De wereldvreemde, politiek-correcte Reisgids van de Verenigde Naties

Het Pact van Marrakesh als vehikel voor goedkope arbeidskrachten

premier Mark Rutte

Titelfoto: premier Mark Rutte. Screenshot YouTube-video, kanaal Forum Democratie

 

Het is bijna zo ver. Dat mooie Migratiepact – dat heus, echt, maakt u zich geen zorgen, tot niets verbindt en daarom dus zo dringend bekrachtigd moet worden, die reisgids van Reisbureau VN – wordt op 10 en 11 december in Marrakesh vastgesteld. Zoals het een reisgids betaamt, wordt het allemaal prachtig en zonnig voorgesteld. Geen onderscheid meer tussen migranten en vluchtelingen of legale en illegale migratie.

Migratie is fantastisch: “een bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling”. Kortom, we zeilen met zijn allen met een inlegvelletje van Rutte het Nirwana in.

Immigratie rond 1600

Nu is migratie geen hedendaags fenomeen, maar van alle tijden, zoals het Pact terecht betoogt; “migration has been part of the human experience throughout history”. We hebben er hier in Nederland ook al eerder mee te maken gehad. Misschien is het nuttig om in dit verband eens even te kijken naar de omvangrijke migratie die plaats vond in de Nederlanden in het tijdvak van plusminus 1570 tot 1630. Inwoners uit de Zuidelijke Nederlanden migreerden toen massaal naar het Noorden.

Dat had twee redenen: door de Spaanse Reconquista raakten handel en landbouw ontwricht en de textielnijverheid stortte in. Verder werd het hierdoor voor de protestanten onmogelijk hun geloof in vrijheid te praktiseren. De exacte aantallen van migranten zijn niet bekend, want er werd toen niets geregistreerd. In Duitsland was er dus niets nieuws onder de zon toen dat in 2015 tijdens de vluchtelingenstroom ook niet gebeurde.

Exodus

Niettemin zijn er wel een paar cijfers bekend die ons een indruk geven van de omvang van de exodus. Antwerpen ging terug van 100.000 naar 42.000 inwoners. Uit Gent en Brugge vertrokken respectievelijk 20.000 en 12.000 mensen. Steden als Ieper, Mechelen en Turnhout halveerden in inwonertal, daar vertrokken in totaal zo’n 25.000 personen. De Hollandse steden groeiden in die jaren als kool. Ook hier: exacte getallen zijn niet bekend maar uit documenten als kerkregisters en poortersboeken is wel informatie te halen omtrent het aantal immigranten: ca. 35.000 in Amsterdam, 30.000 in Leiden, ca. 4000 in Delft en 8000 in Rotterdam. In Middelburg zelfs 15.000.

Wat waren de gevolgen van deze invasie? Vooral na de val van Antwerpen vestigden zich een aantal kooplieden en bankiers in Amsterdam. Zij zorgden voor een fikse kapitaalinjectie in de Republiek. En de Zuidelijke vaklieden konden in de toenmaals sterk expanderende economie van de Republiek goed terecht in b.v. de textiel- en zijdenijverheid. Op religieus gebied bracht de migratie ook het een en ander teweeg: in de Zuidelijke landen was de Reformatie al verder doorgebroken dan in het Noorden.

Verrijking

De komst van de migranten, waaronder complete kerkgemeenschappen, zoals de Église Wallonne uit Brugge, gaf de Reformatie in het Noorden een boost. Verder gaf de migratie een intellectuele verrijking; met de migranten kwamen honderden onderwijzers en hoogleraren (zoals Lipsius en Stevin) mee, die het niveau van het onderwijs gunstig beïnvloedden. Ook het boekenbedrijf voer er wel bij, middels de drukkerij van de Antwerpse Plantijn te Leiden en het uitgevershuis Elsevier uit Leuven. Feitelijk waren dus de motieven tot immigratie van destijds en nu redelijk congruent: veiligheid, vrije beleving van religie en economische perspectieven. En de effecten ervan waren zeker niet negatief.

Historische vergelijking

Echter, vergelijken we het bovenstaande met de huidige massaimmigratie, dan zien we grote verschillen. Zonder denigrerend te willen spreken: de migrant van nu is doorgaans niet vermogend, integendeel, hij/zij komt een omvangrijk beroep doen op onze sociale fondsen. En het opleidingsniveau verschilt sterk per land. Bijvoorbeeld: een Irakees of Syriër is doorgaans behoorlijk opgeleid: van de Somalische migranten heeft een kwart helemaal geen scholing gehad en de rest vaak matig. Kortom; de bankiers, wetenschappers en leraren stromen nu niet met honderden binnen, integendeel. En praatten we destijds over aantallen van duizenden, nu gaat het om miljoenen mensen.

Verder hebben we nu te maken met grote verschillen in cultuur, religie en taal, die een soepele integratie lastig maken en confictsituaties met de autochtone bevolking genereren. En in veel Europese landen is de economische situatie ook niet zo, dat de banen voor migranten voor het oprapen liggen. Het zal dus duidelijk zijn dat het integreren van deze migranten een veel grotere financiële en sociale inspanning van de maatschappij vergt dan destijds.

Ergo: het feit dat migratie van alle tijden is, maakt het niet per definitie tot een zegen.

Ver van de realiteit

In het Global compact for safe, orderly and regular Migration, opgesteld door de Verenigde Naties, worden deze problemen niet genoemd, want dat past natuurlijk niet in een reisgids. In de in 2016 aangenomen New York declaration for Refugees and Migrants‘ van de UNHCR, die de opmaat tot het Pact was, trouwens ook niet. Beide documenten wekken de indruk opgesteld te zijn door personen die mijlenver van de realiteit af staan en maken zich op politiek-correcte wijze enorm druk om het welzijn en de rechten van de vluchteling – herstel – migrant.

Geen verplichtingen voor migrant

Echter, ik heb in het hele Global Compact geen enkele passage kunnen vinden die wijst op enigerlei verplichting van de migrant omtrent integratie in de ontvangende bevolking. Het Pact behelst een eindeloze rij van voorzieningen die voor migranten geschapen moeten worden en migratie faciliteren. En er moet wetgeving komen “die haatmisdrijven, gericht tegen migranten, bestraft”. In het licht van de reeks islamitische aanslagen in West-Europa, door migranten gepleegd, en de gebeurtenissen in Duitsland, waar asielzoekers er lustig op los steken, is deze clausule bijna sarcastisch te noemen.

Ook het New York document van de UNHCR uit 2016 spreekt zich uit tegen racisme en xenofobie: “Yet, in many parts of the world we are witnessing xenophobic and racist responses to refugees and migrants”. Uiteraard wordt dit in de verklaring ten strengste veroordeeld. Maar dat migranten zich niet altijd als lammetjes gedragen, is ook in dit stuk geen punt van overweging. Criminaliteit, racisme en homo- en Jodenhaat, gepraktiseerd door migranten; het wordt niet genoemd en dus ook niet veroordeeld. De rechten van migranten en vluchtelingen worden herbevestigd: “We reaffirm and will fully protect the human rights of all refugees and migrants.” Over de mensenrechten van ontvangende bevolkingen rept het stuk met geen woord.

Goedkope arbeidskrachten

In punt 15 van de verklaring valt een klein aapje uit de mouw. “We invite the private sector and civil society to participate in multi-stakeholder alliances to support eforts to implement the commitments we are making today”. Dit doet denken aan een passage uit een rapport van de International Labour Organization (ILO, een onderafdeling van de VN die zich bezig houdt met arbeidsmigratie), waarin werd gesteld dat het bedrijfsleven waarschijnlijk best bereid zou zijn om bij te dragen aan de kosten van arbeidsmigratie. En aan de Duitse werkgevers die in 2016 het voorstel deden om vluchtelingen voorlopig maar eens onder het minimumloon te laten werken.

Dit alles doet het vermoeden rijzen dat er een ordinair motief zit achter deze verheerlijking van massamigratie: namelijk migranten binnenlaten voor het bedrijfsleven, dat goedkope arbeidskrachten wil.

1997

Nu is de bovenstaande verklaring van New York niet de eerste. In 1997 hield de toenmalige VN Commission on Human Rights zich al met dit onderwerp bezig, hetgeen resulteerde in de Draft Declaration on Population Transfer and the Implantation of Settlers, die op 28 Augustus van dat jaar aangenomen werd. Daar staan twee interessante artikelen in. No. 1 luidt Every person has the right to remain in peace, security and dignity in one’s home, or on one’s land and in one’s country.  “Every person” lijkt mij ook de ontvangende bevolking te omvatten, waar de VN en UNHCR, politiek-correct afgegleden als ze zijn, nu totaal niet meer over reppen.

No 6 is nog interessanter:”Practices and policies having the purpose or efect of changing the demographic composition of the region in which a national, ethnic, linguistic or other minority or an indigenous population is residing, whether by deportation, displacement and/or the implantation of settlers, or a combination thereof, are unlawful”.

Het teweegbrengen van demografische veranderingen in een land als gevolg van migratie is dus volgens dit VN-document illegaal. Zo, die zit.

Integreren

Voor mijn geestesoog komt dan dat artikel in een Duitse krant over die basisschool in de Berlijnse wijk Neukölln, waar vorige maand 103 basisschoolkindertjes hun eerste schooldag beleefden: eingeschult werden. Slechts eén ervan was Duitstalig. “Wir sind arabisiert” constateerde de directrice van de school. In Kassel wisselde recentelijk ook een Duits meisje van school; ze was de enige in een klas vol Arabische kinderen. In Wenen verzuchtte een docente op het voortgezet onderwijs afgelopen zomer: “Ik heb 24 kinderen in de klas. 21 zijn islamitisch. Wat moet ik nog integreren?”

Ik denk aan artikelen in kranten en statistieken die erop wijzen dat gemiddeld 70% van de migranten uit jonge mannen bestaat, waardoor de demografie in West-Europa scheef dreigt te trekken. Lijken me toch ontwikkelingen die strijdig zijn met artikel 6 van dat NewYorkse document uit 1997. Lijkt me toch dat, op grond van deze ontwikkelingen, het hele Global Compact van Marrakesh, voorzien van “stemverklaring” of niet, strijdig is met dit artikel 6. Of ben ik nou gek?

Het onderscheid tussen vluchtelingen en migranten, legaal en illegaal is met het Pact van Marrakesh van tafel geveegd. Zo stelde de ILO vorig jaar al voor om de term ”illegale migrant” te schrappen. Dit zou ”stigmatiserend” zijn.

Het moge duidelijk zijn: de VN laat met deze documenten zien hoe ze is verworden tot een politiek-correcte organisatie die mijlenver van de realiteit afstaat.

Over de auteur

Lettie Verburg
Lettie Verburg
Altijd dwalend tussen hoop en vrees, zekerheid en twijfel, vreugde en verwondering. Door links betiteld als populiste en beschouwt dit als een erenaam.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
12 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Migratie is van alle tijden, is nietszeggend. 100 jaar geleden kwamen er 1 miljoen Belgische vluchtelingen naar Zuid Nederland. Die spraken ongeveer dezelfde taal, waren katholiek, kregen geen uitkering, werkten mee en gingen allemaal na WOI weer terug. Er zijn in West-Europa nu al 400 mensen neergestoken en 1873 verwond bij misdrijven en terreur door immigranten. We worden belazerd.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

@ Piet Karbiet.
Had ik ook niet verwacht van al die hoog opgeleiden.
Natúúrlijk worden we bedonderd, al járen lang !

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

De steekincidenten beginnen epidemische vormen aan te nemen. We kunnen gevoeglijk van steekepidemieen spreken. Wie had dat 40 jaar geleden kunnen denken? Het is niet gezond. Voor de slachtoffers niet en maatschappelijk niet.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het pact lost het verkeerde probleem op. De migrant zelf is het probleem, doordat deze over het algemeen geen enkel recht heeft op asiel, Noordwest-Europese samenlevingen enorm op kosten jaagt, en in het geval van Nederland de overbevolking (en dus de klimaatproblemen) alleen maar doet toenemen en het leefplezier doet afnemen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Meestal ben ik het wel met mezelf eens, maar ik moet nu toch iets nuanceren. Ik heb in mijn reactie het migratievraagstuk wel heel eenzijdig bij ‘de migrant’ neergelegd. Gelukkig bestaat ‘de migrant’ niet (met dank aan Maxima, overigens zelf een legale migrant, helemaal niet slecht opgeleid, aardig geintegreerd, en met haar promotie van microkrediet heel goed bezig). De oplossing voor het vraagstuk zit in afschrikking door handhaving. Het pact is daarvoor veel te tweeslachtig. Iedereen ziet dat er zo meer mensen in de procedure komen, terwijl er echt niet meer teruggestuurd worden. Ook het maken van onderscheid tussen oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen wordt er niet makkelijker op. Het is dus een fout pact. ‘De migrant’ krijgt de verkeerde prikkels. Nederland zit overvol. Er zijn geen bouwlocaties en de huizenmarkt is totaal overspannen, deels ook door foute investeerders (misschien moet Maxima eens met Bernard gaan praten). Zo kan het niet.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ben er inmiddels wel klaar mee met die hele import zooi die ze naar Europa halen. Mensen die niet verder ontwikkeld zijn als toen het nog in de middeleeuwen was, neerplanten in een moderne wereld moet wel fout gaan een keer. De islam is nou eenmaal middeleeuws en daar houden ze zelf aan vast. Dat politici zich zelf nog slim durven te noemen is de grootste schande die men nog uitspreken kan. In mijn ogen zijn ze nog dommer als het achterste van een varken anders deden ze dit hun eigen burgers niet aan. Dat we alweer door Rutte belazerd worden, met medewerking van al die linkse partijen in dit land is gewoon een feit. De enige partijen die dit onheil wat op ons afkomt inzien zijn de PVV en Forum voor Democratie. Hoop dat deze twee partijen de enige winnaars gaan worden bij de volgende verkiezingen in Nederland zodat ze al die linkse ratten gelijk naar huis kunnen sturen. Normaal gesproken zou dit complete miserabele kabinet hierom naar huis gestuurd moeten worden. Wij burgers betalen hun loon iedere maand via belastingen maar hebben nergens meer wat over te zeggen. De moderne slaven in de 21ste eeuw zijn we geworden van dit kabinet en van de EU.

Pieter
Pieter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bovendien was de migratie in de tachtigjarige oorlog een binnenlandse vlucht. De scheiding in zuidelijk en noordelijk is een 19e eeuwse uitvinding, bedoeld om het uiteenvallen van het koninkrijk in 1838 historisch te kunnen rechtbreien. In de 16e eeuw was er eerder sprake van een kerngebied met een periferie. Dus de kern, de verstedelijkte gewesten afhankelijk van handel via zee, versus de omliggende landbouwprovincies. Maw. Brabant, Vlaanderen, Zeeland en Holland tegenover de rest.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat is het nut van een pact die je tot niets verbindt? Dat geloof je toch niet? Neen. het is een pact die je zonder de tussenkomst van juristen tot een wildgroei van migratie verbindt. Arbeidsmigrant of vluchteling, een pot nat net als nu al het verschil tussen legaal en illegaal vrijwel nihil geworden is. Een sleutel tot moderne slavernij verzonnen door de VN die zelf beheerst wordt door schurkenlanden die het Westen willen overheersen. En overwegend linkse invloeden in de VN maken dat mogelijk. De mens is volgens de VN gebombardeerd tot een eeuwige migrant. Die hoofdstuk hebben wij toch al gehad lang voordat landen zelf zijn ontstaan en dat is niet voor niets gebeurd. De VN streeft naar een soort wereldcultuur want de mens is een soort. De VN zelf is aan een totale revisie toe. Deze pact is een misdaad tegen de mensheid. De politiek maakt de wereld eerder nog kapot dan het klimaat, dat is een feit.

jan
jan
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima observaties, en goed gedocumenteerd. Maar dat zal allemaal niet helpen; het gaat natuurlijk helemaal niet om migranten of hoe je ze ook noemen wilt. Er zit een pervers globalistisch gedachtengoed achter dat bedoelt is om de Europese middenklasse en witmensch uit te roeien. Vervang globalistisch gedachtengoed door neo-Marxistisch, en ook dat is goed. En reken maar dat Rutte en zijn congsi van Groot-Kapitaal en Stalinistisch kader dat door heeft!

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Lettie be!

trackback

[…] ingrijpend gaan beïnvloeden. Het eerste betreft het ondertekenen van het Marrakesh-pact dat juichend de deur openzet voor grootschalige immigratie uit landen met een hoge primitiviteitsindex die al sinds […]

trackback

[…] ingrijpend gaan beïnvloeden. Het eerste betreft het ondertekenen van het Marrakesh-pact dat juichend de deur openzet voor grootschalige immigratie uit landen met een hoge primitiviteitsindex die al sinds […]

12
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x