Voor politici en media is natuurkunde ook maar een mening

Het slachten van de kip met de gouden eieren

VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius tijdens het Rondetafelgesprek over de kosten en baten van de Klimaatwet

Titelfoto: VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius tijdens het Rondetafelgesprek over de kosten en baten van de Klimaatwet (31 oktober 2018). Beeldmateriaal Tweede Kamer.

 

Met alle verhitte debatten over het aardse klimaat en de energieproblematiek is het aantal zelfbenoemde ‘natuurkundigen’ met uitgesproken, niet wetenschappelijk gefundeerde meningen verveelvoudigd. Dit leidt tot ronduit gênante vertoningen in de Tweede Kamer bij aanvaringen over klimaat en energie. Ook in de media kun je wat dat betreft je hart ophalen. Kees de Lange over het grote maatschappelijke belang van de natuurkunde.

Met de kennis van natuurwetenschappen en specifiek die van de natuurkunde, is het in de Nederlandse samenleving bedroevend gesteld. Dat is een slechte zaak, omdat onze moderne samenleving in zeer belangrijke mate op fundamentele natuurwetenschappelijke kennis en in het verlengde daarvan toenemend op geavanceerde technologie berust.

Feitenkennis

Om dergelijke ontwikkelingen te kunnen begrijpen en eventueel te sturen, is natuurkundige feitenkennis, maar ook ervaring met de bijbehorende manier van denken een absolute voorwaarde. Natuurlijk wordt door oningewijden graag de leus geciteerd ‘Why be a scientist if you can be his boss?’ Ik ben zo vrij daarbij wat kanttekeningen te plaatsen.

Moderne natuurwetenschap bestaat pas ongeveer 400 jaar. In die in het bestaan van de mensheid korte periode is zeer veel tot stand gebracht. In belangrijke mate zijn armoede, honger en ziekte teruggedrongen, met als resultaat wereldwijd sterk verbeterde levensomstandigheden en een enorm toegenomen levensverwachting. Het scheppen van een betrouwbare, betaalbare en dus voor zeer velen beschikbare energievoorziening heeft de kwaliteit van leven voor zeer velen letterlijk uit de Middeleeuwen getild.

Weinig bèta’s in politiek en media

Je hoeft geen ziener te zijn om te beseffen dat deze ontwikkeling zich in de toekomst zal voortzetten. Kennis van zaken zou daarbij helpen. Is die kennis van zaken in ons land in voldoende mate aanwezig? Laten we eerst maar eens kijken naar de volksvertegenwoordiging, waar toch regelmatig belangrijke beslissingen worden genomen die een grote impact hebben op de nationale beoefening van de natuurwetenschappen en de toekomst van technologie. Het aantal bèta’s in de volksvertegenwoordiging is letterlijk op de vingers van één hand te tellen. Bovendien kan zelfs in de volksvertegenwoordiging het dwaze en levensgevaarlijke standpunt dat ‘wetenschap ook maar een mening is’ met verontrustende regelmaat beluisterd worden.

 

In de media is het niet beter. Natuurkunde wordt beschouwd als veel te moeilijk, de beoefenaren zijn humorloze nerds, en daar is voor gewone mensen sowieso geen zinnig woord mee te wisselen. Dat in Nederland op het gebied van acceptatie en presentatie van natuurkunde een wereld te winnen valt, moge duidelijk zijn.

Cijfers

Hoe zit het eigenlijk met de studie natuurkunde in Nederland? Op middelbare scholen laten velen het vak natuurkunde voortijdig vallen, en wat ze aan natuurkunde in de onderbouw leren is verwaarloosbaar. Bij het vervolgtraject beperk ik me tot de universiteiten, omdat op MBO en HBO niveau wel enig elementair onderwijs in het vak gegeven wordt, maar er niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt.

We hebben in ons land negen universiteiten waar men natuurkunde kan studeren. CBS-cijfers van 2017/2018 noemen totaal 6944 studenten waarvan 1315 eerstejaars. Lang niet iedereen die met de studie begint, maakt die ook af. Rendementen zijn vaak na 9 jaar studie slechts ongeveer 70%.

Universitaire studie

Hoe is de studie natuurkunde opgebouwd? Er is een bachelor-fase van drie jaar die voornamelijk uit het volgen van onderwijs bestaat. In het derde jaar wordt er onder leiding van iemand met enige onderzoekservaring aan een relatief kort onderzoeksproject gewerkt. Dit impliceert tegelijkertijd een zekere mate van specialisatie. Daarna kan een masterprogramma van twee jaar gevolgd worden, waarbij de student in het tweede jaar bij onderzoek op een deelgebied van de natuurkunde betrokken wordt.

Aan de hand van deze opgedane onderzoekservaring kan hij zichzelf dan vaste stof fysicus, atoomfysicus, kernfysicus, theoretisch fysicus of iets dergelijks noemen. Van het opdoen van zelfstandige onderzoekservaring is echter nauwelijks sprake. De kennis van de natuurkundige specialisatie waarin studenten dus afstuderen is een zeer beperkte. Het betreft het opdoen van ervaring op het gebied van een specifieke deeldiscipline van de natuurkunde gedurende iets als een half jaar.

 

Promotieonderzoek

Voor de meest capabele studenten is er daarna de mogelijkheid om een promotieonderzoek te verrichten. Dat neemt minimaal vier jaar in beslag en vindt plaats onder leiding van een gekwalificeerd ervaren hoogleraar. Die hoogleraar geeft gedetailleerde leiding aan misschien wel vijf van dergelijke projecten. Gedurende zijn promotieperiode wordt de promovendus ook ingezet bij het begeleiden van andere studenten, zodat hij wat onderwijservaring opdoet.

Aan het eind van de promotieperiode vindt dan de promotie plaats en mag de kandidaat zich doctor noemen. Hij bezit dan een aanzienlijke expertise op zijn eigen vakgebied, maar doorgaans niet veel ervaring daarbuiten. In Nederland is het vullen van promotieplaatsen met voldoende capabele Nederlandse studenten overigens niet mogelijk, reden dat zeer veel in het buitenland geworven moet worden. Dat betreft dan meestal mensen die na hun promotie weer naar hun land van herkomst gaan.

Harde competitie

Bij het benoemen van natuurkundigen op de schaarse vaste universitaire posities die er zijn, wordt een promotie als een goed begin gezien. Er is echter meer nodig en die extra’s dienen gevonden te worden in een postdoctoraal verblijf, bij voorkeur op een zeer goed aangeschreven natuurkundelaboratorium in het buitenland. Pas na een aantal jaren buitenlandse ervaring kan iemand als een kandidaat voor de vaste universitaire staf worden beschouwd.

Na vaste aanstelling ontwikkelt men zich verder. Bij voldoende kwaliteit en door een aantoonbare productie van wetenschappelijke artikelen in gerefereede tijdschriften, door uitnodigingen om te spreken op prestigieuze internationale congressen, en in combinatie met kwaliteiten als het geven van onderwijs op hoog niveau en het verwerven van externe onderzoekfondsen (natuurkunde is een kostbaar vak) is voor een beperkt aantal mensen een hoogleraarschap weggelegd. We leven in de natuurkunde in een wereld vol harde competitie.

Gouden eieren

Nu verhitte debatten over het aardse klimaat niet van de al dan niet vervuilde lucht zijn, is het aantal zelfbenoemde ‘natuurkundigen’ met een uitgesproken mening over zaken waar ze verbazend weinig van weten verveelvoudigd. Dit leidt tot ronduit gênante vertoningen in de Tweede Kamer bij aanvaringen over klimaat en energie. Ook in de media kun je wat dat betreft je hart ophalen. En omdat natuurwetenschap ״toch maar een mening is״, wordt daar verbazend weinig tegenspel aan geboden in het publieke domein.

 

Het bij het grof vuil zetten van elke vorm van onder grote competitiedruk bewezen deskundigheid en ervaring lijkt verdacht veel op het slachten van de kip die al 400 jaar gouden eieren legt.

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
21 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Joop
Joop
4 jaren geleden

En dan gaan wij er prat op dat Nederland een ‘kenniseconomie’ is!
We worden potverdomme linksom en rechtsom ingehaald door de Chinezen (waarvan we vinden dat ze een ‘maak’economie hebben), die inmiddels de eerste twee Thorium-centrales aan het ontwikkelen zijn. Doordat wij stil blijven staan en niet doorontwikkelen missen wij de boot en gaan we ook hier niet nu én in de toekomst geld aan verdienen. De Chinezen hebben allang gezien dat zonnepanelen en windmolens geen reéel verdienmodel meer is.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

OK. Kernachtig. 1. Bedankt voor de videolink over natuurkunde. Er staat meer op http://dominicwalliman.com/. 2. Het debat over klimaat en energie loopt stuk op verwarring. over drie dingen die nooit met elkaar verward mogen worden: meningen, feiten en welafgewogen oordelen. 3. Een en ander wordt verergerd door belangen, opportunisme en onbenulligheid, vooral ook van de kant van regeringspartijen. 4. D66 en CU hebben de norm van 49% minder CO2 ingebracht in het regeerakkoord zonder de optie kernenergie, de wereldwijde situatie, en de schuivende opvattingen bij IPCC en IEA in overweging te nemen. 5. Nijpels voert die opdracht blind uit, zonder zelf enige verantwoordelijkheid te nemen (hier is de wet van Godwin voor uitgevonden). 6. dus: de aanstaande klimaatwet is niet het resultaat van een welafgewogen oordeel. 7. dit is deels te wijten aan gebrek aan algemeen natuurkundig inzicht. 8. dit is ook te wijten doordat een serieus debat in de Tweede Kamer om tot een welafgewogen oordeel te komen tegenwoordig onmogelijk is. 8. dit komt doordat woordvoerders mechanisch fractiestandpunten of kabinetsstandpunten blijven herhalen (Jet Robben van D66 is hier een mooi voorbeeld van). 9. een debat in de Tweede Kamer vereist de gezamenlijke wil en inspanning om tot open, eerlijke, heldere oordeelsvorming te komen. 10. als die wil er niet is dan functioneert democratie niet goed. Conclusie?

Frans
Frans
4 jaren geleden

Dat het de parlementariërs, bij gebrek aan een fatsoenlijke opleiding, aan kennis ontbreekt is nog tot daaraantoe. Dat ze niet willen begrijpen dat ze niet gekwalificeerd zijn en dus moeten terugvallen op mensen die wel gekwalificeerd zijn om een verantwoord beleid te kunnen voeren, dat is de echte kwalijke zaak. En dan heb ik het dus over het niet gewillig en/of in staat zijn onderscheid te maken tussen wel en niet gekwalificeerde wetenschappers. De kern van het probleem zit hem in dat “Why be a scientist if you can be his boss?” Het is algemeen bekend dat je voor de Beta studies intellectueel meer in je mars moet hebben dan voor de Alfa en Gamma varianten, maar de echte geitenwollenssokken opleidingen, zoals sociologie bijvoorbeeld, spannen wel de kroon op dit vlak. Die vormen het verzamelputje voor alles wat geen echte studie aan kan. Niet handig dus dat net dit soort “gestudeerden” vervolgens in grote getale op overheidsbeleidsposities eindigt (omdat men ze in de echte wereld nergens gebruiken kan). Iemand die natuurkunde heeft gevolgd op MBO niveau is niet in staat om het klimaat te voorspellen, maar is over het algemeen wel in staat om zin van onzin te onderscheiden waar het op, bijvoorbeeld, klimaat zaken aankomt. De op de een of andere geitenwollenssokken studie gepromoveerde ontbreekt zelfs dit vermogen echter, en is te elitair, of te dom, om toe te geven dat zijn/haar LBO niveau wat natuurkunde betreft hem/haar diskwalificeert als beleidsbepaler in natuurkunde gerelateerde zaken. En dat is een recept voor ongelukken in een technologisch geavanceerde beschaving. We zouden een wetenschappelijke raad moeten hebben waarin echt gekwalificeerde wetenschappers veto recht hebben in dit soort zaken.

ni28
ni28
4 jaren geleden

Is er eigenlijk iets veranderd sinds de tijden van de middeleeuwse inquisitie? Nauwelijks. De onwetendheid heeft de macht nog steeds in pacht. De echte niet gepolitiseerde kennis is tot een mening gediskwalificeerd.

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden

Als het gaat om de beantwoording van vragen betreffende de werkelijkheid zijn er twee soorten mensen – zij die allereerst de natuur willen onderzoeken en zij die modieuze meningen van anderen graag volgen, De tweede kategorie heeft nu de macht in het maatschappelijk verkeer.

Sabeltant
Sabeltant
4 jaren geleden

@Pieter Lanser

“@ Cornelia, je zou het beter begrijpen als je het hele bericht las en niet gaat shoppen.”

Waarop baseert u dit?

“Het dédain waarmee op dit forum wordt afgegeven op onze politici is stuitend. Het zijn wel ònze volksvertegenwoordigers. Als je iets anders wilt dan een democratie….”

Waar geef ik af op onze politici in mijn reactie?
Waar geef ik aan dat ik iets anders wil dan democratie?

De democratie waar u het over heeft bestaat niet, de democratie van het heden bestaat uit machthebbers wiens stromannen een goed vallend verkiezingsprogramma hebben geschreven.
Na de verkiezingen wordt achter gesloten deuren de “macht/geld” verdeeld en krijgt de kiezer te horen wie wat gaat doen en waarmee, zaken die zeker na de laatste verkiezingen in geen enkel verkiezingsprogramma te lezen waren.

Na dit overleg achter gesloten deuren, heeft de burger geen enkel democratische mogelijkheid meer om deze zaken -die dus in geen enkel programma stonden en waar de burger NIET voor gekozen heeft- te bespreken laat staan nog te beïnvloeden.

De democratie waar u het over heeft, bestaat niet, net als uw natuurkundige opleiding, waar ik na het lezen van uw reactie op mij, sterk mijn twijfels over heb. Ik had écht wat meer inhoud verwacht.

s.f.h.
s.f.h.
4 jaren geleden

de Lange stipt een fundamenteel probleem aan : we zeuren over het % vrouwen in de politiek en niet over het % beta’s in de Kamers. Het eerste is geen argument voor betere besluitvorming , het tweede zeker wel. Vermakelijk vind ik altijd de gretigheid waarop probleempjes uit de gamma sector in de 2-de Kamer, vergelijk het met een eend en een koppel van 5 woerden in het voorjaar.
Hopelijk komt F v D in de 1-ste Kamer met 33 % beta’s , zo niet dan blijft alles bij het grijze oude.

Frans
Frans
4 jaren geleden

@Pieter Lanser
Beste Pieter, je leeft in een droomwereld, die democratie waar jij het over hebt bestaat helemaal niet. Wat wij hebben is een vierjaarlijkse stoelendans, waarbij diegenen die het gezelligste linkse menu in elkaar weten te draaien, en dus de linkse media op hun hand hebben, middels de gemanipuleerde kiezers van de meeste stoeltjes worden voorzien. Nadat de stoeltjes zijn verdeeld verdwijnen alle beloofde menu’s echter linea recta in de vuilnisbak en gaat men, onder het motto “water bij de wijn doen want coalitie”, gewoon verder met het bereiden van de inmiddels welbekende links gekruide stamppot.
Verder heb ik dacht ik duidelijk aangegeven dat het probleem hem voornamelijk zit in het onvermogen, of de onwil, onder onze natuurkundig gehandicapte beleidsmakers, om wetenschappelijk deugdelijk onderbouwt advies in te winnen alvorens belangrijke beslissingen met verreikende gevolgen te nemen. Het huidige klimaat beleid is een goed voorbeeld, men baseert zich m.b.t. dit onderwerp hoofdzakelijk op de bevindingen van het IPCC, wat in de eerste plaats een politieke organisatie is, en waarvan inmiddels herhaaldelijk bewezen is dat de er werkzame wetenschappers alles bij elkaar gelogen en bedrogen hebben om bij de door hun politieke meesters gewenste conclusies te arriveren. Onze beleidsmakers hebben gewoon geen flauw benul hoe echte wetenschap werkt, dat het in echte wetenschap om verifieerbare bewijzen draait, en niet om “meeste stemmen gelden”. En niet dat het er toe doet, maar de meeste wetenschappers zijn het overigens niet met het IPCC eens.

Maenhout
Maenhout
4 jaren geleden

Waar is het land van Lorentz, Vander Waals, Kamerlingh Onnesz, Debye, Van der Meer, Van ’t Hoff, Zeeman, Zernike en Bloembergen gebleven?

H. van Haren
H. van Haren
4 jaren geleden

@Cornelia
Steeds vaker wordt een vaststaand feit gediskwalificeerd als “ook maar een mening”, zie het voorbeeld van Kees de Lange in dit stuk, een tweet van Edith van Walsum.
En onlangs kreeg iemand in een praatprogramma de mogelijkheid om te ventileren dat vaccinatie slecht was en allerlei bijverschijnselen zou genereren. Als iemand dat op radio of tv beweert “dan zal het wel waar zijn”, lijken velen te denken. Dat aldaar aanwezige wetenschappers in de gezondheidsbranche dergelijke onzin ter plekke onderuit haalden leek de verkondiger van die onzin niet te deren. Intussen vormen de niet-gevaccineerden een gevaar voor anderen en zijn de ouders die vaccinatie tegengaan een direct gevaar voor hun eigen kinderen. De suggestie om deze ouders tijdelijk -lang genoeg voor een daadwerkelijke vaccinatie- de ouderlijke macht te ontzeggen- is een goede vondst. Het is mij een raadsel waarom vaccinatie niet verplicht is.

@Pieter Lanser,
Wanneer een politicus gebrek aan kennis op het natuurkundige vlak wordt verweten dan impliceert dat niet zonder meer dat de criticaster de democratie kwijt wil, hij wil slechts dat de mensen die in die democratie het beleid bepalen, onderlegd zijn danwel zich door terzake kundigen laten informeren en adviseren.
Een pleidooi voor een soort Nationale Wetenschappelijke Raad lijkt mij een heel goed plan. We hebben zo’n raad -de SER- toch ook voor de economie (en wellicht zelfs voor meerdere beleidszaken)?

Frans
Frans
4 jaren geleden

@ Pieter Lanser
Ik ben bekend met dat adviesorgaan, bestaat voornamelijk uit sociologen en daaraan gerelateerde “wetenschappers”, de Beta’s moet je er met een lampje zoeken. Vandaar mijn opmerking dat er een wetenschappelijke raad moet komen bestaande uit capabele wetenschappers. Maar zelfs als de WRR een capabele club was, we weten allemaal wat de regerende elite met advies doet, daar luisteren ze enkel naar als het in hun politiek correcte kraam van pas komt. Vandaar mijn opmerking dat die voorgestelde wetenschappelijke raad op wetenschappelijk gebied feitelijk gewoon veto recht zou moeten hebben. Het volgende probleempje kaart je zelf al aan; het ambtelijk apparaat bepaalt welk advies de politici wel en niet te zien krijgen. Gezien ons ambtelijk apparaat een hoog GL/D66/PvdA gehalte heeft krijgen de politici dus sowieso enkel advies te zien dat in de linkse kraam van pas komt. Dus zelfs als de politici daar werkelijk oren naar zouden hebben dan zou de waarheid hun oren nog niet bereiken. Maar de realiteit is natuurlijk dat het één groot gezellig links “als jij mijn achterkant afdekt dan dek ik jou achterkant af” clubje is. En dan hebben we verder nog die prima door Greenpeace en NOS journaal voorgelichte partijleden en andere “deskundigen” waarbij de politicus “advies” in kan winnen. Wij van WC eend. En tot slot passen we dan nog even “meeste stemmen gelden” toe, waarbij het overgrote merendeel der stemmers van toeten nog blazen weet, en het resultaat wordt dan als “wetenschappelijk bewezen” verkocht. Daarna wordt dan met een strak gezicht de hele welvaart opgeofferd aan uit de koker van Groen Links afkomstige klimaat onzin, terwijl eenieder die verder kijkt dan Greenpeace propaganda en het NOS journaal weet dat de hele global warming hoax al meer dan een jaar geleden definitief ontmaskert is. Droom lekker verder.

J Rademaker
J Rademaker
4 jaren geleden

feitenkennis, maar ook ervaring met de bijbehorende manier van denken een absolute voorwaarde, in de politiek is het niet wat je kent maar wie je kent.
Jammer maar helaas, na ons de zondvloed

trackback

[…] Natuurwetenschap is immers ook maar een mening… […]

Pieter Lanser
4 jaren geleden

Jouw ronkende retoriek is in elk geval nog niet uitgeput, Frans -:)

Frans
Frans
4 jaren geleden

@ Pieter Lanser
Haha, zijn de argumenten op?
Als de bewijzen zich opstapelen houd complot denken een keertje op complot denken te wezen, beste Pieter.
En dat punt zijn we al geruime tijd geleden gepasseerd, waar het de Nederlandse politiek betreft.
Gelukkig vallen, dankzij het arrogante ondemocratische en repressieve gedrag van de politiek correcte elite, bij steeds meer kiezers de schellen van de ogen, en neemt de kans zienderogen toe dat we het neomarxistische monster nog terug het donkere hol in zullen kunnen jagen voordat het ons hele land definitief gesloopt heeft.
En dat heeft inderdaad een positieve uitwerking op mijn nachtrust.

Pieter Lanser
4 jaren geleden

Het complotdenken tielt welig, Frans. Slaap lekker.

Pieter Lanser
4 jaren geleden

@ Frans, zoals je wellicht weet (laat je anders eerst goed informeren) hebben we een al WRR, een wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Dat is een belangrijk adviesorgaan.

Je wilt, denk ik, niet weten hoeveel informatie en meningen politici over zich uitgestort krijgen. Ze kunnen daar meer dan 24 uur per dag mee vooruit. Gelukkig is er een heel ambtelijk apparaat die dat een beetje ordent en sorteert. Anders doet de fractiemedewerker dat wel. Politici hoeven niet overal verstand van te hebben. Op elk denkbaar moment kunnen ze worden bijgepraat door partijleden met deskundigheid, ze kunnen een hoorzitting organiseren en ze kunnen het veld in. De meesten doen dat ook. Dat ze jou mening niet altijd delen is iets anders. De meerderheid respecteert de minderheid. Het omgekeerde is lang niet altijd het geval.

Misschien leef ik in een droomwereld, maar wie niet droomt die heeft ook geen dromen en idealen waar hij naar kan streven. Nee, nee, nee roepen en tegen dingen aanschoppen of roepen dat mensen geen benul van zaken hebben, is me veel te makkelijk.

Cornelia
Cornelia
4 jaren geleden

@Pieter Lanser

“In mijn politieke leven heb ik nog niemand gesproken die stelt dat natuurkunde ‘ook maar een mening is’. Ik heb werkelijk geen idee in welke kringen De Lange dat gehoord heeft.”

Als ik het stuk van Kees de Lange lees krijg ik op geen enkele wijze de indruk dat dit binnen de politiek een algemene opvatting is.
Maar als u de feiten bekijkt waarmee de politiek omgaat met onwrikbare natuurkundige regels dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat de politiek ‘acteert’ alsof natuurkunde slechts een mening is.
Het lijkt mij dat dit voor iemand met een 9,2 voor het centraal schriftelijk natuurkunde ook onverteerbaar is.
Ik begrijp uw reactie dan ook niet zo goed.

Pieter Lanser
4 jaren geleden

Volgens mij @Sabeltant richtte ik mijn vragen op @Cornelia en niet op jou. Dus waar bemoei je je mee? -:)

Maar voor de goede orde: ook binnen politieke partijen wordt nagedacht over het versterken van de democratie. In die van mij al meer dan 50 jaar. Maar dat staat los van de bezwaren die her en der worden geuit tegen de noodzakelijke maatregelen ter bestrijding van het broeikaseffect. Was een ding is zeker: als we moeten wachten totdat iedereen het met iedereen eens is, gaan we de gestelde klimaatdoelen nooit van ons leven halen.
Oppositie is goed. Het houdt ons scherp, maar een kleine luidruchtige minderheid kan het nooit over het zeggen krijgen over een grote meerderheid. Het parlement is ons hoogste gezag. Wie dat niet wil accepteren kan beter maar in een land gaan wonen waar geen democratie heerst. Keus genoeg!

Pieter Lanser
4 jaren geleden

@ Cornelia, je zou het beter begrijpen als je het hele bericht las en niet gaat shoppen.

Ik maak mij, zoals gezegd, wel degelijk zorgen over het gebrek aan bèta’s in de politiek. Het zal niet lang meer duren of ik ga me ook zorgen maken over het sterk teruglopend aantal mannen in de politiek, want dat houdt in dat politici nog meer met de rug naar de technische wetenschappen gaan staan.

Ik zal me echter niet beklagen over het gebrek aan opleiding van politici, zoals Frans.
Het is heel goed mogelijk om verstandige besluiten te nemen zonder dat je alle ins en outs van een probleem kent. De meeste politici doen dat ook en laten zich goed informeren, met dank aan de leden van hun partij, aan ambtenaren en wetenschappers.

Het dédain waarmee op dit forum wordt afgegeven op onze politici is stuitend. Het zijn wel ònze volksvertegenwoordigers. Als je iets anders wilt dan een democratie, zijn er plaatsen genoeg op de wereld waar je je hart kunt ophalen. Of meldt je bij een politieke partij, schrijft mee aan het verkiezingsprogramma, dient moties en amendenten in en kijkt of jouw grote gelijk door anderen gedeeld wordt.

Pieter Lanser
4 jaren geleden

Als 70% van de studenten na 9 jaar het diploma haalt is de studie natuurkunde toch niet zo moeilijk als ik dacht. In mijn vakgebied zijn we nog nooit over de 50% heengekomen. -:)
Misschien mag ik met mijn technische opleiding en mijn 9,2 voor het centraal schriftelijk natuurlkunde in 1976 een mening hebben over het betoog van prof. De Lange?

Het is juist en zorgelijk tegelijk dat bèta’s in de politiek zwaar ondervertegenwoordigd zijn.

Ook in kan me ergeren aan het gemak waarmee politicologen, bestuurskundigen en andere menswetenschappers zaken rondtoeteren over natuurkunde en techniek. Ze baseren zich overigens vaak wel op wetenschappelijke rapporten. Onder andere die van het IPPC. Daar werken wetenschappers, vooral harde wetenschappers. Helaas wordt daar door ‘de media’ ook wel selectief in gewinkeld en worden zaken uit hun verband getrokken.

In mijn politieke leven heb ik nog niemand gesproken die stelt dat natuurkunde ‘ook maar een mening is’. Ik heb werkelijk geen idee in welke kringen De Lange dat gehoord heeft.

21
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x