Stikstof heeft een E-nummer en is geen broeikasgas

De feiten achter de gekte

Titelfoto bij artikel Gert-Jaap van Ulzen voor OpinieZ.com “ Stikstof heeft een E-nummer en is geen broeikasgas”

Foto:

Vandaag verscheen het eerste deel van het stikstofadvies van de Commissie Remkes. Deze vindt dat het kabinet gebonden is aan de recente uitspraak van de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd is met de EU-regels. Vooral de veeteelt wordt aangewezen als schuldige. Gert-Jaap van Ulzen over de feiten achter de nieuwste hysterie.

 

Roeptoeter

De stikstofgekte in Nederland neemt langzamerhand bizarre vormen aan. Iedereen roept maar wat en ook de voormalige docent maatschappijleer en tegenwoordig klimaatkonijn Nijpels staat weer eens vooraan. Met de roeptoeter die wij NPO plegen te noemen als versterker. Dat is overigens dezelfde Nijpels die in 1989 als milieu minister wist te voorspellen dat er in Nederland in het jaar 2000 geen boom meer overeind zou staan als gevolg van ‘zure regen’. De visionaire capaciteiten van deze voorman zijn daarmee wel getekend.

 

Geen broeikasgas

Stikstof (N2) is een volkomen onschuldig gas. De lucht die wij inademen bestaat voor 78% uit dat gas. Stikstofgas heeft ook gewoon een voedselmiddel E-nummer (net zoals bijvoorbeeld water) en wel E941. Stikstof wordt door de voedselindustrie bijvoorbeeld veel gebruikt om zuurstof uit de verpakking te verdrijven om zo de houdbaarheid van versproducten te verlengen.

Wanneer wij het hebben over de invloed van stikstofemissies op de natuur – in Nederland hebben we overigens helemaal geen natuur meer, maar uitsluitend nog cultuur – gaat het over zogenaamde stikstofverbindingen. In het bijzonder over ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Noch stikstofoxiden, noch ammoniak zijn broeikasgassen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld waterdamp.

 

Fijnstof

Milieuminnend Nederland (maar ook het Longfonds) trekt daar dan vervolgens de fijnstofproblematiek (PM10) weer eens met de haren bij. Al eerder werden de geitenhouderijbedrijven op slot gezet met fijnstof als argument. Terwijl nota bene het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek geen causaal verband kon vinden of aantonen tussen geitenhouderij en longaandoeningen. De uitkomst van wetenschappelijk onderzoek is blijkbaar voor de groene medemens volstrekt irrelevant geworden.

 

Berekende emissies

De emissies van stikstofoxiden, ammoniak, maar ook fijnstof worden keurig bijgehouden door het CBS. In tegenstelling tot wat vrijwel iedereen denkt zijn dat modelmatig berekende emissies en maar in zeer beperkte mate daadwerkelijke metingen. En zelfs voor zover het feitelijk metingen zijn, zijn de uitkomsten daarvan op zijn minst voor discussie vatbaar. Zo staat er bijvoorbeeld een meetpunt voor de deur van een pluimveebedrijf, maar ook hangt er ééntje precies boven een riooloverstort. Enige analogie met klimaat temperatuur meetstations zal u niet ontgaan, vermoed ik.

Naar die meetpunten voor ammoniakemissie is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan, een doorkijkje naar de uitkomsten daarvan vindt u in onderstaand filmpje. Zo werd in februari 2012 de hoogste ammoniakuitstoot ooit ‘gemeten’, alleen was de grond op dat moment zo spijkerhard bevroren, dat de boeren de mest niet eens kónden uitrijden/injecteren. De beelden van het nét niet doorgaan van de Elfstedentocht op datzelfde moment, staan een ieder vast nog in het geheugen gegrift.

 

Natura 2000

Bij het inkleuren van de Natura 2000 gebieden werd al snel duidelijk dat er een onmogelijke positie zou ontstaan. De aan te wijzen gebieden zouden op geen enkele wijze kunnen voldoen aan de EU-emissienormen voor stikstof-verbindingen. Helemaal niet omdat al die Natura 2000 gebieden postzegels in het landschap zijn.

Per hoofd van de bevolking heeft Nederland méér Natura 2000 oppervlakte dan bijvoorbeeld Frankrijk, alleen liggen ze hier overal en nergens. Om elk vergeten weiland werd een virtueel hek getimmerd en een bordje Natura 2000 opgehangen en het liefst voorzien van een ‘klimaatbosje’. Overigens worden tegenwoordig al die Natura 2000 gebieden beplant met windturbines (IJsselmeer, maar ook nota bene door Staatsbosbeheer).

 

PAS-gebieden en grenswaarden. Bron: Aerius R16. Citaatrecht art 15a Auteurswet.

Programma Aanpak Stikstof

De liefhebbers van al die postzegels in het landschap moesten dus een list verzinnen en zo kwam in 2009 het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) tot stand. Geïnitieerd door – jawel – Dhr. Diederik Samsom (PvdA) en Dhr. Ger Koopmans (CDA). Die PAS komt er in de kern op neer, dat toekomstige emissie beperkingen rekenkundig naar voren mochten worden gehaald. Een weiland kon dus Natura 2000 gebied worden, mits in de toekomst de emissie in de nabijheid aan de normen zou voldoen. Daar heeft de Hoge Raad recentelijk een streep doorheen – en daarmee Nederland op slot – gezet. Paniek in de tent.

Nu kun je natuurlijk het bordje ‘Natura 2000’ ook weer gewoon weghalen, maar dat is tegen het zere been van de groene lobby. De emissies moeten worden beperkt, maar waar gaat het dan over?

 

Afname

We zien aan onderstaande CBS-cijfers over de emissies sinds 1990 daarbij dat met name wegverkeer en scheepvaart(!) verantwoordelijk zijn voor de NOx-emissies (32,5% respectievelijk 55,2%) en de landbouw voor de ammoniak(NH3)-emissies (88,8%). Maar we zien ook dat al die emissies (en de fijnstof PM10 uitstoot) sinds 1990 al met grofweg 65% zijn afgenomen. Het gaat uitstekend met het beperken van die stikstofemissies. Tenminste volgens het CBS.

 

Stikstofemissies. Bron: CBS. Citaatrecht ex. Art 15a Auteurswet.

 

Voor de afname zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Het aantal personenauto’s is sinds 1990 met twee derde toegenomen tot 8,5 miljoen, maar de uitstoot daarvan is met twee derde afgenomen. De verbrandingsmotoren zijn veel schoner en zuiniger geworden. Ook de introductie van roetfilters zal zeker een bijdrage hebben geleverd. Het aantal melkkoeien nam af van 5,2 miljoen in 1980 tot 1,6 miljoen nu, maar ammoniak-wasinstallaties zullen ook daaraan een positieve bijdrage geleverd hebben. Eigenlijk is het juist de landbouw die zich al jaren aan de wettelijke normen en regels houdt …

De Commissie-Remkes komt nu met een aantal voorstellen om Nederland weer in beweging te krijgen, het verlagen van de maximumsnelheid en het halveren van de veestapel. Maar zijn die dan ook effectief? En wat is dan de downside?

 

Maximumsnelheid

Het verlagen van de maximum snelheid van 130 km/u naar 120 km/u gaat 0,1% minder NOx emissies opleveren, eigenlijk nog minder want de gemiddelde snelheid op de Nederlandse snelwegen is geen 130 km/u maar slechts 122 km/u. Het effect is dus in werkelijkheid maar 0,02%. En ja, die komma staat goed. Verlaging naar 100 km/u levert iets meer op en wel het fenomenale percentage van 0,2%. Overigens gaan ook zonder verlaging van de maximumsnelheid die NOx emissie verder omlaag, verbrandingsmotoren worden gewoon ook nog steeds beter.

 

Veestapel

En het halveren van de veestapel? Dat heeft uiteraard effect op de ammoniakuitstoot, maar kent ook ongeëvenaarde economische schade. Zuivel is by far het belangrijkste exportproduct van Nederland. Bovendien is ‘minder vee’ helemaal niet nodig om ammoniakemissies te beperken. Het is technisch geen enkel probleem om ammoniak (maar ook nitraat en/of fosfaat) terug te winnen. Wat je dan hebt noemen we ‘biologische kunstmest’. Over circulaire landbouw gesproken … Strikt genomen hebben we straks dan ook niet teveel mest, maar te weinig.

Misschien moeten we maar gewoon accepteren dat wij in Nederland geen natuur meer hebben en wie die natuur dan toch wil opzoeken, kan maar beter een vliegtuig pakken. Amper NOx-emissies, geen ammoniakuitstoot en nauwelijks fijnstof. Volgens de cijfers van het CBS tenminste.

Over de auteur

Gert-Jaap van Ulzen
Gert-Jaap van Ulzen
Liberaal nuchtere Fries, Ondernemer & heuristische positivo. Duurzaam is het pas onder de groene streep.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
32 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter
Peter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De hele klimaatwaanzin die is uitgebroken is te zot voor woorden ,het lijkt wel of er geen normaal denkend mens meer bestaat ,nu zijn de boeren weer de klos,vergeet niet dat mocht er ooit iets gebeuren ,je juist deze mensen nodig hebt om te overleven ,en geen politieke betweters,die zijn namelijk heel makkelijk vervangbaar .

Jan
Jan
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Alleen als je een autist bent luistert de hele goegemeente naar je.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Maar dat is niet eerlijk, u gebruikt feiten!

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

geestig

Fluitje
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een waarheid in één artikel.

10+

Klasse Gert-Jaap.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De eerste reactie op dit stuk is: het gezamenlijke effect van de besluiten van regering/Commissie Remkes/RvS leiden tot onbestuurbaarheid van het land zonder dat daar effectief milieuvoordeel tegenover staat. Vrijwel alle milieuvoordeel (65% minder NH3 en NOx) is de afgelopen kwart eeuw tot stand gekomen door verkleining van de veestapel (van 5,2 naar 1,6 miljoen koeien) en verbetering van de motortechniek. Deze vermindering gaat door. Alle suggesties van Remkes leiden slechts tot marginale dan wel verwaarloosbare verbeteringen en zijn dus onzinnig. De toestand heeft uit de hand kunnen lopen door het Natura2000 beleid dat gebieden heeft aangewezen waar dat eigenlijk gezien de toenmalige en te verwachten NH3 en NOx belasting niet mogelijk was. Daar heeft men de PAS regeling overheen gelegd. En nu is de boel bestuurlijk-juridisch in de soep gelopen. Verder valt er het RIVM het nodige te verwijten op wetenschappelijk gebied. Dat is ernstig en wekt de suggestie van moedwillige nalatigheid. Het beeld wat oprijst is van een GL/D66-gefaciliteerde milieulobby die net zolang aan het overheidsbeleid heeft lopen sjorren tot het in het Natura2000-vak geparkeerd stond, waarna onbuigbare EU-wet- en regelgeving de RvS voor het blok zette. Wat verbaast is dat men bij dit alles heeft kunnen vergeten dat Nederland een dichtbevolkte delta is die met kunst en vliegwerk over de afgelopen eeuwen vrijwel volledig benut wordt voor vervoer, bewoning en uiterst intensieve landbouw. Ondanks dat en deels daardoor is Nederland een uiterst plezierig land om te leven. Hoe men zich zo in Den Haag zo in het pak heeft kunenn laten naaien is onbegrijpelijk (door invloedrijke dwazen als Samsom en Nijpels, maar hoe kregen ze die invloed?). Pleit er nog iemand voor inperking van bevolkingsgroei?

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het grootste deel van het “stikstof-overschot” in Nederland wordt veroorzaakt door ’t vliegverkeer sámen met de uit t’buitenland afkomstige stilstof. Wat men echter het eerste jaar wil gaan aanpakken zijn de boeren en auto-verkeer (m.u.v. vrachtauto’s !!)
Waarom niet tevens het vliegverkeer, één van de grootste vervuilers ? En waarom niet meteen de grenzen sluiten zodat er niets meer vanuit ’t buitenland ons landje kan binnenglippen ? Ik vermoed dat de gevolgen van de eerste aanpak zodanig “succesvol” zullen zijn dat de andere maatregelen niet meer nodig blijken, volgens de “deskundigen”. Aldus Schiphol én Lelystad de volle vrijheid van handelen gevend. Zag/hoorde ik één of ander volledig van de pot gepleurde man van de ANWB lispelen “dat we állemaal maar elektrisch moeten gaan rijden” ! Deze man speelt in z’n vrije tijd, en dat zal hij zéker hebben, gezien zijn idiote opmerking, met opwindbare autootjes ! We worden op grove wijze op grootse manier wéér besodemieterd door de “elite”.
De grootste vernieler van de “natuur in Nederland” is de regering zélf : bossen worden gekapt om een weg aan te leggen (Amelisweerd) in Limburg worden -tig bomen gekapt om vliegtuigen een veilige aanvliegroute te bieden naar een DUITS vliegveld; VLIEGTUIGEN !!!!!!! de grootste vervuilers.
Nederland is totaal de weg kwijt terwijl er zelfs een padvinder is die ons de weg zou kunnen moeten wijzen, n.l. Rutte en consorten. Maar die man toont totaal geen interesse in de Nederlanders; Rutte heeft in Nederland méér kapot gemaakt als ons lief is. De figuur, die álles weg lacht, zegt dat er géén Marokkanenprobleem zou zijn en nog veel meer van die grove leugens ! Kereltje zónder enige ruggengraat : Rubberen Rutte !!!!!

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

karton@ de boeren en automobilisten worden weer gepakt maar er wordt alles aan gedaan om de formule 1 in Zandvoort van start te laten gaan. Je mag de Koninklijke familie in gedaante van een huisjesmelker toch niet teleurstellen.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Inderdaad !
Áls “Zandvoort” zou doorgaan dan is wel duidelijk waar de belangen van deze “regering” liggen.
“Het geld klotst tegen de plinten” is ’t nieuwe credo van de “intelligentia”, maar tegen wélke plinten wordt er niet bij gezegd. (in ieder geval niet tegen de mijne !!). Deze “regering’ denkt alleen in euro’s. Één voorbeeldje : In de provincie Gelderland moeten 50 brandweerauto’s “ingeleverd” worden wegens bezuiniging. Dat zullen voornamelijk auto’s uit kleinere plaatsjes/dorpen zijn, bij een brand zullen de inwoners van die plaatsen “ietsje” langer op spuitgasten moeten wachten en dát terwijl er max.aanrijdtijden zijn vastgesteld door diezelfde “regering”. Wát is dit landje door-en-door verziekt, mede door Rutte en co. Hetzelfde geldt voor de “stikstof-crisis”……wij betalen, betalen en betalen dan is die “crisis” binnen de kortste keren bezworen. Idem als met de z.g. “zure regen”!!!!!

jan
jan
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend filmpje. Weliswaar gefinancierd door weer een belangen groep. Maar wie zou het anders moeten doen. Het is velen inmiddels duidelijk dat zogenaamd onafhankelijke organisaties als het RIVM een duidelijke politieke agenda hebben. En zo gaan de burgers van Nederland aan het gas (in de zijn van: opgeknoopt). Een Marxistische politie agenda.

Henri G.
Henri G.
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan

Het viel mij ook op dat het filmpje gefinancierd is door een belangengroep. Maar wat doen Rutte en consorten dan? Die bedienen aan de lopende band allerlei lobbygroepen, pressiegroepen, belangenkartels en wat dies meer zij. En dan zouden andersdenkenden, die kritisch zijn op hun strapatsen, dat níet mogen? Het woord “lobbycratie” is ontstaan door het achterkamertjesgekonkel van Rutte en al die pressiegroepen, in combinatie met het compleet negeren van de belangen van de burgers!

Ni28
Ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zouden deze feiten bij de klimaatpaniekzaaiers ook bekend zijn? Het management houdt zich zoals bekend niet met inhoud bezig dat mag wel duidelijk zijn. Ook zijn wij uitgeleverd aan de wetenschap van de nieuwe Pippi Langkous. De oude was wel leuker.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Niet het stikstof maar de stikstof beleid werkt verstikkend. De regering is de slachtoffer van eigen grootspraak en overdreven ambities. Maar de burger is de echte klos. En de burger is ook dom. Systematisch wordt ie door drie generaties Rutte uitgezogen en nog blijft zijn partij de grootste en de oppositie slaafs op enkelingen na. Nederland maakt zichzelf kapot eerder dan dat de natuur echt toeslaat. De samenleving wordt steeds meer onder druk gezet en onderling zal men verder van elkaar vervreemden o. a. door overbevolking en door cultuurverschillen die ons opgedrongen worden. De VN zaait steeds harder paniek over klimaat maar de echte oorzaak, de overbevolking blijven zij verzwijgen. Alle maatregelen die nu hals over kop worden genomen zijn waardeloos als je de overbevolking niet aanpakt. Wat er nu gebeurd slaat nergens toe en veroorzaakt alleen nog meer onrust? Het is de overbevolking en massa immigratie wat de samenlevingen bedreigd. Daar zijn al eerder beschavingen aan onderdoor gegaan. Beide oorzaken worden door de VN in stand gehouden. De VN dient dan ook ontmanteld te worden en dat zo spoedig mogelijk. Deze organisatie deugd al lang niet meer.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
De VN bestaat hoofdzakelijk uit elders uitgekotste “politici”, bovendien blijkt nu dat zij zich “bedienen van kleine kinderen om de wereld te laten zien en horen dat zij, de VN, nog steeds bestaan. U heeft volkomen gelijk, @ ni28, ontmantelen dat overbodige clubje daar in New York dat ook óns 10-tallen miljoenen per jaar kost; ze fabriceren de ene na de andere z.g. resolutie, iedereen hoort het aan, kijkt ernaar en vervolgt z’n normale gang.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Het is u vast niet ontgaan, Karton, dat de VN met regelmaat versnelt de stand van zaken aan de Noord-en Zuidpool zoals gisteren weer. Getimed om kracht te zetten aan hun waarschuwing sessies tegenwoordig geopend door autistische tieners die beter een behandeling zouden ondergaan dan al dat spijbelen van school. De wereld vergaat, Karton, diverse sektes wisten het al lang voor de huidige “politici” die in hun sporen treden.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Vanochtend een artikel die de theorie over de versnelde opwarming van de oceanen heeft genekt door geleverde bewijs van enorme statistische fouten is snel weer verdwenen. De waarheid mag ons niet bereiken.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De gehele stikstof- en Co2-gekte vervaagt voor mij bij wat ik gisteravond op tv zag, in ’t programma Zembla.
Al -tig jaren worden Nederlandse wateren, meren, rivieren, plassen enz. uitgebaggerd om het aldus verworven schone zand elders te gebruiken. De hierdoor ontstane diepten worden opgevuld met…….vergiftigde bagger o.a. vanuit België ! Óók wordt asbest, bouwafval e.d. in die bagger aangetroffen. Het meest schrijnende is het feit dat onze “overheid’ dapper meehelpt aan deze gigantische vervuiling : provincies, gemeenten, politie, justitie, iedereen is hiervan kennelijk op de hoogte……….behalve de bevolking !
In de aldus sterk vervuilde wateren spelen o.a. kinderen, zwemmen volwassenen en wordt vee gedrenkt. En dan zit die Haagse Maffia óns op te zadelen met een stikstof- en Co2-probleem ! Gemeenten, provincies enz. verdienen aan deze vuilstortingen omdat de “storter” hiervoor moet betalen.
Al vaker gezegd : Wij, de bevolking, worden op grootse wijze doorlopend besodemieterd door die z.g. “elite”. U mag ’t weten……….ik kotst op die zwijnen !!

Don Tessers
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De VN waar tegenwoordig de wereld van af hangt maar er ook aan vasthangt zonder ervan te kunnen loskomen. Je zag het al met Gretchen uit Zweden, het land dat met goedkeuring is overspoeld met migranten die het land hebben stuk gemaakt. Waar alleen al 120 bomaanslagen waren in 2019 tot nu toe. Gretchen die alle grote leiders op haar hand heeft gekregen omdat het kind gevoelig, zielig, kwaad en gelijktijdig haatdragend kan optreden, waarbij de huidige jeugd uit haar hand eet. Door de hele klimaatideologie en gekte is heel Europa in de ban gelegd. Zulke kinderen is een zege op het werk van Nijpels, Johan Vollenbroek, VROM EN MOB, WOB, GroenLinks, en nog een aantal idioten.
Er is een vergelijkbare overeenkomst tussen klimaatidioten en islam, beide even gek en vernietigend.

htm1958
htm1958
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En de cijfers achter de komma zijn nog slechter. Het vrachtverkeer rijdt al 100, en blijft evenveel uitstoten. Maar daar is overigens weer een nieuwe optimistische uitlating van Remkes: Misschien is het allemaal overbodig omdat we straks allemaal electrisch rijden. Nu heb ik nog niet één electrische vrachtwagen gezien, en hoe klimaatvriendelijk die electriciteit opgewekt wordt, daar zullen we het maar niet opnieuw over hebben. Mijn idee zou zijn, trek gebieden terug uit het idiote Natura 2000 project.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  htm1958

@ htm1958.
Electrische vrachtwagens hebben een extra-aanhangwagen nodig voor de benodigde accu’s !
“Natura 2000″projecten in Nederland ? Dat is ongeveer zoiets als : we stellen een gedeelte van de Veluwe open voor bruine beren (ik noem expres géén zwarte beren, want dan krijg je weer heibel met die KOZP-idioten), wisenten, cheeta’s, elanden én zee-anemonen; dat zou nét zo vreemd zijn als in een landje, zó klein als het onze, Natura 2000 projecten” op te zetten. Waanzin !!!!

Margreet
Margreet
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

In IJsland rijdt de bus oa op waterstofgas

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Margreet

Verstandig dat zij daarop ingezet hebben i.p.v. de accu’s, de zwakke schakel,alleen.

Margreet
Margreet
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

In 2004 reden de bussen al op waterstof. Er stond toen al een grote waterstoffabriek van?…….Shell. Ook de meeste vissers hebben het convenant getekend en varen er op. Er is in Jolanda voldoen natuurlijke energie aanwezig om elektriciteit op te wrakken om het waterstof de fabriceren.

Ni28
Ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Margreet

Zuid Korea doet veel aan via Hyundai vooral en in Japan Toyota. En de infrastructure wordt snel aangepast. Europa blijft weer achter al is in Duitsland enige beweging merkbaar wat infrastructuur betreft.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  htm1958

Htm1958& Zolang niet overgeschakeld wordt op waterstof zal dat hele elektrisch rijden niet veel voorstellen. De accu is de zwakke schakel van elektrisch rijden.

Maarten van Rijn
Maarten van Rijn
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heerlijk artikel, maakt veel duidelijk. Dank!

trackback

[…] Lees verder bij de bron: OpinieZ […]

trackback

[…] Lees verder>>> (h/t J.B.) […]

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Typisch Nederland. Of er wordt niets gedaan of onnodig teveel.

Harald Mikkelsen
Harald Mikkelsen
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

NOx geen broeigas? Geeft 250 x meer bijdrage dan C02.
Heer slaat de schrijver we de plank mis. Maar de boeren weer opzadelen met de schuldvraag, inderdaad te makkelijk.

Asher
Hoofdredactie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Harald Mikkelsen

NOx draagt niet bij aan opwarming en is geen broeikasgas. Ondanks het hoge percentage. Dat is geen standpunt, maar een feit. Verder geeft de auteur de boeren nergens in het stuk de schuld. Hij vermeldt alleen feitelijk gemeten waarden en de trend in de landbouw.

Gerben
Gerben
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Harald Mikkelsen

De stikstofoxide N2O (lachgas) is inderdaad een sterk broeikasgas. Dit ontstaat vooral bij het uitrijden van mest.

32
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen