Het creatieve boekhouden van de 97% klimaatconsensus

Een onwetenschappelijk, gemanipuleerd onderzoek doorgeprikt

Klimaatspijbelende scholieren op het Malieveld in Den Haag (7 februari 2019)Titelfoto: Klimaatspijbelende scholieren op het Malieveld in Den Haag (7 februari 2019). Screenshot YouTube-video, kanaal NU.nl

 

Vorige week donderdag werd de kijkers van Jinek de beruchte klimaatconsensus voorgeschoteld. Hans Nijenhuis (hoofdredacteur AD) confronteerde Thierry Baudet ermee toen hij zich hardop afvroeg waarom 97% van de wetenschappers waarschuwt dat klimaatverandering eraan komt. D66-voorman Rob Jetten insinueerde zelfs dat Baudet een verderfelijke klimaatontkenner was omdat hij de ‘klimaatconsensus’ weerspreekt.

 

De beide heren bedienden zich daarmee van de langstlopende en meest succesvolle retorische truc in het klimaatdebat. Nijenhuis poogde Baudet met het argument van de ‘97%-klimaatconsensus’ de mond te snoeren, terwijl Jetten hem in de beklaagdenbank zette. Een effectief één-tweetje. Dat die zogenaamde consensus voortkomt uit ondeugdelijk onderzoek en schromelijk wordt overdreven, lijkt politici, media en de klimaatlobby niet te deren.

Obama

Terug naar de bron dus. In mei 2013 twitterde Barack Obama, dat “97% van de wetenschappers het met elkaar eens is: klimaatverandering is echt, door mensen ontstaan en gevaarlijk”.

 

Pakkende one-liner

President Obama verwees naar een artikel waarin wordt uitgelegd hoe dat zit. Het gaat om een onderzoek van de Australische psycholoog en klimaatactivist John Cook. Hij schreef in 2013 met anderen (Cook et al) een artikel waarin wordt gesteld dat 97% van de wetenschappers meent dat mensen de klimaatopwarming veroorzaken. De steun van de president van de Verenigde Staten zorgde ervoor dat de pakkende 97%-oneliner zich razendsnel verspreidde.

Het frame van de ‘97%-consensus’ nestelde zich in het publieke bewustzijn en dient sinds die tijd als middel om de discussie over het klimaat dood te slaan. Een ieder die zich nog kritisch durft uit te spreken over de klimaatgekte wordt met een beroep op de 97%-consensus direct bestempeld als ‘klimaatontkenner’. Het lijkt er haast op dat de bedenkers van deze term bewust gekozen hebben voor een woord dat lijkt op ‘Holocaustontkenner’.

Onderzoek van Cook

Het onderzoek van Cook en collega’s is de basis van de klimaatconsensus. John Cook is de oprichter en eigenaar van de controversiële klimaatactivistische website Skeptical Science. Cook heeft met een groep van 12 mensen – samengesteld uit de community rondom zijn website – 12.000 wetenschappelijke artikelen onder de loep genomen om op basis daarvan te bepalen hoe wetenschappers denken over de opwarming van de aarde.

Cirkelredenering

De groep van beoordelaars kreeg opdracht om ieder artikel in te delen in een van 7 categorieën.

Categorie 1 was expliciet, in die zin dat deze de opwarming voor meer dan de helft aan menselijk ingrijpen toeschreef. Categorie 2 zei dat er sprake is van opwarming door menselijk ingrijpen, terwijl categorie 3 betekende dat CO2 als broeikasgas werd gezien. In het onderzoek zijn de resultaten van deze 3 categorieën vervolgens op één hoop geveegd als bevestiging van klimaatopwarming door menselijk ingrijpen. Expliciete tegenstanders werden gegroepeerd in de categorieën 5 tot en met 7.

De groep die geen expliciete uitspraak deed kwam in categorie 4. Cook telde categorie 4 niet mee in het onderzoek. Zijn argument was dat de bestaande klimaatconsensus het onnodig maakte om deze “geen mening” mee te tellen. Kortom, hij gebruikte zijn eigen hypothese als rechtvaardiging voor uitsluiting. Een zuivere cirkelredenering.

Resultaten

De bulk van de 12.000 artikelen valt in de neutrale groep (66,4%). De “pro-groep” (optelling van categorie 1 t/m 3) beslaat 32,6% en de minuscule anti-groep (categorie 5 t/m 7) uit slechts 0,7%. Doordat Cook de resultaten van categorie 4 buiten beschouwing liet, werden de pro-groep opeens verdrievoudigd. Door dit gegoochel met cijfers steeg deze groep van 32,6% naar maar liefst 97,1%.

Zo werd de 97% consensus-mythe geboren.

Onderzoekspopulatie Cook et al. voor en na datamanipulatieAfbeelding: Onderzoekspopulatie Cook et al. voor en na de datamanipulatie
Scheve verhoudingen

Er is nog iets vreemds aan de hand met de cijfers van Cooke.

Categorie 3, de groep artikelen waarin CO2 als broeikasgas wordt erkend, beslaat driekwart van de pro-groep. Categorie 2, die een zekere mate van klimaatopwarming door de mens onderkent, vormt het resterende kwart. Categorie 1, de groep artikelen waarin mensen expliciet hoofdverantwoordelijk gesteld worden voor klimaatopwarming, is binnen de pro-groep slechts 1,6%.

Ondanks deze verhoudingen heeft Cook deze categorieën simpelweg bij elkaar opgeteld als basis voor zijn 97% consensustheorie dat mensen klimaatopwarming veroorzaken.

Het onderzoek van Cooke zegt niks over hoe gevoelig het klimaat voor extra uitstoot van CO2 is. Dat is echter wel een relevant punt, aangezien de klimaatconsensus inhoudt dat de mens verantwoordelijk zou zijn voor klimaatopwarming. Dat CO2 een zekere mate van klimaatopwarming veroorzaakt is op zich niet zo interessant. De mate waarin dat gebeurt wel.

Critici

Ook op het onderzoek zelf is veel af te dingen. Richard Tol, hoogleraar klimaateconomie aan de VU, heeft een reeks punten van kritiek. Volgens hem zijn vooral irrelevante artikelen bekeken, waren de beoordelaars overbelast, bevatte mogelijk een derde van de beoordeling fouten, kwamen de beoordelingen niet overeen met de visie van de auteurs en vond er geen verificatie plaats op de objectiviteit van de beoordeling.

 

Andrew Montford, schrijver van de Hockeystick Illusion, veroordeelt de stelling dat CO2 een broeikasgas is. Hij vindt het team van beoordelaars bevooroordeeld en stelt vast dat de mate van opwarming opzettelijk niet gedefiniëerd is.  Ook stelt hij dat er verkeerd is toegewezen aan categorieën.

Wetenschapsjournalist Marcel Crok noemt het werk van Cook insignificant en misleidend, omdat het niet de verdeling van de artikelen over de categorieën aangeeft. Sociaal psycholoog Jose Duarte gaat zelfs zo ver dat hij stelt dat er sprake is van fraude, omdat de beoordelaars tijdens de training en online met elkaar hun beoordeling hebben afgestemd. Alleen al de vijandigheid in de richting van wetenschappers is voor hem reden om het onderzoek af te keuren.

Professor Mike Hulme ziet een additioneel probleem: het onderverdelen van de wereld in goed en kwaad, gelovigen en ongelovigen.

Hij slaat de spijker op zijn kop.

Is er sowieso een consensus?

Los van het gammele onderzoek van Cook is het niet ondenkbaar dat klimaatopwarming wel degelijk een meerderheidsstandpunt is. Naast Cook zijn er 14 andere onderzoeken die ook de consensus hebben onderzocht. Opvallend is dat hoe stelliger de vraag wordt geformuleerd, hoe minder goedkeuring de stelling verkrijgt. Je kan zeggen dat steun voor de stelling ergens tussen de 40% en de 90% ligt. Consensus impliceert dat steun bijna unaniem is. Daar is geen sprake van.

Klimaatelite

Verder valt op dat 11 van de 14 onderzoeken alleen hebben gekeken naar de consensus onder klimatologen. Net alsof alleen zij de wetenschappelijke elite zijn. Dat geeft in alle gevallen een hoger percentage wat steevast wordt opgevoerd als bewijs voor de consensus. De veronderstelling die wordt gemaakt is dat publicerende klimatologen meer weten en hun steun dus belangrijker is dan die van andere wetenschappers. Er is echter niet onderzocht of er sprake is van een zelf-bevestigend groepsvooroordeel of een meer activistische grondhouding bij de klimatologen-elite.

Manipulatief gegoochel

Gezien het onwetenschappelijke en manipulatieve cijfergegoochel, is het de hoogste tijd dat het gebruik van de klimaatconsensus in het publieke debat ten grave wordt gedragen. Niet alleen klopt er weinig van het Cook et al-onderzoek, het is vooral ook een middel geworden om wetenschap en debat te beknotten. Tegenstanders worden geridiculiseerd, monddood en zelfs brodeloos gemaakt. Jonge wetenschappers zijn bang om tegen de consensus in te gaan uit angst afgesneden te worden van onderzoeksgelden. Alleen critici die financieel onafhankelijk zijn, durven zich nog te roeren.

De 97% klimaatconsensus is een retorische truc om mensen het zwijgen op te leggen. Het is een middel om tegenstanders af te serveren als ‘klimaatontkenner’ met wie je verder niet hoeft te praten.

Laten we het omdraaien: een ieder die zich nog durft te beroepen op de 97% klimaatconsensus verdient het niet om nog langer serieus te worden genomen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
25 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Robina Vogel
Redacteur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat me blijft verbazen is dat deze discussie alleen buiten de MSM aan bod komt, terwijl het toch grote nieuwswaarde heeft. Maar ach, gisteren werden we weer getrakteerd op een nepnieuwsverhaal over agressieve ijsberen door de klimaatverandering en over de gele hesjes werd ook geen zinnig verslag gedaan. Kortom: van objectieve nieuwsvoorziening is in de MSM geen sprake. Vooral dat vind ik zorgelijk dus ben blij dat jullie bestaan.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik word een klein beetje erg moe van het hele “klimaat-gebeuren”.
Het veranderen van het klimaat is een natuurlijke gang van zaken die niet door mensen is veroorzaakt maar óók niet door hen kan worden gestopt.
Het betreft een z.g. verdien-model voor héél veel z.g. deskundigen, wetenschappers én andere klimaat-gekkies.
Wij, in NL, maken ons druk over Co2 ; één briesje uit het oosten, vanuit Rusland, China, Polen en Duitsland, en ons hele landje is vervuild !
Laat u zich niet beetnemen door al die betweters.
Niemand, werkelijk niemand, heeft mij kunnen uitleggen waarom er fossielen van palmbladeren en tropische vissen worden aangetroffen in ónze Achterhoek.
Ooit was daar een tropisch klimaat, veroorzaakt door……ja door wie eigenlijk ?

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

“Niemand heeft mij uit kunnen leggen”… Zowel ik als Frans hebben dat wel degelijk gedaan, een tijdje geleden. En we hebben je bovendien heel veel trefwoorden gegeven waarmee je zelf op google aan de slag kan. Want het hele verhaal past niet in een reactie van 200 (of zelfs 20.000) woorden.

Ons stukje continent lag ooit veel dichter bij de evenaar, vandaar die tropische resten. Broeikaseffect en platentektoniek zijn twee verschillende zaken die helemaal los van elkaar staan.
Met alle respect. Er is heel veel kritiek op de klimaathysterie te bedenken, maar het helpt niet als je als criticus van die hysterie, zelf niet weet wat de geschiedenis van deze planeet is. Het niks afweten van dingen kunnen we beter aan Rob Jetten over laten; die is daar veel ervarener in.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@ Arie.
Dank voor uw terechtwijzing.
Lees ik zojuist een stukje op Google over de IJstijd, in die tijd lag o.a. Nederland dus een stuk noordelijker als thans het geval is, neem ik aan. Of “zie ik dat verkeerd”?
Verder lees ik, betreffende het klimaat : “Russische wetenschapper : De nieuwe Kleine IJstijd is al begonnen”.
Zijn wij nu met z’n allen gek of de “deskundigen, wetenschappers, politici enz. ?
De genoemden blèren om ’t hardst dat de alles opwarmt en dan lees ik dit over de nieuwe Kleine IJstijd, een gewoon mens wordt daar toch gek van ?
Dan lees ik een stukje over de Kleine IJstijd van plm. 1500 tot 1700/1800, was NL toen tijdelijk opgeschoven naar ’t noorden o.i.d.
Vindt u ’t verwonderlijk als ik af en toe iets “roep” dat volgens u niet juist is ? Zelfs wetenschappers zijn ’t niet met elkaar eens.
Ik wens u een zonnige dag.

Harmen Timmerman
Harmen Timmerman
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

U schrijft: “Zelfs wetenschappers zijn ’t niet met elkaar eens.” Nee nogal logisch. Want wat is dan wetenschap? Ook theologen bijvoorbeeld, noemen zich wetenschappers. Er zijn er ook bij die de opstanding van Jezus Christus uit de dood als vaststaand feit presenteren. Anderen noemen dat sprookjes. Het lijkt er wel op dat wij een stel eendagsvliegen zijn, die op een postzegel, op een aardklootje wonen en vervolgens iedereen wel even zullen vertellen hoe één en ander in elkaar steekt. Wat een arrogantie!

Harmen Timmerman
Harmen Timmerman
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Je bedoelt die aangeklede etalagepop?

Henny Keur
Henny Keur
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Beste @karton,
Ik begrijp dat je behoorlijk zat wordt van al dat klimaatgedoe en dat je het weinig boeiend vindt. Dat mag natuurlijk en daarom stel ik je een andere kijk op de zaken voor. Geef aan de afkorting ‘Co2’ eens de betekenis van deze afkorting voor ‘Cohesie in het kwadraad’. Da’s echt verhelderend want cohesie betekent samenhangend. Zo moeten die klimaat-extremisten haast wel denken en in de overtreffende trap kun je zelfs spreken over samenzwerend.
Er is geen enkele ruimte voor afwijkende opvattingen. Wil je dit niet, dan deug je niet. Of het klopt of niet, is niet interessant. De mening van de samenzweerders telt, anders niets.
En nu terug naar de echte Co2 beoordeling: die is helemaal niet interessant voor die lui. Een andere mening, waar of niet doet niet mee. En onder het mom van de wetenschap, draaien ook de politici gewoon hun eigen rondje. Wat zei Segers ook al weer tijdens het klimaatdebat. Ik ben geen wetenschapper. Ik geloof ze zonder meer. En hij dacht daarbij: Zelf hoef ik niet na te denken, ik hoef niets na te trekken. Ik roep maar wat en hoef dat niet te verantwoorden. Mocht het niet kloppen, dan hebben zij het gedaan. Ik was slechts de echo..
Dat mijn beste @karton is het probleem van onze politici. Zij roepen, wat anderen denken te weten onder het mom van wetenschap. De echte wetenschapper is vooral voorzichtig met uitspraken en maakt voortdurend voorbehoud over dat wat hij nog NIET weet en dat is veel. Heel erg veel.
Ik zeg hiermee niet dat we maar kunnen blijven ‘aan rotzooien’ en ons van de hele wereld niets moeten aantrekken, maar doe een beroep op het gezonde verstand, hoe we met elkaar en onze aarde moeten omgaan.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henny Keur

@ Henny Keur.
Ik denk dat u wel gelijk heeft.
Dat we niet kunnen blijven “aan rotzooien”, is mij geheel duidelijk en dat wil ik ook niet, doe ik ook zéker niet.
Ook mijn echtgenote niet !
Ik heb haar ten strengste verboden om nog langer plastic oorstokjes in de zee te gooien.
(Ik las tenminste dat de zee daarmee “vol” zat)
U ziet het wel : door dat hele “klimaat-gedoe” geraakt een mens geheel in de war !

WFM de Lepper
WFM de Lepper
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geachte heer Bor.
Steeds het gevoel dat er “iets” niet klopt(e) bij de zogenaamde uitleg van dit verhaal over klimaat et cetera. Kon de vinger niet op de zere plek leggen; lees: heb niet voldoende kennis en know.

Door deze uitstekende uitleg van u begrijp ik meer en zie de, drammerige, achtergrond en achterliggende gedachten van Jetten/Klaver c.s. ook beter. In feite zijn het, in mijn optiek, dus bewuste leugenaars. In het beste geval: verleiders van deze doelbewuste hocus-pocus misleiding.

Hartelijk dank voor dit doorwrochte artikel!

Vraag. Groet,
WFM de Lepper

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank. Goed stuk. Er is geen betrouwbare manier om de consensus te meten. De meest geciteerde uitkomst van een meting is doorgestoken kaart. Eenieder die nu nog “97% consensus” in de mond durft te nemen om klimaatsceptici de mond te snoeren geeft blijk van een onwetenschappelijke instelling en verspeelt daarmee elk recht van spreken. Het is treurig dat een fractieleider van een middelgrote regeringspartij en een hoofdredacteur van een landelijk dagblad zich hieraan bezondigen. Zij behoren kennelijk tot de groep van (zondige) klimaatgelovigen. Voor dit soort gelovigen is een speciale plek gereserveerd, die elke vorm van klimaatverandering in het niet doet vallen. Veel plezier daar.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

@BegrensEuropa!
Die speciaal gereserveerde plek is niet de ‘klimaathel’, maar de MSM in al hun hoedanigheden.

hendrikush
hendrikush
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

“97% consensus” komt overeen met verkiezingsuitslagen in dictatoriale staten. Daar dragen de media ook flink aan bij.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk.
Ter aanvulling; los van het feit dat dat onderzoek van Cook niet deugt. Dat veronderstelde 97% verhaal is sowieso irrelevant om meerdere redenen.

1. Niet elke wetenschapper heeft de kwaliteiten om iets over het klimaat te kunnen zeggen, zoals het voorbeeldje van psycholoog-activist Cook perfect aantoont.
2. Wetenschap is geen democratie; ook als 97% van de wetenschappers roept dat de aarde plat is, kan de aarde nog steeds rond zijn.
3. Uit de uitgelekte mails van “climategate” bleek bovendien dat die “wetenschappelijke consensus” dwangmatig wordt opgelegd. Door middel van ridiculisering, censuur en boycot van dissidente wetenschappers. Zelfs binnen de eigen, klimaat activistische kring. Het gemak waarmee de “97%-regel” wordt toegepast bevestigt dat; er is geen discussie mogelijk.

Wetenschap floreert bij openlijk debat, zodat de beste argumenten winnen. De afgelopen decennia zijn wetenschappelijke debatten over heel veel onderwerpen echter onmogelijk geworden, dankzij dogmatische linksfundamentalisten. Zie hoe universiteiten afwijkende rechtse geluiden boycotten.
Het is eigenlijk diep tragisch dat een van de belangrijkste pijlers van de vooruitgang, de wetenschap, nu een politiek instrument geworden is. Dat ondermijnt niet alleen onze welvaart en onze samenleving, maar vooral ook ons geloof in de wetenschap.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Dat klopt @Arie, probeer bij de KNMI te solliciteren als je over het klimaatprobleem net anders denkt. Dit is typisch voor deze tijd dat de grote roepers bepalen onze denkwijze ook wat andere problematiek betreft. Je wordt door deze activistische elite weggehoond en veroordeeld in het openbaar via de MSM. Wie van de nog werkenden durft het aan om zo de carrière in gevaar te brengen. Enkelingen maar, want de rest wacht strategisch totdat de pensioenleeftijd bereikt is. En dat is geen verwijt want het gelijk hardop roepen gevolgd door honger lijden wordt thuis niet zo op prijs gesteld. Resultaat van een gepolitiseerde wetenschap.

hendrikush
hendrikush
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Bekijk de stand van zaken in het onderwijs en zie de funeste gevolgen daarvan.
Aan ieder kind dient bij de geboorte een academische bul te worden uitgereikt. Zo niet, dan wordt er gediscrimineerd.

Thierry Pauwels
Thierry Pauwels
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Wetenschap floreert niet bij debat. Debatten zijn voor de politiek. Wetenschap moet het hebben van waarnemingen, van onderzoek, van berekeningen, van modellen, enz. Als men tot debatten komt, is het teken dat de situatie verziekt is. Debatten gaat over opinies. Maar de realiteit trekt zich van onze opinies niets aan. Om te weten hoeveel 2+2 is, moet ge geen debat houden, wel uitrekenen. Om te weten welk weer het morgen wordt, moet er geen debat gehouden worden, wel waarnemingen gedaan worden en modellen doen draaien, en dan nadien kritisch nagaan of de voorspellingen correct waren.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vergis je niet hoe weinig mensen in staat of bereid zijn om op basis van rationele overwegingen hun standpunt te bepalen. 2 voorbeeldjes…

Een kennis geeft leiding aan 25 man op een ontwikkelingsafdeling bij een grote onderneming. Heeft veel verantwoordelijkheid, duur huis, 2 lieve kinderen. Stemt op Rutte om “alles zo veel mogelijk bij het huidige te houden en geen gekke dingen te laten gebeuren.” Blind vertrouwen.

Een goede vriend – zit in de farmaceutische wereld (lees = voor je 1 pil mag verkopen moet je meters dossier aanleggen waarin je bewijst dat iets werkt ja of nee) – staat voor wat betreft klimaatzaken volledig in de emotionele stand “we moeten iets doen”. Of het enige zin heeft, maakt voor hem niet meer uit.

In het bovenstaande filmpje vind ik Baudet niet verkeerd, ook vind ik Rob Jetten niet verkeerd. Dat zijn politici, en laat ze het maar uitvechten met debat. De ergsten vind ik Jinek en die Hans Nijenhuis. Natuurlijk mogen journalisten hun mening hebben. Maar ik stoor me eraan als ze die zo openlijk en activistisch laten blijken. En ik stoor me er ook aan Baudet in een hoekje te willen drukken – denkt u dan dat de Nasa liegt, denkt u dan niet dat die 60% van de mensen toch een beetje gelijk hebben.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kleine leugens, grote leugens, statistieken! Deze bekende rijtje geeft het alweer goed aan. Volgens de klimaatlobby zijn er mensen die klimaat ontkennen.
Het zegt weer genoeg over ed klimaatlobby.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

…ed klimaatlobby moet de klimaatlobby zijn.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Ook ik ben tégen het klimaat !
Weg ermee.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Ik kan moeilijk tegen het klimaat zijn wel tegen klimaatspelletjes.

Theodorush
Theodorush
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

800 jaar geleden dacht 97% van de wetenschappers dat de aarde plat was, en in het middelpunt van het zonnestelsel stond.
Maar dat bleek toch iets anders te liggen.
Het is zoiets als de Paus proberen te overtuigen dat god niet bestaat,dat gaat natuurlijk nooit lukken.
Iedereen die daar rondloopt heeft zijn positie aan dat idee te danken.

Thierry Pauwels
Thierry Pauwels
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theodorush

800 jaar geleden waren er bij ons helemaal geen wetenschappers. Bij de Oude Grieken en bij de Arabieren waren er wetenschappers. Wij hebben moeten wachten tot de renaissance vooraleer er wetenschappers waren.

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het lijkt mij dat de strijd om wat ‘de wetenschap’ zegt, wat ook de voorlopige, onbetrouwbare, conclusies mogen zijn, het echte probleem verduistert. Het echte probleem is dat men overhaast maatregelen wil nemen die zowel heel duur als geheel zonder nut en zelfs schadelijk zijn. Daarmee niet goed huisvaderschap maar godsdienstwaanzin tonend.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank Robert Bor, hoe meer mensen weerstandbieden aan deze klimaat gekte hoe beter!
Heel lang geleden dacht men dat de aarde plat was en later was men bang dat de maan zou botsen met de planeten wat door een wolkammer uit Franeker d.m.v het na bouwen van het heelal in de zolder van zijn woonkamer uit kon leggen dat dat niet kon.
Maar hoon was in het begin zijn loon en dat zie je nu weer tegen anders denkende t.a.v het klimaat.

25
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x