Krimpscenario kan tot grote problemen leiden

Economische groei blijft nodig

Foto:

Het wereldwijde klimaatbeleid is indirect een aanval op het kapitalisme. Een grotere overheid en meer regeldruk leiden tot een verstikking van het ondernemerschap. Steeds vaker hoor ik linkse wetenschappers pleiten voor het tegengaan van groei, zoals afgelopen week Klaas van Egmond (oud directeur van het RIVM) in de Volkskrant: “de politiek moet inzien dat we niet eindeloos kunnen groeien“. Maar wat zijn nou echt de gevolgen van een krimpscenario?

Ik denk dat het loont om na te denken over alternatieve economische besturingsmodellen, waarbij de gevolgen van een wereldwijd krimpscenario worden bekeken. En wat dit dan in samenhang met andere landen voor Nederland betekent. En hoewel mijn persoonlijke voorkeur vooralsnog ligt bij economische groei, vind ik het wel waardevol om eens alternatieven te bekijken. Je moet namelijk altijd kritisch blijven over je eigen fundamentele uitgangspunten. En daarmee ook durven controversiële thema’s uit te werken. Zodat je daardoor ziet wat de implicatie is van bepaalde standpunten.

Bevolkingsgroei

Een van de voornaamste redenen voor de noodzaak van economische groei is de wereldwijde, maar ook nationale bevolkingsgroei. In veel grote multinationals wordt daarom gewerkt aan extra omzet door meer volume te creëren (meer monden te voeden) en de waarde te verhogen (hoogwaardiger producten). Het beperken van de bevolkingsgroei is noodzakelijk voor een krimpscenario. Je kan immers moeilijk krimpen met een expanderende bevolking.

Een paar jaar geleden schreef ik hier al een keer over. De vervangingssnelheid van de bevolking is ongeveer 2,1 kind per gezin, met een tweekind-politiek krimpt de bevolking langzaam. Hebben we nu nog 17.4 miljoen Nederlanders, in het jaar 2100 zal dit binnen een krimpscenario vanaf het basispad kunnen liggen op 13 miljoen. Daarbij wordt er dan uitgegaan van een zeer sterk dalend migratiesaldo. Zie de paarse lijn hieronder.

 

Economie

Een krimpende bevolkingsomvang leidt uiteindelijk ook tot een krimpende economie. Er zijn minder huizen en minder voedsel nodig, minder mobiliteit en minder toerisme. De directe consumptie neemt af en daarmee ook de indirecte consumptie. De productiecapaciteit van fabrieken hoeft niet meer uitgebreid te worden, omdat de capaciteit toereikend is. Wel zijn nog vervangingsinvesteringen nodig. Op dit moment ligt ons bruto binnenlands product (BBP) ongeveer op 750 miljard euro. Uitgaande van een gemiddelde trendmatige daling van 0.5%, zal ons BBP in het jaar 2100 liggen op 500 miljard (-33% over deze periode).

Belastingen

Een krimpende economie leidt tot minder belastinginkomsten en daarmee tot een kleinere overheid. Doordat het BBP daalt, zullen de afdrachten naar de EU ook dalen, waardoor de EU-begroting ook kleiner wordt. Minder geld ter beschikking hebben leidt ontegenzeggelijk tot moeilijke keuzen, helemaal met een dure vergrijzende bevolking. De AOW- en zorgkosten blijven doorstijgen, maar er komt minder belasting binnen. De AOW zal dus moeten worden verlaagd, evenals de zorguitgaven. Ook andere rijksuitgaven moeten drastisch op de schop: de verzorgingsstaat komt onder druk. Het alternatief overigens is nog meer belastingdruk.

Minder groei (pensioenkortingen, negatieve rente) en meer belastingen: het lijkt Rutte 3 wel.

Tijd en geld

Volwassenen zullen langer thuis blijven wonen bij hun familie (net als vroeger), maar misschien is daar ook wel ruimte voor, doordat er meer tijd beschikbaar komt. Tijd kan hier namelijk worden uitgewisseld met inkomen. En aangezien inkomens gaan dalen, want bedrijven verdienen minder, is dat ook mogelijk. De bedrijfswinsten nemen af, waardoor de beurs ook zal gaan dalen en de vermogensrendementen lager worden. Door vraaguitval (minder mensen en minder inkomen) zullen de huizenprijzen fors gaan inzakken, waardoor lokale belastinginkomsten (WOZ) eroderen. Dit op zijn beurt zal tot ontslagen gaan leiden bij de gemeenten, maar dit zal worden opgevangen door een krimpende beroepsbevolking. De werkloosheid hoeft niet per se te stijgen.

Klimaat

Even los van de vraag in welke klimaatwetenschap je gelooft: de uitstoot van CO2 zal afnemen doordat er minder mensen zijn, maar er is ook minder geld beschikbaar voor klimaatmaatregelen. Er is minder landbouwgrond nodig voor voedsel en de energiebehoefte zal afnemen. Doordat er minder vraag is naar grond (ook doordat de waarde van percelen zal dalen) zal de beschikbare ruimte per Nederlander toenemen. Onze tuinen worden groter.

Mindset

De meest lastige component in deze hele projectie is de veranderende mindset die nodig zal zijn. Toekomstige generaties zullen minder welvaart kennen dan de huidige generatie, de overheid zal voortdurend krimpbegrotingen moeten opleveren en we zullen moeten wennen aan sluitende scholen, sluitende bedrijven, leegstaande huizen en kleinere banken. Dit zal leiden tot een hardere, verder conserverende tijdgeest, aangezien bestaande middelen verdedigd zullen worden. Het vooruitgangsdenken zal omslaan in een meer op overleven gerichte tijdgeest.

Alternatief model

Al sinds het begin van de mensheid is de drijvende kracht van de mensheid geweest om te groeien en te expanderen. In vroeger tijden waren er meer grote disrupties van de bevolkingsgroei en de economische groei, denk aan epidemieën en oorlogen. Door de medische stand en de toegenomen humaniteit in de wereld ontbreken deze disrupties gelukkig steeds meer. Ook zijn de planeet en de mensheid vele malen meer weerbaar dan iedereen voor mogelijk houdt.

Voorspellingen van dreigende rampspoed komen zelden uit. Zo zal dat ook het geval zijn bij de door sommige klimaatprofeten voorspelde ondergang van de wereld als er niet snel ingrijpende maatregelen worden getroffen. Daarom zijn urgente ingrepen absoluut niet nodig. Je kan stellen dat verder economische groei juist noodzakelijk is om de klimaatmaatregelen te kunnen betalen, als je tenminste gelooft in de effectiviteit ervan.

Een krimpscenario zoals hierboven uitgewerkt leidt tot grote problemen die elkaar versterken. Een voortdurende krimp leidt tot een neergaande cyclus waarbij het veel moeite zal kosten om deze te remmen. Kritisch nadenken over de gevolgen en de kwaliteit van groei is nodig, maar actief pleiten voor krimp is onverantwoord. Niemand zit te wachten op een val in welvaart en welzijn.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

31 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De teruglopende inkomsten tengevolge van een in aantallen teruglopende bevolking hoeven geen probleem te wezen.
En het hoeft ook niet ten kosten van onze verzorgingsstaat te gaan.
Voorwaarde is dan wel dat we het aantal mensen die van deze verzorgingsstaat gebruik maken zonder hier ooit iets aan bijgedragen te hebben naar nul terugbrengen.
En nog een voorwaarde is dan dat we alle parasieten die de verzorgingsstaat ook nu al onbetaalbaar maken opsporen en uitschakelen.
Dan praat ik dus over de top zwaarte in organisaties, volslagen overbodige ambtenarij, en regelrechte oplichterij door allerhande betrokken bedrijven.
Zo zijn, dankzij het door lobbyisten gerealiseerde afschermen van de Nederlandse markt, allerhande medicamenten in Nederland vele malen duurder dan in de landen om ons heen.
Zo worden er ziekenhuizen gebouwd die meer van protserige paleizen weghebben dan van functionele medische faciliteiten.
Er wordt gewoon ontstellend veel belastinggeld over de balk gegooid, wat dan vervolgens veelal in de zakken van allerhande profiteurs beland.
Als we daar eens een eind aan maken dan gaat dat ruimschoots opwegen tegen de teruglopende belastingopbrengsten voortkomend uit een krimpende bevolking.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Mee eens.
Het is ooit begonnen in Italië, maar nu heeft Nederland óók z’n eigen Maffia !

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

mee eens.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Grenzen sluiten,uitgeprocedeerde asielzoekers gelijk uitzetten,buitenlanders die zich niet aanpassen aan onze levensstijl ,mogen ook vertrekken,drugshandelaren ,tuig wat pinautomaten opblaast en worden beschermd door familie ,hupakee weg ermee .Gek ,dat links niet wil krimpen waar je het makkelijk voor een groot deel kan oplossen .

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Feit is dat we al 50 jaar krimpen (qua bevolking) en dat de groei kunstmatig op gang wordt gehouden door migratie. Kort door de bocht gezegd laten we andere volkeren zich voortplanten omdat we zelf een systeem hebben opgezet, zowel sociaal als economisch, waarin kinderen krijgen ondergeschikt is geworden.
Dit is niet een een onontkoombare natuurwet, maar het directe gevolg van ondoordacht progressivisme en daardoor veranderde waarden/normen en visie op het zijn. Mensen rekenen of ze wel kinderen kunnen betalen en anderen vinden het prettiger om liever geen kinderen te krijgen zodat ze zelf meer te besteden hebben.

Maar zoals we allemaal ondertussen begrijpen zitten er grote nadelen aan het importeren van groei, namelijk het verlies van onze cultuur en identiteit. Daarmee gaan ook onze omgangsvormen eraan en het gevoel van veiligheid. In feite komt het importeren van groei op termijn neer op het je laten overnemen door anderen. Groei importeren is dus eerder iets wat mensen doen om krampachtig hun welvaart te behouden, maar daarmee de toekomst voor hun kinderen te verspelen.

Natuurlijk wil niemand actief krimp (qua welvaart/economie) promoten, maar de optie om bevolkingsgroei te importeren is de doodsteek voor je cultuur. Die optie moet zo snel mogelijk afgesneden worden. Wil je dan toch bevolkingsgroei, dan zul je kinderen niet meer moeten leren om eerst maar eens de studie af te maken, dan de wereld uit te proberen en daarna, misschien, nog eens over een gezin te gaan nadenken. Je zult kinderen moeten meegeven dat tussen de 20 en 25 de ideale tijd is om te trouwen. En dat een normaal gezin 2 a 3 kinderen heeft.

En daarnaast, het is logisch dat er met minder mensen minder overheidsdiensten nodig zijn en ze moeten inkrimpen. Dat is geen afbraak aan de verzorgingsstaat

Rob
Rob
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Beginnen met stoppen van gelukzoekers, we zitten vol, op alle fronten belastend, extra huizen,

jan
jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Het wereldwijde klimaatbeleid is indirect een aanval op het kapitalisme…”. Nee, het is een directe aanval. Samen met andere mechanismen die het wereld socialisme eindelijk binnen handbereik van het sociaal-fascisme brengen. Om te beginnen met de EUSSR.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan

Nou Jan, daar denkt Karel van Wolveren heel anders over. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=hz3wQe9O3hc
Die hele CO2- en klimaatgekte is juist door o.a. de banksector uitgevonden om mega overheidsinvesteringen uit te lokken en zo de banken te redden. Save the planet? Nee, save the bank. En u en ik mogen het weer betalen. Na de zure regen, het broeikaseffect en het gat in de ozonlaag de zoveelste truc.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

Zowel kapitalisme als socialisme, in hun extremere vormen, eindigen met een straatarme bevolking geregeerd door een puissant rijke elite.
Dit gezamenlijke doel heeft tot een monsterverbond geleid dat in Nederland bijvoorbeeld het partijkartel tot gevolg heeft gehad.
Duyvendakjes en Nijpelsjes die naarstig samenwerken aan het beëindigen van de democratie en het veilig stellen van hun plekje binnen de elitocratie.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

daar lijkt het wel op, ja.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

@ Piet Karbiet.
Weet u inmiddels of de tot vernietiging van onze planeet leidende catastrofes, zoals u noemt : zure regen, broeikaseffect en het befaamde gat, zijn verholpen ? Ik hoor er n.l. niks meer over. Mogelijk is het gat in de ozonlaag inmiddels gevuld met stikstof en/of CO2 ? De zure regen is ook overgewaaid denk ik, broeikaseffect zal ook wel voorbij zijn, verplaatst naar oost-Europa.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er wordt al tientallen jaren beweerd dat het kapitalistische model gedoemd is ten onder te gaan. Proletarische revolutie, ecologische grenzen, bevolkingsgroei, en groeiafhankelijkheid wisselen elkaar af als hoofdoorzaak. De internetrevolutie leek groei mogelijk te maken zonder gevolgen voor het milieu. Daar zijn we nu ook alweer voorbij. Inmiddels wordt er gewerkt aan modellen waarbij de economie geen enkel nadelig effect heeft voor het milieu. Dat is alvast wettelijk vastgelegd voor bijv. stikstofnormen, maar lijkt wel het nieuwe wensdenken, vooral ook omdat het recessiebevorderend werkt. Het verschil met groeidenken is dat het dus juridisch afdwingbaar is (urgenda e.d.). Eén ding is zeker, zonder economische groei stort de economie als een kaartenhuis in elkaar. De gevolgen daarvan zijn niet te overzien. Economische groei mag dan niet wettelijk afdwingbaar zijn, de noodzaak ervan is wel degelijk een wetmatigheid. Alle gefilosofeer van Klaas van Egmond ten spijt.

theoprinse
theoprinse
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een groot deel van de Westerse wereld MOET 50 % krimpen. Niet vandaag, niet in 5 jaar, maar zo snel mogelijk in gangzetten. Gebeurt dat niet, dan hebben we over 25 jaar geen natuur meer. Dan is Nederland volgebouwd binnen de cirkel Delfzijl, Groningen, Enschede, Nijmegen, Maastricht.
Al in 1970 heeft een groep ONbekende intelligente Nederlanders meet daarin een groot aantal reeeele BETAS, uitgerekend dat op deze postzegel zon 8 – 10 miljoen mensen kunnen leven, met veel natuur, met koeien in de wei, met varkens in de modder.
Dat zon krimp pijn met zich meebrengt, JA. Maar even onvernijdelijk. Lees oa EW waarin inmiddels iedere dag meer lezers aangeven te begrijpen dat de Nederlandse Bevolking MOET krimpen, dat betekent heel wat jaren economische krimp accepteren.
Wie dit niet wil,begrijpen, cq weg wil kijken (ook rechts kan wegkijken) vraag me in vredesnaam om verdere uitleg.
Ik moet bekennen dat mijn vader (geboren 1924, heen gegaan 2016) bij die ONbekende Nederlanders was. Als 14 jarige was ik boos op hem over wat hij zei over AzG……… Ik ben nu 62 en ben het geheel met hem eens.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@ Henk Albarda.
Wijsheid komt met de jaren, luidt het gezegde.
De Jetjes en Klavertjes van deze tijd zullen over 20 to 40 jaar denken (want écht iets zéggen durft dat soort niet) : “Oguttegut wat hebben wij er een puinhoop van gemaakt !” Dat soort vliegt en holt achter iedereen aan met een andere mening dan die van échte deskundigen en kenners van de materie. Soms, in een vlaag van “verstandsverbijstering” heb ik medelijden met die jongetjes en meisjes die maar op straat lopen te blèren en eisen i.p.v. onderwijs te volgen; zij zullen n.l. de tijd meemaken dat zelfs de Veluwe is verdwenen en is volgebouwd met huizen voor “vluchtelingen”, terwijl dat volk uitstekend in staat is om hun eigen land weer op te bouwen, een land dat is vernield door mede-volgers van een wrede, intolerante en bloeddorstige ideologie.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutger van den Noort schrijft dit artikel ongetwijfeld met de beste bedoelingen. Vaak ben ik het 90 % met Rutger eens, nu minder dan de 2 sterren.
Hij gaat voorbij aan HET grote vraagstuk van de mens op aarde sinds 1970, OVERbevolking. Rond die tijd begon voor Nederland de meest vernietigende ontwikkeling ooit, deels veroorzaakt door het bedrijfsleven waar ik als 1 mans ondernemer ook toe behoor, maar voor 90 % door Links met uitkeringen en gezinshereniging. Men drukte door gastarbeiders te importeren uit Afrika en MO, een historische stommiteit. Heden verkeer ik dagelijks in beter gezelschap, steeds meer Nederlanders begrijpen dit nu.
Rutger niet, zeer KORTzichtig.
De tweede historische STOMmiteit voltrok zich in Afrika, waar AzC niet verder nadacht dan ‘ooooh wat zielig, die kindersterfte in Afrika’……
NEE. Dat was de Afrikaanse cultuur, tot 15 kinderen per gezin, bij 10, soms 12 veel tranen omdat de kinderen overleden, normaal in Afrika. AzC is DE hoofd veroorzaker van de bevolkings explosie in Afrika, waardoor we nu overspoeld worden door door LINKS geimporteerde waardeloze groepen sujetten uit Afrika. Agressief, ONdankbaar, grote bek, onze blanke !! vrouwen niet meer veilig, etc.
Graag volgende deel verder lezen? Dank!

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Veel tekort door de bocht. Welzijnsaspect genegeerd. BNP-groei kan nominaal wel groeien, doch reeel krimpen, waar we nu al jaren mee bezig zijn. In ieder geval geen oplossing is het blind importeren van mensen die geen bijdrage leveren of weing aan de samenleving en niet anders dan het BNP te laten groeien d.m.v. schulden aan te gaan door de overheid.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mensen gedragen zich, bij OVERbevolking, zoals héél veel dieren bij elkaar gepropt in een véél te klein hokje. Dieren én mensen worden dan onrustig, gaan elkaar aanvallen, met alle gevolgen van dien. Óók in Nederland begint een dergelijk gedrag zich m.i. te vertonen. Rutte en vazallen denken, óf hopen, dat zij met het geven van geld zoals nu aan de onderwijzers, grotere onrust kunnen voorkomen; zou kunnen, maar dan van korte duur. Werkdruk verlagen los je niet op met geld geven (dat komt veelal in de zakken van “managers enz.” terecht). Werkdruk is kosteloos op te lossen door het schrappen van de vele, véél te dwaze regeltjes vanwege deze “regering”. Echter, een door een onderwijzer(es) ingevuld formuliertje verschaft weer werk aan -tig ambtenaren op een ministerie; men maakt vervolgens een fraai rapport op en dat komt……….in de la ! Dát is de werkelijkheid in dit z.g. “rijke” landje. Men kan wel proberen om e.e.a. met “dure” woorden én geld op te lossen, dat heeft tot heden niet geholpen omdat de oplossing vrij eenvoudig kan zijn. Om bij mijn aanvang terug te keren : OVERbevolking is één van de grootste problemen, alsmede het lamlendige optreden van onze “leiders”. Ik wacht vol spanning op de niet te voorkomen volgende golf van onrust in dit landje.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zou het krimpscenario ook van toepassing kunnen worden verklaard op het aantal inwoners van dit piepkleine landje ?

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Absoluut, Nederland MOET terug naar 8, of desnoods 9 miljoen mensen / inwoners. Op vraag geef ik graag toelichting. Zie ook mijn reacties. Op EW zijn er dagelijks meer mede-lezers die eindelijk ook het ECHTE probleem zien, OVERbevolking.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alsof het groeiscenario niet tot grote problemen kan leiden… en vermoedelijk zelf grotere.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Economische groei moet natuurlijk doorgaan: meer doen met minder. In de derde wereld is het vooralsnog meer doen met meer – daar moet nog heel wat infrastructuur komen – voor men daar toe is aan meer doen met minder.
Een voorbeeld van meer doen met minder is kernenergie toepassen in plaats van windmolens.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een artikel die zelf de ogen van een blinde zou moeten kunnen openen. De huidige klimaatbeleid laat het best de opkomst van Marxisme zien. De Klavers en Jettens schreeuwen het uit. Deze klimaatbeleid zal de economische groei afremmen of stoppen maar hoe kan je dat doen met zo snel groeiende bevolking. Je moet juist de economie nog harder laten groeien. Dit typeert de ontkenning van links. De logica ontbreekt totaal. Zij willen niet inzien dat het klimaat(als dat al zo is)aangetast wordt door het stijgende aantal onlangs nog door GL en D66 verweten dat hij in de klimaatdebat items binnenbrengt die met klimaat niets te maken hebben.
En laat het juist de reden nummer 1 zijn die door links niet ter sprake mag komen. Zij willen de werkelijkheid niet zien. De reden is dat het gaat om Afrikaanse en Arabische volkeren die een ongecontroleerde bevolkingsgroei kennen. Zij zij oververtegenwoordigd bij de VN en dus mag niet over gesproken worden en links gehoorzaamt. De overwegend islamitische bevolking moet groeien om de wereld te regeren zo hopen de islamitische
leiders. Zij vergeten alleen dat zij nauwelijks inbreng hebben om het volk te voeden, daar moet het rijke Westen voor zorgen.
Een brood kan je desnoods door twintig mensen laten verdelen maar geen 200 of 2000. Dan moeten er gewoon veel meer broden bij en dat betekent nodige groei van economie die juist moet afnemen door klimaatfanatici. Een land als Nederland(maar ook geen andere overbevolkte land) kan niet zonder zware ingreep in de natuur door steeds meer mensen te herbergen en voeden. In een literfles past maar een liter water. Voor elke volgende liter heb je een nieuwe fles nodig.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

ni28, onaangenaam verrast door uw reactie. Onze aarde kan beslist niet meer dan 3 miljard mensen aan en de postzegel Nederland kan max 10 miljoen mensen aan, bij voorkeur max 8 miljoen. Een indrukwekkende krimp is noodzakelijk om Nederland weer leefbaar te maken. Nog slechts enkele jaren geleden wandelde ik zon 9 uur in de Fr/Zwitserse Jura en kwam 8 mensen tegen, 4 boerderijen en NA de 9 uur, was ik van 1 dorp in het volgende. Zelfs in Nederland KAN dat, bij 8 miljoen inwoners. Verzoeke ook mijn reacties te lezen?

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Beste Henk Albarda, uw onaangenaam gevoel door mijn reactie is onterecht. Ik ga mijn reactie niet herhalen maar ik beperk mij tot de een na laatste zin namelijk dat in een literfles past maar een liter water. Ik zou kunnen toevoegen dat als je uit die fles een glas neemt krijg je aangename lucht bij.
Ik ben helemaal met u eens dat Nederland overvol is en de domme gedachten zoals van D66 om van Nederland een stad te maken horen in een gesticht voor zwakzinnigen.

theoprinse
theoprinse
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel ! Er is idd een mondiale strijd gaande tussen het anarchoprimitivisme dat al in de opkomst van de landbouw het begin van de klassentegenstellingen ziet en terug wil naar de holbewoners. Dit concept staat tegenover het transhumanisme in samenhang met volledige robotisering.
De Aarde heeft genoeg zuurstof voor ongeveer twee triljoen mensen waarbij de zuurstof in de atmosfeer van de Aarde ongeveer 1,2 miljoen miljard ton bedraagt en het gemiddelde dagelijkse verbruik van elk mens ongeveer 550 liter. Het is de hoogste tijd om ook andere planeten te gaan bevolken.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  theoprinse

@ theoprinse.
Ik zou wel een vrij groot aantal personen kunnen opsommen die ik naar een andere planeet zou willen laten verhuizen, u ook ?

theoprinse
theoprinse
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Nee, net andersom hi hi

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  theoprinse

theoprinse, de aarde kan 3 miljard mensen aan, Nederland kan 8 miljoen mensen aan, en ‘uitbreiden’ naar andere planeten is een utopie. Ik realiseer me dat ik me deze korte reactie schuldig maak aan schijnbaar linkse kretolgie, want ik specificeer niet. Maar! links blijft maar uit Afrika importeren, hetgeen ik veroordeel als zware misdaad. Op vraag zal ik graag specificeren.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Henk Albarda, u neemt alles te letterlijk aan. Wij gaan toch ook niet andere planeten vervuilen door links.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Theoprinse, U schets een reële schrikbeeld.