Westerse klimaatprofeten vervangen de traditionele religie

Wie verlost ons van deze decadente westerse doodscultus?

Titelfoto bij artikel Westerse klimaatprofeten vervangen de traditionele religie Sonja dahlmans opiniez

Foto:

In een kerk in Bristol bezingt een klimaatkoor het einde der tijden. Aan deze decadente westerse doodscultus is niets christelijks te ontdekken. Ernstiger is echter dat deze dramatische klimaatweldoeners geen enkel oog hebben voor de huidige ellende in de wereld. Mensen die daadwerkelijk vechten tegen hun uitsterving zijn voor deze narcisten irrelevant. Hoe komen we af van deze destructieve doempredikers, vraagt Sonja Dahlmans zich af.

Eergisteren zag ik op Twitter een video voorbijkomen van een zogenaamd klimaatkoor in een kerk in Bristol, Engeland. Het leek even alsof ik in een middeleeuws drama, of een uit de Renaissance, terecht gekomen was. Acteurs hadden zich voor de gelegenheid in rode gewaden uitgedost, het gezicht krijtwit geschminkt, terwijl ze in gereseceerde poses rondjes liepen. Ze werden op gepaste afstand gevolgd door een stoet activisten die hymnes zongen en spandoeken droegen.

Het toneel was een kerk die voor de gelegenheid de deuren wagenwijd had opengezet. Ik kon het allemaal zo gauw even niet rijmen; de aandachttrekkerij van klimaatactivisten neemt steeds grimmiger vormen aan. Eerst was het helemaal bon ton om je vast te plakken aan talkshowtafels en kunst te vernielen om zo het einde der tijden inzichtelijk te maken, nu zijn ze kennelijk de kerk binnengekomen tot aan het altaar.

 

Einde der tijden bezingen

Wat er zo bizar aan is, is het gebruik van hymnes (van het Griekse woord humnos uit de Septuagint-vertaling van de Bijbel, betekenis ‘loflied’) die niet – zoals gebruikelijk – God prijzen, maar het einde der tijden bezingen. Ziedaar precies mijn probleem met de veronderstelling dat dit geheel religieus zou zijn. Het is de vervanging van het christelijke geloof door onheilsprofeten, maar de theatrale eschatologie van deze hedendaagse onheilsprofeten heeft beslist niets christelijks. Het wegvallen van de christelijke traditie waarop onze cultuur is gestoeld, is vervangen door een ideologie zonder hoop of verzoening, die slechts aanhoudend lamenteert over onze vernietiging en ondergang. Op de site van het koor kwam ik zelfs een heel repertoire van dergelijke hymnes tegen. Niet een was een loflied waarin vooral dankbaarheid centraal staat voor wat we hebben, maar de vermeende ellende die toekomstige generaties te wachten staat, wordt juist uitentreuren bezongen.

 

Apocalyps

Het christendom verplaatste (deels) de eschatologie van een moment in de toekomst naar de tijd in de geschiedenis dat Jezus voor de mensheid stierf. Daarna behoeft niemand de wereld nog te redden van onheil is het idee, dat is al gedaan, eens en voor altijd. Waar deze vertoning mij nog het meest aan doet denken, is de apocalyptische literatuur uit de Tweede Tempelperiode. Teksten als Enoch, 2 en 3 Baruch, de Herder van Hermas, de apocalyps van Abraham en Peter et cetera. De meeste van deze teksten zijn apocrief (niet opgenomen in de uiteindelijke Bijbelse canon), hoewel het boek waarnaar het genre genoemd is, de Openbaring van Johannes, uiteraard in het Nieuwe Testament staat.

Deze teksten worden gekenmerkt door onheilsprofeten die de waarheid, goddelijke wijsheid ontsluieren (de letterlijke betekenis van het woord apocalyps) en de mensheid waarschuwen voor het einde der tijden en het vergaan van de wereld. Je hoeft maar naar de naam van een groep als Extinction Rebellion te kijken (rebellie tegen uitsterving) om deze link te leggen. Er is een weelde aan academische analyses die de relatie leggen tussen deze apocalyptische teksten en de klimaatideologie. Ecocriticisme is inderdaad een veelgebruikte, interdisciplinaire, methode die veelvuldig gebruik maakt van het apocalyptische genre om de relatie tussen literatuur en milieu of klimaat te bestuderen. En ja, het boek van Enoch bijvoorbeeld, wordt hiervoor dikwijls gebruikt.

 

Antropoceen

Uiteraard draait dit alles ook rondom het idee van het Antropoceen; het tijdperk dat volgens sommige wetenschappers de gevolgen laat zien van het menselijk handelen op het klimaat. Dit is de tijd waarin wij volgens deze wetenschappers nu leven. Voor die interdisciplinaire samensmelting van ideeën moet u bijvoorbeeld denken aan het boek Anthropocene Apocalypse van Opher Goodwin, of The Anthropocene: The Human Era and How It Shapes Our Planet van Christian Schwägerl. We gaan er allemaal aan en regeringsleiders willen maar niet luisteren naar deze goedbedoelende onheilsprofeten.

 

Hameren op naderend onheil

Onzin natuurlijk. Reclame, politiek, media, ontwikkelingshulp, onderwijs en wetenschap, alles staat in het teken van het Klimaat, maar men doet alsof het allemaal tegen dovemans oren is gericht, geheel volgens de regels van het apocalyptische genre waarin de ‘profeet’ waarschuwt voor een select groepje welwillenden dat wel wil luisteren. In Enoch worden deze de ‘elect’ (de uitverkorenen) genoemd. De rest van de mensheid is reddeloos verloren. Jammer, maar helaas.

Vrolijk word je er niet van; het continue hameren op naderend onheil werkt bij velen op de lachspieren of roept irritatie op.

 

Negeren van bestaande problemen

Niet zo gek, omdat de onheilsprofeten meer bezig zijn met het waarschuwen voor het einde der tijden dat ergens in de toekomst wacht, terwijl ze problemen in het hier en nu volledig negeren. Of de ellende van arme drommels in eigen of buitenland wordt omarmd als het zoveelste bewijs van het eigen gelijk; zo zou christenvervolging door extremistische jihadisten in Afrika worden veroorzaakt door klimaatverandering. Als we dat laatste nu maar aanpakken, lost het ontvoeren, martelen, verkrachten en vermoorden van christenen in Nigeria, Burkina Faso, Mali, Niger, Mozambique, Egypte enzovoort zich vanzelf op.

In de tussentijd moet je de activisten niet lastigvallen met te veel rauwe werkelijkheid; ze hebben belangrijkere zaken aan het hoofd. We mogen onszelf gelukkig prijzen te leven in een tijdperk waar we niet één, maar honderdduizenden mesjichiem (Hebreeuws, meervoud van messias) rijk zijn. Allemaal zijn ze gekomen om ons te redden, maar niet van de ellende in de huidige tijd. Die moet maar wachten tot nader order, zij hebben meer belangrijke zaken aan hun tere hoofdjes dan honger, oorlog, genocide, misogynie, vervolging, armoede en ziekte op te lossen.

 

Decadente klimaatprofeten

Wat onze tijd zo bizar en vervreemdend maakt, is dat mensen die daadwerkelijk tegen hun eigen uitsterven vechten zoals de Jezidi’s in Irak en Syrië, de Hazara in Afghanistan, de Oeigoeren in China, de christenen in Nigeria, Egypte, Mozambique, Irak, Syrië, Myanmar enzovoort, enzovoort, voor deze dramatische klimaatweldoeners volstrekt irrelevant zijn. Het leidt alleen maar af van hun eigen apocalyptische wereldbeeld en daarom dulden zij het niet geconfronteerd te worden met echt menselijk lijden. Op Twitter en andere sociale media vechten deze minderheden daarom via steeds gruwelijker beeldmateriaal om onze aandacht, omdat alleen de ergste, bloederigste verhalen nog enigszins tot de decadente westerse klimaatprofeten doordringen. De rest van het menselijk lijden is klein bier.

 

Narcisme

Precies dát is wat deze tijd, dit narcistische staren naar zelfverzonnen doemscenario’s terwijl je de wereld zoals die nu is volkomen negeert, zo absurd maakt. Echt menselijk lijden en dierenleed zijn ondergeschikt gemaakt aan verblinde onheilsprofeten, die de empathie met concreet lijden niet (meer) kunnen opbrengen maar wel eisen dat anderen hun doemdenken serieus nemen. Steeds grotesker wordt er om aandacht geschreeuwd via kunst, het vernielen of vereren ervan, media, politiek, demonstraties, optochten en wat dies meer zij.

En terwijl dit bizarre schouwspel aan ons voorbij trekt, deze karavaan van dramatisch uitgedoste en geschminkte acteurs het einde der tijden bezingt, vindt er daadwerkelijke genocide plaats in tal van landen waar nauwelijks iemand oog voor heeft. De slachtoffers daarvan zijn verworden tot collatoral damage; de wereld vergaat toch. Hun uitsterven is slechts een kleinigheid vergeleken bij het enorme drama dat later, ergens in de toekomst, plaats zal vinden en niet genoeg onder de aandacht kan worden gebracht.

 

Geen verlossing

Dat brengt mij dan weer terug bij het apocalyptische literaire genre waarover ik in het begin schreef. Wat al deze teksten met elkaar verbindt, is zoals gezegd een onheilsprofeet die het einde van de wereld aankondigt. Wat al die teksten echter nog meer met elkaar gemeen hebben, is het ontbreken van een Messias, waardoor er geen verlossing is van alle ellende, een uitweg is er niet. De drie dochters van Sophia, geloof, hoop en liefde, hebben geen plaats hierin en zonder deze drie kernwaarden die verlichting van geest en hart brengen, is er alleen een uitgestrekt, somber en zwart doemscenario waar niemand beter van wordt.

De bel des doods wordt voortdurend geluid, maar niet om het heengaan van een mens aan te kondigen of kwade geesten te verdrijven, zoals bijvoorbeeld tijdens de pestepidemie gebruikelijk was. Nee, de bel des doods wordt in onze tijd voortdurend geluid om ons bewust te maken van het sterven van de gehele wereld: “Luister, anders loopt het slecht met u af.”

Met de teloorgang van de traditionele religie kwam er een vervangende links-ideologische traditie voor in de plaats, die gebruik maakt van angst en hel en verdoemenis predikt.

 

Niet afwachten

Vanaf ongeveer de derde en vierde eeuw n. Chr. kregen mensen door dat het einde der tijden (de Parousia, de wederkeer van Jezus) nog even op zich liet wachten en dat de maatschappelijke problemen van die tijd aangepakt moesten worden, dat er sociale veranderingen teweeg konden worden gebracht door mensen zelf. Dit wordt bijvoorbeeld mooi uitgelegd in de parabel van de tien maagden en de parabel van de talenten in Mattheus 25; wacht niet af, maar gebruik wat je hebt mogen ontvangen, hoe weinig dat ook is.

Ik kan niet wachten tot dat besef opnieuw indaalt en we onszelf verlossen van deze continue doodscultus en dito angst. For all our sakes.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
46 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het lijkt net of de bedenkelijke sektes van vroeger allemaal door de keuring zijn gekomen en de politiek ze omarmt. Zo zitten wij weer met de inquisitie van vroeger met haar enige gelijk. Boze Greta de wijze afgestudeerd op klimaat spijbelen krijgt zelfs eredoctoraat theologie. Een tijd wanneer het normaal heeft afgedaan en angst de leidraad in onze levens moet worden zodat wij voorgebakken oplossingen vol linkse ideologie moeten als de enige uitweg beschouwen. Uitweg uit wat?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Hoe onderscheidt je de valse profeet van een waarachtige profeet?
Een van de problemen hoe je van klimaat een religie maakt.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Greta heeft voor de klimaatreligie meer kwaad gedaan dan goed.

Bernardo A.
Bernardo A.
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik moet steeds vaker hier aan denken:
Matt. 12:43 enz.Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben.

25En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd.

26Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen;
en het einde van die mens wordt erger dan het begin.

Die mens is onze samenleving, het “westen”. En die is in de afgelopen decennia in rap tempo ontkerstend. Ook veel van wat zich Christen noemt, hangt in feite gewoon wereldse denkbeelden aan. Waarvan de (what’s in a name) ChristenUnie een perfect passend voorbeeld is. Lui, die donders goed weten wat norm zou moeten zijn, maar die compleet van hun fundament zijn losgeslagen. Piet Jongeling draait zich om in zijn graf.

Nou kan je best wel wat zeggen over misstappen van het Christendom, maar wat we er nu voor in de plaats krijgen is satanisme. Een godsdienst waarin alles aanbeden wordt, behalve God. Vooral het “ik” wordt aanbeden. En inderdaad, het hiernamaals is afgeschaft ten gunste van allerhande doem-profetieën. Wat ook haaks staat op wat de Bijbel verkondigt, van Genesis tot Openbaringen.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Persoonlijk vind ik dat de ChristenUnie een zonde tegen de Heilige Geest begaat. Ze maken samen met de VVD/CDA/D66 willens en wetens mensenlevens totaal kapot. Er zijn nog nooit zoveel mensen in Nederland geweest die hun rekeningen meer kunnen betalen en dan toch niet uit dit kabinet stappen maar gewoon doorgaan met 3+ kabinetten Rutte totaal wanbeleid. Ze weten hét! Ze zien hét! En dan toch blijven volharden… Huh????????

Bernardo A.
Bernardo A.
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

God kent 2 geboden.
1. Eer God met heel uw verstand, uw ziel, uw hart en uw kracht.
2. Hebt uw naasten lief als uzelf. Wie die naaste is…? Zie de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Gaat erg ver.

De ChristenUnie is een gewetenloze partij (geworden) Die accepteert alle structurele leugens van Rutte van van het kabinet. Het vertrappen van de bevolking (o.a. toeslagenaffaire) het verarmen van de bevolking, wereldgelijkvormigheid zoals het accepteren van de Green Deal en wat er verder maar te noemen is.

De ChristenUnie is daarmee handlanger geworden van de antichrist. Het minste wat ze toch hadden kunnen doen is, dat ze na de val van het vorige kabinet zouden hebben bedankt voor dit kabinet.
Bij de ChristenUnie vindt men kleven aan het pluche belangrijker dan hun zielenheil.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Ja. zeker mee eens, Daan.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Hmmm… interessant. In Opb. 9:14 en 16:12 wordt toch ook duidelijk verwezen naar het opdrogen van de Eufraat met alle gevolgen vandien. Gelukkig ben ik absoluut niet gelovig.

Bernardo A.
Bernardo A.
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Zanten

Als u kennis hebt aan het boek Openbaringen zou u kunnen overwegen om alsnog gelovig te worden, maar die keuze is uiteraard geheel aan u.

de citaten, dan hoeft niet iedereen het op te zoeken:
9:14 14Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.

16:12 12En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.

We hebben hier geen klasje theologie, maar hoofstuk 16 gaat binnen deze context verder en dan wordt je duidelijk, dat dit niet om het klimaat gaat.

Overigens hebben gereformeerden weinig op met het boek Openbaringen en zeker de oppervlakkige generatie die het nu voor het zeggen heeft weet er duidelijk minder van dan u.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

goed gezegd. Vooral die kat naar de CU. Dat vind ik ook heel griezelige mensen.

Youp
Youp
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is inderdaad een interessant psychologisch fenomeen. Ik moet hierbij vaak denken aan de term massa formatie van Mattias de Smet, in zijn boek de psychologie van het totalitarisme, waarmee hij een soort massa psychose beschrijft waarin mensen terecht kunnen komen. Als je naar het klimaatkoor kijkt lijkt dat mooi overeen te komen. Ik hoor de overjarige hippies tevens teksten zingen in de trant van: het klimaat sterft als gevolg van winstbejag, waarmee de oude linkse aversie tegen bedrijfsleven en welvaart weer van stal word gehaald: eigenlijk moeten we allemaal terug de grotten in, de savanne op en de bomen in. Niet dat we dat ook maar drie weken zouden volhouden, laat staan dat we dan gelukkiger zouden zijn. Deze mensen zijn geestesziek en het verdwijnen van een doel in het leven, agv het verdwijnen van religie, lijkt er wel mee te maken te hebben. Gelukkig zijn het overwegend vrij oude mensen en gaan ze dus redelijk snel uitsterven. Jammer genoeg zijn dit wel de mensen die ons besturen in parlementen en supranationale instituten. Er is hoop. In Zweden, off all places, hebben ze de energietransitie eruit geflikkerd en gaan ze weer kernreactoren bouwen.

Laatste aanpassing 3 maanden geleden door Youp
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ik vermoed ook een soort massapsychose, aangestuurd en aangevuurd door schimmige supranationale organisaties, en waar tot op heden niemand ooit écht de vinger achter krijgt.
Griezelig.

Youp
Youp
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ja, en gesteund door een nimmer aflatende stroom aan klimaatdoempropaganda: het ijs smelt, de zeespiegel gaat rijzen en we gaan allemaal dood. Daarvoor: drijfgassen breken de ozonlaag af, ultraviolette straling breekt door en we gaan allemaal dood. Ook: door ontbossing spoelt de vruchtbare bovenlaag weg, we kunnen geen voedsel meer verbouwen en we gaan allemaal dood. Of: door milieuvervuiling wordt de regen zuur, alle bomen gaan dood en er wordt geen CO2 meer gemaakt en we gaan allemaal dood.
Voor wie zou die propaganda bedoeld zijn? De meeste mensen zijn er niet bijzonder ongevoelig voor, maar als je tegen een D66-er of GL-er zegt dat het uitstekend gaat met het milieu en het klimaat, dan beginnen ze heel raar met hun ogen te draaien. Alle niet-spirituele wetenschappelijke rationaliteit, waar ze zich zo graag op beroepen, is plotsklaps volledig verdwenen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Inderdaad, dat bedoel ik ook met aangestuurd en aangevuurd. In steeds snellere opvolging. En het misleidende is dat het niet allemáál helemáál onzin is. Drijfgassen zijn niet goed voor de ozonlaag, ontbossing zorgt inderdaad vaak voor verwoestijning (of modderlawines), op sommige plaatsen smelt het ijs of duikt de permafrost dieper….
Of deze zaken in die orde van grootte zijn dat het de hele aarde zal verwoesten? Men mag het ons graag doen geloven, omdat het een gigantische stroom geld van de naïeve burgers naar de ‘redders’ laat vloeien misschien?

Lin
Lin
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Quote: Deze mensen zijn geestesziek en het verdwijnen van een doel in het leven, agv het verdwijnen van religie, lijkt er wel mee te maken te hebben. Gelukkig zijn het overwegend vrij oude mensen en gaan ze dus redelijk snel uitsterven. Ik ben zelf 70 en mn man is 74, wij gruwen van wat tegenwoordig allemaal plaats vind. Gelukkig heb ben wij onze waarden van geloof en fatsoen behouden. Hier op het eiland zijn ook heel veel ouderen die zo denken en voelen en zeker een doel in het leven hebben. Maar er zijn hier ook heel veel jonge mensen die dit Santans geloof en levenshouding, binnen gesleept door de kwaadaardige duivelse WEF, diep vereeren. Dus de mening dat dit alleen oudere mensen zijn klopt helemaal niet. het zijn juist de jongeren zoals die gekke Gretha die hier blind achteraan hollen en straks de afgrond in verdwijnen. Als je er tegen in gaat kunnen ze erg kwaadaardig zijn, het lijkt wel een vorm van bezetenheid.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

o, dat laatste is goed nieuws. Dat de Zweden slimmer waren dan wij, dacht ik al langer.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb geen angst en ga ook totaal niet in deze onzin-cultus mee. De domheid van de mensen die de media (krant/radio/tv) blindelings geloven en dus niet voor zichzelf kunnen/willen denken vind ik werkelijk verbijsterend en eigenlijk tegelijkertijd ook ronduit lachwekkend. Hoe onvoorstelbaar dom ben je dan?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Het is inderdaad verbijsterend, maar zeker niet lachwekkend. Omdat de onwetendheid en gemakzucht blijkbaar zo verspreid zijn, kun je als burger niet anders dan, waar en wanneer er ook maar een gelegenheid is, je omgeving opmerkzaam maken op de discrepanties in beweringen, de hypocrisie, de subliminale boodschappen, en het feit dat stellig dingen beweren ze nog niet waar maakt, plus blijven vragen: is dat wel zo? Waarom dan? Waarop baseert u dat?

Daan van der Keur
Daan van der Keur
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Exact!

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Discrepanties, hypocrisie, subliminaal… Moeilijke woorden allemaal hoor. Het klinkt zeker erg geleerd. Ik ben hier erg onder de indruk van. Wat goed! Keep up the good work!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Zanten

Mag dat ook al niet meer, meneer van Zanten? Er was een tijd dat dit gewoon op school onderwezen werd hoor. Maarre… hoe zou men zich dan volgens u moeten uitdrukken? Jip en Janneke mag ook al niet meer, dus dan blijft uiteindelijk de k#k straattaal over?

Bert van Heemst
Bert van Heemst
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als dit inderdaad een doodscultus is, is dat zorgwekkend. Hun arrogantie inschattend, zullen ze hun eigen dood namelijk niet waarderen, het zijn de anderen die het loodje moeten leggen voor hun eigen showgedrag.

De Dertiende
De Dertiende
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dat er onder de klimaatfanatici onheilsprofeten zijn leidt geen twijfel. Denk aan lieve kleine Greta. Maar de meeste fanatici zou ik eerder bestempelen als zendelingen, gestuurd om het geloof te verspreiden.

Want hoe haal je een ongelovig volk over om jouw religie te omarmen? Je begint met preken over zondige gewoonten en de hel waarnaar die gewoonten leiden. De weg naar de duisternis. Als de angst eenmaal aangeslagen is ga je vertellen over de weg naar het licht, de verlossing.

En zoals bij elke religie moeten de gelovigen zich aan gedragsregels houden en offers brengen, zoals insecten eten en 15 minuten steden. En dat allemaal om de heilige ijsbeer te plezieren.

Echt, als moeder aarde een gezicht had zou ze ons nietige schepsels allemaal uitlachen.

Hesa
Hesa
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe meer de kerk mee doet met deze onzin, hoe meer geld ze krijgen.
De Schepper wordt niet geëerd, maar wat Hij geschapen heeft. Afgodisch.

AAA
AAA
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Bedankt voor de analyse. Ja, het is opmerkelijk dat het werkelijke lijden voortdurend verergert. Het is irrationeel dat dit wordt genegeerd. Dus is er iets geestelijks aan de hand.

Als ‘Klimaat’ de rol van ‘God’ zou moeten overnemen, dan mag je hopen dat deze nieuwe partij net zo stabiel is als God. En ja, dan mag die stabiliteit wat kosten. Wat mag het kosten voor de klimaniak? Uiteindelijk: alles. Buiten het microklimaat van de eigen bubbel mag uiteindelijk alles opgeofferd worden. De verlegenheid, of beter: de onverschilligheid, m.b.t. o.a. actuele massieve vervolging van christenen is hiervoor illustratief.

Het goede nieuws is dat de messiaanse methode al millennia bekend is: Jesaja 53. Daarbij aansluiten impliceert de naald in de eigen bubbel. En ja, dan blijkt dat pas als de graankorrel in de aarde ‘sterft’, leven in veelvoud volgt. Voor ieder van ons.

Joost Visser
Joost Visser
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Prima stuk. Ik blijf mij ook verbazen welke kronkel in de hersens er bij die gelovigen is welke ik mis.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik meen dat in de originele Apocalyps, die van Johannes in openbaringen, de mensheid beoordeelt wordt, de levenden en de doden. De Apocalyps, ook wel het laatste oordeel en ik meen begrepen te hebben dat de rechtvaardigen niets te vrezen hebben.

Dit is het moment waarop er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, “[w]ant de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer” (Openbaring 21:1). Uit de hemel zal “de heilige stad Jeruzalem” (vaak het Nieuwe Jeruzalem genoemd) neerdalen. “Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn” (Openbaring 21:2-3). De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig, want Gods luister schijnt over haar (Openbaring 21:23).

Daar kunnen de klimaat profetieën niet tegen op.

Joost Visser
Joost Visser
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Nou, een heilig geloof in het mogelijk verminderen van de warmte met 0,000036 graden, wat een apocalytische verwoesting van een samenleving inhoudt, concurreert toch goed met de bijbel.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  sonja

Waarvan acte.
Interessant, altijd gedacht dat Johannes meerdere openbaringen had.
Vreemd dat als we het over de Apocalyps hebben, dat we het dan niet over het laatste oordeel hebben. Volgens mij een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens mij is het grote probleem van de huidige maatschappij dat mensen niet meer voor hun mening uit durven te komen. Ze zijn zo bang om ontslagen of geschorst te worden op werk dat ze hun mond maar houden. Terwijl juist deze tijd profeten nodig heeft en heel hard ook! De klimaat-hysterie, de gender-gekte en de totale woke-idioterie moeten gewoon keihard bekritiseerd worden. Duidelijk niet door de media want die zijn in handen van een klein clubje mensen kijk alleen maar naar die DPG-media dan weet je genoeg. Ik weiger mee te doen aan het zwijgen en laat mij door niemand de mond snoeren. Wat dat betreft had ik veel aan de preek uit Zefanja door dominee Heikoop uit Katwijk aan Zee afgelopen zondag.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“Wat onze tijd zo bizar en vervreemdend maakt, is dat mensen die daadwerkelijk tegen hun eigen uitsterven vechten zoals de Jezidi’s in Irak en Syrië, de Hazara in Afghanistan, de Oeigoeren in China, de christenen in Nigeria, Egypte, Mozambique, Irak, Syrië, Myanmar enzovoort, enzovoort, voor deze dramatische klimaatweldoeners volstrekt irrelevant zijn.” Je vergeet de Rohingya. Zij worden vervolgt in Myanmar. Ze zijn wel Moslim, wat iets minder goed past in de narratief. Maargoed, toch een goed geschreven column, Sonja.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Zanten

En er zullen vast nog wel meer groepen zijn die ergens op de aardbol geterroriseerd dan wel uitgeroeid worden. Maar afgezien daarvan is de klimaatreligie vooral slecht voor de straatarme achterblijvers in hun hutjes in landen waar vooral de machthebbers zich walgelijk verrijken met de westerse aflaten (ontwikkelingshulp, oh nee, dat monetair eenrichtingsverkeer heet tegenwoordig ontwikkelingsSamenwerking haha).
In het kader van klimaat Rechtvaardigheid, whatever that may be, gaat men nu groene industrieën in die landen opzetten/propageren. Zodat de gelden mooi naar de alreeds rijke aandeelhouders blijven stromen.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

“En er zullen vast nog wel meer groepen zijn die ergens op de aardbol geterroriseerd dan wel uitgeroeid worden. Maar afgezien daarvan…”

Ja, môah, wat Joden pakweg 70 jaar geleden, Armenen pakweg 100 jaar geleden. En iets kleiner: Rwanda, Darfur, Cambodja, Srebrenica, de Holodomor, Seyfo… Zomaar een kleine greep. Maar afgezien daarvan…

Wat impliceer je nou eigenlijk n.a.v. deze opmerking? Vertel het me, want ik ben razend nieuwsgierig…

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Zanten

Ik impliceer daarmee dat er altijd en overal op aarde wel groepen (zullen) zijn die om welke reden dan ook elkaar naar het leven staan. Te veel om op te noemen. Helaas.
Dat de klimaathype niets gaat doen voor welke slachtoffers waar dan ook.
U impliceert in uw reactie van enkele dagen geleden het aanhangen van een bepaald narratief door mw. Dahlmans.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik begrijp niet goed wat het één (slachtoffers van genocide) met het andere (klimaatverandering) te maken heeft. Het zijn twee totaal verschillende issues.
Sonja schrijft vanuit haar optiek – ‘narratief’ heeft een negatieve connotatie – een column over klimaatverandering. Niks mis mee, maar in deze tijd zijn ‘meningen’ en ‘feiten’ een grijs gebied geworden, waarbij het verhaal altijd gekleurd is, wat je ook schrijft.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat dat onze beleidmakers nog heel wat te doen hebben als ze van het klimaat een religie willen maken. De pogingen daartoe zijn onmiskenbaar.
Ze hebben sowieso de tijd tegen zich. De religiën die zij als voorbeeld nemen, hebben een historie van duizenden jaren en de bronnen daarvan zijn misschien al wel tienduizenden jaren oud en bovendien waarschijnlijk gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen waar, de mensen uit die tijd heel anders naar keken en ondergingen als dan wij dit nu zouden doen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Wat is een goede interpretatie van de openbaring van Johannes? Is dat überhaupt mogelijk? Bovendien is het van ieder individu persoonlijk afhankelijk.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Dan heb ik er nog een. Wat hebben de mensen verkeerd gedaan in de ogen van hun god, dat ze de zondvloed veroorzaakt hebben?

Peter
Peter
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is van alle tijden.

De elite, hoe ze zich ook noemt of doet voorkomen, kan alleen aanblijven door angst te zaaien bij hun onderdanen.
Men is door de eeuwen heen uitermate bedreven geworden in het verspreiden van angst, in deze tijden vooral door media.

Angst voor droogte, angst voor te veel water, smeltende ijsbergen, stikstof, CO2, zure regen (oeps, dat is oud), het rode gevaar, het gele gevaar, oorlog daar = oorlog hier?
Angst voor van alles en nog wat.
Tot het chronisch is:

CHRONISCHE ANGST

“Chronische hevige angst kan leiden tot een ernstige verstoring van het normale gedrag, een gegeneraliseerde angststoornis. Een dergelijke verstoring van de “normale” angst kan leiden tot posttraumatische stressstoornis (PTSS) en paniekstoornis. Chronische angst kan onder andere veroorzaakt worden door cultuur, GELOOF. POLITIEK, OORLOG EN ..MEDIA”
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gegeneraliseerde_angststoornis

In het oude Rome wist men nog twee ingrediënten voor het behoud van macht

“Geef het volk eten en spelen”

Het “eten” is inmiddels via de voedselketen volledig controleerbaar en dat wordt de burger goed duidelijk gemaakt.
De “spelen” vinden niet meer plaats in de arena maar met BullShit programma’s op de TV.

Als de elite dreigt de voedselketen te moeten doorbreken heerst er paniek, aangedikt door de media tussen de spelletjes door.
Omdat het nog niet genoeg was, mag er (nog steeds) online worden gegokt om de laatste centjes kwijt te raken, voor een groot deel aan dezelfde elite.

Tot je niets meer hebt.

Marien
Marien
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik sta hier van te kijken. Ze lijken wel totaal gestoord geworden. En welk kerkbestuur zet de kerk open voor dit soort misdadige toestanden? Ik heb niks met religie, maar iedereen weet dat dat fake is en vrij onschuldig op de islam na, maar deze griezels zijn serieus bedreigend omdat ik het idee heb dat de politiek ergens een plan heeft met de burgers. Ik weet alleen nog niet hoe…… ik ben geen wappie, maar ik denk dat veel politici en bestuurders van m.n linkse huize dat wel zijn.

Bonte koe
Bonte koe
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De ongelovige gelooft het meest ongelofelijke.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Graag wilde ik ook er ook nog op wijzen dat in de oude boeken gewaarschuwd werd voor valse profeten die de mensheid op het verkeerde been zullen zetten.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik weet niet of je doelt op de Bijbel waarin in Openbaringen wordt gesproken over het droogvallen van de Eufraat met alle gevolgen van dien. Bedoel je dat, Anton?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Zanten

Jezus sprak over een eindtijd waar in valse profeten zouden opstaan die mensen zou misleiden. Ik weet niet zeker of daar in openbaring ook over gesproken is.

De zondvloed is een bekend gegeven in Genesis die zeker een straf was volgens de bijbel voor de toenmalige mensen die iets verkeerds deden wat mij niet helemaal duidelijk is.
in meerdere mythen in verschillende delen van de wereld was sprake van zware overstromingen in een ver verleden.
Hierbij is interessant te vermelden dat er 12.000 jaar geleden geen Noordzee was. Die was droog en je kon gewoon van Hoek van Holland naar Londen wandelen. Er worden nog steeds botten van dieren opgevist van de bodem van de Noordzee die daar ooit geleefd hebben.
Het hele stuk tussen Engeland en Scandinavië was droog land. De Atlantische oceaan begon pas boven Schotland. Het overdenken waard.

46
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen