Trump’s daverende succes in Singapore

Noord-Korea kan geen kant meer op, behalve de goede

Ondertekening van de Declaration of Friendship door Donald Trump en Kim Jong-Un

Titelfoto: Ondertekening van de Declaration of Friendship door Donald Trump en Kim Jong-un. Screenshot door redactie OpinieZ van beeldmateriaal Whitehouse.gov (CC0)

Nederlanders die via de traditionele media het nieuws en de nabeschouwingen over de Iran-deal, de G7-top en de ontmoeting van Donald Trump en Kim Jong-un in Singapore volgen, vallen van de ene verbazing in de andere. De ontwikkelingen gaan zo snel dat alles wat onze journalisten en deskundigen vandaag met grote stelligheid beweren een dag later alweer opgeborgen kan worden in de archiefmap Totale Onzin.

De oorzaak is duidelijk. Vrijwel alle geopolitieke kwesties worden in de media behandeld door mensen met een afkeer van president Trump. Een emotie die doorklinkt in alle verslagen en analyses. De weerzin is zo groot dat niemand van hen nog in staat is om objectief verslag te doen van de wijze waarop president Trump en zijn team de problemen en gevaren op het geopolitieke toneel aanpakken.

Een man die doet wat hij zegt

Trump richt zich op zaken die ons allen aangaan. Ontwikkelingen die onze wereld, ons bestaan en onze levenswijze direct bedreigen. Kwesties die door vorige VS-presidenten, multilaterale organisaties als de VN en de rest van de Westerse wereld niet adequaat zijn aangepakt. Met als gevolg dat we aan de vooravond staan van een werkelijkheid waarin despoten en terroristen in staat zullen zijn ons te bedreigen en te chanteren met massavernietigingswapens en de verspreiding daarvan. Alles wat Trump onderneemt – en vanaf dag één van zijn presidentschap heeft ondernomen – staat in het teken van het afwenden van dit gruwelijke perspectief.

De keuzes die hij en zijn team maken kunnen geen verrassing zijn. We hebben te maken met een man die doet wat hij zegt. Een politicus die zijn beloften nakomt. Wat hij op het geopolitieke toneel laat zien is ruim van te voren aangekondigd. Zo heeft hij beloofd een einde te zullen maken aan het in de watten leggen van de Moslimbroederschap. Soennitische islamisten die onder Obama machtig werden in het Midden-Oosten, Europa en de VS. Hij heeft beloofd uit de Irandeal te stappen, een overeenkomst die het sjiitische regime miljarden opleverde zonder noemenswaardige tegenpresentaties. Geld dat de ayatollahs hebben ingezet om het Midden-Oosten te destabiliseren met bloedige proxy-oorlogen en het bewapenen en financieren van terreurorganisaties als Hezbollah en Hamas.

Mensenrechtencircus

Trump heeft ook beloofd de VN structureel en financieel aan te pakken vanwege de ineffectiviteit, de onoplosbare corruptie en het krankzinnige antisemitisme in het instituut. Ooit opgericht om de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog te voorkomen is de VN verworden tot een dolgedraaid mensenrechtencircus waarin tirannen hun slachtoffers voor de leeuwen gooien en uitgerangeerde politici elkaar van rijkelijk beloonde baantjes voorzien.

Navo-bijdrage

Trump heeft de belofte gedaan alle NAVO-landen te houden aan de afspraken over hun betalingsverplichting. Wie als NAVO-partner niet eens de helft van zijn eigen veiligheidsrekening wil betalen, maar wel afspreekt miljarden te zullen stoppen in een EU-leger, kan bij de komende NAVO-top in juli rekenen op de toorn en ingrijpende maatregelen van president Trump. De VS zijn niet langer van plan de rekeningen van Europese uitvreters te blijven betalen. Een besluit dat al eerder door vorige presidenten werd aangekondigd maar met Trump aan het roer daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Uitgekiende mix

Maar bovenal heeft Trump beloofd Noord-Korea te denucleariseren. Noord-Korea, het land dat wapen- en rakettechnologie levert aan Iran en Syrië en iedere terreurorganisatie die bereid is te betalen. Het land dat ruim een kwart eeuw lang Westerse diplomaten en politici heeft misleid en bedrogen om zich ongestoord te ontwikkelen tot een kernmacht die de wereld bedreigt. Een uitgemergelde, maar levensgevaarlijke dictatuur die door Trump met een uitgekiende mix van militaire dreiging, politiek isolement en economische verstikking naar de onderhandelingstafel is gedwongen. En nog gaan er stemmen op dat Trump het platgetreden pad van zijn voorgangers had moeten volgen. Een constatering zo krankzinnig dat het lachwekkend wordt.

Initiatief

Nog onzinniger is het idee dat Trump zich terugtrekt van het wereldtoneel. Als iemand de gebeurtenissen op dat toneel bepaalt is het Trump. Trump wacht niet af maar neemt het initiatief. Hij domineert en de rest reageert. Kijk hoe hij politici en journalisten keer op keer verbijsterd achterlaat. Onze leiders en duiders opereren zonder tastbaar fundament. Tegenover de realistische aanpak van een sloper en een bouwer staan de droombeelden en luchtkastelen van een vermolmde politieke kaste. Trump is een wekker voor langslapers. Wie nu nog niet wakker is wacht een ruw ontwaken.

Ontspannen

Na de G7-top en vlak voor zijn vertrek naar Singapore ontvouwde een ontspannen Donald Trump zijn visie op internationale handel: een vrije markt zonder handelsbelemmeringen, verlammende invoerrechten en allerlei concurrentie vervalsende subsidies. Nieuwe handelsovereenkomsten moeten leiden tot een grotere economische vrijheid en voorspoed voor iedereen. Tot een wereld die bruist van inventiviteit en ondernemingslust.

Nerveus

In Singapore ontmoette Trump een zichtbaar nerveuze Kim Jong-un. Geen wonder. Twintig dagen daarvoor was de ontmoeting waar Kim zelf om had gevraagd afgeblazen door Donald Trump. Kim Jong-un had Trump’s veiligheidsadviseur John Bolton beledigd en de VS met geweld bedreigd. Reden genoeg voor een rasonderhandelaar als Trump, om Kim te laten voelen wat de consequenties zijn van zulk gedrag en welke opties er resten. Kim ontvangt een openbare brief met een niet mis te verstane waarschuwing.

Kim begrijpt al snel dat zijn enige kans op een uitweg uit de crisis wordt afgesloten. Zijn land is volledig geïsoleerd. Het wordt door alle sancties langzaam gewurgd. Eind 2017 is het duidelijk dat de VS militair zullen ingrijpen. Ook Zuid-Korea, Japan en China zijn daarvan overtuigd. China laat weten Kim militair niet te zullen steunen en trekt aan de noordgrens troepen samen. Amerikaanse generaals inspecteren de Chinese troepen.

Immense druk

Er worden vluchtelingenkampen gebouwd en ingericht. Kim wordt duidelijk gemaakt dat hij het conflict niet zal overleven. Alle uitwegen voor Kim Jong-un en zijn familie zijn afgesloten. Het is onder deze immense druk dat Kim via Zuid-Korea toenadering zoekt. Er volgen maanden van druk geheim overleg. Het leidt tot opzienbarende onderhandelingen tussen Noord- en Zuid-Korea. Gesprekken die niet in het teken staan van hereniging maar van vrede, vredesverdragen en voorspoed. De dan nog CIA-directeur Mike Pompeo en zijn team polsen in Pyongyang de stand van zaken. Dan volgt het verzoek van Kim om een gesprek met Trump.

Onderhandelaar

Alle voorbereidingen worden in gang gezet totdat Kim in zijn oude dreig- en scheldgedrag vervalt. Na Trump’s ‘je-hebt-nog- maar-één-optie’ brief keert Kim op hangende pootjes terug. Hij verzoekt via alle beschikbare kanalen om voortzetting van de summit in Singapore. Trump houdt Kim tot op het laatst in onzekerheid. Een les die Kim niet snel zal vergeten. Trump is niet als zijn voorgangers. Dit is een onderhandelaar die je niet moet bedriegen en beledigen, maar dient te respecteren en te geloven op zijn woord.

Singapore

Ook de plaats van de ontmoeting, Singapore, was geen toevallig voorstel van het Trump-team. Omdat Noord-Korea diplomatieke betrekkingen onderhoudt met de stadstaat is er sprake van vertrouwd terrein. En dat is belangrijk voor een leider die zich bedreigd voelt door vijanden van buitenaf en binnenin en zich in een van China geleend vliegtuig via allerlei omwegen moet verplaatsen. Bovendien wordt in Singapore na een avondwandeling en een rondtour al snel duidelijk wat de vruchten zijn van economische voorspoed. Het maakt de keuze tussen de vernietiging of vooruitgang van je land een stuk eenvoudiger. Dat was ook het doel van het speciaal vervaardigde filmpje dat Kim tijdens het gesprek met Trump werd voorgeschoteld op een iPad.

Ongecensureerd

Dat Kim wel oren heeft naar een andere toekomst en zijn regeringsploeg daarvan op de hoogte is blijkt uit de Noord-Koreaanse berichtgeving van zijn bezoek aan Singapore. Voor het eerst hoort en ziet de bevolking een rechtstreeks verslag van een buitenlandse reis. In een 42 minuten durende TV-documentaire worden uitgebreid beelden getoond van de stad Singapore. Ongecensureerd. De kleding, de luxe en de Westerse reclame. Een stad die ’s avonds baadt in het licht. We zien zelfs hoe Kim John Bolton de hand schudt. Ook het beeld van een nieuwsgierige Kim die door Trump een blik wordt gegund in zijn Beast wordt de kijker niet onthouden.

Wie denkt dat Kim de ‘winnaar’ is omdat hij een podium heeft gekregen, heeft niet goed opgelet. Hij was het die door de knieën moest om het gesprek te laten doorgaan. Hij was het die zijn bereidheid moest tonen door onderhandelingen te starten met Zuid-Korea, Amerikaanse gevangen vrij te laten en een atoomtest-terrein en lanceerplatformen te vernietigen. De VS hebben hiervoor niets teruggeven. President Trump klonk na afloop met recht ontspannen en zelfverzekerd.

Sancties blijven

Voor Kim verandert er voorlopig niets. Niet voordat hij begint met het ontmantelen van zijn kernwapenprogramma. Alle sancties blijven gehandhaafd. De maximale druk campagne is op een persconferentie in Seoul nogmaals bevestigd door de VS, Zuid-Korea en Japan. Ook China benadrukte in bijzijn van Mike Pompeo het sanctiebeleid te zullen voortzetten. China wil rust aan de grens en de zekerheid dat de kans op een nucleaire ramp, stralingsgevaar en andere instabiliteit verdwenen is.

Lijden

Dat Noord-Korea een hel op aarde is heb ik hier vaak beschreven. Een oplossing kan alleen bereikt worden door vooruitgang en openstelling van het land. Hoe zichtbaarder het binnenland wordt voor buitenlanders, des te moeilijker om een dergelijk slavensysteem vol te houden. Het is akelig om te zien dat het lijden van Noord-Koreanen door deskundigen wordt gebruikt om de ontmoeting in Singapore te veroordelen. Vooral omdat ze geen enkele moeite lijken te hebben met de wijze waarop Obama zaken deed met landen als Iran en Cuba waarbij de slachtoffers van deze notoire mensenrechtenschenders niet eens ter sprake kwamen.

Succes

Singapore is een enorm succes. Een nucleair treffen afgewend. Het pad naar definitieve ontwapening ingeslagen. Het is een historische doorbraak. De Ayatollahs in Teheran beseffen dat zij er vanaf nu alleen voor staan. De band met Pyongyang is verbroken. Kim is klemgezet. Hij zal moeten bewegen. Vooruit. Want terugkeer is onmogelijk. Alleen al het wijzen naar zijn wapens zou zijn einde betekenen. Alles wijst de goede kant uit.

Zelfs de Japanse premier Abe van Japan heeft een afspraak met Kim gepland. Trump houdt persoonlijk contact met Kim. In Noord-Korea zijn op dit moment Amerikanen bezig wapens en manieren van ontmanteling te inventariseren. Het Witte Huis heeft voor dit doel een uitgebreid team met specialisten samengesteld. De Engelse minister van Buitenlandse zaken Boris Johnson liet zich tijdens een privé-bijeenkomst ontvallen dat hij ruim voor Singapore benaderd is om een bijdrage te leveren aan de ontwapening van Noord-Korea.

De rit uitzitten

Het is een verzoek dat Stef Blok, Heiko Maas of Federica Mogherini niet snel zullen ontvangen. Dat Europa als laatste in de rij mag aansluiten bij de opbouw van een welvarend Noord-Korea is wel zeker. Amerika de voet dwars zetten in de VN en andere multilaterale organisaties zal als een boemerang terugkeren. Iran in bescherming nemen komt ons duur te staan. Wie de neergang van de Democraten volgt en het sneue anti-Trump ‘verzet’ aanschouwt weet dat ‘de rit uitzitten’, zoals de gedachte is in de Europese hoofdsteden, een domme en zinloze houding is. Trump verdwijnt niet en zal gezien zijn enorme succes zeer waarschijnlijk worden herkozen.

We moeten de koers verleggen. De gekwetste ego’s vervangen door fris talent. De standaardreflexen moeten overboord. Het geopolitieke toneel vereist rationeel gedrag. Doorgaan als vanouds zal ons onherstelbare schade berokkenen. Daartegen kan geen politiek luchtkasteel ons beschermen.

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
28 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Piet Karbiet
Piet Karbiet
5 jaren geleden

Maar volgens ons journaal was het allemaal 1 grote publiciteitsstunt en van weinig waarde. Maar als minister Kaag de dictatoriale regimes in Iran en Saoudie Arabie bezoekt, met onderdanig een hoofddoek op, dan is het volgens de Staatsomroep allemaal fantastisch. Walgelijke weekdieren. Die Bilderbergers moeten echt op hun tellen passen. Dat Trump niet wordt uitgenodigd is alles zeggend. Maar goed, hij is dan ook democratisch verkozen, daar heeft de schijn-elite van de EU niet zo veel mee op.

Cornelia
Cornelia
5 jaren geleden

Een geweldig geschreven stuk, geen zure bijsmaak, geen vage morele open eindjes, nieuws zoals nieuws bedoeld is, feiten waar wij onze eigen afweging bij kunnen maken. Hulde!

Trump is een échte leider met durf en visie. In onze EU propaganda media -die de dagelijkse nep-nieuwsschow presenteert- horen we niets.
Wie wil weten wat er echt in de wereld gebeurd moet afstemmen op Twitter en alternatieve nieuwsbrengers als bv OpinieZ.

Jan Jetten
Jan Jetten
5 jaren geleden

Prima feitenrelaas en analyse. Maar ja, feiten. Die zijn erg lastig voor sommige types.

karton
karton
5 jaren geleden

Trump doet het buitengewoon goed, wát een ander er ook van vinden mag.
Hadden ónze “leiders” maar de visie en de moed die president Trump in één pink heeft !
Wij zitten hier opgescheept met een stelletje laffe, hersenloze, onzin uitkramende mensjes, die zichzelf “elite” durven noemen. Ik kots van deze zooi.

Der Ganzumsonst
Der Ganzumsonst
5 jaren geleden

Geweldig stuk, een genot om te lezen.

MS
MS
5 jaren geleden

Wat een geweldig artikel!!! Ik sta hier volledig achter. Mijn ogen waren al open maar zijn nog verder open gegaan. Met andere woorden ik weet nu nog beter waarom ik vertrouwen heb in Trump. Inderdaad omdat hij de daad bij het woord voegt en het niet laat bij beloftes zoals alle slappelingen van onze regering. Ik ben blij met Trump en met Uri van As!!

Jay
Jay
5 jaren geleden

Wat een verademing om te lezen. Gelukkig zijn er nog mensen met gezond verstand.
Bedankt Uri.

Het is vaak verbazingwekkend hoeveel mensen niet inzien dat de prachtig sprekende Obama de wereld juist gevaarlijker heeft gemaakt, interne rassenconflicten heeft aangewakkerd, het amerikaanse schoolsysteem heeft verslechterd, Clinton haar gang heeft laten gaan samen met Frankrijk in het vernietigen van Libie uit geopolitieke overwegingen, China zijn invloedsfeer heeft laten uitbreiden, sociaal justice activisme heeft aangemoedigd, door title ix enforcement de verhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke studenten compleet heeft verstoord en hoe anti-israel hij eigenlijk was.
Maar Trump vindt men bij voorbaat slecht, zich niet realiserend dat hun beeld voornamelijk gevormd wordt door media uit de vs die aan de kant van de democrats staan en wiens anti-trump propaganda hier in Europa vrolijk wordt overgenomen.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
5 jaren geleden

Fantastisch artikel, hekemaal top, vooral de ontluistering van de Trump haters is hartverwarmend. Chapeau Uri !

emilia
emilia
5 jaren geleden

Bij het lezen van dit stuk een klein traantje gelaten. Zou het tij echt nog gekeerd worden? Kan de anti Trump colonne binnenkort hier niet meer omheen?
Wat een goed helder stuk!!

Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
5 jaren geleden

Geweldig geschreven Uri, top!

Joost Visser
Joost Visser
5 jaren geleden

Leon de Winter had nog een leuke opmerking: als Trump over water zou kunnen lopen, zeggen ze ‘hij kan niet zwemmen’.

Nelis
Nelis
5 jaren geleden

De schrijver van het artikel over het daverende succes van Singapore laat hierdoor zien hoe genuanceerd hij over Trump kan denken.Hulde aan deze man !
.

Serge.
Serge.
5 jaren geleden

Je haalt me de woorden uit de mond, MS.
Niets aan toe te voegen.

Misschien 1 ding,
Chapeau Uri.

Arend
Arend
5 jaren geleden

Geweldig. Dit zou verplichte lectuur moeten zijn voor alle scholieren, volksvertegenwoordiger, en ministers, en alle linkse anti-Trump on-deugmensen

Hans Varkevisser
Hans Varkevisser
5 jaren geleden

Wanneer gaat bij het Gutmensch LinksVolk eindelijk de ogen een keer open wat betreft de werkelijke betekenis van Trump voor de “Voortgang van de Mensheid”. Ja, dat laatste is een groots begrip, maar er staan ook heel “grootse” dingen op het spel op dit moment, al denkt de gemiddeld linkse goed-mens dat het allemaal wel meevalt en mekkert nog wat door over een muur langs de grens met Mexico, alsof het op dit moment in de wereld dáárover zou gaan.

Hij zal als de BESTE president van na WW2 de geschiedenisboekjes ingaan en als dé grote politieke kracht die de lijn heeft gekeerd, die heeft geleid tot de huidige totaal instabiele mondiale bagger die was ontstaan door decennialang wegkijken en soft “liberal” gepamper.
De wereld is vanwege dat type beleid en benadering op de rand van de afgrond beland, gefaciliteerd en in stand gehouden door een VN die gedomineerd wordt door heel duistere krachten .

DEZE MAN EN ZIJN REGERING ZULLEN OOIT GROOTS GEËERD WORDEN VOOR HET KANTELPUNT WAT ZIJ HEBBEN BEWERKSTELLIGD IN DE POLITIEKE BENADERING VAN DE GROTE MONDIALE CONFLICTEN EN VRAAGSTUKKEN EN IN HET DOORBREKEN VAN DE ONREALISTISCHE, ONWARE EN VOORAL GEVAARLIJKE IDEOLOGISCHE UITGANGSPUNTEN DIE TEN GRONDSLAG LAGEN AAN HET DOMINANTE WESTERSE “1968” NARRATIEF.

In feite is Trump de initiator voor de grote paradigma wisseling die op dit moment op mondiaal niveau plaatsvindt.
De laatste dagen van het zuiver links ideologische denken zijn geteld, waarheid, realisme en echte rechtvaardigheid zijn de vrijkomende plek aan het innemen op de wereld.

Het is de hoogste tijd.

Nelis
Nelis
5 jaren geleden

Schrijver van het artikel over het geweldig succes in Singapore laat zien hoe genuanceerd hij over meneer Trump kan denken. Het zet me wel aan het denken…

trackback

[…] kunnen we de komende weken verwachten nu de ontmoeting in Singapore tussen Donald Trump en Kim Jong-un achter de rug is? Een blik achter de schermen in […]

tseard
tseard
5 jaren geleden

Ach ja, mensenrechten doen er op het wereldtoneel voor Don the Conman niet meer toe. Hij praat liever met tirannen en dictators dan met democratisch gekozen presidenten

Nelis
Nelis
5 jaren geleden

De woordvoerster van de machtigste staat ter wereld wordt de toegang tot een restaurant geweigerd. Hoe denken jullie dat dit komt ? Omdat zo zo menslievend is ? Omdat de president van de machtigste staat ter wereld zich het lot van kinderen aantrekt ?

Waarom dringt zich de associatie met Herr Goebbels zich op , telkens Herr Trump zijn gif uitspuwt ?

Nelis
Nelis
5 jaren geleden

Tien dagen na de topontmoeting met Kim Jong-un verlengt de Amerikaanse president Donald Trump de economische sancties tegen Noord-Korea, omdat het een ‘buitengewone bedreiging voor de Verenigde Staten vormt’.

Ziedaar dus, het “klinkende succes ” van Singapore.

Trump is niet te vertrouwen, want het is – niet “America first”-
maar wel en altijd “TRUMP FIRST”

Hoe sneller we van die lastpost af zijn , hoe beter

Merlijn
Merlijn
5 jaren geleden

Zeker, Trump heeft het slim en doortastend aangepakt. Maar dit is niet de enige reden van dit succes. Het is ook de zware druk van President Xi van China op Kim om vredesbesprekingen te beginnen die hebben bijgedragen aan dit succes. Zonder Xi’s druk zou Trump niet zo ver zijn gekomen.

karton
karton
5 jaren geleden

De manier waarop wij al járen lang worden besodemieterd, uitgeknepen en ons onze democratische rechten worden ontnomen door een “regering” o.l.v. ene Rutte, doet mij zeggen : Nee, deze man moet ik niet !!
Misselijkmakend figuurtje.

Nelis
Nelis
5 jaren geleden

Leugenaar Trump , de zone same real politieker die zei niets te kunnen doen aan h’et scheiden van jonge kinderen van Hun ouders, gaat plots door de knieen. Zijn schandelijk gebruik van kinderen voor eigen politiek doel wordt terecht eindelijk afgestraft.

Nelis
Nelis
5 jaren geleden

Deze man die so geprezen wordt gebruikt kinderen om politiek gewin uit te slaan: of de kinderen van immigranten worden van Hun ouders gescheiden, of de ” muur ” met Mexico wordt gebouw . Wat een hoogstaand moreel niveau heeft die man, die de Leugen tot dagelijkse strategie heeft verheven. Hier zullen de V.S. vroege of laat tol voor moeten betalen.

Neli
Neli
5 jaren geleden

Zalig de armen van geest, …want zij zullen bedonderd worden

Nelis
Nelis
5 jaren geleden

De wijze waarop meneer Trump met klimaatkwesties omgaat, de wijze waarop hij meneer Pritt van de EPA zijn gang laat gaan, de wijze waarop meneer Trump denkt de waarheid naar zijn hand te kunnen zetten ……de wijze waarop hij een op onderwijsgebied onervaren minister laat opereren…..het zijn geen hoopgevende signalen ,zacht gezegd.
Het zogenaamde klinkende succes van Singapore moet ik nog in concrete daden omgezet zien …….en vooral …al de moeite die meneer Trump zich getroost om de erfenis van zijn voorganger schaamteloos af te breken ….nee, deze man moet ik niet.

28
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x