Iedere staat zijn eigen klimaat

De Klimaatknop bestaat alleen in gekke groene koppen

Ieder staat zijn eigen klimaat kees de lange opiniez

CC0

 

Het klimaat van de aarde is een dynamisch fysisch-chemisch systeem dat geen andere keus heeft dan te veranderen onder invloed van allerlei externe impulsen. Klimaatverandering is dus onvermijdelijk, al 4.5 miljard jaar. Zo, daar hoort u het maar weer eens van een notoire ‘klimaatontkenner’.

Het klimaat maakt veel los bij veel mensen. Deels gaat de strijd tussen mensen die zich nadrukkelijk klimatologen noemen, en de groeiende categorie van klimaatrealisten die in veel gevallen kunnen bogen op een aanzienlijk track record in de chemie en fysica. Maar nee, klimatologen zijn ze niet en willen ze ook niet zijn.

Vaardigheden

Wat zijn dat eigenlijk, die klimatologen? Omdat klimaat een uitermate ingewikkeld fysisch-chemisch systeem is, zijn voor het begrip van hoe het klimaat zich gedraagt en ontwikkelt nogal wat vaardigheden nodig. Een onvolledige lijst zou in elk geval de subdisciplines thermodynamica, statische fysica, atmosferische chemie en fysica, statistiek, oceanologie, geologie, glaciologie, dendrologie, molecuulspectroscopie, archeologie, modellering van complexe systemen, en dateringstechnieken omvatten.

Politieke agenda

Deskundigen op al deze terreinen tegelijk bestaan niet. Voor de categorie zelfbenoemde ‘klimatologen’ met een politieke agenda is dat geen enkel probleem. Wat zij van klimaat menen te begrijpen achten zij relevant. Wat gerenommeerde fysici van soms Nobelprijsniveau en met een grote reputatie wereldwijd te zeggen hebben, wordt door deze lieden zonder of met niet meer dan een gebrekkig wetenschappelijk oeuvre weggehoond.

In veel gevallen gaat het om aandachtjunks die over de rug van gekwalificeerde wetenschappers en met medewerking van een groot deel van de media de publiciteit proberen te verwerven die ze op eigen kracht nooit zouden halen. Dat is buitengewoon schadelijk voor de maatschappelijke positie van de natuurwetenschappen die de samenleving in de afgelopen 400 jaar zo veel hebben gebracht. In steeds bredere kring wordt momenteel natuurkunde gezien als ook maar een mening. Voor die fictie gaan we in de toekomst een grote prijs betalen. Zo rolt het natuurwetenschappelijk debat anno 2019.

 

Kinderen zonder kennis

De onzin die over het klimaat de ronde doet is voor een serieuze natuurwetenschapper lachwekkend en triest tegelijk. Kinderen zonder kennis demonstreren voor of tegen (dat weet je nooit zeker) het ‘klimaat’. Kinderen zonder kennis worden ontvangen door een premier zonder kennis, alles voor een pr-actie van dubieus niveau. Uit compassie met alle deelnemers worden letterlijke verslagen van een dergelijk circus nooit gepubliceerd.

Onbenul wordt tot norm verheven. De vermaledijde, maar tegelijk onontkoombare klimaatverandering moet tot elke prijs (nou ja, ongeveer 1000 miljard) gestopt worden.

Laten we eens nuchter kijken waar het allemaal echt over gaat. En wat er natuurkundig mogelijk en onmogelijk is.

Nulmeting

Om te beginnen moeten we constateren dat er voor het klimaat geen nulmeting bestaat. Wat is het klimaat waar we als wereldbevolking naar streven of naar zouden moeten streven? We hebben geen flauw idee. Lokale klimaten op aarde tonen gigantische verschillen, van dat van Groenland tot dat van de Gobi-woestijn. Wat willen we nou eigenlijk? Democratisering van het klimaat met stemrecht voor kinderen?

 

Boosdoener

Door onze klimatologen is CO2 tot de grote boosdoener uitgeroepen. Dat mag, al is de wetenschappelijke onderbouwing voor deze stelling zwak te noemen. Maar goed, het is mooi weer en ik ben in een goed humeur, dus laten we een stukje meewandelen met dit idee. Wat zou het reduceren van de CO2-concentratie in de aardatmosfeer voor effect hebben?

De gedachte is dat het ‘klimaat’ er aanmerkelijk van zou opknappen. De kansen op extreme weersomstandigheden – die overigens slechts bestaan in de computers van dolgedraaide klimaatmodelleerders, maar niet door daadwerkelijke waarnemingen over lange periodes gesteund worden – zouden erdoor verminderen. Als we naar het geologische verleden kijken, heeft het CO2-gehalte van de atmosfeer enorm gevarieerd (tot 8000 ppm toe, 20 maal de huidige CO2-concentratie), zonder dat bij lagere concentraties minder extreme omstandigheden optraden.

CO2-knop?

De enige realistische conclusie moet zijn dat de aarde geen CO2-knop bezit waarmee het klimaat op een gewenste waarde ingesteld kan worden. Bij elke CO2-concentratie zal de variabiliteit van het klimaat onveranderlijk groot zijn. Bij een concentratie beneden de 150 ppm komt zelfs het plantenleven op aarde, en in het verlengde daarvan het dierenleven, in gevaar. Zelfs op basis van de ten onrechte geprezen klimaatmodellen moet geconcludeerd worden dat een eventuele gigantische en onbetaalbare CO2-reductie wereldwijd voor de temperatuur van de planeet slechts effecten heeft die ver achter de komma gevonden moeten worden.

Tel uit je winst en leeg je portemonnee.

 

Fossiele brandstoffen

Klimaat en energie zijn zo langzamerhand een onontwarbare spaghetti geworden. Dat leidt tot nog veel meer ficties in de samenleving. Een belangrijk deel van de vooruitgang van de mensheid op het gebied van gezondheid, van economie, van levensduur, is direct verbonden met de beschikbaarheid van betaalbare, veilige en betrouwbare energie.

Met fossiele brandstoffen is een technologisch zeer hoogwaardig systeem van vraaggestuurde energievoorziening dat precies aan deze eisen voldoet opgebouwd. Voor de westerse mens is dat een absolute zegen gebleken, een zegen die eigenlijk geëxporteerd zou moeten worden naar die delen van de wereld die zuchten onder energiearmoede. Maar de groene mens doet precies het tegendeel en meent daarmee de planeet te redden.

Een fictie van historische proporties.

Renewables

Alle heil wordt nu verwacht van de zogenaamde renewables wind en zon. Dat in werkelijkheid een groot deel van die renewables wordt geleverd door het verbranden van biomassa wordt bij voorkeur genegeerd. Het grote probleem is dat wind en zon aanbodgestuurd zijn en ofwel elektriciteit leveren als er geen vraag naar is, ofwel onvoldoende leveren om aan de vraag van dat moment te voldoen.

Hoewel door veel deskundigen van te voren gewaarschuwd is dat zonder fossiele backup de inzet van zon en wind kansloos zou zijn, dringt dit natuurkundige besef pas nu heel langzaam tot de harde groene koppen door. De vlucht in allerhande lapmiddelen zoals batterijen en waterstof is dan ook nog maar net begonnen. Zonder na te denken over de elementaire natuurkundige problemen die zich daarbij voordoen, wordt blind geroepen dat wetenschap en technologie heus wel een keer met een oplossing gaan komen.

Als fysicus zucht je maar weer eens diep.

Kernenergie

Voor een rationeel denkend mens is de oplossing voor de klimaat- en energieproblematiek glashelder. De beschikbaarheid van kolen is gegarandeerd voor een paar duizend jaar en gasvoorraden zijn voldoende voor zeker 200 jaar. We hebben dus alle tijd om onze energiekoers te verleggen. In welke richting? Uiteraard in de richting van kernenergie, zoals door landen als China en India al jaren zeer actief wordt gedemonstreerd.

Als CO2 al een probleem zou zijn, is de inzet van grootschalige, veilige, betaalbare en betrouwbare kernenergie de enige oplossing. Dat kan vandaag nog op basis van de uraniumcyclus. Op redelijk korte termijn kan de thoriumcyclus voor vele tienduizenden jaren benut worden. Wat willen we nog meer?

 

Groene gekte

Door de gestage toename van de wereldbevolking en de steeds hogere eisen die elk lid van die groeiende wereldbevolking aan zijn energievoorziening stelt, geven prognoses van het International Energy Agency tot 2040 een grote wereldwijde toename van het energieverbruik aan, met een ongeveer gelijkblijvende bijdrage van fossiele brandstoffen.

De bijdrage van renewables groeit, maar de totale bijdrage van deze energievorm is zelfs niet in staat de groei in de energiebehoefte te dekken, laat staan het gebruik van fossiele brandstoffen te vervangen. Deze ontwikkeling staat geheel haaks op de groene gekte die zich momenteel in Nederland voltrekt: weg met kolen en gas, ongeacht of het fysisch kan en ongeacht de kosten.

Gidsland

Nederland beroemt zich er graag op velerlei gebieden gidsland te zijn. Dat betekent dat vragen over effectiviteit bij voorkeur ondergeschikt worden gemaakt aan het gevoel van morele superioriteit dat we aan dit gedrag ontlenen. Dat gevoel mag kennelijk wat kosten.

Het zou echter de voorkeur verdienen om, rijdend op datzelfde hoge morele ros, te onderkennen dat een menswaardig bestaan voor grote delen van de wereldbevolking slechts binnen bereik is door de fictie van zon en wind en regelbaar klimaat ver achter zich te laten. Vanuit die invalshoek bezien is de huidige politiek in ons land niet alleen inhoudelijk dwaas, maar ook nog eens misdadig.

Maar de fictie dat door het draaien aan de klimaatknop iedere staat zijn eigen gewenste klimaat kan instellen is vooralsnog onuitroeibaar.

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
38 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prof. De Lange, Er zijn twee soorten klimaatontkenners: u en de uwen die naar uw vermoedelijke idee tegen de bierkaai blijven vechten en de zwijgende grote menigte, die wel degelijk uw gevecht in zich opneemt en ongemerkt voor u zijn gefundeerde mening vormt, veelal door uw schrijven. En vergis u niet! Daar zitten ook heel veel superintelligente mensen bij die een heel simpele oplossing hebben voor de strijd tegen de milieufanaten: vellen papier met voorgedrukte hokjes en een rood potlood!
Die strijd begint met de Provinciale Staten verkiezingen, dan de EP verkiezingen en de Tweede Kamer verkiezingen. En dan is er nog de categorie mensen die niet welgesteld is en nauwlettend de letterlijke “ont”wikkelingen van hun financiële bezit in de toekomst in de gaten houdt. De duc d’ Alva (bijnaam dukdalf) introduceerde in de 16e eeuw nationale belastingen waarvan de hoogste slechts een tiende penning was; soort BTW dus die bij ons nu al 21% bedraagt, dankzij de EU-marionet met de ontzagwekkende lange neus. En dat ontketende al het begin van de 80-jarige oorlog alsmede zijn politieke ondergang. Mijn beste meneer De Lange wanhoop niet en blijf schrijven; het heeft veel meer effect dan u wellicht denkt of hoopt. Uiteindelijk zult u aan het “Lang”ste eind trekken. Let op de uitslag van 20 maart etc. !!!

M.S. van der Voorn
M.S. van der Voorn
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  C.F.J. Ooijevaar

Ik hoop dat u gelijk hebt. Maar ik vrees met grote vreze. Ook het FvD zal geen deuk in een pakje boter slaan. Zowel PVV als FvD hebben slechts 34 zetels in de peiling van Maurice de Hond van vandaag. Dit zijn uitgesproken anti antropogene opwarming partijen. De rest varieert van enige scepsis tot overtuigde antropogene opwarming partijen. Dus u raadt het al, zolang er nog een ruime meerderheid van het electoraat op de “gevestigde” partijen blijft stemmen, kunt u er gif op innemen dat u straks de verwarming helemaal niet meer durft aan te zetten.

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  M.S. van der Voorn

Meneer van der Voorn: Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd! Geduld.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  M.S. van der Voorn

Zodra het volk flink in de portemonnee geraakt gaan worden zou het zomaar weer kunnen dat voor ineens tegen blijkt te zijn!
Dus het is zeer belangrijk dat mensen als dhr Kees de Lange blijft schrijven!

Daniël
Daniël
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Politiek gezien is het klimaatfanatisme sterk vertegenwoordigd bij partijen die ook nogal eurofiel zijn (D66, Groenlinks). Partijen die dus zouden moeten geloven in de kracht van het multilateralisme. Problemen die staten individueel boven de pet gaan, los je op supranationaal niveau op, zo luidt het credo.

Kennelijk geldt dat laatste niet voor klimaat. Daar moeten we ons volgens deze partijen opeens door middel van megalomane maatregelen inspannen om het klimaat te beïnvloeden, op nationaal niveau. En dan nog indirect ook: door 1000 miljard uit te geven proberen we een gidsland te worden. Volkomen idioot en naïef. Maar dus ook nog eens heel tegenstrijdig.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Veel van de problemen in het klimaatdebat worden veroorzaakt door wetenschappers of hun afwezigheid. Ik lees in het stuk van dr. De Lange “dat er voor het klimaat geen nulmeting bestaat.” Er is inderdaad geen stabiele periode in de geologische of menselijke geschiedenis aan te wijzen, waarna de mens met zijn CO2 de boel komt verstoren. In plaats daarvan zouden we naar bandbreedtes kunnen kijken. Ik heb pas naar aanleiding van een lezing van dr. Kroonenbergh gesuggereerd dat een goede nulhypothese zou kunnen zijn dat het klimaat niet buiten de historische bandbreedte (van de afgelopen 5000 jaar) terecht is gekomen. Verder moet er een helder onderscheid gemaakt gemaakt worden tussen de verschillende mogelijke directe gevolgen van mogelijke klimaatverandering: extreem weer (lijkt idd. onzin), zeespiegelstijging (tot op heden 10 cm/eeuw, hangt waarschijnlijk in slechts beperkte mate af van CO2), wereldwijde catastrofale gevolgen voor de landbouw (erg speculatief, tot nu toe niet aantoonbaar). Dan zijn er nog de indirecte gevolgen, vooral als we gaan proberen klimaatverandering tegen te gaan. Daar moet een behoorlijk economisch model aan ten grondslag liggen. De IAE prognoses in combinatie met de beperkingen van hernieuwbare energievoorzieningen laten zien dat het allemaal een stuk ingewikkelder ligt dan Rutte III en consorten het doen voorkomen. De politieke consequenties zullen sneller voelbaar worden dan de klimatologische gevolgen. Het is wel te hopen dat die extreme politisering snel ophoudt. Er zijn nogal wat stoorzenders, en daar lijken de MSM (zoals NPO?) ook toe te horen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Even een toevoeging: Alles wat dr. Judith Curry, een onafhankelijke en zeer ervaren climatologe, een paar dagen geleden zei over klimaatverandering (https://www.city-journal.org/global-warming) komt vrij nauwkeurig overeen met wat dr. Salomon Kroonenberg meer dan 3 jaar geleden ook zei (https://youtu.be/2Tst9-Be4nY, geciteerd in Robert Bor’s https://opiniez.com/2019/02/28/nu-nl-doet-aan-klimaatcensuur-op-onwetenschappelijke-gronden/robertbor101/, anderhalve week geleden). Interessant is haar opmerking dat het IPCC “recruited only climatologists convinced of the carbon-dioxide warming explanation, excluding all others.” Zo bezien is 97% consensus nog weinig. Vermoedelijk vermijdn met 100% omdat dan duidelijk is dat het doorgestoken kaart is. En het is meer dan 95%, statistisch een ‘significante’ grens. Dus 97% is politiek gezien het best denkbare percentagevoor gelovigen dat CO2 de belangrijkste oorzaak is.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Iedere staat zijn eigen klimaat en iedere staat zijn eigen tijd. Het deed mij denken aan het terugdraaien van de zomertijd. De “vrijheid” om een keuze te maken voor elke land. Dat wordt natuurlijk een puinhoop of tenminste een ruzie over het wel of niet van de zomer en wintertijd, dat is duidelijk. Uiteindelijk wordt het dan vastgesteld door Duitsland en Frankrijk.
Merkel steunt(!) spijbelen van schoolkinderen voor klimaat terwijl Macron het tegen volwassenen gele hesjes moet opnemen. Merkel heeft Europa eerst opgezadeld met een invasie van moslims en nu gaat zij weer kinderen van de school afhouden voor de volgende rampenplan, de klimaatregeling. Want ook zij heeft ooit nog de communistische strijdliederen meegezongen hoe zij de regen en wind de baas worden. Kennelijk heeft zij niet van geleerd, die stomme kop.(Sorry, Moderatie!) Wie stopt dat mens eindelijk? En met haar al die andere klimaat hysterici die hetzelfde denken. Iedereen wil een schone aarde daar is niemand tegen. Maar om dat te koppelen aan het einde van alle leven dat is natuurlijk dom en hoort bij idiote sekte’s die het vergaan van de wereld al zo vaak hebben voorspeld. Klimaat kan je niet beïnvloeden net zo als de evolutie haar eigen gang gaat. Onze blinde darm is ook nog niet verdwenen terwijl deze praktisch overbodig is. En de ijsbeer wordt eens misschien weer een bruine beer want de natuur en de dieren passen zich steeds aan. Alleen onze denkbeelden over de natuur zoals wij die wensen kunnen kapot gaan. Wij moeten ons net als de dieren ook steeds aanpassen aan de natuur en dat kost veel geld. Bewaar die daarvoor voor zover als het nodig is. Werk aan een schone energie door schone technologie te ontwikkelen maar gooi je oude vertrouwde pantoffels niet weg voordat je nieuwe goede aangeschaft hebt.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als de Co2 toch zo n grote boosdoener is zoals ze zeggen, zijn die zogenaamde geleerde koppen nu al fout bezig. Te veel mensen op de aarde dan toch. Dan zou het beter en goed zijn voor de wereld om er voor te zorgen dat er minder mensen geboren gaan worden, en zeker in landen waar ze er zo wie zo niet voor kunnen zorgen, het overslaan van n paar generaties zou dan niet verkeerd zijn. Ontwikkel de bestaande bevolking in die landen na al die jaren pamperen dan maar eens eerst, zodat ze weten wat hun te doen staat om de wereld groener te houden. Verder vind ik de uitspraak in dit stuk, Onbenul word tot norm verheven wel kloppen met het niveau van Rutte op dit moment, hij gaat in debat met kinderen die totaal geen kennis er van hebben, dat zegt al genoeg toch. Als volwassenen zie je de bomen door het bos onderhand niet meer hiermee, alsof kinderen dan wel de wijsheid in pacht zouden hebben hierover.

Elvi
Elvi
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik wil alleen maar vragen beantwoord zien eigenlijk. Wat levert bijvoorbeeld een elektrische auto, aangestuurd door fossiele brandstoffen, op aan vermindering van Co2 uitstoot ten opzicht van auto’s met een direct uitstoot door benzine, diesel of gas? Wat levert een warmtepomp op?
Men doet het voorkomen alsof een elektriciteit de Co2 uitstoot zo drastisch vermindert maar feitelijke cijfers heb ik er nog nooit over gezien.
Eigenlijk heel raar. Elektrische auto’s en warmtepompen lopen volgens mij op meer vervuilende bestanddelen dan wanneer ze op gas lopen. Dit heeft allemaal pas zin als we fusie energie omarmen.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Elvi

@ Elvi
Wat elektrische auto’s momenteel opleveren is een hoop extra CO2 productie, een hoop chemisch afval, mensonterende kinderarbeid in levensgevaarlijke Afrikaanse mijnen, dode ecosystemen in China, flinke belastingkosten op te hoesten door de werkende Nederlander, en een zwaar gesubsidieerd “groen” imago voor een select groepje deugmensen.
Maar ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat je dit allemaal eigenlijk al wel wist…

Michiel Mans
Michiel Mans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Elvi

De (berekende) realiteit is: ‘10% to 24% decrease in global warming potential (GWP) relative to conventional diesel or gasoline vehicles assuming lifetimes of 150,000 km’ -bron Noorse studie, zie links. De mogelijk grotere vervuiling van de hele productie-gebruiksketen van EVs (o.a. batterijen) blijft eveneens onvermeld. Daarnaast zijn er minder gunstige CO2 scenario’s mogelijk. Als b.v. de EV de energie uit kolencentrales haalt (CO2 ‘rijke’ biomassa/houtpallet bijstook-effect niet meegerekend) zijn diesels en zelfs benzine auto’s over de hele productie-gebruiksketen CO2 ‘vriendelijker’ dan een EV.

Een ander probleem is dat de oorlog tegen de CO2-uitstoot van een middel om een doel te bereiken, zijnde opwarmingbeperking, hét oorlogsdoel is geworden. Zo’n beetje het enige doel ook inmiddels.

Wat het ‘werken’ van akkoorden betreft, zelfs het ‘nette’ NRC en VK beoordeelden de stelling dat investeringen, transities e.d. per saldo mondiaal 0,0003 graden C gaan schelen als ‘waar’.

De doorberekening van het energieakkoord door de Stichting Milieu en Wetenschap&Beleid geeft geen aanleiding tot optimisme of vertrouwen in de bekwaamheid van ‘Den Haag’. Waar beta’s en ’techneuten’ grotendeels schitteren door afwezigheid. Vandaar populistische platitides als ‘Voor het klimaat’ (D66)

Ref:
https://nlslash.nl/mwenb/De_kosten_van_het_energieakkoord.pdf
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-productie-elektrische-auto-stuk-vervuilender-~b019be18/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1530-9290.2012.00532.x – Noorse studie
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516305944 daar een .pdf (2016) met ‘Life Cycle Emissions and Cost Study of Light Duty Vehicles’ van diverse typen inclusief EV

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Michiel Mans

Bij de productie van een accu-pakket voor een elektrische auto wordt ongeveer net zo veel CO2 geproduceerd (plus een enorme berg echte vervuiling) als de hoeveelheid CO2 die een vergelijkbare conventionele auto gedurende 7 jaar gebruik produceert.
De levensduur van zo’n accu-pakket bedraagt vervolgens, bij gemiddeld gebruik, ongeveer 7 jaar.
Zelfs als je dat accu pakket gedurende die 7 jaar nooit zou hoeven op te laden, en de productie van de rest van de elektrische auto buiten beschouwing laat, verdien je er dus, wat CO2 betreft, helemaal niets mee.
Maar dat accu-pakket moet dus wel zeer regelmatig opgeladen worden, met grotendeels uit conventionele op fossiele brandstoffen werkende energie centrales afkomstige stroom, en met een hoop rendementsverlies.
Het enige wat je met elektrische auto’s bereikt is dus, buiten de nodeloze productie van een enorme berg echte vervuiling aan enorme kosten, een verhoging van de CO2 productie, en een verplaatsing van die CO2 productie van de motor van de auto naar daar waar het accu-pakket en de benodigde stroom geproduceerd worden.
Gekkenwerk noemen we zo iets.

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ongelooflijk eens met het hele stuk. Heb in het verleden ooit natuurkunde en geofysica gestudeerd en beoefend, daar kan het mee te maken hebben.

Cees de la Haye
Cees de la Haye
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Graag zie ik mijn oude vakgebied toegevoegd: Remote sensing (afd microgolftechniek, TU Delft Elektro)

Theo Prinse
Theo Prinse
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nu met de geslaagde koppeling van de eerste bemanbare ruimte capsule van SpaceX dit een verdere daling van de ruimtevracht prijs veroorzaakt zal laser en/of microwave parken in een baan om de planeet nu ook weer op de agenda moeten komen want extreem grootschalige demografische interstellaire emigratie heeft op de lange termijn ook een substantieel deel aan nucleaire energie van de Aarde nodig voor planeten waar dit niet voorhanden is.

Martijn Thomassen
Martijn Thomassen
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad heeft het klimaat geen nulmeting. Plaattektoniek, om maar eens wat e te noemen, heeft ook geen nulmeting. Betekent dat dat we dat maar niet meer hoeven te bestuderen?

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

Nee, dat is een stropop.
Iets *bestuderen* is namelijk iets anders dan *in paniek raken*. Oftewel;
– plaattektoniek bestuderen JA;
– maar plaattektoniek verbieden NEE.
Oftewel, het “herstellen” van onze continenten naar hun positie (0-stand) tijdens het Paleozoïcum is niet mogelijk. Laat “wetenschappers” dan ook niet doen alsof dat wel mogelijk is.
Ça simple comme bonjour.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

De heer de Lange zegt nergens dat we het klimaat niet hoeven te bestuderen.
Het enige wat hij zegt is dat de huidige “klimaat wetenschap” bedroevend weinig met wetenschap te maken heeft, en heel veel met politiek.
Dat ons onder de valse noemer “wetenschap” politieke denkbeelden verkocht worden.
Gewoon het roze brilletje even afzetten en het artikel nog een keertje lezen…

Martijn Thomassen
Martijn Thomassen
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Over stropoppen gesproken. De invloed van de industrie is vele malen groter. Er zijn vele vele lobbyisten die betaald worden door de olie en gas industrie, denk je nu echt dat iets ten nadele gaan zeggen van olie en gas? Het is te vergelijken met deskundigen die destijds beweerden dat roken echt geen kwaad kan.
Ik begrijp ook niet zo goed wie je bedoelt met “de politiek”: in de meeste westerse landen zijn regeringen aan de macht die het milieu bar weinig interesseert: de VS, UK, Australie, en ook in Nederland met de VVD. Het enige dat die regeringen doen is de boel saboteren. Toen ik zelf in onderzoek werkte heb ik nooit iets gemerkt van politieke invloed.

Cinderelle
Cinderelle
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

Wat dacht je van de wind- en zonnepanelen industrie? Er wordt maar wat lekker verdiend aan de windmolen-subsidies. Windmolens worden na 10 jaar niet gereviseerd, maar compleet vervangen, want dan strijkt men meer geld op. Raad eens welk bedrijf daar achter zit? Hint: het is Brits-Nederlands en het logo is een geel-rode schelp.

Wat de “politiek” betreft: we zien nu al dat de energierekening fors duurder is geworden. En ondanks de enorme Nederlandse gasvoorraad en de uitstekende infrastructuur, moeten we van het gas af. Daarmee maken we ons afhankelijker van elektriciteit, dat straks nog de enige vorm van energie zal zijn. Voer daarvan het prijskaartje op, zoals nu al gebeurt en onherroepelijk nog verder zal stijgen omdat de vraag exponentieel zal toenemen (Tesla’s rijden niet op water) en je snapt dat straks alleen de allerrijksten nog kunnen betalen voor energie. De rest zal haar welvaart verliezen. Dat is de uiterste, dystopische consequentie. Onrealistisch? Ik hoop het, maar je moet je wel af blijven vragen waarom de politiek ons met alle geweld een klimaatcrisis aanpraat. Het is makkelijker regeren als het volk bang is.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

@Martijn,

Er gaat momenteel meer geld om in de klimaatlobby dan in welke andere lobby dan ook. Niet voor niets geven zelfs oliebedrijven als Shell veel geld uit aan klimaatbubbels.
Zelfs die klimaatspijbelaars krijgen EU-subsidie!
Analfabetisme is kennelijk een doel geworden.

Maar waar er het meeste geld omgaat is irrelevant.
Had je de column eigenlijk wel gelezen?

Martijn Thomassen
Martijn Thomassen
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kernenergie dus? De auteur gaat dan voor het gemak maar even voorbij dat de investering in nieuwe kerncentrales nauwelijks nog op zijn te brengen. Zie de toestand rond Hinkley point C waar de Britse belastingbetaler tot in lengte van dagen een driemaal de huidige elekriciteitsprijs op gaat hoesten om de initiele investering door China terug te betalen. En dan is het nog maar te hopen dat die centrale op tijd af is, want de risicos zijn ook geheel voor ons. Niet echt een levensvatbaar model. Kortom, de auteur herhaalt en herkauwt nog maar weer eens hetzelfde deuntje van de nucleaire industrie die al volop de tijd heeft gekregen om met oplossingen voor hun problemen (restafval, kwetsbaarheid voor rampen zoals Fukushima) te komen. Zonder resultaat tot dusver.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

Ik ben het met je eens dat kernenergie de komende decennia bijna half zo veel problemen en kosten op gaat leveren as windenergie per maand. Dat neemt niet weg dat kernenergie een mogelijke oplossing is, en windenergie niet. Want aanbod gestuurd, in plaats van vraag gestuurd.

Dit is echt elementair, Martijn.
De milieubeweging stelt dat we door op elektriciteit over te schakelen onze co2 productie kunnen vertienmiljoenvoudigen. Volgens de klimaatextremisten is een extreme co2 verhoging noodzakelijk om subsidies voor het klimaat op te kunnen blijven eisen.

En op zich hebben klimaatfanatici gelijk dat co2 weinig kwaad kan, maar ik geloof niet dat dat een reden is om onze co2 productie zo extreem te verhogen als de klimaatdominees eisen. Dat is namelijk onbetaalbaar. Uiteindelijk draait het leven niet alleen om het rijk maken van een kleine elite van klimaatpausen zoals Ed N met zijn 5 geisers en verwarmde buitenbad.

Martijn Thomassen
Martijn Thomassen
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Ik snap echt niet wat je bedoelt met “CO2 productie te verhogen”. Lijkt me beter om de discussie hier maar te sluiten

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

Lijkt mij ook.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

Toch is het echt heel simpel, Martijn.
En geloof mij niet op mijn blauwe ogen; ga hier gerust op googelen.

Het opwekken van elektriciteit levert meer co2 uitstoot op dan het co2 uitstoot bespaart aan bijvoorbeeld gasverbruik. Elektriciteit is daardoor dus niet co2 neutraler dan gas, integendeel. Stroom heeft namelijk een relatief laag rendement;
– de modernste gascentrales verliezen nog 40% rendement;
– bij oudere centrales is dat nog meer, tot 60%;
– bij omzetten/transport gaat nog eens 10% verloren;
– eenmaal thuis kost het 3 x zoveel stroom dan gas om een ei te koken.

Alleen al “van het gas af gaan” zal de co2 uitstoot dus verviervoudigen. Maar we moeten ook aan de elektrische auto. Enig idee hoeveel stroom er verloren gaat bij het opladen van een accu?

Daar hoor je de milieulobby en aanverwante industrieën niet over nee. Het enige “lichtpuntje” is dat zowel verwarming als autobezit straks iets is voor de rijkste klassen. Met hoeveel honderd procent de co2 uitstoot straks precies verhoogd gaat worden is dus nog niet te berekenen.

Martijn Thomassen
Martijn Thomassen
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Het lijkt me een goed om eens wat colleges bij de heer de Lange te volgen, want je haalt hier wel heel veel dingen door elkaar. Leg eens uit hoe een zonnepaneeltje of zelfs de nucleaire reactor C02 uitstoot bij het opwekken van elektriciteit?

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

@Martijn,

Ik haal niks door elkaar. Ik ga uit van de eisen van de milieulobby. Die is tegen nucleaire reactors, dus tel ik die niet mee.

En zonnepanelen zijn net als windmolens aanbod gestuurd, in plaats van vraag gestuurd; en dus geen oplossing. Want achter elk zonnepaneel en elke windmolen staat een gas- kolen- of nucleaire centrale. Of een zwaar vervuilende palletverbrander, nota bene ook als “groene stroom” aangemerkt.

Dit is echt basale kennis als het om elektriciteit gaat.
In theorie kan er nooit meer dan 50% groene stroom opgewekt worden; want er moet altijd voldoende capaciteit zijn voor windstille donkere dagen. Als de overheid dan het stroomverbruik gaat verheelveelvoudigen leidt dat natuurlijk tot heel veel meer co2 uitstoot. Nog los van het feit dat die 50% momenteel al onhaalbaar en onbetaalbaar is, dus bij een stijgend stroomverbruik… nou ja, zelfs een klimaatspijbelaar zou dat moeten snappen.

Dat zo weinig mensen dit weten zegt veel over het niveau van de klimaathysterici en de daaraan gelieerde MSM.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

Hinkley Point C is een voorbeeld van overheidsfalen wat de financiering van grote projecten betreft, dat de Britse overheid ten behoeve van het financieren van dit project geld geleend heeft aan 4,5 maal het normale tarief zegt niets over de rendabiliteit van kernenergie, maar dat weet jij natuurlijk ook wel.
Zuiver een gevalletje van een linkse stok zoeken om een rechtse hond mee te slaan.
Zullen we het eens hebben over waarom in een land als Frankrijk, met een stroomvoorziening die voor 80% nucleair is, de elektriciteitsprijzen ongeveer de helft zijn van die in Nederland?
Of zullen we de aantallen directe en indirecte doden per geleverde kWh, over de afgelopen halve eeuw of zo, en gerelateerd aan de energie opwekkingsmethode, eens vergelijken?
Of zullen we het eens hebben over hoe de technologische ontwikkelingen in de kernenergie sector al een halve eeuw gefrustreerd en gesaboteerd worden door onwetende linkse technofoben?
Ga toch geitenwollenssokken breien…

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

Dag mijnheer Thomassen,
China zet volop in op kernenergie.
Gelukkig ziet secretary Rick Perry ook in dat nuclear niet kan ontbreken om in de toekomstige energiebehoefte te voorzien en zet volop in, op de ontwikkeling van nieuwe reactoren: The next decade will be crucial for the industry as it desperately tries to bridge the gap between its current fleet of reactors and new designs that are smaller, more flexible and cheaper to build.
Er is een zeer recent filmpje van Jan Paternotte waarop hij het heeft over: ‘We kunnen zo-veel geld verdienen voor de pot, maar toch lopen er een aantal constant de boel te verzieken.’ (dit gaat weliswaar over de EU maar voor kernenergie loopt zijn team ook niet warm)
Ik ben bang dat China en Amerika ‘hun pot’ gaan vullen en dat wij na miljarden in een bodemloze energietransitieput gestort te hebben deze technologie alsnog moeten inkopen.
Ik denk dat na 20 maart de rede weer terugkeert in de besluitvormende rangen in de politiek en dat het voor mij onverklaarbare plotselinge besluit om een energietransitie in te zetten wordt herroepen -in welk verkiezingsprogramma werd deze transitie ooit genoemd?-
Het Energieakkoord 2013 is een initiatief van belangenorganisaties: sinds wanneer besluiten zij over vergaand overheidsbeleid, hoe heeft de politiek dit laten gebeuren?
In het hele akkoord komt het woord warmtepomp niet voor en nu is het plotseling de panace voor klimaatverandering…???

Martijn Thomassen
Martijn Thomassen
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ron

Een beetje Googlen (niet de meest betrouwbare bron maar vooruit) leert dat er in de VS in de laatste 20 jaar welgeteld 1 reactor is bijgekomen, de meest recent plant in aanbouw is ‘abandoned’, en dat China mikt op 11% van hun energiebehoefte in 2050. Niet echt getallen waar je warm van wordt. De belofte van smaller, cheaper en more flexible horen we al jaren, met volstrekt droevige resultaten. Vraag het de Fransen met hun reactor in Flammanville – 3 keer over budget en jaren achter op schema.
Kernenergie heeft z’n tijd gehad en z’n beloftes helaas niet waargemaakt.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

Dag mijnheer Thomassen,
Op World Nuclear Association: By 2030 nuclear capacity will be 120 to 150 GWe, and nuclear will provide 8% to 10% of electricity.
U mag geen vertrouwen meer hebben in de ontwikkeling van kernenergie, Bill Gates heeft dat wel en ik heb dat met hem.
Bill Gates: A Convenient Truth 😉

Martijn Thomassen
Martijn Thomassen
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ron

@Ron we zullen zien. Voorlopig ligt de industrie op z’n gat, de Thorium reactor waar de Lange zo vol van is bestaat alleen nog als prototype, en experts zijn het er over eens dat er nog zeer forse investeringen en een hoop tijd voor nodig zijn om het operationeel te krijgen. Voor de duideljjkheid, ik ben zelf fysicus en voorheen groot verstander van kernenergie. Helaas zijn de problemen met kernenergie na al de jaren van investeringen nog steeds grotendeels hetzelfde als in het begin.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

aan mijneer Thomassen,
Ik kan uit uw bijdragen niet opmaken wat u voorstaat of wat uw positie is m.b.t. AGW?

Martijn Thomassen
Martijn Thomassen
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ron

Als voormalig onderzoeker geloof ik dat de bewijzen voor menselijke invloed duidelijk zijn. Of klimaatverandering het grootste probleem is waar we mee te maken hebben ben ik niet zo zeker van. Ik zie een groter gevaar in overconsumptie, het verdwijnen van biodiversiteit, het vervuilen van oceanen en het geleidelijk onbewoonbaar worden van dichtbevolkte gebieden o.a door het verdwijnen van gletsjers in de Himalaya. Of je nu in AGW gelooft ot niet, dat gletsjers in rap tempo verwijnen kun je gewoon waarnemen. Op den duur gaat dit zeer grote problemen opleveren.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn Thomassen

Hinkley Point C is een voorbeeld van overheidsfalen wat de financiering van grote projecten betreft, dat de Britse overheid ten behoeve van het financieren van dit project geld geleend heeft aan 4,5 maal het normale tarief zegt niets over de rendabiliteit van kernenergie, maar dat weet jij natuurlijk ook wel.
Zuiver een gevalletje van een linkse stok zoeken om een rechtse hond mee te slaan.
Zullen we het eens hebben over waarom in een land als Frankrijk, met een stroomvoorziening die voor 80% nucleair is, de elektriciteitsprijzen ongeveer de helft zijn van die in Nederland?
Of zullen we de aantallen directe en indirecte doden per geleverde kWh, over de afgelopen halve eeuw of zo, en gerelateerd aan de energie opwekkingsmethode, eens vergelijken?
Of zullen we het eens hebben over hoe de technologische ontwikkelingen in de kernenergie sector al een halve eeuw gefrustreerd en gesaboteerd worden door onwetende linkse technofoben?
Ga toch geitenwollenssokken breien…

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
+++++ !!!
(en graag 1 paar geitenwollen sokken voor mij, voor ’t geval we in de kou komen te zitten !)

38
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x