Ondraaglijke stank rond de Holocaust Remembrance Day

Weerzinwekkend misbruik van de Shoa voor persoonlijk gewin

Auschwitz

Titelfoto: Auschwitz

 

Hoewel sommigen van u de gebeurtenissen in de aanloop naar de International Holocaust Remembrance Day (IHRD) op 27 januari wellicht weer vergeten zijn, ben ik nog altijd kotsmisselijk. Bij de gedachte aan de vele vrome tronies en hun valse teksten moet ik dezelfde golven van onpasselijkheid zien te onderdrukken die je overvallen bij de allesoverheersende stank van rottende afvalbergen aan de rand van tropische miljoenensteden.

Hypocriet

De IHRD is in 2005 in het leven geroepen door de Verenigde Naties (VN); op afstand de allergrootste en meest invloedrijke antisemitische organisatie ter wereld. Het is een dag die samenvalt met de Russische bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz dat na de mensonterende dodenmarsen in de bittere koude van januari 1945 op een aantal doodzieken na vrijwel verlaten was. Voor wie de VN een beetje volgt hoeft het geen betoog dat de IHRD de meest hypocriete herdenkingsdag is die de Verenigde Jodenhaters ooit verzonnen hebben.

In Israël heeft men geen behoefte aan een speciale VN-dag. In het land waar de meeste overlevenden van de Shoa en hun nazaten wonen kent men sinds 1951 een eigen herdenkingsdag, Yom HaShoa (dit jaar op 2 mei). Het is de dag waarop alle Joden in Israël en de diaspora de slachtoffers van de Shoa, nazi-Duitsland en zijn vele collaborateurs herdenken, maar ook het heroïsme van het Joodse verzet zoals dat in het Ghetto van Warschau.

Misbruik

Ondertussen worden de gebeurtenissen rond de IHRD ieder jaar afgrijselijker. Elke politicus, intellectueel en opiniemaker die zichzelf rekent tot het weldenkende deel van de bevolking, gebruikt de meest gruwelijke vinding die het Europese continent ooit heeft voortgebracht, de industriële vernietiging van het Joodse volk, als een kans om de eigen morele status te verhogen en de eigen handelswaar te verkopen. Velen zien het als een uitgelezen moment om af te rekenen met hun (politieke) tegenstanders.

En zo worden zes miljoen vermoorde Joden die zich niet meer kunnen verweren en niets meer kunnen terugzeggen voor de mestkarren gespannen van de meest lage karakters die er op dit met Joods bloed doordrenkte continent rondlopen.

Eigen gewin

De lijst met afschuwwekkende uitspraken en handelingen is eindeloos. Het is ondoenlijk om ze allemaal in kaart te brengen. Daarvoor is dit misbruik van vermoorde Joden te massaal en te veelzijdig. Dode Joden gebruiken voor eigen gewin is in alle lagen van de maatschappij een geaccepteerd verschijnsel geworden. Ook de moderne antisemiet, in linkse kringen beter bekend als antizionist, meent 6 miljoen vermoorde Joden te kunnen inzetten om zijn haatboodschap te verspreiden. In onze wereld waarin letterlijk alles op z’n kop staat kent de hypocrisie geen grenzen meer. Ik doe een greep in het riool.

De Groenen

Neem de Groene Israëlhaters die de Jodenster van Anne Frank verwijderen en er hun eigen logo opplakken.

 

NSB-roepers

De hordes sociologen, politici en journalisten die het dag in dag uit bestaan om het heden te vergelijken met de jaren dertig, hun critici NSB’ers en nazi’s te noemen en moslims te bestempelen als de nieuwe Joden.

 

Kamp Westerbork

Of een Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, die i.s.m. Tineke Ceelen van de Stichting Vluchteling en Gerdi Verbeet van het links-activistische 4 & 5 mei comité doodleuk een ‘nacht van de vluchteling’ organiseert in dit voormalige voorportaal van de hel, van waaruit 107.000 Joodse Nederlanders en 245 Roma en Sinti naar de vernietigingskampen in het oosten zijn weggevoerd. Daarbij wordt niet geschroomd om de nacht als een ‘pittige en onvergetelijke ervaring’ te verkopen waarvoor slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

 

Zonnekoning van Westerbork

Mulder blijkt een man die na 30 jaar Westerbork geen greintje begrip kan opbrengen voor de pijn en afschuw die zijn actie oproept bij de nabestaanden. Een man die geen tegenspraak duldt en in kringen rond het kamp bekend staat als de ‘Zonnekoning van Westerbork’. Die in het kamp avondjes organiseert voor familieleden van Nederlandse SS’ers en NSB’ers. Die grijstinten-goochelaar Chris van der Heijden, de auteur van werkjes als ‘Israël, een onherstelbare vergissing’, een podium biedt.

Die in Westerbork de boekpresentatie verzorgt van Oorlogsouders van auteur Isabel van Boetzelaer , waarbij ze onder applaus van weldenkend Nederland de verschrikkelijke daden mag uitgummen van haar Jodenjagende SS-vader en familieleden met een verzonnen biografie.

Dirk Mulder, die de hoorn op de haak smijt als Esther Voet, de hoofdredactrice van het Joodse weekblad het NIW, hem om uitleg vraagt.

 

Haagse hypocrisie

En wat te denken van de in Palestijnse Ramallah-Jodenhaat gemarineerde BuZa-man Sjoerd Sjoerdsma? Een van de vele Haagse hardcore Israëlhaters. Een D66-politicus die voor elk tuintje dat in Israël tot bloei wordt gebracht Tweede Kamervragen en moties indient. Een terreurapologeet en UNRWA-pleitbezorger die zonder enige schroom meelift met de VN-Holocaustdag PR-machine en een schijnheilige tweet als deze durft te verzenden:

 

EU-propaganda

Of de imperialistische brulboei van het EU-parlement: Guy Verhofstadt. Een krankzinnige moraalridder die namens de VVD en D66 ten strijde trekt tegen iedereen die het waagt zich niet te bekeren tot het EU-evangelie. Een handelaar in angst, schuld en boete. Een ‘antisemitisme-bestrijder’ die in de politieke praktijk van alle dag niets op heeft met levende Joden. Die hun antisemitische vijanden koestert en uit de wind houdt. Een briesende propaganda-megafoon die met botte retoriek zijn politieke tegenstanders een nieuwe Holocaust in de schoenen schuift.

 

Brusselse tweets

Uiteraard kan de top van het nieuwe Europese Rijk, de Europese Commissie, niet achterblijven en gaat daar nog overheen met de walgelijke constatering dat de EU gebouwd zou zijn op de as van de Holocaust. En nog steeds kan ik niet geloven dat deze in alle opzichten schandalige tweet echt verzonden is door de ongekozen leiders in Brussel.

 

Dat dit echter geen vergissing was blijkt wel uit de goedkeuring die EU-voorzitter Jean-Claude Juncker eraan verleent.

 

Een gevaarlijke egomaan

Nog bonter maakt onze EU-commissaris Frans Timmermans het. In het kader van zijn PvdA-verkiezingscampagne en het oppoetsen van zijn goddelijke imago vereert deze Egomaan der Egomanen het vernietigingskamp Auschwitz met een bezoekje.

 

Propagandatekst

Hij laat in het gastenboek een schunnige, voorgekookte propagandatekst achter waarin hij het gore lef heeft te spreken namens degenen die vermoord en verdwenen zijn in het vagevuur van deze hel op aarde. De woorden Jood of Joden krijgt Timmermans niet uit zijn pen. Het benoemen van vermoorde Joden zou immers detoneren met zijn politieke boodschap in de laatste alinea.

Ook deze gevaarlijke idioot schrijft dat Europa gebouwd is op de restanten van dit vernietigingskamp. Werkelijk iedere zin in zijn propagandaproduct staat bol van verzinsels en verdraaiingen. En vol met Europa, het imperialistische project waarvan deze ongekozen megalomaan de leider wil worden. Van het horen van stemmen tot zijn ‘Dark Angels’ is deze verkiezingsbrief een aaneenschakeling van weerzinwekkende beelden die een enorme woede en walging opwekken. Deze intens smerige politicus verdient alles wat er na lezing van de brief in mij opkwam.

Vergiftigd

Europa – dat uiteindelijk zal bezwijken voor kloosters, disco’s en worstenmusea in de voormalige concentratiekampen – is vanaf het prille begin van de beschaving tot in alle vezels vergiftigd door Jodenhaat. Elk imperialistisch rijk op dit continent was en is in de kern antisemitisch. Vanaf de Griekse, Romeinse, Roomse, tot aan de Spaanse, Engelse en Russische Rijken. In ieder Europees Rijk was uitsluiting, vervolging en het vermoorden van Joden de normaalste zaak van de wereld. Sommigen, zoals de Engelsen en de Spanjaarden, gingen over tot het verwijderen van hun gehele Joodse populatie. Ook de Verlichting maakte geen einde aan deze haat. Er is nauwelijks een Verlichtingsfilosoof te vinden die geen gal spuwt richting de Joodse inwoners van Europa.

Jodenhaat

De Jodenhaat in het zogenaamde Derde Rijk kwam dus niet uit de lucht vallen. Die haat was al duizenden jaren in alle denkbare vormen en vermommingen aanwezig op het continent. De Duitse imperialisten hebben het vervolgen en vermoorden van Joden door de inzet van moderne technieken geïndustrialiseerd. En van het Joodse volk een ras gemaakt.

De uitsluiting, vervolging en vernietiging werd door de Duitsers jarenlang luid en duidelijk aangekondigd. In woord en geschrift. In de pers en de politieke arena. En Europa protesteerde niet. Het stak geen poot uit. Ook Nederland niet dat de grenzen sloot voor Joodse vluchtelingen en uiteindelijk op kosten van de Joodse gemeenschap opvangkamp Westerbork liet bouwen. In Drente. Omdat een eerdere locatie te dicht bij de achtertuin van koningin Wilhelmina lag en daardoor op haar veto stuitte.

Nederlands antisemitisme

Nederland kende bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog 8,8 miljoen inwoners. 25.000 daarvan traden vrijwillig toe tot de SS, waarvan een aantal direct betrokken raakte bij het bewaken van concentratiekampen en het afslachten van Joden in Oost-Europa. Maar ook de Nederlandse overheid was volop betrokken bij de Jodenvervolging. Nederlandse politieagenten haalde Joodse Nederlanders uit hun huizen, arresteerden demente Joodse bejaarden, zieken, vrouwen, kinderen en baby’s, en bewaakten de gevangen genomen Joden in Nederlandse concentratiekampen.

Verrot

Vragen gesteld aan de gevluchte regering in Londen over het stopzetten van de deportaties naar Westerbork werden beantwoord met: doorgaan. De Nederlandse overheid wist in 1943 dat het merendeel van de Joodse bevolking was omgebracht. Van de 24.000 Joden die konden onderduiken werden er 8000 door Nederlanders verraden. Sommigen nadat ze eerst door hun onderduikverschaffers zorgvuldig waren kaalgeplukt.

De vervolging van en de jacht op Joden was nergens zo massaal en grondig als in Nederland. Iedereen werkte mee. Het overheidsapparaat was van ambtenaar tot burgemeester en van politieagent tot aan de Hoge Raad verrot. Onze overheid collaboreerde niet alleen met de Duitsers, maar voerde alle taken zelfstandig uit. Er is geen enkel ander Europees land waar de overheid zich zo grondig en zelfstandig kweet van de taak het land van Joden te zuiveren.

Geen excuses

Vierenzeventig jaar na de oorlog is onze overheid nog steeds bezig om het de nabestaanden zo moeilijk mogelijk te maken in het terugvorderen van onterecht gevorderde belastingen, boetes of gestolen goederen. Het griezelig bureaucratische teruggavebeleid van Nederlandse roofkunst wordt in het buitenland met afgrijzen gadegeslagen.

Nederland is bovendien het enige land in Europa – ik herhaal het enige land in Europa – dat weigert excuses te maken voor de gruwelijkheden begaan door de overheid jegens de eigen Joodse bevolking in en na de oorlog.

Is het niet typisch dat dit ‘lage land’ vol antisemieten, profiteurs en wegkijkers de grootste moralisten voortbrengt? Dat ‘het land van de gestolde hypocrisie’ zich in de grondwet overlevert aan internationale ondemocratische machten? Dat we het braafste jongetje van de imperiale klas zijn binnen de EU en de VN? Dat we meestemmen met iedere anti-Israël resolutie die de Jodenhaters in de VN ter tafel brengen? Dat menig EU-idee om Israël de voet dwars te zetten ontsproten is aan een Hollands brein?

Stank

Nederland is geen steek veranderd. Integendeel. Het antisemitisme groeit en bloeit. In nieuwe vermommingen. Het islamitische antisemitisme wordt vergoelijkt omdat het voor velen zo herkenbaar is. Israël wordt veroordeeld omdat het een soevereine Joodse natie is die zijn eigen grenzen en wetten bepaalt. Een land dat bereid is om het grondgebied en alle inwoners koste wat het kost te verdedigen. En dat steekt. Want ineens kun je Joden niet langer ter vermaak over het (geopolitieke) plein sleuren en mishandelen. Er wordt keihard teruggeslagen.

Er ligt al heel lang iets te rotten in Nederland en Den Haag. En de stank is ondraaglijk. De vraag is of deze gigantische morele afvalberg nog wel op te ruimen valt.

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
31 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zo veel woede zien we zelden in Opiniez. Het stuk van Uri van As is natuurlijk ook een oproep tot bewustwording. Ik begon mijn antwoord met bezwerende teksten zoals: “We zouden International Holocaust Remembrance Day (IHRD) kunnen beschouwen als een poging van de VN om te compenseren voor het rabiate anti-semitisme dat het instituut en de onderdelen ervan vergiftigt” of “Ik voel me niet verantwoordelijk voor de Endlosing, dat was Duits beleid” of “natuurlijk zijn Sjoerd Sjoersma van D66, Guy Verhofstadt en Frans Timmermans schijnheilige EU federalisten die elk argument gebruiken om hun fantasieen kracht bij te zetten, ook als dat over de uitgemergelde ruggen van zes miljoen holocaustslachtoffers is.” Ik zie dat na alle ophef de Stichting Vluchtelingenwerk en Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, bakzeil hebben gehaald. Totaal ongeloofwaardig, natuurlijk. Twee problemen staren ons in het gezicht. Ten eerste dat“hordes sociologen, politici en journalisten het dag in dag uit bestaan om het heden te vergelijken met de jaren dertig, hun critici NSB’ers en nazi’s te noemen en moslims te bestempelen als de nieuwe Joden” en dat terwijl moslims ruimhartig worden opgevangen hoewel de islam zelf ten diepste anti-semitisch is. Ten tweede dat de Nederlandse overheid 73,5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet in het reine is gekomen met haar collaboratie en ondertussen internationaal met de wolven meehuilt tegen Israel. Schande.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Artikelwaardering: vijf sterren.

Elvi
Elvi
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Eigenlijk kun je stellen dat Nederland nog net zo laf is als ten tijde van de tweede wereldoorlog. De kleine ego eerst, als men maar geen ongemak krijgt, liever de ‘veilige’ kant kiezen zodat men zolang mogelijk en hopelijk altijd veilig lijkt te blijven.

En dan durven ze het kinderpardon te verdedigen…… Het is veel erger dan het lijkt. Ik wil veel meer schrijven maar het artikel is overweldigend genoeg.

BerrieVl
BerrieVl
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Fantastisch goede LongRead.
Moest verplicht leesvoer zijn op iedere middelbare school.

Haggai van Veen
Haggai van Veen
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uri bedankt je hebt presies verwoord zo als ik er overdenk !

Droffelaar
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Na dat ik dit artikel van Uri van As had gelezen heb ik een half uur voor mij uit zitten staren, en moet ik dit even laten in dalen. Nooit geweten dat die haat tegen de joden zo diep zat in Europa. Hoe nu verder? Dank uri voor deze eye opener.

Marianne van Geuns
Marianne van Geuns
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Droffelaar

Plaats een reactie. Zie spelregels onderaan pagina…Ik heb ook heel lang zitten staren en huilen na dit artikel.Ook mijn hele familie is vermoord en ik weet niet eens hoeveel,niemand kon het mij vertellen………. Maar dit artiekel is zo duidelijk en jammer genoeg zo waar dat ik weer ziek ben van binnen.Voor hoe lang\/ 1 dag 1week?1 maand? Ik weet het niet maar ondanks alles bedankt voor dit artiekel.
.

Ron
Ron
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marianne van Geuns

Aan Marianne van Geus,
…met medeleven…

Ludo Tausch
Ludo Tausch
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een pittig artikel van Uri van As waarin het lijden en onbegrip wat Joden naar zich toe krijgen beschrijft. Veel pijn punten komen in sneltreinvaart naar voren, van verleden en heden. Als een enorme Joodse vuist op tafel is dit artikel tevens een aanklacht naar alle Joodse belagers. Duidelijk wordt gemaakt dat niet bezielde troost als een nieuwe pijn wordt ervaren. Pijn, als je dit artikel zou uitwringen blijft er een vloeibare plas van pijn over. Pijn. Collectieve pijn, door mij benoemd als de Joodse Wond. Een wond met een geschiedenis van vele generaties. Als niet Jood, staand aan de zij lijn, en al dit met lede ogen beziend, het maakt me monddood. Het legt een stilte op. Een ongemakkelijke stilte. Zwijgend steek ik dan maar weer een kaarsje op.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De VN is een organisatie die nodig een grote schoonmaak kan gebruiken. Opheffen en opnieuw oprichten maar dan wel een stuk kritischer zijn en na echte democratische maatstaven. De schurkenlanden mogen in ieder geval geen hoge functies daar krijgen en de lidmaatschap kan zo ontzegd worden als de landen zich niet naar afgesproken normen gedragen.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Dat Nederland zo standpunt tegen Israel heeft aangenomen verrast niet als je de geschiedenis hier opgeschreven leest. Wat erg!

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Niet alleen de VN kan een grote schoonmaak gebruiken. Een instelling als de VN drijft op de inkomsten van de leden, dus ze zullen niet heel snel bijv. schurkenlanden het lidmaatschap ontnemen, want dan verliezen die VN-ballenhappers hun vorstelijke salaris en pensioen.
Het meest bont maakt, in mijn ogen, ons áller Timmermans het wel. Deze kobold heeft zich bunnen de EU-kantelen ontpopt tot een zeer minne, intens gemene manipulator en ophitser; ik begin zelfs te twijfelen aan z’n geestelijke vermogens.
Bij het zien en/of horen van deze nietsnut krijg ik kippetjes-vel.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Ik twijfel aan het geestelijk vermogen van de nederlandse kiezers in het verleden die het hem mogelijk maakte zijn ´carriere´ te vervolgen.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

@ Joost Visser.
Helemaal mee eens.
Dát soort kiezers zullen altijd blijven bestaan, kijken niet verder als hun gazonnetje.

Rob
Rob
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hard en duidelijk geschreven, hoe lang nog

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat bezielt Nederland dat wij meestemmen met al die anti-Israel resoluties? Zit dat hele Ministerie van BZ vol met anti-zionisten? Dat lijkt mij dan niet representatief voor de gemiddelde Nederlander. D66 is een doodenge partij geworden. Stem ze weg! Waar hebben wij idioten als Kaag aan verdiend?

Ahava
Ahava
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uri, duizendmaal dank voor het verwoorden van je publieke verontwaardiging over het ‘niveau’ van onze hedendaagse samenleving. Dat was al tijden lang laag, maar bleek toch nog lager te kunnen. Je artikel is een tijdsdocument dat inderdaad verplichte leeskost zou moeten zijn voor ieder mens, ongeacht leeftijd.

Henny Keur
Henny Keur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb lang nagedacht, of en hoe ik moest reageren. Laat ik kort zijn. We mogen nooit vergeten wat het Joodse volk is aangedaan.
Mochten er nog mensen zijn die zeggen dat ze Christen zijn en dat het Joodse volk het onheil over zichzelf heeft uitgeroepen en daarmee de haat van de volkeren, dan roep ik diezelfde mensen op om te kijken naar zichzelf en hun eigen voorgeslacht hoe zij zichzelf gedragen hebben.
Dank Uri dat je hier zo zuiver hebt verwoord, hoe intens laf de volkeren zich keren tegen Gods volk. Ik wens je het allerbeste toe en zal je in deze strijd blijven ondersteunen, al is het een druppel op de gloeiende plaat.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je hebt volledig gelijk Uri, en feitelijk is je verhaal nog een understatement, maar de woorden om dit werkelijk accuraat te beschrijven bestaan nu eenmaal niet.

C.F.J. Ooijevaar
C.F.J. Ooijevaar
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Tja, ik ben geschrokken van dit artikel en dacht eerst: Mag het ook een onsje minder? Maar het hele artikel uitgelezen hebbend, begrijp ik de frustratie, de woede van de schrijver. Maar er zijn ook veel mensen die hun individuele band met God waarschijnlijk nooit zouden hebben gekregen zonder dat de Joden hen met hun God bekend hadden gemaakt.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vroeger op school kregen wij tenminste nog de waarheid te horen over de holocaust. Tegenwoordig durft geen leraar meer op deze manier geschiedenisles te geven,en dit alles dank zij de regeringen die het antisemitisme maar massaal blijven importeren. De Nederlandse regering dient zich diep te schamen om inderdaad standpunten via de EU in te nemen die duidelijk anti Israel zijn. Geen wonder dat joden zich niet meer thuis en veilig voelen in Nederland. Als Nederlander zeg ik dan toch liever miljoenen joden in Nederland als miljoenen islamieten. Je gaat het volk wat zo erg antisemitist is met de dag meer haten dat ze de kans hebben gekregen van de regering om Nederland zo te verzieken met hun haat tegen de joden. Dit is wat men niet zou mogen toestaan in Nederland. Het word dan ook de hoogste tijd dat de rollen eens omgedraaid gaan worden en alle Nederlanders eens duidelijk gaan maken dat ze dit soort volk wat zo tegen de joden tekeer gaat niet meer dulden in dit land. Maar de hypocriete regering zal 5 mei wel weer samen met de oranjes staan te huichelen op het plein,en hun teksten zullen wel weer zoals altijd zijn om kort erna hun hoofd weer om te draaien bij de volgende aanval op joden in dit land.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zo Uri, dat is bam en nog eens bam. Legt toch wel een gedeelte van ´ons´ bloot, en dat is niet best.

Jet
Jet
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Uri, dankjewel, hier ben ik nog lang mee bezig. Om het tot me door te laten dringen.

Leo Schouten
Leo Schouten
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met name de paragraaf “verrot” kan niet vaak en hard genoeg worden herhaald. Onze na-oorlogse schaamteloze zelfverheerlijking over hoe goed wij dan wel niet waren, hoe heldhaftig en effectief ons verzet.

Zeker het linkse Amsterdamse. Zo fijn als poppenstront, maar wel plattegrondjes leveren aan de bezetter met wijken waar de meesten joden wonen. Er was ook altijd wel een verhuizer te vinden.
Deze prachtige stad die het prachtig vindt dat Anne Frank gehoereerd wordt omwille van toeristencenten.

De “Verrot” paragraaf uitbeitelen in de voorgevel van het Anne Frank huis lijkt me een mooi begin.

Beste Uri, wil je eens een vervolg stukje doen over Denemarken in de oorlog? Een bizar vergelijk.

Rudi
Rudi
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe vaak is er geroepen “Nie Wieder”?? De huidige “leiders”, dikwijls niet eens gekozen maar door gelijkgestemden benoemd. Zij staan, ingetogen lachend, te dansen op het graf van miljoenen. De burgers en bevolking, worden belogen en bedrogen. Nooit bij stilgestaan dat het zo tegen joden gericht is. De Eurofielen zijn gevaarlijk. Waar mogelijk, in het geniep, nog gevaarlijker dan de vorige “uitbreiders”van Europa. Het stukje van TimmerFrans in het gastenboek lijkt de uitwerking van zijn speech ten tijde van de uitvaart MH-17. Dit zijn gevaarlijke gekken! Met plaatsvervangende schaamte buig ik mijn hoofd. Het moet stoppen, maar hoe?

roberta
roberta
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een verpletterend artikel. Het zou tot deemoed moeten leiden bij alle hypocrieten, die zo hun best doen om goed te zijn na een oorlog waarvan ze zelf geen benul hebben. Helaas zal het gebruikmaken van het oorlogsgebeuren voor eigen verheffing en bewieroking nooit stoppen.
Ook voor wie daar niet aan mee doet is het beschamend dat wij toen en nu als mensen en als landen medemensen altijd in de steek zullen laten.
De woede van Uri van As zal helaas blijven bestaan, zolang niet alle mensen woedend worden.

Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Artikelwaardering : 10 sterren!

Milanka
Milanka
7 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Pijnlijk, zeer droevig om dit te lezen… nog droeviger is het besef dat het waar is.

Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een bikkelhard en eerlijk geschreven stuk door Uri van As. De maatschappelijke verontwaardiging in 1945 omtrent de vernietiging van 5 miljoen Joden is tot op heden, vooral door onze overheid, hypocriet gebleken. Plaatsvervangende schaamte krijg je als Nederlander als je dit leest. De angst slaat je om het hart wetende dat we bestuurd worden door ongekozen links gestoorde niksnutten in Brussel.

Rina Pelgrum
Rina Pelgrum
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat na zoveel jaren het alleen maar slechter voor de Joden in Europa/Nederland is geworden is zeer verontrustend. Ik heb hier hele angstige gevoelens over.
Ik ben hier stil van. Daar moeten wij met z’n allen toch iets tegen kunnen doen? Zal de wereld ooit veranderen en alles en iedereen in vrede met elkaar laten leven? Moet toch mogelijk zijn. Sterkte voor alle Joden.

Richie
Richie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als je denkt als een spijker zie je overal een hamer in. Overduidelijk is het stuk te generaliserend en de wereld draait niet om joden (of Israel) alleen. Het zou mij meer pakken als er enige objectivering in dergelijke stukken zichtbaar is, ook is het meer evenwichtig maken door vanuit meerdere invalshoeken eea te beschouwen. Los hiervan is het lekker scherp en goed gedocumenteerd geschreven. Goed om ook dergelijke geluiden te kunnen horen.

31
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x