“Bezorgde Academici” van anti-Baudet Manifest nader geanalyseerd

Activistische sociale wetenschappers oververtegenwoordigd

Hoogleraren Radboud Universiteit te Nijmegen

Titelfoto: Hoogleraren Radboud Universiteit te Nijmegen. Screenshot YouTube-video, kanaal Radboud Universiteit

 

De electorale overwinning van Forum voor Democratie tijdens de Statenverkiezingen van afgelopen maart heeft voor flink wat emoties gezorgd. Vooral de overwinningsrede van Forum voor Democratie-partijleider Thierry Baudet kreeg de nodige aandacht. Wederom werd een politicus door het deugend deel der natie in een gevaarlijk verdomhoekje gezet. Tijdens een anti-PVV-en-FvD-demonstratie werd zelfs opgeroepen tot moord op Baudet.

Mensen ontwaarden allerlei diepere, gevaarlijke bedoelingen in de woorden van Baudet en de exegeten hadden het er maar druk mee. In zijn overwinningsrede hekelde Baudet de rol van de universiteiten in onze maatschappij. “We worden ondermijnd door onze universiteiten”, zo stelde hij. En later, “Men gelooft niet meer in Nederland, dat is zeker. Niet meer in de westerse beschaving ook, in onze taal, die inmiddels is afgeschaft op onze universiteiten.”

 

Bezorgde academici

Voor een groep wetenschappers was deze uitspraak reden om de noodklok te luiden. Ruim 1.400 ‘bezorgde academici’ – ‘docenten en onderzoekers werkzaam aan de Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten’ – kwamen met een manifest. Er bevonden zich meer dan 260 hoogleraren onder de ondertekenaars.

De bezorgde academici benadrukken hun vrees dat Baudet de academische vrijheid wil aantasten. Ze stellen dat het het Forum gaat om het “selectief diskwalificeren van kennis die niet bij het eigen politieke en ideologische programma aansluit”.

De groep viel in het bijzonder over de term boreaal, over het samenzweerderige toontje van Baudet, over de sceptische houding jegens klimaatverandering, over het belang dat Baudet hecht aan nationale identiteit en cultuur, over het Meldpunt Indoctrinatie en in het algemeen over de populistisch-rechtse politiek. Men haalde zelfs een KNAW-onderzoek naar academische vrijheid aan, waaruit bleek dat er “geen gevaar voor zelfcensuur door een gebrek aan diversiteit in politieke perspectieven” is. Geen verrassende conclusie in een ideologisch homogene omgeving.

 

Activisten

Een snelle scan leverde op dat zich onder de academische ondertekenaars aardig wat usual suspects bevinden. Zoals professor Leo Lucassen, gekend om zijn gelijknamige Leugencollectie; Merijn Oudenampsen, duider van het fascisme; Miko Flohr, wannabe activistisch universitair docent; psycholoog Marina Meeuwisse, naarstig op zoek naar de nazi-groet; socioloog Martijn de Koning, beter bekend als Dr. Kromzwaard en belast met het salonfähig maken van het salafisme en Jan Overwijk, nazi-sniffer en notoir Twitter-trol. Een illuster activistengezelschap.

Dat leidde al snel tot de vraag wat voor soort mensen het manifest nou hebben ondertekend. Wie zijn ze? Waar komen ze vandaag? Uit welke wetenschappelijke disciplines komen ze? Na een oproep op Twitter, meldden zich – naast mede-initiator Fluwelen Vuist en mijzelf – maar liefst 35 vrijwilligers om het manifest te helpen analyseren. Binnen een week klaarden deze kanjers de klus.

 

Eerste indruk

De eerste 190 ondertekenaars in het manifest waren gesorteerd op naam. De daarop volgende namen zijn op volgorde van verwerking lukraak toegevoegd. Vermoedelijk hebben de Bezorgde Academici eerst gezorgd dat de kudde groot genoeg was, voordat ze het officieel maakten. Ongeveer de helft van de ondertekenaars heeft een positie die opvallend genoeg is om opgenomen te worden in de archieven van NWO/KNAW.

 

Universiteiten

Het blijkt dat wetenschappers van de Open Universiteit, Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Utrecht het manifest het meest enthousiast hebben ondertekend. Ook de universiteiten van Wageningen, Leiden en Amsterdam, alsmede de VU zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd. Opvallend is dat universiteiten met een technische of bedrijfseconomische focus ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Bij de technische universiteiten Twente en Eindhoven is het manifest nauwelijks aangeslagen.

Verspreidingspatroon

Vanuit de steden Amsterdam en Utrecht is het manifest in absolute zin het meest getekend. Leiden en Maastricht deden van meet af aan goed mee. Pas later in het traject, nadat het manifest goed op stoom was, zijn de andere steden op gang gekomen.

 

Interessant fenomeen is dat in de initiële verspreidingsfase wetenschappers uit de sociale – en geesteswetenschappen 3,3 keer vaker vertegenwoordigd zijn dan hun landelijk gemiddelde, grofweg de helft van de universitair docenten en hoger in de startgroep. In de loop van de tijd daalt dat aantal tot ongeveer 2 keer.

Sociale en geesteswetenschappen

Deze twee studies lopen als een rode draad door het manifest heen. Jordan Peterson beklaagt zich niet zelden over de ‘Humanities’ (d.w.z. de geesteswetenschappen). Hij heeft zich zelfs ten doel gesteld een online universiteit voor de geesteswetenschappen op te zetten als tegenwicht voor wat hij beschouwt als corrupte wetenschap.

 

De Sociale Wetenschappen bevatten onder meer de notoire slachtofferschapstudies, waar onder andere de politisering van geslacht en huidskleur schitteren. Een fraai voorbeeld van deze tak van sport is bijzonder hoogleraar Gloria Wekker, wier werk door blogger Frank van Dorp grondig gefileerd en gesloopt (deel I en II) is.

 

Overigens is het zo dat op de ondertekenaarslijst binnen de reeds oververtegenwoordigde sociale wetenschappen de drie meest prominente slachtofferschapstudies – culturele antropologie, demografie en genderstudies – nog sterker oververtegenwoordigd zijn. Wetenschappers uit deze studies zijn drie keer vaker vertegenwoordigd dan hun vakbroeders en -zusters in de sociale wetenschappen.

Het zijn precies de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen waar Baudet zijn pijlen op heeft gericht. Daarom is het niet verwonderlijk dat juist deze twee disciplines oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Beta-wetenschappers en economen zijn in veel mindere mate bereid gebleken het Manifest te ondertekenen.

Vrouwen

Het percentage vrouwen dat het manifest heeft ondertekend, bedraagt in totaal 46%. Als je dat bekijkt voor hoogleraar, universitair hoofddocent en wetenschappelijk personeel, dan zijn vrouwen in alle categorieën oververtegenwoordigd. De sterkste oververtegenwoordiging is in de groep van universitair hoofddocenten.

 

Het is niet duidelijk waardoor deze oververtegenwoordiging van vrouwelijke ondertekenaars wordt veroorzaakt. Werken er relatief veel vrouwen in sociale – en geesteswetenschappen? Hebben vrouwen in de wetenschap sneller een natuurlijke aversie tegen de romanticus Baudet? Of misschien wel beide? Hoe het ook zij, PvdA-kamerlid Kirsten van den Hul mag zich gelukkig prijzen dat het vrouwenquotum in het manifest ruimschoots is gehaald.

 

Schrille noodkreet

In plaats van een manifest dat inhoudelijk aan het denken zet over de toespraak van Baudet, ligt er vooral een stuk dat vraagtekens zet bij de totstandkoming en de intentie van zijn woorden. De kiem van het manifest ligt onmiskenbaar in de door Peterson verfoeide sociale – en geesteswetenschappen. Het zijn juist die disciplines waarop vanuit wetenschappelijk oogpunt een hoop aan te merken valt en waar een kritische blik niet zou misstaan. Dat het verzet uit deze hoek komt, verbaast dan ook niet.

Knap is wel dat men momentum heeft weten te creëren, waardoor ook andere disciplines op de wagen zijn gesprongen. Ongetwijfeld zullen sociale overtuigingskracht en het slim spelen van de slachtofferkaart van invloed zijn geweest.

 

Stil

Belangrijker nog dan de hoek waaruit de meeste kritiek kwam, zijn de hoeken waar het stil bleef. Economen, bèta’s en bio-wetenschappers drukten veelal hun snor. Genoeg mensen zullen doorhebben dat het manifest zeker geen breed in de academische wereld gedragen mening weergeeft. Voor de mensen die zich bedreigd voelen is het een schild om zich achter te verschuilen, zodat de aandacht afgeleid wordt van de noodzaak van academische hervormingen.

Het manifest is bovenal een schaamlap om het door Baudet aan de kaak gestelde wetenschappelijk falen van activistische disciplines te verhullen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
26 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Precies die ‘wetenschappers’ die zonder schade weggesaneerd kunnen worden hebben zich gemeld. Grappig lijstje dus.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

ja, had ik nog niet aan gedacht, grappig hoe ze zichzelf bekend maken.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Scherp gezien!

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat er gaande is op universiteiten is al bekend vanuit het buitenland. Er is geen mogelijkheid meer om het te verbergen of anders voor te stellen in NL. The cat is out of the bag.

Wel fijn dat men deze lijst vrijwillig heeft opgesteld. Het is alsof we enquetes hebben gestuurd aan alle universiteiten waarin we vragen “wie werkt actief tegen ons liberale land door hun functie/titel te gebruiken om activisme te bedrijven en studenten te gaslighten en hersenspoelen?”
Als die eerlijk zou worden ingevuld, zouden we ook deze lijst hebben.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De afgelopen halve eeuw is er binnen de universitaire wereld gewoon een complete pseudowetenschappelijke tak opgezet met als enig doel linkse ideologie van een “wetenschappelijke” basis te voorzien, en allerhande linkse nitwits aan een universitaire status te helpen, waarna deze dan in allerhande beleidsbepalende posities op hoog niveau gemanoeuvreerd konden worden.
Gewoon opkuisen dat universitaire onderwijs, weg met al die linkse pseudowetenschap, en weg met al die linkse in pseudowetenschap afgestudeerden op belangrijke posities.
Droogleggen dat stinkende linkse moeras…

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

ja, ik zie dat ook in Nijmegen, waar ik toevallig werk.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wie de ondertekenaars zijn kan je zo invullen. Het vrijgegeven overzicht is nogal chaotisch en onleesbaar wat de soort bevestigd. Links schuilt zich altijd ergens achter. De analyze in OpinieZ door de heer Bor geschreven zal vast niet in dank genomen worden. Het verband tussen Bor en boreaal zal door hun gegarandeerd links wetenschappelijk vastgesteld worden. Het zijn tenslotte linkse wetenschappers dus is de creativiteit en geluid hoog als een karaktermoord gepleegd wordt. Baudet heeft met zijn stelling een open zenuw geraakt en wie het openlijk met hem eens is moet ook hangen.

Willem Spaans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb ook een analyse gedaan, alleen kijkend naar aantallen. Over het totaal is plm 1/3 hoogleraar, 1/3 (universitair) docent en 1/3 postdoc/PhD student. De TU zijn, evenals de hogescholen, zwaar ondervertegenwoordigd. Verder tekenen buitenlandse uni’s en UNESCO-IHE.
Tenslotte staan er nogal wat exotische namen op de lijst, ik ga nog na eat Hun band met NL is.
Het geeft wel te denken.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Willem Spaans

Goed zo. Ze moeten opgejaagd worden. Onbegrijpelijk dat die lui zo vals zijn.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ons de laatste tijd via tv en/of radio voorgeschoteld wordt door z.g. “hoogleraren” en andere soorten van die “wetenschappers” doet mij steeds meer beseffen dat ons landje véél beter af zou zijn zónder al die “hooggeleerde minkukels”.
Dít zijn de figuurtjes die extreem links steunen in hun drang naar nóg meer dictatuur in Nederland én de EU, zij blijken zélfs in staat om, teneinde hun doel te bereiken, op te roepen tot geweld, soms zélfs dingen te (laten) roepen die duiden op het vermoorden van “hen niet wel-gezinden”.
Walgelijke mensen zijn ’t !!!

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

We zien aan de gekkigheid van links op de Amerikaanse universiteiten dat niet mensen als Baudet de ‘academische vrijheid’ aantasten maar de verwerpelijke linkse clan. Dus EIGENLIJK ook de academici zelf, wat voornamelijk D66 en GL stemmers zullen zijn en DAT laatste zegt al genoeg.
Ik, als niet universitair opgeleide, maar middelbaar beroeps onderwijs en mijn partner, lager technisch onderwijs en zelf in de praktijk met cursussen verder geleerd door ook gewoon te WERKEN, omarmen mensen als dhr Baudet. Ik kijk met bewondering welk een hoogstaand mens hij is en hoe vriendelijk hij overkomt voor de burger die wil genieten van het ‘zijn’. Werken, genieten van je familie en vrienden, ALLES in de goede verhoudingen. Dus niet jezelf te pletter werken zodat de overheid je kan bestelen om het geld aan kwaadwillenden te geven (zoals een eigen lijndienst voor asiel criminelen van ter Apel naar Emmen)

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De sociale en geesteswetenschappen zouden zich niet zo druk moeten maken. Wetenschappers die in deze disciplines werkzaam zijn zouden zich ervan bewust moeten zijn dat de linkse invloed niet eindeloos een opwaartse trend kan blijven vertonen tegen de maatschappelijke ontwikkelingen in. Ze hoeven zich ook niet onmiddellijk zorgen te maken. De golfbeweging verloopt zeer traag, zeker binnen de universiteiten. De hoofdpunten van FvD liggen bij het democratische gebrek van de EU en de migratieproblematiek. De onderliggende reden is dat Nederland als natiestaat en lidstaat onvoldoende serieus wordt genomen. Dat heeft een reeks nadelige gevolgen voor Nederland en haar inwoners. Sommige van die nadelige gevolgen zijn buitengewoon ernstig en persistent van aard. De sociale en geesteswetenschappen hebben daar onvoldoende oog voor. Kijk daar eens naar.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Het KNAW brieadvies uit 2018 n.a.v. de motie Straus-Duisenberg waarnaar verwezen wordt in het pamflet van de ‘bezorgde wetenschappers’ is zeer algemeen van aard en gaat niet in op individuele heikele kwesties als klimaat, migratie, integratie, islam, transferunie, woningmarkt en in het licht van dit alles: democratie. In het advies worden een aantal mogelijke problemen gesignaleerd, waaronder toegenomen belang van projectfinanciering, vooringenomenheid van onderzoekers (al dan niet bewust) en ongewenste, vrijheid beperkende schoolvorming, onvoldoende ruimte voor diversiteit en pluriformiteit in perspectieven, mogelijke inperking doordat bepaald onderzoek of de uitkomst daarvan onwenselijk wordt geacht door (organisaties binnen) de samenleving of de onderzoeker zelf, en veiligheidsrisico’s of angst voor negatieve reacties vanuit (bepaalde groeperingen in) de samenleving. De KNAW suggereert maatregelen om die problemen het hoofd te bieden. De vraag of deze maatregelen voor genoemde kritische dossiers zijn ingevoerd of afdoende zijn wordt niet beantwoord. De mogelijkheid van een meldpunt wordt kennelijk niet overwogen. Verder zie ik dat de briefschrijvers Baudet in verband brengen met Erdogan en zijn pogingen om de rivaliserende islamitische fundamentalist Gülen op brute wijze de pas af te snijden, o.a. door wetenschappers te ontslaan of gevangen te nemen. Dat is zacht gezegd onbehoorlijk en onbegrijpelijk.

Sven Groter
Sven Groter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Grote complimenten aan de 37 noeste medewerkers (lees: realistische kanjers) van dit hoognodige project ter ONTMASKERING van vooral de bekende deugstudies en -docenten. Man, man, man, of kan ik beter zeggen vrouw, vrouw, vrouw, wat een realisme- en intelligentietekort bij die softe en activistische sociale- en geestes’wetenschappen’. Een afgang is ontbloot en nu werkelijkheid geworden.

Wat een zegen dat ik een bèta-wetenschapper ben EN wat een zegen dat o.a. vanuit juist die studierichtingen realisme en waarheidsvinding bon ton zijn (en blijven).

Mijn weekend is helemaal goed. Vaker doen dit soort onderzoeken! Stop het softe linkse gemanipuleer en hersenspoelen en denk vooral zélf objectief en kritisch na, want dáár liggen de antwoorden, en NIET bij de ‘alle gewenste antwoorden zijn goed’ deug-, manipuleer- en fopstudies.

Nogmaals klasse, Robert en 36 anderen!

Hans
Hans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vragen:
Indien Mussert nog zou leven en dit jaar had meegedaan aan de provinciale verkiezingen met zijn NSB partij, hoeveel leraren en studenten van de Universiteiten zouden dan op hem gestemd hebben?
……….
Hoe kan het dan dat een groot deel van de leraren en studenten van de universiteiten op GroenLinks hebben gestemd met een voorman van deze partij als Paul Rosenmuller;
GroenLinks is regelmatig gelinked aan terrorisme; Wijnand Duyvendak, Volkert van der Graaf, Sam Promes, AFA ea. Recent werd GroenLinks nog in verband gebracht met antisemitisme.
Verder zitten in de top van deze partij nog steeds daaihard communisten. De Leidsman van deze partij voor de 1e kamer, Paul Rosenmuller is bewonderaar van een aantal communistische massamoordenaars en groot supporter van Pol Pot en Hugo Chavez. Toegegeven, deze laatste 2 heren wisten op originele wijze het fileprobleem in hun land op te lossen maar of wij dat in NL ook zo willen betwijfel ik.

Hoe verklaart U dat hoge GroenLinks gehalte onder de Universiteitsbevolking?

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hans

@ Hans.
Áls Mussert nog geleefd zou hebben ÉN een, voor de leraren en studenten, aantrekkelijk verhaaltje zou hebben, zouden die gasten als blinde vinken achter die figuur gaan aanhobbelen,
óók als hij (Mussert) een zelfverzonnen verhaaltje zou oplepelen. De achter zo’n man aanhobbelende meute, weet n.l. niet beter en zelfstandig denken is hen vreemd.

Anton K.
Anton K.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uit de Open Brief: “Het lijkt de FvD eerder te gaan om het selectief diskwalificeren van kennis die niet bij het eigen politieke en ideologische programma aansluit.”
Ziet dit gezelschap niet dat ze hetzelfde doen met de FvD? De PVV werd al geweerd door locale elite, nu assisteren ondertekenaars hetzelfde voor de FvD. Wie in een glazen huis woont moet niet met stenen goeien.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anton K.

@ Anton K.
Inmiddels is al bekend geworden dat de FvD in diverse Prov.Staten worden geweerd (o.a. in Gelderland).
Dus wéér een cordon sanitair rond een partij die niet doet en/of wil doen, als de zittende pluchplakkers.
Maar intussen vanuit den Haag wél ieder uur horen blèren, dat wij in een “democratie” leven. !
Nou……….. ammehoela !!!!
Democratie in NL is voltooid-verleden-tijd.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anton K.

@ Anton K.
In o.a. de provincie Gelderland, lijkt het er op dat men daar de FvD in een cordon sanitair heeft gestopt. In een andere provincie weigert men zelfs om met de FvD te gaan “onderhandelen”.
Dit is de Nederlandse “democratie”.

Elvi
Elvi
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vervelend voor deze academici is dat Baudet ze met feiten om de oren slaat. Het inhoudsloze geblaat van veel academici komt de burger de strot uit. Excusez le mot.
Dit is precies wat Nederland nodig heeft. Op inhoud argumenteren en de intelligente benadering van FvD zorgt daarvoor.
Ze komen er niet meer mee weg om met feiten-loze kreten hun zin te krijgen en de massa te intimideren.

De PVV heeft zeker heel intelligente mensen in zijn omgeving, maar FvD krijgt, anders dan de PVV, een groot podium. Bij de PVV wordt teveel geluisterd naar Wilders en niet naar bijvoorbeeld Bosma of Agema en consorten.
Of het nu PVV of FvD is, het maakt mij niet uit. Als die achterlijke cadans van links denken maar wordt doorbroken en de burgers een eerlijk beeld wordt geschetst.

hendrikush
hendrikush
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Elvi

Dat “eerlijke beeld” moet je op eigen kracht zien te verwerven.
Leun niet op de spiegelbeelden die anderen je voortoveren.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

uitstekende analyse van Robert Bor.
De vreselijke, linkse, wegkijk lieden en grootveroorzakers van bijna alle problemen in onze maatschappij hebben een ‘manifest’ getekend. Nou wat mij betreft is hun manifest er eentje van grote incompetentie en kwaadaardigheid. Mensen als Gloria Wekker en Leo Lucassen bezitten GEEN kennis, maar een hoog gehalte aan arrogantie en ze zien hun kansen schoon om schaamteloos er op los te liegen en te fantaseren en zichzelf gigantisch belangrijk maken. Het zijn in mijn optiek grote NULLEN. Ze hebben geen kennis alleen maar een foute MENING.
Niet voor niks dat ECHTE wetenschappers zich niet willen associëren met zo’n kul manifest. AL die ‘hoogleraren’ die hun papiertje kregen met een hoop gel.l in de ruimte, daar veeg ik mijn achterste mee af.
De toespraak van Thierry vond ik geweldig. Romantisch inderdaad. Maar wat is daar nou mis mee? Alles wat hij zegt, klopt als een bus voor mij. Ze weten exact de vinger op de zere plek te leggen en vandaag konden we op TPO weer lezen hoe de leugens rondvlogen. De quasi empatische reacties van lieden als van Toorenburg op de bijdrage van Theo Hiddema aan het debat over Michael P en hoe deze door wegkijken en verkeerde beslissingen en theoretisch geleuter wegkwam met een hoop hulp van instanties nadat hij al vreselijke daden had begaan waren van een hoog ‘frame FvD als slecht’ gehalte, want nu blijkt dat Annes vader gezegd heeft dat de rest van de 2e kamer blijft wegkijken omdat ze NIET willen horen wat Michael P voor een monster was en hoe er is weggekeken. Juist FvD inbreng wordt gewaardeerd door de familie om de onderste steen boven te krijgen in dat kneuzen theater van rechtbanken en hulpverlening aan daders.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Deze hoogleraren zijn niks anders dan socialisten fabrikanten ,verdienen veel geld met het hersenspoelen van onze jeugd ,gaat moeilik worden om deze boom om te zagen,de tentakels van deze groep zitten in elk gemeentehuis ,en tegenwerken ,verstaan zij ook als werken .

dr.ir. I.W. Noordergraaf
dr.ir. I.W. Noordergraaf
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad, het gaat hier om een aantal personen, mensen die het minst van alle titeldragers met echte wetenschap bezig zijn maar om de ene of andere reden zich wel als ‘wetenschappers’ wensen te afficheren. Voor ons als Beta-mensen zijn veel van die zgn maatschappij-onderzoekers geen echte wetenschappers omdat er criteria zoals objectiviteit en herhaalbaarheid ontbreken in hun werk. Een beetje sanering van de alleen door linkse politiek geinspireerden uit de Uni’s zou geen kwaad kunnen, komt er misschiein ook weer eens wat meer overheidsgeld voor on-afhankelijk onderzoek door echte wetenschappers…..

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hulde voor deze analyse.

a s
a s
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Baudet is zijn proefschrift persoonlijk (!!) gaan aanbieden aan Jean-Marie Le Pen. [bron: De Volkskrant]. Fanboy van Le Pen. Hoe serieus neem je zo iemand?

26
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x