NU.nl doet aan klimaatcensuur op onwetenschappelijke gronden

Nieuwsportaal buigt voor dogmatische doctrines

NU.nl doet aan klimaatcensuur op onwetenschappelijke gronden CC0

CC0

De nieuwswebsite NU.nl heeft recent een verbod ingevoerd op het ontkennen van klimaatverandering in commentaar onder haar artikelen. Gert-Jaap Hoekman en Colin van Hoek, respectievelijk hoofdredacteur en chef redactie, kwamen met dit wel heel opmerkelijke nieuws. Directe aanleiding was het bericht waarin werd aangegeven dat ‘de kans dat de aarde niet sneller opwarmt door toedoen van de mens 1 op de 3,5 miljoen is’.

 

Hoekman en Van Hoek lichten toe dat het al langer niet is toegestaan om op NU.nl onwaarheden te verspreiden. Aangezien volgens hen buiten alle redelijke twijfel is bewezen dat klimaatverandering door mensen is ontstaan is het niet langer geoorloofd dit feit te ontkennen. Er wordt wonderlijk genoeg tot twee keer toe benadrukt dat de redactie het debat en kritische discussie een warm hart toedraagt.

Wakend oog

Het is een trieste gang van zaken dat een redactie van een nieuwsbureau ingrijpt in het publieke debat. Dat een redactie zo duidelijk stelling neemt en de hoeder van de waarheid meent te moeten zijn, is meer dan kwalijk. NU.nl oordeelt niet langer alleen maar over de vorm, maar ook over de inhoud van het debat. Het paardenmiddel van centrale censuur tegen “onzinnige en onjuiste informatie” is een slechte deal voor de goed geïnformeerde burger.

Je ziet dit fenomeen al een tijd, onder andere op Facebook en Twitter, maar daar gebeurt het vooral onzichtbaar, bijvoorbeeld door middel van slimme algoritmes die ongewenste content eruit weten te filteren. NU.nl zet een nieuwe trend door haar strategie openbaar te maken. De redactie voelt zich klaarblijkelijk gesterkt door de kracht waarmee door de mens veroorzaakte klimaatopwarming als voldongen feit wordt gepresenteerd.

5-sigma zekerheid

Het bericht waarop de redactie van NU.nl haar beslissing baseert, komt van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Daarin wordt aangegeven dat reeds in 2005 met een “5-sigma drempelwaarde” kon worden vastgesteld dat er menselijke invloed op troposferische opwarming is. Dat vergt enige uitleg.

5-sigma (oftewel 5σ) is een term die uit de statistiek komt. Het heeft te maken met hoe ver de waarden van het gemiddelde afliggen. Hoe verder, hoe onwaarschijnlijker. Iedere sigma staat voor één standaarddeviatie.

De 5-sigma zekerheid wordt in deeltjesfysica beschouwd als de hoogst mogelijke zekerheid. Het is het ultieme doel voor een wetenschappelijke theorie. Met een dergelijke predikaat zou klimaatwetenschap gelijk toetreden tot het domein van de bètawetenschappen.

De vraag is dus hoe dat nou precies zit met die 5-sigma zekerheid.

Statistische opbouw

In een Bell Curve waarin slechts drie standaarddeviaties getoond worden ziet dat er als volgt uit.

Een sigma van 5 staat voor vijf standaarddeviaties en brengt een zodanig grote mate van zekerheid met zich mee dat het niet weer te geven is in bovenstaande Bell Curve. De kans van 1 op 3,5 miljoen waar in het NU-artikel over wordt gerept, komt overeen met een zekerheid van 99,9999% over het omgekeerde.

Nulhypothese

In statistische methoden wordt gewerkt met een nulhypothese en een alternatieve hypothese. De nulhypothese is veelal de omkering van de stelling die je wil onderzoeken. Het onderzoek richt zich altijd op de nulhypothese.

Er zijn maar twee mogelijke uitkomsten. De eerste uitkomst is dat de nulhypothese niet verworpen kan worden. De tweede uitkomst is dat de nulhypothese verworpen wordt, ten gunste van de alternatieve hypothese. Kortom: verwerpen of niet-verwerpen.

Wanneer een fysische ontdekking wordt gedaan met een 5-sigma betrouwbaarheid, dan wordt de nulhypothese met 99,9999% zekerheid verworpen. De nulhypothese speelt dus een sleutelrol.

Maar welke nulhypothese is dat dan, in het geval van klimaatverandering?

Ontbrekende nulhypothese

In 2016 schreef Jeroen Hetzler, secretaris van de Groene Rekenkamer, over de toenmalige 95% zekerheid (2-sigma) dat het ontbreken van een nulhypothese hem mateloos stoorde. Daarmee schaart hij zich achter klimatoloog Judith Curry. Hetzler stelt het volgende:

“Er is sprake van de volgende nulhypothese: klimaatveranderingen worden door natuurlijke krachten veroorzaakt. Deze staan tegenover de alternatieve hypothese, namelijk dat de huidige klimaatverandering van antropogene aard is.”

Omgekeerde bewijslast

Hetzler en Curry stellen beiden dat de bewijslast voor het falsificeren van de nulhypothese bij de aanhangers van alternatieve hypothese zou moeten liggen. Het niet hebben van een nulhypothese en het derhalve niet kunnen toetsen ervan, maakt iedere uitspraak over de betrouwbaarheid betekenisloos.

In plaats van een nulhypothese hanteert het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een omgekeerde aanpak: men begint met het uitgangspunt dat klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt. Voor deze stelling zoekt het instituut vervolgens bewijs.

Dit is niet hoe wetenschap bedreven hoort te worden.

IPCC

In 2016 observeerde Hetzler dat na ieder rapport van het IPCC, de klimaatmodellen niet goed de toekomstige temperaturen voospelden. Al er geen nulhypothese is, kan elke uitspraak over de betrouwbaarheid als zinloos worden beschouwd. Hetzler vreest dat de huidige 95% zekerheid in het zesde IPCC rapport (verwacht in 2022) overtroffen zal worden door 99%, oftewel ‘vrijwel zeker’. Inmiddels blijkt zijn voorspelling nog te voorzichtig te zijn geweest.

Karl Popper was duidelijk toen hij stelde dat een theorie die niet falsifieerbaar is, ook niet wetenschappelijk is. Kan dit werkelijk aan de hand zijn voor de mogelijk meest invloedrijke wetenschappelijke theorie van deze tijd?

Wetenschap en politiek

De ondeugdelijke 97% klimaatconsensus is al geruime tijd met succes in gebruik als knuppel om het klimaatdebat dood te slaan. Daar komt nu de evenzeer ondeugdelijk gehanteerde 5-sigma zekerheid bij. Ondertussen brokkelt het vertrouwen van de burger in de wetenschap steeds verder af. De politisering ervan speelt daarin een sleutelrol. Het misbruiken van wetenschap voor politieke doeleinden geeft op korte termijn wellicht rendement, maar zal te zijner tijd het weefsel aantasten dat onze maatschappij bij elkaar houdt.

 

Deugdelijk

Het gaat er niet om of klimaatopwarming door de mens of door natuurlijke krachten plaatsvindt. Waar het wel om gaat is dat de onderliggende wetenschap deugdelijk is. Het proces om de waarheid te achterhalen dient transparant en integer te zijn. In dit debat de critici wegzetten als gekkies of kwaadwillenden is als met brute kracht het deksel op een kokende pan houden. De enige uitkomst is dat het deksel er met geweld afgeblazen zal worden. Er zijn simpelweg teveel onbekenden en teveel weeffouten die kritiek behoeven.

Dit is een pleidooi voor eerlijke wetenschap en een ongecensureerd publiek debat. Het zou meer dan spijtig zijn als nieuwe, inzichtverschaffende vragen of theorieën over klimaatverandering geweerd worden uit het publieke debat vanwege de dogmatische overtuiging van de doctrinebewakers. NU.nl heeft voor die laatste lijn gekozen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
32 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De primaire reden om een debat te mijden is weten dat je dit gaat verliezen.
Hoe harder de klimaatalarmisten dus gillen “dat het debat voorbij is” hoe zekerder je er van kunt zijn dat zij zichzelf niet in staat achten dit debat te winnen.
Als ik dan de huidige inspanningen door overheden, media, en pseudowetenschap om het debat buitenspel te zetten als maatstaf neem dan lijkt het mij niet onredelijk vast te stellen dat de kans dat de mens ook maar iets met global warming van doen heeft blijkbaar bedroevend klein is.
Als de mens al invloed heeft op het klimaat dan gaat de boosdoener sowieso niet zo iets onnozels als door mensen geproduceerd CO2 wezen, dan is, bijvoorbeeld, de grootschalige cultivering en urbanisering van het aardoppervlak, een direct gevolg van overbevolking, een aanzienlijk waarschijnlijkere kandidaat.
Maar laten we eerst maar eens vast gaan stellen of de aarde daadwerkelijk aan het opwarmen is, dat is namelijk nog altijd niet bewezen, het tegendeel lijkt momenteel zelfs waarschijnlijker.
En mocht de aarde toch aan het opwarmen blijken te zijn laten we dan eerst eens uitzoeken of dat een goede of een slechte zaak is, ook dat staat nog helemaal niet vast namelijk.
En als er dan inderdaad een probleem blijkt te zijn, laten we dan eerst eens uitzoeken wat de werkelijke oorzaak is, alvorens onze hele welvaart te vergooien aan iets dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de oorzaak NIET gaat blijken te zijn.

Heniusz
Heniusz
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Satelliet dat van de NASA tonen dat ook onverbiddelijk aan, dat de laatste 12 jaar onderhand al. Plaatselijke extremen zullen er altijd zijn, maar zijn gemiddeld verwaarloosbaar.

Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

DDR 2 is in de maak.
De marxcisten uit de Europese Unie leggen al beperkingen op aan Europese media.
Fiters en wetgeving volgen om websites als bijvoorbeeld OpinieZ niet meer mee te nemen in zoekresultaten.
Het gaat sneller dan men denkt.
De volgende stap is de STASI aan de deur…

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dát het klimaat aan verandering onderhevig is lijkt mij “een open deur intrappen”; echter………dat dát de schuld zou zijn van de mens is m.i. geheel bezijden de waarheid. In het bestaan van de aarde, zélfs “wetenschappers” weten niet precies hoe oud onze planeet is, maar in al die mogelijk miljarden jaren, is het klimaat doorlopend aan het veranderen :
van ijstijd naar tropisch klimaat én weer terug, zónder dat er überhaupt mensen hier ronddoolden.
Ik laat mij in ieder geval niet gek maken door een stelletje zelfbenoemde “wetenschappers” die elk voor zich een andere uitleg bezigen.

Daniël
Daniël
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het betreffende medium zou zich diep moeten schamen voor het toepassen van censuur.

Het propageren van consensus-, waarheids- en zekerheidsclaims maakt elke gezonde discussie onmogelijk. Sterker nog, het zet de democratie volledig buitenspel.

Laten we aannemen dat er inderdaad een antropogene invloed is op klimaat. Dan nog is de vraag hoe je dat kunt oplossen, óf je het kunt oplossen en misschien zelfs of je het wel wílt oplossen. Dat laatste kun je je terecht afvragen als de kosten eenvoudig weg te hoog zijn, of bepaalde uitkomsten ethische bezwaren met zich mee zullen brengen.

In een democratie als de onze is het de bedoeling dat beleidskeuzes zorgvuldig worden gemaakt door de gekozen volksvertegewoordiging. Het mag niet zo zijn dat wetenschappers, activisten, lobbyisten en media de parlementen geen keus laten door elk debat vooraf dood te slaan. Door de toepassing van propaganda.

Als de drammers hun doel bereiken, leven we dan nog wel in een democratie?

hendrikush
hendrikush
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een vervolgvraag die veel te weinig aan bod komt is de volgende.
Als de mens de oorzaak is en als CO2 inderdaad zo kwalijk is, kunnen we dat dan met technische maatregelen tegen redelijke kosten terugdraaien?
De wereldbevolking blijft doorgroeien en de welvaartseisen van mensen blijven toenemen. Reguleren van voortplanting, toename van armoe?

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Die Santer van dat LLNL heeft meen ik al een jaar of 20 geleden toegegeven dat hij allereerst activist is en geen wetenschapper.
Ik acht de wetenschap hoog, maar wantrouw elke ten toneel gebrachte ‘wetenschapper’ ten zeerste. Er wordt wat afgelogen.

Laurens
Laurens
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

De NASA zegt dat India en China de laatste jaren juist groener zijn geworden daar zijn foto’s van op internet !!
Dat zijn toch zulke vervuilende landen zege men !! Toch door de CO2 kan niet anders en klimaat is heel wat anders
Dan milieu !!!

Bosgeus
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Laurens

Alles wordt groener door meer CO2.
CO2 Is namelijk mest voor planten overdag.
Een erg gunstige ontwikkeling.

Sabreur
Sabreur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Dit is een pleidooi voor eerlijke wetenschap en een ongecensureerd publiek debat.”

Eerlijke wetenschap en een ongecensureerd debat is helaas niet meer mogelijk in de linkse dictatuur, waarin we nu leven. Daarvoor moeten we eerst de universiteiten en de MSM flink opschonen.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe weten die 2 kerels wat waar is? Ze willen andere mogelijkheden gewoon niet horen. Dat is HEEL erg raar.

Sabreur
Sabreur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Is helemaal niet raar. Net als bij elke andere religie of marxistisch-fascistische stroming, ben jij de baas over de ‘waarheid’ als je de ander monddood hebt gemaakt. Daarom gebruiken ze middelen als indoctrinatie, hersenspoelen (vooral bij de jeugd), afschaffen van een open debat en het invoeren van censuur.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een goede nulhypothese zou kunnen zijn dat het klimaat niet buiten de historische bandbreedte terecht is gekomen. Zonder ook maar enige statistiek (behalve dan goed onderbouwde historische datareeksen) te gebruiken toont prof. Salomon Kroonenbergh aan (zie https://youtu.be/2Tst9-Be4nY) dat deze nulhypothese niet kan worden verworpen. De patient, in dit geval de aarde, is dus (nog) niet ziek. Dat is jammer voor nu.nl. En voor de regering. Prof. Kroonenbergh zegt ook dat we voorzichtig moeten zijn bij het doen van voorspellingen over toekomstige klimaatontwikkeling. Maar het IPCC is een politiek project. Dat weten ze in India en China ook. Overigens is Kroonenbergh er wel van overtuigd dat de stijging in atmosferisch CO2 door de mens veroorzaakt is. De vraag is dan: wat te doen? Over het algemeen is vrijwel iedereen het erover eens dat een wereldwijde beperking van de CO2 uitstoot wenselijk is. Maar ‘beperking’ kan op heel veel verschillende manieren worden uitgelegd. De radicale variant van Nederland is wel heel extreem en krijgt wereldwijd dan ook geen enkele navolging. Zonde van het geld. En de economie. Dan maar armoede. Ik stel voor om een extra belasting op GL, D66 en VVD stemmers te heffen om FvD en PVV stemmers te compenseren. Ze kopen anders toch maar gesubsidieerde Tesla’s (die voor 90% de stroom voor hun energieslurpende motoren uit fossiel halen) en verre vliegtickets. Dat scheelt weer een hoop CO2 en andere vervuiling.

Bosgeus
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Niet waar. Ik CO2 vind toename van CO2 zeer wenselijk. Het is gunstig voor planten als mest. Ook opwarming juich ik toe, al is er geen verband, want ik ben gek op het strand in de zomer. Ik ken ook veel andere mensen die naar warmere landen gaan met vakantie voor het weer/klimaat.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bosgeus

CO2 is geen mest, net zo min als H2O. Als we zo door gaan met CO2 uitstoot dan komt het boven historische waarden. Ook al is (oorzakelijk) verband nog niet aangetoond, dan zou dat dan wel kunnen gebeuren. We weten het gewoon niet. Dat is nu juist het punt van dit artikel. Het is ook maar de vraag of het strandweer (in Nederland naar ik aanneem) verbetert bij klimaatverandering. De warme, droge zomer van afgelopen jaar is eerder een aanwijzing dat de IPCC modellen niet kloppen, ook al gaat dat tegen uw intuitie in. Vergroening in Noord-China leidt juist tot opwarming. Is ook contra-intuitief, maar komt door lagere albedowaarde van zwaardere begroeiing, dus minder infrarood terug de kosmos in. In Zuid-China en India zou het omgekeerde gelden.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Het huidige CO2 niveau (400 ppm) is, afgemeten aan de historisch ooit bereikte waarden (7500 ppm), erg laag.
Het CO2 niveau is de afgelopen 20.000 jaar zelfs zo laag geweest (180 ppm) dat uitsterven van het aardse leven (drempelwaarde 150 ppm) een reëel gevaar was.
Momenteel zitten we dus op iets meer dan het dubbele van die historisch lage waarde, mede omdat de mens fossiele brandstoffen aan het verstoken is, maar nog altijd akelig dicht bij die uitsterf drempel.
En gezien de aardse atmosfeer in het verleden meer dan 18 maal de huidige hoeveelheid CO2 bevat heeft zonder dat dit tot rampzalig hoge temperaturen geleid heeft bestaat er dus geen enkele reden om het huidige CO2 niveau als een gevaar te zien.
Voor ons ecosysteem is een hoger CO2 niveau dan het huidige zelfs zeer wenselijk, simpelweg omdat een groenere aarde meer fauna kan voeden, en dus ook in de levensbehoeften van meer mensen kan voorzien.
En laten we niet vergeten dat al die fossiele brandstoffen ooit onderdeel hebben uitgemaakt van ons ecosysteem, wat op zichzelf al bewijst dat het terugbrengen van deze fossiele brandstoffen in dit ecosysteem nooit tot een klimaat ramp kan leiden.
Wat de mens tot nog toe gedolven heeft, en eventueel de komende paar eeuwen nog gaat delven, vormt daarbij ook nog eens slechts een klein gedeelte van alle fossiele brandstoffen die de afgelopen miljarden jaren in de aardbodem opgeslagen zijn.
CO2 is good for you…

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mij verder stoort dat het klimaatdebat geframed wordt als een dichotomie. Het is OF de mens, OF de natuur. Goed versus fout. Terwijl het erg onaannamelijk is, bij een non-lineair chaotisch systeem als het klimaat, is dat er sprake is van 1 causale oorzaak. Ik ben geen expert, maar het zou me verbazen als het niet een eindeloze mix zou blijken te zijn van causale en stochastische componenten. Dat breng je niet zomaar in kaart. Variantie-analyse heet dat geloof ik met een duurwoord.

Goed: het is ook weer niet erg aannemelijk dat de mens er helemaal geen invloed op heeft. De vraag lijkt me dan – in welke mate zouden wij er iets aan hebben bijgedragen? Vraag is ook… als wij iets aan verandering hebben bijgedragen… is de richting van die verandering te sturen? Kan de mens dat sturen? Bestaat er een klimaat-thermostaatknop? 8 partijen in de 2e kamer – zegge ACHT… denken van wel. Een massapsychose.

Het ergste vind ik het voor de jongere generatie. Het zou best kunnnen dat de klimatologische risico’s toenemen. Maar als je daar echt bang voor bent – moet je even beter je huiswerk maken dan jouw plannen onder woorden brengen als “het klimaat redden”. Het risico daarvan is namelijk veel concreter – een collectieve verarmingsoperatie voor NL als geheel. Niet echt een fijn vooruitzicht voor iedereen na ons, lijkt mij.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  "Buurman Bazarov"

Dag Buurman,
Lees m.b.t. uw eerste alinea het rapport voor leken van mevrouw Curry, zij heeft 180 wetenschappelijke publicaties op haar naam staan. Zij beschrijft in het rapport precies datgene waar u uw vragen bij hebt op een voor leken begrijpelijk wijze.
U vindt het hier www .thegwpf.org/content/uploads/2017/02/Curry-2017.pdf (zonder spatie tussen www en .)

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ron

Dank Ron… bruikbaar linkje.

Zo op het oog (heb nu niet heel veel tijd)… is het een klassieke aanpak: de wereld opdelen in blokjes, voor elk blokje de vergelijkingen uitrekenen. En klaar is kees.

Eerste vraag die bij mij dan opkomt is – hoe zit het met onderlinge afhankelijkheden. Als er in het ene blokje iets verandert, heeft dat dan wel of geen invloed op zijn buurman.

In diep en grijs verlden, toen ik studeerde was systeemtheorie nog vrij jong. Een van de eerste dingen die je daar leerde was rekening houden met hierarchische niveaus – kort en goed: alles wat er op detail niveau plaats vindt, beinvloedt het grotere geheel. Hoe precies weet je niet, maar in ieder geval anders dan een simpele optelsom. Dat komt, omdat je nooit alle onderlinge beinvloeding van de bouwstenen kan weten. Probleem is dan: als je toch al die gridblokjes domweg gaat optellen dan neem je dus aan dat er geen sprake is van onderlinge beinvloeding en afhankelijkheden. Dat is meestal erg onaannemelijk.

Modeleren kan erg nuttig en bruikbaar zijn. Maar om er miljardenverslindend beleid op te baseren???

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  "Buurman Bazarov"

Dag Buurman, zonder dat u het rapport gelezen hebt, geeft u een van de rededen aan waar het volgens het rapport wringt, impliciet geeft u hiermee ook aan dat arbitraire parametrisering ook meespeelt.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ron

@Ron en @Buurman: Bedenk hierbij wel dat de GWPF (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Warming_Policy_Foundation) een enigszins klimaatsceptische organisatie lijkt te zijn met als doel om wetenschappelijke kritiek te leveren op “extremely damaging and harmful policies”.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Dag BE!, u bedoelt AGW-sceptisch?

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ron

Natuurlijk. Dank, weer wat geleerd.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nu.nl bewijst met dit artikel die een verbod op een andere mening de lezer oplegt dat de wetenschap gepolitiseerd is. Een andere mening is dus een leugen al hebben zij het over de zachter klinkende onwaarheid. Welkom terug in de middeleeuwen, beste lezers, wat u leest is de enige waarheid die telt en de rest is verboden. Je wordt net niet veroordeeld to verbranding. “En toch draait ze (de aarde)”zei Galilei toen hij gedwongen was om zijn mening te herroepen. Dit is precies de werkwijze die “klimaatsceptici” doet ontstaan, het opdringen van een enige mening. De inquisitie van Nu.nl doet hier volledig aan mee. Wetenschap is een clash van meningen en censuur verbiedt dat. Beste Nu.nl, ik heb de link naar uw site verwijderd van mijn laptop en telefoon omdat ik mij het zwijgen niet laat opleggen voor mijn denkbeelden. Ik moet van u zwijgen maar ik lees u niet meer!

Pieter
Pieter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nu.nl plaatst sinds kort geen enkele reactie van lezers meer zonder screening. Soort van censuur toch.

Vvgg
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Pieter

Ja, ze hebben ervan geleerd dat mensen de censuur zien gebeuren (zoals hieronder ‘Dvd’ zegt dat mensen vaak andermans reacties zien verdwijnen zonder reden) en hebben voor deze oplossing gekozen zodat de censuur alleen nog zichtbaar is voor de gebruiker wiens mening niet geplaatst wordt. Daarnaast zijn ze het debat nog sterker gaan sturen, of zelfs limiteren (alleen vragen toestaan of absoluut alleen reacties doorlaten die met de redactionele mening overeenkomen). Veel reactiepagina’s lijken steeds meer ‘redacted’, voorbeeldig en op één lijn. Mensen moeten om deze redenen nooit hun mening vormen op basis van de reacties daar, want ze worden gemanipuleerd omdat NU.nl de algemene opinie wilt sturen. Dat is niet echt wat de bevolking denkt.

peter
peter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Aan het eind blaast dit pulpkrantje zichzelf op .

Bosgeus
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  peter

Nee hoor.
10 Jaar geleden, was NU.nl al het meest brutaal op propaganda gebied in Nederland, maar toch steeds meer mensen gaan het gebruiken. Ik niet, maar heb korte tijd hun zie.nl gebruikt, voor video’s als back-up als me Youtube viudeo’s gecensureerd zouden worden. Zie.nl groeide hard, maar daar stopten ze mee, want op zie.nl kon je heerlijk lekken over wat er achter de rookgordijnen in de pers, vooral bij nu.nl dus, gebeurde. Juist zie.nl werd stopgezet. Hun financiering is niet afhankelijk van abonnementen, maar van financiers. Sanoma Media, hard groeiende maar nog geen monopolie. Sanoma is een dekmantel voor een of andere geheime dienst, dat zijn al die propaganda uitlaten. Udo Ulfkotte heeft dat eens goed uitgelegd, overleed onder verdachte omstandigheden. Het is een oorlog om de geest.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb altijd geleerd dat van alle metingen, 95% binnen 2 sigma valt, en dat binnen 0,05 sigma, de 95% betrouwbaarheidsinterval=zekerheid, ligt.

Dvd
Dvd
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De NU.nl censuur strekt ver boven alleen klimaatgerelateerde zaken, ze proberen in tal van maatschappelijk gevoelige zaken de publieke opinie te sturen door de toepassing van censuur; iedere gebruiker ziet dat wel vaak voor zijn neus gebeuren, maar pikt het gewoon want als je het niet pikt en gaat klagen (zoals zij zeggen te verlangen: constructief; dus met sterke voorbeelden en uitleg waarom een verwijdering onterecht was) dan wordt er niet gereageerd en als je daarmee doorgaat word je van het platform verbannen, omdat je te lastig bent.

De censuur kent meerdere vormen:
– Het sturen van de inhoudelijke discussie op basis van politieke correctheid. Mensen mogen niet meer zeggen wat echt in hun gedachten leeft, ook niet subtiel. Ook mag de lichtste vorm van irritatie over wat een ander zegt niet meer.

– Het zonder pardon verwijderen van meningen, omdat die niet overeenkomen met dat van een redactielid. Ze zullen zich beroepen op “speculeren mag niet” en “alleen constructief”, (ja ze leggen dat op, je mening mag alleen constructief zijn, daarmee vallen veel meningen buiten de boot.. gebruikers zijn geen editorial writers maar doorsnee burgers) maar zelfs al voeg je bronnen toe om constructief te zijn en verhelder je de standpunten in je mening, hopend dat je dan tegen de willekeur van een redactielid beschermd bent, kom je bedrogen uit wanneer deze toch verwijderd wordt. Vervolgens, omdat je gewoon aantoonbaar gelijk hebt, wordt er door de redactie niet gereageerd. En zoals ik al zei, dan doorzetten en je riskeert een ban.

Er zijn teveel voorbeelden die mij teveel tijd kosten om ze allemaal te documenteren, maar eenieder die vaak op NUjij zit is ongetwijfeld geregeld getuige geweest van censuur. Journalisten misbruiken dit platform voor beinvloeding van de mening.

Dvd
Dvd
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Dvd

Aanvulling:
Wat er dus eigenlijk gebeurt is dat ze meningen modereren, in plaats van de discussie (op basis van dat mensen normaal blijven doen). Ze schieten heel erg door. Het zou mij niet verbazen als dreigementen vanuit Den Haag de laatste sluiting van NUjij (voor deze heropening) gestimuleerd hebben, en dat er nu journalisten/moderatoren zitten die vooral politiek erg gekleurd zijn en van “die fouten” geleerd hebben; dat mensen door discussies zoals op NUjij niet langer dom gehouden konden worden.

Dit klinkt misschien als complotterie, maar ik ben er wel van overtuigd dat er een duidelijk motief achter de toegepaste censuur zit. Ze zullen altijd blijven ontkennen en zwakke argumenten voor verwijdering of niet-plaatsing blijven geven (die ze bij uw volgende constructieve reactie naar hun toe, die deze onderuit haalt, niet gaan verdedigen), maar als er geen centraal doel achter zit (bijv Den Haag kritiek) dan herriner ik me nog een artikel waarin gesteld werd dat journalisten amper openstaan voor nieuwe meningen die niet met de eigen visie overeenkomen; en omdat ze zich in een maatschappelijke machtspositie bevinden en zich heilig wanen, kan de onderdrukking van afwijkende meningen, ongewenste vormen aannemen, zoals hier. Deze machtspositie wordt versterkt als media een eigen discussieplatform zoals NUjij faciliteert.

boorzalf
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er is sprake van pure misleiding die de belastingbetaler tot dusver miljarden heeft gekost. Door middel van een niet-bestaande klimaatopwarming zijn de misleiders bezig allerlei verplichtingen en beperkingen aan de mensen op te leggen. Er blijkt totaal geen sprake te zijn van een stijging van de temperatuur op aarde.
https://bijbeloptiek.weebly.com/klimaathysterie–wereldwijd-wordt-er-gemanipuleerd-ook-u-komt-aan-de-beurt.html

32
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x