Hé, kabinet: ‘Orwell’ was een waarschuwing, geen handleiding!

Over de Denktank Desinformatie en het Ministerie van Waarheid

In coronatijd was een Denktank Desinformatie van de overheid actief om critici van de coronavaccins de mond te snoeren. Ook blijkt heel wat kritiek op het coronabeleid ondertussen terechte kritiek te zijn geweest. De Denktank Desinformatie verspreidde zelf desinformatie en is onrechtmatig opgericht. Deze Orwelliaanse handelwijze van het kabinet moet gevolgen krijgen: schuld bekennen en opstappen, schrijft Hans van Tellingen. 

De afgelopen dagen is de zogenaamde ‘Denktank Desinformatie’ groot nieuws. Op Twitter én in het NRC. Die tank is niet OK. Hij is onrechtmatig tot stand gekomen. Het ging tegen de beginselen van onze democratische rechtsstaat in. Maakten de desinformatiebestrijders zich zélf niet schuldig aan desinformatie?

 

Denktank Desinformatie

De Denktank Desinformatie bestond uit een groep van tientallen personen uit het vaccinatie-circuit, en hield (of houdt) zich bezig met het opsporen, bestrijden en weerleggen (debunken) van desinformatie. De groep is voortgekomen uit de Vaccinatie-Alliantie, die in 2019 werd opgericht. Men beoogde met de Denktank Desinformatie al het nieuws, dat de vaccinatiebereidheid van de bevolking kon bedreigen, aan te pakken.

De Denktank Desinformatie bestond opvallend genoeg voor het grootste deel uit mensen die géén medische achtergrond hadden. Er zaten filosofen, kunstenaars, gedragswetenschappers en ambtenaren in. Opvallend is ook de deelname uit het bedrijfsleven van de sociale media-platforms Google en Facebook. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) was vertegenwoordigd.

 

Sociale media opgeschoond

Het resultaat van de activiteiten van de Denktank Desinformatie was in veel gevallen dat mensen die vermeende ‘desinformatie’ hadden verspreid van de sociale media werden verwijderd. Ook zorgden de korte lijntjes met de techbedrijven ervoor dat onwelgevallige berichten werden onderdrukt door de platforms. Hierdoor waren die berichten minder zichtbaar. De aanwezigheid van de IGJ zorgde ervoor dat, wanneer zorgprofessionals zich kritisch uitten, zij werden onderzocht door de inspectiedienst. Wanneer vermeende desinformatie door een willekeurige burger op internet werd verkondigd, werd dit georganiseerd tegengesproken door leden van de Denktank. Dit gebeurde wanneer een bepaald bericht een groot bereik kreeg.

 

Omgevingsanalyses

Dankzij Twitteraars @CeesCees72 en @danvandertuin is er veel naar boven gekomen over deze Denktank. Het NRC heeft sinds kort ook het nodige bekend gemaakt, zonder overigens beide Twitteraars te noemen. Maar laatstgenoemden waren hier al begin 2022 mee bezig. Maurice de Hond en ondergetekende schreven naar aanleiding hiervan een blog. Want hij, ik en vele andere burgers en Kamerleden die nog nooit een vlieg kwaad hadden gedaan, werden gevolgd aan de hand van ‘omgevingsanalyses’ en ‘gesensibiliseerd’. Dit in opdracht van het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) én met gebruik van methodieken die als Behavioural Dynamics Methodology (BDM) gekenschetst dienen te worden. Deze werden uitgevoerd door het zogenaamde Land Information Manoeuvre Centre (LIMC), een onderdeel van het ministerie van Defensie.

 

Kamervragen BVNL

In 2022 heeft Wybren van Haga van BVNL hier al meerdere keren Kamervragen over gesteld. Het ’sensibiliseren’ van burgers en Kamerleden werd steevast en uiterst stellig ontkend. Terwijl toen al aan de hand van WOB-/WOO-stukken bleek dat zich beleefd uitende burgers en Kamerleden gevolgd werden en wel degelijk werden ‘gesensibiliseerd’. En dit terwijl zich ook nog eens puur feitelijk uiten. En dat allemaal zonder dat er sprake was van parlementaire goedkeuring en controle.

 

Ministerie van Waarheid?

Dit gaat echt alle perken te buiten voor een land dat zich maar al te graag als een democratische rechtsstaat afficheert. Het ‘ministerie van Waarheid’, bekend uit de geschriften van George Orwell, lijkt bewaarheid te worden. Want alleen al de term ‘desinformatie’ doet een politiek doel vermoeden. Want wát is juiste informatie? Wie bepaalt wat klopt? Wat is misinformatie (informatie die niet klopt, maar als een vergissing kan worden beschouwd) en wat is desinformatie (informatie die niet klopt, maar ook moedwillig naar buiten wordt gebracht als zijnde de waarheid)?

 

De Denktank doet zélf lang niet altijd aan feiten

Het lijkt er steeds meer op dat de gevolgde burgers (waaronder ikzelf) en Kamerleden het bij het juiste eind hadden over het virus. En dat de zogenaamde desinformatiebestrijders het juist niet bij het juiste eind hadden. Is dat dan misinformatie bij de Denktank Desinformatie? Misschien, maar dat ligt minder voor de hand. Het lijkt eerder sterk op desinformatie, die juist door de Denktank Desinformatie naar buiten werd gebracht. Want alle feiten die in 2020 en 2021 al bekend waren, werden steevast óf onderdrukt óf sterk bestreden door de Denktank. Want we wisten drie jaar terug al dat lockdowns meer kwaad deden dan goed. Sterker nog: de voordelen zijn zelfs met een vergrootglas bijna niet te vinden. Het beleid leek juist meer oversterfte tot gevolg te hebben. Onder andere in de vorm van depressies, zelfmoorden en uitgestelde gezondheidszorg bij mensen met bijvoorbeeld hartproblemen en (nog niet ontdekte) kanker.

 

Polarisatie

Ook de polarisatie in de samenleving nam fors toe, juist door het beleid. Bijvoorbeeld door vaccins dusdanig te pushen dat deze praktisch een verplichting werden. Terwijl het toen al duidelijk was dat de mogelijke voordelen van de vaccins misschien geeneens de mogelijke nadelen zouden ondervangen. En dat gold met name bij ‘jonge’ mensen van onder de zeventig en gezonde mensen met geen of weinig overgewicht. De risico’s van het virus voor mensen buiten de risicogroep waren gering. En je hoefde echt geen IQ van 160 te hebben om dit te vatten. Een beetje kunnen rekenen en de peer reviewed studies van Stanford-epidemioloog John Ioannidis bestuderen waren in feite al genoeg.

 

35 leden

De Denktank Desinformatie bevat ongeveer 35 leden, waarvan er nu enkele bekend zijn, te weten: Ronald Pierik (rechtsfilosoof), Marcel Verweij (ethicus), Ted van Essen (voormalig huisarts), Ruud Coolen van Brakel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en Mieke Roth, een kunstenares (!). Naar eigen zeggen zijn Marion Koopmans (bekend virologe en OMT’er) en Marc van Ranst (Vlaams viroloog) ook lid. Aan laatstgenoemd lidmaatschap wordt getwijfeld, vanwege zijn voorliefde voor ‘trollen op het internet’ en het feit dat hij geen Nederlander is. Uit de WOB-/WOO-stukken blijkt dat ook nog vaak gepraat is over dat een bekende columnist lid moest worden. Of dat gebeurd is, is nog niet bekend.

 

Downplayen

Nu aan het bestaan van de Denktank Desinformatie niet meer wordt getwijfeld is het zogenaamde downplayen begonnen. In de trant van: “Het was toch niet zo erg, die Denktank?” En: “Desinformatie bestrijden is toch een goed iets?” Onder andere Denktanklid @marionkoopmans doet hier ook aan mee. Haar woorden: “Ik was bij de startbijeenkomst, maar was verder niet zo actief.”

Tja, deze tactiek lijkt niet te werken. Want alles omtrent die Denktank is niet jofel. De Denktank is onrechtmatig tot stand gekomen. Daar liggen terechte zorgen mijns inziens. Het gaat tegen de beginselen van onze democratische rechtsstaat in. Mensen werd wel degelijk volstrekt onterecht de mond gesnoerd en de publieke opinie werd beïnvloed door middel van ‘wij-zij-denken’. Niet in het minst door de inzet van trollen (anoniempjes, maar ook bekende mensen van naam en faam) die mij en vele anderen het leven zuur probeerden te maken met dreigend en agressief taalgebruik. Deze trollen lijken het directe resultaat van het beleid van de Denktank.

 

Juist begrip voor elkaars standpunt moet leidend zijn

De Denktank Desinformatie heeft de polarisatie gevoed, terwijl ‘begrip voor elkaars standpunt’ leidend had moeten zijn. Families, bedrijven en vriendengroepen zijn uiteengereten. De maatschappelijke samenhang is ernstig geschaad. Dát is het kwalijke aan die Denktank. Zeker omdat veel van de zich op de feiten baserende kritiek gewoon bleek te kloppen. De desinformatiebestrijders deden dus zélf aan desinformatie. ‘Big time’. Daar lijkt het althans heel sterk op.

Je krijgt de indruk dat de kabinetten Rutte de boeken van Orwell als handleiding hebben gebruikt. Terwijl ze waren bedoeld als waarschuwing. Tijd voor het kabinet om schuld te bekennen, excuses te maken en op te stappen. In het belang van Nederland. In het belang van de inwoners.

Noot redactie d.d. 6 mei 2023: dit is de tweede versie van dit blog. In de eerste versie werd gesteld dat de regering het bestaan van de Denktank Desinformatie ontkende. Echter, blijkens het antwoord op een van de Kamervragen bleek die stelling onjuist te zijn. Drie zinnen zijn daarom in deze versie verbeterd.

Over de auteur

Hans van Tellingen
*) Hans van Tellingen is sociaal geograaf en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in OpinieZ, De Ondernemer, EW (Elsevier Weekblad), Retailtrends, Emerce, Stadszaken en anderen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Marc Bouwman
Marc Bouwman
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Van Tellingen stelt de vraag ‘Waarom liegen de betrokken ministeries van J&V en VWS hier zo opzichtig over?’ Naar mijn gevoel had de vraag moeten zijn ‘Welke middelen heeft de bevolking om dergelijke leugens zwaar af te straffen?’

Ook zijn conclusie ‘Tijd voor het kabinet om schuld te bekennen, excuses te maken en op te stappen’ had beter geklonken met ‘Tijd dat schoon schip wordt gemaakt.’

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
30 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

De bezem moet erdoor. Grondig. En dat kan alleen het volk afdwingen, maar niet vanaf de bank.

Youp
Youp
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Covid 19 en de lockdowns waren een oefening, een voorbereiding op wat er komen gaat. De Eerste Kamer gaat binnenkort (23 mei) de pandemiewet goedkeuren. Deze wet geeft het Ministerie van VWS de mogelijkheid om lockdowns, quarantaines, isolatie, verplichte mondkapjes, schoolsluitingen, de avondklok, QR-codes, in te stellen zodra er zich een zogeheten A1-ziekte aandient. Of een ziekte als een A1-ziekte wordt aangemerkt, bepaalt de ministerraad. Concrete criteria, zoals het sterftecijfer van een ziekte, worden daarbij niet gegeven.
Bereid je maar voor op een sequentie aan pandemieën om tot een controle- en surveillancemaatschappij te komen waarbij individuele vrijheden tot het verleden zullen behoren. Of zijn er nog mensen die denken dat de haast wereldwijde Covid exercitie een uit de hand gelopen vergissing is geweest?

Marc Bouwman
Marc Bouwman
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Wat mij opvalt is dat de voorzitter van de Eerste Kamer geïnstrueerd is de Pandemiewet nog voor de installatie van de nieuwe Eerste Kamer op 30 mei er door te drukken, zoals ook de Wet Verplaatsing Bevolking op 4 april al is aangenomen. In de eerste Kamer heeft Rutte namelijk zijn meerderheid VVD, D66, PvdA, GL, CU en Volt met een zetel verloren. Hij heeft nu alle contouren voor de dictatuur vastgelegd.

Een andere juridische setting (tegen de wil van de Tweede Kamer!) is het akkoord van Van Huffelen in de wet Digitalisering met de EU (tegen de wil van de Tweede Kamer). Voeg daarbij de juichstemming waarin Ollongren 4 mei, in haar gesprek met Zelinksi, aangaf dat Nederlanders bereid zijn zich massaal in te zetten voor verdediging van ‘hun’ vrijheid, waaruit uiteraard gelezen moet worden dat Nederlandse soldaten ingezet zullen worden op een Oekraïens front.

Als ook nog eens, onder invloed van de Ruslandsancties de Duitse economie met donderend geraas zal instorten, dan zal 2023 het jaar worden van de grote omslag: totale economische ineenstorting, de instelling van een dictatuur in Nederland en een aantal andere West-Europese landen, oorlog met de Russen.

Youp
Youp
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Ja, de Wet Verplaatsing Bevolking is ook een mooie indicatie van wat je mag verwachten. Daarnaast gaat huizenbezit in een andere box belast worden waardoor het flink duurder wordt terwijl velen nu al krap bij kas zitten. Als je dan ook nog een zwik vluchtelingen moet onderhouden en onderdak bieden, dan wil je je huis wel verkopen. Blackrock staat al klaar om je een aanbod te doen. Gelukkig heeft de overheid ter vervanging een CO2-neutraal flatje voor je, never mind de digitale controle apparatuur, vooropgesteld dat je geen minpunten hebt op je digitale paspoort, mooi volgeboosterd bent en altijd braaf met je CBDC betaalt. Kijk, plotseling past het allemaal wonderwel in elkaar. Je gaat bijna denken dat het zo gepland is.

Andre
Andre
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Dat er altijd een waarheid is bij een bepaalde kwestie, is makkelijk toe te geven, maar zoals blijkt uit het artikel gaat het niet om de waarheid, maar om het gebruik ervan in welke context.
De combinatie van waarheid en gebruik maakt of het informatie of desinformatie is. Elk feit kan bijna oneindig gerelateerd worden aan andere feiten er om heen.
Het gebruik inzake corona wat wij hebben doorstaan, is m.i. kneveling, terwijl het werd gepresenteerd als bescherming.
Het werd voorgesteld als ‘je krijgt je vrijheid terug’, maar het afnemen van die vrijheid was al onrechtmatig.
Orwell’s 1984 is dus beide: én handleiding én waarschuwing, afhankelijk van het gebruik ervan. Het verschil tussen informatie en desinformatie wordt bepaald door welk belang iemand heeft bij het gebruik ervan. We weten nu dat het belang van de regering wel eens heel anders kan zijn dan dat van de burger.

J-P
J-P
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Doen ze toch niet, opstappen . Zitten er alleen nog om belangrijk te doen, of ze nu wel of niet worden geaccepteerd worden door de bevolking. En als ze opstappen, gaan ze met formeren weer net zo lang door tot het weer dezelfden zijn die aan de macht komen. Gaat al 12 Jr. zo

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
30 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J-P

Dat vrees ik ook. Maar dit benoemen gaat het niet veranderen. Links en woke willen ‘revolutie’ zeggen ze. Naar een WEFdystopie van you’ll own nothing and be happy. Dan is er voor de mensen die dat niet (op die manier) willen maar 1 mogelijkheid…..

Ni28
Ni28
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

De titel is geweldig. Toen ik onlangs Orwells 1984 las dacht ik vaak hoe is mogelijk dit lijkt een handleiding wel. Direct daarna las ik de Brave Nieuw World van A. Huxley en weer hetzelfde. In die zin lijkt het zowat een complot waarbij deze twee boeken aan de basis stonden. Huiveringwekkend.

Cees
Cees
28 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ik mag graag uw reaktie en van vele anderen lezen op de zeer interessant column’s van de Opiniez auteurs. Mijn advies is om ook de 4 audio tapes van Dr. Lawrence Dunegan op YouTube te beluisteren die in 1988 opgenomen zijn van wat hij op een besloten meeting van Dr. Richard L. Day in 1969 gehoord heeft over wat de griezels met de wereld van plan zijn.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Ach de medische wereld en omgaan met critici……. Ik ben na 34 jaar in de Gezondheidszorg gewerkt te hebben op vele wetenschappelijke laboratoria in 2017 overgestapt naar het onderwijs.
Ik heb onder andere met (1984-1986) en onder (1998-2002) Jaap van Dissel op het laboratorium gewerkt, heb meerdere doofpotten meegemaakt en tweemaal zelf gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder mijn eigen naam dus niet anoniem. Die doofpot-affaires waren vooral zeer ernstig omdat er bij één daarvan een 10-tal doden is gevallen. Een arts/chirurg is VERPLICHT om elke calamiteit te melden bij De Inspectie voor de Gezondheidszorg (al was het alleen al vanwege de eed van Hippocrates die ze afleggen!!!) maar dat hebben ze in allebei de gevallen NIET gedaan. Maar het werd nog véél erger want nota bene de toezichthouder en bewaker van de Gezondheidszorg genaamd De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft beide zaken óók weer in de doofpot gestopt. Niet zo verbazingwekkend als je kijkt naar hoeveel zaken in de doofpot gestopt zijn tijdens alle kabinetten Rutte tot nu toe.
Toen ik gisteravond naar verhalen over de Tweede Wereldoorlog zat te kijken op tv waar het verhaal werd verteld over hoe alle leden van de joodse gemeenschap in Assen werden afgevoerd zonder dat ook maar 1 inwoner zijn mond opentrok dan weet ik weer waarom ook ik elke keer alleen stond na klokkenluider geweest te zijn over twee zeer ernstige doofpot-affaires! 99,999999999% van de mensen houden gewoon overal en altijd hun mond en zullen proberen alles te verzwijgen of in een doofpot te stoppen. Zo simpel is het gewoon en niet anders……..

Youp
Youp
30 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Quis custodiet ipsos custodes?
Wie bewaakt de bewakers?
Een hele oude vraag die we nog altijd niet goed kunnen beantwoorden.
De democratie heeft duidelijk tekort geschoten hierin.

Ana Lau
Ana Lau
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Ik heb ook in de gezondheidzorg diverse “doofpotaffaires ” meegemaakt, fouten en ongevallen die zelfs intern niet gemeld mochten worden, de melder kreeg represailles of ontslag de veroorzaker mocht door gaan. Hierbij liepen patiënten risico. Ander geval met schade waarbij uitslagen niet gemeld waren, en er gelogen was over uitslagen, maar het ziekenhuis houdt liegende artsen de hand boven het hoofd, zelfs collega’s uit andere ziekenhuizen doen dat om maar niet buiten de boot te vallen. Hoe krom het kan zijn. Juist in de gezondheidszorg zou je iets anders verwachten maar ook daar is men selectief in het melden van misstanden.

Hneri
Hneri
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend artikel, Hans. Vooral verder graven, zodat ook die andere 31 namen boven tafel komen, met toenaam, CV etc. Heeft zo’n denktank een officiële status, is het een stichting met statuten of is het een los verband, een ambtelijke commissie? Wie financiert dat allemaal?

Ervan uitgaande dat ze het allemaal in het geniep deden, zullen de feiten niet gemakkelijk boven tafel te krijgen zijn. Marion Koopmans is al begonnen met ontkennen, dus zij kan een goed begin zijn. Ab Osterhaus al iets gevraagd?

Ten tijde van corona kwamen er dagelijks en bij toerbeurt vele virologen en immunologen via TV allerlei dingen vertellen. Die hele groep mag van mij in de verdachtenbank.

Henri
Henri
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Hneri

Hneri = Henri

Anna
Anna
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Een goed en terecht artikel. En nu willen de leden van dit “ duistere waarheids politie groepje “ zich vrijpleiten.
Terwijl het kwaad is geschied.
(En nu met Ukraine krijgen we als volk dezelfde hersenspoeling. Tijdens Zelensky zijn bewind zijn 15.000 Russische burgers in Ukraine vermoord onder Zelensky zijn verantwoordelijkheid !!! alleen omdat zij Russisch waren❗️) Begint de waarheids politie nu weer. ❓

Hoeveel mensen hebben nu VERKEERDE INFORMATIE GEKREGEN DOOR DIT KWAADAARDIGE CENSUUR GROEPJE ❓En op basis van “ trouw” aan de overheid hun prik hebben gehaald om NU te ONTDEKKEN dat ze “ voorgelogen zijn / nou ja noem het onjuiste informatie door de overheid.
Want deze Prik was toch 100% effektief en veilig.
Kijk nu eens naar de oversterfte……❗️

Peter109
Peter109
29 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Na het lezen van dit opiniestuk en het NRC artikel was mijn eerste gedachte ongeloof, een overheids denktank desinformatie in Nederland? Dat zou zo iets zijn als het Ministerie van Silly Walks van Monty Python. Dat kan niet, vrijheid van meningsuiting is het fundament van onze democratie!

Even afgezien van het gegeven dat we nu inderdaad geregeerd lijken te worden door het ministerie van Silly Walks met een minister die nergens verstand van heeft, een premier met selectief geheugen verlies, een sluwe diplomate als minister van financiën en een boekhouder op buitenlandse zaken, is een tweede vraag beangstigend.

Wat is er nog meer? In hoeverre zijn we al in een Orwelliaanse samenleving beland? Het gemak waarmee onze burgerrechten tijdens de Coronacrisis aan de kant geschoven werden, het voornemen om iedere burger transactie boven de € 100 vast te leggen, de mogelijke komst van digitale euro, rekening rijden, enzovoort maakt me er niet geruster op. Goed dat dit soort overheidshandelen in het publieke domein bekend wordt.

Laatste aanpassing 29 dagen geleden door Peter109
H.J.
H.J.
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Peter109

Inderdaad Peter.
Is er op een vreedzame manier nog wel een weg terug.
Of zijn wij al te ver van het gaatje.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Hans,

Aux armes! en formez bataljons dinges en zo…

Wat je beschrijft en wat iedereen die over de hele Coronaatjes een beetje was blijven nadenken (of in ieder geval had willen twijfelen aan het steeds meer doorgeramde officiële narratief) toch wel ergens had moeten aanvoelen op de klompjes, doet de donkerbruine donderwolkjes vervaarlijk opstapelen.

Maar wat dan?

De denktank verzameling Goebbels Jrs mochten hun heilloze werk verrichten onder 100 % dekking van de regering en met volenthousiaste medewerking van allerlei niet-Nederlandse techreuzen. Die laatsten kunnen we niet aanpakken, of het moet zijn dat eens gaan handhaven op de het waterverbruik en – vervuiling van al die nieuwe datacenters, die zo leuk verschijnen in Noord-Hollandse dun bevolkte gebieden. Was toch ook iets met de gemeenteraad van Dronten/Zeewolde …

Dus de gerechtvaardigde strijd kan maar tegen 50 % van de betrokkenen ingesteld worden, waarbij die andere helft uit PR overwegingen er geen belang bij heeft dat dit een dingetje wordt. En de middelen omdat een beetje te sturen hebben ze letterlijk en figuurlijk onder AI/algoritmisch handbereik. Hmmmmm,

Ons aller regering – de laatste 10 jaar + belichaamd door de immer enthousiaste drs. – heeft ruime ervaring met het actief vermijden van verantwoordelijkheden en met het (dientengevolge) verkopen van steeds grotere nothing burgers.

Het spel zou op de boerenkar kunnen – maar laten die nou juist een politieke winning streak te pakken hebben – dus Henk en Ingrid, Abdul en Fatima zullen toch zelf van een steeds omvangrijkere welvaartsbillen af moeten om hier wat aan te doen. Maar ja die zitten ook lekker vast aan hun schermpjes, die op één of andere manier weer verbonden zijn aan die andere 50 %.

Blijft lastig kortom

Kruimel
Kruimel
29 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Een artikel waar weinig tegen in te brengen is, maar toch wat kanttekeningen mijnerzijds.
Zolang een partij als D66 die openlijk spreekt over het verbieden van partijen, boeken en meningen, en er zelfs niet voor terugdeinst om in het EU parlement op te roepen om gedachtengoed te verbieden.
Zolang dat soort fascistoïde partijen op het schild worden gehesen en uit de wind worden gehouden door het grootste deel van de landelijke media, zal “84” alleen maar sneller uitgerold worden dan menigeen denkt.
Ons parlement staat al jaren buitenspel, media en rechterlijke macht worden gedomineerd door D66 en haar slippendragers, en in Brussel worden door door ongekozen ambtenaren het D66 beleid over onze maatschappij uitgerold, waardoor deze coalitie bij misstanden kan blijven wijzen naar de Europese wetten.
Orwell’s 84 is geen handleiding of waarschuwing, maar wordt een keiharde realiteit.

Leeuwekuil
Leeuwekuil
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Ik wil de feestvreugde niet helemaal verpesten maar George Orwell’s 1984 was naar mijn mening geen waarschuwing
Orwell”s 1984 ‘bijdrage’ dient met argusogen bekeken te worden aangezien hij in onze hedendaagse ogen gewoon behoorlijk links was
De vraag is dus of hij het wel of niet helemaal eens was met de schrijverij die wij nu kenschetsen alsof hij ‘een van ons ‘ zou zijn geweest
Dat was hij niet.
Animal Farm is een links boek
Terecht een naar boek… maar toch.
Zijn plot en verhaal sluit prachtig aan op ons hedendaags bestaan maar pas op…
Orwell was links

Marc Bouwman
Marc Bouwman
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Leeuwekuil

Orwell werd gedragen door links, en afficheerde zich er ook mee. In die zin liet ook hij zich leiden door de waan van de dag. Dat doet niets af aan zijn conclusies in 1984, die naar hun aard waarschuwen voor totalitarisme. Vergeet niet dat vele extreem-linksen van weleer naarmate de tijd vorderde radicaal tegengestelde standpunten hebben ingenomen. Dat zijn er velen!

Andersom geldt dat ook voor iemand als Heidegger, indertijd voluit voorstander van het nazisme, bedacht zich later. Ook zijn theorieën (die ik in ieder geval niet zomaar kan ophoesten) werden later in wetenschappelijke kringen geaccepteerd. Dit wordt ook niet opgevat als steunbetuiging aan het nazisme, vaak juist integendeel.

Luister daarom naar wat een bepaalde theorie inhoudt en in hoeverre dat van toepassing is op de huidige situatie.

Marien
Marien
28 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Goed en duidelijk artikel.
Ikheb ook steeds gevoel gehad dat overheid de verkeerde beslissingen nam, met dubbele agenda.
Ik hoop dat het kabinet alsnog wordt weggestuurd voordat ze nog meer schade aanrichten. Dit kabinet is m.i niet deskundig. We worden gemanipuleerd en velen praten dat na, omdat ze willen ‘deugen’. Dat is niet oké. Ik voel mijzelf als net pensionado zijnde maatschappelijk zeer onveilig

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x