Plan DENK: protestpamflet van politieke pubers

Gisteren kwam het verkiezingsplan van de beweging DENK uit. De meeste lezers van mijn analyses weten dat ik weinig op heb met zetelrovende protestpartijen. Toch stap ik niet graag in de val waar de mainstream media continu intrappen: het negeren van de realiteit. Laat ik dus maar gelijk met de deur in huis vallen: DENK gaat helaas zetels halen. Ik zal hieronder uitleggen waarom.

Realiteit
De realiteit in Nederland is dat veel Nederlanders met een migratieachtergrond allochtonen vroeger op de PvdA stemden. Deze groep is tegenwoordig 11% van de bevolking, zo’n zestien zetels. Als je even door je oogharen kijkt en de linkse activisten hieraan toevoegt, dan is er een potentieel van twintig zetels. Gelukkig zijn er ook weldenkende allochtonen en is de opkomst in deze groep traditioneel laag, dus ongeveer de helft gaat er weer af. Tot slot zal driekwart van de netto som niet op DENK stemmen, omdat simpelweg het verkiezingsplan enorm slecht is en iedere vorm van echte inhoud mist. Als resultaat verwacht ik drie zetels.

Plan
Het verkiezingsplan van DENK (“Denkend aan Nederland“) bestaat uit 72 pagina’s en heeft 10 thema’s met 10 actiepunten per thema, 100 in totaal dus. Het valt op dat het plan in het Nederlands is geschreven en niet bijvoorbeeld in het Turks of Arabisch en deze versies zijn ook niet online beschikbaar. Een compliment moet gemaakt worden voor de layout van het programma. Er wordt mooi ondersteunend beeldmateriaal gebruikt. We zien in een grafiekje dat migratie van alle tijden is (p.6), zo was in het jaar 1600 ook al 11% van de bevolking migrant. Er staat dan een boos gezichtje naast waarbij staat “55% van Nederland vindt dat er te veel mensen met een migratieachtergrond zijn in Nederland“.

Boosheid
En daarbij kom ik bij de eerste constatering. Zowel in de schrijfstijl als in de opmaak is het plan eigenlijk een middelbare schoolwerkstuk. Er spreekt een voortdurende boosheid uit, waarbij de omgeving wordt beschuldigd.

De eigen verantwoordelijkheid ontbreekt volledig. Zo gaat het hele thema inclusieve samenleving (p.9-12) over wat de samenleving allemaal moet doen voor migranten. Nergens wordt de verantwoordelijkheid bij de migrant zelf gelegd. Bedrijven krijgen een diversiteitsquotum opgedrongen (p.10) en worden gecontroleerd door middel van loksollicitaties. Volkomen ridicuul voorstel natuurlijk, dat alleen maar aanmoedigt om Achmed niet uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Straks wijs je als bedrijf hem af en blijkt Achmed opeens een loksollicitant te zijn.

Levenseindepil
De verontwaardiging over de omgeving wordt pas echt duidelijk als het over de gezondheidszorg gaat. “Mensen met een laag inkomen leven gemiddeld 7 jaar korter dan mensen met een hoog inkomen”. En dan komt het: “DENK accepteert dit niet”.(p.20). DENK accepteert niet dat mensen eerder overlijden. De enige beleidsmatige oplossing lijkt om mensen met een hoog inkomen dan maar vroegtijdig de levenseindepil te geven.

Puberaal
Toen ik het hele plan door had gelezen en op me liet inwerken dacht ik terug aan mijn jaren als puber. Ik vond alles en iedereen in mijn omgeving stom. Daarnaast had ik altijd gelijk en lag het nooit aan mij als iets niet lukte. Ik probeerde de wereld naar mijn hand te zetten. Maar het bleek een groeistuip, ik was onvolwassen. DENK is een jonge partij. DENK is ook onvolwassen. Kuzu and the gang zijn een stel pubers die alle oorzaken en oplossingen buiten zichzelf of migranten zoeken.

Etnisch profileren
Etnisch profileren moet worden bestreden (p.34 en p.42), terwijl de reden van dit profileren glashelder is: allochtonen zijn nou eenmaal oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. De oplossingsroute is dan dus dat bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlanders zich leren gedragen en daarmee een goede naam krijgen. Net als bijvoorbeeld Aziatische Nederlanders. DENK zal zo’n statement discriminerend noemen, terwijl dit wel de realiteit is. Ik heb niets tegen allochtonen of bijstandtrekkers, maar zodra ze zich respectievelijk niet meer gedragen of frauderen moet je ze aanpakken. Law and order.

Waar is de islam?
Het tweede dat opvalt in het plan is de incompleetheid. Afgezien van het volledig missen van enige financiële verantwoording is er meer. Zo staat er niets over hoger onderwijs of onderzoek in het plan (p.14-18). Daarnaast gaat het ondernemersthema alleen maar over midden- en kleinbedrijf (p.42-44). De woorden koopkracht, terreur of radicale islam worden niet genoemd.
De eenzijdigheid richting de islam is opvallend. Zo wordt onderwijsvrijheid volgens artikel 23 alleen maar uitgelegd richting Islamitische onderwijsinitiatieven en is DENK voor het aanbieden van voldoende imam-opleidingen (p.16). Er wordt niet gesproken over christelijke of joodse opleidingen. De gemiddelde DENK-kiezer is laagopgeleid en werkt in het MKB, dus deze incompleetheid kan ook worden uitgelegd als een goed inzicht in de achtergrond. Dit blijkt ook uit de speciale bijlage met tien bonusactiepunten voor de Caribisch-Nederlandse samenleving. Voorgesteld wordt dat de Eilandraad wetsvoorstellen mag amenderen (p.71). Er zitten daar veel kiezers en deze groep Nederlanders is relatief onderbelicht in het parlement.

Buitenland
Veel schokkender zijn de voorstellen voor een internationaal rechtvaardige samenleving (p.53-56). DENK wil de Palestijnse staat erkennen en ontwikkelingshulpgeld terugeisen van de Israëlische regering. Daarnaast wil DENK aandacht voor de moslimbroeders uit Myanmar (de Rohingya) en willen ze de Nederlandse banden aanhalen met Suriname en Indonesië, de grootste Moslim-“democratie” ter wereld. Overduidelijk zijn de doorgekregen stalorders van de AK-partij inzake Europa. Er moet minder Brussel komen en meer Europa. Geen enkel beschaafd land mag op voorhand worden uitgesloten (p.53).

Uitrusten
Het plan van DENK werd enkele weken later uitgegeven dan oorspronkelijk was aangekondigd. De reden wordt duidelijk bij het lezen van het duurzaamheidsthema (p.61). Duurzaamheid gaat namelijk ook over het menselijk kapitaal. Door gejaagdheid en intensiteit liggen burn-outs, lichamelijke klachten en vereenzaming op de loer. Waarschijnlijk werd de politieke druk om dit plan uit te geven te groot bij DENK en hebben ze een pas op de plaats gemaakt. Even lekker uitrusten en op adem komen. Ook hierbij ligt het niet aan DENK, maar aan de omgeving. In de volwassen wereld maak je gewoon een planning en lever je gewoon op wat je beloofd hebt. Als dit de manier is van omgaan met afspraken is het kabinet nog ver weg.

Bloemlezing
Net als bij de andere analyses nog even een paar opvallende voorstellen. DENK wil een minister van wederzijdse acceptatie invoeren. Ook moet er een Nationale Dag van het staatsburgerschap komen (p.9) en straatnamen, bruggen, tunnels en musea moeten gedekoloniseerd worden (p.11). Het schooladvies moet omhoog worden bijgesteld als de eindtoets hoger uitvalt (p.16). Het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft (p.22) en de kinderbijslag voor gezinnen met een inkomen van 75.000 euro gaat naar 0 (p.28). Ook wordt er jaarlijks het Bruto Nationaal Geluk (BNG) gemeten (p.31), kindermisbruikers moeten chemisch gecastreerd worden (p.34), maar cannabis (p.36) wordt opvallend genoeg niet verboden door de DENK-pubers, hoewel dit haram is. Er moet een startupvoucher komen voor ondernemers ter waarde van 750 euro (p.42) en de halalhypotheek moet aftrekbaar worden (p.48). Tot slot worden de waterschappen ondergebracht bij de provincie (p.59) en wordt 20% van onze Noordzee op termijn ingericht als zeereservaat (p.64).

Democratie
We zijn gezegende mensen doordat we in een volwassen democratie leven. Bij deze democratie hoort de mogelijkheid voor iedereen om een partij op te richten en mee te doen aan de verkiezingen. DENK volgt dit proces, waarbij tussen de regels door en soms expliciet de allochtone doelgroep wordt aangesproken. De kiezers uit deze doelgroep hebben in aanzienlijke mate een afwijkende visie op de inrichting van de samenleving en de bijbehorende Westerse waarden.

Doordat de assimilatie van migranten in ons vrijheidsdenken in de vorige eeuw op velerlei facetten is mislukt is de opkomst van de beweging DENK goed te verklaren. Waar tot de laatste verkiezingen deze groep kiezers zich nog thuis voelde bij de gevestigde partijen is nu de breuk ontstaan. De beweging is gestart en een wonderlijke groep van pubers is ontstaan. Deze onvolwassenheid heeft zijn weerslag gehad op het plan dat incompleet is. Naast een handvol ontoelaatbare giftige standpunten is het plan hiermee vooral een protestpamflet geworden zonder echt serieuze inhoud.

Mijn analyses van de andere verkiezingsprogramma’s kan je hier lezen:

GroenLinks
D66
50Plus
PVV
VVD
CDA
SP
CU
PvdA
VNL
Partij vd Dieren
SGP

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.