Hoe de echte oplossing voor de stikstofproblematiek er uitziet

Kabinetsmaatregelen gaan niet helpen

Titelfoto: Foto door Jan Riemersma onder de licentie CC BY-NC-ND 2.0. Citaatrecht ex art 15a Auteurswet.

In mijn eerste bijdrage op OpinieZ over de stikstofimpasse heb ik uitgelegd dat er geen stikstofprobleem bestaat, maar een stikstofverbindingen-probleem. Met name uitlaatgassen van verkeer en scheepvaart (NOx) en emissies door de veeteelt (ammoniak door koeien en varkens, NH3). En dan nog een minieme hoeveelheid lachgas, waarbij een verbod op drugsgebruik door de jeugd veel effectiever zou zijn. Maar dat terzijde.

Geen meting emissies

Verder zijn die emissies eigenlijk niet zo relevant, maar de neerslag daarvan wel. En laten we die neerslag nou net niet meten, maar modelmatig berekenen. En op die gebruikte rekenregels valt wel het één ander af te dingen. Zo stelt het RIVM bijvoorbeeld dat door de koe uitgestoten ammoniak één uur in de lucht blijft en bij een gemiddelde windsnelheid van 50 km/u dus maximaal 50 kilometer verderop neerdaalt. Vervolgens wordt er een imaginaire cirkel getrokken met een straal 50 km rond onze koe en alle Natura 2000 gebieden daarbinnen zijn opeens bedreigd.

Ongeschikt model

Het Deense model gaat uit van slechts 300 meter, zodat de meeste koeien-ammoniak rekenkundig op het eigen erf neerdaalt. Daarom heeft Denemarken ook geen stikstofprobleem. Het RIVM geeft overigens ook gewoon toe dat voor lokale situaties het gebruikte model ongeschikt is. De stikstofdepositie-norm is lager dan 1 gram per jaar per hectare, de fout- en onzekerheidsmarge van het model bedraagt 10, 20 en soms zelfs 30 kilo per jaar per hectare. Me dunkt, Kafka staat blijkbaar op de payroll van het RIVM.

Groene Politburo

Dan hebben we nog de normen. Die zijn volstrekt willekeurig uiteraard – die worden helemaal niet door ‘Brussel’ opgelegd, maar zijn rond 2005 bedacht door het Groene Politburo binnen het ministerie van Landbouw (LNV) en gestut door de Vierde Macht: de GroenLinkse ecologen van de Wageningen Universiteit. Diezelfde namen en rugnummers zitten er overigens nog steeds. Die bureaustoelen zijn blijkbaar toegerust met arbotechnisch verantwoorde zuignappen van uitstekende kwaliteit.

 

Structurele oplossing

De structurele oplossing van dat stikstofprobleem kan dan ook uitsluitend bestaan uit de volgende onderdelen – al dan niet gecombineerd;

  1. Ga eerst eens meten wat de werkelijke neerslag (depositie) van NOx en ammoniak is in de Natura2000 gebieden om op basis daarvan het RIVM-rekenmodel te valideren en/of aan te passen.
  2. Verruim de norm naar een realistische norm. Daarvoor zal Nederland naar Brussel moeten, kost tijd, maar kan wel. Tegelijkertijd kunnen de extra spelregels die de groene Vierde macht op LNV heeft bedacht (bovenop de minimale EU-verplichting) geschrapt worden. Zo zijn er Natura2000 gebieden waar er soorten op het lijstje ‘beschermde flora & fauna’ staan, die helemaal nooit voorkwamen in dat Natura2000 gebied. Of wie zijn wolf uitlaat in een Natura2000 gebied, overschrijdt de norm … De dwaasheid ten top.
  3. We hebben in Nederland helemaal geen natuur meer, alleen nog groene recreatiegebieden. Sinds 1850 is in Nederland alles aangeharkt. Je kunt best prudent omgaan met die groene recreatiegebieden, maar een stukje hoogveen van 10 bij 20 meter omheinen en tot Natura2000 gebied benoemen, is natuurlijk redelijk bizar. Van de meer dan 160 Natura2000 gebieden kun je er rustig – zeg – 120 of meer opdoeken. Dan houd je bijvoorbeeld de Veluwe over, het IJsselmeer en de Waddenzee. Kan rustig, kost alleen wel tijd.

 

Kabinet komt met schijnoplossingen

In stikstofland lijkt het politieke stof te zijn gaan liggen met de voorgenomen kabinetsvoorstellen. Door de toegestane maximumsnelheid overdag te verlagen naar 100 km/u, eiwitarm voer voor de koe plus andere technologische innovaties en het op vrijwillige basis uitkopen van boeren nabij Natura 2000 gebieden wil het kabinet ‘stikstofruimte’ vrijspelen om de boeren en bouwers weer wat lucht te geven.

Maar gaat dat ook helpen? Het antwoord daarop luidt ‘Nee’. Dat gaat niet helpen, allesbehalve zelfs.

Het verlagen van de maximumsnelheid helpt bij de uitstoot van NOx wel iets, maar niet serieus veel – circa 0,2%. En volgens andere berekeningen zelfs nog veel minder. Dat is ook volkomen logisch verklaarbaar. De meeste NOx uitstoot komt niet van personenauto’s, maar van vrachtwagens en die mogen nu al niet harder dan 80 km/u. Effect dus: Nul.

Eiwitarm voer voor de koe. Kán, maar dat is er nog niet en relevanter, de gevolgen daarvan voor de melkproductie én kwaliteit daarvan zijn onbekend. Effect dus: Nul. Wat voor de veeteelt wél effect zou hebben is het aan de bron scheiden van dikke en dunne fractie. Urine & Mest. Al jaren worden pogingen in die richting ondernomen.

Koeientoilet

Te beginnen met het ‘koeientoilet’. Ja, echt waar. Alleen laat de beperkte hersenkwantiteit van een koe het niet toe om getraind te worden en het juiste toilet te lokaliseren. Bij varkens wil dat overigens wel en gebeurt het ook. Ook hebben we robotjes in de weide gezien, die achter de koe aanrijden om de mest/urine op te vangen. Alleen zette Bertha 38 het op een rennen elke keer wanneer het robotje in de buurt kwam. Het scheiden van dikke- en dunne fractie in de stal zou wellicht nog wel kunnen, maar van het groene dictaat moeten koeien juist in de weide. De natuurlijke habitat. En voor de toerist uiteraard.

Vlekwerking

Het op vrijwillige basis uitkopen van boeren nabij een Natura2000 gebied bergt een ander – nooit benoemd – gevaar in zich. Daar bestaat zelfs een woord voor: vlekwerking. Zodra de boer is uitgekocht, zal milieuminnend Nederland de vrijkomende gronden willen toevoegen aan dát naast gelegen Natura2000 gebied en schuift het probleem alleen een paar honderd meter op. Je ziet nu al dat de groene politici bezig zijn om die vrijkomende gronden te bestemmen voor zonneakkers en windturbines. Met deze groene technologie volgeplempte gronden worden toegevoegd aan het lijstje ‘beschermde flora & fauna’.

 

Hoe dan wél?

Je moet het stikstofgedoe spitsen in twee problemen. Eéntje met een tijdelijke oplossing en ééntje met een structurele oplossing zoals boven geschetst. Tijd kopen dus. En dat kan ook vrij eenvoudig. De stikstofgekte kent maar één oplossing voor de korte termijn die én politiek haalbaar is, juridisch houdbaar en voor 31 december geëffectueerd kan zijn.

Latente ruimte

Boeren mogen hun latente stikstof ruimte vrijwillig verhuren voor bepaalde tijd (een jaar met verlenging, of iets dergelijks). Boeren hebben nogal eens meer stalcapaciteit dan vee. Al dan niet tijdelijk. Dat verschil wordt latente ruimte genoemd. In de Provinciale beleidsregels werd die latente ruimte in de vergunning afgeroomd. Dat werd door de boeren ervaren als diefstal. Wat het natuurlijk is.

Die ruimte ontstaat doordat er bijvoorbeeld te ruim vergund is (dat kan) óf dat er tijdelijk minder vee in de stal staat (dat kan ook). Neemt niet weg dat die latente ruimte een waarde vertegenwoordigt. Die terugclaimen zonder vergoeding is de facto onteigening & diefstal. Maar wanneer die latente ruimte vrijwillig door een boer ter beschikking gesteld wordt (al dan niet tijdelijk) tegen een vergoeding is dat verhuur. Net zoals bij een woning, maar dan zonder huurbescherming. Dat kan zelfs privaatrechtelijk geregeld worden.

Juridisch houdbaar

Die vrijgekomen ruimte kan binnen maar ook buiten de sector worden aangewend. Een politieke keuze die je morgen geregeld kan hebben. De boer is niet verplicht te verhuren, maar rechten die niet gebruikt worden, leveren zo nog huuropbrengsten op. Politiek gezien is er eenvoudig een meerderheid te vinden die de charme daarvan inziet. Het is immers juridisch houdbaar (huurcontract), boeren mogen vrijwillig verhuren maar hoeven dat niet, én de eigendomsrechten van die latente ruimte blijven bij de eigenaar – de boer.

Wanneer je dat op het niveau van de Provincie doet is ook een drempelwaarde voor de bouw juridisch houdbaar. De rechter zal oordelen dat de stikstofdepositie binnen de regio gecompenseerd wordt. Dus geen Friese stikstofrechten die een natuurgebied in Zeeland gaan redden, etc. Als de ruimte genoeg is voor de landbouwsector, kan het restant toebedeeld worden buiten de sector (de bouw). Is er niet genoeg latente ruimte beschikbaar, dan gaat de huur omhoog.

De markt doet haar werk. Of een extra koe in de stal, óf extra verhuuropbrengst.

Stappen

Zo koop je de extra tijd om het probleem bij de bron op te lossen. De volgende stappen moeten vervolgens worden gezet:

(1) eerst meten in plaats van berekenen;
(2) extra Nederlandse regelgeving bovenop de EU-richtlijn afschaffen;
(3) tot een realistische norm komen en
(4) het aantal Natura2000-gebieden inperken.

Als bonus kunnen we de groene Vierde macht binnen het ministerie van LNV opruimen. De zuignappen van de bureaustoelen verwijderen, zeg maar. Want daar zit het echte probleem. Ook dat kost geld, maar zal beduidend goedkoper blijken dan het groene Politburo laten zitten.

Over de auteur

Gert-Jaap van Ulzen
Gert-Jaap van Ulzen
Liberaal nuchtere Fries, Ondernemer & heuristische positivo. Duurzaam is het pas onder de groene streep.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
15 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het gezeik van onze koeien heeft veel minder effect op de samenleving,dan het gezeik van onze ambtenaren ,het lijkt wel of er geen een meer is die ze op een rijtje heeft .

Jan
Jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hilarisch stukje, uiterst serieuze ondertoon. Maar ook daarmee ga je het niet redden. Wanneer beseffen jullie dat je in versie 2.0 van de DDR woont? Als het gaat om de macht van (linkse) ambtenaren: kijk naar de deze week aan het licht gekomen ondermijning van de rechtstaat en het rechtstreeks schofferen en financieel laten bloeden van gewone burgers bij onder meer VenJ, Fin en de Belastingdienst. Het RIVM? Agrarische dependence van Gosplan. Uitvoeren van een (ultra) linkse agenda met behulp van fake bronnen en fake nieuws. Iedereen weet het (inclusief Pinokkio Rutte), maar niemand doet er wat aan. DDR 2.0

Bosgeus
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Jozef Stalin was de meest succesvolle kapitalist in de geschiedenis, Mao Zedong was zijn enige concurrent.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met boekhoudkundige trucjes kan je problemen maken of oplossen.
Dat geldt ook voor het meten. Want hoe ga je meten? Welke uitslag wil je? Vervolgens laat je modellen op de metingen los en daar heb je de gewenste resultaat. Zie hier de politieke inmenging. De echte natuur zal hiermee niet geholpen worden want de oplossingen zijn meestal alleen administratief. De echte natuur is overigens al lang verdwenen door steeds grotere economische groei gepaard met uitstoot die haar eigen oorzaak heeft. De overbevolking van de aarde. In Nederland zal de uitstoot dan altijd groter dan in andere landen omdat het een overbevolkte land betreft op een klein stukje land. Gemiddeld zal de uitstoot per vierkante meter dan altijd hoger zijn dan elders. Het is appelen met peren vergelijken. De overbevolking is geen hot item en wordt zelfs verzwegen en dat terwijl enkele decennia geleden de 3,5 miljard
mensen een onvoorstelbaar groot probleem vormden volgens de toenmalige bevindingen van de elite. Nu is 8 miljard mensen ineens geen probleem, men ziet alleen de uitstoot.
Wat een logica!

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb geen enkel vertrouwen in de z.g. deskundigen inzake de stikstof-problematiek; ze veranderen té vaak hun z.g. berekeningen, “den Haag” doet daar nog eens een schepje bovenop om het nóg ernstiger te maken en daarmede de bevolking aan ’t idee te laten wennen, dat als men maar genoeg betaalt, geen vlees meer eet, de auto laat staan en meer van die ongein, het “probleem” zou worden opgelost. Hetzelfde liedje betr. het klimaat. Zag zojuist een tv-progr. over Ierland, daar blijkt een paar miljoen jaar geleden een tropisch klimaat te hebben geheerst, er zijn fossiele palmbomen/-bladeren en andere tropische fossielen gevonden, terwijl er bijna géén mensen rondliepen op de aarde…….rararara hoe kan dat nou weer ? In het gedram omtrent de stikstof- en klimaat-problematiek hoor ik niks meer over het vliegverkeer, toch óók een zeer grote vervuiler ?

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is doodeng, al die extreme milieu-activisten die geinfiltreerd zijn in onze ministeries en instituten. Weet uit eigen ervaring hoe vals medewerkers bij bijv. de Milieudienst Amsterdam kunnen zijn; pure haat naar ondernemers. Want dat zijn kapitalisten. Bureaucratische communistische terreur uit de vorige eeuw is springlevend in dit land.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als kind las ik over het tropisch regenwoud dat bedreigd werd door ontbossing en veeteelt, omdat de vruchtbare gronden daarna wegspoelen door regen. Dat vonden we allemaal heel slecht natuurlijk, de milieubeweging voorop.

Toch is dat precies het model voor onze Natura2000 gebieden. Hoewel deze allemaal kunstmatig zijn aangelegd, zijn ze gebaseerd op het ontstaan van heide aan het eind van de Middeleeuwen. Door ontbossing en veeteelt spoelde de vruchtbare grond weg, en zo ontstond een nieuw en prachtig landschap met andere insectensoorten.

Probleem met ammoniak is niet dat het giftig is, maar juist dat het te goed is voor planten; daarom zit het in kunstmest. In de kunstmatig aangelegde Natura2000 gebieden willen we ruimte bieden aan planten en insecten die op “arme” gronden gedijen.

Oplossing is dus niet het beroven van boeren, met als einddoel zo’n 10% van onze economie te vernietigen. Maar terug naar de basis;
– bomen in die Natura2000 gebieden kappen;
– de ontboste gebieden gebruiken voor veeteelt; liefst schapen;
– de regen doet de rest.
Zo ontstaan arme gronden.

Joost mag't Weten
Joost mag't Weten
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Dergelijke gebieden hebben we al dus creatie is niet noodzakelijk; Bestaande gebieden moeten alleen onderhouden worden door ze regelmatig te begrazen met schapen (of bosmaaier). Dat is, zeker bij kleinere gebiedjes niet echt rendabel en dan nemen gras en later bomen de boel over. Ik ben dagelijks op de Veluwe en zie het gebeuren. Bos is overigens ook heel mooi dus ik lig er niet wakker van dat alleen de de grote plakken heide, die rendabel geëxploiteerd kunnen worden, in stand worden gehouden.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost mag't Weten

Eens, mijn punt was dus niet dat we meer Natura2000 gebieden moeten creëren, maar dat de reeds bestaande gebieden prima samengaan met landbouw daaromheen.
Alleen betekent dat wel dat de “milieuclubjes” de kunstmatige Natura2000 gebieden zelf moeten gaan onderhouden. Middels bomenkap en schapenhouden.
En dat is inderdaad meer werk dan alle boeren in NL kapot maken.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zou er een relatie zijn ´Mammoetwet´ en wat er nu gebeurt in Nederland?

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

@ Joost Visser.
Het onderwijs in Nederland loopt vóórop in de wereld, hr.Visser!
Althans, dat roepen onze “leiders” voortdurend. Ik zet alleen maar vraagtekens bij deze beweringen.
(Sinds de Mammoetwet is het met het NL-onderwijs alleen maar bergafwaarts gegaan en dat gaat nog steeds door)

Joost mag't Weten
Joost mag't Weten
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De oplossingen die je noemt zijn oplossingen voor de crisis maar natuurlijk geen oplossing voor een structureel probleem.

Die structurele oplossing is er wel net zo als die er zijn voor onze overdreven afhankelijkheid van fossiel, het CO2 “probleem” en bijvoorbeeld nucleair afval.

Die oplossingen hebben slimme mensen vaak al decennia geleden bedacht, maar er wordt bewust geen ruchtbaarheid aan gegeven.

De reden? Past niet in het verdienmodel van de fosiel lobby die wil blijven boren, graven en fracken en ook niet in het verdienmodel van de meer recente klimaat/milieu lobby en gebaseerd is op CO2 heffingen, de handel in CO2 rechten en de bouw en exploitatie van niet duurzame zonneweiden,windparken en biomassa centrales.

Beide lobby’s worden overigens door dezelfde groep mensen gefinancierd.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De huidige Nederlandse “oplossingen” geven een verklaring op de mysterie van de verdwenen beschavingen.

Joost mag't Weten
Joost mag't Weten
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

De Zondvloed geeft die verklaring ook en daarvoor is een aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijk bewijs.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost mag't Weten

Joost mag’t Weten@ Ik geloof niet zo in door God gestuurde rampen wel in natuurrampen. De aarde heeft in haar geschiedenis heel wat klappen gekregen en het is niet uitgesloten dat er weer wat gebeurt gezien de toenemende seismologische activiteit van de laatste tijden. Maar op moment blijft de grootste en gevaarlijkste de Rutte ramp.

15
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x