De EU kraakt in haar voegen

Plannen Macron voor federale unie leiden tot implosie

Franse president Macron op de informele EU-top in Salzburg (september 2018)

Titelfoto: de Franse president Macron op de informele EU-top in Salzburg (september 2018). Screenshot YouTube-video, kanaal Productiehuis EU

 

Zal de Brexit navolging krijgen? Zullen de spanningen in de Europese Unie tussen Noord en Zuid en tussen West en Oost dermate toenemen dat de EU uit elkaar valt? Wel als we de Ever Closer Union zich laten voltrekken, zoals de Europese architecten Robert Schuman (initiatiefnemer EGKS) en Jacques Delors (geestelijk vader euro en EMU) voor ogen stond en Macron nu opnieuw betoogt.

Schuman en Delors hebben van het begin af aan – met als basis het Verdrag van Rome (1957) – de Verenigde Staten van Europa als einddoel in hun hoofd gehad. Alléén omdat toen een federatie niet haalbaar was, bedachten zij iets anders. Zij waren ervan overtuigd dat economische integratie vanzelf wel tot politieke integratie zou leiden. Als de economieën van de lidstaten uiteindelijk volledig verbonden zouden zijn, werd een politieke unie onontkoombaar. 

Federale unie

Als we niet oppassen, krijgen de Founding Fathers van de EU alsnog hun zin en stevenen we af op een federale unie. De richting daarnaartoe is dit voorjaar door Macron in zijn Sorbonne-rede geschetst: een gezamenlijk asiel- en migratiebeleid, een EU-minister van Financiën met een eigen budget en zelfs een defensieunie. Merkel’s Duitsland zwakte dit federale plaatje wat af, maar wees het Franse voorstel niet categorisch af. Beide landen kwamen tot een compromis en lanceerden hun Meseberg-verklaring: de basis voor een marsroute naar een federaal Verenigd Europa.

 

Tegenstellingen

De richting die de Frans-Duitse as op wil gaat volkomen voorbij aan de bestaande tegenstellingen binnen de EU, die steeds manifester worden. West wil Oost massa-migratie opdringen en Zuid vertikt het om te hervormen en een verantwoord begrotingsbeleid te voeren. Noord ziet dit met lede ogen aan, omdat Zuid de rekening voor dit gedrag middels een transferunie bij Noord probeert te leggen. Doormodderen kan niet meer. Op de één of andere manier zullen deze tegenstellingen moeten worden overbrugd. Linksom of rechtsom zal in de EU een nieuwe consensus moeten worden gevonden.

Twee wegen kunnen daarbij worden ingeslagen. Of de EU wordt inderdaad een federatie, waarbij de lidstaten monddood worden gemaakt en hun oppositie moeten inslikken. Of men komt bij zinnen en gaat eindelijk beseffen dat daarvoor geen draagvlak bestaat onder de bevolking.

De EU-burger

De federalisten hebben in hun ideaalplaatje een EU-burger voor ogen. Een soort van gemiddelde Europeaan, die vrijwillige afstand doet van zijn nationale gevoelens en culturele identiteit en opgaat in de Verenigde Staten van Europa. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de uiteenlopende geschiedenis van de lidstaten, die een grote verscheidenheid aan talen en culturen heeft voortgebracht en de vereenzelviging van de burgers daarmee, ietwat prozaïsch wel vaderlandsliefde genoemd. De EU-burger bestaat dus niet. 

EU-Top december

Als Macron en Merkel er niettemin in zouden slagen om hun federale plannen door te drukken op de komende EU-top in december, zal – zo voorspel ik – een electorale afstraffing volgen. Noch zijn de burgers van de Noordelijke lidstaten bereid hun zuur verdiende geld over te maken naar het feestvierende Zuiden dat niet wil hervormen en geen verantwoord begrotingsbeleid wil voeren noch zullen de Oostelijke lidstaten zich een massa-immigratiebeleid laten opdringen.

De afstraffing kan snel geschieden, waarschijnlijk al met de verkiezingen komend voorjaar voor het Europese Parlement. Als de federalisten daar een gevoelige nederlaag lijden, zal het roer om moeten.

Implosie

Gebeurt dit niet, dan ligt een implosie van de EU op de loer. Tekenen aan de wand zijn al het naderende einde van de periode-Merkel en de dramatische terugval in populariteit van Macron, maar ook een andere wind die er in Italië waait en de opkomst van nieuwe leiders met een andere agenda in landen als Hongarije, Polen en Oostenrijk.

Kan een implosie worden voorkomen?

Ik denk het wel. De politici moeten dan terug naar de tekentafel en het idee van een federale EU laten varen. Als het besef uiteindelijk doordringt dat de EU uit lidstaten bestaat met eigen identiteiten, culturen, geschiedenis, gewoonten en gebruiken, kan worden terugggekeerd naar de wortels van de Europese samenwerking. Met soevereine staten die besluiten om op sommige beleidsterreinen samen te werken en op andere weer niet. Die dit vastleggen in verdragen met duidelijk afgebakende bevoegdheden. Die geen supranationale staat met een federale grondwet wensen en die besluiten dat de samenwerking op een confederaal model wordt gebaseerd.

EU-leger

Ook voor onze defensie hebben we de EU niet nodig. Het NAVO-lidmaatschap is gebleken een veel betere garantie voor onze veiligheid te zijn. De Amerikanen hebben ons al twee keer uit de brand geholpen en zullen dat weer doen, als we ons althans niet verder verwijderen van onze belangrijkste bondgenoot en de afgesproken bijdragen netjes voldoen. Het voorstel voor een eigen leger van de EU, dat Macron deze week lanceerde, is dan ook onzinnig. Want – afgezien van de te verwachten inefficiëncy – wie gaat beslissen wanneer en hoe dit leger wordt ingezet?

 

Eurozone

Hét ter discussie staande onderwerp in de EU is momenteel de euro. Voorstanders en tegenstanders buitelen over elkaar heen, met opinies die variëren van het verlaten van de eurozone (FvD en PVV) tot juist versterking en verdieping van de eurozone (D66 en GroenLinks, in het kielzog van Macron en Merkel). Het verlaten van de eurozone vind ik onverstandig. Een gemeenschappelijke munt is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle interne markt en douaneunie, cruciaal voor een handelsnatie als Nederland. Uit de euro stappen en uit de EU stappen zijn opties die Nederland zich niet kan veroorloven. Wij danken onze welvaart aan de interne markt en met name aan onze export, die voor ruim 70 % naar EU-landen gaat.

Middenstandpunt

Versterking en verdieping van de eurozone zoals Macron en Merkel willen is evenmin verstandig. Als relatief rijk land zou dat neerkomen op overdracht van ons zuur verdiende geld aan Zuid-Europa en uitholling van onze pensioenen. Ik voel voor een middenstandpunt: Nederland blijft in de eurozone, maar mét een clausule dat lidstaten, die zich niet kunnen of willen houden aan de spelregels, verplicht uittreden. Pas als ze orde op zaken hebben gesteld, kunnen ze weer toetreden.

Geen bail-out

Nederland heeft belang bij zowel een confederale EU als de eurozone, op voorwaarde dat de EU zich houdt aan de no bail-out regel. Er mag géén geld van de (Nederlandse) belastingbetaler naar andere lidstaten gaan om elkaars schuldverplichtingen (deels) over te nemen. De opstelling die de Hanze 10 gekozen heeft is gelukkig hoopgevend. Nederland en 9 andere lidstaten van de EU willen geen risicodeling in de eurozone, geen eigen monetair fonds, geen EU-minister van Financiën met een eigen budget en geen eurobonds.

Afrekening

Als de huidige leiders in de EU niet bij zinnen komen en toch koppig gekozen wordt voor de federatieve weg, zullen zij daar volgend jaar op worden afgerekend bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De lakmoesproef wordt de EU-Top in december. Als de Hanze 10 dan hun rug niet recht houden en de Frans-Duitse as haar zin geven met een transferunie, dan volgt onvermijdelijk een electorale afstraffing.

Na de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland zullen nieuwe leiders het tij wellicht nog kunnen keren en zal de EU met een confederaal model in rustiger vaarwater komen. Worden er geen nieuwe verlichte leiders gekozen, dan is de EU gedoemd aan haar oplopende interne spanningen en tegenstrijdigheden ten onder te gaan.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
27 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
A Swart
A Swart
4 jaren geleden

Zou iemand mij nu eens duidelijk kunnen uitleggen waarom Nederland niet zonder euro zou kunnen. Wij zijn altijd al honderden jaren een handelsland en de euro bestaat nog maar 16 jaar, hoezo zouden wij geen handelsland meer kunnen zijn als we geen euromunt meer hebben. Ook hier in dit stuk wordt weer gesteld “Uit de euro stappen en uit de EU stappen zijn opties die Nederland zich niet kan veroorloven Wij danken onze welvaart aan de interne markt en met name aan onze export, die voor ruim 70 % naar EU-landen gaat”.

ni28
ni28
4 jaren geleden

De Europese unie bestaat uit twee landen en (nog) 26 satellietlanden volgens het oud model van de Sovjet unie.

Arie
Arie
4 jaren geleden

Wat A Swart zegt; zonder euro zou waarschijnlijk ook rond de 70% van onze export naar EU-landen gaan. Dat zijn nou eenmaal onze buren; onze meeste export gaat dus ook naar Duitsland, niet naar Roemenië. Bovendien verkopen nou toch ook van alles aan landen die met de dollar, roebel, yen of wat dan ook betalen?

Verder wel eens met de column.
De wal zal het schip moeten keren.

karton
karton
4 jaren geleden

Gelijk A.Swart denk ik óók dat NL best zónder euro zou kunnen bestaan.
Óók zou NL, denk ik, best uit de EU kunnen stappen. Zou Duitsland plots dán geen NL-goederen meer willen kopen ? En Frankrijk en Italië ook niet meer ?
Ik geloof dat aan de EU te veel “erkenning” wordt gegeven door personen die een gigantisch baan voor zichzelf in ’t verschiet zien, dientengevolge de belangen van “hún” land uit het oog verliezen.
Ik hoorde hem vandaag weer zeveren over een “Europees leger”; voor dat soort lieden is ’t kennelijk zaak om zoveel mogelijk “alles van Europa in één vat te gieten” , zodat het uitstappen, uit de EU, steeds moeilijker zal worden. Ik vertrouw de huidige Europese leiders voor geen cent, behalve de échte leiders die voor hun eigen land opkomen, bijv. Hongarije, Tsjechië, Polen, Italië , enz. enz.
Wij, verkocht door onze “leiders” aan de EU, zijn tot op heden niet veel beter geworden van het bestaan v.d. EU, ondanks wat de “leiders” doorlopend roepen.
Voedsel- en kledingbanken rijzen de pan uit, 100.000 kinderen lopen met honger op straat, duizenden zwervers zónder dak boven hun hoofd.
Oh oh, wat doet de EU ons goed én wat is ons landje toch rijk !
Laat u toch niet langer besodemieteren door de Haagse Maffia.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

De Hanze 10 zijn bij elkaar even groot als Frankrijk, de grootste tegenspeler. Duitsland zoekt houvast. Dat denkt het in Frankrijk te vinden en niet in de Hanze 10. Frankrijk moet zich voegen naar het noord-west europese model, maar denkt dat niet te kunnen omdat het dan de eigen industrie onder de voet wordt gelopen door Duitsland. Daar gaat het al eeuwen over. Dus kiest het voor een een-tweetje met Duitsland en hoopt daar een slaatje uit te slaan. Met Merkel aan het roer weet je het vervolgens nooit. Als ze gek is kiest ze voor het federale model, met Duitsland als het machtige centrum. Dan komen wel alle oude gevoeligheden weer boven. En terecht. Zo zijn het de Franse en Duitse banken die Griekenland hebben gesloopt en het zijn vervolgens diezelfde banken die met een giga-enorm onderpand uit o.a. Nederland via de ECB zijn gered. Het vertrouwen vanuit de Hanze 10 in een Frans-Duits leiderschap is dus gedaald tot onder het vriespunt. Als men verstandig is dan keert men met de EU terug naar de kern en dat is geen federaal model, maar een unie van landen die hun eigen broek ophouden. Convergentie binnen die unie kost gewoon meer tijd dan eerder gedacht. Voor zover convergentie al mogelijk is, daar lijken grenzen aan te zitten. Datzelfde probleem speelt op wereldschaal en is een uiterst zwak punt in de globalisering. Problemen als migratie moeten verder serieus aangepakt worden. Daarvoor moet een hele berg international wet- en regelgeving overboord. Jammer, maar het moet gewoon.

P. van Sluisveld
P. van Sluisveld
4 jaren geleden

“Uit de euro stappen en uit de EU stappen zijn opties die Nederland zich niet kan veroorloven.”
Dit lijkt me een wat al te makkelijke en nogal voorbarige conclusie. Wellicht blijken het opties die Nederland zich op den duur wel degelijk kan veroorloven. Niemand die het kan voorzien. Maar het gaat ook helemaal niet over de economische gevolgen op korte of lange termijn. Dat is hier niet de issue en wordt altijd als argument naar voren gebracht door eurofielen. Een vals argument, want die “economische gevolgen” zal ze worst wezen, en is niet meer dan een holle kreet. Zij willen alleen maar meer EU, dat is hun enige motief. Maar het gaat dus om iets heel anders, namelijk zelfstandigheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En dat mag wat kosten. Dat hebben ze het Verenigd Koninkrijk goed begrepen.

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden

Einde EU in de toekomst? Waarom niet gisteren? Het wordt tijd dat we gaan erkennen dat Europese welvaart voor de burgers pas ontstond na de opsplitsing van het Keizerrijk van Karel de Grote in kleinere eenheden en in Nederland begon de Gouden Eeuw pas nadat we ons hadden afgewend van het Spaanse rijk “waar de zon niet onder ging”, maar zelfs geheel doofde. Maar van enig historisch besef is in de EU weinig te merken.

Frans
Frans
4 jaren geleden

Ik denk dat de EU elite zich zeer wel bewust is van het feit dat de Europese burger geen zin heeft in een Verenigd Europa, maar gezien de EU een principieel ondemocratische instelling is gaat men zich daar gewoon lekker niets van aantrekken. De EU elite heeft als oplossing voor dit kleine democratische probleem gewoon de middelen gecreëerd om de Europese bevolking te manipuleren en onder de duim te houden. Een niet aflatende propaganda vloedgolf, immer groeiende staatscontrole op de vrijheid van meningsuiting, en als kers op de taart schandalige “rechtspraak” zoals in Leeuwarden afgelopen week. Controle over de bevolking is ook de hele drijfveer achter dat EU leger, de EU wil gewoon het enige echte geweldsmonopolie binnen de EU onder controle krijgen, om daar op zijn Josef Stalin’s gebruik van te kunnen maken, mocht zich dadelijk ondanks alle propaganda en repressie toch nog ergens in de Federatie een “Praagse lente” aandienen. De EU Federatie wordt niet op USA leest geschoeid, de leest is van cultuur Marxistische herkomst. Het doel is dan ook geen land van onbegrensde mogelijkheden, het doel is een socialistische heilstaat. De opperste Sovjet is, in de vorm van Juncker’s dictator clubje, al gerealiseerd, het nep parlement overheerst door links activistisch klapvee is er ook al, en de macht wordt al op sluikse wijze beetje bij beetje ingepalmd. Wij, de kiezers, kunnen deze ramp nu nog op democratische wijze afwenden. Als wij dit nu niet doen zadelen we, afhankelijk van welke foute ideologie er straks aan het langste eind gaat trekken, de volgende generatie op met de keuze tussen langzaam creperen in communistische of Islam stijl, of gewapende revolutie. Moeten we niet willen met zijn allen > Nexit.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden

Dank voor de fijne column met veel herkenning van mijn eigen denkwijzen.
Het ook niet eens dat een Nexit voor onze economie slecht zou zijn.
Ik zie meer in een EEG constructie met de noordelijke landen.

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden

Nexit moet duidelijk op het programma. Anders is er geen onderhandelingspositie.

Frans
Frans
4 jaren geleden

Net als een aantal andere reageerders betwijfel ik de terrechtheid van die rechtstreekse koppeling tussen Euro en welvaart, volgens mij kun je ook zonder Euro prima met je buurlanden handelen, sterker nog, dit is in de tijd van het plastic geld enkel maar eenvoudiger geworden. De echte hinderpalen voor handel zijn zaken als douane formaliteiten en invoerrechten, met één valuta heeft het allemaal niets van doen. En de Euro zone is, tenzij je alle deelnemende economieën exact gelijk weet te trekken, wat een godsonmogelijkheid is, per definitie altijd een transfer unie. Het enige positieve is dat de “transfers” tussen de Noord Europese landen onderling relatief klein zijn. De Eurozone heeft ons al veel geld gekost, en gaat ons nog veel meer geld kosten. Combineer dit met de ongebreidelde import van miljoenen onopgeleide en werkschuwe immigranten, en de bodemloze geldput die de klimaat waanzinnigen aan het creëren zijn, en het word duidelijk dat Europa hard op weg is zich bij de derde wereld te gaan vervoegen. Wel een beetje zonde om welvaart gebouwd op vier eeuwen van innovatie en hard werken op te offeren aan de dwaze idealen van een elitair clubje neomarxistische salon socialisten.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
4 jaren geleden

Die ene Eu. Als je een auto in Nederland koopt is die duizenden Euro’s duurder dan diezelfde auto in België of Duitsland. En een trein kan van achter Maastricht geen meter België inrijden, tenzij het treinstel is toegelaten op het Belgische spoorwegnet en de machinist het Belgische seinstelsel kent en vloeiend Frans praat.

Ofwel, de EU is een waandenkbeeld en een werkgelegenheidsproject voor graaiende ambtenarren.

Zwijg ik over alle andere verschillen, die onoverbrugbaar zijn.

En vwb onze handel met de EU: Rotterdam werd al een belangrijke haven voor de eerste wereldoorlog. Voor economisch succes hebben we echt geen Unie nodig. In tegendeel, met allerhande aanbestedingen vanwege de EU regelgeving krijgen we allerhande Fyra debacles.

De EU is het monster van Frankenstein.

Frans
Frans
4 jaren geleden

@Karton
Macron heeft vandaag, ter gelegenheid van de herdenking van het einde van de eerste wereldoorlog, het nationalisme eens even flink door het onwelriekende bruine spul getrokken. Hij stelde het gelijk aan agressie en discriminatie. Je moet het maar durven, letterlijk op het graf van de onbekende soldaat de ~10 miljoen gesneuvelde militairen die deze vertegenwoordigt brutaal schofferen. Maar dit soort gedrag is tekenend voor Macron en de elitaire kliek die hij vertegenwoordigt; totaal respectloos en moreel failliet tot op het bot.

Henri G.
Henri G.
4 jaren geleden

Gisteren betoogde Macron ongegeneerd tegenover 71 staatshoofden bij de herdenking van de beëindiging van WO1, dat meer dan 70 jaar vrede aan de EU te danken is. Je moet maar durven. Dank de USA en de NAVO daarvoor, de EU is niets meer dan een pak overbetaalde bureaucraten, die integendeel de vrede in Europa in gevaar brengen door onverantwoordelijke monetaire en immigratie politiek.

tarkus
tarkus
4 jaren geleden

de EU was en is gedoemd te mislukken; alleen ego’s trachten het nog bij elkaar te houden

marjo012
marjo012
4 jaren geleden

Je kan als Europese burger beter in een land leven wat niets met die criminele club uit Brussel te doen heeft. Het wordt alleen maar erger voor de burgers als de EU nog langer blijft bestaan. Engeland is voor mij het verstandigste land in Europa op het moment hoe moeilijk het ook even zal zijn voor hun,dat land komt er sterker uit nu ze uit de EU zijn gestapt.Ik hoop dat er meer landen zullen volgen en die zeepbel snel uit elkaar gaat spatten in Brussel

Johanna Janssen
Johanna Janssen
4 jaren geleden

Ik was er ook al eerder van overtuigd, dat snotneus macron een sterk leger wil formeren om z.g. europa tegen amerika en rusland te verdedigen. Kletskoek, Neen eerder om de onwillige landen te bedreigen om hen in het gareel te dwingen. Ik durf te zeggen, dat het hun niet zal lukken. Ook de volgende stelling is bizar: deze landen te dwingen om uit te treden en als ze dan toch overstag gaan weer verplichtenn om binnen te treden in de EU. Mijn hemel men krijgt het heen en weer van het heen en weer,

Ben Steijn
Ben Steijn
4 jaren geleden

Ik ga heel ver mee met de argumenten van Vervloed. Maar hij zit er compleet naast dat Nederland zich een Euro uitstap niet kan veroorloven. Deze gepensioneerde handels ondernemer heeft aangaande de transitie van Gulden naar Euro de volgende ervaring:
Vóór De Euro kocht ik mijn goederen in Italië. Vanwege hun financiële beleid was de Lire met regelmaat onderhevig aan devaluatie en daardoor interessant om in te kopen. In 1999 gingen alle valuta al “in het mandje” zoals de politiek het toen noemde. Geen devaluatie meer mogelijk.
3 jaar later kocht ik dezelfde goederen in China. Italië was te duur geworden! De heer Vervloed heeft de handelsgeest van de Nederlander niet goed begrepen. Het wordt, naar mijn mening nooit meer interessant om met Zuid-Europeese landen zaken te doen, zolang de Euro bestaat.

Thomas
Thomas
4 jaren geleden

Voorheen bestond de EEG, een vrijhandelszone waarbij iedereen zijn eigen broek moest ophouden.
Het ging fantastisch met Europa! Nu zijn we een Europese Unie in gerommeld en
de meeste burgers klagen steen en been.Mijn conclusie: terug naar de EEG dat moet het uitgangspunt zijn van de komende regering.

karton
karton
4 jaren geleden

Aanvulling.
De figuur die weer zat te zeveren over een “Europees leger” was Macron.

Maenhout
Maenhout
4 jaren geleden

Meteen na WO-II is al afgesproken dat Duitsland de EGKS/EEG/EG/EU economisch en financieel mocht bestieren, en dat Frankrijk dan politiek de baas mocht zijn. Dat eerste is goed gelukt: Duitsland (en aanhangsels Nederland en Denemarken) zijn de enige landen die economisch en financieel toekomst hebben – de rest kan niet op tegen de enorme fabriek Duitsland.

Het tweede deel van de afspraak wordt nu concreet gemaakt: justitie, politie, leger, buitenlands beleid, alles wordt meer en meer door Parijs bepaald, zolang de Duitsers maar blijven betalen. Door de Duitse Eenwording en de uitbreiding naar het oosten is het echter nog maar de vraag of Duitsland zowel de zuidelijke als de oosterse leden op de been kan houden – en Berlijn trekt stiekem ook steeds meer macht naar zich toe.

De Unie, die is nog lang niet af.

Marien
Marien
4 jaren geleden

Er zijn al veel fouten gemaakt hieromtrent door politici.
Macron is een ramp, zo slecht. Hij is een politicus van niks. Net als Alexander Pechtold dat was. Merkel lijkt ook HEEL vreemd te zijn. Zij heeft een aantal grote rampen op haar naam waar ze Europa mee opzadelde.
De enigen met verstand zijn de Britten. Al hebben ze ook HUN land voor een deel verprutst met massaimmigratie in de grote steden.
Verhofstad is ook een rampzalig politicus en ik hoop dat Timmermans de deksel op de neus krijgt bij de verkiezingen.

Hein
Hein
4 jaren geleden

Ook als de Hanze 10 dan hun rug niet recht houden en de Frans-Duitse as haar zin geven met een transferunie, dan volgt er nog steeds geen electorale afstraffing.
De propaganda van het politieke- en mediakartel weten het spel weer goed te spelen. En het volk is weer zo naïef om dezelfde bedriegers weer te kiezen.
Het is ook naïef om dit te onderschatten.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden

Dit voorjaar in Berlijn heeft Rutte het juist WEL over een eigen monetair fonds gehad:

>> Mijn voorstel, nummer 3, is om hiervoor het Europees Stabiliteitsmechanisme om te vormen tot een intergouvernementeel Europees Monetair Fonds, het EMF

via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2018/03/02/toespraak-van-minister-president-mark-rutte-bij-de-bertelsmann-stiftung

Staat er wel een disclaimer achter, maar die is uiterst zwak. Op het moment dat je een EMF zou institutionaliseren dan gaan politici dat vroeg of laat oprekken. En dan is het opeens meer dan een last resort, en dan is er stiekem toch wel risico spreiding.

Daarom ben ik ook best blij met de Verhofstads, de Marcron (Napoleon de 3e)… ze zijn ontzettend duidelijk. Je weet de gevaren die op je afkomen. Veel gevaarlijker vind ik de Rutte’s die met meel in de mond praten, die hun werkelijke intenties verhullen.

Ik denk niet dat hervorming van binnenuit nog kan. #Brexit gaat een zeer interessante case worden. Ongetwijfeld veel pijn en schade bij aanvang… maar hoe snel en in welke mate gaat zich dat herstellen? Zeer interessante tijden. En voor mij #NEXIT.

Roelofje
Roelofje
4 jaren geleden

Helder en goed onderbouwd betoog tegen een federale unie. Des te opmerkelijker dat schrijver wél de euro wil behouden en dus de monetaire unie. Lijkt mij een onmogelijke spagaat, ook met ‘goede afspraken’.

trackback

[…] willen of kunnen hervormen en zich niet houden aan de regels van de eurozone zouden zij verplicht uit de eurozone moeten treden. Zij blijven dan in de interne markt, maar kunnen na invoering van een eigen munt devalueren en hun […]

trackback

[…] 10, werd verzet afgesproken tegen de planned van de Frans-Duitse as om van de eurozone een heuse transferunie te […]

27
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x