Kan de nieuwe partij JA21 het tij keren?

Verdere fragmentatie ter rechterzijde

Titelfoto: Annabel Nanninga door Roel Wijnants, gepubliceerd onder CC BY-NC 2.0.

Afgelopen vrijdag kondigden Annabel Nanninga en Joost Eerdmans hun partij JA21 aan. Een nieuwe partij op rechts – door tegenstanders ook wel ‘populistisch rechts’ genoemd – in een lange rij van initiatieven sinds Pim Fortuyn’s LPF. Sommige van die initiatieven waren succesvol (PVV, FvD), anderen sneuvelden voortijdig. Maar nooit maakten ze echt deel uit van de macht, op enkele maanden na in 2002, toen de LPF kortstondig in de regering zat. Is JA21 het Juiste Antwoord?

Nationaal bewustzijn

Laten we beginnen met een historische analyse. In 1995 schreef de vorig jaar op 93-jarige leeftijd overleden hoogleraar staats- en bestuursrecht prof. dr. Wim Couwenberg een open brief in de Volkskrant, waarin hij pleitte voor een nationaal reveil. Ik heb deze brief wel eerder aangehaald in blogs, omdat zijn analyse me erg aanspreekt. De brief staat nu niet meer online op de site van de Volkskrant.

Couwenberg betoogde in zijn open brief dat het nationale denken al sinds de negentiende eeuw deel uitmaakt van ons politieke bestel, maar nooit uitgroeide tot een politieke beweging. De liberale burgerij, die (samen met de confessionele partijen) de macht had in Nederland, zette aan het einde van die eeuw steeds meer de monarchie in als instrument om de nationale eenheid aan te moedigen en te versterken. Koninginnedag als nationale feestdag (vanaf 1891), een liberaal bedenksel, moest dat gevoel versterken.

Omstreeks 1900 zien we enerzijds scherpe politieke tegenstellingen ontstaan die nog altijd ten grondslag liggen aan ons partijstelsel. Anderzijds treedt vanuit de liberale burgerij een nationalistische stroming op de voorgrond, die dwars door die tegenstellingen opkomt voor versterking van nationaal zelfrespect, nationale vitaliteit en weerbaarheid”, schreef Couwenberg.

 

Kentering

Volgens Couwenberg groeide dit nationale bewustzijn geleidelijk in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, totdat de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland er een bruut einde aan maakte. Na onze bevrijding door de geallieerden werd een heel andere richting gekozen.

Couwenberg: “Wanneer na de oorlog de traditionele neutraliteitspolitiek niet langer valt te handhaven en ons koloniale rijk in de Oost ten onder gaat, zoekt Nederland zijn politieke heil in de richting van een verenigd supranationaal Europa. In samenhang met de Koude Oorlog raakt de nationale gemeenschapsgedachte opnieuw op de achtergrond en de culturele revolutie van de jaren zestig versterkt die tendens nog meer. Zozeer zelfs dat cultivering van nationaal besef en identiteit in veler ogen geldt als volstrekt verouderd”.

In zijn brief constateerde Couwenberg een kentering onder de bevolking, zo rond 1990 – 1995: “Door een samenspel van factoren zoals de invloed van Europese integratie, internationalisering van economie en cultuur en ontzuiling, groeit er meer behoefte aan het affirmeren van de eigen culturele identiteit, als nieuw houvast in een tijd waarin traditionele ideologieën dit houvast niet meer bieden”.

 

Opkomst Fortuyn

Als de analyse van Couwenberg de juiste was, is de opkomst van een figuur als Pim Fortuyn aan het begin van de eenentwintigste eeuw een volstrekt logische. Onder de bevolking begon immers die behoefte aan “het affirmeren van de eigen culturele identiteit” begrijpelijkerwijs steeds sterker te worden, maar de elite ging (en gaat!) onverdroten voort op het pad van internationalisering en overdragen van soevereiniteit aan de EU, ondanks het verzet. De tweespalt en de onvrede die hierdoor ontstonden waren de voedingsbodem voor de snelle opkomst van Fortuyn.

Zoals we weten werd Pim Fortuyns leven vroegtijdig beëindigd door een moord uit politieke motieven, nadat hij maandenlang gedemoniseerd was door de progressieve elites. Sindsdien is er een electoraat van ongeveer 20 tot 40% van het totaal, dat kritisch staat tegenover de heersende macht en de supranationale structuren waaraan deze verbonden is.

 

Onvrede

Ongeremde massa-immigratie en het welvaartsverlies dat is ontstaan door de nadelen van de euro als Europese eenheidsmunt, zijn twee belangrijke punten waarop de onvrede zich richt. Eerdmans noemde deze punten ook specifiek, in het duo-interview in de Telegraaf waarin hij samen met Annabel Nanninga de nieuwe partij aankondigt.

 

Drie hoogtepunten

De hierboven geschetste tegenbeweging (tegen globalisering), die streeft naar een zeker herstel van de nationale eenheidsgedachte, kende drie hoogtepunten.

Op de eerste plaats het kort na de moord op Fortuyn behalen van 26 zetels door de LPF en hun regeringsdeelname in 2002, die al in korte tijd beëindigd werd door intern gekrakeel.

Het tweede hoogtepunt was in 2010, toen de PVV van Wilders 24 zetels haalde en als gedoogpartner het kabinet Rutte I steunde. Dit experiment werd na twee jaar beëindigd en heeft diepe wonden geslagen, zowel bij de PVV als bij VVD en CDA.

Het derde en voorlopig laatste hoogtepunt was in maart 2019, toen FvD in één klap de grootste partij werd bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

 

Fragmentatie

Onlangs hebben we de implosie meegemaakt van FvD na een reeks van persoonlijke conflicten en een steeds verdere radicalisering van de leiding. De PVV is nog steeds stabiel en doet het goed in de peilingen, maar of Wilders ooit nog uit het cordon sanitaire komt (en of hij eigenlijk wel verantwoordelijkheid wil dragen) betwijfel ik.

De rest van het politieke landschap ter rechterzijde is verdeeld. We hebben Code Oranje van Richard de Mos met een in mijn ogen nogal onduidelijk concept van ombudspolitiek, waarbij volksvertegenwoordigers direct de belangen van hun achterban behartigen en niet gebonden zijn aan fractiediscipline. De vraag is of dit niet de deur openzet naar vormen van cliëntelisme, zoals in Den Haag al zichtbaar was bij de Groep de Mos.

Dan heb je nog de groep GO van Henk Otten, een afsplitsing van FvD. Deze groep zou qua profiel het wat meer behoudende deel van VVD en CDA kunnen aanspreken, maar ik denk dat Henk zich te veel heeft bezig gehouden met schoppen tegen Baudet en dat de keus voor Henk Krol als lijsttrekker een ongelukkige was, waardoor deze partij voorlopig op nul zetels staat in de peilingen.

Inmiddels heeft de hele Brusselse fractie van FvD zich achter JA21 geschaard.

 

Culturele identiteit

Het politieke landschap op rechts is dus uiterst verdeeld. Het is overigens de vraag of de term ‘rechts’ of ‘conservatief’ wel helemaal de vlag is, die de lading dekt. Als we de woorden van Couwenberg aanhalen, gaat het bij dit electoraat vooral om “een behoefte aan het affirmeren van de eigen culturele identiteit” en dat kan ook bij linkse mensen het geval zijn. Al zullen die in het huidige tijdperk van woke identiteitsdenken niet meer als links of progressief worden gezien; ze zijn het natuurlijk in wezen nog wel.

Zal het Joost Eerdmans en Annabel Nanninga lukken in korte tijd een beweging op te bouwen van voldoende omvang, met ideologische consistentie, met voldoende mensen van kwaliteit en zonder constant strijd en gekibbel in de tent? De tijd zal het leren. Zeker is wel dat veel Nederlanders een grote behoefte hebben aan een correctie op het beleid zoals dit het afgelopen decennium gevoerd is door Rutte, die jaar op jaar de immigratierecords verbrak.

 

Verstandig rechts

Dit zonder te vervallen in de radicalere standpunten van Wilders en Baudet, zoals het rücksichtlos uit de interne markt willen stappen, waardoor zij zich onmogelijk maken in de ogen van de gevestigde orde en niet meer aan tafel zitten. Met als gevolg dat we steeds meer over links worden geregeerd. Het ‘verstandig rechts’ van Nanninga en Eerdmans als brede volkspartij (zie hun standpunten) kan dan een uitkomst zijn en als breekijzer fungeren om een ‘realorechts’ kabinet af te dwingen.

Annabel Nanninga sprak verstandige woorden tegen de Telegraaf over een eventuele Nexit: “Een Nexit zoals de Brexit nu gaat willen we absoluut niet. Er is in Nederland ook helemaal geen meerderheid voor. Maar er is een intelligente tussenweg tussen wat Rutte nu laat zien en een harde scheiding.” Woorden die perfect aansluiten bij een opt-out beleid van Nederland in EU/eurozone, waarvoor ik samen met OpinieZ-collega Johannes Vervloed en prof. Lex Hoogduin in een artikelserie gepleit heb.

Mijn zegen hebben ze, Joost en Annabel. Het eerste begin lijkt er te zijn.

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
103 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
DPmar
DPmar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

JA21, een mooi programma waar ik zeker mee zou kunnen leven, echter er staan enkele punten in, zoals betreffende:
• Inperken immigratie
• Geen Brusselse controle over pensioenen en indexen
• Klimaat en ‘van het gas af’
• Transferunie,
waarover onderhandeld zal moeten worden in Brussel. Echter het is al sinds mensenheugenis een feit dat de EU maar één richting kent en dat is: méér EU! Hierover onderhandelen is bij voorbaat zinloos! Altijd zullen wij als kleine natie het onderspit delven, hoe dan ook! Altijd is het hoofddoel van de EU geweest om hier het geld te halen om de ‘onverantwoord opererende landen’, met Frankrijk voorop, te financieren. Kijk naar de houding van de Fransen in de recente geschiedenis, altijd prevaleert het Franse belang, de rest doet er niet toe.
Hierop is slechts één effectief antwoord mogelijk: Een harde NEXIT. Dan valt het hele financiële systeem van de EU in elkaar want er blijven alleen schulden over. Dan is ook meteen de Euro niets meer waard en kan Zuid Europa devalueren. Ja, daar hebben wij last van en bovendien zal het ons een paar honderd miljard kosten waarvoor onze elite heeft getekend, maar dat is eindig. Eenmaal uit die EU-dwangbuis kost het ons geen tientallen miljarden per jaar meer tot in de eindeloosheid. Onze Gulden zal hard zijn maar altijd heeft ons land bewezen te kunnen concurreren, Zuid Europa niet. Ze zijn daar te makkelijk en houden zich nooit aan afspraken, niet in het klein en nog minder in het groot. Laat ze eerst maar eens leren om op eigen benen te staan en niet leven op de pof en op de zakken van een ander en dan ook nog ‘de eerste viool willen spelen’.

Auke51
Auke51
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  DPmar

Ik denk dat de boodschap op meerdere terreinen moet zijn dat we geen ontkenners zijn maar andere oplossingen willen voor het klimaat probleem, bijv. Thorium centrales, waterstof op termijn en stop direct met biomassa en de boskap, etc. Zelfde geldt voor de EU en de Euro, stap eventueel uit de Euro en volg het EU beleid zeer kritisch met 2e optie een Nexit, idem met bevolkingspolitiek met een directe stop op toelating, na tweede afwijzing geen beroep meer mogelijk en uitzetting. Minder inwoners betekend ook minder CO2 en stikstof. Stop met toeslagen politiek en verwerk alles in belastingaftrek dat voorkomt fraude! We moeten naar innovatieve oplossingen voor huidige problemen. JA21 heeft mijn steun !!

DPmar
DPmar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Auke51

Auke, helemaal mee eens. Een terugtrekking in fases is zeker niet verkeerd echter, zoals ik hierboven al betoogde is met de EU absoluut niet te onderhandelen want daarmee is werkelijk helemaal NIETS te bereiken. Zie de manier waarop de de Fransen nu al ruim 20 jaar volharden in het niet nakomen van afspraken, op alle posten hun pionnen plaatsen zoals Lagarde. Zie ook het gedoe om de KLM (geen EU, maar wel de Franse stijl van werken) en nu het onwrikbaar tegenwerken van de Britten. Onze eerste stap zou dan idd. zijn: Weg met de Euro dan geven we eindelijk eens een ECHT signaal af dat we het EU-gedoe helemaal zat zijn. Elke keer als het Franse belang weer prevaleert en er weer niet naar ONS geluisterd wordt, steeds verder een stap terug totdat we eruit zijn. Wij hebben een keiharde troef: geld! Maar onze overheid weigert deze troef uit te spelen en onze land is de dupe. Het overgrote deel van al ons belastinggeld gaat naar Brussel en dat verklaart waarom hier nergens meer geld voor is. Alles gooit Den Haag over de schutting naar de Gemeenten met een aalmoes als extraatje en daarmee zoeken ze het maar uit. Onderaan wordt dan de WOZ ingezet met alle catastrofale gevolgen van dien zoals voedselbanken, huis uitzettingen, daklozen enz, enz. En zo gaan we 2021 in! Rutte moest zich kapot schamen en daarbij ca. 125 Kamerleden!

Erica Rasmussen- Tempelman
Erica Rasmussen- Tempelman
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik stem gewoon op FVD. Ik heb groot vertrouwen in Thierry Baudet. Man met een geweldige visie.

Hilligers thijs
Hilligers thijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Erica Rasmussen- Tempelman

Baudet is niet meer betrouwbaar. Neemt geen afstand van uitlatingen, laat hem maar piano spelen en aan zijn lavendel ruiken. Annabel en Joost, vakmensen met perfecte dossier kennis.

Hilligers thijs
Hilligers thijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Erica Rasmussen- Tempelman

Beste Erica, jij hebt zeker blauwe ogen en blond haar

Adrienne
Adrienne
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hilligers thijs

Wat een rare reactie is dit.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het zegt mij niets, die twee. De vraag is steeds: is Nederland over 100 jaar nog een moderne open en innovatieve samenleving, met hoge scores in de Human Development Index en de Social Progress Index, of is Nederland dan een dysfunctionele gangsterstaat die is overgenomen door een of ander krankzinnig totalitarisme? Op dit moment is de trend heel erg richting het laatste, en aan bijvoorbeeld Libanon kan je zien wat voor een horror dat is. De politiek is al enige tijd diep gestoord, wetenschap wordt genegeerd, wanen worden fanaat doorgezet. Het IS mogelijk een land als Nederland naar de klote te helpen, als je echt je best daarvoor doet, dan gaat dat zeker lukken. Elders in Europa kan je zien hoe dat werkt, daar waar de processen van destructie iets verder gevorderd zijn. Massale criminaliteit tegen vrouwen, kinderen, bejaarden, hele wijken die vanwege pas geimporteerde gekte onveilig worden, ook voor politie, brandweer en ambulance. Het is allemaal overduidelijk en heel goed te bestuderen. Het vraagt alleen wel een geweten, fatsoen en empathie om het ook allemaal te willen waarnemen.

Jan Smelik
Jan Smelik
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

Gezien de huidige ontwikkelingen, denk aan de op handen zijnde Great Reset, vraag ik mij af of Nederland aan het eind van dit jaar nog wel een open en innovatieve samenleving zal zijn. Ik houd mijn hart vast.

Foaak
Foaak
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

Hele juiste analyse! Wanneer dringt het eens door bij het grote publiek dat onze experts puur anti-wetenschappelijk bezig zijn. Dit is een zeer kwalijke ontwikkeling die ons op de lange termijn dom en kapot zal maken. Ik kijk trouwens al 30 jaar lang met verbijstering naar het klimaatgebeuren… Verschrikkelijk! Stem trouwens Baudet, hij is de enige die dit probleem onderkent.

Veluweman
Veluweman
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

Eerdmans is een intrigant. Ik stem nooit op verraders, dus zeker niet op dat stel.
Ik hoop dat iedereen deze “5e colonne” van de VVD ook gaat boycotten, omdat we anders ook nog Rutte 4 en “President Rutte” krijgen !

Vee
Vee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

100 jaar? Kijk naar je eigen voorbeeld Libanon, kijk naar Iran, Indonesië. In 10 of 20 jaar kan een land (door islam) volledig naar de gallemiezen worden geholpen. “be afraid, be very afraid!”

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Vee

Ja dat klopt, het kan heel snel gaan. Maar in Libanon ging het heel snel omdat de gewapende islam massaal kon binnenstromen. En Iran en Indonesie (en ook Turkije) waren reeds islamitisch maar met daarover heen een dun laagje moderniteit. Hier in Nederland ontmoet de islam een moderne cultuur met heel diepe historische wortels. De islamisering gaat dan langzamer. Maar zij vordert wel. Wij worden geregeerd door politici die Nederland praktisch weggeven aan de islam, en die denken dat zij moreel gezien goed bezig zijn. Als evenwel de islam daar ook maar enigszins de kans toe krijgt, dan zal het stap voor stap alle Nederlandse cultuur afschaffen, om daarvoor in de plaats te stellen een diep gestoorde, wrede, achterlijke en op de restanten van Nederland parasiterende gangstercultuur. Het wordt tijd voor massaal verzet tegen de islam en tegen die criminelen in de politiek die de islamisering faciliteren.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Neef Jansen
Cornelia
Cornelia
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kopie van het FvD, ik blijf bij het origineel.
Ze dachten Thierry Baudet te kunnen lozen, dat is mislukt, en nu komen ze met exact hetzelfde programma onder een andere naam.
Ze zijn zelfs te dom om een eigen programma te bedenken.
Een doodgeboren kind!

Netty
Netty
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Dat zie ik toch anders. Het is Baudet die steeds meer van het padje af is geraakt met zijn steeds radicalere ideëen.
Hijzelf heeft Eerdmans binnen gehaald, maar dat was helaas te laat om FvD nog te redden van de grootheidswaan van de leider.
Ik heb meegestemd om Baudet weg te krijgen. En dus ben ik gezien de uitslag, zelf vertrokken. Het had zo nuttig en mooi kunnen zijn. Een grote rechtse volksbeweging.

Cornelia
Cornelia
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Vers van de pers!
Theo Hiddema terug bij het forum!!!!

Henk Jan
Henk Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit tweetal straalt niet echt om tijdens de verkiezingen een klapper te maken. Het plotselinge vertrek van deze gevoelige types uit een partij in opbouw zal hen toch door de kiezer nagedragen worden.

Thomas
Thomas
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Jan

Ik begrijp die trouw aan Thierry Baudet niet. Hij heeft na de verkiezingen van 2017 laten zien geen verlichte conservatief te zijn, maar een reactionair. Jan Gajentaan formuleerde het pakkend in zijn OpinieZ-artikel “Quo vadis, Thierry?” van 30 november: “Het leek er sterk op dat Thierry de klinkende verkiezingszege wilde gebruiken om FvD in sneltreinvaart om te bouwen tot een (ultra)conservatieve beweging met Alt-Right tintjes. Dat is niet mijn ding….” Mijn ding is dat ook niet. Ik zit niet te wachten op iemand die atonale muziek in verband brengt met moreel verval en die het spannend vindt om met Erkenbranders en andere bruinhemden om te gaan. Ik wil me niet hoeven af te vragen hoe wijd het antisemitisme verspreid is in het Forum. Ik was gegrepen door Baudets boek De aanval op de natiestaat, maar zijn VlaamsBlok-achtige opvattingen gaan mij veel te ver.

Theresa Geissler
Theresa Geissler
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thomas

Baudet zou wat mij betreft om te beginnen moeten leren, om fictie terdege te scheiden van de realiteit. Ik heb ‘m bijvoorbeeld nooit zijn twijfelachtige uitspraken over vrouwen openlijk horen bijstellen. Als hij denkt, het daar in DEZE tijd mee te redden, heeft-ie het mis: Zonder het hysterische feminisme van het moment aan te hangen, kun je volgens mij wèl stellen, dat de hedendaagse vrouw er NIET meer op zit te wachten, “overrompeld te worden”.

logisch_denken
logisch_denken
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Jan

de poging tot het plegen van een coup is mislukt. beide zijn behoorlijk in mijn achting gedaald. Stem sociaal , stem PVV

Theresa Geissler
Theresa Geissler
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  logisch_denken

Probleem: De PVV is geen partij. En zal dat nooit zijn, want Wilders komt er openlijk voor uit, dat hij zijn aanhang niet vertrouwt. Hoe stelt u zich dat op den duur voor, stemmen op iemand, die er niet eens een geheim van maakt, dat hij u niet vertrouwt? Welke vorm moet dat uiteindelijk aannemen?
Begrijp me niet verkeerd: Ik vind het zelf óók diep spijtig, maar dát is, wat mij betreft, een onoverkomelijk bezwaar.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theresa Geissler

Dat de PVV geen ledenpartij is omdat er anders bij de PVV zou gebeuren wat nu bij Forum is gebeurd en ook bij de LPF is gebeurd. Intriganten verzieken de boel. Wilders heeft dat tot dusver kunnen vermijden.

Theresa Geissler
Theresa Geissler
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Inderdaad heeft hij dat, maar dat is dan ook wel het enige: Geen sprake van enige, toch wel voor elke beweging broodnodige, voeling met zijn achterban.
Natuurlijk zijn er wel kiezers, die daar vrede mee hebben, maar genoeg zullen dat er nooit zijn; Wie achter een partij staat, wil zich erbij betrokken voelen, er dient althans een SCHIJN van vertrouwen te zijn, van twéé kanten, en geen onverbloemd “Je mag op mij stemmen, maar verder bek houden, want ik vertrouw niemand, dus ook jou niet.”
Hetzelfde isolement ziet men trouwens ook naar de andere partijen toe: Het ligt hem niet alleen aan het cordon sanitaire; de PVV-zelf (Wilders) vertoont nu en dan óók pure onwil.
Nog te billijken, als je een redelijke kans hebt om in je eentje de meerderheid voor je te winnen, maar in Nederland heeft niemand die kans, dús moet je coalities kunnen vormen (en in stand houden, als het even kan), dát is de realiteit.
Wilders heeft besloten, dat hij dat allemaal niet verkiest, goed, maar de consequentie daarvan is, dat zijn beweging op een bepaald niveau zal blijven staan, en dat regeringsbevoegdheid er niet in zit. Wie zijn stem op de PVV wenst uit te brengen, zal dat helaas moeten incalculeren.
En nogmaals: Ik zeg dat níet triomferend; ik vind het integendeel dood- en doodjammer! Had anders nog steeds graag op de PVV gestemd, èn met overtuiging!
Maar voorkomen, dat “intriganten de boel verzieken”, is één ding. Helaas spelen er in de (partij)politiek nog meer dingen een rol.

logisch_denken
logisch_denken
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theresa Geissler

Wat een geraaskal. Jammer dat er geen enkele lijn in het verhaal zit anders dan het moedwillig beschadigen van mensen. Best wel triest zoveel rancune.

Zullen we terugkeren tot de feiten en het partij programma want dat heeft meer waarde dan het zielige vingerwijzen naar aanleiding wat jij denkt te weten over wat Wilders voelt, denkt en doet.

karton
karton
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  logisch_denken

@ Logisch denken.
Een partij-programma ? Stelt niks voor; vóór de verkiezingen lees je de prachtigste plannen en als die partij ná de verkiezingen in een “regering” zit , gaan plots de meeste “prachtige plannetjes” niet door want : compromissen sluiten hè ? Bij verkiezingen, zoals de a.s. in maart 2021 , kijk ik naar wat een partij , óók als ´t de partij is waarop ik eerder stemde, heeft gepresteerd.
Alle prachtige plannetjes blijken veelal verkiezingsretoriek , bla bla bla !
Zodra uw stem is binnen gehaald zijn ze (de politici) hun beloften/toezeggingen vergeten.

Noordman
Noordman
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theresa Geissler

Ben het met U eens Theresa Geissler, als ik met nog iemand een partij zou zijn begonnen , dan word je al snel om uitleg gevraagd .
En juist dan moet je direct goed beslagen ten ijs komen, bedoel hiermee dat ik goed weet wat ik graag wil, en dit realistisch, rechtvaardig en haalbaar zou kunnen zijn, en wat ik hiermee wil bereiken wij hier misschien een verschil of toevoeging kunnen zijn. Duidelijkheid en helderheid zodat iedereen mij kan volgen, en ook begrijpen. zou mijn stadpunt niet met verve verdedigen maar meer luisteren, ik ben vooral nieuwsgierig naar wat de anderen zeggen (en ook waar is) .
Ik ben vooral rechts denkend maar als links dan toch eens een voorstel heeft waar ik het eigenlijk wel mee eens kan zijn, zal ik dat ook bevestigen zo (mogelijk bereikende) dat anderen gaan denken dat ik niet alleen weer een rechtsdenker ben , maar ook toegankelijk voor hun idee of voorstel, zo bereiken wij dan hopelijk dan men ons toch best eens iets wil vragen omdat wij ook breder kunnen denken, en onze invloed hier en daar met meer succes kunnen doen gelden.
Naïef wellicht? en overal haaien en kroks , maar toch denk dat als je goed beslagen (met kennis kunt praten) ze dat snel door hebben, en misschien eens gaan luisteren.
Je niet in een hoek laten praten maar terug kunnen meppen met kennis van feiten is een ware kunst, denk aan Martin Bosma maar ook mischien aan een Wopke Hoekstra, Pieter Omtzigt.

JvEb
JvEb
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theresa Geissler

Groot gelijk heeft hij. Hierdoor is enige stabiliteit gewaarborgd.

Theresa Geissler
Theresa Geissler
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  JvEb

Zie mijn reactie op die van André, hierboven: Stabiliteit is één ding, maar er zijn méér aspecten aanwezig, m. a. w. er dienen meer manieren te worden onderzocht om die stabiliteit te bewerkstelligen.
Populair gezegd: Je kunt met alles TE zijn, en in mijn ogen is dat hier het geval met de PVV – uiterst spijtig, maar helaas…

logisch_denken
logisch_denken
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theresa Geissler

quote Probleem: De PVV is geen partij. end

leg uit dat bezwaar , dat gewauwel van je is niet te volgen !

De PVV heeft een partijprogramma met partijpunten. Je kan het eens zijn met die punten dan stem je op die partij. Je kan het ook niet eens zijn met die punten dan stem je niet op die partij.

Voor de rest is jouw gevoel (subjectief) over Wilders dan wel de PVV voor mij van geen belang. De feitelijke partijpunten (objectief) zijn voor mij wel zeer belangrijk. Gelet dat ik 80% van die punten steun zal mijn keuze niet zo moeilijk zijn.

stem sociaal, stem PVV

Theresa Geissler
Theresa Geissler
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  logisch_denken

Zozo. Gewauwel en geraaskal. Zou het niet zo zijn, dat ik hier de (ongemakkelijke) waarheid aansnijd, die u niet zint? Dat zou meteen een verklaring zijn voor uw agressieve benadering: Bepaalde zaken bevallen u niet. Maar daarmee wis je ze nog niet uit.
U wilt het simpel houden, maar helaas, de realiteit i s niet simpel. Want ook ík steun meer dan 80% van de partijpunten van de PVV. Feit is echter, dat de PVV, zoals het nu ligt, die partijpunten op geen enkele manier zal kunnen uitvoeren… omdat ze geen regeringsverantwoordelijkheid draagt. En die op deze manier ook niet krijgt. Dan kun je het desnoods voor hónderd procent eens zijn met haar standpunten: Uiteindelijk zal er niets mee gedaan worden.
En om dan tenslotte op uw verzoek in te gaan:
Een ledenloze partij IS strikt genomen geen partij, maar een BEWEGING. Op zichzelf nóg niet erg, als die beweging maar op andere manieren haar kiezers bij haar doelstellingen zou betrekken. Maar – en nu komt het – wat mij betreft heeft ‘Geert’ medio 2017 die illusie teniet gedaan, door tegenover Dagblad “De Limburger” letterlijk te verklaren, dat hij geen ledenpartij wil, omdat hij uiteindelijk zijn kiezers niet vertrouwt!
U dacht natuurlijk, dat ook dit weer een “subversief” bedenksel van mij was, Logisch Denken, Maar nee: Ik heb dat zwart op wit gelezen, opgetekend uit de mond van Geert himself. Was voor mij ook een flinke schok, dat kan ik u verzekeren.
Als u ook dát als “gewauwel en geraaskal” wenst te beschouwen, is dat verder úw zaak.

Vee
Vee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theresa Geissler

Als je nooit op een partij stemt die (nog) nooit regeringsverantwoordelijkheid heeft gehad dan verander er dus per definitie nooit iets. Is een keuze natuurlijk

Theresa Geissler
Theresa Geissler
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Vee

Dat heb ik dan ook zeker niet beweerd: In het verleden heb ik vaak genoeg PVV gestemd, zelfs vóór de Gedoogsteun – daarna kón je je afvragen, of ze (Wilders) nu wel onmiddellijk de stekker eruit hadden moeten trekken, of niet, maar ik heb ook in dat geval altijd ten gunste van hen beslist; u kent dat wel: ze zouden hun redenen wel gehad hebben.
Het gaat me, zoals gezegd, ook niet om hun partijprogramma, want daar ben ik het volkomen mee eens. Het gaat mij om andere dingen – noem ze mentaal – waarvan ik méén waar te nemen, dat ze tenslotte verhinderen, dat er iets van de grond komt. Nogmaals: Helemaal mijn zienswijze. Maar ik meen dit wèl en laat dit daarom niet (zoals door logisch_denken) als ‘geauwel en geraaskal’ afdoen.

Vee
Vee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theresa Geissler

Liever dat de politicus mij niet vertrouwt dan dat ik de politicus niet kan vertrouwen. De pvv-ers zitten er niet voor de vervolg baanthes want die zijn er niet voor hun. Is de enige partij (ja partij) waar ik bevlogenheid en integriteit zie. Politici met hart voor nederland en de nederlander.

Theresa Geissler
Theresa Geissler
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Vee

Ook dát ontken ik niet. Maar betrèkken ze de kiezer ook bij die bevlogenheid en integriteit? Geven ze hem een faire kans om er aan deel te nemen? Wilders laat dus intussen openlijk weten: Nee, want ik vertrouw jullie niet. Als u daar vrede mee heeft, bent u een gelukkig mens. Maar ík heb er moeite mee, daar kom ik op mijn beurt eerlijk voor uit.

Netty
Netty
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Jan

Baudet heeft de hoop van vele Nederlanders de bodem in getrapt door zijn hoogmoed en narcisme.
Joost Eerdmans heeft veel politieke ervaring en kan wel een stootje hebben.
Toch ga ik niet op hen stemmen. Ik stem op de meest stabiele politieke factor momenteel. Ik stem op de PVV van Geert Wilders.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Netty

“Joost Eerdmans heeft veel politieke ervaring en kan wel een stootje hebben.”
Ja dat is wel gebleken: hij stelt zich kandidaat lijsttrekker voor Forum en neemt een week later afscheid – terwijl hij al een jaar of langer meeloopt in Forum en Baudet dus echt beter heeft leren kennen.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit riekt naar hoopvolle partijpropaganda. Ik begrijp het verlangen van Dhr. Gajentaan. Velen zouden graag een conservatieve partij zien zonder interne strubbelingen. Een partij die welkom is aan de formatie tafel en groot genoeg is om daar gewicht in de schaal te leggen. Maar meedoen aan een coalitie is voor partijen moeilijk. Er moet veel water bij de wijn. Er moeten concessies worden gedaan op essentiële punten waardoor de kiezers zich bedrogen voelen. Vandaar de woorden “regeren is halveren”. Het grote manco van ons politieke stelsel. Zelfs als je kiest voor de grootste partij krijg je in dit land niet alles waar je op gestemd hebt. Bij lange na niet… Misschien dat Wilders daarom liever langs de zijlijn blijft. Hoe dan ook mogen we Wilders dankbaar zijn voor het goede werk dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Hij vertolkt de stem van een substantieel deel van het volk, zonder concessie te hoeven doen.

Helena
Helena
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Dat hoeft dus niet per se, concessies doen bij het sluiten van een regeerakkoord. Er zijn regeringen mogelijk zonder regeerakkoord of coalitie, zoals het al vaak genoemde zakenkabinet. Dus concessies doen is geen noodzaak.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Helena

Voor een zakenkabinet worden de partijprogramma’s aan de kant geschoven, of men doet alsof. Daarbij mogen alle kiezers die vanuit een overtuiging stemmen zich gepiepeld voelen, niemand krijgt namelijk waar zij op gestemd hebben. Maar ook bij een zakenkabinet worden er concessies gedaan. Samenwerking vraagt nu eenmaal inzet en flexibiliteit van alle betrokken partijen. Er wordt bijvoorbeeld afgesproken dat thema’s waarover de partijen het absoluut niet eens zijn doorgeschoven worden of niet behandeld worden.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Kan ik me in vinden. Laten we het eens positief bekijken. Stel, er komt een coalitie van VVD, PVV en CDA. Dat klinkt onlogisch, maar er zijn valide redenen voor zo een coalitie.

Wat zou je mogelijk kunnen verwachten?
– 1 –
Wellicht een daling van de instroom van Afrikaanse en midden-Aziatische migranten. Onder strengere regels en met meer handhaving.
– 2 –
Meer uitzetting van uitgeprocedeerde migranten, of een zeer sobere opvang waar deze mensen niet voor hun plezier verblijven.
– 3 –
Afdwingen van meer inburgering van islamitische en zongebruinde medelanders.
– 4 –
Een kritischer houding naar de EU met vaker een nee, onder het mom: “We are crazy Hanky not.”
– 5 –
Een korting op het budget van NPO, met wellicht het opheffen ven Nederland 3
(heet dat nog zo?)

Het lijkt weinig, maar als de PVV een omslag in het politieke denken in gang weet te zetten met dit als resultaat, heeft zij geweldig gescoord.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

De VVD en CDA zullen nooit met PVV in zee gaan nadat zij Wilders alle schuld gaven voor het opblazen van de toenmalige kabinet Rutte. Maar het was vooral de houding van de CDA die de oorzaak was.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

“Nooit” is betrekkelijk. De VVD komt goed weg met covid, maar daalde daarvoor stevig in de peilingen. Nog 4 jaar links beleid zoals Rutte III en de VVD implodeert. Daarvoor is het gemor binnen die partij luid genoeg hoorbaar.
Rutte mag een ongeleide projectiel zijn, binnen die partij is niet iedereen achterlijk.

Bij het CDA zitten de oude linkse gereformeerden en hervormden binnen binnen 4 jaar in de luiers. Als ze nog leven. Als CDA met Hoekstra kan scoren in 2021 is dat ook de laatste kans om nog in beeld te komen voor een nieuw kiezerspubliek.n. Deze partij lijkt met Hoekstra ook op een ander beleid voor te (willen) sorteren.

Een coalitie met de PVV vormt een regering met 3 partijen, die op veel aspecten redelijk gelijk denken. Wat makkelijker regeert dan een hondenkennel-coalitie van 5 uiteenlopende partijtjes die allemaal iets anders willen.
En als het niet werkt, kunnen die partijen de coalitie opblazen en de PVV de schuld in de schoenen schuiven.

Voeg daaraan toe dat de linker flank inclusief de “c”U wel erg veel noten op haar zang heeft, dan is zo een wending helemaal niet ondenkbaar. De huidige situatie is in zekere zin vergelijkbaar met de situatie van eind jaren ’70. Toen de linkse debilisering hoogtij vierde en de PvdA zich oppermachtig waande.

Grootste probleem zit niet zozeer op links maar op rechts, dat met allerhande splinterpartijtjes precies genoeg stemmen bij de PVV wegsnoept zodat die partij na de verkiezingen niet die vuist kan maken die zou moet maken.

Theresa Geissler
Theresa Geissler
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Helemaal mee eens, maar daarvoor zou dus a) de PVV wèl metterdaad de kans gegúnd moeten worden om samen met die anderen een coalitie te vormen, en b) zelf de wil moeten tonen om dit in stand te houden, dus niet bij de eerste de beste tegenvaller weer afhaken.
Van beide kanten wordt aldus de nodige goodwill gevraagd, en of beide partijen in staat zijn, die duurzaam op te brengen…? Och, alles is mogelijk. Het is er tot nu toe alleen niet van gekomen.

Verduin
Verduin
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

De VVD en CDA zijn niet anti immigratie, verre van dat. Ze zullen er daarom ook niets aan doen. Onder Rutte zijn er 700.000 mensen binnengelaten. Het CDA gaan vrijwel meteen overstag als ze beelden van zogenaamde “zielige” mensen zien, die moeten dan het liefst meteen binnengehaald worden (natuurlijk niet bij hen in buurt) De VVD is voor de bühne voor beperking van immigratie, in werkelijkheid doen ze slaafs wat de EU/VN ze opdraagt. Het feit dat ze statushouders voorrang geven op de eigen bevolking, spreekt boekdelen. Wat ook boekdelen spreekt is het totale stilzwijgen van Rutte over dit onderwerp.
Een leider die om zijn land en bevolking geeft, stelt paal en perk aan immigratie.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Verduin

Verduin, u heeft gelijk.
VVD: Rutte zegt niets over immigratie, hij laat dat tegenwoordig over aan Bente Becker. De partij schuift op naar links en mevrouw Becker mag uitspraken doen om de rechtervleugel te binnenboord te houden.
CDA: mengeling van links en rechts, gestoeld op christelijke waarden. “Heb uw naaste lief” komt ook om de hoek kijken als er weer een schip met economische vluchtelingen aankomt.

Beide partijen hebben een ander gezicht dan ze de kiezers willen laten zijn. De PVV is stabiel in haar isolatie en heeft in Rutte 1 laten zien dat het een verstandige partij is. Als gedoogpartner hebben ze ook andere goede dingen gedaan, oa voor de zorg en dierenwelzijn. Ondanks dat de PVV altijd de schuld krijgt van het vallen van kabinet Rutte 1 is dat zeker niet het geval. De PVV heeft er destijds voor gekozen haar kiezers niét te verloochenen, daar kunnen veel andere partijen nog wat van leren.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

“Wellicht een daling van de instroom van Afrikaanse en midden-Aziatische migranten. Onder strengere regels en met meer handhaving.”
Het woord ‘wellicht’ geeft het beste aan wat de waarde is van deze veronderstelling.
Het CDA en de VVD zitten al in het kabinet en hebben in die periode het Pact van Marrakesj ondertekend. (2018)
Op dit moment zijn ze mede verantwoordelijk – want ze nemen deel aan de beleidsvormende fracties in de EU – voor de opstelling van een EU migranten pact (Actieplan voor integratie, 2021-2027) . Een van de doelen hiervan is het geven van onderdak, opleiding en STEMRECHT voor 34 MILJOEN migranten.
Ik proef in deze beleidsdoelen zelfs niet het begin van ‘strengere regels en meer handhaving’, eerder hoe meer migranten hoe beter. Heeft iets te maken met aanzuigende werking en gratis geld.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ter verduidelijking, ik wilde aangeven, dat je in redelijkheid geen spectaculaire resultaten van de PVV mag verwachten, maar dat alleen al een omslag in denken al een enorme stap is.

Een omslag vraagt tijd en gaat gepaard met luid krijsend protest.
Zeker bij een partij als CDA zal de invloed van de linkse protestante mastodonten in de komende jaren sterk afnemen.

Zo’n verdrag van Marrakech heeft waarde zolang partijen zich daaraan willen houden. Marokko heeft zijn gat er aan afgeveegd, dus dat kan nu al bij het oud papier.

De EU kan van alles en nog wat willen. Wat je van Clubmed kan leren is dat de wensen van de EU afhankelijk zijn van de bereidheid van een land om daaraan mee te doen.

Zodra de covid-waanzin weg is gaan de mensen de economische schade bezien. Men gaat schrikken en mede door de lock-downs gaat dat resulteren in een zware recessie. En zo een recessie laat steevast het draagvlak voor linkse, en/of idiote ideeën zoals een EU smelten als sneeuw voor de zon.

Daarom voorzie ik, dat partijen als VVD en CDA hun koers gaan wijzigen.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

“En zo een recessie laat steevast het draagvlak voor linkse, en/of idiote ideeën zoals een EU smelten als sneeuw voor de zon.”
Was het maar waar. Ik heb diverse recessies meegemaakt, maar ik heb niets gemerkt van een vermindering van draagvlak voor links.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De laatste serieuze recessie was die van 1979. Waaraan ik al eerder refereerde. Deze heeft een groot deel van de jaren ’80 gedomineerd en leidde tot massale werkloosheid tot bijna 8%. Deze werd o.a. gedempt de de Vervroegde Uittredings Regeling (VUT) waarmee late 50’ers al met prepensioen gingen en zo hun arbeidsplaats aan jongeren af te staan. Om te voorkomen dat er niet een complete lichting jongeren voor de arbeidsmarkt buiten de boot zouden vallen.

De (linkse) sociale wetgeving was volkomen doorgeslagen in de jaren ’70 en de lonen waren veel te hoog t.o.v. de productiviteit. Veel lonen werden zelfs verlaagd. Fors begrotingstekort waardoor ook de (hypotheek)rente steeg, tot boven de 13%.

In het herstel daarvan werden veel linkse huisjes omgetrapt. Met het Akkoord van Wassenaar werd het “polderen” uitgevonden, om in overleg met o.a. de vakbonden de broodnodige herstelmaatregelen te kunnen uitvoeren zonder massale protesten.

In die jaren ’80 vond de samenleving veel nuchterheid terug.

De latere recessies hebben deze crisis in de verte niet geëvenaard.

Vee
Vee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Als een partij zonder meer welkom is aan de onderhandelingstafel dan past ie dus perfect in het kartel. Goede reden om daar nou juist niet voor te kiezen.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn zegen hebben ze dus niet. Het gaat mij niet zozeer om hun partij. Misschien wordt het wel een uitstekende partij, een opvolger van FvD waardig.
Als ze het hadden kunnen opbrengen om hun politieke kakje op te houden tot na de tk 2021. Dan hadden ze tijd genoeg om een degelijke partij op te bouwen.

Maar door juist in verkiezingstijd een hoop mensen aan te zetten om hun rechtse stemmen te verknoeien aan allerhande politieke keuterboertjes en politieke avonturiers staan deze 2 voor mij met 0.2 achter. Hun verantwoordelijkheidsgevoel is stuk; de belangen van Nederland zijn bij hen ondergeschikt aan hun veel te grote ego’s.

En ik veronderstel dat zelfs een mijnheer Gajentaan nog wel kan bevatten dat een Rutte IV zo ongeveer het slechtste is wat ons land kan overkomen.

En een gedeeltelijke Nexit….? Droom lekker verder. Daar gaan de regenten uit Brussel dus nooit ofte nimmer mee akkoord. Die lui zien ons land als wingewest.

Vee
Vee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Juist om die reden kunnen wij een vuist maken. Helaas heb je daarbwel politici voor nodig die het beste met ons land voor hebben.

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Aardige analyse die iedereen zo zou kunnen ondersteunen. Ware het niet dat Gajentaan in het het klassieke links rechts frame van PvdA en GroenLinks trapt. In Nederland bestaat geen rechts, als je zo nodig in dat soort tegenstellingen wil denken. Alleen gradaties van links, nog linkser en extreem links. Lenin lacht zich postuum de l*l uit de broek. Voor dat soort clubs is alles wat zich niet conformeert aan de partijlijn revanchistisch, trotsktisties, nazistisch, bruin en om het eenvoudig te maken vrijwel altijd extreem rechts.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Jan
Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Door de timing en de woordkeus van Joost en Annabel was voor mij meteen duidelijk dat ze er alleen op uit waren om zoveel mogelijk schade toe te brengen aan Forum. En daar gaan ze nu mee door. Met JA21 proberen ze langs electorale weg stemmen weg te trekken bij Forum.
De website is een kopie van Forum. Ze pretenderen een ‘brede volkspartij’ te zijn.
Ik weet nu al hoe het verdere verloop zal zijn.
1) Tijdens de campagne zullen ze zich voortdurend afzetten tegen Forum/Baudet, om die nog verder te beschadigen.
2) Daarbij zullen ze benadrukken dat zij hetzelfde willen, maar het op een andere manier, zonder ‘randjes’ zullen aanpakken.
3) Als ze al een zetel halen, wat ik sterk betwijfel, zullen er bij hen na verloop ook mensen ‘met verkeerde ideeën’ verschijnen, zodat de partij opgeheven wordt.
4) Het is uiteraard een illusie om te denken dat voor JA21 het sanitair cordon niet zou gelden. Joost en Annabel lopen lang genoeg mee om te weten dat ze ook in deze opzet niet geaccepteerd worden door de kartelpartijen.
Kortom: dit is uitsluitend bedoeld als een sloop-actie omdat het hen niet lukte om Baudet de partij uit te werken. Want JA21 heeft geen toekomst.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Andre
Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Die 6 minnetjes hebben wel iets uit te leggen.

Vee
Vee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ze staan in de peiling op 1 zetel. Dat heeft als voordeel dat niemand zich kan afsplitsen

Yvonne
Yvonne
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De intenties kunnen wel goed zijn,maar er komen steeds meer splinterpartijtjes.Mij lijkt dat niet zinvol:ze kunnen zich beter verenigen tot een grote partij.

Jemaintiendrai
Jemaintiendrai
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Yvonne

Natuurlijk heb je gelijk, dat ze zich beter zouden kunnen verenigen tot 1 grotere partij.
Edoch helaas, zijn het de ego’s die groter zijn dan het landsbelang.
En alsof dat nog niet genoeg is, duikt er dan wel weer een ‘schandaal’ op waardoor het weer ongepast is om je voor die partij uit te spreken.
Bovendien verdedigt de media met alle mogelijk middelen het partij kartel.

Nee, Zolang er niet een 2e Pim Fortuyn opstaat, kunnen we het wel vergeten ooit een rol van betekenis te spelen..

Het verdeel en heers werkt prima..

JvEb
JvEb
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jemaintiendrai

Binnen de korste keren zal een mol gaan wroeten…..

Frans B
Frans B
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Yvonne

Dat hebben ze gedaan! En iedere keer leidt het tot geruzie en gekonkel. Het ontbreken van mensen met politieke ervaring zou wel eens de reden kunnen zijn. Partijkartel of ruziemakende amateurs, een tussenweg lijkt er niet te zijn.

Cecchetti
Cecchetti
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Groep De Mos doet aan cliëntelisme? Ongetwijfeld waar dat dit lokaal in Den Haag plaats heeft gevonden. Maar ik zie liever kritische stukken welke aantonen dat de VVD als regeringspartij op Macchiavellistische wijze aan cliëntelisme doet. De tabakslobby is daar het beste voorbeeld van. Anno 2020 kun je rookwaren nog steeds overal kopen én nuttigen (overigens een extreme risicofactor voor wat betreft Covidbesmetting dat roken). Maar ook de multinationals weten de VVD heel goed te vinden (dividendbelasting, uitstoot van schadelijke stoffen, enz.). Een wat betere aanduiding voor het begrip cliëntelisme is overigens “corruptie”. Dan weten we ineens allemaal waar we het over hebben.

Ik stem overigens PVV vanwege het grootste probleem in Nederland, waar vrijwel alle andere problemen aan gelieerd zijn; overbevolking.

Netty
Netty
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cecchetti

Juist dat laatste, die Overbevolking, dat ben ik zo grondig met u eens. Maar het is een volkomen taboe onderwerp geworden sinds de toevoer van de islam gestaag door blijft draaien.

JvEb
JvEb
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Netty

Dagelijks worden vliegtuigladingen opgehaald. Al eens afgevraagd waarom er geen bootjes meer dobberen? Toch komt er een stad bij, jaar na jaar…

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cecchetti

Overbevolking is het grootste en de minst besproken probleem niet alleen voor Nederland maar voor de hele planeet. Het wordt niet besproken om politiek correcte redenen omdat het vooral om de gekleurde bevolking en de islamitische lande gaat.

Republiekein
Republiekein
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Is Janmaat vergeten?
Die had meer inhoud dan die 2 gekkies.

Theresa Geissler
Theresa Geissler
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Republiekein

Zeer zeker! Maar Janmaat was de klokkenluider, die helaas niet meer onder ons is.
Mogelijk was hij in deze tijd met andere ogen bezien dan in de jaren ’80.

Verduin
Verduin
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theresa Geissler

Dat is vrijwel zeker.

Vee
Vee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Republiekein

Doe man verdient alsnog een groot standbeeld midden op het binnenhof. De ziener die nostradamus nooit was

Elvi
Elvi
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een pleidooi voor Nanninga. Gajentaan heeft als uitgangspunt dat we moeten doorgaan op de politieke weg die we zijn ingeslagen. We moeten ons dus conformeren en dan maar hopen dat we een graantje meepikken, waarbij het bestaande kartel fijn kan doorgaan met over ons, het volk, heenwalsen.
En precies dat moeten we niet willen. Daarom stem ik of voor PVV of voor FvD. Meer mensen moet juist dit bewustzijn krijgen. Stemmen op het bestaande kartel of stemmen op partijen die van plan zijn dat kartel te ondersteunen is niet de weg!
Wat denkt Nanninga… ze kan dan een klein graantje meepikken, maar ze zal helemaal niets bepalen. In A’dam kreeg ze ook helemaal niets voor elkaar, hebben we amper van haar gehoord. En Eerdmans? Is hij de mol? Is Nanninga de mol? Beide weten al jaren wie Baudet is en weten donders goed dat Baudet niet racistisch is. Ze framen dat echter wel met liefde door dingen uit hun context te halen of gewoon te verdraaien!

Foaak
Foaak
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Brexit is mislukt omdat Theresa may en Boris Johnson (beiden Tories) nooit echt voor de Brexit zijn geweest, dan hebben we bovendien een EU die zaken ook maar laat aanslepen, ik denk dat ze hopen dat op miraculeuze wijze de opinie omdraait in het VK en mensen ineens pro EU gaan worden.
Maar Nigel Ferange zou wel eens de grote winnaar kunnen gaan worden. Maar het is natuurlijk wel een omgekeerde redenering dat mensen tegen de Nexit zijn omdat de Brexit aan alle kanten wordt tegengewerkt.

piet12345
piet12345
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nee! Op de organisaties en mensen die de waanzin wereldwijd aansturen en controleren (UN, IMF, WEF, BIS, noem ze maar op) kun je niet stemmen. Deze zullen eerst ontmanteld moeten worden anders veranderd er niets.

Verduin
Verduin
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Daar heeft u gelijk in. Als je je verdiept in de doelstellingen van deze organisaties (bijv. de VN met zijn replacement migration) dan schrik je je rot.
Het probleem is dat vrijwel niemand zich hier in verdiept. Hele volksstammen zien ook niet wat er gaande is. Als ze het gaan zien dan is het waarschijnlijk te laat.

Vee
Vee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Verduin

Denk dat ik het ruim inschat als ik stel dat nederland voor 5% politiek bewust is. Dat is vooral aan de msm te danken. Die zouden meer feitelijk moeten zijn en de werkelijke isseus behandelen.

piet12345
piet12345
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Vee

Niet alleen msm…..

jaak Peeters
jaak Peeters
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik meen dat de rechterzijde zichzelf alweer verdeelt. Links dat dit met monkelende lach toejuichen.

Frans B
Frans B
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jaak Peeters

Ach… Linkse samenwerking is ook nooit echt wat geworden.

Zeester
Zeester
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In mijn opinie is de opkomst van al deze nieuwe partijen een positieve ontwikkeling Een heel uniek gegeven Het wanbeleid van de regerende partijen is hier de oorzaak van Om al bij voorbaat de ene met de andere te bekritiseren is een negatieve benadering inhoudelijk dragen ze allemaal uit wat er onder de bevolking leeft Ze vormen samen de stem van het volk Wij moeten mss wel realiseren dat dit de hervorming kan zijn die wij als Nederlanders nodig hebben om het huidige beleid te stoppen Laten we juist blij zijn dat zij er voor willen vechten door ze een stem te geven zodat de bestaande kartel partijen uit een zullen vallen Terug naar een echte Democratie zonder de leugens van kartel partijen waar alles om geld en macht draait

DPmar
DPmar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Zeester

Dit is een heel juiste visie! Het is de enige manier om het Kartel te breken. Zoveel mogelijk ‘vrije Kamerleden’ die niet blootstaan aan de genadeloze ‘kadaverdiscipline’ die gemeengoed is bij de Kartelpartijen. Alleen dan kunnen deze ‘vrije Kamerleden’ onze burgers vertegenwoordigen hetgeen bij Kartelpartijen totaal onmogelijk is! Daar is het partijbestuur de baas en zij bepalen de koers, die niet werd uitgedragen voor de verkiezingen. Zie de affaire Pieter Omtzigt in het CDA. Hem wordt het werk onmogelijk gemaakt! Ook van Haga was daar, terecht klaar mee en stapte uit de VVD.

Vee
Vee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  DPmar

Het systeem zou daarom op de schop moeten. Aparte verkiezingen voor kamer en regering bijvoorbeeld.

Siep
Siep
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In plaats van samenwerken wordt er toch weer gekozen voor polarisatie binnen het rechtse blok. Uiterst jammer.
Daarnaast baal ik van het feit dat met veel bombarie de top wordt uitgebreid met nieuwelingen die er vervolgens in no time de brui aangeven. Voor mij onbegrijpelijke stappen.

Hesa
Hesa
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mochten ze een paar zetels binnenslepen, dan nog moeten ze samenwerken met andere partijen.
Daarom, als ze veranderingen willen doorvoeren, kan elke (rechtse) partij beter de overeenkomsten dan de verschillen zoeken.

OokGijBrutus
OokGijBrutus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Fragmentatie? Was het maar waar! Want meer rechtse partijen vind ik goed, vooral als er echt meer keuze is. Geldt ook voor links, zo hoop ik op meer immigratie- of energietransitiekritische linkse partijen. Deze Ja21 (de naam is ook meh) partij gaat het naar mijn verwachting niet redden door de imagoschade van deze twee. Nanninga heeft de dolk nog half haar hand en het bloed van Baudet druipt er nog van af. Eerdmans sprong veel te snel van het schip. Beiden teveel opportunisten en te weinig visionair. Men weet wel wie de “real deal” zijn. Je hebt inderdaad gegokt en verloren, Joost! En het siert je niet.

Henk uit Tilburg
Henk uit Tilburg
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En ondertussen liggen ze bij de gevestigde partijen op hun rug van het lachen want waar deze JA 21 fuckers niet aan willen denken wegens eigen groot go dat het op rechts steeds meer verbrokkeld raakt.
Hoog tijd om een hogere kiesdrempel in te stellen.
Maar jah daar zullen de gevestigden dan wel weer dwars voor gaan liggen want het gaat volgens hen goed zo.

Henk uit Tilburg
Henk uit Tilburg
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Tilburg

go = ego

Vrije Manifestatie
Vrije Manifestatie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nee. Ja21 is zoiets als VNL. Een fopspeen die alleen maar met een schijn van oppositie de ware oppositie in de weg staat, en dus wolven in schaapskleren zijn. De ware oppositie is het FVD, en wellicht de PVV!

h.keur
h.keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Twee honden vechten om een been en een derde loopt er rap mee heen. Een veelzeggend spreekwoorden voor deze tijd. Over links en rechts holt iedereen al vechtend over elkaar heen, ieder bezig met vooral te benoemen wat allemaal niet goed is bij de ander. Die constateringen zijn op zich niet verkeerd, maar de lijsten zijn intussen zo groot, dat de massa het niet meer volgen kan en dus…. Niets doet. Zie daar het resultaat. De VVD blijft gewoon aan de macht, het CDA heeft weer een ‘betrouwbaar uitstralende’ leider en keert dus terug op de tweede of derde plaats. De PVV is en blijft een politieke beweging – geen echte partij- van een grote groep mensen, die zich een wees voelt in eigen land, maar waar wantrouwen de verbindende factor is.
Nederland snakt naar betrouwbaar leiderschap, waar corruptie wordt aangepakt, eerlijk werk wordt gewaardeerd en misbruik wordt afgestraft. Het zal een utopie blijken te zijn en ik vrees, dat het voorpig niet beter zal worden. Laten we daarom eens beginnen met meer verdraagzaamheid voor elkaar hebben en als volk het goede voorbeeld aan onze leiders tonen. Ik wens u allen een goede kerst toe.

Maarten Vasbinder
Maarten Vasbinder
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

JA21 had beter de Back Stabber partij kunnen heten. BS. waar is dat ook alweer een afkorting van?

M.de Jong
M.de Jong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sorry, maar deze Annabel Nanninga was eerst heel erg strijdbaar.
Veel mensen hadden hun hoop gevestigd op haar en haar controventiele uitspraken en dachten dat Nanninga de stem van het islam kritische volk was.
Nu is Nanninga een stuk gematigder dan voorheen.
Zij past zich naadloos aan op de overwegende heersende ideeën van het establishment, de laatste stap in haar onlangs begonnen politieke carrière, dat zij uiteindelijk een pluchpakker word en zich totaal geassimileerd heeft en verbonden voelt met de heersende klasse.

Vlierbloesen
Vlierbloesen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En straks stemmen ze weer VVD,

Sally Mens
Sally Mens
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De open brief van Wim Couwenberg, een hartelijke en beslist niet haatdragende excellentie die ik heb nog heb gesproken bij het Algemeen-Nederlands Verbond, stond in De Volkskrant van 28 oktober 1995. Via Delpher, een service van de Koninklijke Bibliotheek vond ik die hier terug: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=Couwenberg&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1995%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1995%22%29&cql%5B%5D=ppn+any+%28412869594+OR+412869608+OR+412869632+OR+412869624+OR+412869616%29&facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Landelijk&redirect=true&identifier=ABCDDD:010870979:mpeg21:a0440&resultsidentifier=ABCDDD:010870979:mpeg21:a0440.

Bedankt dat ook linkse nationaal-reveil gezinden genoemd worden; ik ben er een van, zelfs Groot-Nederlands gezind, maar ondanks ook mijn persoonlijk leven niet erg geneigd me identitair laat staan woke op te stellen. Liever zaken tot stand brengen dan navelstaarderij. Ik ken andere linkse geestesgenoten.

PAULUS G.M. Schmidt
PAULUS G.M. Schmidt
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

La politique à joué sa dernière carte. Gauche ou Droite. Je ne compte plus sur la Politique Néerlandaise, ou Européenne. (Regarde la « fantasmagorie » de Emmanuel Macron par exemple).

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nationalisme en patriotisme heeft de huidige politiek bij oud vuil gedaan en vervangen door identiteitspolitiek. Allemaal eender en gelijk en allemaal gelukkig. Men gaat er van uit dat je geen vijand kan hebben als wij zo allemaal gaan denken. Helaas werkt het socialistisch denken, want dat is het wel, niet zo en er altijd een vijand zijn. Maar voor wie neem je het op eigenlijk? Zonder gevoel voor nationalisme of patriotisme? Het land bestaat dan uit alle mogelijke nationaliteiten door massa-immigratie en niemand voelt zich tot het land aangetrokken zonder eigen identiteit. De nationale en culturele identiteit is juist de enige houvast voor de mens waarop hij kan bouwen. Het is duidelijk dat de massa-immigratie eigen culturele identiteit in de weg staat. Dat de LPF 26 zetels toen haalde is het bewijs dat mensen die verandering wilden en achter de standpunten van Fortuyn stonden die vooral de islam als vijand zag. Na de moord op Fortuyn heeft links hun propaganda en hersenspoelingen geïntensiveerd en met het ontbreken van een leider is het volk in hun laksheid teruggevallen. Ik gun de stichters hun nieuwe partij omdat er is weinig op rechts is. Ik vind persoonlijk Eerdmans een fatsoenlijke mens maar sterke persoonlijkheid. Met Nanninga als de motor erbij zou het kunnen veranderen. Ik vrees dat de PVV hoe groot ook weer naar de zijlijn wordt gestuurd. De FvD heeft zich gediskwalificeerd en Baudet heeft nooit echt indruk op mij gemaakt. Ik opperde al vaker hier op OpinieZ dat er niets valt te kiezen. JA21 zou het probleem kunnen oplossen. Ik zie uit naar hun programma en de bezetting. Dat de Brusselse fractie zich aansluit is een goed begin. Wie weet maken wij nog iets moois mee.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Die minnetjes(geeft niet)geven weer hoe zeer rechts verdeeld is en dat is slecht maar wel een signaal dat de tijd van Rechts nog niet rijp is. En dat zal Links prachtig vinden. Ik kan maar niet vergeten die linkse uitspraak na de moord van Fortuyn: Zie je wel, alles zal weer als vanouds zijn. De plotselinge opkomst van vele rechtse splintertjes geeft wel aan dat men de huidige politiek zat is. Een begin is er dus wel maar de zege van Rechts zal nog lang uitblijven. Het socialisme daarentegen komt razendsnel dichterbij.

Elvi
Elvi
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Hallo Ni28, ik heb je geen minnetje gegeven, maar ik heb wel een opmerking. Het eerste deel van je reactie sta ik volledig achter. Het tweede gedeelte over FvD totaal niet. Het was volledig te verwachten dat er een grote aanval op Thierry zou komen.
‘Ze’ zijn erg bang voor hem, liever gezegd voor het volk. Daarom is het wat mij betreft erg kortzichtig om te stellen dat FvD zich heeft gediskwalificeerd. Dat is wat ze wilden bereiken en bij jou is dat gelukt. Dat JA21 een kans maakt is wat mij betreft opportuun. Niemand geeft twee backstabbers vertrouwen. Waarom zou je?

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Elvi

Eerst een correctie. Ik vind Eerdmans een fatsoenlijke mens maar GEEN sterke persoonlijkheid….sorry voor het foutje, ik vind hem echt niet sterk.
Ik zie het echter niet als een aanval op Baudet. Ik zit mij al lang te ergeren op zijn optredens en zijn zwakte bij discussies. Al is hij iets gegroeid hij is vooral een spreker. Zijn intellect mag wel groot zijn maar het is geen politieke dier. En hij laat zich in met bedenkelijke types zoals nu met de corona toestand althans in mijn ogen. Zo win je het niet. Of JA21 iets gaat voorstellen hang af van hun doen en laten en dat hun programma op die van FvD lijkt is logisch omdat zij meededen. Maar ik begrijp hun frustratie omdat mijn ideeën zullen op die van hun lijken, denk ik. Persoonlijk vind ik dat als wij verandering willen zien op kort termijn de keuze voor de PVV moet vallen. Het is een stabiele partij en voor iedereen duidelijk. Pas als men de PVV niet meer opzij kan schuiven kan een verandering komen. De rest maakt op moment het verschil niet. weinig.

ronald
ronald
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel. Het gehele veld overziend, lijkt mij dit een juiste analyse van de situatie. JA heeft zeker toekomst, mits de partij de eventueel binnenkomende bruinhemden onmiddellijk afkoppelt.

Demanpieter
Demanpieter
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ronald

Mijn stem hebben zij!

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Demanpieter

Met het steunen van de versplintering houden jullie het kartel wel in het zadel. Misschien krijgen jullie met de kerst wel een presentje van Rutte.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Geheel mee eens Ernie!

karton
karton
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

@ Ernie v.d.Wal. 👍👍👍 !!!

Netty
Netty
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

“jullie”?

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Netty

De rechtse politieke elfjes van Eurokerstman Rutte. Wie de schoen past, trekke hem aan.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Hier hebt u absoluut gelijk in.

103
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x