OM-onderzoek naar “moordlustige Mossad-mannen” afgerond

De duistere kant van politiek Den Haag

Titelfoto bij artikel “OM-onderzoek naar “moordlustige Mossad-mannen” afgerond” door Uri van As OpinieZ.com

Foto: Internationaal Strafhof (ICC) te Den Haag by OSeveno, gepubliceerd onder de licentie CC BY-SA 4.0

 

Weet u het nog? Zomer 2016: NRC opent met de onheilspellende kop: Mensenrechtenjurist in Nederland ernstig bedreigd. Het betreft Nada Kiswanson van Hooydonk die in dienst van de Palestijnse lawfare organisatie Al-Haq onderzoek verricht naar Israëlische ‘oorlogsmisdaden’. Ze wordt naar eigen zeggen door Israëlische agenten met de dood bedreigd en gesommeerd onmiddellijk te stoppen met haar werkzaamheden. Zo niet, dan zal zij van de aardbodem verdwijnen. Met hulp van journalisten, juristen en politici bereikt haar gruwelverhaal de internationale podia.

 

Het OM start een strafrechtelijk onderzoek naar de levensgevaarlijke geheimagenten die kennelijk vrijelijk kunnen opereren op Nederlandse bodem. Het wordt een speurtocht in binnen- en buitenland die meer dan drie jaar in beslag zal nemen. Onlangs werd dit onderzoek dan eindelijk afgerond. Met een opmerkelijke uitkomst. Een ontknoping waarover u in de media niets hebt vernomen.

 

Spionageserie

Maar laten we eerst terugkeren naar het begin. Augustus 2016. Nada Kiswanson van Hooydonk doet in NRC verslag van haar Haagse horrorbestaan. NRC-journaliste Leonie van Nierop raakt zo geïnspireerd door Nada’s verhalen dat zij binnen een week een spannende spionageserie weet te produceren vol doodsbange NGO-medewerkers, moordlustige Mossad-mannen, op hol geslagen computers, zelfvernietigende dreigmailtjes en -sms’jes, dreigtelefoontjes, gloednieuwe mobieltjes met geheime nummers die prompt worden gebeld door geheimagenten, bossen bloemen voor Nada’s deur met dreigkaartjes en een serie glimmende huis-aan-huis verspreide folders met daarin afgedrukt een in krakkemikkig Nederlands geschreven achtergrondverhaal en de adres- en contactgegevens van Nada.

 

Aangifte

Nada doet in mei 2016 aangifte op het politiebureau. Op basis van een verhaal zonder bewijs wordt er in eerste instantie geen proces-verbaal opgemaakt. Maar Nada wil serieus genomen worden. Zij wil de Nederlandse autoriteiten wakker schudden. Ze schakelt bevriende journalisten, juristen en NGO’s in. Al-Haq, Amnesty International en het advocatenkantoor Prakken D’Oliveira bestoken Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie met alarmerende brieven en telefoontjes. Neem de doodsbedreigingen serieus! Nederland reageert laks op bedreiging ngo’s , tikt Leonie van Nierop in NRC.

 

Amnesty International en drie andere NGO-kantoren die samenwerken met het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag sluiten uit angst voor Israëlische agenten met een licence to kill hun deuren. Het doorgaans zo vredige Haagse wereldje kent een angstaanjagende achterkant. Een duister Den Haag waar mensenrechtenjuristen als prooien worden opgejaagd. En dat uitgerekend op het moment dat één van hen een nieuw rapport boordevol Israëlische misdaden tegen de menselijkheid wil indienen bij het ICC.

 

Wereldwijde rel

Het nieuws haalt alle journaals en praatprogramma’s. In binnen en buitenland. Van Le Monde tot de New York Times, van Nieuwsuur tot CNN. De artikelen van Leonie van Nierop worden in het Engels vertaald en vinden hun weg naar bevriende media en talloze mensenrechten-websites. Dat de gebrekkig Arabisch sprekende stalker van Nada in NRC “Abu Rami” heet en in Haaretz “Abu Nabil”, ach, een kniesoor die daarop let.

Een wereldwijde rel is geboren. Het imago van Nederland als veilige thuishaven voor het Strafhof, NGO’s, diplomaten en juristen loopt forse deuken op. Zijn buitenlanders hun leven nog wel zeker in dit Den Haag? Hebben Israëlische geheimagenten met moordplannen vrij spel in Nederland?

Buiten het terughoudende politiebureau buigen nu ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de AIVD en de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid zich over de zaak. Ondertussen tikt Leonie van Nierop lustig verder. Zij interviewt voor NRC de griffier van het ICC, Herman von Hebel. “Dit is nieuwe vorm van tegenwerking Strafhof” kopt de kwaliteitskrant.

 

Propagandameester

Ook NRC-correspondent Derk Walters draagt zijn steentje bij en spreekt in Ramallah met de baas van Nada Kiswanson van Hooydonk: Shawan Jabarin, een Palestijn die is gelieerd aan de Marxistisch-Leninistische, pan-arabische terreurorganisatie Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), pioniers van de vliegtuigkaping, de bomgordel en andere treurige terreurvindingen. Shawan Jabarin is in Israël veroordeeld voor het recruteren en trainen van terroristen in opdracht van de PLFP. Deze in een mensenrechtenmantel gehulde terrorist wordt door het Israëlische hooggerechtshof getypeerd als de personificatie van dr. Jekyll en mr. Hyde.

In Nederland wordt deze veroordeelde terrorist bij monde van Jozias van Aartsen beloond met een heuse Geuzenpenning. En warempel. Ook deze Palestijnse Geus wordt door Israëlische agenten met de dood bedreigd, bericht Walters voor NRC. De propagandameester van Al-Haq besluit zijn klaagzang met de dramatische woorden “dat hij klaar is voor een Israëlische kogel”.

 

Koenders in actie

De ‘Mossad-mannen bedreigen mensenrechtenjuristen’-rel bereikt een internationaal hoogtepunt. Ook de VN en andere organisaties beweren nu dat mensenrechten-medewerkers hun leven niet zeker zijn in Den Haag. In een redactioneel commentaar laat NRC weten dat een stad van ‘vrede en recht’ veiligheid moet bieden aan zijn juristen. Er volgen Kamervragen. De PvdA-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders noemt de zaak ernstig en onacceptabel. Hij voert koortsachtig diplomatiek overleg.

De Zweedse staatskrant Omvariden bericht dat de Israëlische ambassadeur op het matje is geroepen bij minister Koenders omdat de Nederlandse overheid van mening is dat Israël betrokken is bij deze zaak. “Van mening” omdat Koenders, volgens bronnen bij BuZa, slechts kan afgaan op het verhaal van de Al-Haq-medewerkster en niet beschikt over doorslaggevend bewijs.

 

Strafrechtelijk onderzoek

Israël wijst de beschuldigingen als volslagen absurd van de hand. Desondanks start het OM een strafrechtelijk onderzoek naar de doodsbedreigingen aan het adres van de Haagse Al-Haq-medewerkster. Een onderzoek onder leiding van Simon Minks, advocaat-generaal van het arrondissementsparket Den Haag, die gespecialiseerd is in internationale strafzaken als oorlogsmisdrijven en terrorisme. “Israëlische betrokkenheid kan niet worden uitgesloten”, meldt het OM volgens NRC. Het OM laat een reeks internationale rechtshulpverzoeken uitgaan.

Ondertussen schreef ik op OpinieZ in die periode een reeks artikelen over de ‘dreiging in Den Haag’ met daarin uitgebreide informatie over alle hoofdrolspelers, hun achtergronden en hun motieven.

  1. De spectaculaire spionage scoop van NRC
  2. Israëlisch spionagecomplot NRC bereikt Den Haag
  3. NRC als spreekbuis voor Palestijnse propaganda
  4. Kabinet gaat niet mee in Israëlische complot hoax
Verzonnen

De timing, de bizarre claims, het ontbreken van tastbaar bewijs en de afstemming tussen betrokkenen doen vermoeden dat de hele zaak verzonnen is. In gang gezet door een hecht netwerk van anti-Israëlische activisten in de journalistiek, advocatuur en politiek. Dit alles om publiciteit te genereren voor het door Nada Kiswanson van Hooydonk geschreven rapport over Israëlische oorlogsmisdaden waarmee Al-Haq druk wil uitoefenen op het Internationaal Strafhof om nu eindelijk eens het zo vurig gewenste strafrechtelijke onderzoek naar de misdaden van de staat Israël op te starten.

Want is het niet opmerkelijk dat na de presentatie van dat Al-Haq-rapport de rust in het Haagse mensenrechtencircuit volledig terugkeert? Dat er na Nada in de afgelopen drie jaar geen mensenrechtenjuristen meer zijn bedreigd of lastiggevallen, laat staan van het leven beroofd? Dat Nada Kiswanson van Hooydonk nog altijd ongedeerd in Den Haag woont en ongehinderd haar artikelen publiceert en volop werkzaamheden verricht voor Al-Haq en andere anti-Israël organisaties?

 

Horrorverhaal

Helaas spoken de Haagse doodsbedreigingen op de internationale podia nog steeds rond. Al-Haq en andere NGO’s, juristen, pro-Palestijnse politici en ‘geëngageerde’ journalisten schromen niet om het Haagse horrorverhaal keer op keer op te voeren. In de VN en andere internationale gremia roept Al-Haq voortdurend het beeld op van een onveilig Nederland vol Israëlische agenten die mensenrechtenjuristen met de dood bedreigen.

Claims zonder een snipper bewijs. Want zelfs na jarenlang stevig aandringen door collega-journalisten weigert NRC de bewijzen waarover Leonie van Nierop in haar artikelen sprak te tonen. Ook de NRC-Ombudsman Sjoerd de Jong draait in een warrige niet ter zake doende repliek om de hete brij van het ontbrekende bewijs heen.

 

Vragen aan OM

In de drie jaar dat ik deze zaak en het strafrechtelijk onderzoek nu volg heb ik ook het OM regelmatig vragen gesteld. Vragen als:

  • In het NRC-artikel Ze dacht dat Nederland veilig was waarin de zaak voor het eerst naar buiten wordt gebracht is sprake van tastbaar bewijs. Deze bewijzen zijn door NRC nooit getoond, noch door enig ander medium. Vormen deze bewijzen onderdeel van de zaak en zijn ze in het bezit van het OM?
  • Kunt u aangeven hoeveel en welke landen u een rechtshulpverzoek heeft gedaan? Hoe lang wacht u al op antwoord?
  • Kunt u iets meer vertellen over de eventuele vorderingen of stagnaties in het Nederlandse onderzoek?
  • Bent u op de hoogte dat organisaties als Al-Haq de zaak-Kiswanson in alle internationale overlegorganen als een formele aanklacht en voldongen feit presenteren? Zoals onlangs nog op 22 juni 2018 in Genève?

Vragen die iedere keer opnieuw keurig ‘intern worden uitgezet’ en resulteren in een oefening in geduld: de officier is met vakantie, uitpandig, uitlandig, ziek, heeft het te druk of meer tijd nodig….

 

Geen bewijzen

Het OM beleeft weliswaar hectische tijden door het opstappen van hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen, reorganisaties en belastende zaken als het proces tegen Geert Wilders, maar toch wordt er steeds weer plechtig beloofd dat de officier op mijn vragen zal terugkomen. Concrete antwoorden blijven echter uit. Geen wonder. De AIVD, die toch een aardig overzicht heeft welke diensten er opereren op Nederlandse bodem, zou de betrokkenheid van de Mossad of een andere dienst in deze zaak binnen korte tijd boven water hebben en het OM hebben ingelicht.

Het maakt nog eens duidelijk dat ook het OM niet beschikt over tastbare bewijzen in deze zaak. Zouden ze er wel zijn geweest dan zou een beetje onderzoeksteam in zo’n geruchtmakende internationale zaak op z’n minst de glimmende folders, de dreigkaartjes, en andere bewijzen in een Opsporing-Verzocht-achtige reconstructie aan de Nederlandse bevolking hebben getoond en Nada’s buurtbewoners aan het woord hebben gelaten. Het OM zou alles uit de kast halen om van de Haagse hoofdstad van het Internationale Recht weer een bastion van veiligheid te maken.

En dan, na al die jaren, stuurt het OM mij plotseling het verlossende woord. De zaak is afgerond. Het onderzoek heeft “helaas” niets opgeleverd. Er is geen ‘identificeerbare’ verdachte gevonden. Het strafrechtelijk onderzoek wordt na ruim 3 jaar vruchteloos speuren in binnen- en buitenland definitief afgesloten.

 

Geruisloos einde

Valse aangiftes doen is strafbaar in Nederland. Of het OM de Al-Haq-medewerkster zal gaan vervolgen is onbekend. Wel zijn Nada Kiswanson van Hooydonk en haar advocaat Brechtje Vossenberg van het advocatenkantoor Prakken D’Oliveira op de hoogte gebracht van dit eindresultaat. U niet.

Het OM liet weten het niet noodzakelijk te achten om een persbericht over het sluiten van dit strafrechtelijk onderzoek uit te brengen. Zij beëindigen de zaak Kiswanson liever geruisloos. En zo sterft de Mossad dreiging in Den Haag die aan het eind van de zomer in 2016 een hysterisch hoogtepunt bereikte een stille dood en kan het verhaal verwezen worden naar het Palestijnse Rijk der Fabelen.

 

Hetze door Al-Haq

Wat blijft is de (reputatie)schade die Nederland en Israël is en wordt toegebracht door Al-Haq en aanverwante partijen. En die is groot. Het is het niet bepaald de eerste, noch de laatste keer dat het netwerk rond Al-Haq een hetze begint tegen de Nederlandse staat.

Kort na de zaak Kiswanson startte Leonie van Nierop, bijgestaan door Al-Haq en andere anti-Israëlische NGO’s een beschamende reeks artikelen gericht tegen een handjevol Joodse bejaarden die in ‘bezet’ Israël onterecht AOW zouden ontvangen. Liesbeth Zegveld van het advocatenbureau Prakken D’Oliveira eiste mede namens Al-Haq strafvervolging van de toenmalige minister Asscher. Deze door de minster van Buitenlandse Zaken met Nederlands belastinggeld gesubsidieerde juridische strijdgroepen deinzen er niet voor terug om een collega-minister een mes in de rug te steken…

 

Doofpot

Excuses hoeft de Nederlandse staat niet te verwachten. Het juridische, politieke en journalistieke netwerk rond deze achterbakse activisten zal onvermoeibaar doorgaan met hun ondermijnende activiteiten.

Dat na alle internationale ophef de zaak Kiswanson geruisloos in de doofpot dient te verdwijnen is ronduit stuitend. Dat kwaadaardige NGO’s en hun netwerken ongestraft ons land door het slijk kunnen halen is verbijsterend. Nog gekker is het dat we onze vijanden uit eigen zak betalen. En dat een ‘kwaliteitskrant’ als NRC, die aan de wieg stond van deze beschamende Al-Haq-hoax, nog serieus genomen wordt in diplomatiek Den Haag.

 

Griezelig

Bizar is het dat het OM bezwijkt onder de druk van activisten en drie jaar lang tijd, middelen en belastinggeld spendeert aan het onderzoeken van Palestijnse fabels.

Schandalig is het dat politici wel luidkeels kakelen bij het begin van deze affaire, maar niet geïnteresseerd zijn in het vervolg en de afloop van deze zaak.

Griezelig is het dat een minister van Buitenlandse Zaken zijn handelen laat bepalen door Palestijnse leugens. Een daadkrachtige overheid zou net als de VS, Israël en andere landen de subsidies voor Palestijnse ophitsers en bedriegers voorgoed afkappen. Te beginnen met Al-Haq.

 

Van het huidige kabinet Rutte III en het linkse ministerie van Buitenlandse Zaken gevuld met onverbeterlijke Israëlhaters hoeven we niets te verwachten.

Zij laten zich liever schofferen dan de eer, het morele aanzien en de goede naam van Nederland in woord en daad te verdedigen. Arabische dreigementen en chantage worden zonder morren geaccepteerd door deze bange bestuurders. Zwijggeld, betaald van uw en mijn belastingcenten.

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
24 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

verhelderend artikel. Ik had nog nooit van die affaire gehoord. Maar wel bizar dat de valse beschuldigingen niet openlijk gecommuniceerd worden en niet duidelijk gemaakt wordt DAT het valse beschuldigingen waren………..
ik vraag me altijd af wat mensen bij zo’n 5 mei viering op 4 mei bij de doden herdenking DOEN, want waarom zijn ze daar als velen van hen anti Israel of anti Joods zijn. De Nederlanders hebben tonnen boter op het hoofd.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Als je, zoals die lui geen geweten hebt, heb je ook geen last van al die boter op je hoofd.

Awi Cohen
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Waaraan nog toegevoegd kan worden dat Al-Haq ook nog subsidie kreeg van de Nederlandse overheid.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Awi Cohen

ja, schandelijk. Maar de Nederlandse overheid heeft vele malen de verkeerde partijen gekozen en BLIJFT daar ook mee doorgaan.
IS voorzien van spullen en uniformen en zo en terreinwagens.
EN hoeveel geld van ‘ontwikkelingshulp’ zal er niet gebruikt worden om al die oorlogen in stand te houden. Veel corrupte regimes en machthebbers en vijanden van de westerse wereld krijgen van ONS belastinggeld steun. Omdat wij stomme ministers hebben.
Lees ‘de crisiskaravaan’ van Linda Polman. En dat is nog maar een korte beschrijving, maar er is veel meer verrot in die ‘hulpclubs’ wereld EN ook bij onze overheid. Onze overheid kiest vaak wel de verkeerde ‘vrienden’. Mensen als van Agt en Gretta Duisenberg zijn in mijn ogen zeer verachtelijk.

fluitje
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Awi Cohen

Inderdaad Awi en al die NGO die Miljoenen Euro uit de Nederlandse staatsruif (vr)eten.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Awi Cohen

Awi Cohen, zoals u weet krijgen in Nederland tal van anti-Israel en anti-semitische ‘organisaties’ subsidie zolang D66, pvda, groen links invloed hebben. Met een antwoord ‘wij zijn niet anti-semitisch, wij zijn het deels zeer met Israel oneens’ , geeft iedere ambtenaar naar max vermogen subsidie.
Ik ben ‘zelfverklaard’ half joods (mijn neef werd joods, veel met hem gesproken en hem 2 x in Israel opgezocht). Wel kritiek, zelfs van Israel keur ik af dat Palestijnen van hun grond worden verwijderd om een israelische nederzetting neer te zetten.

Awi Cohen
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Wie zijn er dan van hun grond verwijderd voor een nederzetting? Niemand dus. Palestijns propagandasprookje.

Ray Pardo
Ray Pardo
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Welke palestijnen zijn van hun land beroofd? Kun je betrouwbaar links geven?

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wanneer komt dat grote onderzoek naar de connecties tussen diverse NGO’s en diverse Palestijnse terreurbewegingen er eigenlijk eens?
Het antwoord is uiteraard “nooit”, want alle politieke partijen en ministeries die hier over gaan zijn vergeven van de pro-palestina activisten.
En wanneer gaat de journalistiek hier dan eens aandacht aan schenken?
Het antwoord is alweer “nooit”, want ook de journalistiek is vergeven van de pro-palestina activisten.
Mooiste is echter nog wel dat de “Palestijnen” een fictief volk zijn, ooit bedacht door wijlen Yasser Arafat, terrorist, en familie vriend van Minister Kaag.
Die zogenaamde “bezette gebieden” zijn er, maar dit zijn gebieden bezet door de “Palestijnen” en niet door Israël, tenminste als je er van uit gaat dat voor de grenzen van Israël dezelfde regels gelden als voor de nationale grenzen in de rest van de wereld.
Allemaal feiten die zelfs de grootste onbenul middels een middagje Googelen boven water zou moeten kunnen krijgen.
Wat dus gewoon bewijst dat bovenvermelde NGO’s, politici, overheidsinstellingen, en journalistiek, te kwader trouw zijn.
Met andere woorden; het zijn allemaal antisemieten die willens en wetens liegen.
En gezien de “Palestijnen” hun genocidale plannen wat de Joden betreft nu niet bepaald onder stoelen of banken steken promoten zij dus feitelijk een tweede holocaust.
Dit, beste mensen, zijn nu de werkelijke Nazi’s; je vindt ze bij de diverse NGO’s, in het partijkartel, in de linkse ambtenarij, en in de alles overheersende linkse journalistiek.
En als je dus, beste burger, stemt op de VVD, het CDA, D66, de PvdA, of GL, dan ben je medeplichtig aan het voorbereiden van genocide, en dan kleeft het bloed van elke aanslag gepleegd door een van de vele Palestijnse terreurbewegingen ook aan jouw handen.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank, Uri van As, voor deze spannende artikel die wij zeker nergens zullen kunnen lezen.

emilia
emilia
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Niet alleen spannend, maar ook schokkend. Zo zal er wel meer in de doofpot worden gestopt. Zeker als het gaat om onderzoeksresultaten zoals hierboven beschreven. En wat te denken van de berichten uit de UK, over de misbruiken en verkrachtingen van jonge meisjes door een groep mannen van Arabische afkomst? Worden vrijwel niet geplaatst in de media.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  emilia

Beste Emilia, “schokkend” beschouw ik tegenwoordig als de nieuwe normaal. Neem nu zoals b.v. gisteren Rutte, de nieuwe socialist, pakt de bedrijven aan voor betere salariëring van de modale werknemer. Schokkend? Nee, zoals gewoon weer leugenachtig en manipulerend voor eigen gewin. En mensen stemmen dan weer de VVD want het is echt een volkspartij, toch? Triest, dat wel.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  emilia

Emilia, dat verhaal is zo onvoorstelbaar veel groter dan u beschrijft! Telford, Rotherham bleek vanaf meer dan 10 geleden een netwerk van islamtische pakistani te zijn ontstaan die massaal mn blanke minder gefortuneerde jonge vrouwen, deels onder de 18, misbruikten. De rechter in die zaak heeft de complete zaak ‘verboden voor publicatie verklaard’ (Tommy Robinson) en in de doofpot gestopt omdat het ‘stigmatiserend’ zou zijn en omdat het moeilijk bewijsbaar was……..
Het misbruik in de katholieke kerk is kinderspel over wat moslims in Europa uithalen.

Ruud
Ruud
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Schokkend, maar héél goed dat er nog échte journalisten zijn die dit soort bagger monitoren én publiekelijk maken! Publiekelijk ondat de manipulerende media zoals een NRC en verwanten of de NPO dit bewust verzwijgen of verdraaien!

Daarom, ga asjeblieft zo door Uri, wij snakken naar eerlijk journaille!
En dat zegt dus ik, geen inwoner van Noord-Korea maar een hier geboren en getogen inwoner van de democratie Nederland!

Democratie??? Een land bestuurd door achterbakse, corrupte, hypocriete, manipulerende en liegende egocentrische dwazen is geen democratie meer! Dat is één grote beerput. Zoals we dat dus vrijwel dagelijks ervaren!

peter
peter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mochten ze zoiets willen ,zou niemand iets merken dat het uit die hoek komt ,Mossad is veruit de beste geheime dienst ter wereld ,die hebben deze amateurstreken niet .Een fotorolletje in Nederland ontwikkelen gaat al mis,en komt er een klokkenluider met de waarheid over wat er fout loopt bij het OM ,en dit naar buiten brengt ,wordt hij gewoon op bevel van de minister opgepakt .Geheime dienst hier is op een zeer laag niveau ,neem alleen al de samenwerking met de politie ,een crimineel met tbs en zedenmisdrijf kunnen ze nog niet controleren en loopt gewoon rond tot het weer mis gaat ,Minister een standje ,en alles gaat weer op zijn beloop ,zolang er nog vriendjes van Demmink zitten blijft het daar een puinhoop .

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uri van As, dank dat u een dergelijk artikel WEL onderzoekt, schrijft en publiceert. Mijn blinddoek voor het voluit met 2 maten meten, viel af op de dag dat ik hoorde dat Wilders door het OM vervolgd zou worden vanwege zijn minder, minder uitspraak. En dan te bedenken dat ik beslist geen fan was, ben of zal worden van Wilders, ik houd hoop als kiezer van FvD een tegenwicht te kunnen bieden tegen links populistisch Nederland, GL, D66, pvda, SP.
Uit uw artikel komt weer krachtig naar voren hoe onvoorstelbaar met 2 maten ons OM en rechterlijke macht meten. En dat geldt met name voor de joodse gemeenschap in Amsterdam en Nederland. Ieder incident TEGEN hen wordt gebagatelliseert naar ‘niet zo overdrijven’ zoals de aanslag op het israelisch restaurant door een palestijnse Syrier die vrijwel volledig vruit werd gelaten door OM en Rechters.
Veel lawaai dat het OM en rechters het te druk hebben, meer personeel, meer geld, geen capaciteit voor…….
Over dit onderwerp zou ik 5 a4tjes volkunnn schrijven.
Nog 1 observatie, ten tijde van het begin van het proces Wilders konden 12 islamitische Nederlandse RAADSLEDEN ongehinder openlijk op twitter doodsbedreiginge uiten tegen joden en ongelovigen (waarmee overduidelijk christenen werden bedoeld). OM: we hebben geen capaciteit.

Ruud
Ruud
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Ja Henk, Wilders zal en moet bloeden! Hij loopt net zoals Pim Fortuyn het deugvolk, zoals aangeduid in mijn reactie hier op deze site, voor de voeten! En een tweede moordaanslag is te doorzichtig!

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hier zijn geen woorden voor.
Hier voel je de de hoop dat het ooit gaat veranderen in Nederland in duigen vallen.
Je stem geef je aan Forum maar vervolgens worden zij aan de kant geschoven net als de PVV.
Hoe lang accepteren wij dat nog. Als het om democratie gaat is er iets rot in dit Nederland
En dat stemt zeer treurig.

jory49
jory49
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend artikel.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het moet mogelijk zijn dit soort onzinnige activiteiten van de overheid een halt toe te roepen. Alleen al de naam Al Haq zou alle alarmbellen moeten doen afgaan. Betekent in arabisch niet alleen ‘de waarheid’ (het soort waarheid waar de USSR ook patent op had), maar ook ‘de realiteit’, en dan met name de eendimensionale versie ervan die door islamisten als ideaal gezien wordt. Door wie laat men zich adviseren? Mag ik vanaf deze plek wijzen op het bestaan van andere, meer kritische bronnen dan die waar men zich in Den Haag kennelijk van laat bedienen? Er mag ernstig getwijfeld worden aan de mate van objectiviteit van de algemene, beleidsmatige gedachtenvorming op het hoogste niveau van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid (of Veiligheid en Justitie, daar wil ik afwezen). Mocht er nog een strohalm van geloofwaardigheid zijn waar de laatste zelfredzame burgers zich aan vast pogen te klampen, dan is die nu uit het bouwwerk van onze democratische rechtsorde losgeraakt. Met dit soort ministers heb je geen vijanden meer nodig.

Don Tessers
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ze kunnen zich beter richten op al het geld dat Nederland uitvliegt naar Marokko en Turkije.
“Kort na de zaak Kiswanson startte Leonie van Nierop, bijgestaan door Al-Haq en andere anti-Israëlische NGO’s een beschamende reeks artikelen gericht tegen een handjevol Joodse bejaarden die in ‘bezet’ Israël onterecht AOW zouden ontvangen”.

Peter Viering
Peter Viering
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat is dit: een thriller? Ja en nee, het betreft een page turner van hooguit een paar kantjes die je echt moet herlezen en daarna nőg eens opnieuw (bis bis) – maar nu echt op de inhoud – en die je verbijsterd achterlaat. Die hele f*cking affaire is me indertijd ontgaan. Goed dat jullie (OpinieZ) er zijn om me nu en dan indringend bij te praten. Dank heer van As.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Voor deze onovertroffen antisemitische propaganda heeft NRC wat mij betreft de Joseph Goebbels prijs verdient!

Iem Kievit
Iem Kievit
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nanko van Dijk

Helemaal mee eens om ze deze demonische prijs toe te kennen. Is er nog iemand zo dom om van onze pathologisch liegende overheid ooit nog iets te geloven? Je kunt het je niet voorstellen maar zo dom is inderdaad onze bevolking.

24
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen