Het KNMI en het raadsel van de verdwenen hittegolven

Weerinstituut corrigeerde achteraf meetgegevens

Het KNMI en het raadsel van de verdwenen hittegolven robert bor opiniez

Titelfoto: Splashbook (CC0)

 

Het KNMI stelt onterecht dat hittegolven sinds de jaren ‘50 vaker voorkomen. Medewerker Geert Jan van Oldenborgh zei vorige zomer dat er meer hittegolven zijn dan een eeuw geleden. We kunnen volgens hem meer hittegolven verwachten met hogere temperaturen. Klimaatopwarming door menselijk ingrijpen is de hoofdoorzaak, aldus het weerinstituut. Onlangs is echter bekend geworden dat het KNMI achteraf meetgegevens heeft gecorrigeerd.

Robert Bor gaat – in een co-productie met OpinieZ-auteur prof. Kees de Lange – in op de kwalijke praktijken van het KNMI.

KNMI-weerman en klimaatactivist Gerrit Hiemstra  laat zich evenmin onbetuigd over de hittegolf van 2018. Hij vindt dat aan alles te zien is dat klimaatverandering zijn tol eist. In een Twitter-fittie met Baudet stelt Hiemstra dat het aantal hittegolven is toegenomen en hij krijgt daarin lichte bijval van het NRC.

Voor de oppervlakkige lezer klinkt het allemaal heel logisch dat het aantal hittegolven in Nederland zou zijn toegenomen. Opwarming van het klimaat door de mens zou immers al met 99,9999% zekerheid bewezen zijn. Kritiek daarop is zelfs reden om bij NU.nl gecensureerd te worden.

Rapport Groene Rekenkamer

Feit is dat het aantal hittegolven níet is toegenomen.

Dat weten we onder meer dankzij het uitzoekwerk van de Groene Rekenkamer. Een team van vier onafhankelijke onderzoekers (Rob de Vos, Frans Dijkstra, Jan Ruis en Marcel Crok) presenteerde op 7 maart jl. het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. Uit het persbericht: “De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) onverdedigbaar.

Saillant is dat op de dag van de publicatie van het rapport, de website van wetenschapsjournalist Marcel Crok ’toevallig’ opeens een DDoS-aanval kreeg te verduren. De website heeft er enige tijd uitgelegen en Crok heeft maatregelen moeten nemen om de website weer beschikbaar te krijgen.

 

Verdwenen hittegolven

Terug van de elektronische aanvalsgolf naar de klimatologische hittegolf.

Een hittegolf is door het KNMI heel precies gedefinieerd: vijf aaneengesloten dagen een temperatuur van boven de 25,0 graden en drie van die dagen moeten tropisch zijn. Dat wil zeggen, drie dagen van tenminste 30,0 graden. Een tiende graad daaronder en het is officieel al geen hittegolf meer.

Vanaf 1901 kent Nederland 24 geregistreerde hittegolven. Van deze hittegolven vallen er 7 vóór de eerste helft van de 20e eeuw en 17 erna. Je zou daaruit kunnen afleiden dat het aantal hittegolven is toegenomen. Minder goed bekend is dat er tot 2016 in ons land niet 24, maar 40 hittegolven waren geregistreerd: 23 in de eerste helft van de 20e eeuw en 17 na 1945. Lang niet zo dramatisch, er is over de hele 20e eeuw zelfs een lichte terugval in het aantal hittegolven waar te nemen.

Waar zijn die 16 hittegolven dan opeens gebleven?

KNMI “homogeniseerde” meetgegevens

In 2016 constateerde het KNMI na een grondige studie dat de meetgegevens van de oude meetstations in lijn moesten worden gebracht met die van de nieuwe meetstations die vanaf 1951 werden gebruikt. Dit proces noemt het instituut “homogeniseren”. Temperatuurgegevens die dateren van vóór 1951 werden gecorrigeerd. Een direct gevolg daarvan is dat het aantal hittegolven van voor 1951 opeens terugviel van 23 naar 7.

Elke rechtgeaarde natuurwetenschapper heeft op goede gronden grote bedenkingen bij het achteraf corrigeren van meetgegevens uit het verleden. In elk geval verdient een dergelijke aanpassing van historische data een zeer kritische analyse. Die analyse is nu uit onafhankelijke bron beschikbaar: het eerdergenoemde rapport van de Groene Rekenkamer.

 

Ontgroeningsdag

De onderzoekers hebben de stappen gereproduceerd die het KNMI heeft doorlopen bij de homogenisering van de temperatuurgegevens. Tijdens de Ontgroeningsdag op 7 maart jl. deden de onderzoekers gedetailleerd uit de doeken hoe het onderzoek is opgezet. Kern van het onderzoek is dat de verhuizing van de meetstations samenviel met een terugval in de gemeten temperaturen.

Het KNMI concludeerde daaruit onterecht dat er meetverschillen tussen de stations bestonden. Die temperatuurdaling is echter ook geconstateerd in andere meetstations, waardoor de correctie niet gerechtvaardigd was.

Dubieus

Het onderzoeksteam heeft de gang van zaken bijna geheel weten te reconstrueren en liep daarbij tegen vreemde fenomenen aan. De warme jaren – zoals 1947, ook wel bekend als de ‘zomer van de eeuw’ – en de warme maanden (juni, juli en augustus) zijn overgecorrigeerd ten opzichte van de andere meetpunten. Laten dit nu net de periodes zijn waarin doorgaans de hittegolven vallen. Het resultaat was dat veel hittegolven van vóór 1951 niet meer als zodanig werden erkend.

Naast de gekozen en incorrect bevonden homogeniseringsmethode zorgde de uiterst dubieuze overcorrectie voor het verdwijnen van nog eens zes extra hittegolven.

 

Manipulatie

De onderzoekers hebben zich coulant opgesteld, door het KNMI alleen te verzoeken om de homogenisering opnieuw – en nu correct – uit te voeren. De ‘fout’ van het KNMI valt, net als de fouten van het Planbureau voor de Leefomgeving, precies uit ten faveure van het versterken van het beeld van klimaatopwarming door de mens en het nemen van klimaatmaatregelen. De overcorrectie van zeer specifieke gegevens is geen kwestie van slordigheid, daarvoor zijn ze te gericht. Het heeft alle schijn van moedwillige manipulatie van de meetgegevens.

Het zaakje stinkt aan alle kanten.

Klimaatbanneling

Dat is niet altijd zo geweest bij het KNMI. Van 1977 tot 1990 was Prof. dr. ir. H. Tennekes er onderzoeksdirecteur en van 1990 tot 1995 was hij er directeur strategische ontwikkeling. Hij was in woord en geschrift kritisch over klimaatwetenschap, met name over de mogelijkheden van klimaatmodellen om betrouwbare langetermijnvoorspellingen te doen. Na een kritisch interview gaf zijn directeur Harry Fijnaut hem te verstaan dat zijn algemeen klimaatsceptische houding hem zijn baan zou kosten.

En zo geschiedde: Tennekes werd eerst overgeplaatst en bij de eerstvolgende reorganisatie ontslagen. De geschiedenis van het klimaatscepticisme die in de komende decennia geschreven zal worden, staat vol met dergelijke persoonlijke intimidaties van dwarsliggers. Nederland kreeg op deze manier in ieder geval zijn eerste klimaatbanneling.

Voorspellen onmogelijk

De ironie is natuurlijk dat Tennekes met zijn kritiek op klimaatmodellering volkomen gelijk had. Langzaam is het besef doorgedrongen dat voorspellingen op basis van complexe klimaatmodellen inherent onbetrouwbaar en dus onmogelijk zijn. Zelfs het KNMI en het IPCC onderschrijven deze stelling, zij het schoorvoetend, en niet op de voorpagina’s van hun publicaties.

Zo stelt het KNMI zelf dat van pogingen om het klimaat te voorspellen voor Nederland of West-Europa niet verwacht kan worden dat er iets werkbaars uitkomt. Het IPCC stelt dat fysische systemen zo slecht begrepen worden dat voorspellen in die situaties simpelweg niet mogelijk is. Dat het KNMI zelfs voor de muziek van het IPCC uitloopt, mag niet onbesproken blijven. Het IPCC AR5 rapport (blz 219) stelt nederig dat er slechts beperkt bewijs is voor de veranderingen in extreem weer sinds de tweede helft van de 20e eeuw.

KNMI in dienst van klimaatbeleid

Heeft men bij het KNMI sindsdien iets geleerd? Daar kan men met recht en reden aan twijfelen. De huidige KNMI-hoofddirecteur is Gerard van der Steenhoven, tevens deeltijdhoogleraar Meteorological and Climatological Disaster Risk Reduction aan de Universiteit Twente. In een interview in ABD-blad van het ministerie van Binnenlandse Zaken lezen we het volgende:

De klimaatplannen van de nieuwe regering zijn ambitieus en noodzakelijk, maar we kunnen daarmee de kortetermijngevolgen van klimaatverandering niet voorkomen. Een hogere zeespiegel bijvoorbeeld, maar ook een grotere waterafvoer door de rivieren, stormen, hittegolven en droogteperiodes. De ontwikkelingen in de meteorologie maken het mogelijk eerder voor dit soort extreme weersituaties te waarschuwen. Wat mij betreft is het de taak van
 het KNMI dit zo goed mogelijk te doen.”

Een leeropdracht aan een universiteit zou onbevooroordeelde wetenschap als uitgangspunt dienen te hebben en niet het reduceren van risico’s ten gevolge van vermeende maar onbewezen ‘climatological disasters’.

Politieke natuurkunde

Ook het feit dat weer en klimaat nauwelijks onderscheiden worden is curieus. Het weer voltrekt zich voornamelijk in de atmosfeer en wel in de troposfeer.

Het klimaat is oneindig veel ingewikkelder en speelt zich af in de volledige atmosfeer, de oceanen en niet te vergeten de biosfeer. De beschikbare waarnemingen verlenen nauwelijks steun aan alarmistische beschouwingen over toenemende extremiteiten.

Maar staatsbureau KNMI weet beter. En aarzelt niet om door massage van de waarnemingen de publieke opinie te beïnvloeden en zich op het gladde ijs van de politieke natuurkunde te begeven.

Een wetenschappelijke doodzonde.

 

Institutionele betonrot

Gerenommeerde instituten waar je vroeger feilloos op kon vertrouwen, lijken zich steeds activistischer op te stellen. Dit is een heilloos pad waar wij allen een hoge prijs voor gaan betalen. Wetenschappelijke instituten dienen onberispelijk te zijn in hun gedragingen. Er mag geen enkele aanleiding zijn om te twijfelen aan de integriteit van het orgaan en zijn medewerkers.

Het zou dan ook een curieuze situatie zijn om een eerdere KNMI-directeur te ontslaan omdat hij het wetenschappelijk bij het rechte eind had en de huidige directeur zonder meer te handhaven omdat hij het bij het politiek-correcte verkeerde eind heeft. Dat zou de doodsteek zijn voor de geloofwaardigheid van een in principe nuttig instituut .

Stop met activisme

Wederom, de kwestie is niet of klimaatopwarming door de mens waar is of niet. De kwestie is dat wetenschap transparant en integer wordt bedreven. De burgers van Nederland hebben het recht om dit te eisen van hun instituten. Het correctief wegpoetsen van hittegolven om een theorie te ondersteunen valt daar beslist niet onder.

KNMI, stop met uw activisme en bedrijf uw vak objectief. Maak schoon schip en wees weer het instituut waar Nederland trots op kan zijn.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
33 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Thermometers van laboratoriumkwaliteit, 0,1 graad nauwkeurig, om daar de waarden van bij te stellen is een schande.
Natuurlijk is er gesjoemeld met data, alleen al het feit dat WIJ, maar ook andere wetenschappers geen originele data krijgen is verdacht. Waarom geeft het KNMI niet de originele data zodat elke wetenschapper het kan narekenen?
Het levert iedereen ook meer op, zo’n leugentje, onderzoekers krijgen weer geld en het hele KNMI, dat de strijd tegen de commerciële omroepen al verloren had, krabbelt weer overeind nu er weer miljoenen subsidiegeld naar toe stromen.
Alle organisaties profiteren ervan, elke organisatie legt de klimaatverandering, die mede door valse data is verkregen, uit als een manier om meer subsidie te eisen en alles duurder te maken.
Er ontstaat hiermee een bedrijfstak waar grote sommen, letterlijk MILJARDEN euro’s ingepompt worden op basis van valse data.
Het is niets meer dan een ordinaire belastingverhoging.
En de burger moet op deze wijze vertrouwen krijgen in de politiek?

Het is een schande zoals er met ons wordt omgesprongen, die smerige huichelaars die lachend in hun vuistje hun leugens lopen af te draaien. Als ik ook zo’n Rutte, Jette, Klaver, Buma of Dijkhof zie praten op TV krijg ik de kriebels, er is niets echt meer aan, allemaal draaien ze zonder enige emotie de door spindoctors opgegeven plaat af.

Nederland zou massaal in opstand moeten komen.
In opstand tegen al die leugens en halve waarheden!

Mensen denk na voordat u op 21 maart uw stem uitbrengt.

Stem die farizeeërs weg! Nederland eerst!

Dennis
Dennis
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

De ruwe data van de metingen is gewoon openbaar beschikbaar. Zie onderstaande link.
http://projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/selectie.cgi
Ook als je de meetgegevens niet homogeniseert is er alsnog een stijgende trend te zien in de temperaturen op de warmste dagen per jaar.

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bent u verbaasd en geschokt? Ik niet! De klimaatlobby maakt al geruime tijd gebruik van maffiose praktijken. Blijf op de hoogte. Men is op de inhoud van uw portemonnee uit voor – zoals Den Uyl het al riep – “leuke dingen voor de linkse mensen”. Er was een duo Lubbers-Ruding voor nodig om de financiële situatie van het land middels straffe maatregelen weer op aanvaardbaar niveau te brengen in de beginjaren 80. Weet u het nog? Ambtenarenkorting, onderwijskorting etc. Nee? Het is ook al bijna 40 jaar geleden, maar l’histoire se repète. Maak die milieu- en klimaatpartijen af in uw stemhokje!

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  C.F.J. Ooijevaar

Haha, ik wordt op mijn wenken bediend door het nieuws van vandaag. “Voor het zesde jaar op rij is er in De Bilt geen sprake geweest van strenge vorst. Dat is een record. In het verleden kwam het in De Bilt nooit meer dan drie jaar op rij niet tot temperaturen beneden de -10 graden.” Moeten we dit wèl geloven? Of waren er storingen in de meetstations?

Arie
Arie
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Puik onderzoekwerk. Werd al aangekondigd op de site Klimaatgek, ook een aanrader.
https://klimaatgek.nl/wordpress/

Verder typisch dat die meneer Tennekes wegens ketterij wordt weggebonjourd bij het KNMI. Ik las ooit iets soortgelijks over een weerman bij de BBC, die ook als heiden niet meer tussen de klimaatgelovigen mocht blijven zitten.
Is er eigenlijk geen lijstje met namen van alle ontslagen klimaatexperts?
Zo kom je wel aan “97% consensus” ja.
Met een beroepsverbod voor afwijkende meningen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Veel van de grote problemen (klimaat, islam, EU, migratie, globalisering, bevolkingsgroei, identiteitspolitiek, democratie, zorg/onderwijs) resulteren in nogal technische discussies. Als je ergens in de complexe redenering een andere afslag neemt krijg je een totaal andere uitkomst. Er is altijd wel een feitje dat bij de ander zijn zorgvuldig opgebouwde overtuiging uiteen doet spatten. Er is daarnaast sprake van een klustering en sterke politisering van overtuigingen. Gisteren zag ik een item over ‘ontbossing’ in Nederland en dat dat zo erg zou zijn voor het klimaat. Volgens sommigen klopt dat niet omdat op de breedtegraden van Nederland minder bos eerder leidt tot minder opwarming door het albedo effect. In het stuk van Bor gaat het om de hittegolven. Ik moet dan denken aan de afgelopen zomer die prachtig was. Volgens sommigen is dat echter geen bewijs van opwarming, maar eerder van het niet kloppen van de IPCC modellen die juist minder mooi zomerweer in Nederland voorspellen. Voor een leek is er niet uit te komen, dus zouden we moeten vertrouwen op de 97% klimaatwetenschappers die het wel eens zouden zijn. Ook dat is lastig, want leg maar eens het oor te luisteren bij Salomon Kroonenberg of Judith Curry, echt niet de eerste de best op klimaatgebied: “Judith Curry has argued that climatologists should be more accommodating of those skeptical of the scientific consensus on climate change. Curry has stated she is troubled by what she calls the “tribal nature” of parts of the climate-science community, and what she sees as stonewalling over the release of data and its analysis for independent review.” Dat soort opmerkingen sluiten prima aan op het stuk van Van Beetz ‘Wie verlost ons van de gektes.’ Ook het KNMI lijkt bezig met stonewalling. Stop daarmee.

André van den Berg
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

ir. en geofysicus Adriaan Broere mailde me ooit dit:

Kimaatmodellen

Het idee om computer modellen te gebruiken om de invloed van door mensen veroorzaakte broeikasgassen te bevestigen is een nutteloos en verwarrende inspanning. Het klimaat is een enorm complex, ingewikkeld, dynamisch en geheimzinnig fenomeen. Ergens in de orde van miljoenen parameters zouden moeten worden geprogrammeerd in een computer klimaatmodel. Ook moeten alle belangrijke wisselwerkingen en invloeden bekend zijn. Maar dat zijn ze niet !

Analyse:
Het gaat om de fijnheid van het netwerk waarmee je het klimaat wil beschrijven Als dat 10 x 10 km is, en de oppervlakte van de aardbol is 500 miljoen vierkante kilometers, dan heb je een netwerk van 5 miljoen vakken. Dan moet je het in verticale richting nog wel in 5 lagen verdelen. Dan heb je 25 miljoen volume-elementen.Binnen elk volume-element heb je minstens een stuk of 10 parameters nodig (temperatuur, druk, windsnelheid, enz.,enz.), dan komen we op 250 miljoen variabelen in totaal. Zo’n computer is zelfs heden ten dage een onmogelijkheid !

ir. Adriaan Broere
Geofysicus

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  André van den Berg

Het probleem is niet alleen dat de modellen niet kunnen voorspellen, dat is mij in elk geval duidelijk, het probleem is dat de laatste 20 jaar veel officiele meetresultaten stelselmatig worden aangepast aan de ondeugdelijke voorspellingen.

Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

En dat terwijl het zo simpel is…

Alles wat staat voor eigen identiteit, trots zijn op je land en werken voor je eigen toekomst en de toekomst van je land heet rechts.

Alles wat voordeel haalt uit uw harde werk en inspanningen om het te gebruiken om zoveel mogelijk anderen die niets kunnen of willen te ondersteunen is links.

Rechts bouwt beschavingen op.

Links breekt ze af.

Liegen is het eerste teken van oneerlijkheid.

Het KNMI is een mooi voorbeeld.

Lucas Helmer
Lucas Helmer
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Cornelia, je bent een kanjer, chapeau!

Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Lucas Helmer

ʕ·͡ᴥ·ʔ Thanks!

Laurens
Laurens
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Hallo mensen , ik ben 85 jaar en nog helder van geest !! Kan me nog herinneren de warme en droge zomers van 1947 -1951 -1959 en niet te vergeten de strenge oorlogs winters en ook daarna !! Het is allemaal doemdenken begonnen met
Al Core ja zeker maar in opdracht van wie moest hij een klimaat agenda opzetten het Vaticaan ? Franciscus heeft gezegd we moeten meer bidden voor het klimaat !! Wat steek daar achter ? Ga maar eens ,spitten , op YouTube !!

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het lijkt mij niet meer als logisch dat een door de overheid betaalde instelling als ’t KNMI, de taal van diezelfde overheid spreekt.
Laat u niet bedotten door dat spul en maak dat duidelijk door uw stem op 20 maart a.s.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

artikelwaardering: vijf sterren + vijf sterren voor de Groene Rekenkamer

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De een noemt het fraude, de ander noemt het ‘cognitive bias’. Maar in de hele westerse wereld is het resultaat schandalig ongeloofwaardige data.

Henny Keur
Henny Keur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het verbaast mij totaal niet. Immers geschiedvervalsing om toch bepaalde doelen te bereiken is tegenwoordig een veelvoorkomend verschijnsel.
Wat betreft de grootte van de menselijke invloed op het klimaat in relatie tot niet voorspelbare natuurverschijnselen hier enkele aantoonbare feiten en gevolgen van die gebeurtenissen.
– de ontploffing van de Kratatau vulkaan in 1886. De gevolgen waren minstens een half jaar over de gehele wereld nog merkbaar vanwege een een duisterder lucht en bloedrode zonsondergangen. Men wenst het tegenwoordig wetenschappelijk te ontkennen.
– de aardbeving die in 1906 het grootste deel van San Fransisco trof. Natuurlijk kun je zeggen dat operazanger Caruso, die daar vlak tevoren optrad, de oorzaak was, maar ik hou het op een natuurlijk fenomeen.
– in alle volksoverleveringen en godsdienstige boeken is sprake van een wereldwijde zondvloed.
De naam Europa betekent ‘duister land’, maar de wetenschap praat over plaatselijke overstromingen. Alleen gek dat alleen die ene rotsvast in de menselijke geheugens is vastgelegd. Zelfs het Rooms-Katholiek allerzielen en allerheiligen herinnert eraan.
– Op zeker moment in de menselijke geschiedenis is de jaarlengte van 360 naar 365 1/25 dagen gegaan en de maand van 30 naar ongeveer 29 1/2 dag. En dat op alle tijdkalenders.

Je hoeft niet wetenschappelijk inzicht te hebben, maar uitsluitend gezond verstand om vast te stellen, dat dit alles veel grotere impact heeft gehad op het klimaat, dat dus voortdurend in beweging is.

Zeker de mens moet goed zorgen en zuinig zijn op de aarde, maar laten we dat dan wel doen met echte argumenten.
Onze overheid is als een oude piano. Het maakt niet uit hoeveel stemmers er zijn, hij blijft vals spelen.

France
France
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henny Keur

Het probleem bij uw reactie is het al evengoed ontbreken van onderbouwing van uw stellingen. Kan u wat meer duidelijkheid verschaffen?

Kim Winkelaar
Kim Winkelaar
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ook belangrijk: er had moeten worden gehomogeniseerd voor het Urban Heat Island effect. De Bilt ligt inmiddels ingesloten tussen vier snelwegen met dagelijkse files. Die extra lokale warmte wordt natuurlijk gemeten. En dus zouden de temperaturen van nu naar beneden moeten worden bijgestel.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang de (linkse) activisten de eerste viool blijven spelen op alle sleutelposities zal het wetenschap niet serieus genomen worden. Het wetenschap dient niet de politiek of bedrijfsleven te steunen in hun eisen maar de mens in het algemeen. Anders blijft het terecht maar een mening.

Henny Keur
Henny Keur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Een aftandse viool blijft na het stemmen nog steeds vals klinken. Ons gehele overheids instrumentarium klinkt vals en steeds minder stemmers hebben er nog aardigheid aan om hier medewerking aan te verlenen.
Maar serieus, het is toch een schande dat gerenommeerde instituten als KNMI feiten verdraaien ten behoeve van politiek gekonkel. D66 er Jetten presteerde het deze week zelfs om welbewust CBS cijfers te misbruiken voor zijn schimmige doeleinden. Of hij mist de intellectuele eigenschappen en moet dan maar snel naar andere plekken verdwijnen, waar hij minder kwaad aan kan richten.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henny Keur

Nederland lag tientallen jaren te slapen en intussen is het een linkse bolwerk geworden. De tijd van leraar Piet voor de klas en de agent wiens pet ons allemaal paste, erg leuk en sympathiek allemaal, toen is het begonnen. Zo heeft links zich geïnfiltreerd tot alle schakels in het land en dat merken wij nu wel ondanks de verliezen van traditionele linkse partijen. Daar is iets erger in plaats van gekomen, GL en D66. Dat is rood in kwadraat waar niemand tegen bestand is. De VVD heeft al lang gezwicht en de rest laat wat uitspattingen zien alleen voor de verkiezingen. De enige twee partijen die zich tegen keren worden bij voorbaat uitgesloten. Wie gaat u stemmen? Het maakt eigenlijk niets uit want de stemming mag enigszins democratisch heten, de circus er omheen al lang niet.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28
Vroeger brachten de ouderen ervaring en de jongeren nieuwe kennis.
Tegenwoordig brengen de ouderen ervaring en de jongeren gerecycled socialisme waarvan de ouderen, uit ervaring, weten dat dit niet deugt.
En dat allemaal dankzij leraar Piet voor de klas.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Indoctrinatie begint op school waar linkse ideeën sterk overheersen. Vroeger achter de IJzeren gordijn nu ook in dit theater.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henny Keur

# Henny Keur.
Gezien meerdere uitspraken van Jetten houd ik het erop dat hij elke intellectuele eigenschap mist; hierdoor richt deze figuur zéér grote schade aan in ons landje, tenzij hij snel kan worden gestopt en/of opgesloten in een isoleercel.

Henny Keur
Henny Keur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Ja ik ben het met je eens. Geen centimeter ervaring, nauwelijks droog achter de oren, maar ze hebben de wijsheid van de hele wereld in handen. Ik zeg niet dat jongeren niks weten, begrijp me goed, ouderen hebben een berg aan ervaring en kennis opgedaan in de praktijk van het leven. Als men dat eens mee zou laten wegen, dan werden er minder brokken gemaakt. Gezond verstand gebruiken kan en mag je niet loskoppelen van wetenschappelijke feiten. En echte wetenschappers zijn bereid om te erkennen dat ze iets niet weten, of dat er er nader onderzoek nodig is. Helaas ben je tegenwoordig een goede politicus als je maar goed kunt redeneren, niet gehinderd door enige kennis. Rutte heeft het zelfs letterlijk zo gezegd ( eerste deel van de zin)

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henny Keur

Jeugdige onbezonnenheid of geplande strategie? Eigenlijk beide.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De MSM is begonnen aan een strijd tegen de zogenaamde klimaatsceptici. Zo komt Trouw met ontkrachting van zeven klimaatmythes nadat het AD al zelfs 18 mythes heeft ontkracht. Echter als je het leest kom je geen nieuwe feiten tegen alleen het goedpraten van de IPCC en de critici als gek wegzetten. Om kracht aan hun “redelijkheid” te zetten wordt Einsteins uitspraak toegevoegd over dat de wetenschap niet gaat over de meerderheid van de stemmen. Bij de 3% critici wordt vermeld een fout na de andere bij de overige 97% geen een. Geen vermelding over de cijfers van de KNMI.
Voor mij blijft gelden dat pas als instituties zoals de KNMI een scepticus baan zullen aanbieden net zoals een activist zal ik ze serieus nemen. De MSM scharen zich achter de enige opgelegde waarheid en dat is niet overtuigend.

Janszn
Janszn
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wordt het wereld-klimaat alleen op Nederlands grondgebied bepaald?
Hoe koud was het niet in N-Amerika en in Siberië.
Net als veel andere instituten in Nederland, is ook het KNMI onbetrouwbaar geworden. Het volk is wantrouwend geworden, hetgeen deze instituten veroorzaakt hebben. Een universitaire titel in de machtsstrijd gooien helpt niet meer, daarvoor is het volk tegoed opgeleid. Het volk weet dondersgoed wanneer het beduveld wordt.
De natuur kan niet geregeld worden met een paar tikken op de computer, jammer voor KNMI etc.
10.000 keer “weer” kan het klimaat opleveren. Hoeveel keer heeft het KNMI een juiste verwachting? Wel zekerheid over het klimaat?

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit is goed voor al die Nederlandse klimaat gelovigen die de inmiddels vrij eindeloze reeks aan andere “climate gates” als propaganda van klimaatcritici aan de kant geschoven hebben omdat het allemaal in het verre vreemde buitenland heeft plaatsgevonden.
Nu is dus bewezen dat een gezaghebbend oer Nederlands klimaat “instituut” als het KNMI gewoon aan de leiband van de klimaat alarmisten loopt en de zaak net zo hard politiek correct belazerd als andere in het verre vreemde buitenland gevestigde “instituten” dit ook gedaan hebben.
Gaan er toch weer een paar wakker worden.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Klimaatmars vandaag in Amsterdam. Het trotseren van elementen op een winderige zondag. Sinds de verplichte communistische manifestaties in mijn jeugd maak ik nu een nieuwe idioterie mee. En deze is min of meer niet verplicht. Recht op betere klimaat van de politici eisen lijkt mij geen effectieve adres althans voor het klimaat zelf. De gelovigen kunnen zich beter tot God wenden terwijl de ongelovigen kansloos blijven. Grote bedrijven moeten het van de linkse massa ontgelden terwijl deze steeds meer moeten produceren om de stijgende koopgedrag van dezelfde demonstrerende mensen bij te houden. Dat hun artikelen onbetaalbaar worden kunnen zij in hun blindheid niet doorzien. Dat hun leven onbetaalbaar wordt ook niet. De regering zal graag de belastingen verhogen als men het zelf vraagt. Ongekende kans voor een niet populaire regering.

Tom
Tom
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit is totale onzin Baudet heeft gelijk. Hiemstra word hier vast goed voor betaald om dit nieuws te verspreiden.

Dennis
Dennis
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zo zien we maar weer dat de belangen van de klimaatreligie onze wetenschap corrumpeert. Het is schandelijk dat de ‘deskundigen’ van het KNMI gesubsidieerd worden om klimaatpolitiek te bedrijven. Hun modellen zitten er keer op keer naast, en alsnog lopen de politici er als blinde schapen achteraan. Het is heel goed dat onafhankelijke onderzoekers het gesjoemel met meetgegevens eindelijk aan het licht brengen. Er moet een eind komen aan deze nodeloze verspilling van belastinggeld.

33
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x