook verdergaande federalisering tegen enorme prijs. Duitsland moet om. Dan lost alles zich vrij makkelijk op. Maar Duitsland en grote Duitse bedrijven verdienen enorm aan het exportmodel. Dat landen als Nederland onleefbaar (ook Belgie) en leeggezogen (Belgie wat minder) worden lijkt van ondergeschikt belang. Daar zou ook internationaal (dus binnen de EU) waarachtig veel meer rekening gehouden moeten worden.

Roland Bruynesteyn
Roland Bruynesteyn
4 jaren geleden

Ik vind de PVV nauwelijks rechts te noemen op het gebied van economie (inclusief arbeidsmarkt en onderwijs), en alleen maar ‘realo’ ten aanzien van de islam.

Maenhout
Maenhout
4 jaren geleden

Nexit en moskeeverbod zijn nou typisch van die punten die je bij de formatie laat vallen, waarna je laat doorschemeren dat “die anderen dat absoluut niet wilden…”.

En voor met name de VVD zal het lastig worden om een andere koers te gaan varen en de sokpoppen van Rutte weg te zuiveren.

Jan de Wit
Jan de Wit
4 jaren geleden

Leg eens uit wat dat inhoudt, realo rechts. En populisten? Volgens mij zijn dat volksmenners zoals Pinokkio Rutte en Kereltje Pechtold, die de domme massa brood en spelen beloven (respectievelijk 1000, 1000 en 500 euro).

Willem Ruitenberg
Willem Ruitenberg
4 jaren geleden

De Europese samenwerking moet anders. De EU moet hervormd worden. Verstandige partijen zouden als programmapunt moeten kiezen afschaffen van het Europees parlement. Dit orgaan is nu alleen aanjager van meer EU en schiet tekort in controle. Als het weg is, komt de controle sterker bij de nationale parlementen, waar het ook hoort. Bovendien is het een mooie knuppel in het hoenderhok. We kunnen prachtige onthullende discussies verwachten.

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden

Als je de Nexit-optie (het harde alternatief) niet politiek en zakelijk hebt voorbereid kom je niet ver met je Europese onderhandelingen ben ik bang.

Koos
Koos
4 jaren geleden

De naam van de Zweedse partij waarna verwezen wordt, die inderdaad door alle andere partijen praktisch genegeerd wordt, heet Sverigedemokratene (en niet Centrumpartiet).

Asher
Hoofdredactie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Koos

Dank

quall22 (@quall22)
4 jaren geleden

steun van Nederland tegen de federalisten? Dream on. Rutte gaat hier gewoon in mee

Marien
Marien
4 jaren geleden

Arie, heeft Harbers al getekend in Marrakesh? Of kan dat nog gestopt worden? SGP moet nog eens met Rutten spreken. Naar Thierry en Geert wil Rutte niet luisteren omdat het Thierry en Geert zijn. De trots van onze premier zit hem in de weg en gaat ons in de afgrond doen belanden.

jan willem van Gent
jan willem van Gent
4 jaren geleden

Realpolitiek kan ook door andere dan PVV en FvD bedreven worden. In NL geen sprake van een cordon sanitiare. PVV heeft recent zijn kans gekregen en verknoeid en FvD is te licht en te arrogant.

14
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen