Het Open Grenzen beleid van de EU loopt op zijn einde

Migratietop in Salzburg heeft geen oplossing gebracht

Sebastian Kurz ontvangt Viktor Orban op de informele top van de EU-regeringsleiders in Salzburg (19 september 2018).

Titelfoto: De Oostenrijkse Bundeskanzler Sebastian Kurz ontvangt de Hongaarse premier Viktor Orbán op de informele top van de EU-regeringsleiders in Salzburg (19 september 2018). Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal ProductiehuisEU

De komende verkiezingen in de lidstaten van de EU alsmede in het Europees Parlement zelf zullen vooral over één thema gaan: migratie. We hebben dit al gezien in Oostenrijk, Hongarije en Italië, maar daar zal het niet bij blijven. Twee opponenten lopen zich reeds warm.

Macron en Orbán

De tegenpolen zijn Macron met zijn politieke beweging En Marche, die hij tot het gehele EU-gebied wil uitbreiden en Orbán, die zich resoluut verzet tegen inmenging van de EU en de Hongaarse grens heeft gesloten voor illegale migranten. Macron heeft Orbán inmiddels tot zijn vijand nr. 1 verklaard en belooft hem ‘te vuur en te zwaard’ te bestrijden. De EU dreigt hiermee uiteen te vallen in twee kampen, voor en tegen het Open Grenzen beleid met massa-immigratie als gevolg.

Probleem

Als we echter even afstand nemen van dit verhitte debat, dat m.n. tussen Oost en West in de EU wordt gevoerd en bezien waar het nu eigenlijk om gaat, valt het wel mee met de tweespalt. Immigratie als fenomeen is op zich ‘not a big deal’. Het heeft door de hele geschiedenis een belangrijke rol gespeeld, van de migratie van de eerste mensen van Afrika naar de rest van de wereld tot de omvangrijke emigratie van het Oude Continent naar de Nieuwe Wereld aan toe.

Nederland zelf heeft immigratie ook altijd omarmd. We waren een toevluchtsoord voor de Sefardische Joden uit Portugal en Spanje en de Hugenoten uit Frankrijk, bevolkingsgroepen die een substantiële bijdrage hebben geleverd aan onze welvaart.

Maar waarom is er nu dan wel een probleem?

Onrust

De vroegere immigranten vermengden zich met de oorspronkelijke bevolking. Ze integreerden goed, zouden we heden ten dage zeggen. Ze hielden voor een deel wel een eigen identiteit – om bij de twee genoemde voorbeelden te blijven, als resp. Joodse en Hervormde Kerk gemeenschap – , maar gaven geen aanleiding tot grote onrust onder de autochtone bevolking. Dat is nu anders. De nieuwe groepen immigranten en in het bijzonder de islamitische bevolkingsgroep zorgen wel voor onrust. Denk alleen maar aan alle aanslagen van de afgelopen jaren, die aan deze groep worden toegeschreven. Of het altijd geradicaliseerde salafisten zijn laat ik even in het midden, maar onrust veroorzaken die aanslagen wel.

Slechte integratie

Een tweede fenomeen dat onrust zaait is het niet of slecht integreren van de islamitische immigranten. Een nieuwe zuil dreigt zelfs te ontstaan, terwijl we zo blij waren van de verzuiling af te zijn. Een zuil met normen en waarden die niet de onze zijn en zelfs vaak strijdig met de Nederlandse (Grond)wet. Dat wordt door een groot deel van de autochtone bevolking niet meer getolereerd. De opkomst van PVV en recentelijk FvD zijn daar een duidelijk voorbeeld van.

De vraag rijst hoe we hiermee om moeten gaan. Ik denk op drie manieren.

Ten eerste zullen we moeten ophouden met wegkijken. Voor iedereen, dus ook voor de nieuwkomers, geldt de Nederlandse (Grond)wet. Handhaving is hier het sleutelwoord.

Geen salafistische zuil

Ten tweede zal het ontstaan van een salafistische zuil ontmoedigd moeten worden, te beginnen met openbaar onderwijs voor iedereen, waar de normen en waarden van onze Rechtsstaat worden bijgebracht, géén eigen islamitisch onderwijs dus.

Bewaking buitengrens

Ten derde zal de EU de buitengrens beter dienen te bewaken. Illegale immigratie zal niet langer mogelijk moeten zijn. Als mensen van andere landen naar de EU willen komen om te studeren, te werken of om welke reden dan ook, dienen zij daartoe een aanvraag in te dienen bij de ambassade van de lidstaat van hun keuze. Hetzelfde geldt voor asielzoekers, ook zij dienen zich tot een ambassade van een EU-lidstaat te wenden en een beslissing over hun verzoek gewoon in hun eigen land af te wachten.

Simpel

Zo simpel is het. Daar hoeven geen jarenlange discussies in Brussel en tussen de hoofdsteden aan vooraf te gaan.
We kunnen – in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt – ook gewoon lid blijven van het Vluchtelingenverdrag en het latere Protocol. Het principe van non-refoulement (iemand mag niet teruggestuurd worden naar een land waar zijn of haar leven in gevaar is) kan overeind blijven. Als de buitengrens van de EU dicht blijft voor illegale migranten, hoeven we ook niemand terug te sturen. Mochten er toch personen doorglippen en asiel aanvragen, dan kunnen zij in daartoe speciaal op te richten gesloten centra de (snelle) behandeling van hun asielaanvraag afwachten.

Op deze wijze kan migratie gereguleerd worden en onder controle gebracht. Lidstaten bepalen zelf wie zij wel of niet toelaten. Zowel verblijfsvergunningen als asielverzoeken worden door de ambassades van het eigen land behandeld.

Schengen

Het vrije verkeer binnen het Schengen-gebied hoeft op deze wijze ook niet opgeofferd. Lidstaten, die personen uit derde landen toelaten, zijn en blijven verantwoordelijk voor opvang, scholing, e.d. Uiteraard zal er wel afstemming nodig zijn tussen de lidstaten. Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeel Spanje grote groepen toelaat en dat deze vervolgens doorreizen naar noordelijke lidstaten. Als immigranten dit toch doen, moet Spanje ze terugnemen.

Eigenlijk is het enige echte probleem (naast het gebrek aan integratie) het verschijnsel illegale migranten en de verdeling daarvan over de lidstaten. Als dat probleem niet meer bestaat of althans tot beheersbare proporties is teruggebracht en we migratie hebben gereguleerd, dan zal de onrust over nieuwkomers – zo is mijn vaste overtuiging – verdwijnen.

Afstraffen

Bovenstaande oplossing of welke oplossing dan ook is niet vrijblijvend. Als er geen oplossing wordt gevonden en men het in Brussel en tussen de lidstaten uiteindelijk niet eens wordt over migratie, dan zal de kiezer de regeringen die gefaald hebben afstraffen. Dan valt de EU uiteen, zal Schengen verdwijnen en zullen de nationale grenzen weer worden ingesteld, met alle gevolgen van dien.

Duitsland

De vraag is dan ook welke leiders in de EU een ‘oplossing’ tot stand kunnen brengen. Van de huidige kanselier van het machtigste land in de EU, Duitsland, zal het vrees ik niet komen. Mw. Merkel houdt halsstarrig vast aan haar ‘Wir schaffen das’. Haar langste tijd zit er volgens de meeste commentatoren echter wel op en een nieuwe regering in de Bondsrepubliek zal naar verwachting niet om de AFD heen kunnen. In de oostelijke deelstaten van Duitsland is deze partij virtueel al de grootste.

Migratie-bondgenootschap

Het recent gecreëerde migratie-bondgenootschap tussen Italië en Hongarije zou ook best eens de nodige volgers kunnen krijgen met de Visegrad-landen in de voorste linie. Tjechië en Slowakije hebben al gezegd in de Europese Raad tegen het besluit van het Europees Parlement (rapport-Sargentini) te stemmen om Hongarije te sanctioneren. Als er in Spanje op korte termijn verkiezingen worden gehouden (de socialist Sanchez leidt een zwakke minderheidsregering), zal volgens de peilingen de Partido Popular weer aan de macht komen, eveneens een potentiële bondgenoot.

Macron tracht zoals gezegd met een ‘vlucht naar voren’ de opvattingen van zijn En Marche tot de hele EU uit te breiden. In eigen land gaat hij in de peilingen echter nek aan nek met mw. Le Pen.

Zelfs in het socialistische kamp zijn er bewegingen richting een realistischer migratiebeleid. De Deense socialisten zijn al om en in die Linke in Duitsland pleit Sahra Wagenknecht, echtgenote van Linke prominent Oskar Lafontaine, eveneens voor een einde aan ‘Wir schaffen das’.

Einde Open Grenzen nabij

Kortom, in de hele EU begint het idee langzamerhand post te vatten dat we niet veel langer door kunnen gaan met het Open Grenzen beleid. De dreiging van het overspoeld worden door de momenteel in Afrika exploderende demografische ’bom’ wordt steeds duidelijker. De Europese migratietop in Salzburg heeft – zoals inmiddels bekend – ook geen oplossing gebracht, daarvoor liepen de huidige posities van de lidstaten nog te ver uiteen.

Maar in een niet al te verre toekomst lijkt afschaffing van het Open Grenzen beleid van de EU onontkoombaar. De gevolgen van voortzetting van dit beleid – zo ziet een steeds groter deel van de bevolking in de EU het – zijn desastreus.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
22 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Piet Karbiet
Piet Karbiet
5 jaren geleden

Volgens wiskundige en antropoloog dr Jan van der Beek moeten we het Vluchtelingenverdag van 1953 wel degelijk opzeggen, want:
1. Onbetaalbaar, onze verzorgingsstaat kan die instroom niet aan, teveel in de bijstand;
2. Het Verdrag was opgezet voor vluchtelingen en dissidenten uit dictaturen (Oost-Europa) en oorlogsgebieden, niet voor illegale jonge mannen op zoek naar gratis geld en huisvesting;
3. Instroom zijn vooral moslims, dit is niet te rechtvaardigen naar onze (klein-)kinderen. Die hebben ook Mensenrechten en de slam kent die niet.
Het oorspronkelijke verdrag kende al een uitzondering voor oorlogsmisdadigers (Nazi’s) op de vlucht naar Zuid-Amerika. Zou niet weten waarom wij koppensnellers uit Afghanistan, Irak, Jemen en Syrie hier moeten verwelkomen.

Hein
Hein
5 jaren geleden

Johannes schrijft dat onrust en (gebrek aan) intergratie de twee problemen zijn met de huidige immigratie. Maar dat is niet het hele probleem. De meeste immigranten hebben naast een niet compatibele cultuur en moraal ook niet het intellectuele niveau dat past bij onze gecompliceerde samenleving. Zij zijn niet in staat onze levenswijze succesvol te kopiëren. Het verval van de Afrikaanse staten na de dekolonisatie spreekt boekdelen. Zij zullen vanwege hun intellectuele tekortkomingen altijd afhankelijk blijven van het westerse leiderschap en vernuft en tegelijkertijd kunnen zij dat niet accepteren. Dat leidt met hun korte lontjes en islamitisch superioriteitsgevoel tot geweld en uiteindelijk tot het ten ondergaan van de westerse beschaving.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
5 jaren geleden

Macron gebruikt de migratieproblematiek om Le Pen te kraken en de Franse macht in Europa te vergroten. Gezien de ernst van de problematiek is dat verwerpelijk. Merkel ziet zich ondertussen gedwongen – al dan niet uit vrije wil – om haar ‘wir schaffen das’ politiek te blijven uitdragen, desnoods als achterhoedgevecht. We zitten dus nog tot 2021/22 met deze twee ‘leiders’ opgescheept, terwijl ondertussen van alles in de EU bedisseld wordt voor de nog langere termijn. Dus lijkt het open grenzen beleid nog wel even voort te sudderen, terwijl inmiddels duidelijk is dat Nederland (en Belgie) demografisch de pan uit rijzen (huizenmarkt, transport) en de islamtische component daarvan voor toenemende spanning en weerzin zorgt. De oplossingen van wetshandhaving, openbaar onderwijs en grensbewaking liggen voor de hand, maar zijn niet 1-2-3 geregeld, vooral ook doordat belangrijke middenpartijen blijven tegenstribbelen. We zitten in een lastig parket.Ook de aanstaande afstraffing door de kiezer is niet evident. Het is bedroevend. Aanvullende maatregelen zijn nodig. Zoete broodjes bakken met Macron moet ophouden en Duitsland (Merkel) moet voortdurend gewezen worden op haar verantwoordelijkheid.

ruud beijer
ruud beijer
5 jaren geleden

Hier staat precies beschreven wat de PVV al jaren propageert.

karton
karton
5 jaren geleden

Macron heeft premier Orbán tot z’n vijand nr. 1 gemaakt. Potverdikkeme, die Macron toch !
De man weet niet eens wat hij wauwelt, Orbán is 4 maatjes te gróót voor hem, maar dat zal hij nog wel bemerken.
Ik denk dat hij, Macron, nog genoeg te regelen heeft in z’n eigen land waar veel mensen zich inmiddels van hem hebben afgewend.
Macron is van hetzelfde kaliber als Rutte : hautaine nietsnut.

Soiberg
5 jaren geleden

De immigratie, met name uit Afrika ,zal tsunami-achtige vormen aannemen. Dit kan niet worden gestopt met grensbewaking. De EU zal uit pure zelfbescherming een kolonistenrol in grote delen van Afrika gaan vervullen. Opzetten van landbouwprojecten en ondersteuning van economische activiteiten, met afname garantie worden usance. Als Europa wordt overstroomd met immigranten, verdwijnt de welvaart en de nog aanwezige sociale cohesie.

karton
karton
5 jaren geleden

Dhr. Orbán ?
en gewéldige premier, verkwanselt zijn land niet aan de EU, ook Bundeskanzler Kurz vaart z’n eigen koers, in opdracht van de Oostenrijkse bevolking ! Wát is daar mis mee, zou je je kunnen afvragen. Zuipschuit Juncker en Timmerfranske, willen persé hun zin doordrijven, tegen de zin van de bevolking in !
Het open grenzen beleid van de EU loopt ten einde, lees ik, prachtig vooruitzicht !
Nu de dictators in Brussel/Straatsburg nog ff laten verdwijnen, dan kunnen we, op den duur, weer rustig adem halen.
Die gasten kletsen nu al járenlang over de immigratie, dan in Oostenrijk, dan weer in Oslo, vervolgens in Madrid en Rome, een oplossing bedenken ? Dat is teveel gevraagd van deze ballenhappers !
Intussen versmeren zij, méér dan de “gewone” mensen , het milieu, door hun rondreizen per auto en/of vliegtuig, hoor je nooit iemand over.
Telefonisch vergaderen kan toch ook ? Of zouden de jongetjes en meisjes van de EU dat te min achten ?

Johan vd Meer
Johan vd Meer
5 jaren geleden

Zolang er gelegenheid is, blijven de gelukszoekers komen. Neem de gelegenheid weg en ze komen niet meer. Althans, ze komen niet meer Europa in. Bewaak de grenzen weer, illegaliteit is strafbaar maar pak dat dan ook aan. Dat betekent oppakken en uitzetten. Stel radicale straffen in voor asielzoekers die zich misdragen, pak paspoorten of hun status af en repatrieer de hele familie. En diegenen met een status, maak de status en paspoort niet permanent. Bekijk hoe de persoon na twee jaar in de samenleving staat. De taal nog steeds niet machtig? Radicale gedachten? Crimineel gedrag? Three strikes out. Het land uit. Vastzetten in een werkkamp en laten werken voor de uitzettingsticket. We zijn veel te soft en dat weten ze.

Rico
Rico
5 jaren geleden

Immigratie in de wereld is nog nooit zo groot geweest als nu, er zijn miljoenen mensen op drift en daar zal voorlopig geen eind aan komen. Die immigratie gaat ook nog eens allemaal dezelfde kant uit n.m.l. naar het rijke westen. Dat is zelfs op korte termijn niet vol te houden. We zouden ons eens serieus af moeten vragen welke bevolkingsdichtheid we in dit land wensen en of we bevolkingsdichtheid wereldwijd niet kunnen beheersen. Bij de steeds gezonder wordende bevolking in 3e wereldlanden is de noodzaak van anticonceptie vergeten, dat staat een goede opleiding en daarmee ontwikkeling van een land in de weg.
Mede daardoor willen veel mensen uit die landen weg en door de moderne communicatie weten ze al snel waar ze naar toe willen. Ze zullen dus in bootjes blijven stappen en naar hier willen komen, dan moeten wij ze blijven opvangen wat de toestroom in stand houd.
Ook hebben we nog een stroom werkzoekenden in Europa zelf die we op moeten lossen.
Uit landen als Hongarije, Polen, Roemenie blijven door open grenzen steeds meer mensen hiernaar toe komen. Ook dat is niet houdbaar. Het is slecht voor het land waar ze vandaan komen en de bevolkingsdichtheid in Nederland maakt het onwenselijk. Wij moeten problemen op de arbeidsmarkt zelf op zien te lossen.
Naar het verleden kijken en zeggen dat immigratie van alle tijden is kan men niet vergelijken met wat in deze tijd aan de hand is daarvoor is het te veelomvattend en heeft het op termijn veel te grote gevolgen.

Marien
Marien
5 jaren geleden

Volledig eens met Piet Karbiet,
Dat zouden we ook niet over ons heen gestort moeten krijgen. Veel van die migranten zullen hier NOOIT gaan meedoen. Deels omdat ze dat niet kunnen, en deels omdat ze dat niet willen. Wij moeten niet verplicht worden onze maatschappij aan hen te verliezen en onze sociale voorzieningen met hen te delen of aan hen uit te delen beter gezegd.

Frans
Frans
5 jaren geleden

Wat een appelen met peren vergelijking, en wat een gebrek aan realisme.
Ten eerste is de historische immigratie simpelweg niet vergelijkbaar met de huidige Islam invasie. En ik gebruik het woord invasie hier opzettelijk, omdat de “immigranten” in kwestie hier simpelweg niet met voor de autochtone bevolking goede bedoelingen naar toe komen. Ze komen om op de autochtone bevolking te parasiteren, om de autochtone bevolking te bekeren, om hun rechtsstaat te ondermijnen, en om hen er op termijn uit te fokken.
En dan het puntje realisme; een deel van de aanbevolen regeltjes om de zaak op te lossen bestaat al lang, in de meeste gevallen zelfs al decennia lang, en de politiek is nog nooit in staat gebleken deze regeltjes daadwerkelijk te handhaven, met het recente uitzet debacle als schrijnend voorbeeld. Zodra er regels betrekking hebbende op illegalen gehandhaafd dreigen te gaan worden komt de linkse media met een grootse “zielig” campagne en valt de politiek correcte elite in de Haagse bankjes over elkaar heen om mee te deugen. In een dergelijk politiek correct klimaat hebben extra regels helemaal geen zin, en geloof verbannen uit het onderwijs gaat sowieso gewoon niet gebeuren zolang er nog een hoop katholieken en protestanten zijn die bang zijn dat hun geloof daar dan ook onder gaat lijden, en schijt aan de gevolgen.

Marien
Marien
5 jaren geleden

Goede column. Eigenlijk dient dit verplichte kost te zijn voor het kabinet en ALLE kamerleden.
De linkse kan van het politieke firmament heeft de problemen vergroot en is de aanjager van het ‘populisme’ welk laatste eigenlijk een gezonde democratische stroming is.
Ook nu weer weigert Rutte om het aspect van de islam mee te weten bij het onderzoek naar bevolkings demografie in de komende 40-50 jaar. Dat is weer een cruciale fout. Hij blijft het maar niet snappen.

Arie
Arie
5 jaren geleden

Goed stuk, kleine aanvulling.
De door de columnist opgenoemde oplossingen bestaan allang, althans binnen de wetten en verdragen van zowel EU als individuele EU-lidstaten.
1. Nationale wetgeving staat boven “wetgeving” van christenen, wodanisten, maffia en dus ook moslims.
2. Onderwijs bereidt kinderen voor op de Nederlandse maatschappij, dat sluit pre-Middeleeuws islamitisch onderwijs uit.
3. De buitengrenzen worden bewaakt (Frontex), illegalen worden uitgezet.

Niks aan de hand dus, behalve dan dat de bestaande wetten en verdragen niet gehandhaafd worden.
En dat is dus best een schandaal, niet alleen vanwege de enorme problemen die het “immigranten-mag-je-niks-weigeren-beleid” heeft veroorzaakt. Het is bizar dat politici en beleidsmakers jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan manuren verspillen aan het zoeken naar “oplossingen” die al bestaan.

Frans
Frans
5 jaren geleden

@Marien
Ik denk dat Rutte het best wel snapt, alleen interesseert het hem niet, het is zijn wereld niet die naar de verdoemenis gaat.
Hij leeft in de wereld van de pluche zetels, champagne en kaviaar.
En als hij goed zijn best doet voor Juncker & Co dan mag hij straks ook nog aan de rijkgevulde EU dis aanschuiven.
En mocht dat toch nog misgaan, dan staat plan B al klaar; commissaris hier, adviseur daar, ook hier is het entreegeld, uit de burger zijn zak, tenslotte al dubbel en dwars betaald.
Dat die burger dadelijk in een helle gat Arabische stijl moet leven is zijn probleem niet, na hem de zondvloed. En mocht straks het bruine spul echt de ventilator raken dan is daar altijd nog de gated community, of in het uiterste geval een business class ticket naar veiligere oorden, je kunt tenslotte overal pinnen van je goedgevulde Zwitserse bankrekening.

Kees van Mourik
Kees van Mourik
5 jaren geleden

@Soiberg, ik lees in uw reactie de theorie dat de immigratie vanuit Afrika zou afnemen als daar meer welvaart was en dat wij dus, door Afrika te helpen meer welvaart te realiseren, de immigratie vanuit Afrika zouden kunnen doen verminderen. Het is een theorie waar veel mensen in geloven. Maar vooralsnog is het zo dat vooral de rijksten in Afrika het zich kunnen permitteren naar Europa te emigreren en dat de massaliteit van de emigratie uit Afrika eerder recht dan omgekeerd evenredig samenhangt met stijgende welvaart in Afrika. Als wij kunnen bijdragen aan een welvaartsstijging in Afrika is dat natuurlijk uitstekend, maar een oplossing van het immigratievraagstuk is het niet. Integendeel, eerder zal de immigratie vanuit Afrika door stijgende welvaart in Afrika toenemen, als alles verder bij hetzelfde blijft (dus open grenzen en een toch nog altijd veel welvarender Europa).

ni28
ni28
5 jaren geleden

Jammer alleen dat de politici nu in Salzburg probeerden de migratie te bagatelliseren omdat het op moment minder speelt. Heel dom maar waarschijnlijk door de voorstanders van illegale migratie zo gepland.

Kees van Mourik
Kees van Mourik
5 jaren geleden

Een belangrijk verschil met de immigratie in vroeger tijden en de immigratie nu is dat vroeger de noodzaak voor immigranten om te integreren (of minstens met werk de kost te verdienen -niet helemaal hetzelfde) veel groter was. Het alternatief was armoede. Het is ook ons sociale zekerheidsstelsel (nogal genereus in vergelijking met de bedéling voor de paupers uit vroeger tijden) dat roet in het eten gooit. Een deel van de immigranten, die hier nu komen, gaan er nog altijd op vooruit t.o.v waar ze vandaan kwamen, ook als ze hier geen werk vinden en het hier van uitkeringen moeten doen. De immigranten die hier vroeger kwamen zochten verbetering van hun situatie omdat ze hoopten dat hier door werk te kunnen realiseren. En er wás hier werk. En mede dankzij immigranten die hier kwamen werken kon de economie groeien. Dat ligt nu een beetje anders. ,
Ik weet niet goed hoe het met de integratie van moslims in de V.S. gaat. Waarschijnlijk wel een tikkeltje beter dan bij ons, en dat heeft stellig te maken met het feit dat er in de V.S. niet zo’n genereus sociale zekerheidsstelsel is. Intussen doet de ene groep immigranten het duidelijk beter dan de andere en die verschillen hebben natuurlijk niet rechtstreeks met ons sociale zekerheidsstelsel te maken. Verder is ook de ene moslim de andere niet. Mij dunkt dat er enig verschil is tussen de burgemeester van Rotterdam en haatprediker Fawaz Neit. Ik las boven over “het niet of slecht integreren van de islamitische immigranten.” Het woordje “de” zou ik hier liever weglaten, want het is hopelijk niet zo dat alle moslims niet of slecht integreren.

trackback

[…] Er is meer verwarring in de EU dan ons wordt voorgeschoteld: Macron mag dan wel in Europa een grote broek hebben aangetrokken, in zijn eigen land heeft hij sterk aan vertrouwen ingeboet. Merkel’s positie is ook ernstig verzwakt, in de meest recente peilingen heeft haar Grote Coalitie de steun van de meerderheid van de kiezers verloren – nog maar 35% – en is de AFD opgerukt naar de tweede plaats. […]

trackback

[…] Het gedrag van de Franse Gele Hesjes op straat zal ongetwijfeld van invloed zijn op het verloop van gelijksoortige protesten in de rest van de EU. De burgerlijke onvrede in Frankrijk is natuurlijk niet uniek, we zien ook onrust in andere landen. En ook daar worden eisen gesteld: dat werk moet lonen, dat de lastendruk omlaag moet, dat duur klimaatbeleid van tafel moet en dat er een einde moet komen aan het open grenzen-beleid. […]

trackback

[…] maar deze discussie leidt vooralsnog niet tot concrete acties. Ik schreef hier recentelijk een column […]

trackback

[…] immigratiebeleid. Men verschilt slechts in de wijze waarop dit vorm gegeven moet worden. Een compromis is denkbaar met een beter bewaakte buitengrens van de EU, aanvragen van asiel en verblijfsvergunningen op de […]

trackback

[…] Source: OpinieZ Het Open Grenzen beleid van de EU loopt op zijn einde […]

22
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x