Social Justice Feministen geven niks om individuele vrouwenrechten

Strijd exclusief tegen het Westerse ‘patriarchaat’

Titelfoto: Nicosia 2019 door Ithmus, gepubliceerd onder CC BY 2.0.

Vorige week schreef ik over Social Justice met betrekking tot Black Lives Matter en geïnstitutionaliseerd racisme. De belangrijkste motivatie achter deze beweging is niet gelijke rechten voor iedereen. Dat is in bijna alle westerse landen al geregeld. Het gaat vooral om de herverdeling van macht, geld en economische vooruitgang. Vandaar de roep om herstelbetalingen.

Trial by Media

Dit is belangrijk, omdat wanneer het debat gevoerd wordt er nooit een inhoudelijk gesprek plaatsvindt over rechtvaardigheid. Want de ‘activisten’ weten bliksemsgoed dat gelijkwaardigheid juridisch gezien al is geregeld. Vandaar trial by media in plaats van binnen het rechtssysteem; men weet dat daar weinig te halen valt. Nee, er moet een bepaalde omslag in het denken komen: de maatschappij is vol met onderdrukte groepen die lijden onder witte, mannelijke onderdrukkers.

 

Social Justice Feministen

Een van de ‘onderdrukte’ groepen bestaat uit vrouwen. Zij worden gezien als een benadeelde minderheid, terwijl in Nederland, maar ook in andere westerse landen, een kleine méérderheid van de bevolking vrouw is. Door je echter te positioneren als minderheidsgroep met ongelijke kansen en een oneerlijke, ‘aangeboren’ achterstand, kun je ‘rechtvaardigheid’ eisen. Dat is het idee van social justice; minderheidsgroepen die herverdeling van macht en rijkdom eisen. Hoe verhouden de zogenaamde social justice-feministen zich tot vrouwenrechten?

 

Gelijke rechten

De eerste feministische golf, zo’n beetje tussen 1850 en 1940, streed met name voor wettelijke gelijke rechten voor vrouwen. Gelijke kansen op goed onderwijs en werk. Later werd ook het vrouwenkiesrecht, zowel passief als actief, hierbij betrokken. Deze strijd is bijna overal in het Westen gewonnen, met de Scandinavische landen als modelvoorbeelden.

 

Gelijkwaardigheid

Er volgde in de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw een tweede feministische golf waarbij, in het voetspoor van de seksuele revolutie, de seksuele bevrijding van de vrouw centraal stond, maar ook maatschappelijke gelijkwaardigheid. Vrouwen wilden af van vaste rolpatronen en zij wilden dat hun stem gehoord werd in het maatschappelijke debat. Ze eisten de zelfstandigheid om hun eigen geld te verdienen en te beheren. Hier en daar zal best nog wat verbeterd kunnen worden, maar veel van deze eisen zijn inmiddels realiteit.

Vrouwen kunnen studeren, zij kunnen kiezen om thuis te blijven of juist buitenshuis te werken. Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen het grootste aantal in deeltijd werkende vrouwen. In het jaarlijkse Global Gender Gap Report komen in de top vijfentwintig zestien westerse landen voor, waaronder drie Oost-Europese landen, Canada en Nieuw-Zeeland. Toch interessant dat juist hier de roep om social justice zo luid klinkt en er tegelijkertijd zo weinig solidariteit is met vrouwen elders op de wereld die het vele malen slechter hebben getroffen, zoals in Afghanistan, Iran, Pakistan, Saudi-Arabië enzovoort.

 

Rechtse vrouwen onder vuur

Het idee is dat links, als voorvechter van social justice, ook vrouwenrechten het beste behartigt. Vrouwen die zich meer thuis voelen bij rechtse politieke partijen hebben, zo redeneert men, iets uit te leggen of er wordt daarvoor een verklaring gezocht. Waarom, zo luidt de vraag, stemmen sommige ‘groepen’ toch tegen hun eigen belangen in? Er zijn zelfs hele psychologische verhandelingen over hoe deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid verklaard kan worden.

In ons land schreef de Volkskrant een artikel over o.a. Eva Vlaardingerbroek van het FvD, waarin de vraag werd gesteld waarom vrouwen als Eva tegen het feminisme strijden. Dit is vreemd, omdat Vlaardingerbroek niet zozeer tegen het feminisme strijdt, maar eerder de, terechte, vraag stelt in hoeverre de feministische beweging van nu nog te verenigen is met de rechten van vrouwen.

 

Alt-Right beweging als boosdoener

Wederom hier de suggestie dat het vreemd is wanneer vrouwen niet op een linkse partij stemmen, terwijl vrouwen in het verleden vooral op conservatieve, rechtse partijen hebben gestemd. Pas vanaf de jaren ‘70 gaan vrouwen meer progressief of links stemmen. Vlaardingerbroek staat dus in een lange traditie van vrouwen die zich thuis voelen bij conservatieve partijen. Maar goed, er moest een verklaring worden gezocht en gevonden en de Volkskrant kon daarvoor gelukkig terecht bij onderzoekster Ashley A. Mattheis (Shieldmaidens of Whiteness 2018).

Mattheis beargumenteert in haar werk dat de alt right-beweging vrouwen gebruikt; die kunnen volgens haar kennelijk zelf niet nadenken of eigen keuzes maken. De witte man zou, als ultiem gebaar naar witte vrouwen, voor het bouwen dan wel het verdedigen van West-Europa hen een podium ‘gunnen’. Vrouwen als life givers en de gedachte dat mannen en vrouwen elkaar complimenteren en aanvullen, maar wel binnen de eigen rolverdeling.

Juist ja, vandaar de nadruk in haar artikel en dat van de Volkskrant op het feit dat Vlaardingerbroek en de andere vrouwen die als voorbeeld gebruikt worden jong, en dus vruchtbaar, zijn. Extreem-rechtse propagandisten, zo schrijft Mattheis, gebruiken het idee van witte vrouwen die worden “verkracht” (zijzelf plaatst dit tussen aanhalingstekens) door niet-witte mannen. Maar we zouden evengoed kunnen stellen dat misbruik van vrouwen door andere mannen vaak niet werd onderzocht of erkend, omdat het als een instrument van extreem-rechts gezien werd om dit wel te doen.

 

Selectieve verontwaardiging

Na de massa-aanrandingen in Keulen op Oudejaarsavond 2016 gaf men toe dat de afkomst van de daders bewust was achtergehouden. En in Zweden gebeurde na een festival iets vergelijkbaars.

In het Verenigd Koninkrijk werd in steden als Rotherham, Oxford, Telford, Leeds, Birmingham en Huddersfield decennia lang niets gedaan aan seksueel misbruik van jonge meisjes, omdat men vreesde te moeten benoemen wie dit misbruik pleegde. Bij al deze voorbeelden geldt niet of Ahmed of Mustafa vaker bij misbruik is betrokken dan Jan, Peter of Sven, maar dat wanneer er dergelijk misbruik -zelfs op zo’n grote schaal- plaatsvindt, het lot van slachtoffers ondergeschikt wordt gemaakt aan politieke verhoudingen. Dat dit überhaupt een afweging is, is onverteerbaar.

 

Blind voor basale vrouwenrechten

Dat feministes zich hierover nooit uitspraken omdat de huidige derde feministische golf zich bezighoudt met equal pay, identity politics en vrouwenquota’s, méér dan met de lichamelijke integriteit van vrouwen, zegt genoeg. Politieke belangen krijgen voorrang op zelfs de meest basale vrouwenrechten, zoals zelfbeschikking over het eigen lichaam.

De Amerikaanse activiste Linda Sarsour wilde de vagina’s van Brigitte Gabriel en Ayaan Hirsi Ali wegnemen omdat zij deze volgens haar niet verdienden. Wanneer je een andere mening hebt dan Sarsour verdien je het niet vrouw te zijn. Wrang, omdat Hirsi Ali slachtoffer is van female genital mutilation (FGM) en omdat westerse feministen weigeren zich uit te spreken tegen FGM, terwijl dit inmiddels overal in het Westen op steeds grotere schaal voorkomt.

 

Geslachtskenmerken ontkend

Kinderboekenschrijfster J.K. Rowling werd op de sociale media het mikpunt, nadat zij het in haar hoofd had gehaald te suggereren dat het reeds bestaande woord voor ‘personen die menstrueren’ vrouwen is. Interessant, want wanneer vrouwen niet meer de enigen zijn die menstrueren, zwanger worden en kinderen baren, kunnen zij ook geen aanspraak meer maken op seksediscriminatie wanneer zij worden ontslagen tijdens zwangerschap bijvoorbeeld.

 

Voor wie denkt dat dit niet zo’n vaart zal lopen: in Engeland werd de klacht van Angela Ames afgewezen. Ames wilde op het werk ruimte om haar baby de borst te kunnen geven, wat haar leidinggevende weigerde en Ames claimt dat haar toen gezegd werd haar ontslagbrief te tekenen. Toen zij vervolgens een aanklacht indiende tegen haar voormalige werkgever met als reden seksediscriminatie werd dit door de rechter afgewezen omdat ‘mannen ook de borst kunnen geven.’

 

Het woord ‘vrouw’ als taboe

Een vrouw met een andere mening is het vrouwelijke geslachtsdeel niet waard, maar mannen kunnen ook menstrueren en borstvoeding geven. Dezelfde mensen die social justice eisen voor allerlei minderheidsgroepen, zijn vaak ook degenen die tegen het boerkaverbod protesteerden. Vrouwen niet meer met het woord ‘vrouwen’ mogen benoemen en vrouwen op straat onzichtbaar maken; tot zover de maatschappelijke gelijkwaardigheid waar de vrouwenbeweging ooit voor streed.

Ik schreef op TPO al eens over de vrouwen die een brief ondertekenden tegen GeenStijl en Dumpert vanwege vermeend seksisme, in een poging de reclame-inkomsten van beide sites te stoppen. Dit nota bene in dezelfde periode dat Saudi-Arabië een zetel kreeg in de VN-Commissie voor de status van vrouwen, maar daarover zwegen zij. Inmiddels is Iran zelfs lid van de VN-Commissie voor vrouwenrechten, het land waar vrouwen die hun hoofddoek afwerpen de gevangenis in worden gegooid. Beide landen zijn niet echt bakens van licht wat betreft de autonomie van vrouwen, gelijke behandeling en economische zelfstandigheid, maar kennelijk is alles te koop.

In haar speech op het FvD-congres zegt Vlaardingerbroek dat er tijdens demonstraties zoals de women’s march wordt gescandeerd: “Weg met het patriarchaat!”, het zogenaamde male privilege dat ik al eerder noemde. Vervolgens meent iemand Eva via haar vader nota bene tot de orde te moeten roepen. Voor de goede orde: Vlaardingerbroek is een volwassen vrouw met een universitaire graad en economisch onafhankelijk.

 

Hypocrisie

Social justice claimt tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid te strijden, maar dit behelst nooit de persoonlijke waardigheid en de ontwikkeling van het individu. Het gaat uitsluitend om groepsidentiteit, gericht op de gezamenlijke strijd van soms zeer met elkaar conflicterende groepen voor de herverdeling van geld en macht. De gelederen moeten zich sluiten, anders kunnen zij geen vuist maken. Juist dat groepsdenken is inherent aan onderlinge rivaliteit en het gezamenlijke optrekken is zeer broos, zoals Rowling, een van de eigen darlings, heeft ondervonden.

Met vrouwenemancipatie heeft het bitter weinig te maken, dat is slechts een dekmantel om vrouwen, of welke andere groep dan ook, aan boord te krijgen. Wanneer die hypocrisie wordt blootgelegd blijft alleen schelden en dreigen over: de keizer heeft namelijk geen kleren aan.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
17 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wij leven in een tijd vol gelegaliseerde krankzinnigheid geuit veelal door hysterische uitingen. Dit alles is mogelijk door een slappe overheid die geen standpunt kan innemen geremd door politieke correctheid die de door bedenkelijke lieden gekaapte VN op ons afstuurd. De slappe houding kan zelfs tot een burgeroorlog leiden. Samen met de door linkse propaganda gemuilkorfde meerderheid is dit de voeding voor de extremisten.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De hypocrisie onder de klagers is enorm, de zwarte rappers broederlijk naast de Nederlands elftal. Kijk even in de spiegel voordat je iemand aanvalt of op de thuisfront alles zo perfect is. De nazaten van slavenhandelaars roepen het hardst net zo als de voetbalmiljonairs die willen gaan pronken op een stadion die door moderne slaven wordt gebouwd. De werkgevers die roepen om nog meer arbeidsmigranten die voor een habbekrats komen werken. Hypocrisie is de sleutelwoord van deze tijd net zo als krankzinnigheid en hysterie. En de meerderheid zwijgt al lang bang om voor eigen idee uit te komen.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Zeer goed gesteld. Hypocrisie ten top.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De minderheden hebben helemaal gelijk, er zijn veel landen waar zij worden misbruikt, uitgebuit, gemolesteerd of zelfs gedood. Laat hun strijd daar voortzetten en geef Nederland als voorbeeld waar je dankzij alle rechten gebruik van democratie mag maken. Zelfs misbruik is straffeloos mits je tot de juiste groep behoort. Je hoeft niet eens te werken, demonstreren is voldoende. Niemand laat je verhongeren zoals elders gebeurd. Je houdt dezelfde rechten als iemand die de hele leven hard heeft gewerkt ook deels voor jou en niet altijd met een topbaan. Zonder te zeuren of demonstreren.

Kees Tummers
Kees Tummers
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

dat feministische gedram heeft o.a. als resultaat dat we bijna dagelijks op de treurbuis mogen kijken naar ene Margriet van der Linden, een hersenloos schepsel -heeft dat meerdere malen bewezen als de slechtste presentator van Zomergasten ooit- dat zich feminist noemt, alleen deugvrindjes uitnodigt waar ze voorspelbare vraagjes aan stelt met even voorspelbare antwoorden als resultaat. Met een valiumglimlach kijkt ze tijdens haar opvoedende werk recht in de camera, maar…… Margriet DEUGT en is VROUW, dus dat ze het IQ van een paraplubak heeft is van geen enkel belang. Wij dienen ons allen te bekeren tot het woord van Margriet en haar sekte.

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sonja,
Je schrijft interessante artikelen en je conclusies zijn vrij helder, maar weet je, er is iets onderliggend gaande met al die nogal extreme bewegingen en clubs. Je constateerde al dat zij eigenlijk helemaal niet echt opkomen voor de groep die ze zeggen te vertegenwoordigen. Dat klopt, want dat is niet hun doel. Dit soort clubs, laat ik ze maar zo noemen, is er helemaal niet op uit om de belangen van bepaalde groepen te verdedigen. Nee hun doel is mensen tegen elkaar opzetten. Kijk naar het beleid van onze overheid. De ene demonstratie wordt verboden en de andere toegestaan door middel van het meten met twee maten. Resultaat: mensen die kwaad worden en dus bovenmatig op elkaar reageren. Nog een voorbeeld: de nieuwe fractie voorzitter van het CDA (nou ja, bijna) verkondigt luid en duidelijk: samenwerking met FvD? Nooit. Hoezo democratie? Er wordt niet naar de mening van de bevolking geluisterd. Er wordt gewoon geen rekening mee gehouden. Onderwijzers zijn er in twee soorten. De eerste is die klakkeloos leert, wat in het boekje staat en de tweede bestudeert de materie, denkt daar over na en leert kinderen de stof aan, waar hij of zij zelf achter staat.
De Jonge is van de eerste soort. Een heel gevaarlijke, want zelf nadenken past niet in dat wereldje.
Veel mensen zijn van ‘het geloof’ gevallen, omdat hen zoveel door de kerk is wijsgemaakt. Degenen die zelf gingen onderzoeken op zoek naar de Waarheid, werden en worden verguisd door degenen, die boven ons gesteld zijn en worden daarin gesterkt door de clubs die ik in het begin noemde.
Heel goed Sonja om het te benoemen, maar misschien heb ik in deze bijdrage wat extra stof nadenken gegeven.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Angela Merkel ,een vrouw,en wat voor een,ze richt in haar eentje heel Europa ten gronde,en er is maar een minderheid die dit inziet,deze week in Duitsland 6000 man bij BMW eruit,en Karstadt 5200 man weg,plus wat eraan hangt en nog komt, vrouwen en macht,nou van mij mag het minder ,en snel ook ,de rampen die nog komen zijn vele malen erger ,we zijn in de DDR beland, elke tegenspraak wordt in de kiem gesmoord,alleen links mag nog protesteren,en de boel afbreken ,geef mij maar een sterke man als Trump,misschien af en toe onhandig in zijn uitspraak ,maar duidelijk en staat voor zijn land,dat is hier met Ollengren en Kaag wel anders ,aanwezig maar je hebt er helemaal geen ene moer aan .

John Zoetebier
John Zoetebier
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De methodes waarvan de feministen zich bedienen is dezelfde als die beschreven worden in een boek van Dinesh D’Souza “Stealing America: Pregressivism and the Politics of Envy”. Het boek beschrijft hoe minderheden gebruikt worden door gewiekste manipulators om legaal te kunnen stelen van degenen die hard werken en bedrijven oprichten die de welvaard creeren. De opzet is om aan de macht te komen en zo legaal de welvaard van bedrijven en een land te stelen. Het is een gif dat langzaam maar zeker de hele westerse wereld binnensluipt en uiteindelijk tot de ondergang van het westen kan leiden. Dit soort methodes kunnen alleen toegepst worden in nu nog rijke en welvarende landen waar politiek correctheid belangrijker is dan de waarheid.

H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vroeger straalde de onschuld nog wel eens van iets af.
Vroeger.!

trackback
3 jaren geleden

[…] Social Justice Feministen geven niks om individuele vrouwenrechten Het totalitaire narratief van White Privilege De bittere realiteit van Europa: Waarom de bevolkingsuitwisseling wordt afgedwongen en wie er aan de touwtjes trekt WIE KUNNEN WE NU NOG VERTROUWEN NIEMAND IS VERANTWOORDELIJK Coen de Jong – Zo waait de wetenschap weer mee met de racisme-hype […]

Neef Jansen
Neef Jansen
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mensen kunnen massaal psychotisch worden en dan extreem intolerant en gewelddadig worden, zeker als ze onder invloed staan van genocidale ideeenclusters als marxisme en islam. Tegenwoordig lijkt het er op dat die twee elkaar gevonden hebben en denken elkaar slim te kunnen instrumentaliseren voor het erdoor drukken van de eigen agenda, de vernietiging van de westerse mens en samenleving en cultuur en geschiedenis door massa-immigratie en uitzuigerij en massa-armoede genererende klimaatwaan. Het is zeer de vraag of mensen weer aan enige redelijkheid geholpen kunnen worden, matigheid, verstandigheid, wijsheid. Ik zie eerder een multitribale burgeroorlog met daarbovenop een keiharde politiestaat.

Hubertus Vicus
Hubertus Vicus
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Maar wat ze niet doen is daarheen gaan waar ze het hardst nodig zijn. wel hier in het vrije Westen staan te kakelen, waar alles toch redelijk geregeld is op dat gebied.

Ga maar eens bij de Saudi’s kijken of in Iran hoe het daar gesteld is met de vrouwenrechten…

Somalië gemiddeld aantal kinderen per vrouw 6-7, in Niger is het 7+…

Daar moet het goede werk gedaan worden maar daar zijn ze niet.

Trouwens, ik betwijfel ten zeerste of ze daar met open armen, feestgedruis en groot enthousiasme ontvangen worden… een andersoortig warm welkom misschien?

Youp
Youp
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Weg met het patriarchaat!”

Sinds het begin der tijden is het zo dat vrouwen seksuele diensten ruilen voor voedsel, veiligheid en politieke gunsten. Het lijkt erop dat de laatste feministische push erop gericht is om de noodzakelijkheden niet langer via een man, maar via de staat zeker te stellen. Daarmee wordt de zakelijke en economische overeenkomst die we het huwelijk noemen door hen opgezegd. Het is niet langer nodig voor mannen om een gezin te onderhouden in ruil voor de relatieve zekerheid dat het inderdaad jouw kinderen zijn die je onderhoudt.

Dat is goed te weten. Hoeven we daar geen tijd en geld meer aan te verspillen.

dick orwell
dick orwell
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hetzelfde geld voor blanke BLM activisten. Ze worden niet gedreven door liefde voor zwarte mensen, maar door haat tegen conservatieve blanken.

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alles wordt duidelijk wanneer je begrijpt dat het feminisme in de jaren 90 overgenomen is door de radicalen in hun beweging. Die zijn gaan pushen voor Intersectioneel feminisme, wat wij tegenwoordig kennen van “diversiteit” en “inclusiviteit”, de identitaire slachtoffercultus. Deze intersectionelen zijn neomarxisten, gericht op het vernietigen van het westen en alles wat daar de pijlers van zijn. Zoals het gezin, de relatie tussen man/vrouw, ons liberalisme, de natiestaat.

Onder dit intersectionalisme vallen Feminisme, anti-racisme(BLM) en LGBTI.
Een korte blik op deze bewegingen zal je doen opvallen dat ze eigenlijk hetzelfde zijn, maar met een ander PR verhaal om mensen achter zich te krijgen.

Wat er nu allemaal gaande is aan radicaal links activisme, heeft niks met vrouwenrechten of racisme te maken, maar alles met neomarxisme/leninisme.

Voor degenen die dit nog nooit hebben gezien, raadt ik aan om eens op youtube naar Yuri Bezmenov te zoeken. Zijn interview uit 1983 (!) legt haarfijn bloot wat er aan de hand is.

17
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x