Hoe gepolariseerd Nederland beter wordt in zestien stappen

Een visie op wat er anders kan in ons land

Titelfoto bij artikel Hoe gepolariseerd Nederland beter wordt in zestien stappen Hans van tellingen opiniez

Foto:

Nederland is gepolariseerd. Sommige vriendengroepen vallen uit elkaar. Er zijn families die uiteen worden gereten. En ook relaties lopen op de klippen. Binnen bedrijven zijn er soms hoogoplopende ruzies. En de samenleving in het ooit zo vrije Nederland desintegreert. Mensen leven vaak alleen nog in hun eigen bubbel. Andere meningen worden meestal niet meer getolereerd. Zo jammer. Zo onnodig. Zo fnuikend. Het kan anders, vindt Hans van Tellingen.

Zeker omdat veel van de oorzaken hiervan door de kabinetten Rutte zijn aangejaagd. Een in naam ‘liberaal’ premier. Maar in de praktijk iemand die de overheidscontrole tot on-Nederlandse proporties heeft aangezwengeld. Qua onnodig angst aanjagen. Bijvoorbeeld op het gebied van corona, stikstof, klimaat. Qua zelf veroorzaakte problemen die eigenlijk geen grote problemen zouden moeten zijn. Maar de toeslagenaffaire kan ook genoemd worden. Of de totaal vastgelopen woningmarkt. De enorme toestroom aan asielzoekers. Waarvan slechts een klein deel ook echt als ‘vluchteling’ dient te worden aangemerkt. Of bijvoorbeeld de steeds grotere houdgreep van de Europese Unie op Nederland. Waardoor wij als land steeds meer soevereiniteit aan het inleveren zijn. Of de totale doorgeschoten gekte inzake ‘wokeness’. Waarbij de uitzondering (waar helemaal niets mis mee is) de norm wordt. En dat wat voorheen ‘normaal’ was wordt ‘ge-outcast’.

 

En nu?

En wat gaan we eraan doen? Wat moeten we eraan doen? Wat kunnen we eraan doen? Welnu, niemand heeft alle wijsheid in pacht. Dat geldt zeker ook voor mij. Maar, ik heb er wél ideeën over. Uitgesplitst in zestien onderwerpen. Waarbij u en ik het echt niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn. Al is er wél één basisgedachte die ons allemaal moet aanspreken. En dat is dat we kunnen leven in vrede. Dat we elkaar in onze waarde moeten laten. Qua meningsverschillen. Qua inzichten. Qua ‘wezen en zijn.’ Als we daarmee kunnen beginnen wordt er pas écht inclusiviteit getoond. En niet de inclusiviteit waarbij er slechts sprake is van één overheersende levensvisie. Nee, we moeten juist elkaars verschillende levensvisies respecteren. Elkaar dan juist omarmen. En naar elkaar luisteren.

 

1. Allemaal Angst

Laten we beginnen met het uitbannen van onnodige angst. Alle problemen worden veel te dik aangezet. Of sterker nog: problemen die er niet of nauwelijks zijn, worden gecreëerd. Stop daarmee. Simpel. Robert Long bezong het al in 1974: “Wie het meeste angst heeft, heeft vaak het minst te vrezen.”

 

2. Feiten

En stoppen met angst is helemaal niet zo moeilijk als gewoon de feiten worden gevolgd. Hoewel de wetenschap nooit absoluut is (dat zeg ikzelf als drs. in de sociale geografie ook), is er zo veel kennis aanwezig die de media niet of nauwelijks bereikt. Als een uitkomst niet in het geldende geloof past, wordt deze vaak gecanceld. Sterker nog: er zijn soms meer wetenschappers die beweren dat dat geldende geloof niet klopt dan dat er wetenschappers zijn die dat blijven verdedigen. Je hoort ze alleen nauwelijks, die grote groep dissidenten.

 

3. Klimaat

Klimaat is een gevaarlijk onderwerp tegenwoordig. Bijna elk gesprek ontaardt in een regelrechte ruzie. Nu is het helder dat in anderhalve eeuw de gemiddelde temperatuur met ongeveer een graad is gestegen. Maar heel bijzonder is dat niet. De aarde was ooit een bevroren ijsbal. En op de Noordpool was het ook wel eens vierentwintig graden. En dat ruim voordat er mensen waren. Het is de vraag hoe significant de menselijke bijdrage aan het klimaat is. Maar als je dan toch iets wilt doen aan CO2-uitstoot zijn er twee mogelijkheden: 1.000 miljard bomen planten (in Canada, Siberië of op andere lege plekken) én kernenergie. Veel meer dan dat is niet mogelijk.

 

4. Boeren

Laten we stoppen met onze boeren te pesten. Stikstofuitstoot door hen is met 68% gedaald sinds 1990. Het is de vraag hoe schadelijk die uitstoot is. Maar als je er wat aan wilt doen, valt er nog veel winst te behalen met innovatie. Er bestaat geen sterkere boerensector dan de Nederlandse boerensector. Onze boeren zijn de beste, schoonste, duurzaamste en efficiëntste boeren ter wereld. Zij voeden veel binnenlandse en buitenlandse monden. Zij verdienen een standbeeld. Maar het beleid maakt de boeren kapot. Stop met het destructieve stikstofbeleid. Het gaat om meer dan alleen ‘geld om de boeren’ uit te kopen. Het betreft het gehele wezen en zijn van veel boerenfamilies. Het gaat om hun bestaan. Hun ‘alles’.

 

5. Woningen bouwen

Ja, natuurlijk moeten er woningen gebouwd worden. Maar daarvoor hoeft niet de helft van de veehouders te verdwijnen. Megalomane plannen als Tristate City zijn echt niet nodig. Vijftien procent van Nederland is bebouwd. Als je daar een half procentje aan toevoegt zijn er genoeg woningen. En blijft er nog veel landbouwgrond over. En nee, laten we niet iedereen toelaten. Alleen vluchtelingen (bij voorkeur uit de regio) kunnen hier een plek vinden. Of hoogopgeleide buitenlanders. Mensen die hier komen om hun geluk te beproeven, hoe logisch hun gedachte ook, kunnen we hier lang niet allemaal huisvesten.

 

6. Corona

Nee, nooit meer coronabeleid. #NooitMeerLockdown. Om wat voor reden dan ook. De maatregelen hebben vrijwel niets positiefs opgeleverd. Maar zijn vele malen schadelijker dan het minieme voordeel (slechts een beetje uitstel, maar zeker geen afstel) dat ze hebben opgeleverd. Vertrouw voortaan op experts. En laat experts niet het beleid onderbouwen als het eigenlijk niet onderbouwd kan worden. Zoals het RIVM gedaan lijkt te hebben in opdracht van het kabinet.

 

7. Vrije media

Media dienen volledig vrij te zijn. Ik hoor ook vaak een hoop irritante onzin aan de tafel van bijvoorbeeld Jinek (die niet weersproken wordt), dus waarom zou dat bijvoorbeeld bij ON niet kunnen? Daarbij: bij ON worden er ook dingen verteld die wel kloppen. Punt is: alles moet kunnen, zolang er maar niet tot geweld of haat wordt opgeroepen.

 

8. Onderwijs

Het onderwijs kan een stuk onafhankelijker dan nu. Als vader van een dochter en als geograaf heb ik van veel recente VWO-aardrijkskundeboeken kennisgenomen. Er is sprake van een activistische toon. Lang niet altijd gebaseerd op feiten. Stop daarmee. Maak onderwijs zo onafhankelijk mogelijk. En jas er niet een eigen wensagenda doorheen.

 

9. Vlees, veganisme

Feit is dat 5% van de Nederlanders volledig vegetariër of veganist is, en 95% eet vlees en vis. Het is prima dat er vegetariërs zijn. Maar dring de eigen levenswijze niet op door het aan anderen te verplichten.

 

10. Geen getroll en bedreigingen

De sociale media vormen soms een riool. Ik doe mijn uiterste best om altijd netjes te blijven. Maar tegelijkertijd wél de problemen die er spelen scherp te benoemen. Maar best veel mensen worden agressief en gaan schelden. Niet doen. Dit is dan ook een oproep aan iedereen om een beetje OK te blijven. Alleen mensen die schelden of dreigen gaan bij mij op block. Uit alle ‘kampen’. Met eenieder ander blijf ik graag in gesprek. Als mensen slechts een andere mening hebben, luister je naar hen. En zeg je agree to disagree. Anders ben je een intolerant en totalitair mens.

 

11. EU: wel de lusten, niet de lasten, soevereiniteit

Ik ben nooit tegen Europese samenwerking geweest. DE EEG, de Europese Economische Gemeenschap, was dan ook in grote lijnen in orde. Het gaat mis met de alsmaar sterker wordende centrifugale, supranationale krachten. De democratische legitimiteit is ver te zoeken. Vaak wat schimmige verdragen en geldstromen naar bijvoorbeeld Zuid-Europa worden ons opgedrongen. Alsmede een onhoudbare munteenheid. Mijn opvatting is heel simpel. Nederland moet wel de lusten, maar niet de lasten van Europese samenwerking dragen. En eigenlijk geldt dat voor elk land. Want dan resulteert veel samenwerking tussen de landen onderling. Maar de soevereiniteit van de landen blijft intact. Klaar.

Verder ben ik erg kritisch naar de United Nations, de World Health Organization en het World Economic Forum. Het lijkt er steeds meer op dat allerlei inclusieve gedachten, vermomd als een weldaad voor de wereld, ons op enigszins totalitaire wijze worden opgedrongen. Nu ben ik zeker voor een betere wereld. Maar mag ik als goedwillende burger ook nog een beetje inspraak? En tegelijkertijd: ik ga niet mee in die angst voor het WEF. Hun neocommunistische ideeën zijn dusdanig van realiteit gespeend, dat het niet gaat lukken. Niet in de westerse wereld. En al helemaal niet in Nederland. Daar zijn we te eigenwijs voor. En het is en blijft een adviesclub.

 

12. De Inclusitie

Een grote bedreiging komt uit de hoek van Antifa/BLM. Uiteraard ben ik tegen fascisme. En niet zo’n beetje ook. Maar de beweging die zich antifascistisch noemt is echter een contradictio in terminis. Want deze gebruikt zélf totalitaire methoden. Op het oog sympathieke gedachten blijken een bron voor bron voor radicalisering, totalitarisme en uitsluiting. De inclusieve samenleving is er niet voor iedereen. Niet voor degenen althans die dat gedachtengoed niet volledig omarmen. Of niet voor degenen die nog geen afscheid hebben genomen van hun ‘intrinsieke witheid’.

De inclusieve beweging heeft de neiging om mensen te willen cancellen, buiten te sluiten. Inclusitie is dan ook een betere benaming. Nee. We zijn niet allemaal gelijk. Gelukkig maar. Ieder mens is uniek. Eenheidsworst leidt tot totalitair communisme. Wél zijn we gelijkwaardig. Uiteraard. Want: omarm diversiteit. Maar leg niet de nádruk op identiteit. Identiteitsdenken leidt juist tot uitsluiting en discriminatie.

 

13. Overheidsdienaren

De overheidsdienaren zijn er voor de mensen en niet voor zichzelf. Er gaat teveel mis. Zie ook de toeslagenaffaire. En verder: hou op met het onrechtmatig volgen van brave burgers. Het slaat nergens op.

 

14. Vrijheid van handelen, ondernemen en mening

Er is een trio aan vrijheden die mijn levensvisie vormen. Vrijheid van handelen, vrijheid van ondernemen en vrijheid van meningsuiting. Alles moet kunnen. Ieder moet zijn eigen leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Zolang je de wet maar niet overtreedt. Of oproept tot geweld.

 

15. Ondernemen

En over dat ondernemen: zonder ondernemers valt alles stil. Zonder ondernemers zijn er geen banen, geen belastinginkomsten (en dus ook geen ambtenaren). Geen staatsfinanciën. Geen werkende samenleving. De basis voor de economie, welvaart, welzijn en de samenleving wordt dan ook gevormd door deze (MKB-)ondernemers.

 

16. Consumeer en die zogenaamde reset valt stil

En als laatste? Mijn vak betreft het onderzoeken van consumentengedrag in winkelgebieden. En wat blijkt? Mensen kunnen niet zonder bezit. Ze willen hun eigen spulletjes kopen. De deeleconomie zal slechts een nichemarkt vormen. Dat WEF verkoopt gewoon onzin. Wees er niet bang voor. Zeg ‘nee’ tegen megalomane plannetjes. Simpel.

 

Vervolg

Uiteraard zijn er meer dan zestien punten. Dit artikel gaat dan ook nog uitgebreid worden. Tot misschien wel een veel uitgebreider geschrift. Met ook ‘de weg om oplossingen te bewerkstelligen’. Voel je dan ook vrij om commentaar te leveren. Of ideeën aan te dragen. En blijf optimistisch. Ikzelf kan niet anders.

Over de auteur

Hans van Tellingen
*) Hans van Tellingen is sociaal geograaf en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in OpinieZ, De Ondernemer, EW (Elsevier Weekblad), Retailtrends, Emerce, Stadszaken en anderen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
47 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Vier kabinetten Rutte heben achter hun doelstellingen en berekeningen de mens totaal vergeten. De mens, de autochtone bewoner moest plaats maken voor nieuwkomers en hun onoverbrugbare cultuur. De nieuwkomer kreeg alle aandacht ten koste van de oorspronkelijke bewoner. De doelen van de VN gaan boven nationale doelen. De verzorgingstaat wankelt en wordt overgelopen door honderdduizenden uit Afrika en Midden Oosten die de dienst uitgaan maken omdat de regering een wit voetje bij internationale instanties wil halen. Dat zij intussen eigen land kapot maken en de polarisatie vergroten zien zij niet pas als de bom barst. Dat moment nadert snel maar is het onderbreking van hun vakantie niet eens waard. Wil je een algemene opstand krijgen ga zo
door.

Andre
Andre
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ik wil nog toevoegen dat linkse politieke berust op polarisatie: rijk tegen arm, goed tegen slecht, machtig tegen slachtoffer. Het is puur Hegeliaans denken en Freudiaanse psychologie. Het moet zwart wit zijn, want dan is het makkelijk over te brengen en in te vullen.
Zonder polarisatie geen dramatiek, geen actie, geen motivatie. Stel dat je zou nuanceren door in te zien dat een gezin in Afrika gemiddeld 5 tot 6 kinderen krijgt en dus armoe lijdt door teveel tijd en energie te steken in opvoeding. Dat het onderwijs daar volledig verstopt is door de permanente toevloed van nieuwe leerlingen voor banen die er niet zijn, want de HELFT van de bevolking is jonger dan 15. Dat al die beschikbare handen de mechanisering en automatisering van de productie tegenhouden en dus de ontwikkeling van het land.
Nuancering is verboden in elk land met een links regime, want het ondermijnt de machtspositie van de elite. Linkse politici hebben gewoon de plaats ingenomen van de adel en geestelijkheid in de 18de eeuw.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Klopt, links is altijd gebaseerd op dictatuur want verdraagd geen tegenspraak.

Nicolas Stikvoort
Nicolas Stikvoort
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Linkse partijen waar inmiddels ook de vvd onder valt zijn gebaat bij gelukzoekers
Deze lieden stemmen altijd …links

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Nicolas Stikvoort

Dat klopt. Zonder “slachtoffers” heeft links geen bestaansrecht.

Peter van Sluisveld
Peter van Sluisveld
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dhr. van Tellingen heeft volkomen gelijk. Maar het probleem is niet Rutte, het probleem is de Nederlandse kiezer, die TELKENS WEER OPNIEUW op de VVD stemt. Kiest men PVV, FvD of JA21, dan is het einde oefening voor die immer grijnzende volstrekt onbetrouwbare non-valeur. Maar die zijn “te radicaal” en “niet fatsoenlijk”. Nee… De VVD vindt men kennelijk wel “fatsoenlijk”. Rutte zou zeggen: Een stem op Wilders of Baudet is niet “verstandig”. Alsof hij zelf de wijsheid in pacht heeft… En de meute trapt er zoals gewoonlijk weer in. Ik denk dat het besef pas echt doordringt bij de mensen als ze honger (voedseltekort) of kou (brandstoftekort) gaan lijden. Eerder niet.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter van Sluisveld

Decennia lange hersenspoeling maakt mensen de slaaf van de doorgegeven multiculturele droom van een utopische aarde. Dat het gebeurt door de inmiddels linkse rijke elite die een leuk gezicht wil halen ten koste van de gewone burger die de lasten moet dragen deert kennelijk niet. En dragen de nieuwkomers dezelfde gedachte? Daar twijfel ik sterk aan. Zij komen voor z ichzekf en niet voor ons.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Laatste zin:… voor zichzelf en niet voor ons.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter van Sluisveld

Het zijn m.n. de zg. hoogopgeleiden die de kartelpartijen in het zadel houden. Want die vinden de enorme loonkloof in hun veelal onverdiende voordeel wel best.
De mensen die het land écht draaiende houden met de handen uit de mouwen, hebben inmiddels zo vaak de beloften van de politiek na de verkiezingen zien verdwijnen, zijn zo vaak geschoffeerd, dat ze helemaal niet meer gaan stemmen.
Tel daarbij op dat de verkiezingen door D66 gespreid waren (beveiliging ’s nachts?), per post (controle goed genoeg?) en dat vele hoogindebollen uiteraard allemaal machtigingen hadden georganiseerd, ziedaar het resultaat.
Verkiezingen moeten echt anders georganiseerd worden, en de verkiezingsbeloften moeten niet meer zomaar van tafel mogen, of zelfs geheel nieuw beleid ineens uit de hoge hoed getoverd.

Mirjam roenhorst
Mirjam roenhorst
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter van Sluisveld

En je denkt oprecht dat rutte is herkozen? Dat hij niet een beetje veel is geholpen om in dat zadel te blijven? Net als de Franse premier, Engelse ( die dan nu net toch gevallen is) en Duitse kanselier, net tijdig gewisseld omdat merkel niet tegen de Russen kam zijn, als voormalig Oost blokker. Daarmee suggereer ik dat ze wisten wat komen ging. Inderdaad, hoe meer paniek, hoe volgzame volk! Zeker als je aan de basis poten gaat zagen. (Veiligheid, eten, onderkomen).

Nyong
Nyong
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Mirjam roenhorst

Rutte is herkozen omdat hij geholpen is. MAAR niet een beetje teveel.
Zijn popi-zijn was laag. Dus wat deed de media. Die vonden een middel om dit joch weer op het zadel te hijsen. Weet je nog van die Turkse, die hier onterecht “zijn land” binnen kwam. De rottige media lieten hem de FLINKE JONGEN uithangen!!! En wanneer vond dit plaats??? Je raadt het al VLAK VOOR de verkiezingen. Mogelijk dat een nuttige bijkomstigheid was, dat dan niet al teveel stembiljetten de weg door de versnipperaar hoefden te worden gehaald. Stembiljetten waar het rode puntje “ergens anders was gezet”. . . . . . via de post werden verstuurd.

Fransiska
Fransiska
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Mirjam roenhorst

Veiligheid is geen eerste levensbehoefte, maar een aangepraatte, op angst en controle aansturende illusie. Typisch voorbeeld van geslaagde hersenspoeling. “Veiligheid boven alles”, “we moeten elkaar beschermen”, en meer van dergelijke uitspraken, ik kan ze zo langzamerhand niet meer horen.
Vrijheid is vele, vele malen belangrijker! Vrijheid om onder andere verantwoordelijk en menselijk te kunnen zijn, ieder op zijn eigen manier.

Bernardo A.
Bernardo A.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter van Sluisveld

Het veel grotere probleem is, dat die rechtse partijtjes ieder voor zich opereren, waarbij de partijleider(tje)s liever doodgaan dan dat ze samenwerken.

Als ze als 1 alliantie zouden optreden, zouden ze met 50 zetels als uitgangspunt kunnen opereren. Dan ben je wat en succes trekt mensen aan. Die alliantie zou als 1 man achter de boeren kunnen staan. Dan vorm je een blok. Met 5 luid en luider kwakende kikkertjes vorm je een politieke modderpoel zonder betekenis.
Ga er vanuit, dat heel veel kiezers daarin geen heil zien.

Nu stopt Caroline van der Plas met mediaoptredens en werkbezoeken wegens ernstige bedreigingen.
Ik speel advocaat van de duivel: Vanuit links zit er een logische gedachte achter: Leg haar om en net als met LPF destijds ploft de BBB uit elkaar voordat ze groot wordt.
Abjecte redenering, maar zo steekt Nederland sinds 2002 wel in elkaar.

Vorm een blok van 50 of 60 zetels en de linkerhoek weet dat die logica per definitie niet meer opgaat en dat ze met een moord een regelrechte burgeroorlog in werking stellen.

Wil je het kartel overwinnen, dan moet je het algemene belang boven je partijbelang zetten. Zolang die kleine baasjes niet groot kunnen denken, heeft het kartel vrij spel en gaan de boeren door het putje; eerst de boeren en dan de burgers, want ons land wordt in een zorgwekkend tempo door leeglopers van buiten Europa overlopen.

merel
merel
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter van Sluisveld

Ik geloof van zijn levensdagen niet dat de afgelopen verkiezingen zuiver waren. Daar is mee gesjoemeld met de stemmen. Beelden van dat zijn toen ook over het internet gegaan. Dat formulieren ongeldig werden gemaakt of hele dozen de kliko in werden gegooid. Dat dit kabinet allang niet zuiver en democratisch meer is hebben we natuurlijk gezien bij de PVV die overal van buiten gesloten werd terwijl hij mee had moeten regeren. FVD heeft hier allang voor gewaarschuwd. Die combinatie FVD en de PVV is de grootste angst van dit kabinet. Oke Wilders komt soms lomp uit de hoek. Maar waar hij ten onrechte van wordt beschuldig is dat hij discrimineert. Is maar net hoe je hem wilt horen of dat je beter nadenkt over wat hij precies zegt.

Rinus
Rinus
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter van Sluisveld

Het is niet de kiezer die fout stemt maar de politieke partijen zijn ver van hun oorspronkelijke idealen geraakt. Socialisme en liberalisme zijn anti religieus. Zowel bij het liberale D66 als de VVD en linkse partijen zoals GroenLinks, PvdA en SP wordt positief gedacht over religie. In het CDA zitten moslims, zitten er ook christenen bij Denk? Ondertussen is de Nederlandse bevolking massaal uit de kerk gestapt en gaat nog maar 5% op zondag naar de kerk. Dit is totaal niet terug te vinden in de politiek. Daar zit de fout.

h.keur
h.keur
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Laten we beginnen met het wegzenden van Rutte en zijn aanhang. Vervolgens Kaag en haar aanhang. Vervolgens Klaver confronteren met zijn tegen spraken en toneelspel van zogenaamde verontwaardiging.
Verder komt hoog op de agenda te staan dat elke wet getoetst wordt aan de grondwet.
Het weglakken uit documenten wordt altijd vooraf gegaan met beoordeling door een onafhankelijke commissie, die bepaalt of en wat er eventueel mag worden zwart gelakt.
Als de Tweede Kamer niet volledig blijkt te zijn geïnformeerd, dan worden alle besluiten teruggedraaid die daarmee verband houden.
Verder worden bewindslieden verplicht om antwoord op gestelde vragen te stellen of te verklaren, waarom het antwoord niet gegeven kan worden.
Posten in het publieke domein dienen afspiegeling te zijn van het parlement. Dit geldt dus oa voor burgemeesterposten verdeling, die nu volledig scheefgegroeid is.
Het aanstellen van bewindslieden dient gepaard te gaan met vakkennis en affiniteit op dat gebied.
Wetenschap dient veel breder te worden ingezet, ook als daarbinnen tegenstellingen zijn.
Het asielbeleid dient toegespitst te worden op vluchtelingen.
Andere aanvragen worden alleen gehoneerd, als die gepaard gaan met bewijs van zelf onderhoud zoals een verzekerde werkkring.
In Nederland is in het publieke domein de voertaal Nederlands, Engels, Duits of Frans. Alleen echte vluchtelingen worden van deze eis uitgesloten.
In principe verblijven vluchtelingen hier tijdelijk.
Alle overige asielaanvragers worden binnen 24 uur terug gestuurd naar het land van waaruit zij de grens zijn overgestoken.
Alleen vluchtelingen komen eventueel in aanmerking voor urgentie op de woningmarkt, alle overige asielzoekers inclusief statushouders komen niet in aanmerking voor urgentie.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Ik neem aan dat u begrijpt dat dit allemaal niet gaat gebeuren.

h.keur
h.keur
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Er worden nu vluchtelingen geplaatst in sloopflats, die oa worden voorzien van nieuwe keukens, terwijl bestaande bewoners al jaren wachten op vernieuwing.
Dit gaat dus allemaal wel gebeuren, maar uiteraard begrijp ik wat u zegt.
Maar als er revolutie uitbreekt dan kunnen onze leiders niet zeggen wir haben est nicht gewüsst, want we hebben het wel verteld.

Meine
Meine
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Geheel mee eens

Bernardo A.
Bernardo A.
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het zal heel lastig worden -en dat is een extreem optimistische benadering- om die 16 punten in 1 klap te vangen. Je komt een heel eind daarin met die ene klap; schaf alle subsidies af, behalve de 10 meest noodzakelijke waar je echt niet zonder kan.
Maak de mensen weer zelfredzaam; de bevolking bestaat niet uit mongooltjes.
Voer vervolgens een vlaktax in ter vervanging van allerhande andere belastingen. Dit kan wel i.c.m. btw en sommige accijnzen.

De overheid heeft daardoor veel minder geld nodig en de mensen houden meer geld in de knip, zodat ze ook zelf de kinderopvang kunnen betalen. Evt start je met een aantal ouders een collectief en regel je het zelf; minder overheid = inventievere bevolking.
Er komt een fors aantal ambtenaren, consultants en beroepsactievoerders vrij, het personeelstekort behoorlijk kunnen opvangen. Gaat ook hard schelen in de polarisering.

Maar goed, makkelijke en lucratieve, doch zinloze baantjes zijn voor velen een gouden greep en dat geven ze niet zomaar op.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Top reactie.
Helemaal mee eens. Het pamperen moet stoppen. Ieder bouwt zijn eigen nest en zorgt er voor.
Collectief verzorgen alleen voor die mensen die echt niet/nooit een eigen verdienmogelijkheid hebben.
Er zal nu eindelijk eens het paard vóór de wagen gespannen moeten worden.

Auke51
Auke51
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Schaf de belasting op de eerst 25 of 30.000 Euro af zodat iedereen meer netto overhoudt en je kunt alle toeslagen afschaffen, huursubsidie, zorg toeslag, kinderbijslag etc. Het kan ook werken weer stimuleren. Belasting over de andere schijven zijn er voor de noodzakelijke voorzieningen in NL. Stop de asielstroom totdat orde op zaken is gesteld. Helaas is de macht van Den Haag (lees ambtenaren) te sterk om de omslag te maken.

Peter.
Peter.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Auke51

Precies,daarom zet men overal linkse burgemeesters neer,

Meine
Meine
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Subsidies afschaffen, een heel goede…
Hoeveel miljarden gaan er om in het mistige subsidie circuit ???
En reken maar dat 25% daarvan nodig is voor een ambtenaren apparaat..

Als we 10% van alle regeltjes afschaffen, wordt 50% van de ambtenaren overbodig ! Dan kunnen die ambtenaren echt werk gaan doen, en niet papier schuiven. Helaas is de overheid een soort bezigheidstherapie voor narcisten en psychopaten, die een weldenkend ondernemer niet in dienst wil hebben…..

Dwaalgast
Dwaalgast
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Meine

Evenals het ABP dat jaarlijks 8 miljard moet kosten om 34 miljard uit te keren.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Rode kruis en Unicef zeuren nu ook al om Rutte de gemeentes te laten dwingen om nog meer mensen op te nemen en huisvesten. Bedenk dat deze organisaties leven van slachtoffers, hoe meer hoe beter voor hun bestaansrecht. Dit zijn geen hulporganisaties meer die help bieden maar juist crisissen creëren door massamigratie smokkel te steunen door actief aan meedoen. Dat is hun verdienmodel anders waren zij niet nodig. Zij hebben daarom alleen oog voor migranten en niet voor de mensen die dit alles moeten bekostigen via de belastingen en die tegelijk zelf vergeten worden wat hun levensbehoeftes betreft. Zeer kortzichtig en uitermate selectief voor organisaties die zich hulporganisaties willen noemen. De ene helpen door de andere financieel uit te kleden. Schaam je als je bij de deur komt bedelen.

Pistolen Paultje
Pistolen Paultje
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Maar tweedeling en polarisatie is toch precies de bedoeling? Dan wordt de aandacht afgeleid van de echte problemen en van de regering die het foute beleid uitvoert.
Tevens praat de MSM alles weer goed als spreekbuis van de overheid.

Het is de bevolking die zich telkens weer voor de gek laat houden en het grote plaatje niet willen zien.

Andre
Andre
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goed samengevat. Maar het zijn allemaal punten die links nu juist niet wil. Want links definieert ‘een betere wereld’ als een wereld waarin iedereen gelijk is in rijkdom, kansen leefkwaliteit. Dat kan alleen als de rijken (dat zijn wij dus) inleveren. En daarom moet links onderwijs, wetenschap en media controleren om de ‘juiste’ boodschap over te brengen. En uiteraard de staat: want als inwoners van rijke landen zomaar politici zouden kiezen die ook echt de belangen van hun eigen onderdanen zouden behartigen, dan komt er van de grote mondiale herverdeling niets terecht…
Wat een betere wereld is, kan niet bepaald worden, omdat iedereen daar een eigen definitie van kan verzinnen. En daar draait de hele goocheltruc van links om: ze houden ons voor dat het ‘kan’ (twijfelachtig) en bovendien dat het een ‘recht’ is (wie heeft dat bepaald?) dat boven nationaal recht uitgaat.
De Nederlandse bevolking slikt deze twee goocheltrucs zonder enig kritisch nadenken en levert zichzelf daardoor uit aan machtswellustelingen die een illusie najagen.

Youp
Youp
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk, als de problemen uniek zouden zijn voor NL, dan kun je zeggen dat er op lokaal (Nederlands) niveau iets niet goed gaat. Als dezelfde problemen in min of meer dezelfde mate spelen in vrijwel alle Westerse landen, dan moet de grondoorzaak elders gezocht worden, en wel op een meer internationaal niveau. Het WEF is idd een praatclubje, maar wel een waar bindende juridische afspraken worden gemaakt met oa de Nederlandse overheid. Er zijn beelden, uit 2017 meen ik, waar Klaus Schwab voor een draaiende camera opschept dat zij zowel de Franse als de Canadese overheid geïnfiltreerd hebben. Alle zorgwekkende gebeurtenissen worden mogelijk niet verzonnen door het WEF, ze worden er wel door verspreid.

Wat er moet gebeuren is een tribunaal, gelijk gedaan is in 1945, omdat de misdrijven zo groot zijn dat het normale strafrecht niet langer van toepassing is.

piet12345
piet12345
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ik weet niet, verwacht dat we dan elke 10 jaar een tribunaal nodig zullen hebben. De meesten kunnen niet 1x, niet 2x, niet 3x maar altijd voor de gek worden gehouden. Je zag het met corona; prikken voor het terugkrijgen van je afgepakte vrijheid. Bij herhaling en nog trots zijn ook, wat een volk / medeplichtigen.

H.J.
H.J.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Kijk dat trots zijn is iets van de persoon zelf daar doet hij niemand kwaad mee.
Maar dat er daarna een stortvloed van verwijten richting anders denkenden (niet gevaccineerde) gaat is het grootste probleem.
Ik heb het al een paar keer gezegd in mijn kennissenkring (de oudere Nederlander) is niemand overleden aan Corona maar aan een onderliggende ziekte met of zonder Corona (dit laatste is ook nog niet eens te controleren).

Yvonne
Yvonne
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Youp:Hier ben ik het zooooo ontzettend mee eens:met zachte hand gaat niets lukken,dan maar zo.En terecht!

advanekeren
advanekeren
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Perfect verwoord. Alleen een maar.. we zijn niet in beweging te krijgen om volop te protesteren bovendien zin heeft het niet. De arrogantie van deze ondemocratische ploeg gaat mij als ondernemer steeds meer de keel uithangen. Ze hebben de mond vol over globalisme intussen wordt het mij als exporteur steeds moeilijker gemaakt om exporteur te zijn. Zijn het geen nederlandse bureaucratische regels dan zijn het de nog bureaucratischere regels uit Brussel. Bij argumentatie met de dames en heren krijg je horen: dan stopt u er toch mee! Dat zeggen dan mensen die nog nooit met hun voeten in de klei hebben gestaan tegen 50 jaar exportervaring. Hr Van Tellingen wat zou het mooi zijn als uitkomt wat u schrijft maar ik ben er bang dat het helaas niet gaat lukken. En bij de volgende verkiezingen zit Rutte er gewoon weer

Marien
Marien
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

ja, ik kan me wel vinden in deze 16 stellingen.

Piltdown
Piltdown
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het gaat al fout bij de basisgedachte. We kunnen niet leven in vrede. Er zijn altijd groeperingen of regeringsleiders die geen vrede willen, die niet toleren dat mensen anders zijn of denken dan zij. Die geweld gebruiken om hun hun standpunt door te drukken. Pas als de de maatschappij is verlost van dit soort mensen kunnen we eens naar die 16 punten kijken.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wat is er mis met angst? Angst is een signaal dat er ergens iets mis is. Angst zorgt er voor dat mensen reageren. Angst laat de adrenaline lopen.
Let op hoe de media proberen de angst te sturen in een door de overheid gecontroleerde richting.
Angst zorgt er voor dat je alert bent op gevaar.
Het feit dat er angst is geeft al aan dat er iets aan de hand is. Angst wegstoppen is niet het antwoord.
Onderzoek het en doe er wat aan.

Jan Smelik
Jan Smelik
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Er is niks mis met angst. Er is alles mis met onnodig gecreëerde angst. Angst die met een bepaald doel verspreid wordt. Klimaatangst, corona-angst. Crises worden gecreëerd om angst aan te jagen. Angstige mensen zijn makkelijker te controleren en te sturen. Zie de bange mensen die zelf om coronamaatregelen vragen die helemaal niet helpen. Mensen zijn (onterecht) bang gemaakt voor klimaatverandering en zijn dus de richting opgestuurd dat ze zelf om geldverslindende maatregelen vragen. Daar is veel mis mee. Vandaar de oproep van Hans van Tellingen om ook te luisteren naar andere wetenschappers en experts.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Onnodig gecreëerde angst. Ik begrijp wat u bedoelt, maar ik denk dat als je in een samenleving leeft waar angst gecreëerd wordt om welke reden dan ook, dat daar iets heel erg mis is.
Zoals gezegd angst is een signaal. Het is verstandig om te onderzoeken wat er aan de hand is.

Martha
Martha
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Helemaal mee eens!

Bob Fleumer
Bob Fleumer
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

1000 promille mee eens!!!!

Nicolas Stikvoort
Nicolas Stikvoort
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Zelden zo eens geweest
Kleine nuance ….nou ja klein
Rutte en WEF is een zeer onderschat en dus levensgevaarlijke combinatie.
Waarom…!?
Rutte is niet te vertrouwen in het beschermen van Nederland
Zie uit naar uw volgende toevoegingen

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

In een samenleving waar angst gecreëerd wordt, hebben de mensen alle redenen om zich zorgen te maken in die samenleving.

AAA
AAA
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“Veel meer dan dat is niet mogelijk”. Mwah, toch wel. Er wordt jaarlijks voor miljoenen tonnen CO2, gras afgefakkeld in Afrika (t.b.v. (dier)voedsel productie).
CO2 is trouwens ook niet het probleem. Verwoestijning is het probleem. (kale grond wordt erg warm in de zon. En die warme lucht stijgt hard en ver omhoog (etc.)).
Maar ja, tegengaan van verwoestijning is lastig te vermarkten. En dat leidt tot de conclusie dat het probleem in hebzucht gezocht moet worden, of ongeloof (dat dingen goed komen). Maar die boodschap (van geloof) riskeert censuur van Opiniez (👍 voor punt 14 😁).

Frans van der Reep
Frans van der Reep
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Over die deeleconomie is idd al veel onderzoek gedaan. Eigenlijk is de conclusie dat mensen niet delen maar verkopen wat ze niet nodig hebben. Delen als micro-economisch optimalisatiegedrag.
Het is zeer de vraag of de deeleconomie meer verbondenheid brengt.
http://www.fransvanderreep.com/wp-content/uploads/2015/06/TVSV02-2015-14-17.pdf

Egbert
Egbert
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik haal even iets uit context: “En stoppen met angst is helemaal niet zo moeilijk als gewoon de feiten worden gevolgd.” De visie van de journalist loopt daar al spaak, de meeste mensen die deze “stoornis” hebben horen cgt therapie te krijgen bij o.a. een goed observerende psycholoog die ook de kennis heeft van universele ethiek. Na het bagatelliseren van ‘angst’ heb ik besloten om niet verder meer te lezen, maar ben wel blij dat je dit deelde

rob
rob
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

de lay out is veel te druk, allerhande fotootjes overal
die de rust tot lezen van artikelen verstoort

Rene
Rene
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  rob

Daar heeft elke browser al jaren een oplossing voor. Namelijk op stand Reader zetten. Probeer maar eens.

47
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x