Macabere manipulatietechnieken in de Trump-verslaggeving van de NOS

“Links is goed, rechts is slecht”

Foto:

Vorige week schreef Uri van As over de hysterische haatoorlog tegen president Trump, gevoerd via media en sociale media, waarmee het publieke en politieke debat wordt verlamd en vergiftigd. Zijn er nog Amerikanen die na vijf jaar virulente verslaggeving achter de president staan? Haken Trump-kiezers af? Lopen ze over naar Biden? Of weet de felst bestreden president uit de recente geschiedenis zijn kiezers vast te houden en nieuwe voor zich te winnen? Uri van As over de doordachte manipulatietechnieken van de NOS.

Nieuwsuur – het journalistieke vlaggeschip van onze neutrale en objectieve Nederlandse Publieke Omroep (dixit NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff) – stuurde de afgelopen weken zijn beste correspondenten en camerateams op pad om de Amerikaanse kiezer te portretteren en een aantal van de meest prangende vragen te beantwoorden. Wie spraken zij? Hoe gaan zij te werk? En wat is het resultaat van hun onderzoek?

VS-correspondent Lucas Waagmeester bezocht aan de vooravond van het verkiezingsdebat tussen vice-president Mike Pence en uitdager Kamala Harris een plattelandsdorpje boordevol Trump-stemmers.

 

Beeldmanipulatie

Wat na het zien van dit filmpje vooral blijft hangen is het gevoel dat de diep gelovige inwoners nogal achterdochtig zijn. Er doemt een vaag vermoeden op van inteelt en achterlijkheid. De Trump-minnende plattelanders zijn ‘wit’, bekrompen en bang. Bovendien koesteren ze griezelig rechtse opvattingen. Ouderwetse bijbellezers, niet in staat om zelfstandig na te denken. Angst voor de buitenwereld doet hen naar de wapens grijpen.

Dat dit filmpje zo’n sfeer oproept is niet vreemd. Het is de bedoeling van de makers. Dit is exact wat u voelen moet. Hier is geen sprake van registratie, maar manipulatie. Beelden gedraaid, gemonteerd en van muziek en voice-over voorzien via een beproefd recept uit de keuken van NOS-Nieuwsuur.

Schiet beelden van deze verkiezingsbijeenkomst zoals je een kerkdienst zou verslaan. Vertel via voice-over dat de bezoekers invloedrijker zijn dan ooit en toch naar deze verkiezingen toeleven alsof het einde nabij is. De toon is gezet. Maak een harde overgang naar je interview met een voor de kijker anonieme bezoekster. Snij iedere context rond vraag en antwoord weg waardoor de vrouw iets wegkrijgt van een benauwde complotdenkster. Start een lullig pianomuziekje onder je ‘sfeer’-shots van molens, kerken en standbeelden en vertel dat hier de rechtser-dan-rechtse nazaten wonen van gereformeerde, conservatieve Europeanen.

 

“Wit Amerika”

Zoom in op de plaatselijke kapper en beschrijf zijn harde, onbuigzame karakter, alsof je de man al jaren kent. Zet hem neer als iemand die strijdt voor het behoud van ‘wit Amerika’. Deze typering is van groot belang! Daar de dorpsbewoners de woorden ‘wit Amerika’ nooit gebruiken, dien je dit witte racisme met een voice-over in je repo te verwerken en te benadrukken op alle plekken waar dat mogelijk is.

Verleid de dorpskapper om buiten een uurtje te schieten met zijn pistool. Zorg dat de barbier in zijn element is. Beloof hem desnoods wat plaatjes. Draai zoveel mogelijk close-ups van de pistoolschoten en kogels. En snij deze in korte shots, met maximaal volume, door de andere beelden heen om de agressiviteit van deze benepen gemeenschap te onderstrepen. Laat het interview, waarin hij ondanks al je edit-trucs sympathiek en welbespraakt blijft overkomen, helemaal weg uit je repo. De NOS-webredactie weet daar wel raad mee.

 

Quasi-academisch

Om je journalistieke principes hoog te houden nodig je een onpartijdige wetenschapper uit. In dit geval een linkse genderstudies-activiste (een achtergrond die je uiteraard niet vermeldt), die quasi-academisch babbelt over de witheid, vrouwenonderdrukking en gewelddadigheid van deze ultrarechtse plattelandsgemeenschap. Dat zijn de shots die je repo van een intellectueel tintje en de juiste NOS-objectiviteit voorzien. Je bent nu bijna klaar.

Laat de lokale dominee nog wat zeggen over secularisatie-angst en eindig met de kapper die er lustig op los knalt. Monteer over zijn pistoolschoten de voice-over van je genderstudies-geleerde die uitroept: ”En dit is het moment dat Donald Trump het podium betreedt.” Bingo! Snij dan nog heel even terug naar de dominee en klaar is Lucas.

Het beeld staat als een huis. De buit is binnen. Dit zijn geen mensen zoals u en ik. Dit zijn de kortzichtige kiezers van Donald Trump. De video kan op de zender. Niet alleen de Nieuwsuur-redactie, ook de ingehuurde activiste is laaiend enthousiast over jouw huiveringwekkende reportage.

 

Eelco BvR

Uiteraard mocht Nieuwsuur-anker, deugtafelduider en oud VS-correspondent Eelco Bosch van Rosenthal ook afreizen naar zijn geliefde Amerika, voor een serie diepgravende verkiezingsanalyses. De geëngageerde NOS-ster is geliefd in Hilversum vanwege zijn brok-in-de-keel presentatie van Nieuwsuur. Alhoewel zo’n treurtoon een in katholiek theater opgevoede presentator als Fons de Poel beduidend beter afgaat dan de in rood-Groningen gestaalde ridder van Rosenthal, past deze geaffecteerde mix van verlegen voorzichtigheid, verdriet en verwondering de zuchtende zedenmeester als een tweede huid.

Op zoek naar een trouwe Trump-aanhanger belanden Eelco en zijn cameraman in het plaatsje Cartersville in Georgia. Daar blijkt Joey Camp te wonen, een eenzame ‘witte’ dertiger die, verlaten door zijn vrouw, leeft van een minimuminkomen. Close-ups van autoreparaties en ijzersmeden moeten onderstrepen dat Joey iemand is die zijn handen gebruikt en niet zijn hoofd. Eelco laat de volstrekt open en oprechte man volledig leeglopen en filmt, misbruik makend van het vertrouwen dat hij gekregen heeft, een onnodige en vernederende privé-scène waarin de man te horen krijgt dat hij zijn kinderen niet kan zien. Deze achterbakse repo eindigt met een lesje economisch denken door Joey, dat door onze rode ridder van Rosenthal wordt aangezien voor een malle gedachtegang die niet bij een arbeider als Joey past.

 

Propagandaplan

Lucas en Eelco gaan op pad met een NOS-propagandaplan. Trump-kiezers schilder je af als domme, bange mensen. Bezitten ze geld dan zet je ze neer als omhooggevallen plebs. Rijke proleten die met hun egoïstische gedrag slachtoffers maken die je “op elke straathoek kunt ruiken”. Film zoveel mogelijk klagende mensen. En geef Trump en zijn aanhangers de schuld van dit leed. Ook al is hun misère te wijten aan het wanbeleid van Democraten. Je blijft herhalen dat al het slechte van rechts komt en het goede van links. Zo werkt het draaiboek van een NOS VS-correspondent.

De waarheid bewust geweld aandoen vormt in Hilversum geen bezwaar. Het is tenslotte voor de goede zaak. Met knip- en plakwerk de werkelijkheid verdraaien is er een vereiste vaardigheid. En al zijn de leugens elders allang ontmaskerd, jouw trouwe kijkers weten dat niet. Zij slikken de giftige brei voor zoete koek. Neem het racisme-recept dat Eelco ons voorschotelt in zijn terugblik-repo over de gewelddadige beeldenstorm-rellen in Charlottesville.

 

Kwaadaardig knipwerk

Het bevat het weerzinwekkende verzinsel dat Donald Trump een racistische white nationalist-supporter zou zijn. Lasterlijke onzin die al jarenlang als een voldongen feit door onze media wordt verspreid. Trump zou racisten en antisemieten betitelen als “some very fine people”. In werkelijkheid werd dit tuig krachtig en onvoorwaardelijk veroordeeld door president Trump. Op meerdere plekken en in meerdere toespraken. De originele video laat zien hoe journalisten hun eigen waarheid uit de werkelijkheid knippen. Het bewust verspreiden daarvan is niets minder dan kwaadaardig handelen.

Zelfs het gebruik van de standaarduitdrukking ‘over goede genen beschikken’, wordt zodanig gemonteerd dat het lijkt alsof we te maken hebben met een racistische fascist die door middel van eugenetica de creatie van een superieur wit ras nastreeft. Het is beschamende en bespottelijke journalistiek.

 

Wat de NOS u niet laat zien

In geen van de repo’s die onze NOS-journalisten draaien komt een hoogopgeleide gekleurde Trump-kiezer aan het woord. Wie het Journaal en Nieuwsuur als nieuwsbron gebruikt heeft geen weet van hun bestaan. Dat Democratische kiezers afkomstig uit de academische wereld, de zwarte gemeenschap en andere etnische groepen overstappen naar de partij van Donald Trump wordt simpelweg verzwegen. Laat staan dat de NOS u uitlegt waarom. Het past niet in het neutrale narratief van onze objectieve omroep.

 

“Links is goed”

Links is goed en rechts is slecht. Dat mantra krijgen de meesten van ons ingepeperd in de schoolbankjes, collegezalen en via de media. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. De deplorables-uitspraak van Hillary Clinton was geen vergissing of verspreking. Dit is zoals er in linkse kringen wordt gedacht, gelachen en gesproken over rechtse kiezers, de arbeidersklasse en de ’nuttelozen’ in onze maatschappij.

 

Links koestert uitsluitend afhankelijke slachtoffers. Aan minder bedeelden die een eigen mening ontwikkelen heb je niets. Die veroorzaken enkel onrust en narigheid. Geen wonder dat slimme Trump-kiezers niet aan het woord komen in onze linkse media. Zij zouden het zorgvuldig gecreëerde beeld verstoren. Over de mondige, gemêleerde kiezersachterban van Donald Trump wordt simpelweg niet bericht.

 

Ex-Democraten

Een nog groter taboe rust op de kiezer die de Democratische partij de rug toekeert en kan uitleggen waarom deze stap onvermijdelijk was. Geen portretten van deze ex-Democraten in de reisverslagen van de NOS. Neem Georgia, een jonge docente die op glasheldere en gedetailleerde wijze uitlegt wat er mis met de Democratische partij. Waarom zij deze partij verlaten heeft en kiest voor Donald Trump.

De veertig minuten die haar verhaal in beslag nemen zijn uw tijd en moeite meer dan waard! Het maakt in één keer duidelijk waarom president Trump in eigen land zoveel succes en vooruitgang boekt.

Het is de beklemmende onvrijheid die door Democraten opgeroepen en veroorzaakt wordt, die meer en meer hoogopgeleide mensen richting de Republikeinen drijft. De partij waar vrijdenken het uitgangspunt vormt. De reacties onder haar video spreken boekdelen. Het laat een Amerika zien dat NOS-kijkend Nederland niet kent.

Reactie van professor Edd Simmons op de #WalkAway-video van Georgia.

 

Walkaway-beweging

En ja, ook homo’s, huisvrouwen, lesbiennes, studenten, artiesten, kunstenaars en hoogbejaarden keren zich af van de Democratische partij. Velen zijn de cancel culture-angst voorbij en getuigen in Youtube-video’s over het hoe en waarom van hun overstap naar de Republikeinse partij. Hun aantal groeit met de dag. Een heuse #Walkaway-beweging gestart door de ex-Democraat Brandon Straka.

Een groot deel van de sprekers op de Republikeinse conventie bestond uit zwarte Amerikanen, latino’s en andere immigranten. Een feit dat in onze media lachend werd afgedaan als een kunstmatig gefabriceerde verkiezingsstunt. Dat uit alle minderheidsgroepen steeds meer kiezers overlopen naar de partij van Donald Trump wordt u niet verteld. Evenmin dat geen Republikeinse president er ooit in is geslaagd om zoveel kiezers uit deze groepen naar de partij en de stembus te lokken.

 

Candace Owens

Ook over de jonge, grappige, charismatische zwarte leider Candace Owens – de intelligente en welbespraakte oprichter van de grassroots beweging Blexit – wordt door onze media in alle talen gezwegen.

Over deze razend populaire spreekbuis van het nieuwe zwarte conservatieve Amerika is de eerste NOS-reportage nog niet eens verzonnen, laat staan gemaakt.

De gemiddelde Amerikaan is rechtser dan de media ons doen geloven. Het merendeel van de Amerikanen gaf recent aan dat hun leven onder Trump verbeterd is. De gewone, doorsneebevolking in de VS is emotioneel stabieler en gelukkiger dan NOS-journalisten ons voorschotelen. Die Amerika-brede walging en afkeer die Trump zou oproepen lijkt meer een kwestie van journalistieke en elitaire projectie. Een weergave van de weerzin, woede en haat die voornamelijk leeft in eigen (extreem)linkse kring.

 

Haat

Er is een breuk ontstaan tussen de belevingswereld van de gewone burger en die van de links-liberale elites die hem willen besturen, bevoogden en voorzien van ‘juiste’ informatie. Het verlies van deze macht maakt hen razend. Het zichtbaar worden van hun falen verklaart de enorme haat.

Hoe staat het eigenlijk met die Trump-haat in de rest van de wereld? Is men daar net zo emotioneel? Hoe kijkt men op andere continenten aan tegen dit fenomeen. En hoe wordt daar het buitenlandbeleid beoordeeld van president Donald Trump? Dat en meer in mijn volgende OpinieZ-artikel.

Tot slot: mocht u die deprimerende NOS-reportages ook een beetje zat zijn, hier nog een kijktip voor u. Een Amerikaans multiculti-duo dat met camera en microfoon door de VS trekt om de politieke voorkeuren van de gewone kiezer in beeld te brengen. Zij zijn inmiddels beland bij aflevering 41. Bekijk de VS eens door hun vrolijke ogen en vergaar voldoende VS-kiezerskennis om de komende verkiezingsuitslag met vertrouwen tegemoet te zien.

 

 

Zie ook

Deel 1: De hysterische haatoorlog tegen president Donald Trump

Deel 3: De successen van Donald Trump zijn onomkeerbaar

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
56 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Onbegrijpelijk dat er nog Nederlanders bestaan die de sprookjes van de NOS voor waarheid aannemen.

E. Vreeland
E. Vreeland
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

In feite wel begrijpelijk. De mens denk dat hij/zij onafhankelijk kan denken, maar dat is slechts ten dele zo.
Als je het vergelijkt met de computer; het ligt aan de software die je erin stopt.
Alle totalitaire systemen werken zo. Programmering van de mind van het volk.
Nazi-Duitsland, de Sovjet Unie, Mao , Rode Khmer.
Daar was de indoctrinatie extremer, dus voor ons makkelijker herkenbaar.
De islam doet trouwens hetzelfde , maar op een meer primitieve manier.

Daarom is een pluriforme vrije pers en informatie verstrekking werkelijk van levensbelang voor het bestaan van een democratie.
En dat is nu juist in het geding de laatste 20 jaar. Na de val van het communisme.
Toen dachten we dat we gewonnen hadden. Nou vergeet het maar.

Dat zie je bv aan Ollongren, die via haar echtgenoot een lijntje heeft naar de TV.

En zo zijn er duizenden lijntjes.

Jan
Jan
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Worden er wel steeds minder.

karton
karton
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan

@ Jan. 👍👍👍 !!!

EcO
EcO
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Ik vind het helemaal niet verbazingwekkend, omdat de wereld die NOS schetst zeker ook bestaat.

Het zijn zeker niet alle Trump supporters, maar het zijn er genoeg dat het verkoopbaar is.

Ik persoonlijk herinner mij de eigenaar van een RV campground waar ik mee ingesprek raakte. ’s Avonds gezellig wat gedronken na geschoten te hebben op zijn prive shooting range. Ultra conservatief, gelovig, maar zeker geen racist en goed geinformeerd en welbespraakt. Een republikein in hart en nieren. Maar wel zo realistisch te beseffen dat bijvoorbeeld de gezondheidszorg en met name de verzekeringsmarkt een puinhoop is. Hij vond, vanuit zijn religieuze achtergrond de PPACA (Obamacare) bijvoorbeeld niet ver genoeg gaan. In feite de kapper uit dit artikel.

’s Avonds kwamen zijn vrienden en kreeg ik de waarschuwing dat we moesten stoppen met onze discussie. Voor die vrienden was namelijk Fox was het gospel, Obamacare was communisme en iedereen die daar anders over dacht de vijand. Dus niet over praten. Dat belette hun niet om hun politieke grieven aan te kaarten natuurlijk, dus zowel onze gastheer als ik knikte af en toe instemmend terwijl de rant tegen Obama, inmiddels al geen president meer doorging. Zwarten die protesteerden tegen ongelijkheid … thugs & niggers!

Die groep is zo heftig dat in hun bijzijn zelfs goed geinformeerde genuanceerdere republikeinen hun mond dicht houden en volledig overschreeuwd worden. Vind je het dan echt gek dat dat het beeld is dat de NOS schetst, dat is de luidste groep die zich het meest profileerd aan Republikeinse kant.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  EcO

@EcO,

De realiteit is dat vrijwel al het geweld in de VS van links komt.
In 2016 werden de Trump-rally’s door relschoppers verstoord, niet de Clinton-rally’s. Tijdens die verkiezingstijd zijn regelmatig mensen met Trump-petjes aangevallen en afgetuigd, niet andersom.
Dat zegt alles.

Ook het uit de hand lopen van BLM-plundertochten en zelfs BLM-moorden op politieagenten, winkeliers en blanke passanten is volledig te wijten aan links. Linkse politici en linkse media stoken de boel op, en linkse relschoppers slaan hun slag. Linkse media doen alsof 93% van de relschoppers “vreedzaam” is, en linkse bestuurders verbieden de politie in te grijpen. Hoe groter de chaos, hoe beter denken ze.

In het licht van die realiteit heb ik weinig aan een oncontroleerbaar verhaal over mensen die boos worden als het over politiek gaat. Er is inderdaad heel veel reden om boos te zijn op de tegenstanders van Trump; maar zelfs die “luidste groep” is lang niet zo racistisch en gewelddadig als zelfs de zogenaamd “gematigde” tegenstanders van Trump bij de NOS.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Arie
EcO
EcO
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Jaren geleden ben ik met een vriend rondgetrokken door de VS. Die vriend was zwart, ik ben blank. Het verschil in hoe ik behandeld werd als ik alleen was in vergelijking met als we ergens samen waren was al schrijnend. Ik wil niet weten hoe het is voor een zwart persoon alleen in dat land.

Jij bent duidelijk selectief blind voor rechts geweld en provocaties. Maar op zich is het niet gek natuurlijk dat een benadeelde groep die zijn gelijk wil halen tegen een gevestigde orde eerder naar geweld grijpt als die gevestigde orde.

Ik vind persoonlijk dat de zwarte gemeenschap in de VS uitermate terughoudend is en dat de politie daar zich gelukkig mag prijzen dat ze niet besluiten het recht in eigen hand te nemen iedere keer als er agent over de schreef gaat en onnodig een zwart persoon doodt of verwondt en er met een tik op de vingers en/of paar dagen onbetaald verlof vanaf komt.

Frank
Frank
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  EcO

Tenzij je het hebt over een reis ergens rond 1970 of eerder in het zuiden van de Verenigde Staten, is dit simpelweg niet waar.

Ben Helvensteijn
Ben Helvensteijn
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  EcO

Eco, die tik op de handen gebeurt niet, en zeer zeker is er geen sprake van onbetaald verlof in 90% of meer van de gevallen.

Ben Helvensteijn
Ben Helvensteijn
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Eco, wat je niet schijnt te weten is dat de rellen meest platsvonden l a n g nadat ieder die belang in de BLM actie had alweer netjes thuis gekomen was.

E. Vreeland
E. Vreeland
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  EcO

Ja er zijn ook domme botte rascisten. Maar hoe groot is die groep?
30 % of 3 %.
Ik houd het op 3 . Anders kon nooit iemand als Candance Owens republikein zijn.

EcO
EcO
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

Je drogreden om deze conclusie te trekken negeer ik maar even.

En ik besef heel goed dat mijn ervaring met 1 welbespraakte Republikein en een groep domme botte racisten ook geen statistisch bewijs is.

Maar wat mij in ieder geval wel veel zegt is dat die welbespraakte Republikein zijn grootste zorg was dat de republikeinse partij buitenspel gezet werd doordat er teveel van die rascisten in de partij zijn en dat die veel actiever waren dan gematigde republikeinen en daarmee, zijn woorden, ” they hijacked the party”.

En geheel onterecht is die vrees niet. Ik ken vrij veel hoog opgeleide republikeinen vanuit mijn werk. Een aantal hebben in 2016 al Clinton gestemd, omdat ze Trump niet trokken, maar congress op een republikeinse kandidaat. Ze zijn nu in 2020 allemaal klaar met Trump en een paar zegt openlijk down-ballot op democraten te gaan stemmen vanwege de openlijke steun aan Trump de afgelopen 4 jaar.

Dit is absoluut geen representatieve groep overigens, het zijn CEO en CFOs van multinationals en partners van grote consultancy firma’s met opleidingen van het niveau Harvard en Yale, waarbij ik mij persoonlijk afvraag hoe ze ooit hebben kunnen denken dat Trump capabel was, de man zijn zakelijke mislukkingen en wangedrag waren ook in 2016 geen geheim.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  EcO

@EcO
“Vind je het dan echt gek dat dat het beeld is dat de NOS schetst, dat is de luidste groep die zich het meest profileerd aan Republikeinse kant.”
Ja dat is zeer vreemd, want een professionele (niet lachen mensen) organisatie als de NOS zou beter moeten weten. Er zijn zoals je zelf toegeeft, meer dan genoeg ‘welbespraakte’ Republikeinen die ook geinterviewd kunnen worden.
Wat toevallig dat we die bijna nooit horen?!
Dat is nu precies het punt van het artikel van Uri van As.
Er is maar een ding professioneel aan de NOS: dat ze zo behendig zijn met het framen.
Jouw commentaar veronderstelt dat de NOS niets kan zonder dat er schreeuwerige Republikeinen bij zijn. NOS mensen zijn echt wel in staat om mensen te interviewen zonder dat hun vrienden erbij zijn.Als ze dat dan vervolgens niet doen, dan is dat toch echt een aanpak met een bepaald doel voor ogen.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Andre
EcO
EcO
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De NOS is daarin – helaas – niet anders dan vrijwel alle media. Sensatie trekt views en zonder views geen inkomsten.

Een triest gevolg van het feit dat de meeste mensen niet meer willen betalen voor kwaliteitsjournalistiek en verwachten dat alles ‘gratis’ is.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  EcO

@EcO,

Alle statistieken in de VS tonen aan dat blanke criminelen VAKER worden doodgeschoten door de politie, dan zwarte criminelen. Zowel in absolute getallen als procentueel, zoek het maar op. Blanken zijn daar ook twee keer zo vaak slachtoffer van zwart geweld dan andersom; ongeveer 500 moorden versus 250 moorden per jaar.

Uw zogenaamde persoonlijke ervaringen doen daar niks aan af. Hetzelfde geldt voor het politieke geweld, dat ook in de VS vrijwel altijd van links komt. Nogmaals; daarom werden de rally’s van Trump wel verstoord, en die van Clinton niet.

U bent misschien niet bij machte die feiten te controleren, maar van een NOS mag ik dat wel verwachten. Dat de NPO stelselmatig de BLM-leugens herhaalt is puur een politieke keuze, geen commerciële. En dat stelselmatige liegen van de NOS geldt voor nog zeker 25 onderwerpen, waaronder dus Trump.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Arie
Arie
Arie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mooie column met duidelijke voorbeelden. Tegelijkertijd is de lijst zo ontzettend veel langer dat er geen beginnen aan is om zelfs maar 1% van de onbetrouwbaarheid bij het NOS-spelletje Trump-bashen aan te tonen.

En dan hebben we het alleen nog over Trump. Er zijn nog een stuk of 25 onderwerpen waarvan je vooraf weet dat elke berichtgeving volstrekt onbetrouwbaar zal zijn. Denk aan onderwerpen als Wilders, Baudet, islam, criminaliteit, racisme, BLM, KOZP, Brexit, EU, etc.

De publieke omroep is een linkse actiegroep, meer niet.
Wie daar anders over denkt daag ik uit 3 voorbeelden van het tegendeel te geven; dat gaat ze niet lukken.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Arie
Laurens
Laurens
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Als oud-journalist kan ik u vertellen dat mannen en vrouwen die journalist worden, doorgaans niet links of rechts zijn. Dat zal al journalistiek bedrijvend kennis vergaren en zo uiteindelijk links worden.

Dat is niet eerlijk. Het is niet eerlijk dat kennis van zaken mensen links maakt, helemaal mee eens.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Laurens

” Het is niet eerlijk dat kennis van zaken mensen links maakt, helemaal mee eens.”
Ik zou wel eens willen weten welke bijzondere inzichten deze journalisten verwerven tijdens hun activiteiten, dat ze op basis daarvan links worden. Kennelijk slagen ze er niet zo heel goed in om deze kennis ook over te brengen, want er zijn miljoenen mensen die genoeg hebben van hun ‘kennis van zaken’.
Is dit citaat misschien meer tekenend voor de overtuiging die bij veel linkse mensen aangetroffen wordt, namelijk dat ze beschikken over ‘het monopolie op de waarheid’ en dat mensen met een afwijkende mening onwetend zijn, dom, reactionair of gewoon slecht?

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Laurens

Als een journalist zijn baan wil behouden zal hij/zij naar His Masters Voice moeten luisteren anders kan hij/zij opkrassen. Op moment is de Master links georiënteerd. Dit geldt overigens niet alleen voor een journalist.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Laurens

@Laurens,

Heb je de column gelezen?
Daarin staat een reeks voorbeelden van linkse leugens verspreid door linkse journalisten. Je weerlegt er alles opgeteld precies 0. En ook op de onderwerpen die ik noem ga je niet in.
Je negeert ook de uitdaging van 3 tegenvoorbeelden.

Laten we het eens omdraaien. Stel dat jij gelijk hebt dat ongeveer 1% van alle linkse journalisten bereid is om kennis te vergaren. Waarom horen en zien we die 1% dan nooit terug in de Main Stream Media?
Zijn dat de journalisten van de kook- en tuin- rubrieken?

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Arie
Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Laurens

“Het is niet eerlijk dat kennis van zaken mensen links maakt, helemaal mee eens.”
Daar staat dan wel weer tegenover dat kennis van de werkelijkheid rechts maakt. Eerlijker kan niet.

marjo012
marjo012
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Laurens

Hebben journalisten dit beeld over hun niet zelf opgeroepen in de loop der jaren met hun berichtgeving wat totaal links was ingesteld en achteraf nog weinig met waarheid had te doen.Er zijn maar weinig journalisten die berichtgeving hebben wat op de werkelijke waarheid berust.

E. Vreeland
E. Vreeland
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kijk al 5 jaar geen TV meer. Hooguit bij uitzondering. Destijds was ik de propaganda en framing tijdens de zgn. vluchtelingen crisis al spuugzat.
Dat betekend niet dat ik nu in een kokervisie zit (wat links ons verwijt). Nu.nl is ook een bron die me van zeer politiek correcte info voorziet.
Verder internetkanalen als natuurlijk deze OpinieZ, maar ook ON, via You Tube; Weltschmerz, de Nieuwe wereld, Blue Tiger .
Wel zeer verontrustend is de nu oprukkende censuur. We stevenen echt af opeen totalitair bestel.

Nooit gedacht dat het zo ver zou komen.

Steve
Steve
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

NU is echt zo’n typisch verbeeld, post een reactie die niet in hun straatje past, uiteraard netjes en op een beschaafde toon en het wordt gewoon niet geplaatst.

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

Kijk ook al jaren geen tv. Laatst had ik een discussie met een familielid over Trump en mij werd gezegd, dat ik daar geen goed oordeel over kon hebben, omdat ik geen tv kijk. Ik lees alles in diverse talen op internet en vroeg hem of hij zich ook oriënteerde op internet. Daar had hij geen tijd voor was zijn antwoord. Helaas zijn er velen die hier ook zo over denken.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zelfs het lezen over het onderwerp van dit artikel doet mij al walgen. Parafraseren met het doel om de worden te verdraaien zodat er iets anders uitkomt is een kunst die links goed machtig is. En dat noemt zich publieke omroep. Niet publiek maar politiek van een kleur. In eigen land worden regelmatig Wilders en Baudet zwartgemaakt en in het buitenland voornamelijk Trump. Het aanpak van Trump laat het manco van de Europese leiders zien en dat kan niet. Gelukkig voor hen is Trump het type vaneen olifant in de porseleinkasten dat wordt makkelijk gebruikt om ook zijn ideeën te veroordelen. De geboekte successen worden verzwegen zolang het mogelijk. Mislukkingen worden gretig aangegrepen om de man te torpederen. De coronacrisis die niemand machtig is wordt hem aangesmeerd net of iemand anders het beter deed. Hij stopte de vluchten uit China helaas was het al te laat maar hij deed het. Wie anders
heeft het ook gedaan? De corona is de bijkomende schade van het globalisme of eigenlijk de grootste wrange vrucht van deze trend. Trump heeft het globalisme op rem gezet en hopelijk zien onze verblinde leiders het uiteindelijk ook. Maar niet zolang Trump president is, dat zou gezichtsverlies opleveren dus hoopt men dat Biden wint. Niet alleen Trump maar ook zijn kiezers moeten veroordeelt worden. Het beeld die wij van hun krijgen op het boord is er een van hoofdzakelijk tokkies. Wat links met de taal doet is nog makkelijker met foto’s en films, werkelijk een kinderspel waar mensen van goede trouw altijd intrappen.
Na een potje knippen blijft er een linkse parafrase die het tegendeel laat zien van de werkelijkheid. Neem het links niet kwalijk, het is een aangeboren afwijking bij gebrek aan echte waarden.

Tjeerd van Dam
Tjeerd van Dam
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uri, geweldige analyse. Ik kijk uit naar je volgende bijdrage

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel illustreert perfect hoe links denkt. Het is altijd zo geweest, al vanaf de eerste socialisten rond 1830. Alles wat recht en orde ondersteund – geloof, familie en natie – moet gesloopt worden. Volgens links is een volstrekte verdeling van macht over zoveel mogelijk mensen voldoende om de nieuwe mens en dus een nieuwe samenleving te scheppen. Elke vorm van autoriteit is slecht en verhindert de komst van de ‘goede mens’.
Dit is uiteraard een subjectief idee, dat net zo min objectief kan worden bewezen als het bestaan van god. En juist dit subjectieve aspect maakt het zo geschikt om anderen mee te bedriegen: het kan niet gefalsifieerd worden door logica, want het verwijst niet naar iets in de werkelijkheid, maar naar iets dat alleen in de beleving bestaat. Voor narcisten die toch alleen de macht willen en verder niets met die werkelijkheid willen doen, is dat geen bezwaar, integendeel. Het verdraaien van de werkelijkheid is ook geen bezwaar, omdat deze narcisten in hun eigen ‘werkelijkheid’ leven. Ze nemen om de andere zin het woord ‘sociaal’ in de mond om over te komen als een welwillend persoon, maar het is alleen een gesprekstechniek om de medewerking van de ander te verkrijgen.
Maar haal cultuur, geloof, familie en natie weg – en je houdt niets over. De toekomst is geen machine die automatisch het gewenste resultaat oplevert. De toekomst is wat je erin stopt: als je er niets in stopt – geen normen, geen waarden – dan zul je ook precies dat oogsten. Dat maakt het verschil tussen cultureel bepaalde seculariteit en multicultureel secularisme, dat in de video besproken wordt.

Pieter
Pieter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als ik dit geweldige artikel lees zou ik mij geen zorgen hoeven te maken over de uitslag van de verkiezingen….toch doe ik dat nog wel….keep fingers crossed….

Youp
Youp
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Er doemt een vaag vermoeden op van inteelt en achterlijkheid. De Trump-minnende plattelanders zijn ‘wit’, bekrompen en bang.” en “Trump-kiezers schilder je af als domme, bange mensen. Bezitten ze geld dan zet je ze neer als omhooggevallen plebs.”

Dit is niet alleen propaganda. Dit is ook hoe links zichzelf ziet. Zij zijn het weldenkende, intelligente, goed opgevoede en moreel hoogstaande deel van de samenleving: de intellectuele elite. Rechtse mensen zijn dom, bekrompen en bang. Daarom zijn ze niet in staat om een enigermate respectvol gesprek te voeren met een rechtsmens. Ze menen dat ze zich te veel moeten verlagen daarvoor.

In werkelijkheid zijn linkse mensen niets van hetgeen ze denken dat ze zijn. Ze begrijpen weinig, zitten totaal vast in hun eigen politiekcorrecte dogma’s en durven niet buiten diezelfde dogma’s te denken. Met goede reden want de gedachtenpolitie weet hen te vinden.

Gelukkig leven ze allemaal, dan wel in directe, dan wel in indirecte zin van belastinggeld. Wanneer we allemaal ophouden met belasting te betalen en de paar overheidsservices waar daadwerkelijk behoefte aan bestaat privatiseren, zullen de linksdraaienden snel met de echte wereld geconfronteerd worden en gevolgmatig met zichzelf. We wensen hen veel sterkte.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het zou goed zijn als Trump won (China, Islam, wereldwijd breed geaccepteerd Westers gedachtengoed, zoals rechtsstaat, universiteiten, democratie, wetenschap, technologlie, industrie, open economieen etc.). Als Trump niet wint zullen we ons moeten schrap zetten tegen de voortwoekerende links-liberale hegemonisten van GL/D66-achtigen, incl. VVD en CDA. Wat de NOS bezielt zullen we nooit begrijpen, het is onredelijk, irrationeel en onlogisch.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In Nederland speelt de NOS dit spel al jaren.
Het puur Linkse media land in Nederland, is verrot maar dan ook kei verrot.
Op TV wedijveren, alle Linkse Nederlands talige kanalen, welke anders denkende
pakken we nu aan.
Verschrikkelijk, wat een waardeloos land is Nederland geworden.
Is het U opgevallen, dat het WA gebeuren uit het nieuws blijft.
Dat de stamlijn van Rutte bijna geheim is.

Jip Smelik
Jip Smelik
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Ik ben wel geinterreseert in wat u precies bedoelt met het ‘WA gebeuren” en de stamlijn van Rutte. Heeft u misschien bronnen of links waarmee ik hier meer over te weten kan komen?

Walter
Walter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Al jaren geen NOS voor mij ,geniet telkens weer van de meest veelzijdige en oprechte bijdragen hier op OpinieZ.

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ook heel hypocriet: de NOS was onlangs aan het huilen over opgestoken middelvingers naar hun medewerkers maar op de NOS site wordt een linkse Amerikaanse als held neergezet omdat ze haar middelvinger opstak naar Trump.
Wat een zielig zooitje is het daar toch…

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Tijdens de Sovjet overheersing luisterden wij naar de officiële omroep en daarna naar Radio Free Europa. Deze werd heel vaak gestoord zodat het luisteren onmogelijk werd. Ook dat is links als deze echt voet aan de grond krijgt. Met GL en D66 moet het vast lukken. Dat is de volgende stap beste kiezer.

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima verhaal, en een hele goede selectie filmpjes. Het verhaal van die hele mooie en intelligente dame over het US schoolsysteem zegt het allemaal. En mijn favoriet Candace Owen. Gelukkig mogen wij op opiniez dat soort complimenten nog geven. Overigens is dat hele NOS propaganda verhaal absoluut niet nieuw. Dat ondervonden wij al op de cursus programma’s maken van de NOB (Santbergen), 35 jaar geleden.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

The NOS is biased in three ways:

1. Biased story selection
2. Biased storytelling
3. Biased typecasting

Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De tijd gaat zo slecht worden dat ook de NPO er aan moet geloven,mensen zonder geld,werk,en dan belasting betalen aan dit soort pulp? eens houd het op,Socialisten,Noem 1 land waar het iets heeft gebracht,ik zou er geen een weten .

John
John
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Onbeduidende reportages van de staatsomroep van een weinig relevant maar pedant landje.
In mijn leven (56 jaar) is het me duidelijk geworden dat voor velen in Nedeland de VS niet kunnen deugen, ongeacht wie er daar op de troon zit.
Haat uit afgunst is het.
Wat men niet zo goed door heeft is dat Nederland op het sociale vlak gewoon achter de VS aanhobbelt, zij het met een vertraging van een a twee decennia.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kijk al 20 jaar niet geen TV, voor de bloeddruk. Dank voor de samenvatting. Mooi stuk.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ai. Weet iemand de naam van de cameraman? Ik ken er een persoonlijk. Hij werkt al jaren via een extern buro voor Nieuwsuur. Hij doet soms ook de editing en heeft al veel verkiezingen in de VS gefilmd. Ik vraag dit omdat hij prive niet bepaald links is. Grote fan van de BBQ en een goed glas bier en niet van de multikul. Is dit gewoon een u vraagt wij draaien? Moet zijn huur ook betalen. Dat maakt het natuurlijk niet minder propaganda. Zal het hem snel eens voorleggen.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

je zou denken, wat heeft de NOS hier aan? Wij mogen niet stemmen daar. En de Amerikanen worden niet beinvloed door de NOS. De meesten weten Nederland niet te liggen.
We wachten maar gewoon af….. als Amerikanen het idee hebben dat de president zijn best doet voor het land, zullen velen wellicht toch op hem stemmen.
Ik hoop zeker dat hij nog 4 jaar wordt gekozen. Ik voel me veilig bij deze man die gewoon zegt wat ie denkt. Verfrissend.

Elvi
Elvi
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mooi artikel weer! Let wel, de media is eigenlijk in alle westerse landen hetzelfde. De reden is vermoedelijk geld dat op de beproefde manier in ieder geval zeker is. Ik had de video van Georgia al een week geleden gezien en vind het erg fijn dat je deze hier plaatst!
Daarbij ben ik blij dat de Nederlandse kiezer geen enkele invloed heeft op de Amerikaanse verkiezingen. Dus ze doen maar! Ik weet zeker dat Trump met gemak wint.
Wat mij zorgen maakt is dat de framing van FvD is begonnen. Lijkt erop alsof FvD onder zeil is gegaan. Ik zou willen dat ze dat niet doen. Histoire ce repete, dit kennen we van de PVV, die overigens bijna helemaal onzichtbaar is.

Ik heb naar een paar rally’s van Trump gekeken en vind dat echt genieten. Zou willen dat partijen in Nederland ook opstaan en laten zien dat ze weten wat er speelt in Nederland. Zou een gemiste kans zijn als ze dat niet doen en zich laten tegenhouden door al dat geframe. Weet wat je zegt en waarom je dat zegt (onderbouw het) en laat je niet tegenhouden!!!!!! Dát is wat Nederland nodig heeft.

Aad Juijn
Aad Juijn
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitermate goed en scherp artikel! Deze problematiek beperkt zich helaas niet alleen tot de verschillende MSM. Wat te denken van de tegenwoordige lesstof in de schoolboeken van onze kinderen… Kinderen leren tegenwoordig hoe je op de ‘juiste’ manier moet denken, en hoe je vooral niet moet/mag denken.

Wim
Wim
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uri je bent een verademing in deze verrotte mediawereld

Bert
Bert
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldige video van docente/verpleegster Georgia. Inderdaad een aanrader!

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helder stuk over de mechanismes van indoctrinatie door de media via perception-control. Die ene dominee in dat Nieuwsuur item van 6:09 minuten aan het begin legt het helder uit vlak na 3:00. Politiek gaat van links naar rechts en weer terug, maar de afgelopen jaren is de boel doorgeschoten naar links. De 47:21 minuten van de idealistische achterstandschoollerares Georgia H. maken duidelijk wat daar allemaal fundementeel fout aan is. Met name het kweken van een wereldbeeld gevuld met wraaklustige rancune jegens blanken op basis van evident verdraaid feitenmateriaal (zoals de ‘moord’ op de ‘onschuldige’ Floyd). De evidentie van de verdraaiing zelf is het bewijs van zowel het bestaan als de effectiviteit van de indoctrinatietechnieken. En dan durft de NOS zich nog te profileren als objectief en onafhankelijk. Het is onbegrijpelijk, onlogisch en minderwaardig en verwerpelijk. QED.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door BegrensEuropa!
Richard
Richard
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een open vrij (wetenschappelijk) debat is idealisme, een waanidee. Open vrije nieuwsverslaggeving is eveneens idealisme, een waanidee. We zijn mensen, wee zijn manipulatieve dieren die alles aangrijpen om hun doelen te bereiken. Zelf beoordeel ik menselijk gedrag niet zozeer op oorzaak en gevolg maar meer in middel tot doel. Een leuk voorbeeld is het laatste artikel van Freek van Beetz hier op Opiniez.nl. Kijk eens hoe hij zijn doelen probeert te bereiken door het middel Corona virus. Ik word er niet vrolijk van, het is mij al te menselijk.

Het grote probleem is denk ik dat linkse dogma’s over dominant zijn, dat al decennia lang. Wat we hier zien is niet van vandaag, maar dat al lange tijd geschied. Indoctrinatie, geïndoctrineerd-zijn is een feit. De objectieve verslaggeving ten tijden van Pim Fortuyn is dacht ik een goed voorbeeld. Diegene die Fortuyn een ‘buitengewoon minderwaardig mens’ noemde, bleek zelf een buitengewoon minderwaardig mens. Een aanrader is om een de afleveringen van ‘Het zwarte schaap’ terug te kijken. Meneer Witteman geeft in een van de afleveringen gewoon toe dat hij het gepeupel manipuleert.

Internet en manipulerende dieren, ik moet zien wat daar van terecht gaat komen.

Wouter1965
Wouter1965
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mede door dit soort praktijken is er op Trump een gigantische karaktermoord gepleegd in een periode van 5 jaar wat dus begon bij zijn kandidaatstelling.
Zeer effectief en geslepen.
In 2016 had Trump nog enigszins de wind mee van de bevolking als outsider. De kaart die hij helaas nu niet meer kan spelen.

Trump 2020, 4 more years? Nee, ik denk het niet. De schade die deze man is toegebracht is te groot. Wellicht dat we over 20 jaar de ware reden aan het licht komt.

1 ding ben ik wel van overtuigd, dat met de Dems aan de macht de vrijheid die Amerikanen zo hoog hebben zitten in een razendsnel tempo gaat worden ingeperkt en meer tot rassenscheiding zal leiden.

En voor wie met de reden aankomt, ja maar Corona dat heeft Trump fout gedaan.
Daar heb ik een simpel rekensommetje voor. De VS heeft een inwonersaantal dat 22 x groter is als in NL. Aantal corona doden tegen de 200.000. NL heeft er ruim 7.000, doe dat x 22 met een beter bereikbare gezondheidszorg dan doen wij het echt niet zoveel beter.

pensionista
pensionista
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zinloos geleuter van de nos wij stemmen niet in de USA.
Rest van het ¨nieuws in verre landen ,over Nederland corona op rivm niveau.

Miranda van Tilborg-Wentink
Miranda van Tilborg-Wentink
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Beste redactie, ik kan het nieuwste artikel van Inez, over haar gevoelens over Trump, niet openen…

Anna
Anna
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een zeer goed artikel Chapeau.
Juist de onvrijheid en de dwingelandij van de Democraten met in hun kielzog de media roepen een klimaat van haat op. Hiermee zijn de Democraten begonnen op het moment dat Trump gekozen werd in 2017. Het was voor hen een bittere pil dat de “ voorbestemde “ Hilary niet gewonnen had. De nederlaag hebben ze nooit kunnen verwerken. En sterker nog ze hebben de nederlaag nooit willen erkennen. De media nam snel de haat van de dem s over omdatTrump hen “ ongezouten “ de waarheid vertelde “ fake nieuws”
Daarna heeft Trump 4 jaar lang zijn verkiezings belofte “ drain the swamp “ niet kunnen inlossen omdat HIJ het onderwerp werd van fake onderzoeken. Tot een impeachment poging toe. Wat was Nancy NIJDIG dat he niet lukte. Ze verscheurde in het openbaar the state of the Union. De democratische kliek “ schijnt “ zelf juist flink corrupt te zijn. Nu komen de schandalen van Joe Biden in Ukraine aan het licht.
Trump zijn telefoon gesprek met de president Zalensky was juist, wil je eens kijken of ons belastinggeld wel op de juiste manier gebruikt wordt….. nee dus het kwam in de zakken van fam Biden.
Onze pers in ook flink gecorrumpeerd alhoewel je in Europa toch ook veranderingen ziet. NAVO❗️Huawei❗️En nu slaat Macron ferme taal uit tegen extremisten ❗️
Ik gun Trump nog graag 3 jaar. Hopelijk kan hij dan echt the swamp droogleggen‼️

Elvi
Elvi
2 jaren geleden

Is dit sarcastisch bedoeld? Als dat niet zo is vraag ik je om je te verdiepen in wat Trump allemaal bereikt heeft in die krappe vier jaar. Om dan maar te beginnen met drie nominaties voor de wereldvredesprijs.
Wat Trump bereikt heeft voor zowel de nationale economie als de wereldvrede is ongekend!

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Elvi
Theo van der Schaaf
Theo van der Schaaf
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zet eens een zonnebril op, dan ziet de wereld er zo mooi uit. Zelfs Trumps haar wordt er zonniger op. Zelden zoveel onzin in een artikel gelezen als hierboven. Vraag me af wat u geschreven zou hebben als de reportage over Biden/democraten zou zijn gegaan… Waarschijnlijk niets vermoed ik zomaar. De NOS schets een behoorlijk waarheidsgetrouw beeld van het platteland in de USA. De enige reden dat Trump president is komt door de stemmen van de mensen van het platteland. Binnenkort terug naar af met een president die de mensen weer naast elkaar brengt en niet tegen elkaar opzet.

56
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x