Argumenten voor en tegen een Nexit

Uiterste stap als er federale EU of transferunie komt

Argumenten voor en tegen een Nexit

Titelfoto: Screenshot YouTube-video, kanaal De Telegraaf

 

PVV en FvD pleiten allebei voor een Nexit (Nederland uit de Europese Unie). Maar een serieuze discussie binnen deze partijen over dit thema heeft er bij mijn weten niet plaatsgevonden. Toch zou een Nexit grote gevolgen hebben voor Nederland. Denk aan de horrorscenario’s die vanuit alle kanten de Britten worden voorgehouden over de Brexit.

FvD begint overigens te schuiven. Voorzitter Henk Otten nuanceerde vorige week de stelligheid van een Nexit in een interview in de Volkskrant.

Ontstaan EU

De ontstaansgeschiedenis van de huidige EU begint met de oprichting van de Europese Kolen en Staal Gemeenschap (EKSG) in 1952. Nederland was één van de zes founding fathers van het Verdrag van Rome (1957), waarmee de douaneunie en de interne markt tot stand kwamen. Niet verwonderlijk, gezien de grote belangen van Nederland als handelsland. De interne markt met het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen zorgde er uiteindelijk voor dat Nederland 70 % van de export in de EU kon afzetten. Nederland heeft z’n welvaart voor een belangrijk deel te danken aan de EU.

Argumenten voor een Nexit

Door de voorstanders van een Nexit worden meestal twee redenen genoemd.

Ten eerste is de EU niet meer alleen een douaneunie met een interne markt, maar bemoeit de EU (hoofdkwartier Brussel) zich met allerlei zaken, die beter op nationaal niveau kunnen worden geregeld. De EU zou haar doel voorbijgeschoten zijn.

Doorgeschoten EU-bemoeienis

De interne markt staat bij de meeste pro-Nexiters niet ter discussie, maar de doorgeschoten bemoeienis van ‘Brussel’ wel. Vele mensen ergeren zich aan het open grenzenbeleid van de EU, dat tot massa-immigratie van illegale migranten leidt, aan Brusselse interventies in onze sociale zekerheid en pensioenen en aan allerlei onzinnige oekazes die voorschrijven wat wel en niet mag. De EU-integratie is een sluipend proces, waarbij met kleine stapjes telkens bevoegheden worden weggegeven aan een anonieme instantie. Vele mensen voelen zich niet betrokken en hebben het gevoel dat er zonder hen over hen wordt beslist.

De eurozone als keurslijf

Ten tweede wordt de eurozone, het sluitstuk van de interne markt, door sommigen als een keurslijf gevoeld. De euro zou economische groei verhinderen. Lidstaten met een zwakke economie konden niet meer devalueren en zelfs konden ze hun economieën niet meer stimuleren met een expansionistisch begrotingsbeleid. Het Stabiliteits en Groei Pact (SGP) verbiedt lidstaten een begrotingssurplus van meer dan 3% BBP en een nationale schuld van meer dan 60% BBP.

Deze redenering valt niet te ontkennen. De vervolgvraag is of devaluaties wel het geëigende middel zijn om de economie van een land tot bloei te laten komen. Mijns inziens is dat niet het geval. Het is een aspirine, die de pijn tijdelijk wegneemt, maar niet de oorzaak aanpakt. Devaluatie zonder herstructurering van de economie biedt slechts tijdelijk soelaas. Het leidt tot een hogere inflatie dan in landen met een sterke munt, waardoor het voordeel van devaluatie weer snel teniet wordt gedaan. Het is kortom geen echte oplossing. Het is uitstel van executie.

Andere instrumenten

Er zijn ook andere instrumenten dan devaluatie en begrotingsbeleid. Landen kunnen hun arbeidsmarkt liberaliseren en andere beletsels voor het optimaal functioneren van de vrije markt wegnemen, als bureucratie, belasting(inning) en beschermingsconstructies. Onafhankelijke marktregulerende autoriteiten kunnen in het leven worden geroepen. Het bankwezen kan worden gesaneerd. Staatsfirma’s kunnen worden geprivatiseerd. Het overheidsapparaat kan worden gestroomlijnd. Kortom, een land kan z’n economische basis verbeteren door te herstructureren.

Het zijn geen populaire maatregelen. Heilige huisjes worden ermee omvergeworpen, privileges beknot en leuke dingen voor de mensen afgebouwd. Het is een harde sanering, noodzakelijk om een economie weer gezond te maken. Daar schrikken regeringen vaak voor terug. Voor onpopulaire maatregelen is moeilijk een parlementaire meerderheid te vinden. Bovendien willen de meeste politici worden herkozen bij de volgende verkiezingen.

De schuld geven aan de euro en Brussel is te gemakkelijk.

Griekenland

Kijken we naar een paar cases, dan zien we bijvoorbeeld dat Griekenland een bail-out van de EU kreeg op voorwaarde dat het een hard saneringsprogramma zou uitvoeren. Het land schreeuwde moord en brand. Vooral Duitsland (dat strenge voorwaarden aan de bail-out had gesteld) moest het ontgelden. Grote woorden werden daarbij niet geschuwd: “modern imperialisme” en zelfs werd Merkel met Hitler vergeleken.

Schuldberg

De werkelijkheid is dat de Griekse regeringen van de afgelopen 20 jaar een desastreus beleid hebben gevoerd. Griekenland heeft al die jaren ver boven z’n stand geleefd en vulde de tekorten aan met leningen tegen hoge rentes. Daar komt de enorme schuldberg vandaan. Met geld werd gesmeten, naar vroeg pensioen, een waterhoofd aan ambtenaren en ander socialistisch beleid.

Tegelijkertijd werd er geen belasting geïnd. De inspecteurs maakten leuke deals met de rijke ‘shipowners’ en BTW werd nergens afgedragen. Griekenland had (en heeft nog steeds) een cash-economie.

De situatie waarin Griekenland belandde heeft niets met de EU te maken en is volledig self-made.

Italië

Italië voert een regeringsbeleid dat – in ieder geval tot voor kort – vergelijkbaar is met Griekenland, maar heeft in het Noorden een sterke industrie die de economie van het land nog enigszins op peil houdt. Het onverantwoorde begrotingsbeleid, waarbij de schuldpositie is opgelopen tot 130% van het BBP, dreigt het land nu fataal te worden. De huidige populistische regering weigert zich aan de regels van de eurozone te houden en geeft Brussel de schuld van de kwakkelende economie.

Ook hier is de werkelijkheid dat Italië de situatie waarin het verzeild is geraakt aan zichzelf te danken heeft. Voormalig premier Renzi heeft nog een poging tot herstructurering van de Italiaanse economie en bankwezen gedaan, maar kreeg daarvoor niet de benodigde meerderheid in het parlement bij elkaar. Hij moest zijn biezen pakken.

Hand in eigen boezem

Spanje is een totaal ander verhaal. Onder premier Rajoy herstructureerde Spanje wel en ook voerde hij een verantwoord begrotingsbeleid, met als resultaat een weer bloeiende economie. Spanje gaf de schuld niet aan Brussel en de euro, maar stak de hand in eigen boezem. Een vergelijkbare opstelling kozen Portugal en Ierland, die evenals Spanje van noodkredieten werden voorzien tijdens de financiële crisis. Ook zij kwamen er na een ingrijpend herstructureringsprogramma weer bovenop.

De voorbeelden laten zien dat lidstaten wel degelijk hun economieën en financiële huishoudingen op orde kunnen krijgen binnen de eurozone. Mits zij de politieke moed en parlementaire meerderheid hebben om een hervormingsbeleid door te voeren. De schuld van eigen falen aan de euro geven is té gemakkelijk.

Als lidstaten niet willen of kunnen hervormen en zich niet houden aan de regels van de eurozone zouden zij verplicht uit de eurozone moeten treden. Zij blijven dan in de interne markt, maar kunnen na invoering van een eigen munt devalueren en hun industrie tijdelijk weer concurrerend maken. Als zij er (alsnog) in slagen om hun industrie ’echt’ concurrerend te maken door een ingrijpend hervormingsprogramma en weer voldoen aan de spelregels, dan kunnen ze desgewenst weer toetreden tot de eurozone.

Is een Nexit waarschijnlijk?

De vraag of Nederland wel of niet uit de euro en zelfs uit de EU moet stappen wordt eigenlijk alleen door de PVV en FvD gesteld. Alle andere partijen hebben hier en daar wel commentaar, maar stellen het Nederlandse lidmaatschap niet ten principale ter discussie. Een Nexit valt zeker op korte termijn dan ook niet te verwachten. Maar als Nederland door Macron en Merkel in een transferunie wordt gerommeld, zou de stemming wel eens om kunnen slaan.

De Nederlandse belastingbetaler zal niet op willen draaien voor ‘feestvierend’ Zuid-Europa. Een Nexit zal een eenmalige afboeking van vele tientallen miljarden op de balans van de Nederlandse Bank vergen. Beter in ieder geval dan kostbaar en met een open einde doormodderen in een transferunie. Nederland kan vervolgens gewoon in de EU blijven, in de interne markt en in de douaneunie. Dat doet Denemarken tenslotte al jaren op succesvolle wijze.

Second best

Voor het wel of niet in de EU blijven geldt hetzelfde. Als de Frans-Duitse as erin slaagt van de EU een volledige federatie te maken, heeft Nederland niets meer te zoeken in de EU. Dan maar een positie als Noorwegen of Zwitserland.

Beide uittredingsvarianten zijn wat mij betreft wel second-best. Nederland is gebaat bij een zo goed mogelijk functionerende interne markt. Alleen als dat door het Frans-Duitse koppel onmogelijk wordt gemaakt of aan onacceptabele voorwaarden wordt verbonden door een transferunie en/of federatie, is de Nexit de geëigende optie. Beter dat dan de Nederlandse soevereiniteit over te dragen aan een nauwelijks te beinvloeden Europese overheid.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
20 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Nederland heeft z’n welvaart voor een belangrijk deel te danken aan de EU.”

Das niet waar, Nederland heeft z’n welvaart voornamelijk aan zichzelf te danken, en is daarbij geholpen door de EEG.
De EU is nooit iets anders geweest dan een molensteen om onze nek.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Ik zou zeggen dat Nederland vooral exporteert naar de haar omringende landen. Als je Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bij elkaar optelt zit je al op 60%. Dat staat eigenlijk los van EEG of EU, ook al worden die er standaard bij gehaald in pro-EU verhalen. Industrie, landbouw, gas en logistiek spelen of speelden (gas) een belangrijke rol. Het belangrijkste probleem van Europa is politieke en economische convergentie. Pro-EU mensen beweren dat de EU daar een noodzakelijk middel voor is. Anti-EU mensen beweren dat de EU een belemmering is. Als een keurig landje als Nederland de tekorten moet gaan aanvullen in Spanje (zwarte economie), Italie (begrotingstekort), Griekenland (geen belastinginning) en Bulgarije/Roemenie (corruptie) dan zijn we op het verkeerde pad en hebben anti-EU’ers gewoon gelijk. Dat gelijk wordt versterkt door het migratieprobleem (doet de EU niets aan) en het Islamprobleem (wordt door de EU verdoezeld).

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Klopt helemaal. De ergste bedreigingen, De politieke Islam en de Immigratie. Het kost ons jaarlijks miljarden en ook de miljarden aan Brussel zijn we kwijt. We blijven steeds een netto-betaler en waarvoor, voor wie?

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Ben het met u eens. Nederlanders dreven handel op eigen kracht. Loop de geschiedenis maar na. Natuurlijk sluit je bondgenoodschappen om en win/win situatie te creeren.

Ahava
Ahava
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Meneer Vervloed, u bent EU-fiel, ik EU-foob. Weliswaar hebt u zich goed verdiept in de beschreven materie, maar uw uitgangspunt is zoals hier boven en dus mijns inziens onjuist. Let wel, ik ben geen europafoob (wel eurofoob), maar het oorspronkelijke en goede EEG-concept is met de 28 verschillende talen en een veelvoud daarvan aan culturen een ontembaar monstrum geworden. Om maar wat te noemen: een Bulgaars europarlementslid (soortnaam, dus kleine beginletter) ‘verdient’ per maand meer dan een hardwerkende landgenoot in tien jaar. Ander voorbeeld van geldsmijterij, nog afgezien van de waanzinnig hoge inkomens van ongekozen EU-commissieleden: door ons allen betaalde wegen of luchthavens waar niemand gebruik van maakt, ergens diep in een Europees binnenland. En dan de miljoenen vretende maandelijkse verhuizing van het eerder genoemde nepparlement naar een luxueus pand in Straatsburg, dat 27 dagen per maand leeg staat. Ik houd op, en houd het op een harde Nexit, net als hopelijk het Verenigd Koninkrijk gaat doen. Geen cent meer naar Brussel (waar bepaald wordt hoe schoon de lucht boven Deventer moet zijn, terwijl je in eerstgenoemde stad beter met een mondkapje kunt rondlopen om je longen schoon te houden). Waanzin, die EU.

simon
simon
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ahava

Briljant!!!

Ahava
Ahava
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  simon

Dank je Simon. Het kwam recht uit min patriottische hart.

Kareltje
Kareltje
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ahava

Duidelijke taal. Geen woord teveel. En zó waar!

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mij betreft zwakke redeneringen van de heer Vervloed dat de problemen in Griekenland en Italie volledig self made zijn. Daar is nogal wat op af te dingen. Noord-Europese banken en institutionele beleggers stonden te trappelen om bijv. Griekenland vol te hangen met schulden… De overconsumptie mee helpen op te blazen zo veel als ze konden.

De fundamenten van de Euro kloppen niet – economieen die als vanzelf naar elkaar toegroeien. En dat doen ze niet. De schulden nemen alleen maar toe sinds het invoeren van de Euro.

Het is misschien gegaan vanaf het moment dat de economische samenwerking overging in een institutionele macht. De facto is er vanaf dat moment sprake van overheersing, je soevereiniteit gaat eraan, andere mensen dan jouw politici gaan bepalen wat er in jouw land gebeurt. Dat kan je niet hervormen van binnen uit, dat kan alleen stoppen als je eruit stapt. Dat gaat zeker pijn doen en veel geld kosten. Maar het zal niet het einde van Nederland zijn, sterker nog… je krijgt je land terug. Daarom #NEXIT.

(toch voor mij waardering voor het artikel, want leve het VrijeWoord, leve het Debat!)

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland heeft z’n welvaart helemáál niet aan de EU te danken !
Wat een waanzin.
Nederland heeft de momenteel heersende ARMOEDE aan de EU te danken !
Een grove leugen om telkens maar weer te oreren dat NL een “rijk” landje zou zijn ; NL is straat- en straatarm ! Voedsel- en Kledingbanken, hongerige kinderen op school, schuldhulp-verlening komt mensen tekort om armen te helpen, aantal dak- en thuislozen (zwervers) groeit per dag, ouderen die de benodigde zorg en/of medicijnen niet meer kunnen betalen.
Dat keer op keer diverse belastingen worden verhoogd is een teken van ARMOEDE maar niet van rijkdom.
Dat een bepaalde groep Nederlanders, die zichzelf “elite” durven noemen er warmpjes bijzit, gaat over de ruggen van de werkenden en gepensioneerden.
Welk voordeel heeft de EU aan de burgers gebracht ?
Het enige wat ik weet is ’t feit dat er één munt is, vrije grensovergangen bestaan niet meer (alleen voor “vluchtelingen” kennelijk).
Aan de Oostenrijks-Italiaanse grens zijn al meer dan een jaar lang doorlopen grenscontroles door zwaar bewapende militairen en politie.
Z.s.m. Nexit !!!
De EU heeft de rijken nog rijker gemaakt ten koste van de belastingbetalers!
Uit de EU stappen kost eenmalig véél geld, maar erin blijven betekent tot in lengte van jaren betalen……..en niet te weinig !!!!

Ahava
Ahava
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Harde Nexit kost niks, levert miljarden op. Simpel Artikel 50 toepassen.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ahava

@ Ahava.
Dan maar een keiharde Nexit, wat mij betreft; want de EU is een
bodemloze put wij blijven er doorlopend geld ingooien, waarvan een zéér groot deel bij de z.g. “elite” terecht komt, zónder dat zij daarvoor een tegenprestatie levert.
Of dacht iemand dat “corrupte” bij de landsgrenzen ophoudt ?

hans
hans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Harde Nexit graag, kost niets, economische banden met Rusland aanhalen. Mochten we export verliezen, compenseert Rusland. Daarna grenzen dicht en de 400 voormalige grensposten weer bemannen. Daarna Nederland intern opschonen.

Victoria
Victoria
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ahava

Artikel50?

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Nederland arm? Wat een onzin. Ooit in Afrika geweest? Nederland is nog steeds een van de beste landen om in te leven. En dat maakt het inderdaad schrijnend dat er mensen afhankelijk zijn van de voedselbank. Maar in veel landen is er helemaal niks voor armen. Dus laten we de zaken wel in perspectief blijven zien.

Sabreur
Sabreur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Voor Nederlandse normen wordt Nederland inderdaad steeds armer. Wij wonen niet in Afrika, wij wonen hier. Wat ik zeer schrijnend vind is dat onze toekomst er uit bestaat dat ik straks als bejaarde, na een heel lang leven hard werken, mijn pensioen naar Z-Europa zie vertrekken en ik aan mijn lot wordt overgelaten. Dat de kinderen geen veilige en welvarende toekomst hebben als de EU niet gestopt wordt, dat vrouwen en homo’s niet meer veilig over straat kunnen door een ongeremde import van ongewenste vreemdelingen en dat je daar van het Brusselse Politbureau er niks van mag zeggen.
Daarom een harde NEXIT zodat we ons eigen land terug krijgen, onze eigen welvaart mogen behouden, onze eigen regels mogen stellen, onze eigen veiligheid kunnen waarborgen en weer baas mogen zijn over onze eigen cultuur, normen waarden en waardigheid

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sabreur

@ Sabreur.
Uw relaas is geheel juist !
Mensen die hiervan wegkijken zijn buitengewoon gevaarlijk en werken op die manier mee aan de teloorgang van Nederland.
Ik zou die mensen, naast “egoïst” ook nog “lafaard” willen noemen. Om ons land, zonder slag of stoot over te leveren aan een stelletje ongeletterden; ons land waarvoor mogelijk óók uw voorouders zich hebben ingezet om het te behouden, zoals de mijne ook deden, om ons land op die manier te verkwanselen, dat gaat mij veel te ver.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

@ Frans B.
Ik zie de zaken juist in volledig perspectief, Frans.
Wat men in Afrika heeft, interesseert mij niet, dat daar veel mensen arm zijn, ligt aan hun “leiders” ; “leiders” die zo corrupt zijn als de pest en een zéér luxe leventje leiden op kosten van óns, middels z.g. ontwikkelingshulp.
Het feit, dat óók u de ogen sluit voor de heersende armoede in dit z.g. “rijke” NL, doet mij u bestempelen als “een egoïst”. Het gaat niet alleen om Voedsel- en Kledingbanken, maar óók om de duizenden kinderen die, in dit “rijke” NL zónder eten naar school gaan, ouderen die verstoken blijven van hulp en vaak óók van medicijnen, door geldgebrek, in dit z.g. “rijke” NL.
NL is straat- en straatarm gemaakt door de heersende “elite”.
Als ik, die in NL redelijk kan rondkomen, mijn ogen zou sluiten voor de heersende armoede, dan zou ik mij kapot schamen, Frans !
Het doorlopend verhogen van diverse belasting, zal volgens u dan ook wel een teken van “rijkdom” zijn.
Voor mij is ’t een teken van grote armoede !!
Ongeacht wat de “Haagse Maffia” doorlopend zegt, n.l. dat NL “rijk” zou zijn. Één van de zeer vele leugens die vanuit den Haag over ons komen.

Pierre
Pierre
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En WIE draait de dienst, niet Macron en Merkel ?
Italie moest schikken en zijn begroti g aanpassen, Frankrijk gaat meer tekort krijgen ivm de toezegingen van Macron met de gilet jaune. Is dat eerlijk ? Is dat democratie ? Die transfeer unie komt, de EU werkt als een lier, elke tand ga je dieper, en je doet nooit een stap terug.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Pierre

@ Pierre.
Ik weet niet wat ik precies moet denken, ná uw reactie : bent u vóór of tegen een Nexit ?
Natuurlijk is het gehele EU-gebeuren een dictatoriaal gebeuren met een doorlopend bezopen “leider” in de vorm van Juncker, gesteund door nietsnutten als Timmermans, Verhofstadt en meer van dat soort.
Sinds de EU bestaat is de bevolking er niks mee opgeschoten, zélfs armer gemaakt ten faveure van de Brusselse/Straatsburgse dictators.
Als één lid wil uitstappen, Engeland, is de gehele “top” van de EU in grote paniek; want stel je voor dat dát lukt, dan gaan er zeker nog meer uit.
Wat mij betreft mag dat Nederland zijn.
De EU is één groot circus met alléén maar clowns.

20
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen