Toekomstverkenning onderwijs en onderzoek: pak eerst de misstanden aan

Open brief aan minister Dijkgraaf

Titelfoto bij artikel Toekomstverkenning onderwijs en onderzoek: pak eerst de misstanden aan Guus Berkhout Opiniez

Foto:

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert bijeenkomsten om de burger te betrekken bij de toekomst van het Nederlandse onderzoek en onderwijs. Professor Guus Berkhout is hierover verbaasd omdat er veel fundamentele problemen in het onderwijs en onderzoek bestaan. Met name op het gebied van klimaatverandering en energietransitie. Die zou de minister eerst eens moeten aanpakken alvorens met de burger in overleg te gaan, schrijft hij in een open brief aan Dijkgraaf.

Geachte minister Dijkgraaf,

Onderzoeks- en onderwijsinstellingen dienen de maatschappij door nieuwe wetenschappelijke kennis te bevorderen, te creëren, door te geven en te gebruiken. In onze moderne tijd zijn deze instellingen een bron van grote maatschappelijke betekenis geworden.

Het is daarom interessant te vernemen dat u in maart een aantal bijeenkomsten organiseert om de burger te betrekken bij de toekomst van het Nederlandse onderzoek en onderwijs, met name op het gebied van de klimaatverandering en de energietransitie.

Toch heb ik met grote verbazing kennisgenomen van uw initiatief voor discussiebijeenkomsten over de toekomst van onderwijs en wetenschap. Immers, ons onderwijs en ons onderzoek – met name op het gebied van klimaat en energie – hebben te maken met een aantal fundamentele tekortkomingen. Zo zouden onderwijs en onderzoek niet beïnvloed mogen worden door politieke ideologieën.

De geschiedenis laat zien dat door politieke inmenging de kwaliteit van onderwijs en onderzoek snel bergafwaarts gaat. En dat is precies wat we nu zien gebeuren. Zou u niet eerst samen met kritische professionals uit de praktijk (‘de werkvloer’) die fundamentele tekortkomingen moeten herstellen, voordat u zich tot de burger richt?

 

Grondbeginselen onderwijs

Laat ik beginnen met twee samenhangende grondbeginselen, die in het huidige onderwijs niet meer zijn terug te vinden.

  1. Onderwijs moet zich bezighouden met het ontwikkelen van talenten. Dit betekent dat jongeren van begin af aan moeten worden uitgedaagd om kritisch te leren denken en creatief te leren handelen.
  2. Uitdaging 1 is alleen haalbaar als onderwijsinstellingen de vrijheid krijgen om te mogen selecteren op aanleg en karakter. Gebeurt dat niet, dan wordt het niveau bepaald door de zwakkere leerlingen. Het is onzinnig te beweren dat selectie in het onderwijs discriminatie zou inhouden (Grondwet, artikel 1).

In het bestaande onderwijs zijn beide grondbeginselen in de knel gekomen. Met de toenemende invloed van de woke- en inclusie-ideologie wordt dat steeds erger. Het gevolg is dat jongeren niet geleerd wordt hoe te denken, maar wat te denken. Daardoor worden onderwijsinstellingen steeds meer indoctrinatie-instellingen, waarin tegengeluiden niet welkom zijn.

Vervolgens worden onderwijsinstellingen ook nog eens geteisterd door een woud aan bureaucratische regels, bedacht door uw ministerie. Leraren zijn meer bezig met vergaderen en administreren, dan met het kennis bijbrengen. Arme leraren, arme leerlingen.

Niet voor niets zien we dat het ziekteverzuim in het onderwijs hoog is (6,1%) en veel leraren ermee stoppen; het tekort (9,5%) neemt almaar toe.

Minister Dijkgraaf, dit zijn toch zaken die u allang had moeten oppakken? Dat hoeft u toch niet aan de burger te vragen?

​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​

Grondbeginselen wetenschappelijk onderzoek

Laten we vervolgens naar vijf grondbeginselen van het wetenschappelijk onderzoek kijken. Ook die komen in de huidige onderzoeksinstellingen steeds meer onder druk te staan:

  1. Goed wetenschappelijk onderzoek is open minded en wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan gezichtspunten, zonder dogma’s en zonder vooroordelen.
  2. Zonder dwarsdenkers is wetenschappelijke vooruitgang niet mogelijk.
  3. Doorbraken in de wetenschap worden geïnitieerd door het beschikbaar komen van betere meetsystemen.
  4. Wat (klimaat)modellen ons vertellen, hangt volledig af van wat de modellenmakers erin hebben gestopt
  5. Als (klimaat)modellen niet overeenkomen met de werkelijkheid, dan moeten die modellen niet gebruikt worden voor het maken van beleid.

 

Vragen

Minister Dijkgraaf, met alle respect, het is toch gênant om te moeten concluderen dat de reguliere klimaat- en energiewetenschappen in ons land aan geen van de vijf grondbeginselen voldoen?

Het huidige consensus-onderzoek in deze belangrijke wetenschapsgebieden moge voor de deelnemende onderzoeksinstellingen financieel aantrekkelijk zijn, maar het is de wetenschap onwaardig.

U zou moeten weten dat het met de wetenschappelijke carrière van dwarsdenkers – wetenschappers die de heersende (klimaat)consensus in twijfel trekken – slecht afloopt. Zou u dat niet eerst in orde maken voordat u naar de burger stapt?

Realiseert u zich wel dat u met uw warme pleidooi voor opwarmingsmodellen de bevolking panische klimaatangst heeft aangejaagd? Met name onze kinderen krijgen in de klas te horen dat we afstevenen op een klimaatcatastrofe.
De depressiviteit onder de jeugd is nog nooit zo groot geweest (praat eens met de GGZ). Dat zou u zich moeten aantrekken.

 

Praten

Tot slot, is het voortbouwen op een gemankeerd onderwijs- en onderzoekssysteem wel zo verstandig? Moet het oplossen van de huidige fundamentele tekortkomingen niet eerst gebeuren voordat u met de burger gaat beraadslagen?

Zou u niet eerst met de werkvloer moeten praten, bijvoorbeeld met de (zieke) onderwijzers die gek worden van uw verstikkende bureaucratie?

Zou u ook niet eerst met de vele hoogleraren moeten praten, die niet meer openlijk mogen zeggen hoe ze over de toenemende woke-gekte denken en wat ze van het politiek gedreven klimaat- en energieonderzoek vinden?

Uw reactie tegemoetziend,

Guus Berkhout

Emeritus hoogleraar Geofysica
Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
President Climate Intelligence Foundation (Clintel)

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jos
Jos
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Communist/marxist, extremist en salon-socialist Paul Rosenmuller was tot voor kort de voorzitter van de V.O-raad. De mars door de instituties…. En dat laten wij gebeuren met onze kinderen.

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door Jos
Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Het verloopt hier net als het vroeger in de Sovjet socialistische landen ging. Leerstof waar mogelijk doorspekt met communistische ideologie maar kwalitatief wel een hoge klassikale opleiding met alle vakken. Uiteraard zonder westerse talen want aan Russisch had je in die wereld genoeg. Die hersenspoeling is voor mij hier opvallender dan dat het ooit daar was. Zal aan de leeftijd liggen.

pedrodos
pedrodos
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Geachte heer Berkhout, eens, eens, eens, maar uw verhaal is aan dovemansoren gericht. U denkt toch niet echt dat het de bedoeling is van de huidige “elite” om het peil van ons onderwijs op te krikken…?! Het onderwijsniveau daalt al minstens 30 jaar elk jaar een beetje verder en dat is nu precies dat wat men wil, domme, niet zelfstandig denkende mensen die gemakkelijk te manipuleren zijn. Dat is het doel en dat doel is bijna bereikt, kijk om u heen. Uw oproep is in feite een goed bedoelde hartenkreet, maar feitelijk bent u een roepende in de woestijn…;-( jammer genoeg, want ik roep al jaren met u mee en krijg alleen maar meewarige blikken als antwoord…

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  pedrodos

Het punt is dat men met kritiek altijd wacht totdat er geen carrière verlies meer dreigt. Goed dat het gezegd wordt maar niemand die zich wat van aantrekt.

Gerard
Gerard
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Laat één ding ons tot troost zijn. De minister gaat echt niet met burgers overleggen om iets met hun inzichten te doen. Hij zal een groepje mensen selecteren dat het met zijn ideeën en die van zijn geestverwanten eens is. Uitsluitend met het doel de illusie te scheppen dat de burger ergens bij betrokken is geweest. Waarna hij, niet gehinderd door enige kennis van wat er in de maatschappij leeft, zal doen wat hij en zijn politieke geestverwanten goeddunkt. Of wat minder subtiel gezegd: de burger zal opnieuw genegeerd, zo niet belazerd worden.

Andre
Andre
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Gerard

Precies. Macron heeft het ook zo gedaan. Burgers werden ‘aselect’ opgebeld door een notaris met de vraag of ze mee wilden doen aan een burgerpanel over klimaatverandering en wat er moest gebeuren om dat tegen te gaan.
Uiteraard werkt het in de echte wereld zo, dat de ‘aselect’ benaderde burgers die beseffen dat klimaatverandering grotendeels een natuurlijk gebeuren is, niet gaan meedoen aan een dergelijk panel, dat 1) geen echt onderwerp heeft en 2) waarvan de uitkomst toch van te voren vast staat.
Dus blijven over de goedgelovigen die al omgeturnd zijn en slaafs genoeg zijn om mee te doen aan iets dat eigenlijk al besloten is.
Het idee van Dijkgraaf zal ook zo gaan: zelfstandig denkende burgers gaan niet mee doen aan dat soort onzin, die hebben echt wel iets beters te doen.

Hkr
Hkr
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een warm pleidooi, maar het zal niet helpen. Deze overheid heeft een vertroebelt verstand en laat zich leiden door dwaasheden, die zo dwas zijn dat zelfs een kind kan doorzien, dat het niet kan kloppen, dat je je mening uitsluitend en alleen baseert op eenzijdige veronderstellingen. Dus geen vaststelling van feiten, maar mogelijke oorzaken en gevolgen. Vroeger noemden we dat een gekleurde bril die de werkelijkheid niet duidelijk weergeeft. Natuurlijk mag er een afwijkende mening bestaan, en die mag je zelfs gebruiken, als er geen alternatief bestaat. Ik zet een zonnebril op om me te beschermen tegen te fel zonlich, maar lever dan wel in op het waarnemen van de veelheid aan kleuren in de natuur. Maar daarmee ontken je toch niet het bestaan ervan? Je bewijst dat door die bril af te zetten. Zo gemakkelijk gaat dat niet met afwijkende meningen, maar wil niet zeggen dat er niks afwijkends bestaat?. Het is juist de taak van wetenschap om dat te ontdekken. Dat is dus de kern van onderwijs. Dat weglaten is dus dwaasheid en gevaarlijke ijdelheid. Arme, arme jeugd, die zo misleid wordt.

Kees
Kees
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Achter deze brief kan ik alleen maar achter staan. Eerlijke wetenschap moet kunnen worden gedaan, zonder gevaar voor eigen carrière. Als je anders denkt over oorzaken van klimaatveranderingen of over woke en genderideologie, dan loopt je loopbaan groot gevaar.
Op de basisschool zal weer het ouderwetse cijferen moeten worden ingevoerd als rekenen. Het moderne, zogenaamde realistisch rekenen bestaat voor al uit verhaaltjes, waaruit je de som moet destilleren. Dat moet anders worden.

D.E.Dirkse
D.E.Dirkse
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Zeker. Onderwijs is er echter ook voor het verkrijgen van vakmanschap. Zelfs mensen met weinig talenten kunnen , door versmalling van het kennisgebied, na hun opleiding zeer nuttig maatschappelijk werk verrichten. Thans worden in de praktijk verworven vaardigheden ondergewaardeerd. Het besef dient door te dringen dat we dit land met elkaar maken. De een kan handig dakpannen rechtleggen, de ander stadsbussen besturen en weer anderen ontwikkelen nieuwe geneesmiddelen of operatietechnieken.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Onderwijs hoort politiek neutraal te zijn zonder de kinderen door politiek-ideologische beelden te belasten wat alleen in dictaturen wordt toegepast. Leren van fatsoen, respect en sociale omgang
met anderen heeft geen politiek gekleurde ideologie nodig dat zijn menselijke eigenschappen. Onze onderwijs is op moment doorspekt met ideologie van de heersende partij en andere meningen zijn uit den boze. Jonge kinderen komen naar huis met op handen getekende regenboog vlaggetjes of door LHBTQI vraagstukken, diversiteitszaken e.d. opgezadeld wat eigenlijk een gerichte hersenspoeling is van de ideologie van bepaalde politieke partijen. Dat lijkt voor scholen belangrijker te zijn dan taal en wiskunde. Er wordt steeds minder inhoudelijk geleerd en stof en examens worden aangepast aan de zwakste leerlingen veelal kinderen van migranten die Nederlands niet eens spreken. Men vreest dat als mochten die niet slagen dat als discriminerend wordt aangenomen. Dit leidt op den duur op een land van zwak opgeleiden. Nu al is het tekort aan vaklui zichtbaar en de kwaliteit van arbeid takelt af. Arbeiders van elder gehaald hebben meer interesse in de aantal klussen dan kwaliteit. Kinderen worden al jong depressief doordat hun angst wordt aangejaagd door de hetze van klimaatrampen en genderproblemen die hun onzeker en bang maken. Einde van de wereld is nabij en wie ben ik eigenlijk? Dat is kinderen opzadelen met onnodige problematiek die op hun leeftijd tot rampen kan lijden. De burger via bijeenkomsten betrekken betekent burger bewerken zodat kinderen uit school thuis worden ontvangen door dezelfde ideologie die zij op school opgedrongen krijgen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Kijk naar de reactie van Andre, doe ik helemaal onderschrijf. Burgerbevragingen gaan ons niet van koers doen veranderen.
Verder: u heeft gelijk.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Sinds 1-11-2017 werk ik als Technisch Onderwijs Assistent in het onderwijs met zeer veel plezier. Maar ik hoor van veel leraren dat het niveau met het jaar daalt. Wiskunde en Natuurkunde proefwerken en tentamens worden makkelijker gemaakt omdat het niveau eenvoudig weg te laag is en dat zet nog steeds door. Ik vrees toch echt dat Nederland een serieus probleem heeft als het op GOED onderwijs aankomt.

J-P
J-P
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is zoals met alle ministers incl. Rutte en de staatssecr. ze lopen alleen hun eigen idealen achterna. Als zij maar hetgeen zij in hun hoofd hebben, wordt verwezelijkt wordt of het nu wel of niet goed voor de maatschappij is. Leerlingen kunnen soms niet een schrijven, alleen maar op een tablet of telefoon. De beginselen worden niet eens meer ontwikkeld en dat is dan de toekomst. Ben het er wel mee eens dat 30 jaar terug er meer aandacht was in de ontwikkeling maar dat was omdat de generatie baby boemers druk achter zette bij hun kinderen : heet zelfstandig worden en ontwikkelen

Ben
Ben
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Met alle respect wordt er voorbij gegaan aan de basis waar het als fout is.
Kinderen op de basisscholen de BASIS goed bij brengen net taal en rekenen leren.
Gezien de huidige steeds verder afnemende resultaten en door het afgeleiden van het onderwijs Het oude stampwerk heeft betere resultaten opgeleverd dat wat er nu is. Daar begin het probleem als je wil ontwikkelen ne optimaal gebruik wilt maken van de in de persoonsgebonden competenties en vaardigheden.

Het onderwijs zal het boetekleed moeten ana trekken en zich opnieuw uitvinden zodat we weer aan de top terugkomen.

De basis is het fundament waar op alles gebouwd wordt en rust. Zonder dit gedegen fundament lukt de rest niet (goed genoeg) en wordt de potentie die in een persoon is niet optimaal benut.

AAA
AAA
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ben

Lees: Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis. Drammen werkt niet en stampen werkt niet. Zodra kinderen leesrijp zijn kunnen ze zichzelf de basis van het lezen in veertig uur eigen maken: enthousiast en met intrinsieke motivatie. Allemaal op dag 1 in groep 3 verplicht de boekjes open is contraproductief.

Andre
Andre
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het tegengaan van klimaatverandering is klimaatpolitiek.
Klimaatpolitiek is een instrument van globalisten om politieke doelen te bereiken die passen in hun wereldbeeld.
Onderwijs moet onderwijzen in feiten en werkelijkheid. Dat past niet in het wereldbeeld en politieke ambities van globalisten.
Dus moet onderwijs omgeturnd worden net zo lang totdat het een soort eredienst is voor de globalisten. Want het bevorderen van analytisch denken zou studenten aansporen tot kritisch beschouwen van de klimaatpolitiek en door de valse ambities heen te prikken. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Ze moeten juist volgzaam gemaakt worden.

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door Andre
Cor
Cor
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Guus, uitstekend verwoord.
Onze partijkartel volgt niet de waarheid met feiten en onderbouwde argumenten maar is een slaaf van het WEF. Daarbij is de klimaathysterie een uitstekende tool om het doel van het WEF te behalen. Het narratief wat gevoed is door emoties en politieke dwalingen zal zich niet willen aanpassen daar het verstorend werkt op agenda 2030 de Great Reset. Om dit enigszins tegen te houden zullen we op 15 maart verstandig moeten gaan stemmen. Aub burgers gebruik jullie gezond boeren verstand.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ach weet je nà het onderwijs begint het leven pas echt. Na de laboratoriumschool heb ik 34 jaar op meerdere medische laboratoria gewerkt te weten: “Het Nierziektenlaboratorium” – “Laboratorium voor Experimentele Infectieziekten” – “Laboratorium voor Cytogenetica” – “Laboratorium voor Medische Genetica” – “IVF-laboratorium”. Op alle laboratoria heb ik me elke keer weer geërgerd aan het totale gebrek aan kennis maar vooral ook kunde. Op het laboratorium voor Cytogenetica was ik zo ontevreden over de lengte van de beenmergchromosomen dat ik de literatuur in ben gedoken op zoek naar wetenschappelijk laboratoriumtechnieken om langere chromosomen te verkrijgen. Dat is me gelukt na een jaar lang avonden en weekenden op te offeren maar het resultaat was er dan ook naar. Naar eerst 45% kans op een uitslag (lees: karyogram) steeg dat na mijn vlijtige arbeid naar 99% kans op een karyogram. En dat die uitslag belangrijk is blijkt wel uit het feit dat het soort chemotherapie afhankelijk was van de uitslag. Voor de patiënt kon dat letterlijk LEVEN of DOOD betekenen! Na dit laboratorium heb ik ook op een IVF-laboratorium gewerkt waar ik zaadcellen in eicellen moest injecteren = ICSI = Intra Cytoplamatische Sperma Injectie. Ik oefende elke dag weer om er beter in te worden. Want ja soms was er maar 1 eicel en dus maar 1 kans op een bevruchte eicel = embryo. Je wilt niet weten hoeveel collega’s eicellen stuk prikten. Ik had het laagste percentage Deg’s (Degeneratie = stuk geprikte eicel) en het hoogste percentage bevruchte eicellen = embryo’s. Waarom? Wel ik deed gewoon mijn stinkende best omdat ik vond dat ik dat moest want die ouderloze echtparen kwamen bij ons in het volste vertrouwen dat ik ook mijn stinkende best zou doen!
ICSI: https://www.youtube.com/watch?v=GTiKFCkPaUE

Frans Galjee
Frans Galjee
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Gezien de verloedering in het onderwijs en de politisering van de wetenschap tezamen met de jarenlange MSM indoctrinatie is het betrekken van de burgers over toekomst van Nederland hoogstens een middel om het succes van die indoctrinatie te kunnen vaststellen.
Gelijk meer andere initiatieven die burgers te (en vaak te laat) betrekken bij huidig wanbeleid op vele terreinen kan slechts worden geconcludeerd dat dit alleen moet dienen om later te kunnen wijzen op die inbreng (?) van de burgers en kunnen deze medeverantwoordelijk worden gehouden voor als eea toch weer niet succesvol uitpakt.

s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

op de site van EW ook een onderwijs-treur artikel. Met aardige droevige illustraties . Heb daar ingebracht dat de jeugd ordinair bestolen wordt : zij kunnen niet meer trots zijn op Kennis. Ja, diefstal !
Verder : die Dijkgraaf valt mij vies tegen , in plaats van kennis te nemen van het rapport van Malotaux en de Leng ( 1975 ) en dit uit te voeren spuugt hij wat gemeenplaatsen over het MBO uit.
Waar spant de jeugd zich wel voor in : sport en festival bezoek. Ze zouden zich ook kunnen inspannen in het de nek omdraaien van de onderwijs overhead. Wat er nu Zit moet opgeruimd worden wil bv. de vroegere opbouw met lagere school, ambachtsschool en huishoudschool, ulo, mulo, hbs, gymnasium weer tot leven worden geroepen. En de leraren weer zichzelf functioneel en effectief kunnen voelen.
HUH ? 45 jaar geleden stapte ik de klas van mijn oudste dochter binnen. De eerste klas een wirwar van groepjes stoelen en tafeltjes. Opheldering van de meester, nu docent, “voor de sociale vorming”.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Allemaal waar, en hulde voor het logisch weergeven.
Echter, de minister is D66. En D66 wil met hun zg. burgerbevragingen alleen maar tot hún gewenste uitkomst komen (zij bepalen immers de agenda, de vraagstelling en wie er aan het woord komt) om daarna te kunnen zeggen: we hebben het de burger gevraagd en die willen het zo.
Net zoals veel gemeenten dat doen met hun zg. inspraakavonden, waar je het alreeds genomen besluit te horen krijgt.
Net zoals de EU dat doet met hun zg. burgerbevragingen (waar het overgrote deel van de burgers geen weet van heeft).
Jammer van deze sympathieke wetenschapper in de politieke slangenkuil.

Jasper Verhage
Jasper Verhage
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Berkhout heeft het grootste gelijk van de wereld. De onderwijsinspectie, de commissie Dijsselbloem en talloze rapporten onderschrijven dat. Nu dat geneuzel weer over de afschaffing van de BSA (bindend studie Advies), het wordt al erger. Ook moet je je in het onderwijs bezig houden met de vakinhoud en de praktijk van onderzoek. Al die linkse politieke onzin zoals woke, inclusiviteit, diversiteit kan weg en met dat gedoe ook die groene thee drinkers. Zet ze maar op de vakinhoud. De zogenaamde gediscrimineerden voelen zich gediscrimineerd met die neerbuigende blanke linkse onzin. En dat hele kleine clubje gaat maar leren daar mee om te gaan. Dan kan de rest zich buigen op het toekomstige vakgebied.

Youp
Youp
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Onderwijs is geen overheidstaak. Het onrecht alleen al dat arbeiders moeten betalen voor het gesubsidieerd bierdrinken (sorry, studeren) van de kinderen uit de middenklasse, terwijl hun eigen kinderen slechts minimaal onderwijs genieten.

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x