Sigrid Kaag snapt gedachtengoed Abel Herzberg niet

Andersdenkenden niet demoniseren, maar proberen te begrijpen

Abel Herzberg

Titelfoto: Abel Herzberg. ANP PHOTO 19 november 1963/Foto: Ben Hansen, gelicenseerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0

De Abel Herzberg Lezing 2018, uitgesproken door minister Sigrid Kaag, heeft tot euforische reacties geleid. Maar ook tot uitgesproken kritiek. Zelf ben ik in de vierde alinea gestopt met lezen. Die alinea bevat een zin die het mij onmogelijk maakte verder te lezen. Dat ga ik uitleggen, waarbij ik joods humanistische inzichten betrek. Want om dié levend te houden is de Abel Herzberg Lezing ingesteld.

Euforie

Eerst iets over de reacties. (Oud) politici van rechts (oud-Tweede Kamervoorzitter Weisglas) en links (PvdA-leider Asscher) prezen Kaag op Twitter rechtstreeks de hemel in. Anderen bleven weliswaar op aarde, maar riepen – tot tranen toe bewogen – Kaag tot de volgende minister-president uit. En dan waren er nog (oud) journalisten van naam, waaronder de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, waarvan ik beroepshalve een onafhankelijke houding verwacht, die hun lezers zonder enige gêne opriepen de toespraak van Kaag te lezen en te herlezen.

 

Zóveel euforie over één toespraak van een politica smeekt om een tegengeluid. Dat kwam er ook. Van onder meer collega-columnisten Robert Bor en Johannes Vervloed op OpinieZ.com en van FTM-columnist Ewald Engelen. Allen met zeer forse kritiek! Ik vind hun bijdragen alleen al belangrijk om te legitimeren dat er over Kaag’s opvattingen ook ánders gedacht kan en mag worden dan de euforische mainstream, waar vrijwel alle media: radio, tv én kranten (NRC, Trouw, De Volkskrant) als makke schapen in George Orwell’s Animal Farm in meegaan.

Demoniseren

Maar wat was nou de zin die mij verder lezen onmogelijk maakte? De zin: “Wie verwijst naar de Tweede Wereldoorlog en de aanloop daarnaartoe wordt vaak verweten te demoniseren.” Ik vond die zin vilein.

Want wát zegt Kaag hier? Zij spreekt over demoniseren. Dat kan in het verband met haar lezing slechts betrekking hebben op politici, als Fortuyn, Wilders en Baudet. En waaruit bestaat dat demoniseren? Precies, uit verdachtmakingen, waarmee deze politici in verband worden gebracht met racisme, fascisme en nazisme. Verwijzingen, dus, naar de Tweede Wereldoorlog en de aanloop daarnaartoe. En dié verwijzingen en verdachtmakingen, dát demoniseren wordt met dat ene zinnetje door Kaag geaccepteerd, goedgepraat en zelfs aangemoedigd.

Want eigenlijk zegt Kaag: “Laat je door beschuldigingen dat je zou demoniseren er niet van af houden om het gedachtengoed van Fortuyn, Wilders en Baudet in verband te brengen met de Tweede Wereldoorlog en de aanloop daarnaartoe!” Hen te demoniseren dus!

Buitenspel gezet

Het is héél ernstig dat een zittende minister accepteert, goedpraat en aanmoedigt dat andersdenkende politici vanwege hun gedachtengoed gedemoniseerd worden. Maar het is nog véél érger dat daarmee ook degenen die dat gedachtengoed delen verdacht gemaakt worden! Waarmee in feite zéker 20% (éénvijfde deel!) van de bevolking buitenspel gezet wordt. Vanwege hun afwijkende meningen over onderwerpen als migratie en Europese samenwerking. En vanwege hun verzet tegen de vanzelfsprekendheid waarmee het sociaal-liberale politieke midden deze en andere onderwerpen al meer dan een halve eeuw dicteert.

Of mág er in onze democratie niet gepleit worden voor het stopzetten van illegale migratie? Mág er in onze democratie niet gepleit worden voor soevereiniteit van onafhankelijke staten? Mág er in onze democratie niet worden gepleit voor het terugdringen van de invloed van de Islam op het openbare leven?

Spinoza

De Abel Herzberg Lezing is ingesteld om zijn joods-humanistische inzichten levend te houden. Die inzichten worden door niemand beter verwoord dan door de 17eeeuwse geëxcommuniceerde Portugees-Joodse filosoof Baruch de Spinoza. Hij wilde niets weten van morele tegenstellingen tussen goed en kwaad, waar Kaag’s toespraak bol van staat. Goed is wat ons – ook politiek – goed uitkomt; kwaad is wat ons niet goed uitkomt.

Begrijpen

In Spinoza’s woorden: “Er is niets dat wij begeren omdat wij het goed oordelen, doch wij noemen integendeel datgene goed, wat wij begeren”. Daarom beveelt hij aan om andersdenkenden niét te veroordelen! In Spinoza’s woorden: Het is belangrijk het menselijk handelen niet te bespotten, niet te betreuren, niet te veroordelen, maar te begrijpen”. Spinoza bedoelt met begrijpen: inzicht krijgen in de oorzaken die eraan ten grondslag liggen.

Bijvoorbeeld de oorzaken van religieuze symbolen, gebruiken en gewoonten, die ook de diversiteit in Spinoza’s tijd kenmerkten. Die zijn voor de één heilig en voor de ander zeer verwerpelijk. Denk maar aan vrouwenbesnijdenis, ritueel slachten en gelaat bedekkende kleding. De politiek kan dat volgens Spinoza in het openbare leven beter niet op zijn beloop laten, op straffe van onrust en onlusten onder de bevolking.

Misschien had Kaag zich ter voorbereiding op de Abel Herzberg Lezing 2018 iets meer in déze inzichten moeten verdiepen.

Over de auteur

Henk Strating
Henk Strating
Henk Strating is oprichter van HS ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-advies & onderhandelingen en schreef het boek 10 JAAR PUZZELEN over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de periode 2007-2017.
Te bestellen op https://www.bol.com

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
19 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Marlies
Marlies
4 jaren geleden

Magnifiek artikel raakt de kern van het zo onschuldig gebrachte Kaag betoog, nl. bash het gedachtengoed en de aanhangers van “de andere kant” – alleen Kaag;s kant deugt. Kijk ‘ns naar haar levensloop, met wie zij omging/omgaat/de overtuiging van haar kinderen. Gevaarlijke mensen zijn dat; voelen zich ver verheven boven andersdenkenden.

max
max
4 jaren geleden

Tijdens WO2 vocht er een moslimdivisie mee samen met de nazi,s tegen de Russen, de grootmufti en Hitler deelden eveneens het antisemitisme.
Bedoelt ze dat soms………. ?

Bob Fleumer
Bob Fleumer
4 jaren geleden

Ik vraag mij af of mevrouw Kaag, omdat ze getrouwd is met een moslim, zelf ook moslim is.
Indien ja dan hebben we taqiya in onze regering gehaald.

Arie
Arie
4 jaren geleden

Goede column.

Overigens, Kaag is getrouwd met een diplomaat van de terreurbeweging fatah. Geleid door president Abbas; die de eerste holocaust zowel “een leugen” als “eigen schuld” noemde. En fatah is zogenaamd “gematigd”, maar klopt dat wel?

Nee.
[…]

Ook in West Europa hebben joden meer te vrezen van moslims dan van islamcritici.
Maar net als alle andere linkse partijen komt D66 alleen op voor de jodenhaters, nooit voor de joden.
Kaag zegt, terecht, dat haar partij elke vorm van dissidentie wil verbieden.
Mar het zou haar sieren WW2 buiten het verbod op andere meningen te houden.

Cool Pete
4 jaren geleden

WAAROM nodigt het Abel herzberg Comite, is godsnaam, iemand als Mw. Al-Qaq-Kaag
uit om de lezing te houden. Haar antecedenten zijn bekend.

Overigens : hoe komt het toch, dat tegenwoordig de lezingen met aanzien,
allemaal geclaimd worden door de zittende macht ?!
Dat is heel slecht voor de vrije menings-vorming.

Thomas
Thomas
4 jaren geleden

Via haar huwelijk actief in de PLO, een organisatie met als oogmerk alle joden de Middellandse zee in te drijven.
Deze dame heeft de euvele moed om politiek rechts af te schilderen als een bedreiging voor de Europese joden.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

Ethiek, of de vraag naar het juiste handelen, gaat vrijwel steeds over de relatie tussen moeten en willen. Aan oordeelsvorming zou onderzoek ten grondslag moeten liggen, tenzij het oordeel al klaar ligt. Na 12 jaar Pechtold is het oordeel helder, althans in de geesten van het D66 volk. Weg met PVV en FvD. Vooral de venijnige reacties op Baudet vielen op, vermoedelijk omdat hij de stem van de redelijkheid vertegenwoordigt, maar dan tegengesteld aan de stem van D66: minder EU, minder islam, minder immigratie. Minder, minder, minder, terwijl D66 juist meer, meer, meer wil. Beide dragen democratie in hun vaandel, maar slechts een vertegenwoordigt een groeiende meerderheid. Kaag weet dat wat het voor haar Palestijnse project betekent: einde terreur en einde oefening. Dus slaat ze in de netst denkbare bewoordingen, geleend van haar hooggewaardeerde humanistische tegenstanders, de joden, wild om haar heen. Het zou verboden moeten worden, ook al omdat ze haar eigen beweegredenen geheim probeert te houden. Geenszins een opening voor een debat, maar opnieuw vol op het antifascistische orgel om tegenstanders te demoniseren. D66 is Antifa, maar dan netjes verpakt. En Antifa is uiterst gewelddadig on ten diepste ongenuanceerd. Dat is het ware gevaar waarover uitgebreid gezwegen wordt door Kaag en andere D66 getrouwen. Het was een uiterst gevaarlijke Abel Herzberglezing.

Arie
Arie
4 jaren geleden

@Frans,

Punt van de column is dat meningen mogen verschillen, ook al beweert Kaag van niet.
Of de 3 zaken die je noemt nou wel of niet met de islam te maken hebben maakt feitelijk niet uit.

En wat vrouwenbesnijdenis betreft; dat komt ook voor in onder andere Indonesië (grootste moslimland), Oman en Jemen. Het van oorsprong Afrikaanse gebruik is via de islam wel degelijk over andere delen van de wereld verspreid. In Nederland was 15 jaar geleden ook enige discussie over het in veel moskeeën aanwezige boek “fatwa’s on muslim women”, waarin vrouwenbesnijdenis wordt gepromoot.
Google er maar eens op.

Marien
Marien
4 jaren geleden

Heel goede reactie van dhr Strating.
Het blijft intens gemeen om de mensen die zich zorgen maken over de gevolgen van massa immigratie van mensen uit ons vijandelijke culturen weg te zetten als ‘extreem rechts’.
Je kan toch niet de leefbaarheid van je land op het spel zetten? En ten faveure waarvan? Van mensen die onze cultuur niet onderschrijven en ons met hun eigen barbaarse gewoonten willen opzadelen. Ze willen gewoon met hun tribale levens doorgaan en wij mogen ze van onderdak, eten, en luxe goederen en gezondheidszorg voorzien. En zij mogen ons verwerpelijke mensen vinden van mw Kaag. En waar is de verantwoording voor het weggeven van al die miljarden aan Hezbollah en de Palestijnen? Dat is dus net zo erg als dat men IS heeft lopen steunen. Wat gaat Hezbollah met dat geld doen,denkt mw Kaag?
Nou WIJ weten wel wat ze gaan doen. Meer wapens om Israel weg te vagen. Of de bankrekening spekken van hun leiders.

max
max
4 jaren geleden

Kaag lijkt een kruising tussen Eva Braun en broekpak Merkel….

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden

Wij moeten wakker worden.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden

Het zou goed mogelijk zijn dat Kaag de jaren 30 aangrijpt om door te stoten.
Haar achterban is hier duidelijk mee bezig. Anderen uitsluiten, de maat nemen en demoniseren. Te veel voorbeelden om ze op te noemen. Pim Fortuyn werd door extreem link/islamitisch gedachtengoed VERMOORD. Het zelfde gedachtengoed van mevrouw Kaag, verbonden aan D66 en Pechtold…..

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden

Enige tijd gelden ging Shula Rijxman als voorzitter van de NOS op zoek naar die andere geluiden in de samenleving. Na de kritiek dat er bij TV-programma’s alleen maar pro-migratie en linkse opiniemaker werden uitgenodigd. Daar kan ze na deze speech dus gewoon mee stoppen en verder demoniseren.

Jan de Wit
Jan de Wit
4 jaren geleden

Goed artikel, maar Herzberg, daar ging het Kaag natuurlijk niet om. Ze kreeg een podium, en daar heeft ze dankbaar gebruik van gemaakt. Dat moet je de organisatie verwijten. Mag je 1 keer raden wat de politieke signatuur van die club is.

trackback

[…] dit zijn geen citaten uit de Abel Herzberg Lezing van onze minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag – al zouden […]

Frans
Frans
4 jaren geleden

@ Frans

Daar is deze Frans het niet mee eens, het zijn allemaal Islam gerelateerde zaken.

Niet handig trouwens, dat meer reageerders dezelfde naam kunnen gebruiken, dat werkt verwarrend.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden

Kaag haar grote voorbeeld is opgestapt. Het bleek dat hij niet deugde, zoals ook zijn partij niet. Demoniseren van Pim Fortuyn en al die anderen. Een Regeringspartij die zijn controleurs, die Tweede Kamerleden zijn, gaat demoniseren. Het slaat als een boemerang terug. Let maar op!

trackback

[…] Source: OpinieZ Sigrid Kaag snapt gedachtengoed Abel Herzberg niet […]

Frans
Frans
4 jaren geleden

Helemaal mee eens op een ding na: het in een adem noemen van vrouwenbesnijdenis, ritueel slachten en gezichtsbedekkende kleding. Het eerste komt voor in delen van Afrika, het tweede in jodendom en islam, het derde soms in de islam. Het zijn dus drie verschillende dingen.

19
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x